Tử vi

Sơ Luận Không Cung Và Không Tinh

Không Cung:

Tức là nói đến cung không có chính diệu, trong một bàn tử vi, trừ Tử Vi, Thiên Phủ tại cung Dần Thân, thì 12 cung đều có các sao chính diệu, còn như Tử Vi ở các cung vị khác thì sẽ xuất hiện các cung vô chính diệu! Trong nguyên tắc của Tử Vi đẩu số khi đó có thể dùng sao của cung đối diện để luận đoán! Vì thế Không Cung vẫn coi như có khuyết điểm !

Trong cung mệnh chủ cần không có 14 sao chính, cùng hai sao Phó Tinh Văn Xương Văn Khúc thì đều gọi là Không Cung ! Về đặc tính Không Cung là “Rất khó nắm bắt”, tức người có mệnh vô chính diệu không kiên định chủ kiến lại rất khó nắm bắt được cá tính của họ. Tuy nhiên họ cũng có một ưu điểm là đễ dàng chấp nhận sự vật sự việc mới mẻ, dễ dàng đổi mới. Điều này có hàm ý rằng nếu người Vô chính diệu chịu khó học tập, tu dưỡng bản thân thì mọi cái với họ sẽ rất dễ dàng, nếu học tập kém cỏi, không nội tu hàm dưỡng thì mọi thứ sẽ chông chênh khó khăn. Giống như một người có sức mạnh lại dễ dàng hấp thu cái mới thì có thể thu nước của cả một biển rộng, lực thu hút rất mạnh!

Bạn đang xem: Sơ Luận Không Cung Và Không Tinh

Cho nên người có mệnh vô chính diệu, nếu hiểu biết và nắm được diệu dụng của tính “Không” thì sự thu hoạch của họ sẽ cực lớn !

Không Tinh:

Gồm hai sao Địa Không và Địa Kiếp. Trong các sao của Tử Vi Đẩu Số, có rất nhiều Không Tinh ! Nhưng nếu tính sức ảnh hưởng trên Tinh Bàn thì hai sao Địa Không và Địa Kiếp là lớn nhất, chúng ta khi xem lá số rất sợ khi thấy hai sao này ! Nhất là khi nó ở vào các cung trọng yếu như Cung tài Bạch, Cung Quan lộc. Như cung mệnh có Chính Diệu, gặp phải Không Tinh, nếu phải chủ tinh có tự tính yếu, thì sẽ ứng vào một số phương diện rất mơ hồ khó nắm bắt. Nhưng đáng sợ nhất là nếu cung Mệnh không có chủ tinh, mà lại gặp Địa Không Địa Kiếp đi vào ! Đó là Không Cung lại thêm Không Tinh, tính cách tâm lý thật khó nắm bắt được, nếu là người như thế cần hết sức cẩn thận giữ gìn !

Người có Địa Không Địa Kiếp nhập mệnh, năng lực học tập rất tốt ! Bởi vì khi có Địa Không tại mệnh, thì phàm đã biết qua một sự việc, nhìn thấy sự vật thì cho dù trải qua bao nhiêu ngày thì họ cũng ít khi quên, có thể nhắc lại rành rẽ ! Đây là ưu điểm của Địa Không Địa Kiếp vậy.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sơ Luận Không Cung Và Không Tinh

Không Cung:

Tức là nói đến cung không có chính diệu, trong một bàn tử vi, trừ Tử Vi, Thiên Phủ tại cung Dần Thân, thì 12 cung đều có các sao chính diệu, còn như Tử Vi ở các cung vị khác thì sẽ xuất hiện các cung vô chính diệu! Trong nguyên tắc của Tử Vi đẩu số khi đó có thể dùng sao của cung đối diện để luận đoán! Vì thế Không Cung vẫn coi như có khuyết điểm !

Trong cung mệnh chủ cần không có 14 sao chính, cùng hai sao Phó Tinh Văn Xương Văn Khúc thì đều gọi là Không Cung ! Về đặc tính Không Cung là “Rất khó nắm bắt”, tức người có mệnh vô chính diệu không kiên định chủ kiến lại rất khó nắm bắt được cá tính của họ. Tuy nhiên họ cũng có một ưu điểm là đễ dàng chấp nhận sự vật sự việc mới mẻ, dễ dàng đổi mới. Điều này có hàm ý rằng nếu người Vô chính diệu chịu khó học tập, tu dưỡng bản thân thì mọi cái với họ sẽ rất dễ dàng, nếu học tập kém cỏi, không nội tu hàm dưỡng thì mọi thứ sẽ chông chênh khó khăn. Giống như một người có sức mạnh lại dễ dàng hấp thu cái mới thì có thể thu nước của cả một biển rộng, lực thu hút rất mạnh!

Cho nên người có mệnh vô chính diệu, nếu hiểu biết và nắm được diệu dụng của tính “Không” thì sự thu hoạch của họ sẽ cực lớn !

Không Tinh:

Gồm hai sao Địa Không và Địa Kiếp. Trong các sao của Tử Vi Đẩu Số, có rất nhiều Không Tinh ! Nhưng nếu tính sức ảnh hưởng trên Tinh Bàn thì hai sao Địa Không và Địa Kiếp là lớn nhất, chúng ta khi xem lá số rất sợ khi thấy hai sao này ! Nhất là khi nó ở vào các cung trọng yếu như Cung tài Bạch, Cung Quan lộc. Như cung mệnh có Chính Diệu, gặp phải Không Tinh, nếu phải chủ tinh có tự tính yếu, thì sẽ ứng vào một số phương diện rất mơ hồ khó nắm bắt. Nhưng đáng sợ nhất là nếu cung Mệnh không có chủ tinh, mà lại gặp Địa Không Địa Kiếp đi vào ! Đó là Không Cung lại thêm Không Tinh, tính cách tâm lý thật khó nắm bắt được, nếu là người như thế cần hết sức cẩn thận giữ gìn !

Người có Địa Không Địa Kiếp nhập mệnh, năng lực học tập rất tốt ! Bởi vì khi có Địa Không tại mệnh, thì phàm đã biết qua một sự việc, nhìn thấy sự vật thì cho dù trải qua bao nhiêu ngày thì họ cũng ít khi quên, có thể nhắc lại rành rẽ ! Đây là ưu điểm của Địa Không Địa Kiếp vậy.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button