Tử vi

Sao Vũ Khúc ở cung Tử Tức

Chủ khắc, ít con cái. Miếu vượng phú quý, lạc hãm bất hiếu, tính xấu không nên hồn, duyên bạc. Tứ sát Không Kiếp Hóa Kỵ khắc nặng, sát tinh thì không có con.

Vũ khúc Thiên Phủ, có con phú quý.

Vũ khúc Tham Lang, con cái bất hiếu, muộn con, có con riêng.

Bạn đang xem: Sao Vũ Khúc ở cung Tử Tức

Vũ khúc Thiên Tướng, có con phú quý, hội sát tinh, có con riêng.

Vũ khúc Thất Sát, cương nghị phá tướng, bất hòa, đối lập, ngang ngược phá gia chi tử.

Vũ khúc Phá Quân, khắc con cái, nếu muộn con có thể hóa giải, bất hòa, đối lập

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Vũ Khúc ở cung Tử Tức

Chủ khắc, ít con cái. Miếu vượng phú quý, lạc hãm bất hiếu, tính xấu không nên hồn, duyên bạc. Tứ sát Không Kiếp Hóa Kỵ khắc nặng, sát tinh thì không có con.

Vũ khúc Thiên Phủ, có con phú quý.

Vũ khúc Tham Lang, con cái bất hiếu, muộn con, có con riêng.

Vũ khúc Thiên Tướng, có con phú quý, hội sát tinh, có con riêng.

Vũ khúc Thất Sát, cương nghị phá tướng, bất hòa, đối lập, ngang ngược phá gia chi tử.

Vũ khúc Phá Quân, khắc con cái, nếu muộn con có thể hóa giải, bất hòa, đối lập

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button