Tử vi

Sao Thiên Đồng ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng không khắc, cha mẹ song toàn hòa thuận tốt đẹp, tình cảm nồng hậu, được nhận sự yêu thương che chở. Hãm địa nên nhận cha mẹ nuôi. Hội tứ sát thì xa tổ nghiệp, hoặc ra ngoài sớm. Hãm địa hội tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ thì chủ sớm khắc cha mẹ.

Thiên Đồng Thái Âm ở Tý Ngọ, miếu vượng thì cha mẹ song toàn, hội sát tinh thì có khắc. Ngọ cung mẹ mất trước.

Thiên Đồng Cự Môn ở Sửu Mùi, quan hệ với cha mẹ không hòa hợp, khắc nhẹ, hội cát tinh thì đỡ khắc, hội sát tinh hình khắc nặng.

Bạn đang xem: Sao Thiên Đồng ở cung Phụ Mẫu

Thiên Đồng Thiên Lương ở Dần Thân, phụ mẫu song toàn, có mối duyên sâu sắc với cha mẹ, tình cảm tốt đẹp, hội sát tinh thì xấu, có hình khắc.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Đồng ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng không khắc, cha mẹ song toàn hòa thuận tốt đẹp, tình cảm nồng hậu, được nhận sự yêu thương che chở. Hãm địa nên nhận cha mẹ nuôi. Hội tứ sát thì xa tổ nghiệp, hoặc ra ngoài sớm. Hãm địa hội tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ thì chủ sớm khắc cha mẹ.

Thiên Đồng Thái Âm ở Tý Ngọ, miếu vượng thì cha mẹ song toàn, hội sát tinh thì có khắc. Ngọ cung mẹ mất trước.

Thiên Đồng Cự Môn ở Sửu Mùi, quan hệ với cha mẹ không hòa hợp, khắc nhẹ, hội cát tinh thì đỡ khắc, hội sát tinh hình khắc nặng.

Thiên Đồng Thiên Lương ở Dần Thân, phụ mẫu song toàn, có mối duyên sâu sắc với cha mẹ, tình cảm tốt đẹp, hội sát tinh thì xấu, có hình khắc.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button