Tử vi

Sao tử vi ở cung nô bộc như thế nàoSao tử vi


Tử vi ở cung nô bộc vi nhàn cung, lão bản kiêm làm công, nhiều vất vả bôn ba, làm việc khó như ý, cũng có nô khi chủ tới ngại.

Bạn đang xem: Sao tử vi ở cung nô bộc như thế nào


Tử vi nhập cung nô bộc, chỉ có cung Tý Ngọ vi cô độc cố thủ một mình, tương đương với miếu vượng. Thái độ làm người nhiệt tình sáng sủa, quan hệ nhân mạch sinh động, quảng giao quyền quý tới bạn bè, bằng hữu cập cấp dưới góc trung thành, có tài cán, có trợ lực ích. Thêm cát hoặc thành bách quan triều củng người, bằng hữu, bộ hạ mặc dù trung thành, nhưng quý khí thành tựu hoặc uy thế mạnh hơn chính mình, cho dù được trợ cũng không còn mặt mũi, chính mình ngược lại có thể biết trở thành thúc ngựa cung phụng nghênh tiếp, lợi thế ý kiến nông cạn người; lại có sát người tắc nô khi chủ, trái lại chịu uy hiếp. Gia sát, nhân duyên kém, bộ hạ bất hảo vô nghĩa, chẳng những bất lực, trái lại có chỗ hại, dễ bị bằng hữu cập cấp dưới lừa gạt; đặc biệt gặp không kiếp vi quá mức, nguyên nhân chính bạn bè rủi ro, hoặc chiêu oán hận, trái lại ân thành thù, thả gặp chuyện bị âm thầm lưu mở chạy trốn; phùng đà la, bị vì bằng hữu cứng rắn xuất đầu, tuyển tranh cãi phiền toái; phùng kình dương, thi nhân trái lại chiêu oán; càng phùng đối cung hóa kị người, chủ bộ hạ đoạt quyền. Gặp hoa đào, cùng cấp dưới mến nhau mà khiến cho cảm tình phiền toái. Nếu cùng người kết phường, con nên chỗ Phó Thủ địa vị.


Hóa quyền, nô khi chủ, chịu trong bằng hữu đấy tiểu nhân phỉ báng hãm hại, bản nhân hòa hợp thúc ngựa cung phụng nghênh tiếp. Hóa khoa, bằng hữu cấp dưới đa tài nghệ, hòa hợp phân tích hòa kế hoạch, bị nhân nhượng bằng hữu cấp dưới.


Tử phủ, dễ vậy quyền quý phú ông lui tới, bằng hữu thành thực đắc lực, nên người trẻ tuổi ủng hộ; cùng đồng bạn hợp tác ý kiến không nhất trí. Thêm cát, bằng hữu đắc lực còn có trợ, bộ hạ tắc uy quyền quá lớn, bao trùm trên mình. Phủ khố khoảng không lộ hoặc gặp sát kị, tắc nhiều phân tranh, chiêu oán, chịu khi dễ xâm thôn mà chịu đựng tổn hại. Gặp không kiếp có thể vũ khúc hóa kị, nhân bằng hữu hoặc bộ hạ liên lụy mà rủi ro. Sẽ liêm trinh hóa kị, chủ bộ hạ phản loạn, bị chịu bộ hạ xâm quyền, uy hiếp.


Tử Phá, bằng hữu cấp dưới nhiều quả tình bạc nghĩa, đắc lực người lập thế lực khác, hoặc trước phá hư về sau tốt, nhân bạn bè rủi ro. Gặp cát có trợ lực lực, được người trẻ tuổi theo âm thầm trợ giúp, nhưng quan hệ không lâu dài. Thêm lục sát, nhân bằng hữu hoặc cấp dưới nhạ tai hoạ, gặp không kiếp gây sự nghiệp rách nát. Biết võ khúc hóa kị, bộ hạ lập thế lực khác mà tổn hại chính mình; sẽ liêm trinh hóa kị, chủ bộ hạ phản loạn, chịu bộ hạ uy hiếp.


Tử tham, bằng hữu bộ hạ nhiều, giao tế rộng, nhưng nhiều tửu sắc tài vận người. Thêm tả hữu Khôi Việt, được trợ. Thêm xương khúc hoa đào, cùng cấp dưới mến nhau mà khiến cho cảm tình phiền toái, tham lang hóa kị càng nghiệm. Gặp Kình Đà, nhiều tranh cãi chiêu oán, dễ bị bạn bè liên lụy hoặc cùng hại. Gặp hỏa linh, nhiều hoành phát bằng hữu, cũng chủ quan hệ lúc tốt lúc xấu; thêm cát thả vô Kình Đà nên ích, nhưng quan hệ hợp tác không thể kéo dài; thêm Sát Hình Kỵ, tắc bằng hữu hoạch phát hoạch phá, bị chịu liên lụy mà rách nát tổn hại tài.


Tử Tướng, bằng hữu bộ hạ có tài năng, được trợ, dễ có được còn trẻ bằng hữu bộ hạ ủng hộ. Thêm cát bằng hữu, bộ hạ uy quyền lớn, mới có thể cùng quý khí thành tựu mạnh hơn chính mình, tuy được trợ cũng hiển chính mình hình đơn thế gầy. Thêm Tứ Sát, nhân bằng hữu bất nghĩa mà chịu đựng tổn hại chuốc họa. Thêm không kiếp có thể thiên phủ khoảng không lộ, nhân bằng hữu bộ hạ liên lụy mà thu nhận rủi ro hoặc tai hoạ.


Tử sát, quan hệ hại vô cùng, bộ hạ nhiều phản nghịch, không nghe sống. Thêm cát, bộ hạ quá mạnh, tự thân bị hao tổn. Tử vi hóa quyền, bộ hạ lộng quyền mà bạng châu chính mình rách nát. Gặp lục sát, nhiều tranh cãi tranh đấu, nhân bằng hữu bộ hạ tâm thuật bất chính mà chịu đựng tai họa.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tử vi ở cung nô bộc như thế nàoSao tử vi


Tử vi ở cung nô bộc vi nhàn cung, lão bản kiêm làm công, nhiều vất vả bôn ba, làm việc khó như ý, cũng có nô khi chủ tới ngại.


Tử vi nhập cung nô bộc, chỉ có cung Tý Ngọ vi cô độc cố thủ một mình, tương đương với miếu vượng. Thái độ làm người nhiệt tình sáng sủa, quan hệ nhân mạch sinh động, quảng giao quyền quý tới bạn bè, bằng hữu cập cấp dưới góc trung thành, có tài cán, có trợ lực ích. Thêm cát hoặc thành bách quan triều củng người, bằng hữu, bộ hạ mặc dù trung thành, nhưng quý khí thành tựu hoặc uy thế mạnh hơn chính mình, cho dù được trợ cũng không còn mặt mũi, chính mình ngược lại có thể biết trở thành thúc ngựa cung phụng nghênh tiếp, lợi thế ý kiến nông cạn người; lại có sát người tắc nô khi chủ, trái lại chịu uy hiếp. Gia sát, nhân duyên kém, bộ hạ bất hảo vô nghĩa, chẳng những bất lực, trái lại có chỗ hại, dễ bị bằng hữu cập cấp dưới lừa gạt; đặc biệt gặp không kiếp vi quá mức, nguyên nhân chính bạn bè rủi ro, hoặc chiêu oán hận, trái lại ân thành thù, thả gặp chuyện bị âm thầm lưu mở chạy trốn; phùng đà la, bị vì bằng hữu cứng rắn xuất đầu, tuyển tranh cãi phiền toái; phùng kình dương, thi nhân trái lại chiêu oán; càng phùng đối cung hóa kị người, chủ bộ hạ đoạt quyền. Gặp hoa đào, cùng cấp dưới mến nhau mà khiến cho cảm tình phiền toái. Nếu cùng người kết phường, con nên chỗ Phó Thủ địa vị.


Hóa quyền, nô khi chủ, chịu trong bằng hữu đấy tiểu nhân phỉ báng hãm hại, bản nhân hòa hợp thúc ngựa cung phụng nghênh tiếp. Hóa khoa, bằng hữu cấp dưới đa tài nghệ, hòa hợp phân tích hòa kế hoạch, bị nhân nhượng bằng hữu cấp dưới.


Tử phủ, dễ vậy quyền quý phú ông lui tới, bằng hữu thành thực đắc lực, nên người trẻ tuổi ủng hộ; cùng đồng bạn hợp tác ý kiến không nhất trí. Thêm cát, bằng hữu đắc lực còn có trợ, bộ hạ tắc uy quyền quá lớn, bao trùm trên mình. Phủ khố khoảng không lộ hoặc gặp sát kị, tắc nhiều phân tranh, chiêu oán, chịu khi dễ xâm thôn mà chịu đựng tổn hại. Gặp không kiếp có thể vũ khúc hóa kị, nhân bằng hữu hoặc bộ hạ liên lụy mà rủi ro. Sẽ liêm trinh hóa kị, chủ bộ hạ phản loạn, bị chịu bộ hạ xâm quyền, uy hiếp.


Tử Phá, bằng hữu cấp dưới nhiều quả tình bạc nghĩa, đắc lực người lập thế lực khác, hoặc trước phá hư về sau tốt, nhân bạn bè rủi ro. Gặp cát có trợ lực lực, được người trẻ tuổi theo âm thầm trợ giúp, nhưng quan hệ không lâu dài. Thêm lục sát, nhân bằng hữu hoặc cấp dưới nhạ tai hoạ, gặp không kiếp gây sự nghiệp rách nát. Biết võ khúc hóa kị, bộ hạ lập thế lực khác mà tổn hại chính mình; sẽ liêm trinh hóa kị, chủ bộ hạ phản loạn, chịu bộ hạ uy hiếp.


Tử tham, bằng hữu bộ hạ nhiều, giao tế rộng, nhưng nhiều tửu sắc tài vận người. Thêm tả hữu Khôi Việt, được trợ. Thêm xương khúc hoa đào, cùng cấp dưới mến nhau mà khiến cho cảm tình phiền toái, tham lang hóa kị càng nghiệm. Gặp Kình Đà, nhiều tranh cãi chiêu oán, dễ bị bạn bè liên lụy hoặc cùng hại. Gặp hỏa linh, nhiều hoành phát bằng hữu, cũng chủ quan hệ lúc tốt lúc xấu; thêm cát thả vô Kình Đà nên ích, nhưng quan hệ hợp tác không thể kéo dài; thêm Sát Hình Kỵ, tắc bằng hữu hoạch phát hoạch phá, bị chịu liên lụy mà rách nát tổn hại tài.


Tử Tướng, bằng hữu bộ hạ có tài năng, được trợ, dễ có được còn trẻ bằng hữu bộ hạ ủng hộ. Thêm cát bằng hữu, bộ hạ uy quyền lớn, mới có thể cùng quý khí thành tựu mạnh hơn chính mình, tuy được trợ cũng hiển chính mình hình đơn thế gầy. Thêm Tứ Sát, nhân bằng hữu bất nghĩa mà chịu đựng tổn hại chuốc họa. Thêm không kiếp có thể thiên phủ khoảng không lộ, nhân bằng hữu bộ hạ liên lụy mà thu nhận rủi ro hoặc tai hoạ.


Tử sát, quan hệ hại vô cùng, bộ hạ nhiều phản nghịch, không nghe sống. Thêm cát, bộ hạ quá mạnh, tự thân bị hao tổn. Tử vi hóa quyền, bộ hạ lộng quyền mà bạng châu chính mình rách nát. Gặp lục sát, nhiều tranh cãi tranh đấu, nhân bằng hữu bộ hạ tâm thuật bất chính mà chịu đựng tai họa.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button