Tử vi

Sao Thiên Đồng : Dương Thủy

Thiên Đồng vốn thường đi cùng với Cự môn và Thiên Cơ, là Cơ Cự Đồng cho nên Thiên Đồng bị ảnh hưởng mạnh của Cự môn, Thiên Đồng cũng có thể đồng độ cùng Thiên lương hay Thái Âm, cho nên bản chất Thiên Đồng cũng có nhiều sự tương đồng với, Thái Âm, Thiên Lương. tiền nhân nói “Thiên đồng hoán cải vô thường”, cho nên tuy Thiên Đồng là thọ tinh nhưng về mặt sự nghiệp lại yếu thế, nhất là trong xã hội trong kim tiên hay danh vị như hiện nay, bởi lẽ để đạt được sự nghiệp đòi hỏi con người cần phải kiên định, kiên trì, chịu khó. đây là phần thiếu sót thường thấy của Thiên đồng, bởi Thiên đồng là sao bất định, hay thay đổi, thiếu chính kiến, cho nên giống trẻ con, dễ vui, dễ giận, tính khí thất thường. trong sự nghiệp thật khó mà sáng lập được.

Là người khiêm tốn dịu dàng, hết lòng tuân thủ, ứng đối có lễ nghĩa, nhân từ thẳng thắn, mềm mỏng hòa nhã tinh thông. Phàm là làm việc lớn hóa nhỏ, có mới nới cũ, có ý tưởng kế hoạch nhưng lại thường không có giới hạn, vì vậy mà nói thì nhiều mà làm thì ít, có tính hài hước và tính trẻ con. Bình thường không hay tranh chấp với người khác, nhẫn nại mà chẳng bận tâm phiền não, không hay tính toán với người nên cũng không hay phải tức giận vô cớ, xong thì thôi vì vậy duy trì quan hệ với mọi người ở mức độ giao tiếp.

Tư duy nhạy bén, khả năng lý giải tốt, tính thích ứng cao, thích làm việc thiện, yêu văn nghệ, chú trọng đến hưởng thụ cuộc sống, thích đầu tư vào hình thức ăn mặc sang trọng. Thích cuộc sống nhàn hạ, việc gấp cũng từ từ, lạc quan nhưng không tích cực, được chăng hay chớ, cổ nhân thường gọi là người “trí túc thường lạc”

Bạn đang xem: Sao Thiên Đồng : Dương Thủy

Thiên Đồng các sách ít khi đề cập đến cái xấu, nhưng kỳ thực sao nào hãm địa hay đi cùng cách cục xấu, đều có những cái xấu, Thiên đồng thọ tinh nhưng hãm địa không cát hóa lại thêm Kình Đà Hỏa Linh thì tuổi thọ chắc chắn phải giảm đi nhiều, mà cuộc sống cũng rất vất vả để mưu sinh, nhất là khi Thiên đồng hóa kỵ thường mang trạng thái tiêu cực, bất định, dễ cảm xúc, khó mà ổn định được tâm trí và có thể yên tâm làm ăn được, cho nên Thiên đông hóa kỵ gia tứ sát là hạ cách, trong sự nghiệp thì khó làm lên được gì, cuộc sống cũng vất vả, theo đó tuổi thọ cũng chiết giảm.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Đồng : Dương Thủy

Thiên Đồng vốn thường đi cùng với Cự môn và Thiên Cơ, là Cơ Cự Đồng cho nên Thiên Đồng bị ảnh hưởng mạnh của Cự môn, Thiên Đồng cũng có thể đồng độ cùng Thiên lương hay Thái Âm, cho nên bản chất Thiên Đồng cũng có nhiều sự tương đồng với, Thái Âm, Thiên Lương. tiền nhân nói “Thiên đồng hoán cải vô thường”, cho nên tuy Thiên Đồng là thọ tinh nhưng về mặt sự nghiệp lại yếu thế, nhất là trong xã hội trong kim tiên hay danh vị như hiện nay, bởi lẽ để đạt được sự nghiệp đòi hỏi con người cần phải kiên định, kiên trì, chịu khó. đây là phần thiếu sót thường thấy của Thiên đồng, bởi Thiên đồng là sao bất định, hay thay đổi, thiếu chính kiến, cho nên giống trẻ con, dễ vui, dễ giận, tính khí thất thường. trong sự nghiệp thật khó mà sáng lập được.

Là người khiêm tốn dịu dàng, hết lòng tuân thủ, ứng đối có lễ nghĩa, nhân từ thẳng thắn, mềm mỏng hòa nhã tinh thông. Phàm là làm việc lớn hóa nhỏ, có mới nới cũ, có ý tưởng kế hoạch nhưng lại thường không có giới hạn, vì vậy mà nói thì nhiều mà làm thì ít, có tính hài hước và tính trẻ con. Bình thường không hay tranh chấp với người khác, nhẫn nại mà chẳng bận tâm phiền não, không hay tính toán với người nên cũng không hay phải tức giận vô cớ, xong thì thôi vì vậy duy trì quan hệ với mọi người ở mức độ giao tiếp.

Tư duy nhạy bén, khả năng lý giải tốt, tính thích ứng cao, thích làm việc thiện, yêu văn nghệ, chú trọng đến hưởng thụ cuộc sống, thích đầu tư vào hình thức ăn mặc sang trọng. Thích cuộc sống nhàn hạ, việc gấp cũng từ từ, lạc quan nhưng không tích cực, được chăng hay chớ, cổ nhân thường gọi là người “trí túc thường lạc”

Thiên Đồng các sách ít khi đề cập đến cái xấu, nhưng kỳ thực sao nào hãm địa hay đi cùng cách cục xấu, đều có những cái xấu, Thiên đồng thọ tinh nhưng hãm địa không cát hóa lại thêm Kình Đà Hỏa Linh thì tuổi thọ chắc chắn phải giảm đi nhiều, mà cuộc sống cũng rất vất vả để mưu sinh, nhất là khi Thiên đồng hóa kỵ thường mang trạng thái tiêu cực, bất định, dễ cảm xúc, khó mà ổn định được tâm trí và có thể yên tâm làm ăn được, cho nên Thiên đông hóa kỵ gia tứ sát là hạ cách, trong sự nghiệp thì khó làm lên được gì, cuộc sống cũng vất vả, theo đó tuổi thọ cũng chiết giảm.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button