Tử vi

Sao Thiên Riêu trong Tử Vi Lý Số

Bài này luận bàn về nội dung, đặc điểm của sao Thiên Riêu trong Tử Vi, Sao thiên riêu khi ở Mệnh, ở các cung và khi vào hạn.

– Hành: Thủy

– Loại: Dâm tinh

Bạn đang xem: Sao Thiên Riêu trong Tử Vi Lý Số

– Chủ về: Phong lưu khoái lạc, chơi bời, a dua, dễ tin.

– Tên gọi tắt: Riêu

Thiên Riêu là sao Phụ Tinh. Luôn luôn đồng cung với sao Thiên Y. Cũng là 1 trong 4 sao của cách Hình Riêu Không Kiếp (Thiên Hình, Thiên Riêu, Địa Không, Địa Kiếp).

Vị Trí Ở Các Cung

– Đắc địa: Dần, Mão, Dậu, Tuất.

– Hãm địa: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi

Sao Thiên Riêu Ở Cung Mệnh

Tính Tình

Sao Thiên Riêu ở Mệnh là người ham vui, thích chơi bời, phóng đãng, dễ tin người, nhẹ dạ, tính tình không dứt khoát, khó cầu công danh, thi cử.

Sao Thiên Riêu Với Các Sao Khác

Sao Thiên Riêu ở Hợi cùng các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc thì thi đỗ và làm nên.

Nếu gặp các sao Hóa Kỵ, Đà La, Cự Môn, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Kình Dương, Địa Không, Địa Kiếp thì hay trầm mình.

Sao Thiên Riêu Ở Các Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ là người có tay nghề khéo sống bằng nghề có liên quan đến sông nước, cha hoặc mẹ có tài về nghệ thuật, mỹ thuật, có hoa tay.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Phúc Đức

Trong họ thường là người nữ lận đận về chồng con, có ác tật, chết non, cô độc, người nam thì phóng đãng, phong lưu, đi xa, có tài nghệ đặc biệt.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Điền Trạch

Chậm về nhà cửa, nếu có sớm thì cũng tầm thường, phải thay đổi.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Quan Lộc

Công danh hay thay đổi, nay đây mai đó, hợp nghề thuốc, nghệ thuật, đạo diễn, sân khấu, nhà giáo.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Nô Bộc

Bè bạn, người giúp việc nay ở mai đi, ham chơi nhưng cũng có tài nghệ đặc biệt.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Thiên Di

Ra ngoài không có nơi chốn cố định, đa nghệ.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Tật Ách

Gặp sao tốt thì có sức khỏe nhưng cũng không được lâu bền, gặp sao xấu thì cũng hay tai nạn, đau yếu.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Tài Bạch

Tài lộc ra vào thất thường, ưa thích cờ bạc, trò chơi giải trí, nghệ thuật hoặc nghề thuốc, thầy giáo phát tài.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Tử Tức

Sinh nở khó khăn, hoặc khó nuôi con, hoặc có con riêng của vợ hay chồng, con cái hay chơi bời.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Phu Thê

Vợ chồng ưa thích vui chơi, văn nghệ, phong lưu tài tử.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Huynh Đệ

Có anh chị em dị bào, hoặc anh chị em nuôi, trong anh chị em có người phong lưu tài tử.

Thiên Riêu Khi Vào Các Hạn

Hạn gặp sao Thiên Riêu, người già không sống lâu, trẻ con thì hay quấy. Nếu có thêm sao Phá Toái, là hạn ốm đau, khẩu thiệt.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Thai, là hạn rất dễ có con riêng.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Tham Lang, Hóa Kỵ, có tai nạn về sông nước, hoặc mắc khẩu thiệt, hoặc bị kiện tụng, có sự lo buồn.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Địa Không, Địa Kiếp, Thai, có chửa hoang, hoặc bị hiếp dâm, bị bắt ép làm nghề mãi dâm.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Thái Dương, Đà La, Hóa Kỵ, là hạn đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức chắc chắn bị truất giáng.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Thiên Hình, Bệnh, hay bị bệnh phù. Nếu có thêm sao Địa Không, Địa Kiếp, mắc bệnh phong tình.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Riêu trong Tử Vi Lý Số

Bài này luận bàn về nội dung, đặc điểm của sao Thiên Riêu trong Tử Vi, Sao thiên riêu khi ở Mệnh, ở các cung và khi vào hạn.

– Hành: Thủy

– Loại: Dâm tinh

– Chủ về: Phong lưu khoái lạc, chơi bời, a dua, dễ tin.

– Tên gọi tắt: Riêu

Thiên Riêu là sao Phụ Tinh. Luôn luôn đồng cung với sao Thiên Y. Cũng là 1 trong 4 sao của cách Hình Riêu Không Kiếp (Thiên Hình, Thiên Riêu, Địa Không, Địa Kiếp).

Vị Trí Ở Các Cung

– Đắc địa: Dần, Mão, Dậu, Tuất.

– Hãm địa: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi

Sao Thiên Riêu Ở Cung Mệnh

Tính Tình

Sao Thiên Riêu ở Mệnh là người ham vui, thích chơi bời, phóng đãng, dễ tin người, nhẹ dạ, tính tình không dứt khoát, khó cầu công danh, thi cử.

Sao Thiên Riêu Với Các Sao Khác

Sao Thiên Riêu ở Hợi cùng các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc thì thi đỗ và làm nên.

Nếu gặp các sao Hóa Kỵ, Đà La, Cự Môn, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Kình Dương, Địa Không, Địa Kiếp thì hay trầm mình.

Sao Thiên Riêu Ở Các Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ là người có tay nghề khéo sống bằng nghề có liên quan đến sông nước, cha hoặc mẹ có tài về nghệ thuật, mỹ thuật, có hoa tay.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Phúc Đức

Trong họ thường là người nữ lận đận về chồng con, có ác tật, chết non, cô độc, người nam thì phóng đãng, phong lưu, đi xa, có tài nghệ đặc biệt.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Điền Trạch

Chậm về nhà cửa, nếu có sớm thì cũng tầm thường, phải thay đổi.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Quan Lộc

Công danh hay thay đổi, nay đây mai đó, hợp nghề thuốc, nghệ thuật, đạo diễn, sân khấu, nhà giáo.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Nô Bộc

Bè bạn, người giúp việc nay ở mai đi, ham chơi nhưng cũng có tài nghệ đặc biệt.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Thiên Di

Ra ngoài không có nơi chốn cố định, đa nghệ.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Tật Ách

Gặp sao tốt thì có sức khỏe nhưng cũng không được lâu bền, gặp sao xấu thì cũng hay tai nạn, đau yếu.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Tài Bạch

Tài lộc ra vào thất thường, ưa thích cờ bạc, trò chơi giải trí, nghệ thuật hoặc nghề thuốc, thầy giáo phát tài.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Tử Tức

Sinh nở khó khăn, hoặc khó nuôi con, hoặc có con riêng của vợ hay chồng, con cái hay chơi bời.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Phu Thê

Vợ chồng ưa thích vui chơi, văn nghệ, phong lưu tài tử.

Sao Thiên Riêu Ở Cung Huynh Đệ

Có anh chị em dị bào, hoặc anh chị em nuôi, trong anh chị em có người phong lưu tài tử.

Thiên Riêu Khi Vào Các Hạn

Hạn gặp sao Thiên Riêu, người già không sống lâu, trẻ con thì hay quấy. Nếu có thêm sao Phá Toái, là hạn ốm đau, khẩu thiệt.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Thai, là hạn rất dễ có con riêng.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Tham Lang, Hóa Kỵ, có tai nạn về sông nước, hoặc mắc khẩu thiệt, hoặc bị kiện tụng, có sự lo buồn.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Địa Không, Địa Kiếp, Thai, có chửa hoang, hoặc bị hiếp dâm, bị bắt ép làm nghề mãi dâm.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Thái Dương, Đà La, Hóa Kỵ, là hạn đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức chắc chắn bị truất giáng.

Hạn gặp sao Thiên Riêu, Thiên Hình, Bệnh, hay bị bệnh phù. Nếu có thêm sao Địa Không, Địa Kiếp, mắc bệnh phong tình.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button