Tử vi

Sao Thiên Hình

Thiên hình vị tất thị hung tinh,

Nhập miếu danh vi thiên hỉ thần,

Xương khúc cát tinh lai thấu hợp,

Bạn đang xem: Sao Thiên Hình

Định nhiên hiến sách đáo vương đình,

Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất,

Cánh lâm mão vị tự quang minh,

Tất ngộ văn tinh thành đại nghiệp,

Chưởng ác biên cương bách vạn binh,

Tam bất tử hề hào thiên hình,

Vi tăng vi đạo thị cô thân,

Thiên khốc nhị tinh giai đồng đáo,

Chung thị nan đào hữu tật nhân.

Thiên Hình chưa chắc phải hung tinh

Nhập miếu gọi là Thiên Hỉ Thần

Xương Khúc cát tinh cùng tấu hợp

Định là hiến kế tới triều đình

Hình cư Dần vị và Dậu Tuất

Lâm vào cung Mão cũng quang minh

Gặp được văn tinh thành đại nghiệp

Trấn thủ biên cương trăm vạn binh

Thứ ba, không con bởi Thiên Hình

Là tăng là đạo thân cô linh

Thiên Khốc nhị tinh mà cùng đến

Cả đời khó thoát tật thân mình.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Hình

Thiên hình vị tất thị hung tinh,

Nhập miếu danh vi thiên hỉ thần,

Xương khúc cát tinh lai thấu hợp,

Định nhiên hiến sách đáo vương đình,

Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất,

Cánh lâm mão vị tự quang minh,

Tất ngộ văn tinh thành đại nghiệp,

Chưởng ác biên cương bách vạn binh,

Tam bất tử hề hào thiên hình,

Vi tăng vi đạo thị cô thân,

Thiên khốc nhị tinh giai đồng đáo,

Chung thị nan đào hữu tật nhân.

Thiên Hình chưa chắc phải hung tinh

Nhập miếu gọi là Thiên Hỉ Thần

Xương Khúc cát tinh cùng tấu hợp

Định là hiến kế tới triều đình

Hình cư Dần vị và Dậu Tuất

Lâm vào cung Mão cũng quang minh

Gặp được văn tinh thành đại nghiệp

Trấn thủ biên cương trăm vạn binh

Thứ ba, không con bởi Thiên Hình

Là tăng là đạo thân cô linh

Thiên Khốc nhị tinh mà cùng đến

Cả đời khó thoát tật thân mình.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button