Tử vi

Sao Thiên Phủ ở cung Nô Bộc

Kết bạn thận trọng, bạn bè nhiều mà tri kỉ ít. Ở cung Tỵ Hợi, bị người hợp tác hay cấp dưới âm mưu hãm hại. Hội Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Tả Phụ, Hữu Bật thì được ủng hộ, cấp dưới đắc lực trung thành, được bạn bè giúp đỡ, đại cát đại lợi, mưu sự thuận lợi, như được chắp thêm cánh.

Hội Không Kiếp, Đại Hao, vì bạn mà tổn hao tiền tài, hoặc bị cấp dưới trộm cắp mà tổn thất. Hội Tứ sát, Thiên Hình, đối đãi với người thành ý nhưng bị lấy oán báo ân, hoặc bị kẻ dưới bạn bè âm mưu, tiền bạc có sự tổn thất.

Tử Vi Thiên Phủ ở Dần Thân, được sự trợ giúp của bạn bè kẻ dưới, mệnh có cát tinh có thể vượng phát, chủ đại cát đại lợi.

Bạn đang xem: Sao Thiên Phủ ở cung Nô Bộc

Vũ Khúc Thiên Phủ ở Tý Ngọ, nhiều mà đắc lực, chủ vượng phát nhờ bạn bè.

Liêm Trinh Thiên Phủ ở Thìn Tuất, nhiều mà đắc lực, hội sát tinh vì bạn mà bị tổn thất.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Phủ ở cung Nô Bộc

Kết bạn thận trọng, bạn bè nhiều mà tri kỉ ít. Ở cung Tỵ Hợi, bị người hợp tác hay cấp dưới âm mưu hãm hại. Hội Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Tả Phụ, Hữu Bật thì được ủng hộ, cấp dưới đắc lực trung thành, được bạn bè giúp đỡ, đại cát đại lợi, mưu sự thuận lợi, như được chắp thêm cánh.

Hội Không Kiếp, Đại Hao, vì bạn mà tổn hao tiền tài, hoặc bị cấp dưới trộm cắp mà tổn thất. Hội Tứ sát, Thiên Hình, đối đãi với người thành ý nhưng bị lấy oán báo ân, hoặc bị kẻ dưới bạn bè âm mưu, tiền bạc có sự tổn thất.

Tử Vi Thiên Phủ ở Dần Thân, được sự trợ giúp của bạn bè kẻ dưới, mệnh có cát tinh có thể vượng phát, chủ đại cát đại lợi.

Vũ Khúc Thiên Phủ ở Tý Ngọ, nhiều mà đắc lực, chủ vượng phát nhờ bạn bè.

Liêm Trinh Thiên Phủ ở Thìn Tuất, nhiều mà đắc lực, hội sát tinh vì bạn mà bị tổn thất.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button