Tử vi

Sao Thiên Phủ ở cung Tử Tức

Nhiều con, tình cảm đầm ấm, con cái hoạt bát đáng yêu, hiếu thuận, không học thói hư tật xấu. Hội chiếu Xương Khúc Khôi Việt, thông minh, đa tài, hiếu thuận. Hội Tả Hữu, con cái nhiều mà có giúp đỡ. Có lục sát Thiên Hình, ngang bướng, phá tướng, ở cung Sửu, mổ đẻ. Hội Thiên Mã, tuy thích đi xa nhưng vẫn hiếu thuận.

Liêm Trinh Thiên Phủ, có 2-3 người con, hội cát tinh có quý tử.

Vũ Khúc Thiên Phủ, có con phú quý.

Bạn đang xem: Sao Thiên Phủ ở cung Tử Tức

Tử vi Thiên Phủ, luận là “cô”, con cái ít, nhưng hội cát tinh có thể thành đại nghiệp.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Phủ ở cung Tử Tức

Nhiều con, tình cảm đầm ấm, con cái hoạt bát đáng yêu, hiếu thuận, không học thói hư tật xấu. Hội chiếu Xương Khúc Khôi Việt, thông minh, đa tài, hiếu thuận. Hội Tả Hữu, con cái nhiều mà có giúp đỡ. Có lục sát Thiên Hình, ngang bướng, phá tướng, ở cung Sửu, mổ đẻ. Hội Thiên Mã, tuy thích đi xa nhưng vẫn hiếu thuận.

Liêm Trinh Thiên Phủ, có 2-3 người con, hội cát tinh có quý tử.

Vũ Khúc Thiên Phủ, có con phú quý.

Tử vi Thiên Phủ, luận là “cô”, con cái ít, nhưng hội cát tinh có thể thành đại nghiệp.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button