Tử vi

SƠN HẠ HỎA – BÍNH THÂN ĐINH DẬU

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Bính Thân Đinh Dậu. Thân là cửa của đất, Dậu là cổng của mặt trời lặn. Ánh dương quang đến chỗ này thì ẩn tàng nên gọi bằng Sơn Hạ Hỏa”.

Bính Thân Đinh Dậu, khí tắt hình tàng như mặt trời lặn phía Tây, sức đã yếu nhược, càng tối càng hiu hắt vàng vọt.

Sơn Hạ Hỏa tâm chất hẹp hòi, tự tư tự lợi, mưu lược không đủ, nhưng vẻ ngoài lại vênh vang, lúc nào cũng lý luận.

Bạn đang xem: SƠN HẠ HỎA – BÍNH THÂN ĐINH DẬU

Nạp âm Sơn Hạ Hỏa số xấu hay tốt cũng không nên dùng làm tâm phúc, không bao giờ là người cộng sự chân thành.

Thân Dậu Kim đều bị Hỏa khắc nên thường rối ren trước biến động hay hung vận.

Ý tượng

  1. Dễ gặp thời vận xấu, như vận động viên bóng rổ có tư thế đẹp, nhưng vẫn chưa lao tới bàn
  2. bề ngoài cứng, bên trong thường trống rỗng
  3. Nếu biết tiến thoái hợp thời, kích thực thực lực thì ko đến nỗi đuổi theo ảo mộng cao xa một cách đáng tiếc

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm SƠN HẠ HỎA – BÍNH THÂN ĐINH DẬU

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Bính Thân Đinh Dậu. Thân là cửa của đất, Dậu là cổng của mặt trời lặn. Ánh dương quang đến chỗ này thì ẩn tàng nên gọi bằng Sơn Hạ Hỏa”.

Bính Thân Đinh Dậu, khí tắt hình tàng như mặt trời lặn phía Tây, sức đã yếu nhược, càng tối càng hiu hắt vàng vọt.

Sơn Hạ Hỏa tâm chất hẹp hòi, tự tư tự lợi, mưu lược không đủ, nhưng vẻ ngoài lại vênh vang, lúc nào cũng lý luận.

Nạp âm Sơn Hạ Hỏa số xấu hay tốt cũng không nên dùng làm tâm phúc, không bao giờ là người cộng sự chân thành.

Thân Dậu Kim đều bị Hỏa khắc nên thường rối ren trước biến động hay hung vận.

Ý tượng

  1. Dễ gặp thời vận xấu, như vận động viên bóng rổ có tư thế đẹp, nhưng vẫn chưa lao tới bàn
  2. bề ngoài cứng, bên trong thường trống rỗng
  3. Nếu biết tiến thoái hợp thời, kích thực thực lực thì ko đến nỗi đuổi theo ảo mộng cao xa một cách đáng tiếc

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button