Tử vi

Sao thiên phủ nhập mệnh cungThiên phủ

Thiên phủ, ý là giấu, vi phòng ở ngôi sao, vi tiền tài chủ. Nhập mệnh chủ sắc mặt vàng trắng hoặc vàng đen, môi hồng răng trắng, tâm tính ôn hòa, cho nên lợi nhuận nữ mệnh, vượng phu ích tử. Bất luận nam nữ, giai chủ thông minh tuấn tú, bác học cơ biến. Vi nhân tính tình trung hậu, thông minh có nghị lực, mẫn cảm mà có thể thích ứng hoàn cảnh, hòa hợp thái độ làm người giải quyết tranh cãi. Cùng liêm trinh đồng độ, cũng có làn da thô đen người. Mặt vi hình vuông, hoặc hình chữ nhật, hoặc hơi hơi hình tròn tới dẹp phương diện. Nếu gặp sát diệu, tắc nhiều không tưởng, ít được việc thật, tiến hành thường rơi người sau, lo lắng nhiều, vuột mất cơ hội tốt.

Bạn đang xem: Sao thiên phủ nhập mệnh cung

Vui mừng tả hữu, vui mừng lộc. Nhược tề chủ đại phú. Gặp khoa, văn tinh chủ trung học.

Thiên phủ nhập cung thân, chủ thường chân không bước ra khỏi nhà. Càng thấy thiên phúc đồng cung, thì sống sống an nhàn, bình thường không phải lên ban tộc.

Cung Tý Ngọ cùng vũ khúc đồng độ, đinh mình quý sinh ra thành phúc, tài quan cách.

Mão cung vào miếu, cung dậu vượng địa, ất người sinh năm bính tân tài quan cách.

Dần cung vào miếu, cung thân được địa, cùng tử vi đồng độ, đinh mình sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi được địa, ất bính mậu người sinh năm tân tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Thiên phủ nhập hạn khả giải tai ách, gặp tài ngôi sao thiêm tài tiến vui mừng. Gặp sát tắc chủ giữ tại gian nan khổ cực.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên phủ nhập mệnh cungThiên phủ

Thiên phủ, ý là giấu, vi phòng ở ngôi sao, vi tiền tài chủ. Nhập mệnh chủ sắc mặt vàng trắng hoặc vàng đen, môi hồng răng trắng, tâm tính ôn hòa, cho nên lợi nhuận nữ mệnh, vượng phu ích tử. Bất luận nam nữ, giai chủ thông minh tuấn tú, bác học cơ biến. Vi nhân tính tình trung hậu, thông minh có nghị lực, mẫn cảm mà có thể thích ứng hoàn cảnh, hòa hợp thái độ làm người giải quyết tranh cãi. Cùng liêm trinh đồng độ, cũng có làn da thô đen người. Mặt vi hình vuông, hoặc hình chữ nhật, hoặc hơi hơi hình tròn tới dẹp phương diện. Nếu gặp sát diệu, tắc nhiều không tưởng, ít được việc thật, tiến hành thường rơi người sau, lo lắng nhiều, vuột mất cơ hội tốt.

Vui mừng tả hữu, vui mừng lộc. Nhược tề chủ đại phú. Gặp khoa, văn tinh chủ trung học.

Thiên phủ nhập cung thân, chủ thường chân không bước ra khỏi nhà. Càng thấy thiên phúc đồng cung, thì sống sống an nhàn, bình thường không phải lên ban tộc.

Cung Tý Ngọ cùng vũ khúc đồng độ, đinh mình quý sinh ra thành phúc, tài quan cách.

Mão cung vào miếu, cung dậu vượng địa, ất người sinh năm bính tân tài quan cách.

Dần cung vào miếu, cung thân được địa, cùng tử vi đồng độ, đinh mình sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi được địa, ất bính mậu người sinh năm tân tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Thiên phủ nhập hạn khả giải tai ách, gặp tài ngôi sao thiêm tài tiến vui mừng. Gặp sát tắc chủ giữ tại gian nan khổ cực.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button