Tử vi

Sức ảnh hưởng của bộ Khôi Việt

Sức ảnh hưởng của bộ Khôi Việt tới cách cục

Thiên Khôi và Thiên Việt là các sao an theo Thiên Can tới cung địa bàn. Các sao an theo Thiên Can có tính chất hiển hiện, tác động mạnh chi phối toàn bộ cách cục. Khi xem lá số Tử Vi thì bộ Khôi Việt được để ý đến đầu tiên trong Lục Cát Tinh. Khôi Việt như thường luận là quý nhân, được sự giúp đỡ từ người khác. Thực chất bộ sao Khôi Việt có tính tự khắc phục khuyết điểm của chính bản thân. Bộ sao này từ cách an từ Thiên Bàn cho thấy giá trị của chúng. Một số những nguyên tắc an sao cho ta thấy được tính chất của chúng. Như Lộc Tồn khởi từ vị trí Lâm Quan của Vòng Trường Sinh của Thiên Can. Sao này an từ Thiên Can mà ra. Tính chất của vị trí Lâm Quan là sự phát triển, hướng tới, thu được lợi nhờ tích lũy và đang tiến lên. Sau Lâm Quan tới Đế Vượng chủ sự phát triển đã cực độ, vào thời kỳ đi xuống. Vì vậy, như xét tại Can Giáp. Ta có khởi Trường Sinh tại cung Hợi, đi theo chiều nghịch tới Lộc Tồn tại Dần. Cung Ngọ và Tuất là Dưỡng và Tử. Vì vậy, tính chất của Mệnh tại Lộc Tồn khác Mệnh tại Quốc Ấn hay Bệnh Phù và hạn cũng như vậy. Khi Mệnh có Lộc Tồn đồng cung với Thiên Khôi rất khác so với tam hợp có Thiên Khôi. Bộ Khôi Việt là sự hữu tình của ngũ hành ở Thiên Can và Địa Chi lấy vòng trường sinh để đo sức. Thiên Khôi cũng khác Thiên Việt và các sao bộ còn lại từng cung khác nhau như vậy. Sức ảnh hưởng của Khôi Việt xếp như Lộc Tồn, Kình Đà. Khôi Việt là hai sao chủ quý, phát khởi và đỉnh điểm. Thiên Khôi là đỉnh điểm và Thiên Việt là khởi phát. Bộ Khôi Việt có khả năng điều hòa Sát Tinh, tuy nhiên do đặc tính cơ bản mà có những cách cục mang ý nghĩa xấu.

” Khôi Việt trùng phùng Sát tẩu cố tật vưu đa”.

Bạn đang xem: Sức ảnh hưởng của bộ Khôi Việt

” Việt Linh Hình ngộ Cơ Lương, hoặc là Nhật Nguyệt ắt chờ lôi kinh”.

” Cự Kỵ nên tránh đò sông, Phục Binh Hình Việt mắc vòng binh đao”.

Riêng cách Cự Kỵ ngộ Việt Linh Hình Kình Khoa tức là Cự Môn ngộ Kỵ Hình Kình Việt Linh có Khoa là cách xấu do hình thành Kỵ Hình và Việt Linh Hình nhưng Khôi Việt và Khoa ở đây giải họa rất nhiều cho cách Cự Kỵ, mệnh tạo thuở nhỏ thường xuống nước, ngay cả hạn xấu nhưng không có vấn đề gì.

Cách Khôi Việt ngộ Sát Tinh trùng phùng. Đây là cách có bệnh kinh niên, tức có tật nhưng chữa không khỏi. Cách này bắt nguồn từ tính chất điều hòa và khởi phát của bộ sao này.

Thiên Khôi là sao chủ việc cũ, Thiên Việt khởi phát, như gặp Kình Kiếp là sát tinh đi với cơ quan như Thiên Đồng là cách bệnh cũ đau bụng tái phát kinh niên do bộ Đồng Kình Kiếp ngộ Khôi Việt tai họa với cái bụng. Tuy nhiên cách Đồng ngộ Không Kiếp có Khôi Việt không mấy xấu vì còn được phát phúc, nếu gặp Chính Tinh như Cự Môn chỉ thấy xấu. Khôi Việt tốt đẹp là thói quen tốt lặp lại, là phẩm chất tốt học tập theo như phẩm chất đạo đức, phẩm chất thành công. Cũng vì phần lớn của tính chất này mà Khôi Việt được luận là văn tinh, là vị liệt tam thai. Các tính chất tốt đẹp của sao này thường thể hiện do tính thói quen của bộ Khôi Việt. Hai sao này còn chủ sự quý hiếm. Bộ Khôi Việt kỵ gặp Thiên Hình hình thành bộ Khôi Hình và Việt Hình đều không tốt. Nếu thêm Hỏa Linh thành cách Khôi Hỏa Hình và Việt Linh Hình chủ tai họa. Nhìn chung để thành cách cục mang tính chất quyết định với bộ Khôi Việt cần nhiều sao hội họp do Khôi Việt là quý tinh, có tính chất điều hòa như Hóa Khoa. Cách cục xấu như Phục Binh Hình Việt, Linh Hình Việt có Phi Liêm,… như các cách thường đề cập trên báo KHHB thời trước do chiến tranh còn xảy ra được nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong thời chiến nếu chẳng may gặp cách Việt Linh Hình ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương thì khó mà thọ nổi. Trong thời bình các cách trên chưa mang tính quyết định nếu thiếu Kỵ Hình, Không Kiếp hoặc ngộ Sát Tinh trùng phùng. Vì vậy, các cách Việt Linh Hình hay Khôi Hình chỉ cần Hóa Khoa hoặc Quyền hoặc bộ Lộc Ấn Bệnh có thể biến đổi tính chất trở nên tốt đẹp. Cách Phi Việt Linh Hình cũng chưa xấu nếu chưa gặp Sát Phá Tham, xấu hơn nếu có Hình Kỵ và quyết định nếu gặp thêm Không Kiếp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sức ảnh hưởng của bộ Khôi Việt

Sức ảnh hưởng của bộ Khôi Việt tới cách cục

Thiên Khôi và Thiên Việt là các sao an theo Thiên Can tới cung địa bàn. Các sao an theo Thiên Can có tính chất hiển hiện, tác động mạnh chi phối toàn bộ cách cục. Khi xem lá số Tử Vi thì bộ Khôi Việt được để ý đến đầu tiên trong Lục Cát Tinh. Khôi Việt như thường luận là quý nhân, được sự giúp đỡ từ người khác. Thực chất bộ sao Khôi Việt có tính tự khắc phục khuyết điểm của chính bản thân. Bộ sao này từ cách an từ Thiên Bàn cho thấy giá trị của chúng. Một số những nguyên tắc an sao cho ta thấy được tính chất của chúng. Như Lộc Tồn khởi từ vị trí Lâm Quan của Vòng Trường Sinh của Thiên Can. Sao này an từ Thiên Can mà ra. Tính chất của vị trí Lâm Quan là sự phát triển, hướng tới, thu được lợi nhờ tích lũy và đang tiến lên. Sau Lâm Quan tới Đế Vượng chủ sự phát triển đã cực độ, vào thời kỳ đi xuống. Vì vậy, như xét tại Can Giáp. Ta có khởi Trường Sinh tại cung Hợi, đi theo chiều nghịch tới Lộc Tồn tại Dần. Cung Ngọ và Tuất là Dưỡng và Tử. Vì vậy, tính chất của Mệnh tại Lộc Tồn khác Mệnh tại Quốc Ấn hay Bệnh Phù và hạn cũng như vậy. Khi Mệnh có Lộc Tồn đồng cung với Thiên Khôi rất khác so với tam hợp có Thiên Khôi. Bộ Khôi Việt là sự hữu tình của ngũ hành ở Thiên Can và Địa Chi lấy vòng trường sinh để đo sức. Thiên Khôi cũng khác Thiên Việt và các sao bộ còn lại từng cung khác nhau như vậy. Sức ảnh hưởng của Khôi Việt xếp như Lộc Tồn, Kình Đà. Khôi Việt là hai sao chủ quý, phát khởi và đỉnh điểm. Thiên Khôi là đỉnh điểm và Thiên Việt là khởi phát. Bộ Khôi Việt có khả năng điều hòa Sát Tinh, tuy nhiên do đặc tính cơ bản mà có những cách cục mang ý nghĩa xấu.

” Khôi Việt trùng phùng Sát tẩu cố tật vưu đa”.

” Việt Linh Hình ngộ Cơ Lương, hoặc là Nhật Nguyệt ắt chờ lôi kinh”.

” Cự Kỵ nên tránh đò sông, Phục Binh Hình Việt mắc vòng binh đao”.

Riêng cách Cự Kỵ ngộ Việt Linh Hình Kình Khoa tức là Cự Môn ngộ Kỵ Hình Kình Việt Linh có Khoa là cách xấu do hình thành Kỵ Hình và Việt Linh Hình nhưng Khôi Việt và Khoa ở đây giải họa rất nhiều cho cách Cự Kỵ, mệnh tạo thuở nhỏ thường xuống nước, ngay cả hạn xấu nhưng không có vấn đề gì.

Cách Khôi Việt ngộ Sát Tinh trùng phùng. Đây là cách có bệnh kinh niên, tức có tật nhưng chữa không khỏi. Cách này bắt nguồn từ tính chất điều hòa và khởi phát của bộ sao này.

Thiên Khôi là sao chủ việc cũ, Thiên Việt khởi phát, như gặp Kình Kiếp là sát tinh đi với cơ quan như Thiên Đồng là cách bệnh cũ đau bụng tái phát kinh niên do bộ Đồng Kình Kiếp ngộ Khôi Việt tai họa với cái bụng. Tuy nhiên cách Đồng ngộ Không Kiếp có Khôi Việt không mấy xấu vì còn được phát phúc, nếu gặp Chính Tinh như Cự Môn chỉ thấy xấu. Khôi Việt tốt đẹp là thói quen tốt lặp lại, là phẩm chất tốt học tập theo như phẩm chất đạo đức, phẩm chất thành công. Cũng vì phần lớn của tính chất này mà Khôi Việt được luận là văn tinh, là vị liệt tam thai. Các tính chất tốt đẹp của sao này thường thể hiện do tính thói quen của bộ Khôi Việt. Hai sao này còn chủ sự quý hiếm. Bộ Khôi Việt kỵ gặp Thiên Hình hình thành bộ Khôi Hình và Việt Hình đều không tốt. Nếu thêm Hỏa Linh thành cách Khôi Hỏa Hình và Việt Linh Hình chủ tai họa. Nhìn chung để thành cách cục mang tính chất quyết định với bộ Khôi Việt cần nhiều sao hội họp do Khôi Việt là quý tinh, có tính chất điều hòa như Hóa Khoa. Cách cục xấu như Phục Binh Hình Việt, Linh Hình Việt có Phi Liêm,… như các cách thường đề cập trên báo KHHB thời trước do chiến tranh còn xảy ra được nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong thời chiến nếu chẳng may gặp cách Việt Linh Hình ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương thì khó mà thọ nổi. Trong thời bình các cách trên chưa mang tính quyết định nếu thiếu Kỵ Hình, Không Kiếp hoặc ngộ Sát Tinh trùng phùng. Vì vậy, các cách Việt Linh Hình hay Khôi Hình chỉ cần Hóa Khoa hoặc Quyền hoặc bộ Lộc Ấn Bệnh có thể biến đổi tính chất trở nên tốt đẹp. Cách Phi Việt Linh Hình cũng chưa xấu nếu chưa gặp Sát Phá Tham, xấu hơn nếu có Hình Kỵ và quyết định nếu gặp thêm Không Kiếp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button