Tử vi

Sao Tử vi – Phan Tử Ngư

Sao Tử vi là chí tôn, còn có tên là Đế tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp, thuộc âm thổ. Ở Số thì chuyên chủ về chức tước, có khả năng giải nguy, kéo dài tuổi thọ, chuyên chính chế hóa. Hợp với Tả phụ, Hữu bật ở”tam phương tứ chính”để phò tá, hợp với Thiên tướng, Văn xương, Văn khúc để làm bộ tùng, hợp với Thiên khôi, Thiên việt để truyền lệnh tới Nhật Nguyệt triển khai sự việc trong tam giới.

Tử vi nhập cung Thân hoặc cung Mệnh, chủ về người có hình dạng tướng mạo đôn hậu, khiêm cung mà chính trực, tính tình cương nhu giúp nhau. Tuy là người trung hậu nhưng tâm địa mang tính độc tôn mà có phần hẹp hòi, dễ bị mềm lòng. Thị hiếu đa dạng, thường muốn làm gì thì làm bất chấp tất cả, nhằm thỏa mãn dục tính và tâm tính.

Tử vi nếu không gặp Tả phụ và Hữu bật là cô quân (vua cô độc), không thể là hạng quý phái, đông thành tây bại, có thành có bại nên nhiều lao nhọc, càng kỵ khi gặp Lục sát vậy chiếu, đời người sẽ có nhiều thương tật, thậm chí tàn phế, hoặc chết không an lành. Khi nhập đại tiểu hạn trong trường hợp này, nếu là quân nhân phần nhiều hy sinh anh dũng, nếu là thường dân thường cũng sẽ vì cứu người mà hy sinh, được tôn vinh sau khi chết.

Bạn đang xem: Sao Tử vi – Phan Tử Ngư

Tử vi được Lộc tồn, Thiên mã, Văn xương, Văn khúc, Thiên khôi, Thiên việt, Thiên phủ, Thiên tướng …, tam phương hội hợp thì đại phú đại quý, sẽ có thành tựu, phát tài bất ngờ. Nếu cát tinh ít mà sát tinh nhiều, thì không luận như vậy, thường gặp nhiều trắc trở bất lợi.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tử vi - Phan Tử Ngư

Sao Tử vi là chí tôn, còn có tên là Đế tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp, thuộc âm thổ. Ở Số thì chuyên chủ về chức tước, có khả năng giải nguy, kéo dài tuổi thọ, chuyên chính chế hóa. Hợp với Tả phụ, Hữu bật ở”tam phương tứ chính”để phò tá, hợp với Thiên tướng, Văn xương, Văn khúc để làm bộ tùng, hợp với Thiên khôi, Thiên việt để truyền lệnh tới Nhật Nguyệt triển khai sự việc trong tam giới.

Tử vi nhập cung Thân hoặc cung Mệnh, chủ về người có hình dạng tướng mạo đôn hậu, khiêm cung mà chính trực, tính tình cương nhu giúp nhau. Tuy là người trung hậu nhưng tâm địa mang tính độc tôn mà có phần hẹp hòi, dễ bị mềm lòng. Thị hiếu đa dạng, thường muốn làm gì thì làm bất chấp tất cả, nhằm thỏa mãn dục tính và tâm tính.

Tử vi nếu không gặp Tả phụ và Hữu bật là cô quân (vua cô độc), không thể là hạng quý phái, đông thành tây bại, có thành có bại nên nhiều lao nhọc, càng kỵ khi gặp Lục sát vậy chiếu, đời người sẽ có nhiều thương tật, thậm chí tàn phế, hoặc chết không an lành. Khi nhập đại tiểu hạn trong trường hợp này, nếu là quân nhân phần nhiều hy sinh anh dũng, nếu là thường dân thường cũng sẽ vì cứu người mà hy sinh, được tôn vinh sau khi chết.

Tử vi được Lộc tồn, Thiên mã, Văn xương, Văn khúc, Thiên khôi, Thiên việt, Thiên phủ, Thiên tướng …, tam phương hội hợp thì đại phú đại quý, sẽ có thành tựu, phát tài bất ngờ. Nếu cát tinh ít mà sát tinh nhiều, thì không luận như vậy, thường gặp nhiều trắc trở bất lợi.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button