Tử vi

Sao Thiên Mã

Thiên Mã nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương,

Tử Phủ Lộc Tồn ngộ phi thường,

Bạn đang xem: Sao Thiên Mã

Quan hoạn phùng chi ứng hiển đạt,

Sĩ nhân ngộ thử phó khoa trường.

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trụ,

Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung,

Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ.

Thiên Mã nhập hạn rất tốt lành

Lộc Tồn Tử Phủ gặp càng thanh

Quan viên gặp được thì thăng chức

Sĩ tử đi thi được vinh danh.

Thiên Mã thủ hạn chẳng biết chừng

Khi Kiếp Không hội thật khó ưng

Lại thêm Thái Tuế trong cung ấy

Là hạn người ta tới đường cùng.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Mã

Thiên Mã nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương,

Tử Phủ Lộc Tồn ngộ phi thường,

Quan hoạn phùng chi ứng hiển đạt,

Sĩ nhân ngộ thử phó khoa trường.

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trụ,

Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung,

Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ.

Thiên Mã nhập hạn rất tốt lành

Lộc Tồn Tử Phủ gặp càng thanh

Quan viên gặp được thì thăng chức

Sĩ tử đi thi được vinh danh.

Thiên Mã thủ hạn chẳng biết chừng

Khi Kiếp Không hội thật khó ưng

Lại thêm Thái Tuế trong cung ấy

Là hạn người ta tới đường cùng.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button