Tử vi

Sao Thiên Riêu

Thiên diêu cư tuất mão dậu du,

Cánh nhập song ngư nhất tinh cầu,

Phúc hậu sanh thành đam tửu sắc,

Bạn đang xem: Sao Thiên Riêu

Vô tai vô họa độ xuân thu,

Thiên diêu tinh dữ bại tinh đồng,

Hiệu viết nhân gian tảo khí hiêu,

Tân khổ bình sanh quá nhất thế,

Bất tằng an tích tại khách trung,

Nhân thân ngẫu nhĩ trị thiên diêu,

Luyến sắc tham hoa tính trửu hung,

Thử diệu nhược cư sanh vượng địa,

Vị đăng cực phẩm diệc phong tao.

Thiên Diêu ở Tuất Mão Dậu cung

Thêm nhập Hợi cung một sao mong

Phúc hậu sinh thành mê tửu sắc

Vô tai vô họa trải Xuân Thu

Thiên Diêu ở với bại tinh cùng

Hiệu viết người ta tính kiêu căng

Bình sinh cay đắng một đời vậy

Chẳng được an vui với gió trăng

Người ta đôi lúc gặp Thiên Diêu

Luyến sắc tham hoa tính hung liều

Nếu mà sao ấy sinh vượng địa

Dù đăng cực phẩm cũng phong tao.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Riêu

Thiên diêu cư tuất mão dậu du,

Cánh nhập song ngư nhất tinh cầu,

Phúc hậu sanh thành đam tửu sắc,

Vô tai vô họa độ xuân thu,

Thiên diêu tinh dữ bại tinh đồng,

Hiệu viết nhân gian tảo khí hiêu,

Tân khổ bình sanh quá nhất thế,

Bất tằng an tích tại khách trung,

Nhân thân ngẫu nhĩ trị thiên diêu,

Luyến sắc tham hoa tính trửu hung,

Thử diệu nhược cư sanh vượng địa,

Vị đăng cực phẩm diệc phong tao.

Thiên Diêu ở Tuất Mão Dậu cung

Thêm nhập Hợi cung một sao mong

Phúc hậu sinh thành mê tửu sắc

Vô tai vô họa trải Xuân Thu

Thiên Diêu ở với bại tinh cùng

Hiệu viết người ta tính kiêu căng

Bình sinh cay đắng một đời vậy

Chẳng được an vui với gió trăng

Người ta đôi lúc gặp Thiên Diêu

Luyến sắc tham hoa tính hung liều

Nếu mà sao ấy sinh vượng địa

Dù đăng cực phẩm cũng phong tao.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button