Tử vi

Sao Thiên Thương – Thiên Sứ

Hạn chí đại hao hiệu thiên thương,

Phu tử tại trần dã tuyệt lương,

Thiên sứ hạn lâm nhân cộng kị,

Bạn đang xem: Sao Thiên Thương – Thiên Sứ

Thạch sùng cự phú phá gia vong.

Hạn tới đại hao hiệu Thiên Thương

Khổng Tử thôn Trần, hết sạch lương

Thiên Sứ hạn lâm người thêm ghét

Thạch Sùng giàu thế vẫn cùng đường.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Thương – Thiên Sứ

Hạn chí đại hao hiệu thiên thương,

Phu tử tại trần dã tuyệt lương,

Thiên sứ hạn lâm nhân cộng kị,

Thạch sùng cự phú phá gia vong.

Hạn tới đại hao hiệu Thiên Thương

Khổng Tử thôn Trần, hết sạch lương

Thiên Sứ hạn lâm người thêm ghét

Thạch Sùng giàu thế vẫn cùng đường.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button