Tử vi

Sao Thiên Lương ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng thì cha mẹ có thể sống thọ, lương thiện thích giúp người, tình cảm với cha mẹ tốt, hòa thuận không khắc, có nhiều cát tinh khoa quyền lộc thủ chiếu thì cha mẹ có phúc có lộc, có địa vị trong xã hội, được che chở bao bọc hay được để lại tài sản. Bình hòa thì cha mẹ hòa thuận bình thường, không khắc. Hãm địa nên cho làm con nuôi mang hai họ, hội tứ sát Hóa Kỵ thì hình thương, cha con ý kiến bất đồng, cũng chủ sớm xa cha mẹ, Thiên Mã hội chiếu, sớm xa nhà, hay ở rể. Thiên Lương hãm địa hội Hỏa Tinh Hóa Kỵ đồng cung, chủ hình khắc, một trong hai cha mẹ mất sớm.

Thiên Cơ Thiên Lương ở Thìn Tuất, cha mẹ thuận lợi tốt đẹp không khắc, nhưng có thể không sống cùng cha mẹ, hoặc khi trẻ xa cha mẹ, ở ngoài hay được nhận sự giúp đỡ của người lớn tuổi, hội sát tinh thì nên nhận cha mẹ nuôi.

Thái Dương Thiên Lương, Mão cung không khắc, có thể được cha mẹ che chở bao bọc, Dậu cung bình thường, hội sát tinh khắc cha.

Bạn đang xem: Sao Thiên Lương ở cung Phụ Mẫu

Thiên Đồng Thiên Lương ở Dần Thân, phụ mẫu song toàn, có mối duyên sâu sắc với cha mẹ, tình cảm tốt đẹp, hội sát tinh thì xấu, có hình khắc.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Lương ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng thì cha mẹ có thể sống thọ, lương thiện thích giúp người, tình cảm với cha mẹ tốt, hòa thuận không khắc, có nhiều cát tinh khoa quyền lộc thủ chiếu thì cha mẹ có phúc có lộc, có địa vị trong xã hội, được che chở bao bọc hay được để lại tài sản. Bình hòa thì cha mẹ hòa thuận bình thường, không khắc. Hãm địa nên cho làm con nuôi mang hai họ, hội tứ sát Hóa Kỵ thì hình thương, cha con ý kiến bất đồng, cũng chủ sớm xa cha mẹ, Thiên Mã hội chiếu, sớm xa nhà, hay ở rể. Thiên Lương hãm địa hội Hỏa Tinh Hóa Kỵ đồng cung, chủ hình khắc, một trong hai cha mẹ mất sớm.

Thiên Cơ Thiên Lương ở Thìn Tuất, cha mẹ thuận lợi tốt đẹp không khắc, nhưng có thể không sống cùng cha mẹ, hoặc khi trẻ xa cha mẹ, ở ngoài hay được nhận sự giúp đỡ của người lớn tuổi, hội sát tinh thì nên nhận cha mẹ nuôi.

Thái Dương Thiên Lương, Mão cung không khắc, có thể được cha mẹ che chở bao bọc, Dậu cung bình thường, hội sát tinh khắc cha.

Thiên Đồng Thiên Lương ở Dần Thân, phụ mẫu song toàn, có mối duyên sâu sắc với cha mẹ, tình cảm tốt đẹp, hội sát tinh thì xấu, có hình khắc.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button