Tử vi

Sao thiên cơ tứ hóa gợi ý

Thiên cơ là trí tuệ ngôi sao, chúng sinh ngôi sao, can ất đích thiên cơ hoá lộc, Thái Âm hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: dùng tốt cân não, ứng đối chúng sinh, là muốn dùng một ít tiền, cũng sẽ làm bị thương gia đình, gia đình dùng cảm tình, không cần quá nhiều trí tuệ. Có người nói: “Trong nhà là không nói lý địa phương.” Đạo lý gần, trong nhà là giảng tình cảm địa phương.

Bính làm thiên cơ hóa quyền, liêm trinh hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: rất dùng trí tuệ lộng quyền, sẽ làm quanh mình bằng hữu loạn thành một bầy, mọi người vội vã cuống cuồng đấy, bởi vì liêm là khẩn trương ngôi sao.

Can đinh đích thiên cơ hoá khoa, cánh cửa cực lớn hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: lấy trí tuệ đi cầu danh, sẽ mang tới là không phải là.

Bạn đang xem: Sao thiên cơ tứ hóa gợi ý

Mậu làm tham lang hóa lộc, thiên cơ hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: chìm tại tham lam, sẽ mất đi trí tuệ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên cơ tứ hóa gợi ý

Thiên cơ là trí tuệ ngôi sao, chúng sinh ngôi sao, can ất đích thiên cơ hoá lộc, Thái Âm hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: dùng tốt cân não, ứng đối chúng sinh, là muốn dùng một ít tiền, cũng sẽ làm bị thương gia đình, gia đình dùng cảm tình, không cần quá nhiều trí tuệ. Có người nói: “Trong nhà là không nói lý địa phương.” Đạo lý gần, trong nhà là giảng tình cảm địa phương.

Bính làm thiên cơ hóa quyền, liêm trinh hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: rất dùng trí tuệ lộng quyền, sẽ làm quanh mình bằng hữu loạn thành một bầy, mọi người vội vã cuống cuồng đấy, bởi vì liêm là khẩn trương ngôi sao.

Can đinh đích thiên cơ hoá khoa, cánh cửa cực lớn hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: lấy trí tuệ đi cầu danh, sẽ mang tới là không phải là.

Mậu làm tham lang hóa lộc, thiên cơ hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: chìm tại tham lam, sẽ mất đi trí tuệ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button