Tử vi

Sao Tướng Quân trong Tử Vi

 Sao Tướng Quân là phụ tinh thuộc vòng Bác Sĩ, các an sao Tướng Quân phải dựa vào sao Bác Sĩ. Vòng Bác Sĩ còn có nhiều người gọi là Vòng Lộc Tồn – Bác Sĩ.

Hành: Mộc

Loại: Võ Tinh, Quyền Tinh

Bạn đang xem: Sao Tướng Quân trong Tử Vi

Đặc Tính: Uy quyền, mệnh lệnh.

Sao thứ 5 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn).

Ý Nghĩa Tướng Quân

· Cương trực, thẳng tính, nóng tính, ngang tàng, bất khuất.

· Can đảm, dũng mãnh, hiên ngang, làm càn, táo bạo.

· Kiêu căng, có óc lãnh tụ, tinh thần sứ quân, ham cầm quyền. Vể điểm này, Tướng Quân có nghĩa tương tự như Hóa Quyền nhưng khác ở chỗ Hóa Quyền chủ sự nắm quyền bính còn Tướng Quân chỉ sự khao khát quyền bính, háo danh, hiếu thắng.

· Đối với nữ mệnh, ghen tuông, lấn át chồng, hoặc có tính mạnh bạo như nam nhi.

Sao Tướng Quân Và Một Số Sao Khác

· Tướng Quân và Thiên Tướng thì uy quyền hiển hách, nếu đồng cung thì càng mạnh hơn, và nặng ý nghĩa quân sự. Nếu là nữ mệnh thì đây là người đàn bà đảm lược, tài ba hoạt động như nam giới. Còn ở trong gia đình thì rất có uy quyền, thường lấn át quyền uy của chồng.

· Tướng Quân gặp Tuần, Triệt án ngữ: Ví như ông tướng cụt đầu, tổn hại đến tánh mạng, công danh, quyền thế. Chủ sự truất giáng, bãi cách, tai nạn xe cộ, phi cơ, gươm đao, súng đạn khủng khiếp.

· Tướng Quân, Phục Binh, Không Kiếp: Cũng nguy hiểm đến tính mạng vì có người mưu sát.

· Tướng Quân, Quốc Ấn, Phục Binh, Thiên Hình: Bộ sao uy dũng chỉ quyền tước, võ nghiệp, cầm quân, cầm quyền.

· Tướng Quân, Đào Hồng: Đàn bà tơ duyên rắc rối, bị thất tiết, ngoại dâm; đàn ông thì hoang dâm.

· Tướng Quân, Phá Quân, Phục Binh, Đào Hồng: Dâm dục quá đáng, tư thông, ngoại dâm, loạn luân.

Có quan điểm cho rằng Tướng Quân dù là Thiên Tướng hay Tướng Quân cần đi với Phục Binh, Thiên Mã mới hợp cách, đủ bộ ví như tướng có quân, có uy.

Sao Tướng Quân Ở Cung Phụ Mẫu

· Cha mẹ có tiếng tăm.

Sao Tướng Quân Ở Cung Phúc Đức

· Tăng tuổi thọ, trong họ có người làm nên sự nghiệp nhưng bất hòa.

Sao Tướng Quân Ở Cung Điền Trạch

· Gia tăng lợi ích về việc tạo dựng nhà cửa, lựa được đất tốt, hoặc có nơi an ninh, có thành quách, cơ sở hành chánh, quân sự đầy đủ, hoặc vùng đất xưa kia có bờ rào, thành cổ.

Sao Tướng Quân Ở Cung Quan Lộc

· Lợi ích cho công danh, chức vụ, có uy quyền, có óc lãnh tụ.

Sao Tướng Quân Ở Cung Nô Bộc

· Bè bạn, người giúp việc đắc lực.

Sao Tướng Quân Ở Cung Thiên Di

· Ra ngoài oai phong, nhiếp phục được người khác.

Sao Tướng Quân Ở Cung Tật Ách

· Giải trừ được tai nạn, nhưng nóng tính, làm càn thì hay gặp rủi ro, bị cầm giữ.

Sao Tướng Quân Ở Cung Tài Bạch

· Lợi ích cho việc cầu tài, làm giàu, phù hợp với các nghề cổ phiếu, địa ốc.

Sao Tướng Quân Ở Cung Tử Tức

· Con cái có sức khỏe, thành danh, nhưng ít con.

Sao Tướng Quân Ở Cung Phu Thê

· Người hôn phối có tài, có danh, có uy quyền, nhưng hay ghen tuông.

Sao Tướng Quân Ở Cung Huynh Đệ

· Tướng Quân, Thiên Mã, Lộc Tồn: Anh em quyền quý.

· Tướng Quân, Phục Binh, Thai, Đế Vượng: Có anh chị em dị bào, hoặc anh chị em có người dâm đãng.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tướng Quân trong Tử Vi

 Sao Tướng Quân là phụ tinh thuộc vòng Bác Sĩ, các an sao Tướng Quân phải dựa vào sao Bác Sĩ. Vòng Bác Sĩ còn có nhiều người gọi là Vòng Lộc Tồn – Bác Sĩ.

Hành: Mộc

Loại: Võ Tinh, Quyền Tinh

Đặc Tính: Uy quyền, mệnh lệnh.

Sao thứ 5 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn).

Ý Nghĩa Tướng Quân

· Cương trực, thẳng tính, nóng tính, ngang tàng, bất khuất.

· Can đảm, dũng mãnh, hiên ngang, làm càn, táo bạo.

· Kiêu căng, có óc lãnh tụ, tinh thần sứ quân, ham cầm quyền. Vể điểm này, Tướng Quân có nghĩa tương tự như Hóa Quyền nhưng khác ở chỗ Hóa Quyền chủ sự nắm quyền bính còn Tướng Quân chỉ sự khao khát quyền bính, háo danh, hiếu thắng.

· Đối với nữ mệnh, ghen tuông, lấn át chồng, hoặc có tính mạnh bạo như nam nhi.

Sao Tướng Quân Và Một Số Sao Khác

· Tướng Quân và Thiên Tướng thì uy quyền hiển hách, nếu đồng cung thì càng mạnh hơn, và nặng ý nghĩa quân sự. Nếu là nữ mệnh thì đây là người đàn bà đảm lược, tài ba hoạt động như nam giới. Còn ở trong gia đình thì rất có uy quyền, thường lấn át quyền uy của chồng.

· Tướng Quân gặp Tuần, Triệt án ngữ: Ví như ông tướng cụt đầu, tổn hại đến tánh mạng, công danh, quyền thế. Chủ sự truất giáng, bãi cách, tai nạn xe cộ, phi cơ, gươm đao, súng đạn khủng khiếp.

· Tướng Quân, Phục Binh, Không Kiếp: Cũng nguy hiểm đến tính mạng vì có người mưu sát.

· Tướng Quân, Quốc Ấn, Phục Binh, Thiên Hình: Bộ sao uy dũng chỉ quyền tước, võ nghiệp, cầm quân, cầm quyền.

· Tướng Quân, Đào Hồng: Đàn bà tơ duyên rắc rối, bị thất tiết, ngoại dâm; đàn ông thì hoang dâm.

· Tướng Quân, Phá Quân, Phục Binh, Đào Hồng: Dâm dục quá đáng, tư thông, ngoại dâm, loạn luân.

Có quan điểm cho rằng Tướng Quân dù là Thiên Tướng hay Tướng Quân cần đi với Phục Binh, Thiên Mã mới hợp cách, đủ bộ ví như tướng có quân, có uy.

Sao Tướng Quân Ở Cung Phụ Mẫu

· Cha mẹ có tiếng tăm.

Sao Tướng Quân Ở Cung Phúc Đức

· Tăng tuổi thọ, trong họ có người làm nên sự nghiệp nhưng bất hòa.

Sao Tướng Quân Ở Cung Điền Trạch

· Gia tăng lợi ích về việc tạo dựng nhà cửa, lựa được đất tốt, hoặc có nơi an ninh, có thành quách, cơ sở hành chánh, quân sự đầy đủ, hoặc vùng đất xưa kia có bờ rào, thành cổ.

Sao Tướng Quân Ở Cung Quan Lộc

· Lợi ích cho công danh, chức vụ, có uy quyền, có óc lãnh tụ.

Sao Tướng Quân Ở Cung Nô Bộc

· Bè bạn, người giúp việc đắc lực.

Sao Tướng Quân Ở Cung Thiên Di

· Ra ngoài oai phong, nhiếp phục được người khác.

Sao Tướng Quân Ở Cung Tật Ách

· Giải trừ được tai nạn, nhưng nóng tính, làm càn thì hay gặp rủi ro, bị cầm giữ.

Sao Tướng Quân Ở Cung Tài Bạch

· Lợi ích cho việc cầu tài, làm giàu, phù hợp với các nghề cổ phiếu, địa ốc.

Sao Tướng Quân Ở Cung Tử Tức

· Con cái có sức khỏe, thành danh, nhưng ít con.

Sao Tướng Quân Ở Cung Phu Thê

· Người hôn phối có tài, có danh, có uy quyền, nhưng hay ghen tuông.

Sao Tướng Quân Ở Cung Huynh Đệ

· Tướng Quân, Thiên Mã, Lộc Tồn: Anh em quyền quý.

· Tướng Quân, Phục Binh, Thai, Đế Vượng: Có anh chị em dị bào, hoặc anh chị em có người dâm đãng.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button