Tử vi

Sao Thiên Tướng ở cung Nô Bộc

Có bạn trung hậu chân thành, có thể quen biết người quan trọng trong giới tài chính. Miếu vượng thì bạn bè cấp dưới nhiều mà được giúp đỡ, hội nhiều cát tinh củng chiếu thì tốt. Ở Mão Dậu thì bạn bè thiếu lực. Hội Khoa Quyền Lộc Tả Hữu, kết bạn rộng, hay được giúp đỡ, nhờ bạn mà xây dựng được nhà cửa, cũng được cấp dưới trung thành. Hội Tứ sát Thiên Hình, tán nhiều tụ ít, hay tranh chấp bất hòa, vì bạn mà phá tài rước họa, bạn bè nhiều mà lắm kẻ hãm hại, hội Không Kiếp, Đại Hao, bạn bè phản bội, có cũng như không.

Tử Vi Thiên Tướng, được giúp đỡ, cát tinh củng chiếu thì đắc lực, chủ có bạn bè chính nghĩa hay bạn quý, mệnh có cát tinh thì vượng phát nhờ bạn.

Vũ khúc Thiên Tướng ở Dần Thân, nhiều mà đắc lực, được nhiều người giúp đỡ mà có thể vượng phát.

Bạn đang xem: Sao Thiên Tướng ở cung Nô Bộc

Liêm Trinh Thiên Tướng ở Tý Ngọ, khi trẻ bất lợi, trung niên trở ra thì tốt đẹp.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Tướng ở cung Nô Bộc

Có bạn trung hậu chân thành, có thể quen biết người quan trọng trong giới tài chính. Miếu vượng thì bạn bè cấp dưới nhiều mà được giúp đỡ, hội nhiều cát tinh củng chiếu thì tốt. Ở Mão Dậu thì bạn bè thiếu lực. Hội Khoa Quyền Lộc Tả Hữu, kết bạn rộng, hay được giúp đỡ, nhờ bạn mà xây dựng được nhà cửa, cũng được cấp dưới trung thành. Hội Tứ sát Thiên Hình, tán nhiều tụ ít, hay tranh chấp bất hòa, vì bạn mà phá tài rước họa, bạn bè nhiều mà lắm kẻ hãm hại, hội Không Kiếp, Đại Hao, bạn bè phản bội, có cũng như không.

Tử Vi Thiên Tướng, được giúp đỡ, cát tinh củng chiếu thì đắc lực, chủ có bạn bè chính nghĩa hay bạn quý, mệnh có cát tinh thì vượng phát nhờ bạn.

Vũ khúc Thiên Tướng ở Dần Thân, nhiều mà đắc lực, được nhiều người giúp đỡ mà có thể vượng phát.

Liêm Trinh Thiên Tướng ở Tý Ngọ, khi trẻ bất lợi, trung niên trở ra thì tốt đẹp.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button