Tử vi

Sao tử vi ở cung tài bạchSao tử vi ở cung tài bạch

Sao tử vi ở cung tài bạch lúc, chủ cả đời tài vận dày, so ra mà nói tương đối ổn định. Được tả hữu xương khúc cát diệu, tài vận hanh thông, tài nguyên không gián đoạn, đa số tài phú tới Quan, ở thuế vụ, công thương, ngân hàng các loại bộ phận công tác. Tử vi hóa quyền, chủ đại phú, hoặc là tài phú tới Quan. Tử vi hóa khoa, chủ phú quý tài danh. Cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung đều nghe theo, chủ đại phú, gặp lộc mã giao trì, kinh thương cự phú, sách cổ vị: “Tử vi ở tiền tài, càng thêm hóa lộc, giàu có quyền quý” .

Bạn đang xem: Sao tử vi ở cung tài bạch

 • Văn xương văn khúc đồng cung, phú, trước danh về sau lợi nhuận.
 • Cùng kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, tài vận có phập phồng, trước dễ sau khó, có thể hoành phát của cải, nhưng phát là thủ, tất có rách nát.
 • Cùng đại hao không kiếp Tứ Sát đồng cung, tốt mã dẻ cùi, chi trọng đại, tài vận không xong.
 • Cùng phá quân đồng cung, tắc trước khó sau dễ.
 • Cùng trời giống nhau cung, sẽ từ từ tích lũy tài phú.
 • Cùng thiên phủ đồng cung, cả đời tiền tài không thiếu khuyết, hơn nữa sẽ chung thân thủ cựu.
 • Sao tử vi hòa thất sát đồng cung, sẽ trở thành nhà giàu mới nổi .
 • Tử vi tham lang ở mão dậu, trước khó sau dễ, ở bên trong lúc tuổi già to lớn. Gặp tham lang hóa lộc sẽ hỏa linh, chủ bộc phát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tử vi ở cung tài bạchSao tử vi ở cung tài bạch

Sao tử vi ở cung tài bạch lúc, chủ cả đời tài vận dày, so ra mà nói tương đối ổn định. Được tả hữu xương khúc cát diệu, tài vận hanh thông, tài nguyên không gián đoạn, đa số tài phú tới Quan, ở thuế vụ, công thương, ngân hàng các loại bộ phận công tác. Tử vi hóa quyền, chủ đại phú, hoặc là tài phú tới Quan. Tử vi hóa khoa, chủ phú quý tài danh. Cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung đều nghe theo, chủ đại phú, gặp lộc mã giao trì, kinh thương cự phú, sách cổ vị: “Tử vi ở tiền tài, càng thêm hóa lộc, giàu có quyền quý” .

 • Văn xương văn khúc đồng cung, phú, trước danh về sau lợi nhuận.
 • Cùng kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, tài vận có phập phồng, trước dễ sau khó, có thể hoành phát của cải, nhưng phát là thủ, tất có rách nát.
 • Cùng đại hao không kiếp Tứ Sát đồng cung, tốt mã dẻ cùi, chi trọng đại, tài vận không xong.
 • Cùng phá quân đồng cung, tắc trước khó sau dễ.
 • Cùng trời giống nhau cung, sẽ từ từ tích lũy tài phú.
 • Cùng thiên phủ đồng cung, cả đời tiền tài không thiếu khuyết, hơn nữa sẽ chung thân thủ cựu.
 • Sao tử vi hòa thất sát đồng cung, sẽ trở thành nhà giàu mới nổi .
 • Tử vi tham lang ở mão dậu, trước khó sau dễ, ở bên trong lúc tuổi già to lớn. Gặp tham lang hóa lộc sẽ hỏa linh, chủ bộc phát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button