Tử vi

Sao tử vi tọa cung Tý NgọTử vi tại tí ngọ nhập mệnh

Thái Âm

Bạn đang xem: Sao tử vi tọa cung Tý Ngọ

Tham lang

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

Vũ khúc

Thiên tướng

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Liêm trinh

Thiên phủ

 

Thái dương

Thiên lương

       Thìn

       Dậu

 

 

Thất sát

      Mão

      Tuất

Phá quân

 

 

Tử vi

Thiên cơ

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ tử vi

Giáp đinh mình sinh ra, phúc dày.

Đinh mình lộc ở di chuyển là đắt xuất ngoại cầu mưu, tài Quan song mỹ.

Người sinh năm bính hoặc mậu, thành bại mang tật.

Nữ mệnh thêm cát quý đẹp, vượng phu ích tử. Sát tụ phòng cô tịch, hôn nhân không đẹp.

Nhật nguyệt phản bối, lao lực, trung niên về sau mới có phát triển.

Cô độc cố thủ một mình vượng, hơi có phú quý.

Hỏa linh, dương, không kiếp cùng, cô độc hình tổn thương.

Xương khúc, Khôi Việt, tả hữu, lộc tồn, phú quý.

Thiên cơ

 

Tử vi

 

Phá quân

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Thất sát

 

 

 

      Thìn

      Dậu

Thái dương

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên phủ

      Mão

      Tuất

Vũ khúc

Thiên tướng

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

Tham lang

Thái Âm

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

 

○ tử vi

Đinh mình canh sinh ra, quý cách.

Người sinh năm nhâm quý, không bền.

Khoa quyền lộc đều nghe theo, có ngoài ý muốn thành tựu.

Nữ mệnh gia sát, mỹ ngọc tỳ vết nào, ngày sau không đẹp.

Nhật nguyệt tịnh minh, thiếu niên đắc chí, cả đời THUẬN.

Cô độc cố thủ một mình miếu, lý dược long môn.

Hỏa linh cùng, đại phú nhỏ quý. Dương nhập, khoái nhân khoái ngữ. Không kiếp, Aritomi không quý.

Xương khúc, có địa vị cao.

Lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, phú quý song toàn.

 

Trọng điểm –

1. lộc tồn, tứ hóa cát hung vị trí. Vui mừng gặp Lộc Mã.

2. tả hữu đều tại tam phương tứ chính, hoặc giáp. 『 giúp đỡ củng chủ cách 』. Trợ lực nhiều, đắt cỡ nào nhân.

3. tử vi ở ngọ, 『 cực hướng ly minh cách 』. Vô sát phá tan xưng chi. Khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

4. tử vi ở ngọ vô hình kị, giáp đinh mạng mình chí công khanh. ( phi hóa lộc nhập tam hợp, hình kị bất nhập tam phương tứ chính )

 

Cung mệnh –

1. đôn hậu ngay thẳng tâm tính sống, lưng eo nhiều thịt mặt phạm vi, ở bên trong vóc người cao, duyên thọ chế hóa chưởng chức vụ trọng yếu. Ổn trọng cô độc đi, thông minh có khả năng tính yếu ớt, bị nhiễm tà hỉ nộ vô thường.

2. tử vi ( tử ) cô độc cố thủ một mình vượng, hơi có phú quý.

i. da trắng vóc người trung đẳng, thanh tú đoan trang, đôn hậu thiện lương, cao nhã hào phóng, bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược, xử sự khéo đưa đẩy, tình hình đặc biệt lúc ấy hung bạo, chuyên quyền độc đoán, nhạc cao ít người hoạ.

ii. Phùng lộc tồn, xương khúc, Khôi Việt, tả hữu, góc có thể mang lại giàu sang cho. Nữ mệnh vượng phu ích tử.

iii. Phùng hỏa linh, kình dương, không kiếp, cô độc hình tổn thương.

iv. Thổ dân mực nước, có tài nhưng không gặp thời. Phùng cát, dễ có chí khí chưa thù đấy hiện tượng. Vô cát phùng sát hướng chiếu, bị lưu vu nói suông, cuộc sống cô tịch, nữ mệnh không nên. Giáp, mình, canh nhân góc cát, nên hình giáo chức. Vô sát, cũng có thể kinh thương.

3. tử vi ( ngọ ) cô độc cố thủ một mình miếu, lý dược long môn.

i. bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược. Hình giáo tốt.

ii. Phùng xương khúc, có địa vị cao.

iii. Phùng lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, phú quý song toàn.

iv. Phùng kình dương, khoái nhân khoái ngữ.

v. phùng hỏa linh, giàu không quý.

vi. Phùng không kiếp, quý là phú.

vii. Thổ dân hỏa vị, quyết đoán, chuyên chế. Lục cát đều nghe theo, thành tựu trọng đại. Vô cát đến phù, cũng góc có độc lập tính, cô độc, táo bạo. Phùng sát, nhạc cao ít người hoạ, khó tìm tri âm. Vợ chồng, phúc đức không lành, bị vi cô độc người.

4. phùng tả hữu ( tham chánh ) xương khúc ( học thuật ), học nhi ưu tắc sĩ, cả đời góc giàu có. Nhưng diễm ngộ ngọ thiếp phong lưu đi.

5. song lộc sẽ, tự nghĩ ra nghiệp. Song lộc sẽ + không kiếp, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

6. phùng lộc tồn, ổn định, keo kiệt; vô lộc tồn, không đổi an phận.

7. tam hợp tả hữu, càng thấy này công.

8. tam hợp tả hữu phùng sát, tự nghĩ ra nghiệp, phập phồng lớn.

9. tam hợp Khôi Việt, tài chính và kinh tế, nghề phục vụ.

10. Tam hợp khoa quyền lộc, có thu hoạch ngoài ý muốn cập thành tựu.

11. Mệnh vô tả hữu, tất lao lực. Tính tình khó tránh khỏi quái gở. Quân vương không cầm quyền, biến thành cô quân.

12. Mệnh phùng Tứ Sát, góc vô ý đồ tâm, không làm việc đàng hoàng, bá đạo.

13. Vô cát gia sát, cô đơn khuynh hướng, vô đạo không làm việc đàng hoàng, có khuynh gia buồn.

14. Tử vi phải hóa quyền, khoa, hoặc bách quan triều củng, mới có thể miễn nghe tin sàm ngôn đấy khuyết điểm. Hoặc phú quý song toàn.

15. Sẽ lộc mã giao trì, lại không không kiếp, chủ đại phú đại quý.

16. Phùng dương, hỏa linh, bị nhiễm dâm uy hiếp, hỉ nộ vô thường, thanh thiếu vận không tốt.

17. Lục sát uy hiếp, vất vả lao lực, táo bạo bên tai mềm, thay đổi rất nhanh, trước cát về sau hung.

18. Phùng mui xe, không kiếp, chủ nhân tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể ra thế vi tăng, hoặc cầu chân đạo sĩ.

19. Nữ mệnh tử vi nhập mệnh thân phúc không được đầy đủ, 2 lần kết hôn hoặc kết hôn muộn, gia sát mỹ ngọc tỳ vết nào, trước cát về sau hung, phòng bệnh tật quấn thân. Vợ chồng hoặc phúc đức phùng sát, kết hôn muộn hoặc phu đi trước.

20. Nữ mệnh tử vi biết thiên phủ cập cát diệu đều nghe theo, vi phong cáo phu nhân.

21. Tử vi gặp thiên hình, thiên việt, giải thần, không trung, bị vi Thiên Trúc tăng nhân.

22. Hành hạn phùng tử vi, chủ phúc hứng lộc dày, ở thương lượng chủ phát triển, ở chính chủ lên chức, bận rộn kỳ ngộ. Phùng không kiếp, hao tổn ngôi sao, chủ kinh tế khó khăn, rủi ro đình trệ. Phùng dương, hỏa linh, sợ bóng sợ gió tranh cãi, xuống chức ngừng kinh doanh.

23. Hạn đi canh, quý, phòng thận hư.

 

Cung thân –

1. di chuyển, hoa đào phạm chủ, nên ly hương phát triển. Phùng cát, nhân nhân mà quý.

2. tiền tài, giỏi giao thiệp, thành tựu phát huy ở trên kinh tế.

3. Quan lộc, thành tựu biểu hiện vu trên sự nghiệp.

 

Cung huynh đệ –

1. phùng cát, cảm tình tốt, nhân số khá nhiều.

2. đại nạn phi hóa kỵ nhập huynh đệ vị trí, chủ huynh đệ có tai họa.

3. phùng kị sát, bị vô huynh đệ. Hoặc hình khắc huynh đệ. Dễ có ngăn cách duyến khá mỏng.

4. phùng không kiếp, huynh đệ trái lại vi phiền não.

5. phùng đà la, Kình Đà giáp mệnh, bị vi con trai độc nhất.

6. sẽ sát, chủ chia lìa.

 

Cung phu thê –

1. phối ngẫu mỹ mạo mắt lợi hại, sự nghiệp tâm trọng kiên cường khôn khéo, hôn nhân nhiều khúc chiết.

2. hoa đào trọng, đồng sàng dị mộng. Gia sát hôn nhân không lành, định khắc ba vợ. Phùng cát, hình khắc hơi trễ.

3. hóa lộc nhập mệnh thiên, phối ngẫu góc bị phối hợp, nhưng việt lớn tuổi việt có chính mình nơi vị trí.

4. tam hợp khoa quyền lộc, phối ngẫu có khai sáng lực, khôn khéo vợ thất. Nhưng trước hôn nhân nhiều khúc chiết trở ngại.

5. sẽ Khôi Việt, tả hữu, chủ thê trang trọng có uy, giúp chồng ích tử, nhưng cần trễ thú, nếu không phụ đoạt phu quyền hoặc sanh ly ở riêng.

6. di chuyển Liêm Phủ vượng địa, gặp sát tức chủ vợ chồng bất hòa. Hữu tình vô duyên hữu duyên vô tình. Nam mệnh chủ nhiều hai thê, nếu không hình khắc vợ tử, nữ mệnh nên nhà kề.

7. nam mệnh, phối ngẫu khôn khéo, mắt to, xương gò má cao, bị bệnh tâm thần, thậm chí tự sát, tinh thần bạc nhược, tính cách mãnh liệt, không dám đánh đánh.

8. nữ mệnh, phối ngẫu tính ngoan cố, mặt thối, tính tình lớn, cùng người bất hoà, cần thê tử ở giữa phối hợp.

9. nữ mệnh hội cát ngôi sao, được địa vị cao thượng phu quân, sẽ sát chủ hình khắc chia lìa, hôn nhân muộn vi nên, hoặc trước hôn nhân nhiều trắc trở. Đều nghe theo hóa kị, trượng phu gặp ở ngoài, hoặc trước hôn nhân bị đoạt yêu.

10. Nữ mệnh phùng sát, phối ngẫu đi trước. Ba đó mà tâm không đủ. Phùng Kình Đà, tất có chuyện ăn năn. Trước hôn nhân nhiều trắc trở.

11. Nữ mệnh đào thìn + kị sát, phu có gặp ở ngoài. Hoặc trước hôn nhân bị đoạt yêu. Tạm biệt đại hao sát tinh, chủ ý ngoại tai hoạ hình tổn thương, hoặc lao ngục tai ương.

12. Vui mừng đối tượng mệnh ở phủ tướng, xương khúc, thiên đồng các loại.

 

Cung tử nữ –

1. vi thái dương tổ hợp tốt nhất người. Dương Lương xương lộc tới tổ hợp muộn phát vi nên, hoặc chủ chìm lặn, bị đối với tự thân có trợ lực lực. Phùng sát dễ có ngăn cách. Phùng hóa kị, tắc trở ngại đứa con cả, hoặc dẫn người hiểu biết ít trái lại chiêu oán báo cáo.

2. thái dương chủ động, trong tình huống bình thường, là cha con chia lìa hiện ra, mặc dù cát sẽ vẫn khó sửa đổi đây tính chất.

3. ( mão ) hướng ngoại, có hai, cát sẽ có thành tựu, hiếu thuận, vô sát thành công, vĩ đại. Kị sát tụ tập đầy đủ tổn thương chiết, tử duyến khá mỏng, tính ngoan cố, khó dạy.

4. ( dậu ) hướng ngoại, có hai, cát sẽ thông minh được quý tử. Kị sát thủ lĩnh thai có hại, tử duyến khá mỏng.

 

Cung tài bạch –

1. tài ngôi sao nhập, vô sát giàu có. Sát tụ phòng phá hao tổn. Nên liệu cơm gắp mắm, lúc tuổi già tích tài quá phong phú.

2. Vũ Tướng chủ kỹ năng đặc thù cầu tài, nhưng cái khó thành cự phú, sung túc mà thôi. Nhiều rời xa nơi chôn rau cắt rốn phá tổ hưng gia.

3. Vũ Tướng + lộc tồn, giàu có.

4. Vũ Tướng + xương khúc, cả đời giàu có.

5. Vũ Tướng + Khôi Việt, tả hữu, thu nhập cao.

6. Vũ Tướng + không kiếp, tiền tài trọng đại dao động, hành hạn tới tất rủi ro.

7. Vũ Tướng + hỏa linh, lãng phí, nhân tài bị cướp.

8. Vũ Tướng + đà la, tài không tụ.

9. Vũ Tướng + đà la + hỏa linh, nhân tài chết.

 

Cung tật ách –

1. hãm địa, phòng tật bệnh quấn thân, tài nhiều thân yếu. Cự ám ở chung tật ách, trầm vây uông thắng.

2. lòng buồn bực, chứng khí hư khiến cho tới bệnh kín, đau thần kinh. Y vận độ chênh lệch.

3. bệnh thận, nhĩ, trái tim, hệ hô hấp, thở hổn hển, trái tim vô lực, hệ tiêu hoá, nội tiết, bệnh truyền nhiễm.

4. Đồng Cự, huyết khí tật. Phùng sát, nhĩ tật, dạ dày tật.

5. Đồng Cự, Đồng Cự + kị sát, bị đều có tàn khuyết. Nếu tật ách vị trí hóa kị nhập di chuyển, có đi lại không tốt chứng bệnh.

6. tự hóa kị, có bệnh kín. Đứa con vị trí tái hóa kị nhập cùng tinh thần, đứa con dễ có di truyền tật bệnh, năm xưa đi tới không nên sinh dục.

7. phùng tả hữu, Khôi Việt tắc cát. Cả đời ít bệnh.

8. nữ mệnh phòng phụ khoa tật bệnh.

9. hai hạn kị sát trùng điệp hoặc gặp hỏa linh, phòng ngoài ý muốn chi tai họa.

 

Cung thiên di –

1. xuất ngoại góc vô quý trợ, nhiều thuộc tay không thành gia. Phùng đào thìn khác phái duyến trọng.

2. xuất ngoại hoa đào nhiều, xuất ngoại đa tình vây. Vượng địa phùng cát có thể được bề trên dẫn. Yêu biểu hiện, kích thích, mới mẻ. Yêu chạy ra bên ngoài, khác phái hoạt động.

3. tham lang tất có cát hóa phương làm trợ lực, vô cát tự cầu đa phúc, phùng quả khế hao phí tranh cãi.

4. bên ngoài lao lực, phùng sát, tức là bôn làm, có tổn thất hoặc tranh cãi.

5. phùng cát, náo ở bên trong thủ tài.

6. tham lang hóa lộc, bên ngoài thông thuận nhân duyên tốt, được khác phái trợ giúp.

7. tham lang hóa quyền, cạnh tranh cầu biểu hiện, vất vả thành công.

8. tham lang hóa kị, nhân tửu sắc đổ gây chuyện, bên ngoài xử sự nhiều khúc chiết.

9. sẽ xương khúc tắc ngoại đẹp bên trong nhẹ.

10. Sẽ tả hữu, khoa quyền lộc, biết dùng người duyến.

11. Tham lang + dương, không kiếp, chủ xuất môn có tai hoạ. Lại gặp đào thìn, bị nhân mầu hồi họa.

12. Tham lang phùng hóa kị, xã giao nhiều cũng không thu hoạch. Tái kiến sát, bị khiến cho phân tranh.

13. ( tử ) phùng lộc tồn, xuất môn là đắt. Phùng dương cát chỗ giấu hung, thành bại không đồng nhất. Phùng Khôi Việt, hỏa linh, nhân nhân mà phú quý.

 

Cung nô bộc –

1. ( hợi ) nhiều người bạn tốt, nữ quý trợ nhiều. Phùng cát, nhân nhân vượng gia. Phùng sát, giao hữu tịch liêu.

2. ( tị ) trợ lực không hiện. Phùng cát, bình thường chi luận. Phùng sát, quan hệ nhân mạch lãnh mạch, hoặc nhiều tranh cãi. Cần phòng bạn trời thần hoặc âm mưu.

3. phùng tả hữu, cấp dưới có trợ lực lực.

4. phùng đà la, thi ân báo oán.

5. phùng hỏa linh, vì bằng hữu hối hả.

6. phùng thiên hình, chịu bằng hữu áp lực hoặc uy hiếp.

7. tham lang ở di chuyển, hoa đào cùng cấp dưới có quan hệ.

8. không bàn mà hợp ý nhau tiền tài vị trí, phùng không kiếp, không đổi nhân kết phường mà có lợi được.

9. vui mừng cùng mệnh ở xấu, mão, thìn tới người làm bạn. Ngọ, chưa, dậu nhân khác nhau.

 

Cung quan lộc –

1. Quan lộc chủ, vô sát có cát, rất có phát triển. Bị cầm quyền, thành tựu biểu hiện ở trên sự nghiệp.

2. cung mệnh tử vi, Quan lộc thiên phủ, sẽ cầu quan. Cung thân Quan lộc, sẽ làm lão bản.

3. sẽ tử vi, văn chức có thể nắm đại quyền.

4. đúng tiền tài sự nghiệp theo đuổi dục vọng mạnh. Phùng sát là tự nhiên ta gây dựng sự nghiệp tới hiện tượng. Hành chính thủ trưởng.

5. thiên phủ gặp hóa lộc, sự nghiệp hanh thông; vô lộc, miệng cọp gan thỏ, càng thấy hung tinh, chịu liên lụy thất bại.

6. thiên phủ hóa khoa, vô luận chính đàn hoặc nghiệp giới cùng có thể ở địa vị lãnh đạo, nên công chức, tài chính và kinh tế.

7. khoa quyền lộc sẽ, nếu không có lão bản, cũng vi chủ quản cao cấp.

8. làm việc nhìn xa trông rộng, tiểu xử bắt tay vào làm. Cẩn thận còn thật sự.

9. liêm trinh thiên phủ, nhưng từ sự tài chính, chứng khoán, tài vụ, kim chúc, châu báo, kiến trúc, đồ điện, máy tính trình tự các loại sự nghiệp.

10. Không nên quan võ. Phùng sát, quan võ còn có thể.

11. Biết võ khúc, xương khúc, văn chức võ chỉ ( công trình sư ), quan võ văn chỉ ( thiết kế quảng cáo thi công ).

12. Sớm làm chủ chi vận, tham chánh thương lượng cùng nên, hoặc cửa hàng bán lẻ, tài chính và kinh tế, điện nhà, dụng cụ, hoa quả các loại.

13. Vô ngôi sao may mắn, cát hóa, vô lực phát triển, nên tiền lương thu vào.

 

Cung điền trạch –

1. vô chính diệu, không nặng tài, không tụ tài.

2. phùng sát rủi ro.

3. phùng không kiếp, tiền tài dao động lớn.

4. Dương Lương + dương, không kiếp, thiên hình, đại hao, dễ có tài sản chung đấu tranh.

5. phùng sát, góc vô sản nghiệp, phòng phá thất, chớ cùng người đảm bảo. Phùng cát, bình thường chi luận.

6. bất động sản không chắc chắn động, được cát phù có sản nghiệp tổ tiên, trung niên từ đưa quá phong phú. Thích hợp cư ngụ cao lầu hoặc bãi đất vi tốt.

 

Cung phúc đức –

1. hãm địa, phí sức phí lực, khư khư cố chấp, hư không nhiều tịch mịch, nhiều thành kiến. Phùng cát, vất vả khó tránh khỏi. Phùng sát, quan tâm không yên, tự tìm phiền não. Lúc sinh thay đổi chi tâm, đến nỗi do dự.

2. thái độ làm người gan lớn vui mừng mạo hiểm, bị trầm mê rượu đổ, đủ khai sáng lực, cả đời lao tâm lao lực, tự tìm phiền não.

3. phá quân vu phúc đức, nhiều tai họa phúc bạc. Phùng lộc tồn hơi hiểu.

4. phùng hỏa linh, nội tâm nhiều lo âu.

5. phùng đà la, nội tâm nhiều hối tiếc.

6. phùng không kiếp, tư tưởng thiên mã hành không.

7. kị biết thiên mã lang thang thiên nhai.

8. Tứ Sát uy hiếp, hai hạn tất có tai nạn tổn thương, thủ tĩnh vi an.

9. nữ mệnh phùng đà la, hóa kị, hôn nhân không thuận lợi. Chính mình việc nghiệp thành công, phối ngẫu góc không có tóc vung đường sống.

 

Cung phụ mẫu –

1. cùng cha mẹ góc có sự khác nhau, không đổi ở chung hòa thuận. Phùng cát duyên phận tốt, sát tụ hình khắc duyến gầy.

2. hãm địa, cha mẹ, điền trạch vô chính diệu, vô thực chất trợ lực, phùng sát không kiếp bất lực lực.

3. khiếm Hoà Đa sự. Phùng sát, tất khắc thứ nhất. Phùng cát, có thể bảo vệ không có gì lo lắng.

4. phùng Khôi Việt, hồng loan chủ tướng mạo đường đường, nam tuấn gái đẹp.

 

Hành hạn –

1. bất luận tổ hợp, hạn đi tài Quan, vận thế có cơ hội chuyển biến tốt đẹp.

2. hạn đi mệnh thiên, hóa kị nhập phụ tật, chính mình hoặc cha mẹ có bệnh tật. Thở hổn hển, hô hấp, thận tật.

3. hạn đi mệnh thiên, hóa kị nhập tử điền, chính mình hoặc gia đình thay đổi. ( thái dương – phụ )

4. hạn đi cha mẹ, hóa kị nhập Huynh người hầu, học ở trường không như ý. Huynh đệ có tai họa.

5. hạn đi phụ tật, hóa kị nhập phụ tật, xuất ngoại có tai họa, cha mẹ bệnh tật.

6. hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phu Quan, bị nhân bằng hữu tới mệt học cái xấu, ảnh hưởng bài vở và bài tập.

7. hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phụ tật, dễ có trọng ngoài ý muốn tai ương.

8. hạn đi vợ chồng, hóa kị nhập Quan lộc, sự nghiệp dao động, ngoài ý muốn tai ương, hôn nhân biến hóa, trưởng bối quý nhân không tốt.

9. hạn đi vợ chồng, hóa kị nhập tiền tài, hôn nhân không như ý, vũ khúc quả tú, nam mệnh hôn nhân muộn, nữ mệnh có sinh ly tử biệt hiện tượng, hoặc vô hôn nhân.

10. Hạn của nợ nữ nhân, hóa kị nhập phụ tật, sự nghiệp khúc chiết, chức nghiệp thương tổn ( cánh cửa cực lớn, xương khúc ), vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phối ngẫu khỏe mạnh tới vấn đề. Đại tài gấm vóc cùng tôi tớ trùng điệp, đại quan không lành, không nên đầu tư. Đại tài cát, đa số công tác tới kéo dài đoạt được.

11. Hạn đi tiền tài, hóa kị nhập Quan lộc, nhân tài khiến cho sự nghiệp chi biến động, quan phi ( liêm trinh ), tiền tài tổn thất. Lại không bị xoay người.

12. Hạn đi tật ách, hóa kị nhập tài phúc, trọng đại bệnh tai họa ( kiếp số ).

13. Hạn đi tật ách, tự hóa kị hoặc hóa kị nhập cha mẹ, nhiều ngoài ý muốn, hoặc mang tật duyên niên.

14. Hạn đi Quan lộc, hóa kị nhập tiền tài, nhân sự nghiệp kinh doanh khiến cho tiền tài tổn thất ( vũ khúc ).

15. Hạn đi điền trạch, hóa kị nhập phụ tật, gia đình thay đổi lớn, sự nghiệp chi biến động khiến cho hôn nhân hoặc thương tổn tới mình.


Trung Châu phái luận tử vi độc tọa tí ngọ

Đây tổ cộng bao hàm mười cái tinh hệ: tử vi độc tọa; phá quân độc tọa; liêm trinh thiên phủ; Thái Âm độc tọa; tham lang độc tọa; thiên đồng cánh cửa cực lớn; vũ khúc thiên tướng; thái dương thiên lương; thất sát độc tọa; thiên cơ độc tọa.

Mười cái tinh hệ cho nhau can thiệp, hơn nữa mười hai Quan giao thiệp tính chất bất đồng. Bên dưới tướng trạch trọng yếu can thiệp tính chất thuyết minh. Tử vi độc tọa tí ngọ tử vi độc tọa tử, ngọ. Đối cung vi tham lang độc tọa; cùng [ vũ khúc thiên tướng ], [ liêm trinh thiên phủ ] gặp gỡ.

Phải bình luận tử vi độc tọa đấy bản tính, ngoại trừ xem thêm phía trước về [ mười bốn chính diệu ] đấy tự thuật ở ngoài, cũng nhu chú ý một người muốn điểm: tinh thần cùng vật chất cân bằng.

Tử vi thân mình, vừa có thuộc loại phương diện tinh thần bản chất ( như chủ quan mạnh, ở yêu ác phương diện có đặc thù cá tính, tất có phương diện tinh thần tiêu khiển cùng ham, có sức quyết đoán vân vân ); cũng có thuộc loại vật chất phương diện tính chất ( như ham vật chất hưởng thụ, có lãnh đạo lực, có tổ chức lực vân vân ), hội hợp bất đồng tinh diệu, rốt cuộc tăng mạnh phương diện tinh thần tính chất, hay là tăng mạnh vật chất phương diện tính chất, hay là đối với một trong hai có suy yếu, thậm chí chuyển hóa làm một khác đặc tính, vu suy đoán tấc thật nên coi trọng.

Tham lang, vũ khúc, thiên phủ là thuộc loại vật chất tính ngôi sao. Liêm trinh, thiên tướng là thuộc loại tinh thần tính ngôi sao.

Nếu tham lang hóa lộc hóa quyền, vũ khúc hóa lộc hóa quyền, thiên phủ hóa khoa các loại đều tăng mạnh tử vi đấy vật chất tính;[ bách quan triều củng ], đặc biệt tả phụ hữu bật, cũng tăng mạnh tử vi đấy vật chất tính.

Nếu liêm trinh hóa lộc, thiên tướng thành [ tài ấm giáp ấn ] cách, tắc suy yếu tử vi tinh thần tính, bởi vậy vật chất tính có thể tương đối tăng mạnh.

Nếu tham lang hóa kị, vũ khúc hóa kị, tắc suy yếu tử vi đấy vật chất tính, bởi vậy tinh thần tính có thể tương đối tăng mạnh.

Nếu tham lang hóa kị, vũ khúc hóa kị, tắc suy yếu tử vi đấy vật chất tính, bởi vậy tinh thần tính có thể tương đối tăng mạnh.

Nếu tham lang cùng trời hình đồng độ, hoặc cùng không diệu đồng độ; liêm trinh cùng hoa đào chư diệu, hoặc cùng xương khúc cùng triền;[ hình kị giáp ấn ] đích thiên cùng; cùng với tử vi đồng độ đấy không diệu, kỵ mui xe, hoa đào các loại tạp diệu, tắc tăng mạnh tử vi tinh thần tính.

Lấy tử vi thân mình mà nói, [ bách quan triều củng ] đấy tử vi, hóa quyền đấy tử vi vật trù lục trọng;[ không cầm quyền cô quân ] đấy tử vi, hóa khoa đấy tử vi, tinh thần tính trọng.

Phải như thế cân nhắc tử vi tại tí, ngọ hai cung đấy bản chất, sau đó mới có thể suy đoán này trải qua đi thập nhị cung tấc, cùng các tinh hệ giao thiệp tính chất.

Nói chung, vật chất tính nặng tử vi độc tọa, vui mừng đi xuống liệt các tinh hệ ngồi độ cung viên — phá quân, liêm trinh thiên phủ, vũ khúc thiên tướng, thất sát, thiên cơ. Nếu như thế cung viên cũng vật chất tính trọng, tắc chính có thể phối hợp, tất vi đắc chí hoặc phát tài đại vận hoặc năm xưa.

Cái gọi là vật chất tính trọng, như phá quân hóa lộc, phá quân hóa quyền; liêm trinh hóa lộc thiên phủ; vũ khúc hóa lộc thiên tướng, thất sát hội kiến hóa lộc hoặc lộc tồn; thiên cơ hóa lộc gặp giúp đỡ.

Tinh thần tính nặng tử vi tắc vui mừng đi xuống liệt các tinh hệ? h độ cung viên — Thái Âm, thái dương thiên lương. Nếu hai cung này viên cũng tinh thần tính trọng, cũng chính chịu phối hợp, tất vi được gọi là, được danh dự đấy đại vận hoặc năm xưa.

Cái gọi là tinh thần tính trọng, là chỉ Thái Âm hóa lộc, quyền, khoa; thái dương hóa lộc, quyền, khoa; thiên lương hóa khoa mà nói.

Thiên phủ hóa khoa liêm trinh, [ hình kị giáp ấn ] đích thiên cùng vũ khúc, thiên cơ hóa khoa các loại kết cấu, nếu càng thấy xương khúc văn diệu, cũng vì tinh thần tính trọng tinh hệ. Nếu có thể hiểu kể trên đấy suy đoán nguyên tắc, cũng không nan từ là hiểu rõ phụ, tá, sát, hóa, tạp diệu hội hợp biến hóa, không nên — tế thuật. Vật chất tính nặng tử vi hành kinh tinh thần tính nặng tham lang, tắc chuyển hóa làm sắc dục. Tham lang vi cung mệnh, cung phúc đức, cung phu thê lúc, đều vì cùng phối ngẫu ngoại trừ nhân phát sinh tình cảm dấu hiệu. Nếu tham lang vi cung tật ách tấc, tắc chủ hoạn bộ phận sinh dục cập thận bệnh.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh vật chất tính nặng tham lang, trái lại không chủ sắc dục, nếu vu cung tật ách, tức là bệnh gan, dạ dày bệnh.

Tinh thần tính tử vi hành kinh vật chất tính nặng tham lang, cũng mới có thể chuyển hóa làm sắc dục.

Tinh thần tính nặng tử vi, hành kinh tinh thần tính nặng tham lang, ngược lại có thể lánh đời, hoặc trở thành nghệ thuật sáng tác, tinh thần hưởng thụ phát huy vận trình. Nếu tham lang vi cung tật ách, chủ hoạn cơ năng mất cân đối, thần kinh phấn khởi hoặc thần kinh suy nhược, nhân nội tiết không công bằng làm cho khí quan mẫn cảm các loại vô thực chất bệnh hoạn.

( như thế nào phân biệt tham lang đấy vật chất tính cùng tinh thần tính, tướng tường về sau luận. Nơi này tạm thời cử một cái ví dụ: hóa lộc đấy tham lang vi vật chất tính trọng; hóa kị đấy tham lang vi tinh thần tính trọng. )

Tinh thần tính nặng tử vi hành kinh [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] năm xưa đại nạn, tất sinh ra rìu tình lên vây cong, hoặc thất ý vu sự nghiệp, hoặc phát sinh tình hình đặc thù cảm thụ, thị phụ, tá, sát, hóa hội hợp mà định ra.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], nếu thiên đồng hóa lộc, thường thường vi thu hoạch năm hoặc vận trình; nếu thiên đồng hóa kị, cũng có thu hoạch, cận chủ thu hoạch quá trình có suy sụp. Tối ngại cánh cửa cực lớn hóa kị, trái lại vi thất bại, tổn thất vận hạn lưu năm.

Vật chất tính nặng tử vi, hành kinh thất sát, lập tức phát sinh chuyển biến; tinh thần tính nặng tử vi, hành kinh thất sát, chủ kéo dài lúc nói mới sinh chuyển biến ( như thất sát vi năm xưa cung mệnh, chủ sáu tháng cuối năm chuyển biến; thất sát hơi lớn vận mệnh cung, chủ năm năm sau chuyển biến ).

Hơn nữa, hai người thay đổi tính chất cũng khác nhau. Người trước chủ yếu là đời sống vật chất đấy chuyển biến; người sau chỉ là đời sống tinh thần đấy chuyển biến.

Phá quân lược đồng thất sát, con thay đổi biên độ trọng đại.

Trở lên lược bỏ cử sổ lệ, đã nhiếp [ tử vi tinh quyết ] địa tinh phải. Trở xuống cử ra một ít cụ thể suy đoán ví dụ.

( một )[ liêm trinh thiên phủ ] tinh hệ, liêm trinh hóa kị, nguyên cục tử vi tinh thần tính chất nặng hơn, tắc chủ đời sống tinh thần có khiếm khuyết. Lúc này liền nhu lập tức kiểm tra nguyên cục cung phúc đức đấy phá quân, nếu gặp hàm trì, đại hao, tắm rửa, thiên diêu, tắc chủ tinh thần hư không, do đó hành kinh [ Liêm Phủ ] vận thời hạn, sẽ phát sinh cảm tình vây cong. ( nếu [ Liêm Phủ ] vì huynh đệ cung, chủ huynh đệ, đồng bọn ở giữa cảm tình suy sụp;[ Liêm Phủ ] làm phu thê cung, chủ tự thân có gặp ở ngoài các loại. Vu cung tật ách phổ biến vi bệnh tiểu đường. Học giả khả căn cứ cơ bản tính chất, suy đoán [ Liêm Phủ ] nhập thập nhị cung đấy khắc ứng với. Suy một ra ba, đặt tại học giả ). ( hai )[ vũ khúc thiên tướng ] tinh hệ, nếu vũ khúc hóa kị, nguyên cục tử vi vật chất tính trọng, tắc chủ đời sống vật chất có khiếm khuyết. Lúc này liền nhu lập tức kiểm tra nguyên cục cung sự nghiệp [ Liêm Phủ ], nếu [ Liêm Phủ ] được lộc, tắc đời sống vật chất đấy khiếm khuyết đeo bởi vì quá mức mở rộng sự nghiệp mà đến; như [ Liêm Phủ ] vô lộc, lại là [ khoảng không khố ] hoặc [ lộ khố ], tắc hành kinh [ vũ khúc thiên tướng ] thủ liều mạng mà niên vận, có sai lầm nghiệp, ngã rách nát mà lo lắng. Cử đây hai cái ví dụ thực tế, học giả khả tường trở xuống [ tinh hệ ] tính chất tự thuật, dung hội quán thông, tức có thể làm ra khá tỉ mỉ đấy suy đoán.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tử vi tọa cung Tý NgọTử vi tại tí ngọ nhập mệnh

Thái Âm

Tham lang

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

Vũ khúc

Thiên tướng

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Liêm trinh

Thiên phủ

 

Thái dương

Thiên lương

       Thìn

       Dậu

 

 

Thất sát

      Mão

      Tuất

Phá quân

 

 

Tử vi

Thiên cơ

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ tử vi

Giáp đinh mình sinh ra, phúc dày.

Đinh mình lộc ở di chuyển là đắt xuất ngoại cầu mưu, tài Quan song mỹ.

Người sinh năm bính hoặc mậu, thành bại mang tật.

Nữ mệnh thêm cát quý đẹp, vượng phu ích tử. Sát tụ phòng cô tịch, hôn nhân không đẹp.

Nhật nguyệt phản bối, lao lực, trung niên về sau mới có phát triển.

Cô độc cố thủ một mình vượng, hơi có phú quý.

Hỏa linh, dương, không kiếp cùng, cô độc hình tổn thương.

Xương khúc, Khôi Việt, tả hữu, lộc tồn, phú quý.

Thiên cơ

 

Tử vi

 

Phá quân

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Thất sát

 

 

 

      Thìn

      Dậu

Thái dương

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên phủ

      Mão

      Tuất

Vũ khúc

Thiên tướng

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

Tham lang

Thái Âm

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

 

○ tử vi

Đinh mình canh sinh ra, quý cách.

Người sinh năm nhâm quý, không bền.

Khoa quyền lộc đều nghe theo, có ngoài ý muốn thành tựu.

Nữ mệnh gia sát, mỹ ngọc tỳ vết nào, ngày sau không đẹp.

Nhật nguyệt tịnh minh, thiếu niên đắc chí, cả đời THUẬN.

Cô độc cố thủ một mình miếu, lý dược long môn.

Hỏa linh cùng, đại phú nhỏ quý. Dương nhập, khoái nhân khoái ngữ. Không kiếp, Aritomi không quý.

Xương khúc, có địa vị cao.

Lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, phú quý song toàn.

 

Trọng điểm –

1. lộc tồn, tứ hóa cát hung vị trí. Vui mừng gặp Lộc Mã.

2. tả hữu đều tại tam phương tứ chính, hoặc giáp. 『 giúp đỡ củng chủ cách 』. Trợ lực nhiều, đắt cỡ nào nhân.

3. tử vi ở ngọ, 『 cực hướng ly minh cách 』. Vô sát phá tan xưng chi. Khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

4. tử vi ở ngọ vô hình kị, giáp đinh mạng mình chí công khanh. ( phi hóa lộc nhập tam hợp, hình kị bất nhập tam phương tứ chính )

 

Cung mệnh –

1. đôn hậu ngay thẳng tâm tính sống, lưng eo nhiều thịt mặt phạm vi, ở bên trong vóc người cao, duyên thọ chế hóa chưởng chức vụ trọng yếu. Ổn trọng cô độc đi, thông minh có khả năng tính yếu ớt, bị nhiễm tà hỉ nộ vô thường.

2. tử vi ( tử ) cô độc cố thủ một mình vượng, hơi có phú quý.

i. da trắng vóc người trung đẳng, thanh tú đoan trang, đôn hậu thiện lương, cao nhã hào phóng, bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược, xử sự khéo đưa đẩy, tình hình đặc biệt lúc ấy hung bạo, chuyên quyền độc đoán, nhạc cao ít người hoạ.

ii. Phùng lộc tồn, xương khúc, Khôi Việt, tả hữu, góc có thể mang lại giàu sang cho. Nữ mệnh vượng phu ích tử.

iii. Phùng hỏa linh, kình dương, không kiếp, cô độc hình tổn thương.

iv. Thổ dân mực nước, có tài nhưng không gặp thời. Phùng cát, dễ có chí khí chưa thù đấy hiện tượng. Vô cát phùng sát hướng chiếu, bị lưu vu nói suông, cuộc sống cô tịch, nữ mệnh không nên. Giáp, mình, canh nhân góc cát, nên hình giáo chức. Vô sát, cũng có thể kinh thương.

3. tử vi ( ngọ ) cô độc cố thủ một mình miếu, lý dược long môn.

i. bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược. Hình giáo tốt.

ii. Phùng xương khúc, có địa vị cao.

iii. Phùng lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, phú quý song toàn.

iv. Phùng kình dương, khoái nhân khoái ngữ.

v. phùng hỏa linh, giàu không quý.

vi. Phùng không kiếp, quý là phú.

vii. Thổ dân hỏa vị, quyết đoán, chuyên chế. Lục cát đều nghe theo, thành tựu trọng đại. Vô cát đến phù, cũng góc có độc lập tính, cô độc, táo bạo. Phùng sát, nhạc cao ít người hoạ, khó tìm tri âm. Vợ chồng, phúc đức không lành, bị vi cô độc người.

4. phùng tả hữu ( tham chánh ) xương khúc ( học thuật ), học nhi ưu tắc sĩ, cả đời góc giàu có. Nhưng diễm ngộ ngọ thiếp phong lưu đi.

5. song lộc sẽ, tự nghĩ ra nghiệp. Song lộc sẽ + không kiếp, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

6. phùng lộc tồn, ổn định, keo kiệt; vô lộc tồn, không đổi an phận.

7. tam hợp tả hữu, càng thấy này công.

8. tam hợp tả hữu phùng sát, tự nghĩ ra nghiệp, phập phồng lớn.

9. tam hợp Khôi Việt, tài chính và kinh tế, nghề phục vụ.

10. Tam hợp khoa quyền lộc, có thu hoạch ngoài ý muốn cập thành tựu.

11. Mệnh vô tả hữu, tất lao lực. Tính tình khó tránh khỏi quái gở. Quân vương không cầm quyền, biến thành cô quân.

12. Mệnh phùng Tứ Sát, góc vô ý đồ tâm, không làm việc đàng hoàng, bá đạo.

13. Vô cát gia sát, cô đơn khuynh hướng, vô đạo không làm việc đàng hoàng, có khuynh gia buồn.

14. Tử vi phải hóa quyền, khoa, hoặc bách quan triều củng, mới có thể miễn nghe tin sàm ngôn đấy khuyết điểm. Hoặc phú quý song toàn.

15. Sẽ lộc mã giao trì, lại không không kiếp, chủ đại phú đại quý.

16. Phùng dương, hỏa linh, bị nhiễm dâm uy hiếp, hỉ nộ vô thường, thanh thiếu vận không tốt.

17. Lục sát uy hiếp, vất vả lao lực, táo bạo bên tai mềm, thay đổi rất nhanh, trước cát về sau hung.

18. Phùng mui xe, không kiếp, chủ nhân tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể ra thế vi tăng, hoặc cầu chân đạo sĩ.

19. Nữ mệnh tử vi nhập mệnh thân phúc không được đầy đủ, 2 lần kết hôn hoặc kết hôn muộn, gia sát mỹ ngọc tỳ vết nào, trước cát về sau hung, phòng bệnh tật quấn thân. Vợ chồng hoặc phúc đức phùng sát, kết hôn muộn hoặc phu đi trước.

20. Nữ mệnh tử vi biết thiên phủ cập cát diệu đều nghe theo, vi phong cáo phu nhân.

21. Tử vi gặp thiên hình, thiên việt, giải thần, không trung, bị vi Thiên Trúc tăng nhân.

22. Hành hạn phùng tử vi, chủ phúc hứng lộc dày, ở thương lượng chủ phát triển, ở chính chủ lên chức, bận rộn kỳ ngộ. Phùng không kiếp, hao tổn ngôi sao, chủ kinh tế khó khăn, rủi ro đình trệ. Phùng dương, hỏa linh, sợ bóng sợ gió tranh cãi, xuống chức ngừng kinh doanh.

23. Hạn đi canh, quý, phòng thận hư.

 

Cung thân –

1. di chuyển, hoa đào phạm chủ, nên ly hương phát triển. Phùng cát, nhân nhân mà quý.

2. tiền tài, giỏi giao thiệp, thành tựu phát huy ở trên kinh tế.

3. Quan lộc, thành tựu biểu hiện vu trên sự nghiệp.

 

Cung huynh đệ –

1. phùng cát, cảm tình tốt, nhân số khá nhiều.

2. đại nạn phi hóa kỵ nhập huynh đệ vị trí, chủ huynh đệ có tai họa.

3. phùng kị sát, bị vô huynh đệ. Hoặc hình khắc huynh đệ. Dễ có ngăn cách duyến khá mỏng.

4. phùng không kiếp, huynh đệ trái lại vi phiền não.

5. phùng đà la, Kình Đà giáp mệnh, bị vi con trai độc nhất.

6. sẽ sát, chủ chia lìa.

 

Cung phu thê –

1. phối ngẫu mỹ mạo mắt lợi hại, sự nghiệp tâm trọng kiên cường khôn khéo, hôn nhân nhiều khúc chiết.

2. hoa đào trọng, đồng sàng dị mộng. Gia sát hôn nhân không lành, định khắc ba vợ. Phùng cát, hình khắc hơi trễ.

3. hóa lộc nhập mệnh thiên, phối ngẫu góc bị phối hợp, nhưng việt lớn tuổi việt có chính mình nơi vị trí.

4. tam hợp khoa quyền lộc, phối ngẫu có khai sáng lực, khôn khéo vợ thất. Nhưng trước hôn nhân nhiều khúc chiết trở ngại.

5. sẽ Khôi Việt, tả hữu, chủ thê trang trọng có uy, giúp chồng ích tử, nhưng cần trễ thú, nếu không phụ đoạt phu quyền hoặc sanh ly ở riêng.

6. di chuyển Liêm Phủ vượng địa, gặp sát tức chủ vợ chồng bất hòa. Hữu tình vô duyên hữu duyên vô tình. Nam mệnh chủ nhiều hai thê, nếu không hình khắc vợ tử, nữ mệnh nên nhà kề.

7. nam mệnh, phối ngẫu khôn khéo, mắt to, xương gò má cao, bị bệnh tâm thần, thậm chí tự sát, tinh thần bạc nhược, tính cách mãnh liệt, không dám đánh đánh.

8. nữ mệnh, phối ngẫu tính ngoan cố, mặt thối, tính tình lớn, cùng người bất hoà, cần thê tử ở giữa phối hợp.

9. nữ mệnh hội cát ngôi sao, được địa vị cao thượng phu quân, sẽ sát chủ hình khắc chia lìa, hôn nhân muộn vi nên, hoặc trước hôn nhân nhiều trắc trở. Đều nghe theo hóa kị, trượng phu gặp ở ngoài, hoặc trước hôn nhân bị đoạt yêu.

10. Nữ mệnh phùng sát, phối ngẫu đi trước. Ba đó mà tâm không đủ. Phùng Kình Đà, tất có chuyện ăn năn. Trước hôn nhân nhiều trắc trở.

11. Nữ mệnh đào thìn + kị sát, phu có gặp ở ngoài. Hoặc trước hôn nhân bị đoạt yêu. Tạm biệt đại hao sát tinh, chủ ý ngoại tai hoạ hình tổn thương, hoặc lao ngục tai ương.

12. Vui mừng đối tượng mệnh ở phủ tướng, xương khúc, thiên đồng các loại.

 

Cung tử nữ –

1. vi thái dương tổ hợp tốt nhất người. Dương Lương xương lộc tới tổ hợp muộn phát vi nên, hoặc chủ chìm lặn, bị đối với tự thân có trợ lực lực. Phùng sát dễ có ngăn cách. Phùng hóa kị, tắc trở ngại đứa con cả, hoặc dẫn người hiểu biết ít trái lại chiêu oán báo cáo.

2. thái dương chủ động, trong tình huống bình thường, là cha con chia lìa hiện ra, mặc dù cát sẽ vẫn khó sửa đổi đây tính chất.

3. ( mão ) hướng ngoại, có hai, cát sẽ có thành tựu, hiếu thuận, vô sát thành công, vĩ đại. Kị sát tụ tập đầy đủ tổn thương chiết, tử duyến khá mỏng, tính ngoan cố, khó dạy.

4. ( dậu ) hướng ngoại, có hai, cát sẽ thông minh được quý tử. Kị sát thủ lĩnh thai có hại, tử duyến khá mỏng.

 

Cung tài bạch –

1. tài ngôi sao nhập, vô sát giàu có. Sát tụ phòng phá hao tổn. Nên liệu cơm gắp mắm, lúc tuổi già tích tài quá phong phú.

2. Vũ Tướng chủ kỹ năng đặc thù cầu tài, nhưng cái khó thành cự phú, sung túc mà thôi. Nhiều rời xa nơi chôn rau cắt rốn phá tổ hưng gia.

3. Vũ Tướng + lộc tồn, giàu có.

4. Vũ Tướng + xương khúc, cả đời giàu có.

5. Vũ Tướng + Khôi Việt, tả hữu, thu nhập cao.

6. Vũ Tướng + không kiếp, tiền tài trọng đại dao động, hành hạn tới tất rủi ro.

7. Vũ Tướng + hỏa linh, lãng phí, nhân tài bị cướp.

8. Vũ Tướng + đà la, tài không tụ.

9. Vũ Tướng + đà la + hỏa linh, nhân tài chết.

 

Cung tật ách –

1. hãm địa, phòng tật bệnh quấn thân, tài nhiều thân yếu. Cự ám ở chung tật ách, trầm vây uông thắng.

2. lòng buồn bực, chứng khí hư khiến cho tới bệnh kín, đau thần kinh. Y vận độ chênh lệch.

3. bệnh thận, nhĩ, trái tim, hệ hô hấp, thở hổn hển, trái tim vô lực, hệ tiêu hoá, nội tiết, bệnh truyền nhiễm.

4. Đồng Cự, huyết khí tật. Phùng sát, nhĩ tật, dạ dày tật.

5. Đồng Cự, Đồng Cự + kị sát, bị đều có tàn khuyết. Nếu tật ách vị trí hóa kị nhập di chuyển, có đi lại không tốt chứng bệnh.

6. tự hóa kị, có bệnh kín. Đứa con vị trí tái hóa kị nhập cùng tinh thần, đứa con dễ có di truyền tật bệnh, năm xưa đi tới không nên sinh dục.

7. phùng tả hữu, Khôi Việt tắc cát. Cả đời ít bệnh.

8. nữ mệnh phòng phụ khoa tật bệnh.

9. hai hạn kị sát trùng điệp hoặc gặp hỏa linh, phòng ngoài ý muốn chi tai họa.

 

Cung thiên di –

1. xuất ngoại góc vô quý trợ, nhiều thuộc tay không thành gia. Phùng đào thìn khác phái duyến trọng.

2. xuất ngoại hoa đào nhiều, xuất ngoại đa tình vây. Vượng địa phùng cát có thể được bề trên dẫn. Yêu biểu hiện, kích thích, mới mẻ. Yêu chạy ra bên ngoài, khác phái hoạt động.

3. tham lang tất có cát hóa phương làm trợ lực, vô cát tự cầu đa phúc, phùng quả khế hao phí tranh cãi.

4. bên ngoài lao lực, phùng sát, tức là bôn làm, có tổn thất hoặc tranh cãi.

5. phùng cát, náo ở bên trong thủ tài.

6. tham lang hóa lộc, bên ngoài thông thuận nhân duyên tốt, được khác phái trợ giúp.

7. tham lang hóa quyền, cạnh tranh cầu biểu hiện, vất vả thành công.

8. tham lang hóa kị, nhân tửu sắc đổ gây chuyện, bên ngoài xử sự nhiều khúc chiết.

9. sẽ xương khúc tắc ngoại đẹp bên trong nhẹ.

10. Sẽ tả hữu, khoa quyền lộc, biết dùng người duyến.

11. Tham lang + dương, không kiếp, chủ xuất môn có tai hoạ. Lại gặp đào thìn, bị nhân mầu hồi họa.

12. Tham lang phùng hóa kị, xã giao nhiều cũng không thu hoạch. Tái kiến sát, bị khiến cho phân tranh.

13. ( tử ) phùng lộc tồn, xuất môn là đắt. Phùng dương cát chỗ giấu hung, thành bại không đồng nhất. Phùng Khôi Việt, hỏa linh, nhân nhân mà phú quý.

 

Cung nô bộc –

1. ( hợi ) nhiều người bạn tốt, nữ quý trợ nhiều. Phùng cát, nhân nhân vượng gia. Phùng sát, giao hữu tịch liêu.

2. ( tị ) trợ lực không hiện. Phùng cát, bình thường chi luận. Phùng sát, quan hệ nhân mạch lãnh mạch, hoặc nhiều tranh cãi. Cần phòng bạn trời thần hoặc âm mưu.

3. phùng tả hữu, cấp dưới có trợ lực lực.

4. phùng đà la, thi ân báo oán.

5. phùng hỏa linh, vì bằng hữu hối hả.

6. phùng thiên hình, chịu bằng hữu áp lực hoặc uy hiếp.

7. tham lang ở di chuyển, hoa đào cùng cấp dưới có quan hệ.

8. không bàn mà hợp ý nhau tiền tài vị trí, phùng không kiếp, không đổi nhân kết phường mà có lợi được.

9. vui mừng cùng mệnh ở xấu, mão, thìn tới người làm bạn. Ngọ, chưa, dậu nhân khác nhau.

 

Cung quan lộc –

1. Quan lộc chủ, vô sát có cát, rất có phát triển. Bị cầm quyền, thành tựu biểu hiện ở trên sự nghiệp.

2. cung mệnh tử vi, Quan lộc thiên phủ, sẽ cầu quan. Cung thân Quan lộc, sẽ làm lão bản.

3. sẽ tử vi, văn chức có thể nắm đại quyền.

4. đúng tiền tài sự nghiệp theo đuổi dục vọng mạnh. Phùng sát là tự nhiên ta gây dựng sự nghiệp tới hiện tượng. Hành chính thủ trưởng.

5. thiên phủ gặp hóa lộc, sự nghiệp hanh thông; vô lộc, miệng cọp gan thỏ, càng thấy hung tinh, chịu liên lụy thất bại.

6. thiên phủ hóa khoa, vô luận chính đàn hoặc nghiệp giới cùng có thể ở địa vị lãnh đạo, nên công chức, tài chính và kinh tế.

7. khoa quyền lộc sẽ, nếu không có lão bản, cũng vi chủ quản cao cấp.

8. làm việc nhìn xa trông rộng, tiểu xử bắt tay vào làm. Cẩn thận còn thật sự.

9. liêm trinh thiên phủ, nhưng từ sự tài chính, chứng khoán, tài vụ, kim chúc, châu báo, kiến trúc, đồ điện, máy tính trình tự các loại sự nghiệp.

10. Không nên quan võ. Phùng sát, quan võ còn có thể.

11. Biết võ khúc, xương khúc, văn chức võ chỉ ( công trình sư ), quan võ văn chỉ ( thiết kế quảng cáo thi công ).

12. Sớm làm chủ chi vận, tham chánh thương lượng cùng nên, hoặc cửa hàng bán lẻ, tài chính và kinh tế, điện nhà, dụng cụ, hoa quả các loại.

13. Vô ngôi sao may mắn, cát hóa, vô lực phát triển, nên tiền lương thu vào.

 

Cung điền trạch –

1. vô chính diệu, không nặng tài, không tụ tài.

2. phùng sát rủi ro.

3. phùng không kiếp, tiền tài dao động lớn.

4. Dương Lương + dương, không kiếp, thiên hình, đại hao, dễ có tài sản chung đấu tranh.

5. phùng sát, góc vô sản nghiệp, phòng phá thất, chớ cùng người đảm bảo. Phùng cát, bình thường chi luận.

6. bất động sản không chắc chắn động, được cát phù có sản nghiệp tổ tiên, trung niên từ đưa quá phong phú. Thích hợp cư ngụ cao lầu hoặc bãi đất vi tốt.

 

Cung phúc đức –

1. hãm địa, phí sức phí lực, khư khư cố chấp, hư không nhiều tịch mịch, nhiều thành kiến. Phùng cát, vất vả khó tránh khỏi. Phùng sát, quan tâm không yên, tự tìm phiền não. Lúc sinh thay đổi chi tâm, đến nỗi do dự.

2. thái độ làm người gan lớn vui mừng mạo hiểm, bị trầm mê rượu đổ, đủ khai sáng lực, cả đời lao tâm lao lực, tự tìm phiền não.

3. phá quân vu phúc đức, nhiều tai họa phúc bạc. Phùng lộc tồn hơi hiểu.

4. phùng hỏa linh, nội tâm nhiều lo âu.

5. phùng đà la, nội tâm nhiều hối tiếc.

6. phùng không kiếp, tư tưởng thiên mã hành không.

7. kị biết thiên mã lang thang thiên nhai.

8. Tứ Sát uy hiếp, hai hạn tất có tai nạn tổn thương, thủ tĩnh vi an.

9. nữ mệnh phùng đà la, hóa kị, hôn nhân không thuận lợi. Chính mình việc nghiệp thành công, phối ngẫu góc không có tóc vung đường sống.

 

Cung phụ mẫu –

1. cùng cha mẹ góc có sự khác nhau, không đổi ở chung hòa thuận. Phùng cát duyên phận tốt, sát tụ hình khắc duyến gầy.

2. hãm địa, cha mẹ, điền trạch vô chính diệu, vô thực chất trợ lực, phùng sát không kiếp bất lực lực.

3. khiếm Hoà Đa sự. Phùng sát, tất khắc thứ nhất. Phùng cát, có thể bảo vệ không có gì lo lắng.

4. phùng Khôi Việt, hồng loan chủ tướng mạo đường đường, nam tuấn gái đẹp.

 

Hành hạn –

1. bất luận tổ hợp, hạn đi tài Quan, vận thế có cơ hội chuyển biến tốt đẹp.

2. hạn đi mệnh thiên, hóa kị nhập phụ tật, chính mình hoặc cha mẹ có bệnh tật. Thở hổn hển, hô hấp, thận tật.

3. hạn đi mệnh thiên, hóa kị nhập tử điền, chính mình hoặc gia đình thay đổi. ( thái dương – phụ )

4. hạn đi cha mẹ, hóa kị nhập Huynh người hầu, học ở trường không như ý. Huynh đệ có tai họa.

5. hạn đi phụ tật, hóa kị nhập phụ tật, xuất ngoại có tai họa, cha mẹ bệnh tật.

6. hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phu Quan, bị nhân bằng hữu tới mệt học cái xấu, ảnh hưởng bài vở và bài tập.

7. hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phụ tật, dễ có trọng ngoài ý muốn tai ương.

8. hạn đi vợ chồng, hóa kị nhập Quan lộc, sự nghiệp dao động, ngoài ý muốn tai ương, hôn nhân biến hóa, trưởng bối quý nhân không tốt.

9. hạn đi vợ chồng, hóa kị nhập tiền tài, hôn nhân không như ý, vũ khúc quả tú, nam mệnh hôn nhân muộn, nữ mệnh có sinh ly tử biệt hiện tượng, hoặc vô hôn nhân.

10. Hạn của nợ nữ nhân, hóa kị nhập phụ tật, sự nghiệp khúc chiết, chức nghiệp thương tổn ( cánh cửa cực lớn, xương khúc ), vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phối ngẫu khỏe mạnh tới vấn đề. Đại tài gấm vóc cùng tôi tớ trùng điệp, đại quan không lành, không nên đầu tư. Đại tài cát, đa số công tác tới kéo dài đoạt được.

11. Hạn đi tiền tài, hóa kị nhập Quan lộc, nhân tài khiến cho sự nghiệp chi biến động, quan phi ( liêm trinh ), tiền tài tổn thất. Lại không bị xoay người.

12. Hạn đi tật ách, hóa kị nhập tài phúc, trọng đại bệnh tai họa ( kiếp số ).

13. Hạn đi tật ách, tự hóa kị hoặc hóa kị nhập cha mẹ, nhiều ngoài ý muốn, hoặc mang tật duyên niên.

14. Hạn đi Quan lộc, hóa kị nhập tiền tài, nhân sự nghiệp kinh doanh khiến cho tiền tài tổn thất ( vũ khúc ).

15. Hạn đi điền trạch, hóa kị nhập phụ tật, gia đình thay đổi lớn, sự nghiệp chi biến động khiến cho hôn nhân hoặc thương tổn tới mình.


Trung Châu phái luận tử vi độc tọa tí ngọ

Đây tổ cộng bao hàm mười cái tinh hệ: tử vi độc tọa; phá quân độc tọa; liêm trinh thiên phủ; Thái Âm độc tọa; tham lang độc tọa; thiên đồng cánh cửa cực lớn; vũ khúc thiên tướng; thái dương thiên lương; thất sát độc tọa; thiên cơ độc tọa.

Mười cái tinh hệ cho nhau can thiệp, hơn nữa mười hai Quan giao thiệp tính chất bất đồng. Bên dưới tướng trạch trọng yếu can thiệp tính chất thuyết minh. Tử vi độc tọa tí ngọ tử vi độc tọa tử, ngọ. Đối cung vi tham lang độc tọa; cùng [ vũ khúc thiên tướng ], [ liêm trinh thiên phủ ] gặp gỡ.

Phải bình luận tử vi độc tọa đấy bản tính, ngoại trừ xem thêm phía trước về [ mười bốn chính diệu ] đấy tự thuật ở ngoài, cũng nhu chú ý một người muốn điểm: tinh thần cùng vật chất cân bằng.

Tử vi thân mình, vừa có thuộc loại phương diện tinh thần bản chất ( như chủ quan mạnh, ở yêu ác phương diện có đặc thù cá tính, tất có phương diện tinh thần tiêu khiển cùng ham, có sức quyết đoán vân vân ); cũng có thuộc loại vật chất phương diện tính chất ( như ham vật chất hưởng thụ, có lãnh đạo lực, có tổ chức lực vân vân ), hội hợp bất đồng tinh diệu, rốt cuộc tăng mạnh phương diện tinh thần tính chất, hay là tăng mạnh vật chất phương diện tính chất, hay là đối với một trong hai có suy yếu, thậm chí chuyển hóa làm một khác đặc tính, vu suy đoán tấc thật nên coi trọng.

Tham lang, vũ khúc, thiên phủ là thuộc loại vật chất tính ngôi sao. Liêm trinh, thiên tướng là thuộc loại tinh thần tính ngôi sao.

Nếu tham lang hóa lộc hóa quyền, vũ khúc hóa lộc hóa quyền, thiên phủ hóa khoa các loại đều tăng mạnh tử vi đấy vật chất tính;[ bách quan triều củng ], đặc biệt tả phụ hữu bật, cũng tăng mạnh tử vi đấy vật chất tính.

Nếu liêm trinh hóa lộc, thiên tướng thành [ tài ấm giáp ấn ] cách, tắc suy yếu tử vi tinh thần tính, bởi vậy vật chất tính có thể tương đối tăng mạnh.

Nếu tham lang hóa kị, vũ khúc hóa kị, tắc suy yếu tử vi đấy vật chất tính, bởi vậy tinh thần tính có thể tương đối tăng mạnh.

Nếu tham lang hóa kị, vũ khúc hóa kị, tắc suy yếu tử vi đấy vật chất tính, bởi vậy tinh thần tính có thể tương đối tăng mạnh.

Nếu tham lang cùng trời hình đồng độ, hoặc cùng không diệu đồng độ; liêm trinh cùng hoa đào chư diệu, hoặc cùng xương khúc cùng triền;[ hình kị giáp ấn ] đích thiên cùng; cùng với tử vi đồng độ đấy không diệu, kỵ mui xe, hoa đào các loại tạp diệu, tắc tăng mạnh tử vi tinh thần tính.

Lấy tử vi thân mình mà nói, [ bách quan triều củng ] đấy tử vi, hóa quyền đấy tử vi vật trù lục trọng;[ không cầm quyền cô quân ] đấy tử vi, hóa khoa đấy tử vi, tinh thần tính trọng.

Phải như thế cân nhắc tử vi tại tí, ngọ hai cung đấy bản chất, sau đó mới có thể suy đoán này trải qua đi thập nhị cung tấc, cùng các tinh hệ giao thiệp tính chất.

Nói chung, vật chất tính nặng tử vi độc tọa, vui mừng đi xuống liệt các tinh hệ ngồi độ cung viên — phá quân, liêm trinh thiên phủ, vũ khúc thiên tướng, thất sát, thiên cơ. Nếu như thế cung viên cũng vật chất tính trọng, tắc chính có thể phối hợp, tất vi đắc chí hoặc phát tài đại vận hoặc năm xưa.

Cái gọi là vật chất tính trọng, như phá quân hóa lộc, phá quân hóa quyền; liêm trinh hóa lộc thiên phủ; vũ khúc hóa lộc thiên tướng, thất sát hội kiến hóa lộc hoặc lộc tồn; thiên cơ hóa lộc gặp giúp đỡ.

Tinh thần tính nặng tử vi tắc vui mừng đi xuống liệt các tinh hệ? h độ cung viên — Thái Âm, thái dương thiên lương. Nếu hai cung này viên cũng tinh thần tính trọng, cũng chính chịu phối hợp, tất vi được gọi là, được danh dự đấy đại vận hoặc năm xưa.

Cái gọi là tinh thần tính trọng, là chỉ Thái Âm hóa lộc, quyền, khoa; thái dương hóa lộc, quyền, khoa; thiên lương hóa khoa mà nói.

Thiên phủ hóa khoa liêm trinh, [ hình kị giáp ấn ] đích thiên cùng vũ khúc, thiên cơ hóa khoa các loại kết cấu, nếu càng thấy xương khúc văn diệu, cũng vì tinh thần tính trọng tinh hệ. Nếu có thể hiểu kể trên đấy suy đoán nguyên tắc, cũng không nan từ là hiểu rõ phụ, tá, sát, hóa, tạp diệu hội hợp biến hóa, không nên — tế thuật. Vật chất tính nặng tử vi hành kinh tinh thần tính nặng tham lang, tắc chuyển hóa làm sắc dục. Tham lang vi cung mệnh, cung phúc đức, cung phu thê lúc, đều vì cùng phối ngẫu ngoại trừ nhân phát sinh tình cảm dấu hiệu. Nếu tham lang vi cung tật ách tấc, tắc chủ hoạn bộ phận sinh dục cập thận bệnh.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh vật chất tính nặng tham lang, trái lại không chủ sắc dục, nếu vu cung tật ách, tức là bệnh gan, dạ dày bệnh.

Tinh thần tính tử vi hành kinh vật chất tính nặng tham lang, cũng mới có thể chuyển hóa làm sắc dục.

Tinh thần tính nặng tử vi, hành kinh tinh thần tính nặng tham lang, ngược lại có thể lánh đời, hoặc trở thành nghệ thuật sáng tác, tinh thần hưởng thụ phát huy vận trình. Nếu tham lang vi cung tật ách, chủ hoạn cơ năng mất cân đối, thần kinh phấn khởi hoặc thần kinh suy nhược, nhân nội tiết không công bằng làm cho khí quan mẫn cảm các loại vô thực chất bệnh hoạn.

( như thế nào phân biệt tham lang đấy vật chất tính cùng tinh thần tính, tướng tường về sau luận. Nơi này tạm thời cử một cái ví dụ: hóa lộc đấy tham lang vi vật chất tính trọng; hóa kị đấy tham lang vi tinh thần tính trọng. )

Tinh thần tính nặng tử vi hành kinh [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] năm xưa đại nạn, tất sinh ra rìu tình lên vây cong, hoặc thất ý vu sự nghiệp, hoặc phát sinh tình hình đặc thù cảm thụ, thị phụ, tá, sát, hóa hội hợp mà định ra.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], nếu thiên đồng hóa lộc, thường thường vi thu hoạch năm hoặc vận trình; nếu thiên đồng hóa kị, cũng có thu hoạch, cận chủ thu hoạch quá trình có suy sụp. Tối ngại cánh cửa cực lớn hóa kị, trái lại vi thất bại, tổn thất vận hạn lưu năm.

Vật chất tính nặng tử vi, hành kinh thất sát, lập tức phát sinh chuyển biến; tinh thần tính nặng tử vi, hành kinh thất sát, chủ kéo dài lúc nói mới sinh chuyển biến ( như thất sát vi năm xưa cung mệnh, chủ sáu tháng cuối năm chuyển biến; thất sát hơi lớn vận mệnh cung, chủ năm năm sau chuyển biến ).

Hơn nữa, hai người thay đổi tính chất cũng khác nhau. Người trước chủ yếu là đời sống vật chất đấy chuyển biến; người sau chỉ là đời sống tinh thần đấy chuyển biến.

Phá quân lược đồng thất sát, con thay đổi biên độ trọng đại.

Trở lên lược bỏ cử sổ lệ, đã nhiếp [ tử vi tinh quyết ] địa tinh phải. Trở xuống cử ra một ít cụ thể suy đoán ví dụ.

( một )[ liêm trinh thiên phủ ] tinh hệ, liêm trinh hóa kị, nguyên cục tử vi tinh thần tính chất nặng hơn, tắc chủ đời sống tinh thần có khiếm khuyết. Lúc này liền nhu lập tức kiểm tra nguyên cục cung phúc đức đấy phá quân, nếu gặp hàm trì, đại hao, tắm rửa, thiên diêu, tắc chủ tinh thần hư không, do đó hành kinh [ Liêm Phủ ] vận thời hạn, sẽ phát sinh cảm tình vây cong. ( nếu [ Liêm Phủ ] vì huynh đệ cung, chủ huynh đệ, đồng bọn ở giữa cảm tình suy sụp;[ Liêm Phủ ] làm phu thê cung, chủ tự thân có gặp ở ngoài các loại. Vu cung tật ách phổ biến vi bệnh tiểu đường. Học giả khả căn cứ cơ bản tính chất, suy đoán [ Liêm Phủ ] nhập thập nhị cung đấy khắc ứng với. Suy một ra ba, đặt tại học giả ). ( hai )[ vũ khúc thiên tướng ] tinh hệ, nếu vũ khúc hóa kị, nguyên cục tử vi vật chất tính trọng, tắc chủ đời sống vật chất có khiếm khuyết. Lúc này liền nhu lập tức kiểm tra nguyên cục cung sự nghiệp [ Liêm Phủ ], nếu [ Liêm Phủ ] được lộc, tắc đời sống vật chất đấy khiếm khuyết đeo bởi vì quá mức mở rộng sự nghiệp mà đến; như [ Liêm Phủ ] vô lộc, lại là [ khoảng không khố ] hoặc [ lộ khố ], tắc hành kinh [ vũ khúc thiên tướng ] thủ liều mạng mà niên vận, có sai lầm nghiệp, ngã rách nát mà lo lắng. Cử đây hai cái ví dụ thực tế, học giả khả tường trở xuống [ tinh hệ ] tính chất tự thuật, dung hội quán thông, tức có thể làm ra khá tỉ mỉ đấy suy đoán.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button