Tử vi

Sao thiên khôi, sao thiên việt tường giảiThiên khôi, thiên việt:

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhị tinh là đắt nhân ngôi sao, thiên khôi vi ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt vi đêm quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt nhị tinh vô sự phân chia mạnh yếu, vi thượng bên trên ngôi sao may mắn, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có cát đấy tác dụng.

Bạn đang xem: Sao thiên khôi, sao thiên việt tường giải

Nếu nhân thân mệnh phùng tới, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, cùng người ở chung hòa thuận, cả đời tất nhiều lấy được quý nhân tương trợ. Khôi Việt một trong đơn thủ cung mệnh, dáng người lược bỏ gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi Việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, càng được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi khảo học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn vẻ tú sĩ, khả làm đệ tử sư phó.

Thiên khôi vi ban ngày quý nhân, thiên việt vi đêm quý nhân, người sinh ban ngày ( mão, thìn, tị, ngọ, chưa, giờ Thân là trắng thiên ), cung mệnh có ban ngày quý; ban đêm sinh ra ( dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần vi ban đêm ) cung mệnh có đêm quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ.

Ngôi sao trong mâm Khôi Việt muốn cùng năm xưa, đại vận Khôi Việt tương hỗ lẫn nhau, tài năng hiện ra giác đại lực lượng, tương hỗ lẫn nhau tới cung liền chủ vui mừng việc.

Khôi Việt nhị tinh, một ở cung mệnh, một ở vợ chồng, mà cung phu thê lại vi cung thân, được thú mỹ thê. Nếu mệnh thân hai cung chính diệu tổ hợp tốt bụng, càng chủ thiếu niên đăng khoa, công danh phú quý.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất tọa mệnh, vi Khôi Việt sở giáp, người tất có tương đương cao quý địa vị xã hội.

Trong sạch chi thần, hóa thành khoa, ti tài danh, chủ phong tình, cao quý công danh, dương quý nhân đề bạt, dễ dàng lên chức.

Sao Nam Đẩu trợ tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, chủ khoa danh, hòa hợp, thiên nhất quý nhân, dương quý nhân, trưởng bối quý nhân trợ giúp rất rõ ràng, hữu hình thực chất trợ lực. Năm mươi tuổi về sau nhỏ đi nhân, dễ có phiền nhiễu trở ngại hoặc biểu hiện khuyết điểm các loại.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Vu người chủ động tâm địa thiện lương, góc uy nghiêm, năng lực phân tích mạnh, thiết tưởng chu đáo, nói có phân lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra sẽ đắc tội nhân, sẽ không dấu diếm, vui mừng chõ mõm vào, khó giải quyết tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng.

Hóa khí: “Quý nhân” . 《 thiên khôi bản thân liền là quý nhân ngôi sao, hóa khí là quý nhân, không hóa khí cũng thế quý nhân. Quý nhân cũng người, chủ động giúp người, không cầu hồi báo, đúng lúc làm việc thiện, không chỗ nào vi làm 》.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Vu người chủ động tâm địa thiện lương, góc uy nghiêm, năng lực phân tích mạnh, thiết tưởng chu đáo, nói có phân lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra sẽ đắc tội nhân, sẽ không dấu diếm, vui mừng chõ mõm vào, khó giải quyết tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng. Chủ sự: khoa danh, khoa bảng. 《 thiên khôi hòa thiên việt giai bởi vì ngoại hình, khí chất thủ thắng, bình thường giai vu thi viết sau khi thông qua, đang khảo hạch lúc góc có thể phái thượng dụng tràng. Khôi Việt tại khí chất trên có “Quân tử phong phạm “, khí tượng đường đường mà có uy đinh, bất kể là chân quân tử hoặc ngụy quân tử, giai tương đối dễ dàng vu phỏng vấn lúc được đến chấm thi quan thưởng thức mà mướn người, bất luận là cổ khoa cử thời đại hoặc là đương kim các loại nhân tài đề bạt phân công, giai là như thế. 》

Đẩu phân: sao Nam Đẩu ti khoa ngôi sao: thượng giới hòa hợp chi thần. 《 thiên khôi nó là bất kháng bất ti khí chất hòa chính xác hợp lý tới lập luận cùng giải thích, có trợ giúp đang khảo hạch lúc được đến chấm thi quan ấn tượng tốt, ở thi viết thì dã bị khiến cho chấm bài thi tiên sinh cộng cùng tán thưởng, bởi đó trổ hết tài năng: thiên khôi vui với làm thiện là cầu hồi báo, không riêng thân này thân, tử kỳ tử đấy trí tuệ, hòa tế nhược phù khuynh, thân trương chính nghĩa đấy tính cách, cấp một loại người khí vũ hiên ngang, bất khả xâm phạm cảm giác, khiến cho cái kia chút ác từ đảm một bên sanh bại hoại cũng đã biết sợ, không dám lỗ mãng, gì có tranh cãi tranh chấp? 》

Đặc tính: khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm có thể trong sạch mà có uy đinh. Ở cung mệnh người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng đạo hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn.

Sở trường: có một viên nhân cơ mình cơ, nhân chìm đắm mình chìm đắm đấy thiện tâm, hòa tế nhược phù khuynh, duỗi dài chính nghĩa, trừ bạo an dân hành động, một cỗ tính tình cương trực, cho người khác bất khả xâm phạm cảm giác, mấy chuyện xấu nhân cũng sợ, tạo thành cái gọi là “Tà bất thắng chính” đấy kết quả.

Hiểu ý: khôi nãi tay áo ý, cổ khoa cử thời đại hình dạng nguyên vậy. Văn trạng nguyên, vũ trạng nguyên đều xưng khôi vậy. Thiên khôi chính là khôi giáp, khôi danh ngôi sao, lợi cho khoa khảo, rút ra mỗi khoa tới thứ nhất. Khôi nãi quỷ đẩu tới tổ hợp, quỷ thủ âm phủ địa ngục, đẩu thủ thiên thượng tinh đẩu, cho nên thiên khôi xưng quan cửu thiên tam giới, gặp văn hưng văn, gặp võ hưng võ.

Thiên khôi có hiệp trợ đồng cung hoặc tam phương chủ tinh, đem sở doanh, rút ra nên nghiệp, nên tổ hợp tới thành tích tốt nhất ý.

Thiên khôi, thiên việt giai thuộc hỏa, người trước là dương hỏa, người sau là âm hỏa, nhị tinh đều là sao Nam Đẩu trợ tinh. Thiên khôi được gọi là thiên ất quý nhân, quảng hiệp dương quý, ti tài danh, chủ ban ngày quý thành tựu; thiên việt được gọi là ngọc đường quý nhân, quảng hiệp âm quý, chủ đêm quý thành tựu. Lại có lấy nhị tinh đều là thiên ất quý nhân, một là dương quý, một là âm quý người.

Nhị tinh đều là tôn quý chi thần, chủ quý khí, hiệp trợ, tài danh, đã quý nhân ngôi sao, cũng thế văn tinh, mới ngôi sao, đọc sách ngôi sao, khoa bảng ngôi sao, lại vi tế di ngôi sao. Mà thiên việt góc đủ hoa đào tính chất.

Thiên khôi là dương quý, năm tây sinh ra người hoặc người sinh ban ngày góc đủ cát lực; thiên việt là âm quý, năm âm sinh ra người hoặc ban đêm sinh ra góc đủ cát lực.

Thiên khôi chủ được nam tính trợ giúp lực lớn, thiên việt chủ được nữ tính trợ giúp lực lớn. Thiên khôi quý nhân nói chuyện sẽ thực hiện, thiên việt quý nhân nói chuyện, cần là nữ tính mới có thể thực hiện.

【 hỉ kị 】

Vui mừng đồng cung trong người mệnh hoặc hội Tam Hợp chiếu, đơn thủ vô lực, thả cần đương mùa.

Vui mừng sẽ tam thai, bát tọa, hoặc ân quang tá thiên khôi, thiên quý tá thiên việt, nhân ân ánh sáng, thiên quý phân biệt là khôi, việt tới phụ tá tinh diệu.

May mắn gặp hóa khoa, thanh danh càng long.

Vui mừng bốn trước kia mười tuổi gặp phùng “Tọa quý hướng quý “, bốn mươi tuổi về sau trái lại kị nhị tinh, quý nhân nhỏ đi nhân, gia sát có bệnh tai họa, riêng chỉ hóa khoa khả giải.

Vu cung mệnh

Thiên khôi chủ tướng mạo uy nghi, nam tuấn nhã nữ nhân đoan trang, có độ lượng, cùng người ở chung sự hòa thuận; thiên bạt chủ tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thoát tục, nam thanh lịch nữ nhân nhàn thục, bác ái nhân từ.

Khôi Việt thủ thân mệnh, tam phương gặp tam thai, bát tọa, có quân tử phong loại, chính trực có tiếng danh.

Nhị tinh chủ quý khí, lòng tự trọng mạnh, không muốn cúi đầu trước người khác đấy tính tình.

Khôi Việt đồng cung có thể chiếu, này tính góc rõ ràng, hơn nữa phải phân minh nói người sinh đêm cập âm năm sinh dương nhân, vượng người tính rõ ràng, kẻ yếu tính hối.

Tại huynh đệ cung

Huynh đệ lẫn nhau sự hòa thuận hỗ trợ, bên trong có hiển quý người.

Vu cung phu thê

Chủ được hiển quý gia chi phối ngẫu, hoặc đoan trang có quý khí chi phối ngẫu.

Nam mệnh thiên việt cố thủ, chủ có tế di.

Vu cung tử nữ

Chủ được quý tử, đứa con thông minh, có quý khí, tốt đọc sách, có tài hoa, thả độc lập tính mạnh.

Vu cung tài bạch

Đắc tài thanh liêm, thả có thể được trưởng bối quý nhân tương trợ.

Vu cung tật ách

Thiên khôi thuần dương hỏa, chủ vội vàng xao động, nổi giận bệnh can khí, dương minh, làn da.

Thiên việt thuần âm hỏa, chủ can đảm, tính khí, phổi, niết viêm. Chủ bệnh kín.

Trở lên gia sát phương luận, thả bệnh dễ dàng chữa.

Vu cung thiên di

Chủ quý nhân, nhìn thấy cung chi biết chủ tiếu. Như trời khôi ở mão tọa thiên, tắc biết tiếu thỏ nam tính, cho ngươi đấy quý nhân. Như trời việt tại sửu tọa thiên, tắc biết tiếu trâu nữ tính, cho ngươi đấy quý nhân.

Ứng với ra bên ngoài phát triển.

Vu cung nô bộc

Chủ cấp dưới, bằng hữu nhiều, có trợ lực lực thả trung thực.

Vu cung quan lộc

Quyền vị giai cao, nhưng từ chính, văn giáo chức vụ.

Vu cung điền trạch

Khôi chủ lộng lẫy, việt chủ tích hiển, hai người đều có tổ nghiệp có thể thủ.

Phụ cận có lâm viên, ban công, hoa viên, building người hợp cục.

Vu cung phúc đức

Thường có quý nhân, cả đời phúc vui vẻ.

Vu cung phụ mẫu

Không thể cha mẹ, cha mẹ vinh hoa phú quý, nên ơn cha mẹ cưng chìu.

Cung phu thê: thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mỹ mạo, đối phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê có khả năng, cũng đối phương tương trợ. Thiên khôi nhập vợ chồng vị hôn lúc, dễ có người vì ngươi giới thiệu đối tượng, rất trực tiếp trợ giúp ngươi. Thiên việt ở vợ chồng, tắc gần trên tinh thần cổ vũ ngươi, nhanh tìm đối tượng hoặc nắm chắc cơ hội, góc không trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt lúc, dễ có nhớ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng duyên phân, như đệ tử yêu lão sư, viên chức yêu ti, biểu muội yêu biểu ca các loại hiện tượng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên khôi, sao thiên việt tường giảiThiên khôi, thiên việt:

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhị tinh là đắt nhân ngôi sao, thiên khôi vi ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt vi đêm quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt nhị tinh vô sự phân chia mạnh yếu, vi thượng bên trên ngôi sao may mắn, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có cát đấy tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng tới, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, cùng người ở chung hòa thuận, cả đời tất nhiều lấy được quý nhân tương trợ. Khôi Việt một trong đơn thủ cung mệnh, dáng người lược bỏ gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi Việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, càng được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi khảo học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn vẻ tú sĩ, khả làm đệ tử sư phó.

Thiên khôi vi ban ngày quý nhân, thiên việt vi đêm quý nhân, người sinh ban ngày ( mão, thìn, tị, ngọ, chưa, giờ Thân là trắng thiên ), cung mệnh có ban ngày quý; ban đêm sinh ra ( dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần vi ban đêm ) cung mệnh có đêm quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ.

Ngôi sao trong mâm Khôi Việt muốn cùng năm xưa, đại vận Khôi Việt tương hỗ lẫn nhau, tài năng hiện ra giác đại lực lượng, tương hỗ lẫn nhau tới cung liền chủ vui mừng việc.

Khôi Việt nhị tinh, một ở cung mệnh, một ở vợ chồng, mà cung phu thê lại vi cung thân, được thú mỹ thê. Nếu mệnh thân hai cung chính diệu tổ hợp tốt bụng, càng chủ thiếu niên đăng khoa, công danh phú quý.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất tọa mệnh, vi Khôi Việt sở giáp, người tất có tương đương cao quý địa vị xã hội.

Trong sạch chi thần, hóa thành khoa, ti tài danh, chủ phong tình, cao quý công danh, dương quý nhân đề bạt, dễ dàng lên chức.

Sao Nam Đẩu trợ tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, chủ khoa danh, hòa hợp, thiên nhất quý nhân, dương quý nhân, trưởng bối quý nhân trợ giúp rất rõ ràng, hữu hình thực chất trợ lực. Năm mươi tuổi về sau nhỏ đi nhân, dễ có phiền nhiễu trở ngại hoặc biểu hiện khuyết điểm các loại.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Vu người chủ động tâm địa thiện lương, góc uy nghiêm, năng lực phân tích mạnh, thiết tưởng chu đáo, nói có phân lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra sẽ đắc tội nhân, sẽ không dấu diếm, vui mừng chõ mõm vào, khó giải quyết tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng.

Hóa khí: “Quý nhân” . 《 thiên khôi bản thân liền là quý nhân ngôi sao, hóa khí là quý nhân, không hóa khí cũng thế quý nhân. Quý nhân cũng người, chủ động giúp người, không cầu hồi báo, đúng lúc làm việc thiện, không chỗ nào vi làm 》.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Vu người chủ động tâm địa thiện lương, góc uy nghiêm, năng lực phân tích mạnh, thiết tưởng chu đáo, nói có phân lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra sẽ đắc tội nhân, sẽ không dấu diếm, vui mừng chõ mõm vào, khó giải quyết tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng. Chủ sự: khoa danh, khoa bảng. 《 thiên khôi hòa thiên việt giai bởi vì ngoại hình, khí chất thủ thắng, bình thường giai vu thi viết sau khi thông qua, đang khảo hạch lúc góc có thể phái thượng dụng tràng. Khôi Việt tại khí chất trên có “Quân tử phong phạm “, khí tượng đường đường mà có uy đinh, bất kể là chân quân tử hoặc ngụy quân tử, giai tương đối dễ dàng vu phỏng vấn lúc được đến chấm thi quan thưởng thức mà mướn người, bất luận là cổ khoa cử thời đại hoặc là đương kim các loại nhân tài đề bạt phân công, giai là như thế. 》

Đẩu phân: sao Nam Đẩu ti khoa ngôi sao: thượng giới hòa hợp chi thần. 《 thiên khôi nó là bất kháng bất ti khí chất hòa chính xác hợp lý tới lập luận cùng giải thích, có trợ giúp đang khảo hạch lúc được đến chấm thi quan ấn tượng tốt, ở thi viết thì dã bị khiến cho chấm bài thi tiên sinh cộng cùng tán thưởng, bởi đó trổ hết tài năng: thiên khôi vui với làm thiện là cầu hồi báo, không riêng thân này thân, tử kỳ tử đấy trí tuệ, hòa tế nhược phù khuynh, thân trương chính nghĩa đấy tính cách, cấp một loại người khí vũ hiên ngang, bất khả xâm phạm cảm giác, khiến cho cái kia chút ác từ đảm một bên sanh bại hoại cũng đã biết sợ, không dám lỗ mãng, gì có tranh cãi tranh chấp? 》

Đặc tính: khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm có thể trong sạch mà có uy đinh. Ở cung mệnh người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng đạo hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn.

Sở trường: có một viên nhân cơ mình cơ, nhân chìm đắm mình chìm đắm đấy thiện tâm, hòa tế nhược phù khuynh, duỗi dài chính nghĩa, trừ bạo an dân hành động, một cỗ tính tình cương trực, cho người khác bất khả xâm phạm cảm giác, mấy chuyện xấu nhân cũng sợ, tạo thành cái gọi là “Tà bất thắng chính” đấy kết quả.

Hiểu ý: khôi nãi tay áo ý, cổ khoa cử thời đại hình dạng nguyên vậy. Văn trạng nguyên, vũ trạng nguyên đều xưng khôi vậy. Thiên khôi chính là khôi giáp, khôi danh ngôi sao, lợi cho khoa khảo, rút ra mỗi khoa tới thứ nhất. Khôi nãi quỷ đẩu tới tổ hợp, quỷ thủ âm phủ địa ngục, đẩu thủ thiên thượng tinh đẩu, cho nên thiên khôi xưng quan cửu thiên tam giới, gặp văn hưng văn, gặp võ hưng võ.

Thiên khôi có hiệp trợ đồng cung hoặc tam phương chủ tinh, đem sở doanh, rút ra nên nghiệp, nên tổ hợp tới thành tích tốt nhất ý.

Thiên khôi, thiên việt giai thuộc hỏa, người trước là dương hỏa, người sau là âm hỏa, nhị tinh đều là sao Nam Đẩu trợ tinh. Thiên khôi được gọi là thiên ất quý nhân, quảng hiệp dương quý, ti tài danh, chủ ban ngày quý thành tựu; thiên việt được gọi là ngọc đường quý nhân, quảng hiệp âm quý, chủ đêm quý thành tựu. Lại có lấy nhị tinh đều là thiên ất quý nhân, một là dương quý, một là âm quý người.

Nhị tinh đều là tôn quý chi thần, chủ quý khí, hiệp trợ, tài danh, đã quý nhân ngôi sao, cũng thế văn tinh, mới ngôi sao, đọc sách ngôi sao, khoa bảng ngôi sao, lại vi tế di ngôi sao. Mà thiên việt góc đủ hoa đào tính chất.

Thiên khôi là dương quý, năm tây sinh ra người hoặc người sinh ban ngày góc đủ cát lực; thiên việt là âm quý, năm âm sinh ra người hoặc ban đêm sinh ra góc đủ cát lực.

Thiên khôi chủ được nam tính trợ giúp lực lớn, thiên việt chủ được nữ tính trợ giúp lực lớn. Thiên khôi quý nhân nói chuyện sẽ thực hiện, thiên việt quý nhân nói chuyện, cần là nữ tính mới có thể thực hiện.

【 hỉ kị 】

Vui mừng đồng cung trong người mệnh hoặc hội Tam Hợp chiếu, đơn thủ vô lực, thả cần đương mùa.

Vui mừng sẽ tam thai, bát tọa, hoặc ân quang tá thiên khôi, thiên quý tá thiên việt, nhân ân ánh sáng, thiên quý phân biệt là khôi, việt tới phụ tá tinh diệu.

May mắn gặp hóa khoa, thanh danh càng long.

Vui mừng bốn trước kia mười tuổi gặp phùng “Tọa quý hướng quý “, bốn mươi tuổi về sau trái lại kị nhị tinh, quý nhân nhỏ đi nhân, gia sát có bệnh tai họa, riêng chỉ hóa khoa khả giải.

Vu cung mệnh

Thiên khôi chủ tướng mạo uy nghi, nam tuấn nhã nữ nhân đoan trang, có độ lượng, cùng người ở chung sự hòa thuận; thiên bạt chủ tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thoát tục, nam thanh lịch nữ nhân nhàn thục, bác ái nhân từ.

Khôi Việt thủ thân mệnh, tam phương gặp tam thai, bát tọa, có quân tử phong loại, chính trực có tiếng danh.

Nhị tinh chủ quý khí, lòng tự trọng mạnh, không muốn cúi đầu trước người khác đấy tính tình.

Khôi Việt đồng cung có thể chiếu, này tính góc rõ ràng, hơn nữa phải phân minh nói người sinh đêm cập âm năm sinh dương nhân, vượng người tính rõ ràng, kẻ yếu tính hối.

Tại huynh đệ cung

Huynh đệ lẫn nhau sự hòa thuận hỗ trợ, bên trong có hiển quý người.

Vu cung phu thê

Chủ được hiển quý gia chi phối ngẫu, hoặc đoan trang có quý khí chi phối ngẫu.

Nam mệnh thiên việt cố thủ, chủ có tế di.

Vu cung tử nữ

Chủ được quý tử, đứa con thông minh, có quý khí, tốt đọc sách, có tài hoa, thả độc lập tính mạnh.

Vu cung tài bạch

Đắc tài thanh liêm, thả có thể được trưởng bối quý nhân tương trợ.

Vu cung tật ách

Thiên khôi thuần dương hỏa, chủ vội vàng xao động, nổi giận bệnh can khí, dương minh, làn da.

Thiên việt thuần âm hỏa, chủ can đảm, tính khí, phổi, niết viêm. Chủ bệnh kín.

Trở lên gia sát phương luận, thả bệnh dễ dàng chữa.

Vu cung thiên di

Chủ quý nhân, nhìn thấy cung chi biết chủ tiếu. Như trời khôi ở mão tọa thiên, tắc biết tiếu thỏ nam tính, cho ngươi đấy quý nhân. Như trời việt tại sửu tọa thiên, tắc biết tiếu trâu nữ tính, cho ngươi đấy quý nhân.

Ứng với ra bên ngoài phát triển.

Vu cung nô bộc

Chủ cấp dưới, bằng hữu nhiều, có trợ lực lực thả trung thực.

Vu cung quan lộc

Quyền vị giai cao, nhưng từ chính, văn giáo chức vụ.

Vu cung điền trạch

Khôi chủ lộng lẫy, việt chủ tích hiển, hai người đều có tổ nghiệp có thể thủ.

Phụ cận có lâm viên, ban công, hoa viên, building người hợp cục.

Vu cung phúc đức

Thường có quý nhân, cả đời phúc vui vẻ.

Vu cung phụ mẫu

Không thể cha mẹ, cha mẹ vinh hoa phú quý, nên ơn cha mẹ cưng chìu.

Cung phu thê: thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mỹ mạo, đối phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê có khả năng, cũng đối phương tương trợ. Thiên khôi nhập vợ chồng vị hôn lúc, dễ có người vì ngươi giới thiệu đối tượng, rất trực tiếp trợ giúp ngươi. Thiên việt ở vợ chồng, tắc gần trên tinh thần cổ vũ ngươi, nhanh tìm đối tượng hoặc nắm chắc cơ hội, góc không trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt lúc, dễ có nhớ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng duyên phân, như đệ tử yêu lão sư, viên chức yêu ti, biểu muội yêu biểu ca các loại hiện tượng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button