Tử vi

Sao thiên đồng nhập mệnh cungThiên đồng

Thiên đồng hóa khí thành phúc. Nhập mệnh làn da tốt, nhân từ ngay thẳng. Cung dậu gặp dương, nhu phòng hình tổn thương. Nữ mệnh thiên đồng cát, tính tình ôn lương, phúc lộc từ từ. Thiên đồng thiên diêu đồng cung, cũng không vi hung, nhưng chủ đẹp dâm. Ở cổ đại tái kiến Thái Âm nói là nhà kề, nay bất luận. Thiên đồng Thái Âm mặt viên.

Bạn đang xem: Sao thiên đồng nhập mệnh cung

Thiên đồng nhập cung thân chủ bất luận phú quý hay không, cả đời hưởng phúc thanh nhàn. Gia sát cũng có thanh nhàn là lúc. Như cánh cửa cực lớn chư sát ở mệnh, thiên đồng trong người cũng chủ cả đời phúc dày, mặc dù hối hả cũng có có lộc ăn, cũng có tranh thủ lúc rảnh rỗi là lúc.

Tử cung vượng địa ngọ cung hãm, đinh mình quý người sinh năm tân tài quan cách.

Cung Mão Dậu hòa bình, ất người sinh năm bính tân tài quan cách.

Dần cung lợi nhuận cung thân vượng, cùng thiên lương đồng độ, ất giáp người sinh năm đinh phúc dày.

Cung Tị Hợi vào miếu, nhâm người sinh năm bính hoặc mậu tài quan cách.

Thìn tuất cung hòa bình, người sinh năm bính, đinh lợi nhuận đạt đến, canh quý sinh ra phúc không bền.

Cung Sửu Mùi không được địa, cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, ất nhâm giáp tân canh sinh ra tài quan cách.

Thiên đồng nhập hạn chủ không khí vui mừng, thoải mái, gia đạo phong quang vinh.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên đồng nhập mệnh cungThiên đồng

Thiên đồng hóa khí thành phúc. Nhập mệnh làn da tốt, nhân từ ngay thẳng. Cung dậu gặp dương, nhu phòng hình tổn thương. Nữ mệnh thiên đồng cát, tính tình ôn lương, phúc lộc từ từ. Thiên đồng thiên diêu đồng cung, cũng không vi hung, nhưng chủ đẹp dâm. Ở cổ đại tái kiến Thái Âm nói là nhà kề, nay bất luận. Thiên đồng Thái Âm mặt viên.

Thiên đồng nhập cung thân chủ bất luận phú quý hay không, cả đời hưởng phúc thanh nhàn. Gia sát cũng có thanh nhàn là lúc. Như cánh cửa cực lớn chư sát ở mệnh, thiên đồng trong người cũng chủ cả đời phúc dày, mặc dù hối hả cũng có có lộc ăn, cũng có tranh thủ lúc rảnh rỗi là lúc.

Tử cung vượng địa ngọ cung hãm, đinh mình quý người sinh năm tân tài quan cách.

Cung Mão Dậu hòa bình, ất người sinh năm bính tân tài quan cách.

Dần cung lợi nhuận cung thân vượng, cùng thiên lương đồng độ, ất giáp người sinh năm đinh phúc dày.

Cung Tị Hợi vào miếu, nhâm người sinh năm bính hoặc mậu tài quan cách.

Thìn tuất cung hòa bình, người sinh năm bính, đinh lợi nhuận đạt đến, canh quý sinh ra phúc không bền.

Cung Sửu Mùi không được địa, cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, ất nhâm giáp tân canh sinh ra tài quan cách.

Thiên đồng nhập hạn chủ không khí vui mừng, thoải mái, gia đạo phong quang vinh.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button