Tử vi

Sao Tử vi – Lục Bân Triệu

Sao Tử vi trong Âm dương Ngũ hành thuộc Âm Thổ, là sao chính của chòm sao Bắc Đẩu, ở trên trời là một sao cao quý thì chủ về nắm quyền tạo hóa trong vũ trụ và đời sống của mỗi vật chất cá nhân. Cho nên, trong truyền thống tư tưởng của người Trung Hoa, sao Tử vi là Đế tinh, là tượng trưng cho Hoàng đế. Bởi vì vua của một nước, nên việc nắm đại quyền sinh sát, địa vị và quyền hạn đều chí cao vô thượng, đây là điều không thể nghi ngờ.

Bất luận đó là vị vua hiền đức vì dân vì nước, hay là một ông vua bạo ngược vô đạo, thì người dân đều buộc phải kính sợ. Cho nên, bất kể trong lòng suy nghĩ thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn phải ca tụng công đức. Vì vậy, sao Tử vi có tính cách tự cao tự đại, đồng thời còn có lòng ích kỉ, yêu thích người nào thì người đó sống, ghét ai rồi thì chỉ muốn cho kẻ đó chết.

Trong tưởng tượng của chúng ta, tình cảnh của Hoàng đế như đã nói ở trên, đương nhiên là chỉ có mặt tốt, mà vĩnh viễn không có mặt xấu. Nhưng, lịch sử đã mách bảo tường tận cho chúng ta biết, sự tao ngộ của Hoàng Đế có thể chia làm hai phương diện dọc và ngang để nghiên cứu. 

Bạn đang xem: Sao Tử vi – Lục Bân Triệu

Về phương diện dọc có thể chia ra: có vị quân vương sáng lập nên cơ nghiệp; có vị quân vương ở vào thời kỳ hưng thịnh quốc thái dân an (quốc bĩ dân nguy); cũng có vị quân vương đông tranh tây chiến, nước nghèo nhiều tai ương; lại có vị quân vương gặp phải cảnh thê thảm, nước mất nhà tan.

Về phương diên ngang có thể chia ra: có vị quân vương được văn võ bá quan ủng hộ ở triều đường; có vị quân vương rời xa quần thần, xa lánh triều chính.

Một vị quân vương sở dĩ sử dụng được uy quyền là vì được bá quan ủng hộ, ngồi cao trên miếu đường, một tiếng hô trăm tiếng dạ vâng, tất cả mọi khó khăn nguy hiểm đều do văn võ bá quan hiệp sức phù trợ xử lý và dốc toàn lực bảo vệ. Nếu như một sớm một chiều xa rời quần thần, không vận dụng được quyền uy thì dù chỉ là một thường dân cũng có thể phản kháng hoặc có khi còn làm cho ô nhục.

Như trong tiểu thuyết xưa, thường kể có những vị hoàng đế đi xuống Giang nam, bị bọn phỉ bắt giam trong nhà lao chịu tội. Đương nhiên đây không phải là để nghiên cứu tính chân thực trong tiểu thuyết, song ở đây rất rõ ràng một điều là, hoàng đế mà rời khỏi sự bảo vệ của quân thần võ sỹ, rời xa triều đình là sẽ gặp khốn khó ngay. Trong môn Tử Vi Đẩu Số, sao Tử vi tượng trưng cho hoàng đế, cho nên mọi chuyện và phản ứng của sao Tử vi cũng có thể luận như vậy.

Ngoại trừ việc nghiên cứu về miếu, vượng, lạc, hãmcủa sao Tử vi, còn cần phải sưu tra văn võ bá quan của nó, như: Tử phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Văn xương, Văn khúc, Tam thai, Bát tọa, Lộc tồn, Thiên mã, … xem có đồng độ hoặc hội chiếu hay không. Bởi vì tụ hội được các cát tinh phù trợ này thì sao Tử vi có thể sẽ tác oai tác phúc, không có gì là không lợi. Nếu không có cát tinh, mà lại tụ hội với các hung tinh ác sát, tức là cục diện bị người tài giỏi trung thành xa lìa, kẻ tiểu nhân lộng quyền, hoặc là tình hình tiểu nhân thì ở triều đình, mà quân vương thì ở bên ngoài, thế là tai họa liên miên thì chủ về là con người tâm ý giả dối, gian trá giảo hoạt.

Thất sát nếu đồng độ với Tử vi, có sát tinh hội chiếu, thì sự cương dũng của sao Thất sát sẽ trở thành anh hùng có đất dụng võ, biến sát thành quyềnthì chủ về người có quyền có thế, nếu không có cát tinh hội chiếu tức là bá đạo thảo khấu thì chủ về người dễ thành công bất ngờ mà cũng dễ bị phá bại bất ngờ.

Ba sao Thiên tướng, Lộc tồn, Thiên mã hội chiếu sao Tử vi mà không có ác sát Không Kiếp đồng cung, là chủ về một đời phú quý song toàn.

Sao Tử vi nếu ở cung Thiên la Địa võng, xung cung là Phá quân, không có cát tinh phụ diệu hội chiếu, đó gọi là không có tình nghĩa. Bởi vì, Phá quân có ý nghĩa xung phong hãm trận, tiên phong phá địch, sau khi nhận lệnh của hoàng đế ở xung cung thì chỉ biết làm theo quân lệnh, ngoài ra không còn quan tâm đến bất kể việc gì khác, mọi thứ đều không ngó ngàng tới, xa lìa gia đình, chỉ lo giết giặc, cho nên mới gọi là vô tình vô nghĩa. Đối với người, là chủ về: hoặc tinh thần bị kích thích, hoặc tâm trạng không được khỏe mạnh. Nếu có cát tinh hội chiếu, tuy là có thể biến vô tình thành hữu tình, song người đó cuộc đời ba chìm bảy nổi quyết không thể bình thường được. Đồng thời, trong lúc vô tình hay hữu ý, về phương diện tình nghĩa, có lúc còn có biểu hiện bạc bẽo.

Bổ chú: (Lục Tại Điền hậu duệ của Lục Bân Triệu)

– Tả phụ và Hữu bật làm tăng trợ lực cho Tử vi, khiến mệnh tạo rất có năng lực lãnh đạo, sự nghiệp có biểu hiện kiệt xuất.

– Thiên khôi và Thiên việt làm tăng cơ hội cho Tử vi, sự nghiệp thuận lợi thường kiến tạo nên cục diện rất lớn.

– Văn xương và Văn khúc làm tăng tài chí cho Tử vi, nhờ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, thể hiện được tố chất là vị quân chủ anh minh. Có điều chỉ có Xương Khúc phù tá Tử vi, mà không có Tả Hữu Khôi Việt, thì thường dẫn đến phong lưu đa tình.

– Lộc tồn và Thiên mã làm tăng Tài vận cho Tử vi, chủ về tăng năng lực kiếm tiền. Chỉ thấy Lộc tồn mà không thấy Thiên mã thì chỉ giỏi về cất giữ, để dành tiền bạc, năng lực kiếm tiền e không đủ, nhưng vẫn có thể là người có tài sản vào bậc trung. Cung mệnh mà thấy Lộc Mã là thích hợp với kinh doanh thương mại.

– Đài phụ và Phong cáo làm tăng danh tiếng cho Tử vi, nếu phối hợp với Tả Hữu, thì trợ lực và năng lực lãnh đạo của Tử vi được tăng cường rất nhiều.

– Tam thai và Bát tọa, về tính chất so với Đài phụ và Phong cáo không khác mấy, nhưng sức mạnh thì không bằng. Chúng cũng ưa hội và hợp với Tả Hữu làm cho càng mạnh thêm.

– Ân quang và Thiên quý làm tăng danh dự cho Tử vi, được người người hoan nghênh, song nếu chỉ thấy hai sao này mà không thấy các Cát tinh khác, thì chỉ được hư danh mà thiếu lợi lộc thực tế.

– Long trì và Phượng các làm tăng tài nghệ cho Tử vi, nhất là về phương diện thủ công nghệ.

– Thiên quan làm tăng sự ổn định cho sự nghiệp, Thiên phúc thì nâng cao năng lực hưởng phúc.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tử vi - Lục Bân Triệu

Sao Tử vi trong Âm dương Ngũ hành thuộc Âm Thổ, là sao chính của chòm sao Bắc Đẩu, ở trên trời là một sao cao quý thì chủ về nắm quyền tạo hóa trong vũ trụ và đời sống của mỗi vật chất cá nhân. Cho nên, trong truyền thống tư tưởng của người Trung Hoa, sao Tử vi là Đế tinh, là tượng trưng cho Hoàng đế. Bởi vì vua của một nước, nên việc nắm đại quyền sinh sát, địa vị và quyền hạn đều chí cao vô thượng, đây là điều không thể nghi ngờ.

Bất luận đó là vị vua hiền đức vì dân vì nước, hay là một ông vua bạo ngược vô đạo, thì người dân đều buộc phải kính sợ. Cho nên, bất kể trong lòng suy nghĩ thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn phải ca tụng công đức. Vì vậy, sao Tử vi có tính cách tự cao tự đại, đồng thời còn có lòng ích kỉ, yêu thích người nào thì người đó sống, ghét ai rồi thì chỉ muốn cho kẻ đó chết.

Trong tưởng tượng của chúng ta, tình cảnh của Hoàng đế như đã nói ở trên, đương nhiên là chỉ có mặt tốt, mà vĩnh viễn không có mặt xấu. Nhưng, lịch sử đã mách bảo tường tận cho chúng ta biết, sự tao ngộ của Hoàng Đế có thể chia làm hai phương diện dọc và ngang để nghiên cứu. 

Về phương diện dọc có thể chia ra: có vị quân vương sáng lập nên cơ nghiệp; có vị quân vương ở vào thời kỳ hưng thịnh quốc thái dân an (quốc bĩ dân nguy); cũng có vị quân vương đông tranh tây chiến, nước nghèo nhiều tai ương; lại có vị quân vương gặp phải cảnh thê thảm, nước mất nhà tan.

Về phương diên ngang có thể chia ra: có vị quân vương được văn võ bá quan ủng hộ ở triều đường; có vị quân vương rời xa quần thần, xa lánh triều chính.

Một vị quân vương sở dĩ sử dụng được uy quyền là vì được bá quan ủng hộ, ngồi cao trên miếu đường, một tiếng hô trăm tiếng dạ vâng, tất cả mọi khó khăn nguy hiểm đều do văn võ bá quan hiệp sức phù trợ xử lý và dốc toàn lực bảo vệ. Nếu như một sớm một chiều xa rời quần thần, không vận dụng được quyền uy thì dù chỉ là một thường dân cũng có thể phản kháng hoặc có khi còn làm cho ô nhục.

Như trong tiểu thuyết xưa, thường kể có những vị hoàng đế đi xuống Giang nam, bị bọn phỉ bắt giam trong nhà lao chịu tội. Đương nhiên đây không phải là để nghiên cứu tính chân thực trong tiểu thuyết, song ở đây rất rõ ràng một điều là, hoàng đế mà rời khỏi sự bảo vệ của quân thần võ sỹ, rời xa triều đình là sẽ gặp khốn khó ngay. Trong môn Tử Vi Đẩu Số, sao Tử vi tượng trưng cho hoàng đế, cho nên mọi chuyện và phản ứng của sao Tử vi cũng có thể luận như vậy.

Ngoại trừ việc nghiên cứu về miếu, vượng, lạc, hãmcủa sao Tử vi, còn cần phải sưu tra văn võ bá quan của nó, như: Tử phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Văn xương, Văn khúc, Tam thai, Bát tọa, Lộc tồn, Thiên mã, … xem có đồng độ hoặc hội chiếu hay không. Bởi vì tụ hội được các cát tinh phù trợ này thì sao Tử vi có thể sẽ tác oai tác phúc, không có gì là không lợi. Nếu không có cát tinh, mà lại tụ hội với các hung tinh ác sát, tức là cục diện bị người tài giỏi trung thành xa lìa, kẻ tiểu nhân lộng quyền, hoặc là tình hình tiểu nhân thì ở triều đình, mà quân vương thì ở bên ngoài, thế là tai họa liên miên thì chủ về là con người tâm ý giả dối, gian trá giảo hoạt.

Thất sát nếu đồng độ với Tử vi, có sát tinh hội chiếu, thì sự cương dũng của sao Thất sát sẽ trở thành anh hùng có đất dụng võ, biến sát thành quyềnthì chủ về người có quyền có thế, nếu không có cát tinh hội chiếu tức là bá đạo thảo khấu thì chủ về người dễ thành công bất ngờ mà cũng dễ bị phá bại bất ngờ.

Ba sao Thiên tướng, Lộc tồn, Thiên mã hội chiếu sao Tử vi mà không có ác sát Không Kiếp đồng cung, là chủ về một đời phú quý song toàn.

Sao Tử vi nếu ở cung Thiên la Địa võng, xung cung là Phá quân, không có cát tinh phụ diệu hội chiếu, đó gọi là không có tình nghĩa. Bởi vì, Phá quân có ý nghĩa xung phong hãm trận, tiên phong phá địch, sau khi nhận lệnh của hoàng đế ở xung cung thì chỉ biết làm theo quân lệnh, ngoài ra không còn quan tâm đến bất kể việc gì khác, mọi thứ đều không ngó ngàng tới, xa lìa gia đình, chỉ lo giết giặc, cho nên mới gọi là vô tình vô nghĩa. Đối với người, là chủ về: hoặc tinh thần bị kích thích, hoặc tâm trạng không được khỏe mạnh. Nếu có cát tinh hội chiếu, tuy là có thể biến vô tình thành hữu tình, song người đó cuộc đời ba chìm bảy nổi quyết không thể bình thường được. Đồng thời, trong lúc vô tình hay hữu ý, về phương diện tình nghĩa, có lúc còn có biểu hiện bạc bẽo.

Bổ chú: (Lục Tại Điền hậu duệ của Lục Bân Triệu)

– Tả phụ và Hữu bật làm tăng trợ lực cho Tử vi, khiến mệnh tạo rất có năng lực lãnh đạo, sự nghiệp có biểu hiện kiệt xuất.

– Thiên khôi và Thiên việt làm tăng cơ hội cho Tử vi, sự nghiệp thuận lợi thường kiến tạo nên cục diện rất lớn.

– Văn xương và Văn khúc làm tăng tài chí cho Tử vi, nhờ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, thể hiện được tố chất là vị quân chủ anh minh. Có điều chỉ có Xương Khúc phù tá Tử vi, mà không có Tả Hữu Khôi Việt, thì thường dẫn đến phong lưu đa tình.

– Lộc tồn và Thiên mã làm tăng Tài vận cho Tử vi, chủ về tăng năng lực kiếm tiền. Chỉ thấy Lộc tồn mà không thấy Thiên mã thì chỉ giỏi về cất giữ, để dành tiền bạc, năng lực kiếm tiền e không đủ, nhưng vẫn có thể là người có tài sản vào bậc trung. Cung mệnh mà thấy Lộc Mã là thích hợp với kinh doanh thương mại.

– Đài phụ và Phong cáo làm tăng danh tiếng cho Tử vi, nếu phối hợp với Tả Hữu, thì trợ lực và năng lực lãnh đạo của Tử vi được tăng cường rất nhiều.

– Tam thai và Bát tọa, về tính chất so với Đài phụ và Phong cáo không khác mấy, nhưng sức mạnh thì không bằng. Chúng cũng ưa hội và hợp với Tả Hữu làm cho càng mạnh thêm.

– Ân quang và Thiên quý làm tăng danh dự cho Tử vi, được người người hoan nghênh, song nếu chỉ thấy hai sao này mà không thấy các Cát tinh khác, thì chỉ được hư danh mà thiếu lợi lộc thực tế.

– Long trì và Phượng các làm tăng tài nghệ cho Tử vi, nhất là về phương diện thủ công nghệ.

– Thiên quan làm tăng sự ổn định cho sự nghiệp, Thiên phúc thì nâng cao năng lực hưởng phúc.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button