Tử vi

Sao vũ khúc nhập mệnh cung

Vũ khúc

Vũ khúc tính cách kiên cường quả quyết, tâm thẳng không độc. Hình nhỏ giọng cao. Vui mừng hóa khoa, hóa lộc. Miếu địa sẽ xương khúc đại cát. Hỏa tham võ đồng cung gặp lộc hơi lớn phú mệnh. Nữ mệnh không mừng vũ khúc, mặc dù phú nhưng cảm tình bất lợi. Sợ nhất quả tú đồng cung.

Vũ khúc nhập cung thân, làm việc nhanh, quyết đoán. Dễ dàng cùng tài chính giao tiếp. Cả đời góc vô thanh phúc, đa số ở vào sinh ý hoặc trong tịch mịch. Vui mừng thiên tướng đồng cung tắc chủ có ăn lộc.

Bạn đang xem: Sao vũ khúc nhập mệnh cung

Cung Tý Ngọ vượng địa, cùng thiên phủ đồng độ, đinh mình canh sinh ra tài quan cách.

Cung Mão Dậu ích lợi, cùng thất sát đồng độ, ất người sinh năm tân tài quan cách.

Cung Dần Thân được địa, cùng trời giống nhau độ, đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hòa bình, cùng phá quân đồng độ, nhâm mậu sinh ra tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, giáp ất sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, cùng tham lang đồng độ, mậu người sinh năm tân đại quý tài quan cách.

Vũ khúc nhập vận chủ tài thịnh vượng. Gặp lộc đại cát. Nếu gặp sát kị tắc chủ rủi ro.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao vũ khúc nhập mệnh cung

Vũ khúc

Vũ khúc tính cách kiên cường quả quyết, tâm thẳng không độc. Hình nhỏ giọng cao. Vui mừng hóa khoa, hóa lộc. Miếu địa sẽ xương khúc đại cát. Hỏa tham võ đồng cung gặp lộc hơi lớn phú mệnh. Nữ mệnh không mừng vũ khúc, mặc dù phú nhưng cảm tình bất lợi. Sợ nhất quả tú đồng cung.

Vũ khúc nhập cung thân, làm việc nhanh, quyết đoán. Dễ dàng cùng tài chính giao tiếp. Cả đời góc vô thanh phúc, đa số ở vào sinh ý hoặc trong tịch mịch. Vui mừng thiên tướng đồng cung tắc chủ có ăn lộc.

Cung Tý Ngọ vượng địa, cùng thiên phủ đồng độ, đinh mình canh sinh ra tài quan cách.

Cung Mão Dậu ích lợi, cùng thất sát đồng độ, ất người sinh năm tân tài quan cách.

Cung Dần Thân được địa, cùng trời giống nhau độ, đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hòa bình, cùng phá quân đồng độ, nhâm mậu sinh ra tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, giáp ất sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, cùng tham lang đồng độ, mậu người sinh năm tân đại quý tài quan cách.

Vũ khúc nhập vận chủ tài thịnh vượng. Gặp lộc đại cát. Nếu gặp sát kị tắc chủ rủi ro.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button