Tử vi

Sao Thiên Lương và thiện ác

Sao Thiên Lương và thiện ác

Thiên Lương ngũ hành thuộc Mộc, tính bình hòa, phát triển hướng lên, trong cơ thể là đỉnh đầu. Thuộc bộ Âm Lương, đây là bộ sao thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đây là ngôi sao chủ thọ, hóa khí che chở. Các sao chủ thọ như Thiên Lương, Thiên Phủ, Tả Hữu, Thái Tuế, đều có ý nghĩa bảo vệ Mệnh khỏi hạn rất xấu nhờ tính chất của sao mà thoát khỏi nạn. Bản thân các sao này cũng chủ người cao tuổi. Thiên Lương cũng như các Chính Tinh khác gia Cát Tinh tăng tính ổn định, gia Sát Tinh tăng tính hoạch phát. Thường thì Mệnh có Thiên Lương là người có thiện tâm, tất nhiên là trong trường hợp không bi phá cách. Nếu xấu có thể trở thành người tàn bạo, không có lương tính. Không thể luận người lương thiện là phú quý, người có Sát Tinh vây chiếu tâm tính bất thiện luận là nghèo hèn. Chỉ những việc thể hiện ra bên ngoài không thể đưa ra các nhận xét. Quan trọng là cái lý tưởng của Tử Vi. Xem trên lá số Tử Vi phải nhìn được tính chất của sao này. Trong thực tế ta không khó khăn gặp được kẻ bất lương, nham hiểm vẫn thành công và người lương thiện hay gặp tai họa. Việc chúng ta nhìn thấy chỉ là phần bề ngoài của hành động diễn ra, chỉ một phân tính cách của Mệnh tạo và đôi khi trái ngược hoàn toàn với tính cách thật. Qua kinh nghiệm luận Thiên Cơ, nhiều kẻ bên ngoài do có sao Thiên Cơ nhìn rất hiền lành, tưởng như vô hại nhưng bên trong suy nghĩ thật sự tàn nhẫn, vô tình đến không thể ngờ. Bản thân người viết đã gặp khá nhiều trường hợp, trong Tử Vi vẫn diễn tả đúng cấu trúc gia Sát nhưng nhìn biểu hiện ra bên ngoài không thể đưa ra kết luận. Cũng như việc gần đây có một số vụ án giết người mà hung thủ có dáng vẻ thư sinh. Đa phần Thiên Cơ ngộ Hỏa Linh, đặc biệt thêm bộ Kỵ Hình có những suy nghĩ mang tính tâm thần, trái với nhân tính.

Ngôi sao Thiên Cơ chỉ là Thiện tinh khi đắc cách, nếu xấu cũng là cách theo ác. Cũng như các trường hợp thấy kẻ bên ngoài tưởng hiểm ác nhưng trong tâm tính biểu hiện khác biệt. Như việc thực sự tên Hitle hắn ta có một lý tưởng hợp lòng người nên được nhiều kẻ ủng hộ. Một số kẻ giết người vì muốn tiêu diệt cái bất thiện nhìn chung cũng vì một lí tưởng cải tạo xã hội. Chính những lí tưởng như vậy khiến Mệnh tạo lầm tưởng là việc chính nghĩa, khiến làm điều tàn nhẫn không thấy ghê tay mà ngược lại còn tự hào do sự dẫn dắt của Sát Tinh. Đặc biệt Thất Sát là sao chủ sai lầm, lại mang tính sát tới xung quanh nên thường gặp nhiều tại các cách tai họa, yểu mệnh. Tuy nhiên, pháp luật và khung tội khiến đa phần nhiều kẻ sai làm định hướng trở nên thực tế, tuy nhiên những việc ấy vẫn diễn ra trong xã hội do Sát Tinh có tính chất kích hoạt bản năng rất mạnh. Sao Thiên Lương được mệnh danh là thọ tinh do không chứa tính Sát, lại lấy tính thiện, khoan hòa, bao dung và ưa cho người khác làm gốc nên khó gặp trường hợp liên quan tới Sát, đơn giản khi tưởng thức không nghĩ tới thì cảnh không hiện vào tâm. Như việc tất cả mọi người đều học chung sách các môn học từ hồi tiểu học đến khi ra trường nhưng có người để tâm tới phần cứu giúp, chữa bệnh cho người, tính cách cao quý, lương thiện như Thiên Lương đắc cách. Có kẻ lại ưa quyền lực, lưu tâm tới những phần truyện kể về chiến tranh, việc khởi nghĩa, ngôi vị,… thì Mệnh có sẵn Hóa Quyền. Có kẻ quan tâm tới khoa học nghiên cứu, chế tạo, máy móc kẻ đó có Thiên Cơ. Cùng học chung nhưng hỏi việc tiếp thu sau khi học tất cả mỗi người cho một đáp án. Sát khí thì chiêu cảm Sát Khí dẫn tới Sát Thân. Lương thiện, khoan hòa, giúp đỡ trong sâu tiềm thức chiêu cảm may mắn tới. Thực sự do tiềm thức mà sinh ra, tất nhiên còn sự thay đổi khi đáo hạn có những cách cục khác. Tuy nhiên, bản tính ban đầu chính là Chính Tinh khó thay đổi. Đừng nhìn bề ngoài mà quan niệm kẻ thấy ác là ác, kẻ nhìn thiện là thiện. Người viết chẳng có tâm lành từ bi khuyến thiện tại đây nhưng sự thật thì không muốn nói khác đi. Viết đơn giản nhưng cũng ít người hiểu, dù có hiểu cũng sinh ra không tin do bản tâm. Nhìn những kẻ tạo nghiệp lớn, lí tưởng ắt hẳn phải lớn. Tất nhiên do việc truyền đời nên có đứa trẻ sinh ra nghiễm nhiên làm vua, từ đó khí chất lý tưởng trở nên phù hợp với địa vị. Thiên Lương tốt là may mắn thường sinh trong gia đình phú quý, là không phải chật vật tìm kiếm vật chất trong cuộc sống. Xấu là không may mắn, chết ngay khi lọt lòng, sống cuộc sống thiếu thốn.

Bạn đang xem: Sao Thiên Lương và thiện ác

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Lương và thiện ác

Sao Thiên Lương và thiện ác

Thiên Lương ngũ hành thuộc Mộc, tính bình hòa, phát triển hướng lên, trong cơ thể là đỉnh đầu. Thuộc bộ Âm Lương, đây là bộ sao thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đây là ngôi sao chủ thọ, hóa khí che chở. Các sao chủ thọ như Thiên Lương, Thiên Phủ, Tả Hữu, Thái Tuế, đều có ý nghĩa bảo vệ Mệnh khỏi hạn rất xấu nhờ tính chất của sao mà thoát khỏi nạn. Bản thân các sao này cũng chủ người cao tuổi. Thiên Lương cũng như các Chính Tinh khác gia Cát Tinh tăng tính ổn định, gia Sát Tinh tăng tính hoạch phát. Thường thì Mệnh có Thiên Lương là người có thiện tâm, tất nhiên là trong trường hợp không bi phá cách. Nếu xấu có thể trở thành người tàn bạo, không có lương tính. Không thể luận người lương thiện là phú quý, người có Sát Tinh vây chiếu tâm tính bất thiện luận là nghèo hèn. Chỉ những việc thể hiện ra bên ngoài không thể đưa ra các nhận xét. Quan trọng là cái lý tưởng của Tử Vi. Xem trên lá số Tử Vi phải nhìn được tính chất của sao này. Trong thực tế ta không khó khăn gặp được kẻ bất lương, nham hiểm vẫn thành công và người lương thiện hay gặp tai họa. Việc chúng ta nhìn thấy chỉ là phần bề ngoài của hành động diễn ra, chỉ một phân tính cách của Mệnh tạo và đôi khi trái ngược hoàn toàn với tính cách thật. Qua kinh nghiệm luận Thiên Cơ, nhiều kẻ bên ngoài do có sao Thiên Cơ nhìn rất hiền lành, tưởng như vô hại nhưng bên trong suy nghĩ thật sự tàn nhẫn, vô tình đến không thể ngờ. Bản thân người viết đã gặp khá nhiều trường hợp, trong Tử Vi vẫn diễn tả đúng cấu trúc gia Sát nhưng nhìn biểu hiện ra bên ngoài không thể đưa ra kết luận. Cũng như việc gần đây có một số vụ án giết người mà hung thủ có dáng vẻ thư sinh. Đa phần Thiên Cơ ngộ Hỏa Linh, đặc biệt thêm bộ Kỵ Hình có những suy nghĩ mang tính tâm thần, trái với nhân tính.

Ngôi sao Thiên Cơ chỉ là Thiện tinh khi đắc cách, nếu xấu cũng là cách theo ác. Cũng như các trường hợp thấy kẻ bên ngoài tưởng hiểm ác nhưng trong tâm tính biểu hiện khác biệt. Như việc thực sự tên Hitle hắn ta có một lý tưởng hợp lòng người nên được nhiều kẻ ủng hộ. Một số kẻ giết người vì muốn tiêu diệt cái bất thiện nhìn chung cũng vì một lí tưởng cải tạo xã hội. Chính những lí tưởng như vậy khiến Mệnh tạo lầm tưởng là việc chính nghĩa, khiến làm điều tàn nhẫn không thấy ghê tay mà ngược lại còn tự hào do sự dẫn dắt của Sát Tinh. Đặc biệt Thất Sát là sao chủ sai lầm, lại mang tính sát tới xung quanh nên thường gặp nhiều tại các cách tai họa, yểu mệnh. Tuy nhiên, pháp luật và khung tội khiến đa phần nhiều kẻ sai làm định hướng trở nên thực tế, tuy nhiên những việc ấy vẫn diễn ra trong xã hội do Sát Tinh có tính chất kích hoạt bản năng rất mạnh. Sao Thiên Lương được mệnh danh là thọ tinh do không chứa tính Sát, lại lấy tính thiện, khoan hòa, bao dung và ưa cho người khác làm gốc nên khó gặp trường hợp liên quan tới Sát, đơn giản khi tưởng thức không nghĩ tới thì cảnh không hiện vào tâm. Như việc tất cả mọi người đều học chung sách các môn học từ hồi tiểu học đến khi ra trường nhưng có người để tâm tới phần cứu giúp, chữa bệnh cho người, tính cách cao quý, lương thiện như Thiên Lương đắc cách. Có kẻ lại ưa quyền lực, lưu tâm tới những phần truyện kể về chiến tranh, việc khởi nghĩa, ngôi vị,… thì Mệnh có sẵn Hóa Quyền. Có kẻ quan tâm tới khoa học nghiên cứu, chế tạo, máy móc kẻ đó có Thiên Cơ. Cùng học chung nhưng hỏi việc tiếp thu sau khi học tất cả mỗi người cho một đáp án. Sát khí thì chiêu cảm Sát Khí dẫn tới Sát Thân. Lương thiện, khoan hòa, giúp đỡ trong sâu tiềm thức chiêu cảm may mắn tới. Thực sự do tiềm thức mà sinh ra, tất nhiên còn sự thay đổi khi đáo hạn có những cách cục khác. Tuy nhiên, bản tính ban đầu chính là Chính Tinh khó thay đổi. Đừng nhìn bề ngoài mà quan niệm kẻ thấy ác là ác, kẻ nhìn thiện là thiện. Người viết chẳng có tâm lành từ bi khuyến thiện tại đây nhưng sự thật thì không muốn nói khác đi. Viết đơn giản nhưng cũng ít người hiểu, dù có hiểu cũng sinh ra không tin do bản tâm. Nhìn những kẻ tạo nghiệp lớn, lí tưởng ắt hẳn phải lớn. Tất nhiên do việc truyền đời nên có đứa trẻ sinh ra nghiễm nhiên làm vua, từ đó khí chất lý tưởng trở nên phù hợp với địa vị. Thiên Lương tốt là may mắn thường sinh trong gia đình phú quý, là không phải chật vật tìm kiếm vật chất trong cuộc sống. Xấu là không may mắn, chết ngay khi lọt lòng, sống cuộc sống thiếu thốn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button