Tử vi

Sao Tử vi – Chu Vân Sơn

Vận gặp Tử vi chủ về thăng tiến, gặp được cơ hội tốt. Tử vi thuộc âm thổ.

Ưu điểm: Là người có nhiều kinh nghiệm, làm việc cẩn trọng, thẳng thắn khẳng khái, có lễ độ thiếu thuận lại hiếu khách. Là người giao thiệp rộng, một đời nhiều quý nhân phù trợ. Học nhiều đa tài, nhưng không chuyên vào một nghề nhất định nào, có trí tuệ khả năng ứng biến linh hoạt. 

Khuyết điểm: Là người dễ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, thường tin và nghe theo ý kiến của người khác, nên dễ thay đổi, đa nghi, tâm địa có lúc hẹp hòi, thích quyền hành, dễ bị lung lạc bởi tình cảm.

Bạn đang xem: Sao Tử vi – Chu Vân Sơn

Mệnh nữ có sao Tử vi: thường đòi hỏi công việc ở mức độ cao, không thích làm việc nhà. Nếu ở Tý Ngọ thì đặc điểm này càng hiện rõ. 

Tử vi không nên nhập cung Huynh đệ, Tử nữ, Nô bộc, Tật ách, Phụ mẫu – thường chủ về một đời vất vả.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tử vi - Chu Vân Sơn

Vận gặp Tử vi chủ về thăng tiến, gặp được cơ hội tốt. Tử vi thuộc âm thổ.

Ưu điểm: Là người có nhiều kinh nghiệm, làm việc cẩn trọng, thẳng thắn khẳng khái, có lễ độ thiếu thuận lại hiếu khách. Là người giao thiệp rộng, một đời nhiều quý nhân phù trợ. Học nhiều đa tài, nhưng không chuyên vào một nghề nhất định nào, có trí tuệ khả năng ứng biến linh hoạt. 

Khuyết điểm: Là người dễ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, thường tin và nghe theo ý kiến của người khác, nên dễ thay đổi, đa nghi, tâm địa có lúc hẹp hòi, thích quyền hành, dễ bị lung lạc bởi tình cảm.

Mệnh nữ có sao Tử vi: thường đòi hỏi công việc ở mức độ cao, không thích làm việc nhà. Nếu ở Tý Ngọ thì đặc điểm này càng hiện rõ. 

Tử vi không nên nhập cung Huynh đệ, Tử nữ, Nô bộc, Tật ách, Phụ mẫu – thường chủ về một đời vất vả.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button