Tử vi

Sao Thiên Diêu

THIÊN RIÊU

Thủy

V: Mão, Dậu, Tuất, Hợi.

Bạn đang xem: Sao Thiên Diêu

Phóng đãng tinh: chơi bời phóng đãng.

1. Ý nghĩa tính tình:

– Thiên Riêu rất giống nghĩa với các sao Thai, Mộc Dục, Đào, Hồng, Tham Lang.

– Tuy nhiên, nếu Riêu đắc địa ở Mão, Dậu thì dù có sắc dục cũng không bị nhơ nhuốc nhưng vẫn không mất ý nghĩa dâm dục.

– đa dâm đa dục, hay chơi bời trụy lạc, đối với cả hai phái nhưng rất bất lợi cho riêng phái nữ.

– dễ sa ngã, bất chính, vô hạnh

– dị đoan, mê tín, có tính đồng bóng, hay cúng kiến, cầu sao, xem số, xem bói.

2. Ý nghĩa bệnh lý:

Báo hiệu bệnh về bộ phận sinh dục dưới nhiều hình thái nếu gặp hung sát tinh.

3. Ý nghĩa của và một số sao khác:

– Riêu, Đào (Hồng): vừa lẳng lơ, vừa dâm đãng dù là trai hay gái, dù có hay chưa có gia đình. Có gia đình, bộ sao này là yếu tố ngoại tình, đa mang rất nặng, với nhiều hạng người, trong mọi hoàn cảnh.

– Riêu, Đồng: hay thay cũ đổi mới về mặt sinh lý, đổi đào thay kép. Có gia đình thì ngoại tình.

– Riêu, Xương, Khúc, Cơ: bị dàyvò vì nhu cầu sinh lý, bị ám ảnh sinh lý rất nặng, có khuynh hướng sáng tác văn thơ dâm tình; hết sức dâm đãng.

– Riêu, Thai: rất dâm dục, có con riêng.

4. Ý nghĩa ở các cung

CUNG MỆNH

– có Thiên Riêu: chơi bời phóng đãng tửu sắc dâm bôn.

– Riêu, Hình nữ Mệnh: phi xung chồng cũng phản chồng; ngộ Quyền, Lộc: tài đảm.

– Riêu, Sát Tị, Ngọ: đàn bà tài hoa, mà chìm nổi, nếu có Quyền, Lộc: thư thái, tài không lụy tình.

– Riêu, Phá, Tuế: chơi bời lếu láo phá hại người ta.

– Riêu, Xương đắc địa: dâm dục chi nhân. (hãm: ngồi tù bị gia án, xấu).

– Riêu ngộ Long, Phượng: rất quý.

– Riêu ngộ Hỏa, Sát: làm việc phi thường.

– Riêu, Hình: cuồng ngôn loạn ngữ.

– Riêu, Hình, Xương, Khúc: mơ mộng đồng bóng.

– Riêu, Xương, Khúc, Khôi, Việt: thông minh, hiếu học, tài cao, nhiều vợ đẹp, đàn bà hay trang điểm.

– Riêu, Phủ nữ Mệnh hay Riêu, Đào, Hỷ có Phá, Tướng, Sứ chiếu; Riêu, Đào ngộ Mã: dâm phụ, vợ theo trai.

– Riêu, Hỷ, Đào, Hồng: dâm dục.

– Riêu, Đào, Phủ Tướng nữ Mệnh: tuổi Giáp, Mậu giang hồ mà phú quý.

CUNG BÀO

– Riêu, Đào Hỷ bị Phá hoặc Tướng quân, Thiên Sứ chiếu: có chị em theo trai chửa hoang.

CUNG THÊ

– Riêu, Đà, Sát ngộ Linh, Hỏa: trai giết hoặc bỏ vợ, gái giết hoặc phụ chồng.

– Riêu, Kỵ: số đàn ông thì vợ loạn dâm, đàn bà thì chồng loạn dâm.

– Riêu, Đào: vợ có ngoại tình.

CUNG TỬ

– có Riêu: con chơi bời.

CUNG GIẢI

– Riêu, Tham, Kỵ: chết đuối.

– Riêu, Hổ: thú dữ cắn chết.

– Riêu, Vũ: bị bệnh tê thấp.

– Riêu, Vũ, Tóai: câm.

– Riêu, Đà, Hỷ: mộng tinh.

– Riêu, Đà, Kỳ: nhiều tai nạn.

– Riêu, Thiên Hỷ: hay tự gây lấy tai họa.

– Riêu, Tang: ngã cây.

CUNG THIÊN DI

– Riêu, Xương, Mã: đi ra lắm chuyện tư dâm bậy bạ.

– Riêu, Kỵ: bị người thù ghét.

– Riêu, Mã: bông lông nơi xa.

– Riêu, Hình, Không Kiếp: bệnh phong tình nặng.

CUNG QUAN

– Riêu, Cơ, Tấu, Vũ, Đào: làm nghề ca xướng.

CUNG PHÚC

– Riêu, Hình: có người ngu dốt, vô loại.

HẠN

– Riêu: người già không sống lâu, trẻ con thì hay quấy.

– Riêu, Tham hãm: nhà bị người nhà trộm cắp.

– Riêu, Hình, Bệnh hay Bệnh phù, Riêu, Hình, Không, Kiếp: bệnh phong tình.

– Riêu, Toái: ốm đau khẩu thiệt.

– Riêu, Thai, Tướng, Phá, Phục: cả nghe bị lừa, tình duyên rắc rối.

– Riêu,Hỷ, Hồng, Đào: có nhân tình.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Diêu

THIÊN RIÊU

Thủy

V: Mão, Dậu, Tuất, Hợi.

Phóng đãng tinh: chơi bời phóng đãng.

1. Ý nghĩa tính tình:

– Thiên Riêu rất giống nghĩa với các sao Thai, Mộc Dục, Đào, Hồng, Tham Lang.

– Tuy nhiên, nếu Riêu đắc địa ở Mão, Dậu thì dù có sắc dục cũng không bị nhơ nhuốc nhưng vẫn không mất ý nghĩa dâm dục.

– đa dâm đa dục, hay chơi bời trụy lạc, đối với cả hai phái nhưng rất bất lợi cho riêng phái nữ.

– dễ sa ngã, bất chính, vô hạnh

– dị đoan, mê tín, có tính đồng bóng, hay cúng kiến, cầu sao, xem số, xem bói.

2. Ý nghĩa bệnh lý:

Báo hiệu bệnh về bộ phận sinh dục dưới nhiều hình thái nếu gặp hung sát tinh.

3. Ý nghĩa của và một số sao khác:

– Riêu, Đào (Hồng): vừa lẳng lơ, vừa dâm đãng dù là trai hay gái, dù có hay chưa có gia đình. Có gia đình, bộ sao này là yếu tố ngoại tình, đa mang rất nặng, với nhiều hạng người, trong mọi hoàn cảnh.

– Riêu, Đồng: hay thay cũ đổi mới về mặt sinh lý, đổi đào thay kép. Có gia đình thì ngoại tình.

– Riêu, Xương, Khúc, Cơ: bị dàyvò vì nhu cầu sinh lý, bị ám ảnh sinh lý rất nặng, có khuynh hướng sáng tác văn thơ dâm tình; hết sức dâm đãng.

– Riêu, Thai: rất dâm dục, có con riêng.

4. Ý nghĩa ở các cung

CUNG MỆNH

– có Thiên Riêu: chơi bời phóng đãng tửu sắc dâm bôn.

– Riêu, Hình nữ Mệnh: phi xung chồng cũng phản chồng; ngộ Quyền, Lộc: tài đảm.

– Riêu, Sát Tị, Ngọ: đàn bà tài hoa, mà chìm nổi, nếu có Quyền, Lộc: thư thái, tài không lụy tình.

– Riêu, Phá, Tuế: chơi bời lếu láo phá hại người ta.

– Riêu, Xương đắc địa: dâm dục chi nhân. (hãm: ngồi tù bị gia án, xấu).

– Riêu ngộ Long, Phượng: rất quý.

– Riêu ngộ Hỏa, Sát: làm việc phi thường.

– Riêu, Hình: cuồng ngôn loạn ngữ.

– Riêu, Hình, Xương, Khúc: mơ mộng đồng bóng.

– Riêu, Xương, Khúc, Khôi, Việt: thông minh, hiếu học, tài cao, nhiều vợ đẹp, đàn bà hay trang điểm.

– Riêu, Phủ nữ Mệnh hay Riêu, Đào, Hỷ có Phá, Tướng, Sứ chiếu; Riêu, Đào ngộ Mã: dâm phụ, vợ theo trai.

– Riêu, Hỷ, Đào, Hồng: dâm dục.

– Riêu, Đào, Phủ Tướng nữ Mệnh: tuổi Giáp, Mậu giang hồ mà phú quý.

CUNG BÀO

– Riêu, Đào Hỷ bị Phá hoặc Tướng quân, Thiên Sứ chiếu: có chị em theo trai chửa hoang.

CUNG THÊ

– Riêu, Đà, Sát ngộ Linh, Hỏa: trai giết hoặc bỏ vợ, gái giết hoặc phụ chồng.

– Riêu, Kỵ: số đàn ông thì vợ loạn dâm, đàn bà thì chồng loạn dâm.

– Riêu, Đào: vợ có ngoại tình.

CUNG TỬ

– có Riêu: con chơi bời.

CUNG GIẢI

– Riêu, Tham, Kỵ: chết đuối.

– Riêu, Hổ: thú dữ cắn chết.

– Riêu, Vũ: bị bệnh tê thấp.

– Riêu, Vũ, Tóai: câm.

– Riêu, Đà, Hỷ: mộng tinh.

– Riêu, Đà, Kỳ: nhiều tai nạn.

– Riêu, Thiên Hỷ: hay tự gây lấy tai họa.

– Riêu, Tang: ngã cây.

CUNG THIÊN DI

– Riêu, Xương, Mã: đi ra lắm chuyện tư dâm bậy bạ.

– Riêu, Kỵ: bị người thù ghét.

– Riêu, Mã: bông lông nơi xa.

– Riêu, Hình, Không Kiếp: bệnh phong tình nặng.

CUNG QUAN

– Riêu, Cơ, Tấu, Vũ, Đào: làm nghề ca xướng.

CUNG PHÚC

– Riêu, Hình: có người ngu dốt, vô loại.

HẠN

– Riêu: người già không sống lâu, trẻ con thì hay quấy.

– Riêu, Tham hãm: nhà bị người nhà trộm cắp.

– Riêu, Hình, Bệnh hay Bệnh phù, Riêu, Hình, Không, Kiếp: bệnh phong tình.

– Riêu, Toái: ốm đau khẩu thiệt.

– Riêu, Thai, Tướng, Phá, Phục: cả nghe bị lừa, tình duyên rắc rối.

– Riêu,Hỷ, Hồng, Đào: có nhân tình.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button