Tử vi

Sao Thiên Không

Kiếp không vi hại tối sầu nhân,

Tài trí anh hùng ngộ nhất thân,

Chích hảo vi tăng tinh học thuật,

Bạn đang xem: Sao Thiên Không

Đôi kim tích ngọc dã tu bần.

Kiếp Không hại lắm khiến người buồn

Anh hùng gặp chúng cũng sợ luôn

Chỉ hợp theo tăng và tu đạo

Vàng ngọc chất chồng cũng bỏ luôn.

Địa Kiếp nhập mệnh cát hung quyết:

Địa Kiếp tòng lai sinh phát tật,

Mệnh trung tương ngộ đa thu tức,

Nhược ngộ Dương Hỏa tại kỳ trung,

Tân khổ trì gia phòng nội thất.

Địa Kiếp sinh phùng thường lắm tật

Nỉ non nức nở suốt đời ai

Nếu gặp Hỏa Kình ngay cung Mệnh

Vất vả sớm hôm cáng toàn gia.

Địa Kiếp nhập hạn cát hung quyết:

Kiếp tinh nhị hạn nhược tương phùng,

Vị miễn đương niên hữu họa nguy,

Thái Tuế sát lâm đa tật ách,

Quan Phù tinh ngộ hữu quan phù.

Kiếp tinh nhị hạn nếu tương phùng

Chẳng thoát trong năm có họa hung

Lưu niên tuế Sát nhiều tật ách

Gặp sao Quan Phù có trát gọi.

Thiên Không nhập mệnh cát hung quyết:

Mệnh tọa Thiên Không định xuất gia,

Văn Xương Thiên Tướng thực kham khoa,

Nhược phùng tứ sát đồng thân mệnh,

Thụ ấm thừa ân phúc khả giai.

Mệnh tọa Thiên Không định đạo tăng

Gặp Xương cùng Tướng lộc thêm tăng

Nếu cùng Tứ Sát nơi Thân Mệnh

Thụ ấm thừa ân phúc được đẹp.

Thiên Không nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Không nhập hạn phá điền trang,

Thê tử tu phòng hữu tổn thương,

Tài bạch bất duy đa bại thất,

Cánh ưu thọ mệnh nhập tuyền hương.

Thiên Không nhập hạn phá điền trang

Mất vợ tổn con thật bẽ bàng

Tài sản đã hao còn mất sạch

Thêm lo thọ mệnh xuống suối vàng.

Địa Kiếp Thiên Không cùng nhập hạn cát hung quyết:

Cực cư Mão Dậu Kiếp Không lâm,

Vi tăng vi đạo phúc hưng long,

Nhạc hưởng sơn lâm hữu sư hiệu,

Phúc thọ song toàn đáo cổ linh.

Kiếp Không nhị hạn tối quai trương,

Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương,

Hạng Vũ anh hùng tằng táng quốc,

Lục Châu phùng thử trụy lâu vong.

Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không xâm

Theo đạo tăng thì phúc được thâm

Vui hưởng núi rừng hiệu sư phụ

Song toàn phúc thọ tới chung thân.

Kiếp Không nhị hạn rất tai ương

Phu Tử ở Trần hết sạch lương

Hạng Võ anh hùng mà mất nước

Lục Châu gặp chúng chết thảm thương.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Không

Kiếp không vi hại tối sầu nhân,

Tài trí anh hùng ngộ nhất thân,

Chích hảo vi tăng tinh học thuật,

Đôi kim tích ngọc dã tu bần.

Kiếp Không hại lắm khiến người buồn

Anh hùng gặp chúng cũng sợ luôn

Chỉ hợp theo tăng và tu đạo

Vàng ngọc chất chồng cũng bỏ luôn.

Địa Kiếp nhập mệnh cát hung quyết:

Địa Kiếp tòng lai sinh phát tật,

Mệnh trung tương ngộ đa thu tức,

Nhược ngộ Dương Hỏa tại kỳ trung,

Tân khổ trì gia phòng nội thất.

Địa Kiếp sinh phùng thường lắm tật

Nỉ non nức nở suốt đời ai

Nếu gặp Hỏa Kình ngay cung Mệnh

Vất vả sớm hôm cáng toàn gia.

Địa Kiếp nhập hạn cát hung quyết:

Kiếp tinh nhị hạn nhược tương phùng,

Vị miễn đương niên hữu họa nguy,

Thái Tuế sát lâm đa tật ách,

Quan Phù tinh ngộ hữu quan phù.

Kiếp tinh nhị hạn nếu tương phùng

Chẳng thoát trong năm có họa hung

Lưu niên tuế Sát nhiều tật ách

Gặp sao Quan Phù có trát gọi.

Thiên Không nhập mệnh cát hung quyết:

Mệnh tọa Thiên Không định xuất gia,

Văn Xương Thiên Tướng thực kham khoa,

Nhược phùng tứ sát đồng thân mệnh,

Thụ ấm thừa ân phúc khả giai.

Mệnh tọa Thiên Không định đạo tăng

Gặp Xương cùng Tướng lộc thêm tăng

Nếu cùng Tứ Sát nơi Thân Mệnh

Thụ ấm thừa ân phúc được đẹp.

Thiên Không nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Không nhập hạn phá điền trang,

Thê tử tu phòng hữu tổn thương,

Tài bạch bất duy đa bại thất,

Cánh ưu thọ mệnh nhập tuyền hương.

Thiên Không nhập hạn phá điền trang

Mất vợ tổn con thật bẽ bàng

Tài sản đã hao còn mất sạch

Thêm lo thọ mệnh xuống suối vàng.

Địa Kiếp Thiên Không cùng nhập hạn cát hung quyết:

Cực cư Mão Dậu Kiếp Không lâm,

Vi tăng vi đạo phúc hưng long,

Nhạc hưởng sơn lâm hữu sư hiệu,

Phúc thọ song toàn đáo cổ linh.

Kiếp Không nhị hạn tối quai trương,

Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương,

Hạng Vũ anh hùng tằng táng quốc,

Lục Châu phùng thử trụy lâu vong.

Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không xâm

Theo đạo tăng thì phúc được thâm

Vui hưởng núi rừng hiệu sư phụ

Song toàn phúc thọ tới chung thân.

Kiếp Không nhị hạn rất tai ương

Phu Tử ở Trần hết sạch lương

Hạng Võ anh hùng mà mất nước

Lục Châu gặp chúng chết thảm thương.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button