Tử vi

Sao Vũ Khúc

I. Vũ Khúc tổng luận

Như chúng ta đã biết, Vũ Khúc là sao thứ 6 của Bắc Đẩu, thuộc âm kim. Trong Đẩu Số, Vũ Khúc là sao tiền tài. Nó khác với Thái Âm, Thái Âm thiên về “tính”; còn Vũ Khúc thì thiên về “chất”. Cho nên Thái Âm chủ về kế hoạch, khá trừu tượng, còn Vũ Khúc thì chủ về hành động, rất cụ thể. Vì vậy, so sánh hai sao, Thái Âm thể hiện một cách nhu hòa, Vũ Khúc thế hiện một cách cứng rắn.

Thường thì sao có tính cứng rắn nhất định sẽ bất lợi về lục thân, cứng rắn ắt đồng thời mang “tính cô độc và hình khắc”. Cho nên luận đoán cát hung của Vũ Khúc trong mệnh bàn, thường sẽ vì cung viên khác nhau mà có cách đánh giá khác nhau. Ở cung tài bạch, cung sự nghiệp, thậm chí ở cung phúc đức, đều không kị sự cứng rắn của Vũ Khúc. Nhưng ở cung mệnh, cung phụ mẫu, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, và cung giao hữu, sẽ ngại tính “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc.

Đặc biệt là cung phu thê, nếu có tính chất “cô độc và hình khắc”, đời người dễ có nhiều khiếm khuyết đáng tiếc. Trong xã hội cổ đại phái nữ không có sự nghiệp riêng, sau khi lây chồng thì lấy sự nghiệp của chồng làm sự nghiệp của mình, do đó rất ngại Vũ Khúc tọa cung phu thê, cổ nhân gọi là “Quả Tú”. Còn đối với nam mệnh, bất quá chi ngại “vợ đoạt quyền chồng” mà thôi.

Bạn đang xem: Sao Vũ Khúc

Kình Dương, Đà La rất dễ làm mạnh thêm tính cứng rắn, “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc. Vì vậy Vũ Khúc không nên bị chúng hội chiếu. Lúc Vũ Khúc Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc đồng độ với sao có Hóa Kị, rât sợ Kình Dương và Đà La giáp cung. Kình Dương và Đà La giáp Hóa Kị của Vũ Khúc, là kết câu khá xấu trong Đẩu Số.

Nhưng khi Vũ Khúc tọa cung tài bạch và cung sự nghiệp, Vũ Khúc lại không sợ Kình Dương, Đà La. Bởi vì tính cứng rắn sẽ được thúc đẩy rất tốt khiến Vũ Khúc tích cực tiến thủ, nhưng phát triển tới đỉnh sẽ dễ thành “không từ thủ đoạn”, câu “Vũ Khúc hội Kình Dương, Đà La, chủ về gian trá “, chính là nói cho tính chất này. Nhưng trong trường hợp này Kình Dương, Đà La chẳng đại biểu cho sự tiến thủ thất bại của Vũ Khúc.

Dù là Vũ Khúc Hóa Kị, có Kình Dương, Đà La đến giáp cung, cũng không nhất định là đại biểu cho sự nghiệp thất bại, nhưng có thể vì vậy mà tích cực tiến thủ quá đáng, không tự lượng sức, đầu tư quá lớn, dẫn đến không thể tiếp tục, như tục ngữ nói “mười cái hủ mà chỉ có chín cái nắp”, vì vậy mà dẫn đến trở ngại và kinh tế khó khăn mà thôi.

Thứ mà Vũ Khúc sợ thực sự là, có Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về có tranh chấp không lành mạnh, bị bóc lột, giành giật, xâm phạm lợi ích, trộm cắp. Cổ nhân nói “Vũ Khúc có Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền tài mà bị cướp “, tức là lí lẽ này. Nói “bị cướp”, không nhất định là cướp bóc, mà chỉ là tranh chấp, giành giật.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc, Kinh Dương, Đà La ngại Hỏa tú, mất mạng vì tiền.” Đây là nói vế tình hình có Hỏa Tinh đổng độ, và có Kinh Dương, Đà La hội chiếu. Kình Dương, Đà La chẳng phải loại sao tốt lành gì, nhưng đến mức “mất mạng vì tiền tài”, chủ yếu còn là vì Hỏa Tinh đồng độ (thực ra Linh Tinh đồng độ cũng vậy).

Có các sao nào có thế điều hòa tính cứng rắn “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc không?

Trước tiên phải kể đến Văn Xương, Văn Khúc. Các sao này nếu thành đôi mà bay vào cung độ Vũ Khúc tọa thủ (đặc biệt là cung Vũ Khúc độc tọa), sẽ khiến Vũ Khúc trở nên khá nhu hòa, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Vũ Khúc biến thành do dự, thiếu quyết đoán.

Kế đến là Thiên Phủ. Thiên Phủ có tính “kho chứa”, lại thuộc dương thổ, do đó có thể thu liễm tính cứng rắn của Vũ Khúc (giống như Gia Cát Lượng thu phục Trương Phi), đồng thời giảm thiểu tính “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc. Cho nên các cung viên lục thần, trong các tinh hệ Vũ Khúc, rất ưa “Vũ Khúc, Thiên Phù”. Cổ nhân thậm chí đã nói: “Vũ Khúc, Thiên Phủ đổng cung ở Tí hay Ngọ, chủ về sống thọ”, tức là lí lẽ này.

Tiếp đến nữa, có thể điều hòa tính cứng rắn và “hình khắc” của Vũ Khúc là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Vũ Khúc rất ưa Vũ Khúc Hóa Lộc, kế đến là Tham Lang Hóa Lộc và Liêm Trinh Hóa Lộc, sau đó là Phá Quân Hóa Lộc. Vũ Khúc Hóa Lộc là có nhiều cơ duyên phát đạt; haị sao Tham Lang và Liêm Trinh mà Hóa Lộc thì chủ về có tiền mà chẳng hao tổn tinh thần quá nhiều; Phá Quân Hóa Lộc thì lao tâm lao lực.

Vũ Khúc quản tiền bạc, được sao lộc là “đồng khí”, còn là “gặp sao lộc thì bị kềm chê, vì vậy biến đổi tính cứng rắn của nó.

Về phương diện tổ hợp tinh hệ, Vũ Khúc tổ hợp thành tinh hệ đồng độ với năm sao Thiên Phủ, Tham Lang, Thiên Tướng, Thất Sát, Phá Quân; trong đó “Vũ Khúc, Thiên Phủ” ắt sẽ đối cung với Thất Sát; Vũ Khúc, Thất Sát” ắt sẽ đối cung với Thiên Phủ; “Vũ Khúc, Thiên Tướng” ắt sẽ đối cung với Phá Quân; “Vũ Khúc, Phá Quân” ắt sẽ đối cung với Thiên Tướng; “Vũ Khúc, Tham Lang” đối cung sẽ không có chính diệu, nhưng khi Vũ Khúc độc tọa, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang.

Do đó có thể nói, “Vũ Khúc, Thiên Phủ, Thất Sát” ở các cung Tí Ngọ, Mão, Dậu là một hệ thống; “Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng” ở các cung Dần, Thân, Tị, Hợi cũng là một hệ thống; “Vũ Khúc Tham Lang” ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thành một hệ thống.

Trong ba hệ thống, hệ thống “Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng” mang tính “cứng rắn, cô độc và hình khắc” nhất; bởi vì Vũ Khúc không ưa Phá Quân, gặp Phá Quân càng biến tính cứng rắn của Vũ Khúc thành “nóng nảy, quyết đoán”, thường dễ vì thiếu suy nghĩ hoặc không có kế hoạch dài lâu, hay vì xung động nhất thời mà dẫn đến thất bại. Cổ nhân nói: “Vũ Khúc, Phá Quân khó quý hiển ” tức là nói lí lẽ này.

Vũ Khúc ưa hội hợp với Lộc Tồn, không ưa Lộc Tồn đồng độ. Bởi vì khi Lộc Tồn đồng độ, ắt sẽ có Kình Dương, Đà La đến giáp cung. Ở cung mệnh, chủ về tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến bản thân ở cung tài bạch và cung sự nghiệp thì chủ về bị trở ngại; ở cung độ lục thân thì chủ về duyên phận mong manh.

Vũ Khúc ưa Hóa Lộc, chủ về có thể phát giàu có; cũng ưa Hóa Quyền, chủ về có tiền bạc để sử dụng, hoặc chủ về một mình phụ trách công việc; Hóa Khoa thì hơi kém, bất quá chỉ chủ về có tiếng tăm mà thôi. Hóa Kị thì “cô độc và hình khắc”, túng thiếu gây trở ngại, phá tán, thất bại.

Lúc luận đoán đại hạn và lưu niên, tứ hóa của Vũ Khúc thường ảnh hưởng rất lớn đến toàn cục, nhất là Hóa Kị. Cần phải quan sát kĩ xem cung nào bị Hóa Kị đến để làm trọng điểm cho việc luận đoán.

II. Sao Vũ Khúc biệt luận

1. Tài tinh Vũ Khúc cũng có nhiều khuyết điểm

Trong Tử Vi Đẩu Số có ba chính diệu được coi là “tài tinh” (sao tiền tài), gồm: Vũ Khúc, Thiên Phủ và Thái Âm. Nhưng ba sao đều có đặc tính khác nhau. Trong ba sao tiền tài này, sao Vũ Khúc hơi có tính chất “cô độc và hình khắc”, có ảnh hưởng rất lớn đối với hôn nhân. Thông thường, nữ mệnh không ưa Vũ Khúc, bởi vì cổ thư nói: “Vũ Khúc là sao cô quả”. Do đó chủ về bất lợi đối với chồng, hình khắc hay sinh ly.

Nếu nghiên cứu tỉ mỉ tính chất của sao Vũ Khúc, thực ra có lúc tình huống chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy. Bởi vì tính chất “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc hoàn toàn là vì tính cương nghị của nó. Trước kia phụ nữ không có sự nghiệp riêng, chỉ có thể mang tính cách cương nghị ra phát huy trong gia đình, khiến người chồng cảm thấy thiếu sự ấm áp trong gia đình.

Phụ nữ thời hiện đại có thể có sự nghiệp riêng, giả dụ như có thể phát huy đặc tính của Vũ Khúc trong sự nghiệp, không ở nhà suốt ngày đối mặt với chồng, thì không đến nỗi không thể phát huy tính dịu dàng của phái nữ, sẽ khiến gia đình tràn đầy hòa khí.

Nhưng dù là vậy, tình hình vợ chồng gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều là không tránh được. Đây là nhược điểm của Vũ Khúc trong nữ mệnh.

Một đặc tính khác của Vũ Khúc là rất sợ “Hóa Kỵ” chủ về tình cảm vợ chồng xảy ra sự thay đổi, hoặc chủ về tiền ra như nước chảy, thậm chí sẽ mắc nợ. Người sinh năm Nhâm, Vũ Khúc Hóa Kỵ, nếu rơi vào cung mệnh, cung điền trạch, cung phu thê, cung tài bạch, cung quan lộc đều có chỗ không hay. Nhưng nếu các sao phối hợp tốt, thì chỉ không thích hợp tự kinh doanh làm ăn mà thôi. Vương Đình Chi từng gặp một vị bác sĩ ngoại khoa, Vũ Khúc Hóa Kỵ ở cung quan lộc, nhưng vẫn giàu có.

Ngoại trừ Hóa Kỵ, Vũ Khúc còn kỵ gặp Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cổ nhân có thuyết “Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền mà bị cướp”. Nói “vì tiền mà bị cướp”, có lúc không nhất định là bị cướp đoạt thực sự, nhiều khi là tiền bạc tổn thất một cách vô vị mà thôi.

Cho nên nếu Vũ Khúc và Hỏa Tinh tọa mệnh, có lúc sẽ bị phá tài, phép hóa giải là giao quyền tài chính cho người phối ngẫu. Nhưng nếu cung phu thê cũng không được tốt, thế thì khá phiền phức rồi.

Sao Vũ Khúc vốn là sao tiền tài, nhưng lại có không ít khuyết điểm, đủ thấy sao tiền tài có lúc chưa chắc là chuyện tốt…

2. Vũ Khúc quan hệ mật thiết với “Sát, Phá, Tham”

Vũ Khúc phối hợp với các sao khác, tổng cộng có 6 tình huống như dưới đây.

– Ở cung Tí, cung Ngọ, Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ.

– Ở cung Sửu, cung Mùi, Vũ Khúc và Tham Lang đồng cung.

– Ở cung Dần, cung Thân, Vũ Khúc và Thiên Tướng đồng cung.

– Ở cung Mão, cung Dậu, Vũ Khúc và Thất Sát đồng cung.

– Ở cung Thìn, cung Tuất, Vũ Khúc độc tọa, nhưng đối cung là Tham Lang.

– Ở cung Tị, cung Hợi, Vũ Khúc và Phá Quân đồng cung.

Các tổ hợp trên cho thấy, Vũ Khúc có quan hệ rất mật thiết với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. “Sát, Phá, Tham” không phải là tổ hợp “hiền hòa”, chúng cũng gây ảnh hưởng đến tính chất của Vũ Khúc!

Nếu cung phu thê là Vũ Khúc và Thiên Phủ, cung mệnh ắt sẽ là Tham Lang. Nếu phu thê là Vũ Khúc và Thiên Tướng, cung mệnh ắt sẽ là Thất Sát. Điều này còn cho thấy Vũ Khúc bất kể như thế nào, đều không thoát khỏi ảnh hưởng của “Sát, Phá, Tham”, còn có quan hệ mật thiết với Thất Sát và Tham Lang. Cổ nhân không thích nữ mệnh gặp Vũ Khúc ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cũng có nguyên nhân của nó, đó là vì không ưa mối quan hệ của nó với “Sát, Phá, Tham”.

Nếu chiếu theo thuyết của cổ nhân, Vũ Khúc chỉ có một tổ hợp khá tốt, đó là “Vũ Khúc gặp Tham Lang, Thất Sát và Liêm Trinh, nên đi kinh doanh làm ăn”. Mấu chốt của tổ hợp này là Liêm Trinh, khiến cho tính chất của toàn bộ các sao thay đổi.

Vũ Khúc phối hợp các sao khác khó mà đòi tốt, vì vậy càng không nên gặp tứ sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương và Đà La. Thuyết của cổ nhân là “Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền mà bị cướp”, “Vũ Khúc gặp Kình Dương, Đà La, chủ về cô độc và hình khắc”; “Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La kiêm Hỏa Tinh thì vì tiền mà mất mạng”; “Vũ Khúc gặp tứ sát tinh xung phá, chủ về cô độc, nghèo nàn, phá tướng, thậm chí yểu mạng”.

Vương Đình Chi bị rơi xuống vực sâu trăm thước ở Úc Châu, kết quả bị nằm bệnh viện ba tháng, mà còn bị phá tướng, là do cung thiên di của lưu niên gặp Vũ Khúc, còn gặp thêm Đà La. May mà còn đồng cung với Thiên Tướng, và đại vận không tệ, cho nên mới không mất mạng. Giả dụ không gặp phải sát tinh Đà La, mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Vương Đình Chi cho rằng có lẽ mình đã chôn thây ở đất khách.

3. “Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng cung, phải xem sao phụ tá

Vũ Khúc thủ mệnh ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Phủ không những là chủ tinh của Nam Đẩu, mà còn có tính  chất “kho chứa”, phối hợp với Vũ Khúc, là Vũ Khúc được làm sao tiền tài, cho nên phối hợp đắc cách.

Trong Tử Vi Đẩu Số có một nguyên tắc đặc biệt, bạn đọc không thể không biết, đó là các chủ tinh đều ưa có tá diệu ủng hộ. Chủ tinh trong Đẩu Số, Bắc Đẩu là Tử Vi, Trung Thiên là Thái Dương, Nam Đẩu tức là Thiên Phủ. ” Thiên Phủ Vũ Khúc” đồng cung, đương nhiên cũng thích có tá diệu ủng hộ. Nói “tá diệu” tức là Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt.

Cổ nhân nói:

– “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thi cử đỗ đạt cao”

– “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung với Tả Phụ, hội hợp với Hữu Bật, đầy tớ nhiều như mây”

– “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung, được Thiên Khôi, Thiên Việt hội chiếu, tựa như là quan thuế.”

Các thuyết này đều rất có lí lẽ, đó là do ảnh hưởng của chủ tinh Nam Đẩu gặp tá diệu. Cho nên nếu nhìn từ mặt tốt, “kho chứa” của Thiên Phủ ắt sẽ nhờ gặp “sao tiền tài” Vũ Khúc mới khởi sắc. Nhưng giả dụ không gặp tá diệu, mà lại gặp lục sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, thì tính chất sẽ thay đổi rất lớn.

Thiên Phủ gặp sát tinh, gọi là “kho lộ”; Vũ Khúc gặp sát tinh, khiến tính chất “cô khắc hình kị” phát huy. Do đó chủ về suy nghĩ nông cạn, tự tư, ích kỉ, công phu hàm dưỡng không đủ, thậm chí còn gian trá, người có tính cách như vậy, lập thân xử thế đương nhiên dễ sống cô lập.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung ở Tí hoặc Ngọ, có tứ sát đồng độ ắt sẽ vì tiền mà bị cướp”. Thuyết này cũng rất có lí lẽ, bởi vì người sống cô lập mà “kho lộ”, không giữ phẩm cách, lại suy nghĩ nông cạn thiển cận, đương nhiên dễ bị cướp. Nói “bị cưóp”, thực ra cũng bao gồm tranh chấp trong sự nghiệp, có tính chất “bị đoạt tiền” ở bên trong.

Chỗ để phân biệt là hội hợp với sát tính nào

Gặp Kình Dương là điềm ứng bị cướp rất nặng

Gặp Đà La thì chỉ bị người ta đoạt tiền trong lúc tranh chấp.

Nhung Hỏa Tinh thường thường lại có thể kềm chế tính xấu của Kình Dương. Do đó đã gặp Kình Dương mà còn gặp Hỏa Tinh cùng ở một cung, thì điềm ứng “vì tiền mà bị cưóp” có thể giảm đi nhiều.

4. “Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh, cách cục cao hay thấp?

Vũ Khúc ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nhất định sẽ đồng cung với Sao Tham Lang, đây là phối hợp có tính chất rất phức tạp. Cổ nhân nói: “Vũ Khúc, Tham Lang ở cung Mộ, ba mươi tuổi mới phát phúc”. Nếu mệnh cục kết cấu như trên, nhất định phải trải qua gian nan trước, sau trung niên mới từ từ bước vào hoàn cảnh thuận lợi.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc Tham Lang đồng cung, chủ về nịnh nọt, gian tham.” Đây là vì cổ nhân cho rằng Vũ Khúc có lối suy nghĩ nông cạn mà phối hợp với Tham Lang có tính phong hoa tuyết nguyệt, không những dễ khiến đương số trở thành người xảo trá, mà còn dễ thành a dua nịnh nọt.

Nhưng thuyết này chỉ nhấn mạnh mặt xấu. Thực ra nếu nhìn từ mặt tốt, Tham Lang có tính chất khéo ăn khéo ở, Vũ Khúc cũng có khí cương chính. Cho nên người có “Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh, nếu được giáo dục tốt, và có hun đúc tu dưỡng phẩm đức, thì cũng rất có thể thành một người giỏi tự lập, còn cực kì lợi về kinh doanh làm ăn. Tuy hơi keo kiệt, bủn xỉn, nhưng cũng có thể coi đó là đức tính cần kiệm, chẳng xấu tệ như cổ nhân đã nói.

Tham Lang ở Mộ Khố (tức Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), rất ưa gặp Hỏa Tinh, đây gọi là cách “Hỏa Tham”. Kế đến là ưa gặp Linh Tinh, gọi là “Linh Tham cách”, chủ về có quyền uy. Cho nên cổ nhân cũng nói: “Vũ Khúc Tham Lang thủ cung mệnh, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về uy trấn biên cương”. Tức là mệnh võ tướng, nhưng cũng khó tránh gian khổ.

Ở xã hội hiện đại, không dễ làm võ tướng, nhưng đương nhiên cũng chủ về có quyền uy. Nếu gặp thêm Kình Dương hoặc Đà La, thì lại rất dễ biến thành người trong hắc đạo (xã hội đen).

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung mệnh, gặp Hóa Kỵ, còn gặp thêm một trong tứ sát tinh, cổ nhân gọi là “người trong giới có tay nghề”, chủ về tay nghề tinh xảo. Vương Đình Chi nói ông đã gặp hai người thuộc cách cục này, một người làm thợ kim hoàn, một người là bác sĩ ngoại khoa, cách cục chính thì tương đồng, nhưng hậu thiên có biến hóa lớn như vậy, đủ thấy người có mệnh cách này, vấn đề tu dưỡng hậu thiên và gia cảnh xuất thân là cực kì quan trọng.

Người sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, mệnh bàn tương đồng, nhưng sẽ có mệnh vận và tao ngộ khác nhau. Bởi vì Tử Vi Đẩu Số không chủ trương túc mệnh, chỉ cho rằng các sao phối hợp, có thể sản sinh một khuynh hướng nhất định mà thôi. Do đó bác sĩ ngoại khoa và thợ kim hoàn có thể có cùng một mệnh cục.

(Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Vũ Khúc

I. Vũ Khúc tổng luận

Như chúng ta đã biết, Vũ Khúc là sao thứ 6 của Bắc Đẩu, thuộc âm kim. Trong Đẩu Số, Vũ Khúc là sao tiền tài. Nó khác với Thái Âm, Thái Âm thiên về “tính”; còn Vũ Khúc thì thiên về “chất”. Cho nên Thái Âm chủ về kế hoạch, khá trừu tượng, còn Vũ Khúc thì chủ về hành động, rất cụ thể. Vì vậy, so sánh hai sao, Thái Âm thể hiện một cách nhu hòa, Vũ Khúc thế hiện một cách cứng rắn.

Thường thì sao có tính cứng rắn nhất định sẽ bất lợi về lục thân, cứng rắn ắt đồng thời mang “tính cô độc và hình khắc”. Cho nên luận đoán cát hung của Vũ Khúc trong mệnh bàn, thường sẽ vì cung viên khác nhau mà có cách đánh giá khác nhau. Ở cung tài bạch, cung sự nghiệp, thậm chí ở cung phúc đức, đều không kị sự cứng rắn của Vũ Khúc. Nhưng ở cung mệnh, cung phụ mẫu, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, và cung giao hữu, sẽ ngại tính “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc.

Đặc biệt là cung phu thê, nếu có tính chất “cô độc và hình khắc”, đời người dễ có nhiều khiếm khuyết đáng tiếc. Trong xã hội cổ đại phái nữ không có sự nghiệp riêng, sau khi lây chồng thì lấy sự nghiệp của chồng làm sự nghiệp của mình, do đó rất ngại Vũ Khúc tọa cung phu thê, cổ nhân gọi là “Quả Tú”. Còn đối với nam mệnh, bất quá chi ngại “vợ đoạt quyền chồng” mà thôi.

Kình Dương, Đà La rất dễ làm mạnh thêm tính cứng rắn, “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc. Vì vậy Vũ Khúc không nên bị chúng hội chiếu. Lúc Vũ Khúc Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc đồng độ với sao có Hóa Kị, rât sợ Kình Dương và Đà La giáp cung. Kình Dương và Đà La giáp Hóa Kị của Vũ Khúc, là kết câu khá xấu trong Đẩu Số.

Nhưng khi Vũ Khúc tọa cung tài bạch và cung sự nghiệp, Vũ Khúc lại không sợ Kình Dương, Đà La. Bởi vì tính cứng rắn sẽ được thúc đẩy rất tốt khiến Vũ Khúc tích cực tiến thủ, nhưng phát triển tới đỉnh sẽ dễ thành “không từ thủ đoạn”, câu “Vũ Khúc hội Kình Dương, Đà La, chủ về gian trá “, chính là nói cho tính chất này. Nhưng trong trường hợp này Kình Dương, Đà La chẳng đại biểu cho sự tiến thủ thất bại của Vũ Khúc.

Dù là Vũ Khúc Hóa Kị, có Kình Dương, Đà La đến giáp cung, cũng không nhất định là đại biểu cho sự nghiệp thất bại, nhưng có thể vì vậy mà tích cực tiến thủ quá đáng, không tự lượng sức, đầu tư quá lớn, dẫn đến không thể tiếp tục, như tục ngữ nói “mười cái hủ mà chỉ có chín cái nắp”, vì vậy mà dẫn đến trở ngại và kinh tế khó khăn mà thôi.

Thứ mà Vũ Khúc sợ thực sự là, có Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về có tranh chấp không lành mạnh, bị bóc lột, giành giật, xâm phạm lợi ích, trộm cắp. Cổ nhân nói “Vũ Khúc có Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền tài mà bị cướp “, tức là lí lẽ này. Nói “bị cướp”, không nhất định là cướp bóc, mà chỉ là tranh chấp, giành giật.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc, Kinh Dương, Đà La ngại Hỏa tú, mất mạng vì tiền.” Đây là nói vế tình hình có Hỏa Tinh đổng độ, và có Kinh Dương, Đà La hội chiếu. Kình Dương, Đà La chẳng phải loại sao tốt lành gì, nhưng đến mức “mất mạng vì tiền tài”, chủ yếu còn là vì Hỏa Tinh đồng độ (thực ra Linh Tinh đồng độ cũng vậy).

Có các sao nào có thế điều hòa tính cứng rắn “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc không?

Trước tiên phải kể đến Văn Xương, Văn Khúc. Các sao này nếu thành đôi mà bay vào cung độ Vũ Khúc tọa thủ (đặc biệt là cung Vũ Khúc độc tọa), sẽ khiến Vũ Khúc trở nên khá nhu hòa, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Vũ Khúc biến thành do dự, thiếu quyết đoán.

Kế đến là Thiên Phủ. Thiên Phủ có tính “kho chứa”, lại thuộc dương thổ, do đó có thể thu liễm tính cứng rắn của Vũ Khúc (giống như Gia Cát Lượng thu phục Trương Phi), đồng thời giảm thiểu tính “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc. Cho nên các cung viên lục thần, trong các tinh hệ Vũ Khúc, rất ưa “Vũ Khúc, Thiên Phù”. Cổ nhân thậm chí đã nói: “Vũ Khúc, Thiên Phủ đổng cung ở Tí hay Ngọ, chủ về sống thọ”, tức là lí lẽ này.

Tiếp đến nữa, có thể điều hòa tính cứng rắn và “hình khắc” của Vũ Khúc là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Vũ Khúc rất ưa Vũ Khúc Hóa Lộc, kế đến là Tham Lang Hóa Lộc và Liêm Trinh Hóa Lộc, sau đó là Phá Quân Hóa Lộc. Vũ Khúc Hóa Lộc là có nhiều cơ duyên phát đạt; haị sao Tham Lang và Liêm Trinh mà Hóa Lộc thì chủ về có tiền mà chẳng hao tổn tinh thần quá nhiều; Phá Quân Hóa Lộc thì lao tâm lao lực.

Vũ Khúc quản tiền bạc, được sao lộc là “đồng khí”, còn là “gặp sao lộc thì bị kềm chê, vì vậy biến đổi tính cứng rắn của nó.

Về phương diện tổ hợp tinh hệ, Vũ Khúc tổ hợp thành tinh hệ đồng độ với năm sao Thiên Phủ, Tham Lang, Thiên Tướng, Thất Sát, Phá Quân; trong đó “Vũ Khúc, Thiên Phủ” ắt sẽ đối cung với Thất Sát; Vũ Khúc, Thất Sát” ắt sẽ đối cung với Thiên Phủ; “Vũ Khúc, Thiên Tướng” ắt sẽ đối cung với Phá Quân; “Vũ Khúc, Phá Quân” ắt sẽ đối cung với Thiên Tướng; “Vũ Khúc, Tham Lang” đối cung sẽ không có chính diệu, nhưng khi Vũ Khúc độc tọa, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang.

Do đó có thể nói, “Vũ Khúc, Thiên Phủ, Thất Sát” ở các cung Tí Ngọ, Mão, Dậu là một hệ thống; “Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng” ở các cung Dần, Thân, Tị, Hợi cũng là một hệ thống; “Vũ Khúc Tham Lang” ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thành một hệ thống.

Trong ba hệ thống, hệ thống “Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng” mang tính “cứng rắn, cô độc và hình khắc” nhất; bởi vì Vũ Khúc không ưa Phá Quân, gặp Phá Quân càng biến tính cứng rắn của Vũ Khúc thành “nóng nảy, quyết đoán”, thường dễ vì thiếu suy nghĩ hoặc không có kế hoạch dài lâu, hay vì xung động nhất thời mà dẫn đến thất bại. Cổ nhân nói: “Vũ Khúc, Phá Quân khó quý hiển ” tức là nói lí lẽ này.

Vũ Khúc ưa hội hợp với Lộc Tồn, không ưa Lộc Tồn đồng độ. Bởi vì khi Lộc Tồn đồng độ, ắt sẽ có Kình Dương, Đà La đến giáp cung. Ở cung mệnh, chủ về tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến bản thân ở cung tài bạch và cung sự nghiệp thì chủ về bị trở ngại; ở cung độ lục thân thì chủ về duyên phận mong manh.

Vũ Khúc ưa Hóa Lộc, chủ về có thể phát giàu có; cũng ưa Hóa Quyền, chủ về có tiền bạc để sử dụng, hoặc chủ về một mình phụ trách công việc; Hóa Khoa thì hơi kém, bất quá chỉ chủ về có tiếng tăm mà thôi. Hóa Kị thì “cô độc và hình khắc”, túng thiếu gây trở ngại, phá tán, thất bại.

Lúc luận đoán đại hạn và lưu niên, tứ hóa của Vũ Khúc thường ảnh hưởng rất lớn đến toàn cục, nhất là Hóa Kị. Cần phải quan sát kĩ xem cung nào bị Hóa Kị đến để làm trọng điểm cho việc luận đoán.

II. Sao Vũ Khúc biệt luận

1. Tài tinh Vũ Khúc cũng có nhiều khuyết điểm

Trong Tử Vi Đẩu Số có ba chính diệu được coi là “tài tinh” (sao tiền tài), gồm: Vũ Khúc, Thiên Phủ và Thái Âm. Nhưng ba sao đều có đặc tính khác nhau. Trong ba sao tiền tài này, sao Vũ Khúc hơi có tính chất “cô độc và hình khắc”, có ảnh hưởng rất lớn đối với hôn nhân. Thông thường, nữ mệnh không ưa Vũ Khúc, bởi vì cổ thư nói: “Vũ Khúc là sao cô quả”. Do đó chủ về bất lợi đối với chồng, hình khắc hay sinh ly.

Nếu nghiên cứu tỉ mỉ tính chất của sao Vũ Khúc, thực ra có lúc tình huống chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy. Bởi vì tính chất “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc hoàn toàn là vì tính cương nghị của nó. Trước kia phụ nữ không có sự nghiệp riêng, chỉ có thể mang tính cách cương nghị ra phát huy trong gia đình, khiến người chồng cảm thấy thiếu sự ấm áp trong gia đình.

Phụ nữ thời hiện đại có thể có sự nghiệp riêng, giả dụ như có thể phát huy đặc tính của Vũ Khúc trong sự nghiệp, không ở nhà suốt ngày đối mặt với chồng, thì không đến nỗi không thể phát huy tính dịu dàng của phái nữ, sẽ khiến gia đình tràn đầy hòa khí.

Nhưng dù là vậy, tình hình vợ chồng gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều là không tránh được. Đây là nhược điểm của Vũ Khúc trong nữ mệnh.

Một đặc tính khác của Vũ Khúc là rất sợ “Hóa Kỵ” chủ về tình cảm vợ chồng xảy ra sự thay đổi, hoặc chủ về tiền ra như nước chảy, thậm chí sẽ mắc nợ. Người sinh năm Nhâm, Vũ Khúc Hóa Kỵ, nếu rơi vào cung mệnh, cung điền trạch, cung phu thê, cung tài bạch, cung quan lộc đều có chỗ không hay. Nhưng nếu các sao phối hợp tốt, thì chỉ không thích hợp tự kinh doanh làm ăn mà thôi. Vương Đình Chi từng gặp một vị bác sĩ ngoại khoa, Vũ Khúc Hóa Kỵ ở cung quan lộc, nhưng vẫn giàu có.

Ngoại trừ Hóa Kỵ, Vũ Khúc còn kỵ gặp Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cổ nhân có thuyết “Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền mà bị cướp”. Nói “vì tiền mà bị cướp”, có lúc không nhất định là bị cướp đoạt thực sự, nhiều khi là tiền bạc tổn thất một cách vô vị mà thôi.

Cho nên nếu Vũ Khúc và Hỏa Tinh tọa mệnh, có lúc sẽ bị phá tài, phép hóa giải là giao quyền tài chính cho người phối ngẫu. Nhưng nếu cung phu thê cũng không được tốt, thế thì khá phiền phức rồi.

Sao Vũ Khúc vốn là sao tiền tài, nhưng lại có không ít khuyết điểm, đủ thấy sao tiền tài có lúc chưa chắc là chuyện tốt…

2. Vũ Khúc quan hệ mật thiết với “Sát, Phá, Tham”

Vũ Khúc phối hợp với các sao khác, tổng cộng có 6 tình huống như dưới đây.

– Ở cung Tí, cung Ngọ, Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ.

– Ở cung Sửu, cung Mùi, Vũ Khúc và Tham Lang đồng cung.

– Ở cung Dần, cung Thân, Vũ Khúc và Thiên Tướng đồng cung.

– Ở cung Mão, cung Dậu, Vũ Khúc và Thất Sát đồng cung.

– Ở cung Thìn, cung Tuất, Vũ Khúc độc tọa, nhưng đối cung là Tham Lang.

– Ở cung Tị, cung Hợi, Vũ Khúc và Phá Quân đồng cung.

Các tổ hợp trên cho thấy, Vũ Khúc có quan hệ rất mật thiết với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. “Sát, Phá, Tham” không phải là tổ hợp “hiền hòa”, chúng cũng gây ảnh hưởng đến tính chất của Vũ Khúc!

Nếu cung phu thê là Vũ Khúc và Thiên Phủ, cung mệnh ắt sẽ là Tham Lang. Nếu phu thê là Vũ Khúc và Thiên Tướng, cung mệnh ắt sẽ là Thất Sát. Điều này còn cho thấy Vũ Khúc bất kể như thế nào, đều không thoát khỏi ảnh hưởng của “Sát, Phá, Tham”, còn có quan hệ mật thiết với Thất Sát và Tham Lang. Cổ nhân không thích nữ mệnh gặp Vũ Khúc ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cũng có nguyên nhân của nó, đó là vì không ưa mối quan hệ của nó với “Sát, Phá, Tham”.

Nếu chiếu theo thuyết của cổ nhân, Vũ Khúc chỉ có một tổ hợp khá tốt, đó là “Vũ Khúc gặp Tham Lang, Thất Sát và Liêm Trinh, nên đi kinh doanh làm ăn”. Mấu chốt của tổ hợp này là Liêm Trinh, khiến cho tính chất của toàn bộ các sao thay đổi.

Vũ Khúc phối hợp các sao khác khó mà đòi tốt, vì vậy càng không nên gặp tứ sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương và Đà La. Thuyết của cổ nhân là “Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền mà bị cướp”, “Vũ Khúc gặp Kình Dương, Đà La, chủ về cô độc và hình khắc”; “Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La kiêm Hỏa Tinh thì vì tiền mà mất mạng”; “Vũ Khúc gặp tứ sát tinh xung phá, chủ về cô độc, nghèo nàn, phá tướng, thậm chí yểu mạng”.

Vương Đình Chi bị rơi xuống vực sâu trăm thước ở Úc Châu, kết quả bị nằm bệnh viện ba tháng, mà còn bị phá tướng, là do cung thiên di của lưu niên gặp Vũ Khúc, còn gặp thêm Đà La. May mà còn đồng cung với Thiên Tướng, và đại vận không tệ, cho nên mới không mất mạng. Giả dụ không gặp phải sát tinh Đà La, mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Vương Đình Chi cho rằng có lẽ mình đã chôn thây ở đất khách.

3. “Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng cung, phải xem sao phụ tá

Vũ Khúc thủ mệnh ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Phủ không những là chủ tinh của Nam Đẩu, mà còn có tính  chất “kho chứa”, phối hợp với Vũ Khúc, là Vũ Khúc được làm sao tiền tài, cho nên phối hợp đắc cách.

Trong Tử Vi Đẩu Số có một nguyên tắc đặc biệt, bạn đọc không thể không biết, đó là các chủ tinh đều ưa có tá diệu ủng hộ. Chủ tinh trong Đẩu Số, Bắc Đẩu là Tử Vi, Trung Thiên là Thái Dương, Nam Đẩu tức là Thiên Phủ. ” Thiên Phủ Vũ Khúc” đồng cung, đương nhiên cũng thích có tá diệu ủng hộ. Nói “tá diệu” tức là Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt.

Cổ nhân nói:

– “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thi cử đỗ đạt cao”

– “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung với Tả Phụ, hội hợp với Hữu Bật, đầy tớ nhiều như mây”

– “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung, được Thiên Khôi, Thiên Việt hội chiếu, tựa như là quan thuế.”

Các thuyết này đều rất có lí lẽ, đó là do ảnh hưởng của chủ tinh Nam Đẩu gặp tá diệu. Cho nên nếu nhìn từ mặt tốt, “kho chứa” của Thiên Phủ ắt sẽ nhờ gặp “sao tiền tài” Vũ Khúc mới khởi sắc. Nhưng giả dụ không gặp tá diệu, mà lại gặp lục sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, thì tính chất sẽ thay đổi rất lớn.

Thiên Phủ gặp sát tinh, gọi là “kho lộ”; Vũ Khúc gặp sát tinh, khiến tính chất “cô khắc hình kị” phát huy. Do đó chủ về suy nghĩ nông cạn, tự tư, ích kỉ, công phu hàm dưỡng không đủ, thậm chí còn gian trá, người có tính cách như vậy, lập thân xử thế đương nhiên dễ sống cô lập.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung ở Tí hoặc Ngọ, có tứ sát đồng độ ắt sẽ vì tiền mà bị cướp”. Thuyết này cũng rất có lí lẽ, bởi vì người sống cô lập mà “kho lộ”, không giữ phẩm cách, lại suy nghĩ nông cạn thiển cận, đương nhiên dễ bị cướp. Nói “bị cưóp”, thực ra cũng bao gồm tranh chấp trong sự nghiệp, có tính chất “bị đoạt tiền” ở bên trong.

Chỗ để phân biệt là hội hợp với sát tính nào

Gặp Kình Dương là điềm ứng bị cướp rất nặng

Gặp Đà La thì chỉ bị người ta đoạt tiền trong lúc tranh chấp.

Nhung Hỏa Tinh thường thường lại có thể kềm chế tính xấu của Kình Dương. Do đó đã gặp Kình Dương mà còn gặp Hỏa Tinh cùng ở một cung, thì điềm ứng “vì tiền mà bị cưóp” có thể giảm đi nhiều.

4. “Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh, cách cục cao hay thấp?

Vũ Khúc ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nhất định sẽ đồng cung với Sao Tham Lang, đây là phối hợp có tính chất rất phức tạp. Cổ nhân nói: “Vũ Khúc, Tham Lang ở cung Mộ, ba mươi tuổi mới phát phúc”. Nếu mệnh cục kết cấu như trên, nhất định phải trải qua gian nan trước, sau trung niên mới từ từ bước vào hoàn cảnh thuận lợi.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc Tham Lang đồng cung, chủ về nịnh nọt, gian tham.” Đây là vì cổ nhân cho rằng Vũ Khúc có lối suy nghĩ nông cạn mà phối hợp với Tham Lang có tính phong hoa tuyết nguyệt, không những dễ khiến đương số trở thành người xảo trá, mà còn dễ thành a dua nịnh nọt.

Nhưng thuyết này chỉ nhấn mạnh mặt xấu. Thực ra nếu nhìn từ mặt tốt, Tham Lang có tính chất khéo ăn khéo ở, Vũ Khúc cũng có khí cương chính. Cho nên người có “Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh, nếu được giáo dục tốt, và có hun đúc tu dưỡng phẩm đức, thì cũng rất có thể thành một người giỏi tự lập, còn cực kì lợi về kinh doanh làm ăn. Tuy hơi keo kiệt, bủn xỉn, nhưng cũng có thể coi đó là đức tính cần kiệm, chẳng xấu tệ như cổ nhân đã nói.

Tham Lang ở Mộ Khố (tức Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), rất ưa gặp Hỏa Tinh, đây gọi là cách “Hỏa Tham”. Kế đến là ưa gặp Linh Tinh, gọi là “Linh Tham cách”, chủ về có quyền uy. Cho nên cổ nhân cũng nói: “Vũ Khúc Tham Lang thủ cung mệnh, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về uy trấn biên cương”. Tức là mệnh võ tướng, nhưng cũng khó tránh gian khổ.

Ở xã hội hiện đại, không dễ làm võ tướng, nhưng đương nhiên cũng chủ về có quyền uy. Nếu gặp thêm Kình Dương hoặc Đà La, thì lại rất dễ biến thành người trong hắc đạo (xã hội đen).

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung mệnh, gặp Hóa Kỵ, còn gặp thêm một trong tứ sát tinh, cổ nhân gọi là “người trong giới có tay nghề”, chủ về tay nghề tinh xảo. Vương Đình Chi nói ông đã gặp hai người thuộc cách cục này, một người làm thợ kim hoàn, một người là bác sĩ ngoại khoa, cách cục chính thì tương đồng, nhưng hậu thiên có biến hóa lớn như vậy, đủ thấy người có mệnh cách này, vấn đề tu dưỡng hậu thiên và gia cảnh xuất thân là cực kì quan trọng.

Người sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, mệnh bàn tương đồng, nhưng sẽ có mệnh vận và tao ngộ khác nhau. Bởi vì Tử Vi Đẩu Số không chủ trương túc mệnh, chỉ cho rằng các sao phối hợp, có thể sản sinh một khuynh hướng nhất định mà thôi. Do đó bác sĩ ngoại khoa và thợ kim hoàn có thể có cùng một mệnh cục.

(Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button