Tử vi

Sao thiên đồng ở cung điền trạch

Thiên đồng ở cung điền trạch

Cùng Thái Âm đồng độ, nên nuôi cá hoặc gieo trồng cây cối hao phí quả, chủ đại phú. Cùng thiên lương đồng độ, sản nghiệp có tiến thối. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, không nên đưa sinh. Đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao người, vô sản nghiệp.

Bình chú:

Bạn đang xem: Sao thiên đồng ở cung điền trạch

( một ) thiên đồng là tay không hưng gia là tinh diệu, ở cung điền trạch, cơ bản tính chất là không có tổ nghiệp làm con nuôi, nhưng lại có thể từ đưa bảo an, nhưng nhất định phải được cát diệu cát hóa phối hợp mới phải.

( hai ) thiên đồng vui mừng hòa Thái Âm đồng độ, đặc biệt vào triều đấy thái âm tinh, nhân Thái Âm vi tài diệu, vu cung điền trạch chủ năng từ đưa, [ nên nuôi cá hoặc gieo trồng cây cối hao phí quả ], đây là xã hội cũ trưng nghiệm, là được lấy mua ao cá, vườn trái cây, trúc viên, vườn hoa các loại nông nghiệp đất phát đạt, [ chủ đại phú ], ở xã hội hiện đại, nông nghiệp suy vi, cận chủ ở nhà chơi rông hoàn cảnh vùng sự yên lặng, có hoa mộc thắng, cũng có cát diệu cát hóa, vi cao thượng khu dân cư.

( ba ) thiên đồng thiên lương đồng độ, chủ [ sản nghiệp có tiến thối ], bởi vì hai diệu đồng độ đấy tính chất bay bổng không chừng, cho nên bất lợi tổ nghiệp, từ đưa cũng thường thường biến hóa, gặp sát diệu không kiếp đại hao các loại, chủ điền trạch đấy nghiệp quyền mỗi ngày một yếu. Nhưng là, nếu càng thấy lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, thì có thể lấy làm bảo an mua bán phát tích, này sản nghiệp bay bổng không chừng tính chất, chuyển hóa làm mua bán dũng dược, lời nhiều. Thiên đồng thiên lương, như được thiên khôi, thiên việt, hoa cớ sao, thiên vu, lộc tồn các loại, chủ làm con nuôi tổ nghiệp, thiên lương hóa thành âm ngôi sao.

( bốn ) thiên đồng cánh cửa cực lớn đồng độ, cánh cửa cực lớn ở cung điền trạch cũng không phải hòa hợp diệu, cơ bản nhất tính chất là bởi vì bảo an lên thị phi tranh cãi, nhiều phiền phức nhiều, càng thấy sát diệu hóa kị không kiếp, [ không nên đưa sinh ], nếu không tuyển tổn hại, nhưng có thể và những người khác cộng đồng có được bảo an, như phối ngẫu các loại, lấy giảm bớt phiêu lưu.

( năm ) thiên đồng sẽ Kình Đà hỏa linh không kiếp hao tổn, đã không có tổ nghiệp làm con nuôi, hoặc làm con nuôi sau đó phá xáo, cũng chủ không thể từ đưa, cố nhân sinh phần lớn năm tháng, cùng [ vô sản nghiệp ], nên chú ý những phương diện khác đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi, tỷ như, đầu tư chứng khoán, quỹ các loại.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên đồng ở cung điền trạch

Thiên đồng ở cung điền trạch

Cùng Thái Âm đồng độ, nên nuôi cá hoặc gieo trồng cây cối hao phí quả, chủ đại phú. Cùng thiên lương đồng độ, sản nghiệp có tiến thối. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, không nên đưa sinh. Đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao người, vô sản nghiệp.

Bình chú:

( một ) thiên đồng là tay không hưng gia là tinh diệu, ở cung điền trạch, cơ bản tính chất là không có tổ nghiệp làm con nuôi, nhưng lại có thể từ đưa bảo an, nhưng nhất định phải được cát diệu cát hóa phối hợp mới phải.

( hai ) thiên đồng vui mừng hòa Thái Âm đồng độ, đặc biệt vào triều đấy thái âm tinh, nhân Thái Âm vi tài diệu, vu cung điền trạch chủ năng từ đưa, [ nên nuôi cá hoặc gieo trồng cây cối hao phí quả ], đây là xã hội cũ trưng nghiệm, là được lấy mua ao cá, vườn trái cây, trúc viên, vườn hoa các loại nông nghiệp đất phát đạt, [ chủ đại phú ], ở xã hội hiện đại, nông nghiệp suy vi, cận chủ ở nhà chơi rông hoàn cảnh vùng sự yên lặng, có hoa mộc thắng, cũng có cát diệu cát hóa, vi cao thượng khu dân cư.

( ba ) thiên đồng thiên lương đồng độ, chủ [ sản nghiệp có tiến thối ], bởi vì hai diệu đồng độ đấy tính chất bay bổng không chừng, cho nên bất lợi tổ nghiệp, từ đưa cũng thường thường biến hóa, gặp sát diệu không kiếp đại hao các loại, chủ điền trạch đấy nghiệp quyền mỗi ngày một yếu. Nhưng là, nếu càng thấy lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, thì có thể lấy làm bảo an mua bán phát tích, này sản nghiệp bay bổng không chừng tính chất, chuyển hóa làm mua bán dũng dược, lời nhiều. Thiên đồng thiên lương, như được thiên khôi, thiên việt, hoa cớ sao, thiên vu, lộc tồn các loại, chủ làm con nuôi tổ nghiệp, thiên lương hóa thành âm ngôi sao.

( bốn ) thiên đồng cánh cửa cực lớn đồng độ, cánh cửa cực lớn ở cung điền trạch cũng không phải hòa hợp diệu, cơ bản nhất tính chất là bởi vì bảo an lên thị phi tranh cãi, nhiều phiền phức nhiều, càng thấy sát diệu hóa kị không kiếp, [ không nên đưa sinh ], nếu không tuyển tổn hại, nhưng có thể và những người khác cộng đồng có được bảo an, như phối ngẫu các loại, lấy giảm bớt phiêu lưu.

( năm ) thiên đồng sẽ Kình Đà hỏa linh không kiếp hao tổn, đã không có tổ nghiệp làm con nuôi, hoặc làm con nuôi sau đó phá xáo, cũng chủ không thể từ đưa, cố nhân sinh phần lớn năm tháng, cùng [ vô sản nghiệp ], nên chú ý những phương diện khác đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi, tỷ như, đầu tư chứng khoán, quỹ các loại.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button