Tử vi

So sánh Tham Lang – Liêm Trinh

Cái tên Tham Lang (*) nghe lên rất e ngại, kỳ thật cũng không phải nghĩa sao Tham Lang là như thế, nguồn gốc (mục đích) chính của mệnh danh này là do cùng “Liêm Trinh” xung đối (**), một Liêm một Tham, trở thành một đôi “Đối tinh” trọng yếu trong Đẩu số.

Tham Lang tại Đẩu số xưng là “Chánh Đào Hoa”, Liêm Trinh xưng là “Thứ Đào Hoa”, nhưng hai sao cùng tính chất (lý tính) nhưng lại có rất nhiều điểm không giống, đại khái Liêm Trinh dường như thiên hướng vào âm nhu, Tham Lang lại thiên vào dương cương, bởi vậy cái Đào Hoa ở Tham Lang nổi rõ như kẻ gặp vận hội lớn phô trương ngựa hay, rượu ngon; mà Đào Hoa ở Liêm Trinh lại chỉ là len lén cái khuôn mẫu mang thanh sắc khuyển mã.

Vì lẽ đó Tham Lang thủ mệnh ngộ tai ách cũng ngộ một cách đường đường chánh chánh, như “Tham Lang tị hợi cư hãm địa, bất vi đồ nhân diệc tao hình”; “Tham cư hợi vu ngộ Dương Đà, danh vi phiếm thủy Đào Hoa” (chú: nam nữ tham hoa mê tửu đến táng thân); “Tham Vũ Phá Quân ngộ cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân”. không giống Liêm Trinh đóng cung hãm phùng ác diệu, gặp phải tai hại dị thường như “Liêm Trinh Vũ Khúc hội vu thụ chế chi hương, khủng mộc áp xà thương”; “Liêm Trinh Hỏa Tinh đồng Không hãm, đầu hà bạch ải” (Liêm, Hỏa, Địa Không hãm đồng cung, thắt cổ hoặc đâm đầu xuống sông tự tử); “Liêm Trinh Phá Quân hội Kình Dương vu Thiên di, tử vu ngoại đạo”. – nhưng xin độc giả chú ý, suy đoán này cấn có rất nhiều điều kiện tiên quyết khác, hy vọng không gặp chuyện độc giả tự mình khởi lá số nhìn thấy cách cục vừa kể trên lại tự mình làm mình sợ hãi đến nổi không ăn được cơm.

Bạn đang xem: So sánh Tham Lang – Liêm Trinh

Tính chất Tham Lang ở cung vị miếu vượng lợi hãm khi đi cùng các tinh diệu khác rất không giống nhau, đối với độc giả nghiên cứu “Tử vi Đẩu số” điều này cần chú ý thêm.

Bình thường mà nói Tham Lang hỉ nhập miếu (cư thìn, tuất, sửu, mùi bốn cung), gọi là “Tham Lang nhập miếu năng tập chánh” nhưng mà vẫn phong lưu; “Tham Lang nhập miếu thọ nguyên trường”, nhưng đặc biệt không thích tọa vượng cung (tý, ngọ, mão, dậu bốn cung). Phú rằng: “Tham Lang vượng cung, chung thân thử thiết”, “Tham Lang cư vu ngọ mão dậu thủ mệnh, chung thân bất năng hữu vi”. Song các thuyết pháp này lại cũng có rất nhiều điều kiện tiên quyết không thể một mực mà nói vậy được.

Tham Lang không thích lạc hãm, nhưng hỉ ngộ Không diệu; sẽ làm giảm bớt tửu sắc tài khí, nhưng ngộ Văn Xương Văn Khúc có thể trở thành kẻ vì phong lưu mà ô danh, đây là chính là chổ khác biệt lớn nhất giữa Tham Lang và Liêm Trinh, mặc dù “Liêm Trinh ngộ Văn Xương hảo lễ nhạc”; còn Liêm Trinh ngộ Không diệu, lại không thể giảm bớt tập tính thanh sắc khuyển mã.

Chú thích:

(*) Tham Lang: Tham: ăn của đút lót, tham lam,…; Lang: con chó sói.

(**) Tham Lang và Liêm Trinh đối xứng nhau qua trục Tị Hợi. Tại Dần Thân, Tham và Liêm thể hiện bản chất rõ ràng nhất: Tham Lang ăn chơi trác táng, mê đắm tửu sắc, “phong lưu thái trượng”; Liêm Trinh thì “thanh bạch năng tương thủ” (ý tác giả nhấn mạnh đối tinh là vậy).

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm So sánh Tham Lang - Liêm Trinh

Cái tên Tham Lang (*) nghe lên rất e ngại, kỳ thật cũng không phải nghĩa sao Tham Lang là như thế, nguồn gốc (mục đích) chính của mệnh danh này là do cùng “Liêm Trinh” xung đối (**), một Liêm một Tham, trở thành một đôi “Đối tinh” trọng yếu trong Đẩu số.

Tham Lang tại Đẩu số xưng là “Chánh Đào Hoa”, Liêm Trinh xưng là “Thứ Đào Hoa”, nhưng hai sao cùng tính chất (lý tính) nhưng lại có rất nhiều điểm không giống, đại khái Liêm Trinh dường như thiên hướng vào âm nhu, Tham Lang lại thiên vào dương cương, bởi vậy cái Đào Hoa ở Tham Lang nổi rõ như kẻ gặp vận hội lớn phô trương ngựa hay, rượu ngon; mà Đào Hoa ở Liêm Trinh lại chỉ là len lén cái khuôn mẫu mang thanh sắc khuyển mã.

Vì lẽ đó Tham Lang thủ mệnh ngộ tai ách cũng ngộ một cách đường đường chánh chánh, như “Tham Lang tị hợi cư hãm địa, bất vi đồ nhân diệc tao hình”; “Tham cư hợi vu ngộ Dương Đà, danh vi phiếm thủy Đào Hoa” (chú: nam nữ tham hoa mê tửu đến táng thân); “Tham Vũ Phá Quân ngộ cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân”. không giống Liêm Trinh đóng cung hãm phùng ác diệu, gặp phải tai hại dị thường như “Liêm Trinh Vũ Khúc hội vu thụ chế chi hương, khủng mộc áp xà thương”; “Liêm Trinh Hỏa Tinh đồng Không hãm, đầu hà bạch ải” (Liêm, Hỏa, Địa Không hãm đồng cung, thắt cổ hoặc đâm đầu xuống sông tự tử); “Liêm Trinh Phá Quân hội Kình Dương vu Thiên di, tử vu ngoại đạo”. – nhưng xin độc giả chú ý, suy đoán này cấn có rất nhiều điều kiện tiên quyết khác, hy vọng không gặp chuyện độc giả tự mình khởi lá số nhìn thấy cách cục vừa kể trên lại tự mình làm mình sợ hãi đến nổi không ăn được cơm.

Tính chất Tham Lang ở cung vị miếu vượng lợi hãm khi đi cùng các tinh diệu khác rất không giống nhau, đối với độc giả nghiên cứu “Tử vi Đẩu số” điều này cần chú ý thêm.

Bình thường mà nói Tham Lang hỉ nhập miếu (cư thìn, tuất, sửu, mùi bốn cung), gọi là “Tham Lang nhập miếu năng tập chánh” nhưng mà vẫn phong lưu; “Tham Lang nhập miếu thọ nguyên trường”, nhưng đặc biệt không thích tọa vượng cung (tý, ngọ, mão, dậu bốn cung). Phú rằng: “Tham Lang vượng cung, chung thân thử thiết”, “Tham Lang cư vu ngọ mão dậu thủ mệnh, chung thân bất năng hữu vi”. Song các thuyết pháp này lại cũng có rất nhiều điều kiện tiên quyết không thể một mực mà nói vậy được.

Tham Lang không thích lạc hãm, nhưng hỉ ngộ Không diệu; sẽ làm giảm bớt tửu sắc tài khí, nhưng ngộ Văn Xương Văn Khúc có thể trở thành kẻ vì phong lưu mà ô danh, đây là chính là chổ khác biệt lớn nhất giữa Tham Lang và Liêm Trinh, mặc dù “Liêm Trinh ngộ Văn Xương hảo lễ nhạc”; còn Liêm Trinh ngộ Không diệu, lại không thể giảm bớt tập tính thanh sắc khuyển mã.

Chú thích:

(*) Tham Lang: Tham: ăn của đút lót, tham lam,…; Lang: con chó sói.

(**) Tham Lang và Liêm Trinh đối xứng nhau qua trục Tị Hợi. Tại Dần Thân, Tham và Liêm thể hiện bản chất rõ ràng nhất: Tham Lang ăn chơi trác táng, mê đắm tửu sắc, “phong lưu thái trượng”; Liêm Trinh thì “thanh bạch năng tương thủ” (ý tác giả nhấn mạnh đối tinh là vậy).

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button