Tử vi

Sự thú vị của tướng mạo

Tử vi đẩu số có thể xem về tướng mạo của con người, ở đây đưa ra ví dụ về ông P. Ông P sinh được 1 người con trai nên nhờ thầy đoán mệnh và chọn tên cho con. Ông P có khuôn mặt dài, nhưng con trai ông ấy có Thái dương tọa ở cung Mệnh, do đó có thể đoán định đứa con này của ông khuôn mặt không giống cha mà có khuôn mặt tròn rất đáng yêu. Ông P vô cùng ngạc nhiên và hết sức cảm phục vì đoán định chính xác này. Căn cứ vào di truyền học, con trai ông ấy đáng lẽ phải giống cha là có khuôn mặt dài nhưng do mệnh bàn có Thái dương tọa ở cung Mệnh nên có khuôn mặt tròn rất đáng yêu.

Vậy làm thế nào để nghiên cứu tướng mạo của một người?

Nên căn cứ vào các bước sau:

Bạn đang xem: Sự thú vị của tướng mạo

 1. Căn cứ vào các sao tọa ở cung Mệnh và cung Thân của họ để nghiên cứu phán đoán.
 2. Căn cứ vào các sao toa ở cung Phụ mẫu trên mệnh bàn của họ để nghiên cứu, phán đoán (sách xưa gọi cung Phụ mẫu là cung tướng mạo).
 3. Căn cứ vào tổ hợp các sao trên mệnh bàn của họ để nghiên cứu, phán đoán.
 4. Căn cứ vào phương vị của các sao trên mệnh bàn của họ để nghiên cứu, phán đoán.

Phàm trên mệnh bàn có các sao sau tọa ở cung Mệnh, cung Thân, cung Phụ mẫu thì người này khi trưởng thành rất anh tú, xinh đẹp, mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng.

 1. Thái dương, Thái âm, Thiên đồng, Thiên tướng, Thiên khôi, Thiên việt, Tử vi, Văn xương, Văn khúc, Tả phù, Hữu bật, Thiên cơ, Thiên phủ, Lộc tồn, Thiên diêu, Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên phúc, Thiên quý, Thiên tài.
 2. Văn xương, Văn khúc và Thiên khôi hoặc Thiên việt đồng cung, sách xưa gọi là “bất độc thi thư dã khả nhân” (không học hành gì cũng giỏi giang).
 3. Mệnh nữ có Thiên đồng, Thái âm tọa ở Tý địa.
 4. Mệnh nữ có Thiên đồng tọa ở Tị địa và Hợi địa.
 5. Thiên cơ, Thái âm đồng cung ở Dần địa và Thân địa.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự thú vị của tướng mạo

Tử vi đẩu số có thể xem về tướng mạo của con người, ở đây đưa ra ví dụ về ông P. Ông P sinh được 1 người con trai nên nhờ thầy đoán mệnh và chọn tên cho con. Ông P có khuôn mặt dài, nhưng con trai ông ấy có Thái dương tọa ở cung Mệnh, do đó có thể đoán định đứa con này của ông khuôn mặt không giống cha mà có khuôn mặt tròn rất đáng yêu. Ông P vô cùng ngạc nhiên và hết sức cảm phục vì đoán định chính xác này. Căn cứ vào di truyền học, con trai ông ấy đáng lẽ phải giống cha là có khuôn mặt dài nhưng do mệnh bàn có Thái dương tọa ở cung Mệnh nên có khuôn mặt tròn rất đáng yêu.

Vậy làm thế nào để nghiên cứu tướng mạo của một người?

Nên căn cứ vào các bước sau:

 1. Căn cứ vào các sao tọa ở cung Mệnh và cung Thân của họ để nghiên cứu phán đoán.
 2. Căn cứ vào các sao toa ở cung Phụ mẫu trên mệnh bàn của họ để nghiên cứu, phán đoán (sách xưa gọi cung Phụ mẫu là cung tướng mạo).
 3. Căn cứ vào tổ hợp các sao trên mệnh bàn của họ để nghiên cứu, phán đoán.
 4. Căn cứ vào phương vị của các sao trên mệnh bàn của họ để nghiên cứu, phán đoán.

Phàm trên mệnh bàn có các sao sau tọa ở cung Mệnh, cung Thân, cung Phụ mẫu thì người này khi trưởng thành rất anh tú, xinh đẹp, mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng.

 1. Thái dương, Thái âm, Thiên đồng, Thiên tướng, Thiên khôi, Thiên việt, Tử vi, Văn xương, Văn khúc, Tả phù, Hữu bật, Thiên cơ, Thiên phủ, Lộc tồn, Thiên diêu, Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên phúc, Thiên quý, Thiên tài.
 2. Văn xương, Văn khúc và Thiên khôi hoặc Thiên việt đồng cung, sách xưa gọi là “bất độc thi thư dã khả nhân” (không học hành gì cũng giỏi giang).
 3. Mệnh nữ có Thiên đồng, Thái âm tọa ở Tý địa.
 4. Mệnh nữ có Thiên đồng tọa ở Tị địa và Hợi địa.
 5. Thiên cơ, Thái âm đồng cung ở Dần địa và Thân địa.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button