Tử vi

Sao Thiên Hư

THIÊN HƯ

Thủy

Đ: Tý, Ngọ

Bạn đang xem: Sao Thiên Hư

Hại tinh. sai ngoa, bất chính

CUNG MỆNH

– Hư ngộ Hình, Mã: võ nghiệp công danh.

– Hư ngộ Sát hay Phá ở Tý, Ngọ: uy danh khiếp phục người, một lời nói ai cũng sợ.

CUNG THÊ

– Hư, Khốc, Đà, Kình: vợ chồng xung khắc. xa nhau rồi mới lấy được nhau.

CUNG TỬ

– Thiên hư: khắc con.

– Hư, Khốc ngộ Dưỡng: sinh nhiều nuôi ít

CUNG TÀI

– Hư, Phá: nghèo cũng tán tài.

– Khó kiếm tiền, hay lo âu vì tiền bạc

– Hao tài

– Nếu ở Tý Ngọ thì trước nghèo sau giàu

CUNG GIẢI

– Hư, Cơ, Khốc: phong đàm, ho lao.

CUNG NÔ

– Hư, Khốc, Hình: tôi tớ trộm cắp.

CUNG QUAN

– Hư, Khốc, Vượng ở Tý, Ngọ: hiển vinh, danh tiếng hãm thì hèn hạ.

– Hư, Quyền: người dưới khinh ghét.

– Hình, Hư, Mã: võ nghiệp làm nên.

CUNG PHÚC

– Tổn thọ, có âm hồn báo oán nếu hãm địa

– Mã phát, hiển đạt nếu đắc địa ở Tý, Ngọ

HẠN

– Hư, Khốc, Tang: tang thương, súc vật nuôi chết.

– chỉ đắc lợi nếu đắc địa nhưng chỉ thịnh trong 5 năm sau (nếu là đại hạn) hay nửa năm sau (nếu là tiểu hạn).

– gặp Tang: có tang chế hoặc gặp phải chuyện buồn thấm thía vì tang khó hoặc vì tình phụ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Hư

THIÊN HƯ

Thủy

Đ: Tý, Ngọ

Hại tinh. sai ngoa, bất chính

CUNG MỆNH

– Hư ngộ Hình, Mã: võ nghiệp công danh.

– Hư ngộ Sát hay Phá ở Tý, Ngọ: uy danh khiếp phục người, một lời nói ai cũng sợ.

CUNG THÊ

– Hư, Khốc, Đà, Kình: vợ chồng xung khắc. xa nhau rồi mới lấy được nhau.

CUNG TỬ

– Thiên hư: khắc con.

– Hư, Khốc ngộ Dưỡng: sinh nhiều nuôi ít

CUNG TÀI

– Hư, Phá: nghèo cũng tán tài.

– Khó kiếm tiền, hay lo âu vì tiền bạc

– Hao tài

– Nếu ở Tý Ngọ thì trước nghèo sau giàu

CUNG GIẢI

– Hư, Cơ, Khốc: phong đàm, ho lao.

CUNG NÔ

– Hư, Khốc, Hình: tôi tớ trộm cắp.

CUNG QUAN

– Hư, Khốc, Vượng ở Tý, Ngọ: hiển vinh, danh tiếng hãm thì hèn hạ.

– Hư, Quyền: người dưới khinh ghét.

– Hình, Hư, Mã: võ nghiệp làm nên.

CUNG PHÚC

– Tổn thọ, có âm hồn báo oán nếu hãm địa

– Mã phát, hiển đạt nếu đắc địa ở Tý, Ngọ

HẠN

– Hư, Khốc, Tang: tang thương, súc vật nuôi chết.

– chỉ đắc lợi nếu đắc địa nhưng chỉ thịnh trong 5 năm sau (nếu là đại hạn) hay nửa năm sau (nếu là tiểu hạn).

– gặp Tang: có tang chế hoặc gặp phải chuyện buồn thấm thía vì tang khó hoặc vì tình phụ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button