Tử vi

Sao Vũ Khúc ở cung Phúc Đức

Lao tâm lao lực, nóng vội cố chấp, không biết cách hưởng thụ. Miếu vượng địa thì an nhàn vui vẻ hưởng phúc, thọ trên 60 tuổi, hội thêm các sao tốt thì tuổi thọ tăng, có khả năng kiếm tiền. Bình hòa thì trước khó sau dễ. Hãm địa hoặc thêm Tứ sát, tinh thần hư không, bản thân có kĩ nghệ, phúc bạc, vất vả khó khăn. Thêm các sao Đào Hoa, chủ về niềm vui thú rượu chè, sắc đẹp. Vũ Khúc, Hóa Kỵ, hao tổn tâm sức. Hội Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ tự ti, sống nặng về tình cảm.

Vũ Khúc, Thiên Phủ ở Tý Ngọ, khi trẻ gặp khó khăn, trung niên trở ra thì an nhàn vui vẻ hưởng phúc.

Vũ Khúc, Tham Lang ở Sửu Mùi, đa tình, hay có niềm vui rượu chè sắc đẹp, ban đầu khó khăn về già được an nhàn. Nếu gặp nhiều sát tinh thì một đời gian khổ. Thêm Hỏa Tinh thì được hưởng vui vẻ khoái lạc.

Bạn đang xem: Sao Vũ Khúc ở cung Phúc Đức

Vũ Khúc, Thiên Tướng ở Dần, Thân, có phúc lộc thọ vinh hoa.

Vũ Khúc, Thất Sát ở Mão Dậu, vui ít buồn nhiều, đời sống tinh thần không tốt đẹp, kinh doanh độc lập, hay phiền lòng bất an, trước khổ sau an nhàn.

Vũ Khúc, Phá Quân ở Tỵ Hợi, vui ít buồn nhiều, đời sống tinh thần không tốt đẹp, hay phải ngược xuôi bất an, trẻ tuổi khó khăn về già được an nhàn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Vũ Khúc ở cung Phúc Đức

Lao tâm lao lực, nóng vội cố chấp, không biết cách hưởng thụ. Miếu vượng địa thì an nhàn vui vẻ hưởng phúc, thọ trên 60 tuổi, hội thêm các sao tốt thì tuổi thọ tăng, có khả năng kiếm tiền. Bình hòa thì trước khó sau dễ. Hãm địa hoặc thêm Tứ sát, tinh thần hư không, bản thân có kĩ nghệ, phúc bạc, vất vả khó khăn. Thêm các sao Đào Hoa, chủ về niềm vui thú rượu chè, sắc đẹp. Vũ Khúc, Hóa Kỵ, hao tổn tâm sức. Hội Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ tự ti, sống nặng về tình cảm.

Vũ Khúc, Thiên Phủ ở Tý Ngọ, khi trẻ gặp khó khăn, trung niên trở ra thì an nhàn vui vẻ hưởng phúc.

Vũ Khúc, Tham Lang ở Sửu Mùi, đa tình, hay có niềm vui rượu chè sắc đẹp, ban đầu khó khăn về già được an nhàn. Nếu gặp nhiều sát tinh thì một đời gian khổ. Thêm Hỏa Tinh thì được hưởng vui vẻ khoái lạc.

Vũ Khúc, Thiên Tướng ở Dần, Thân, có phúc lộc thọ vinh hoa.

Vũ Khúc, Thất Sát ở Mão Dậu, vui ít buồn nhiều, đời sống tinh thần không tốt đẹp, kinh doanh độc lập, hay phiền lòng bất an, trước khổ sau an nhàn.

Vũ Khúc, Phá Quân ở Tỵ Hợi, vui ít buồn nhiều, đời sống tinh thần không tốt đẹp, hay phải ngược xuôi bất an, trẻ tuổi khó khăn về già được an nhàn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button