Tử vi

Sao tử vi tứ hóa gợi ý

  Sao tử vi tứ hóa gợi ý: tử vi là tinh bàn đấy cung mệnh, can ất đấy tử vi hóa khoa, Thái Âm hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: thích sĩ diện cùng với tốt quyền danh người là biết giọt nước mà tổn. Lại gợi ý chúng ta: thích sĩ diện cập tốt quyền danh, đối với nữ nhân cập gia đình bất lợi.


Can nhâm đấy tử vi hóa quyền, vũ khúc hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: quá nặng quyền chủ đạo là biết tổn hại đại tài đấy, hơn nữa đưa tới cô lãnh, thê lương.


Giáp làm nhường tử vi đấy Quan lộc ( liêm trinh ) hóa lộc, tiền tài ( vũ khúc ) hóa khoa, tử tốt ( thái dương ) hóa kị; bính làm nhường tử vi đấy tật ách ( thiên đồng ) hóa lộc, Quan lộc hóa kị; mậu làm nhường tử vi đấy huynh đệ ( thiên cơ ) hóa kị; can canh nhường tử vi đấy đứa con hóa lộc, tiền tài hóa quyền, tật ách hóa kị; can nhâm nhường tử vi hóa quyền, cũng làm cho hắn tiền tài hóa kị.

Bạn đang xem: Sao tử vi tứ hóa gợi ý

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tử vi tứ hóa gợi ý

  Sao tử vi tứ hóa gợi ý: tử vi là tinh bàn đấy cung mệnh, can ất đấy tử vi hóa khoa, Thái Âm hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: thích sĩ diện cùng với tốt quyền danh người là biết giọt nước mà tổn. Lại gợi ý chúng ta: thích sĩ diện cập tốt quyền danh, đối với nữ nhân cập gia đình bất lợi.


Can nhâm đấy tử vi hóa quyền, vũ khúc hóa kị, cho chúng ta gợi ý là: quá nặng quyền chủ đạo là biết tổn hại đại tài đấy, hơn nữa đưa tới cô lãnh, thê lương.


Giáp làm nhường tử vi đấy Quan lộc ( liêm trinh ) hóa lộc, tiền tài ( vũ khúc ) hóa khoa, tử tốt ( thái dương ) hóa kị; bính làm nhường tử vi đấy tật ách ( thiên đồng ) hóa lộc, Quan lộc hóa kị; mậu làm nhường tử vi đấy huynh đệ ( thiên cơ ) hóa kị; can canh nhường tử vi đấy đứa con hóa lộc, tiền tài hóa quyền, tật ách hóa kị; can nhâm nhường tử vi hóa quyền, cũng làm cho hắn tiền tài hóa kị.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button