Tử vi

Sao Thiên Phủ ở cung Huynh Đệ

Nhiều anh chị em, giúp đỡ lẫn nhau. Gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, anh chị em nhiều tài nghệ, hòa thuận, được giúp đỡ nhiều. Đối cung Vũ Khúc, có hình thương. Gặp tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ, ít anh chị em, chủ sinh ly. Hội Thiên Diêu, Thiên Hư, anh chị em gian trá.

Đồng cung với Tử Vi, chủ cát, có sự giúp đỡ vật chất. Đồng cung với Vũ Khúc, anh chị em giàu có, thiếu hòa khí. Đồng cung với Liêm Trinh, duyên nặng, có sự giúp đỡ.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Bạn đang xem: Sao Thiên Phủ ở cung Huynh Đệ

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Phủ ở cung Huynh Đệ

Nhiều anh chị em, giúp đỡ lẫn nhau. Gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, anh chị em nhiều tài nghệ, hòa thuận, được giúp đỡ nhiều. Đối cung Vũ Khúc, có hình thương. Gặp tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ, ít anh chị em, chủ sinh ly. Hội Thiên Diêu, Thiên Hư, anh chị em gian trá.

Đồng cung với Tử Vi, chủ cát, có sự giúp đỡ vật chất. Đồng cung với Vũ Khúc, anh chị em giàu có, thiếu hòa khí. Đồng cung với Liêm Trinh, duyên nặng, có sự giúp đỡ.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button