Tử vi

Sao Thiên Khôi – Thiên Việt

Thiên ất quý nhân chúng sở khâm,

Mệnh phùng kim đới phúc di thâm,

Phi đằng danh dự nhân tranh mộ,

Bạn đang xem: Sao Thiên Khôi – Thiên Việt

Bác nhã giai thông cổ dữ kim,

Khôi việt nhị tinh hạn trung cường,

Nhân nhân ngộ thử quảng tiền lương,

Quan lại phùng chi phát tài phúc,

Đương niên tất định kiến quân vương.

Thiên Ất quý nhân chúng tinh khâm (phục)

Mệnh gặp kim đới phúc cao thâm

Danh dự bay cao người ái mộ

Cổ kim uyên bác cứ như thần

Khôi Việt nhị tinh hạn thịnh cường

Người người gặp chúng đắc tiền, lương

Kẻ quan mà thấy thì phát phúc

Năm ấy nhất định gặp quân vương.

Khôi Việt nhập mệnh hạn cát hung quyết:

Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ xương,

Thường nhân đắc thử túc tiền lương,

Quan viên ngộ thử cao thiên trạc,

Tất định đương niên diện đế vương.

Mệnh Thân Khôi Việt gặp cát tường

Thường thứ dân phùng đẫy tiền lương

Quan chức gặp thì thăng tiến chóng

Ngay trong năm ấy gặp Đế vương.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Khôi – Thiên Việt

Thiên ất quý nhân chúng sở khâm,

Mệnh phùng kim đới phúc di thâm,

Phi đằng danh dự nhân tranh mộ,

Bác nhã giai thông cổ dữ kim,

Khôi việt nhị tinh hạn trung cường,

Nhân nhân ngộ thử quảng tiền lương,

Quan lại phùng chi phát tài phúc,

Đương niên tất định kiến quân vương.

Thiên Ất quý nhân chúng tinh khâm (phục)

Mệnh gặp kim đới phúc cao thâm

Danh dự bay cao người ái mộ

Cổ kim uyên bác cứ như thần

Khôi Việt nhị tinh hạn thịnh cường

Người người gặp chúng đắc tiền, lương

Kẻ quan mà thấy thì phát phúc

Năm ấy nhất định gặp quân vương.

Khôi Việt nhập mệnh hạn cát hung quyết:

Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ xương,

Thường nhân đắc thử túc tiền lương,

Quan viên ngộ thử cao thiên trạc,

Tất định đương niên diện đế vương.

Mệnh Thân Khôi Việt gặp cát tường

Thường thứ dân phùng đẫy tiền lương

Quan chức gặp thì thăng tiến chóng

Ngay trong năm ấy gặp Đế vương.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button