Tử vi

Sao Thiên Trù

THIÊN TRÙ

Cát tinh. T.c: chủ sự ăn uống.

Thiên trù gặp Lộc ở cung Tài: tốt.

Bạn đang xem: Sao Thiên Trù

Hạn có Thiên trù gặp Lực sĩ: được ăn uống no say, gặp Tham Lang: được ăn uống linh đình.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Trù

THIÊN TRÙ

Cát tinh. T.c: chủ sự ăn uống.

Thiên trù gặp Lộc ở cung Tài: tốt.

Hạn có Thiên trù gặp Lực sĩ: được ăn uống no say, gặp Tham Lang: được ăn uống linh đình.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button