Tử vi

Sao Vũ Khúc ở Cung Huynh Đệ

Vũ Khúc ở cung Huynh Đệ về cơ bản chủ việc anh em không hòa hợp với nhau.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, có sao cát nhiều mới chủ về hòa hợp, hơi gặp sát tinh thì chủ về anh em bằng mặt mà không bằng lòng.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có cát hóa cũng không được trợ lực, trừ khi cung mệnh gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về được anh em, bạn bè tương trợ. Gặp các sao sát, kị, hình, chủ về bị anh em, bạn bè gây lụy. Không gặp sao lộc, thì bị lợi dụng tranh đoạt.

Cho nên nếu thấy “Vũ Khúc Thiên Phủ” thủ cung huynh đệ, thông thường không nên hợp tác với người khác. Năm ứng nghiệm là đến các cung hạn “Thiên Cơ Cự Môn”, Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, được cát hóa, có sao cát, chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, nhưng không được tranh quyền. Gặp các sao sát, kị, hình, thì trái lại, chủ về bản thân đương số là người hay giúp đỡ anh em, bạn bè. Ở cung Mùi tốt hơn ở cung Sửu.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, không có các sao hình, kị, mà hai cung thân mệnh lại hội sao cát và được cát hóa, chủ về nhờ anh em, bạn bè mà hoạnh phát.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, gặp các sao sát, kị, hình, mà các sao ở hai cung thân mệnh lại yếu, chủ về cuộc đời bị anh em, bạn bè kềm chế.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp cát tinh sẽ chủ được trợ lực, gặp sát tinh (hoặc “Hình kị giáp ấn”) thì vì chủ động giúp bạn bè mà bị liên lụy. Thường năm ứng nghiệm là cung hạn “Thiên Đồng Cự Môn” thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, lại chủ về được anh em hoặc bạn bè tương trợ về nghề nghiệp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có nhiều sao đào hoa, lại gặp các sao sát, kị, thì người bạn đời dễ bị bạn bè của bản thân đương số quyến rũ, dụ dỗ.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, gặp sát tinh, chủ về giữa anh em, bạn bè có tranh chấp tiền bạc, gặp các sao phụ, tá cát, cát hóa, chủ về được trợ lực một thời gian ngắn.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hợp tác với người khác, cần phải đề phòng họ lộng quyền, xâm phạm lợi ích. Vì vậy không nên hợp tác.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ứng nghiệm bất lợi thường là năm đến các cung hạn Thiên Cơ, Cự Môn, “Tử Vi Phá Quân”, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh, chủ về anh em, bạn bè hòa hợp, nhưng ít được trợ lực. Gặp các sao sát, kị, hình thì không được giúp đỡ, thậm chí còn bị liên lụy. Nếu Kình Dương, Đà La giáp Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì chủ về vì anh em, bạn bè mà bản thân đương số bị thương tổn, hoặc hao tài rất lớn.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp sát tinh, chủ về bị anh em, bạn bè đoạt quyền. Vì vậy không nên hợp tác. Ứng nghiệm bất lợi thường là năm đến cung hạn Vũ Khúc, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung huynh đệ, dù gặp cát tinh, cũng không chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, hợp tác cũng không lâu dài. Gặp các sao sát, kị, hình thì chủ về bị anh em, bạn bè gây trắc trở, nhưng giao du với người ngoại quốc (hay người ở phương xa), hoặc người ở xứ khác, thì tình hình tốt hơn.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, hội Liêm Trinh Hóa Kỵ và “Vũ Khúc, Phá Quân”, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về vì anh em hoặc bạn bè mà xảy ra tai nạn chảy máu. Năm ứng nghiệm thường là đến các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Vũ Khúc Phá Quân” thủ cung huynh đệ. (Vương Đình Chi kể, ông từng gặp một trường hợp thực tế là bản thân đương số cho máu bạn bè.)

Hễ Vũ Khúc ở cung huynh đệ, gặp Kình Dương hoặc Hỏa Tinh đồng độ, đều chủ về tranh chấp tiền bạc. Có sát tinh Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về ít anh em, bạn bè, bản thân đương số thường cảm thấy bị cô lập.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Sao Vũ Khúc ở Cung Huynh Đệ

Xem thêm Sao Vũ Khúc ở Cung Huynh Đệ

Vũ Khúc ở cung Huynh Đệ về cơ bản chủ việc anh em không hòa hợp với nhau.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, có sao cát nhiều mới chủ về hòa hợp, hơi gặp sát tinh thì chủ về anh em bằng mặt mà không bằng lòng.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có cát hóa cũng không được trợ lực, trừ khi cung mệnh gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về được anh em, bạn bè tương trợ. Gặp các sao sát, kị, hình, chủ về bị anh em, bạn bè gây lụy. Không gặp sao lộc, thì bị lợi dụng tranh đoạt.

Cho nên nếu thấy “Vũ Khúc Thiên Phủ” thủ cung huynh đệ, thông thường không nên hợp tác với người khác. Năm ứng nghiệm là đến các cung hạn “Thiên Cơ Cự Môn”, Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, được cát hóa, có sao cát, chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, nhưng không được tranh quyền. Gặp các sao sát, kị, hình, thì trái lại, chủ về bản thân đương số là người hay giúp đỡ anh em, bạn bè. Ở cung Mùi tốt hơn ở cung Sửu.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, không có các sao hình, kị, mà hai cung thân mệnh lại hội sao cát và được cát hóa, chủ về nhờ anh em, bạn bè mà hoạnh phát.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, gặp các sao sát, kị, hình, mà các sao ở hai cung thân mệnh lại yếu, chủ về cuộc đời bị anh em, bạn bè kềm chế.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp cát tinh sẽ chủ được trợ lực, gặp sát tinh (hoặc “Hình kị giáp ấn”) thì vì chủ động giúp bạn bè mà bị liên lụy. Thường năm ứng nghiệm là cung hạn “Thiên Đồng Cự Môn” thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, lại chủ về được anh em hoặc bạn bè tương trợ về nghề nghiệp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có nhiều sao đào hoa, lại gặp các sao sát, kị, thì người bạn đời dễ bị bạn bè của bản thân đương số quyến rũ, dụ dỗ.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, gặp sát tinh, chủ về giữa anh em, bạn bè có tranh chấp tiền bạc, gặp các sao phụ, tá cát, cát hóa, chủ về được trợ lực một thời gian ngắn.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hợp tác với người khác, cần phải đề phòng họ lộng quyền, xâm phạm lợi ích. Vì vậy không nên hợp tác.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ứng nghiệm bất lợi thường là năm đến các cung hạn Thiên Cơ, Cự Môn, “Tử Vi Phá Quân”, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh, chủ về anh em, bạn bè hòa hợp, nhưng ít được trợ lực. Gặp các sao sát, kị, hình thì không được giúp đỡ, thậm chí còn bị liên lụy. Nếu Kình Dương, Đà La giáp Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì chủ về vì anh em, bạn bè mà bản thân đương số bị thương tổn, hoặc hao tài rất lớn.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp sát tinh, chủ về bị anh em, bạn bè đoạt quyền. Vì vậy không nên hợp tác. Ứng nghiệm bất lợi thường là năm đến cung hạn Vũ Khúc, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung huynh đệ, dù gặp cát tinh, cũng không chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, hợp tác cũng không lâu dài. Gặp các sao sát, kị, hình thì chủ về bị anh em, bạn bè gây trắc trở, nhưng giao du với người ngoại quốc (hay người ở phương xa), hoặc người ở xứ khác, thì tình hình tốt hơn.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, hội Liêm Trinh Hóa Kỵ và “Vũ Khúc, Phá Quân”, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về vì anh em hoặc bạn bè mà xảy ra tai nạn chảy máu. Năm ứng nghiệm thường là đến các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Vũ Khúc Phá Quân” thủ cung huynh đệ. (Vương Đình Chi kể, ông từng gặp một trường hợp thực tế là bản thân đương số cho máu bạn bè.)

Hễ Vũ Khúc ở cung huynh đệ, gặp Kình Dương hoặc Hỏa Tinh đồng độ, đều chủ về tranh chấp tiền bạc. Có sát tinh Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về ít anh em, bạn bè, bản thân đương số thường cảm thấy bị cô lập.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button