Tử vi

Sưu tập các bài viết của AlexPhong – Phần 2

ĐỨC PHẬT ĐI ĐÁI

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không. Mới đầu tiếp cận, thì bạn cũng quá hiểu, Phật là một sự khủng khiếp, quyền năng vô thượng. Đến Tôn Ngộ Không là anh hùng trong mắt bọn chúng tôi, mà Phật lật tay phát úp gọn. Một mảnh bùa gán lên là năm trăm năm người anh hùng chỉ có nằm ăn viên sắt và uống nước rỉ đồng mà sống qua ngày. Rồi thiên hạ triệu triệu người triều bái, cúng hàng trăm vạn lượng hoàng kim để cầu khẩn Ngài. Ngài là thần trên muôn thần, đến Ngọc Hoàng thượng đế bá đạo anh hùng như vậy mà vẫn dưới quyền ngài bảo kê. Nói chung, tiếp cận ngài chỉ thấy dân gian mô tả quyền năng vô hạn lượng, và lòng từ bi cũng lượng vô hạn. Tôi không cách nào hỏi được thế thực sự ngài có đi đái hay không.

Rồi đến những ngày gần đây, khi bạn tôi, nhà khoa học Gấu Phệ cũng theo Phật, ngày ngày cúi lạy ngài, bề ngoài là xin giác ngộ nhưng tôi biết mong muốn thực sự của Gấu Phệ là giảm cân mà không phải ăn kiêng. Tôi lại càng muốn tiếp cận ngài để hỏi ngài có đi đái hay không.

Bạn đang xem: Sưu tập các bài viết của AlexPhong – Phần 2

Rồi kì duyên đến, đến kì lạ một cách khó tả, giúp tôi tìm được câu trả lời. Tất cả những gì nhân gian họ nói về Phật, kể cả những người tu hành, đa phần là sai lạc và ngụy tạo. Những gì Đức Phật để lại truyền dạy đã bị bóp méo, thậm chí bóp méo nhiều lần.

Thứ nhất, Phật không phải vị thần, cũng không phải thượng đế hay cũng chẳng phải giáo chủ gì hết. Phật là trạng thái tỉnh, còn chúng sinh hiện nay đang trong trạng thái mê. Phật là người đã giác ngộ. Giác là tỉnh, Ngộ là nhận ra. Còn chúng sinh là những người chưa tỉnh. Đức Phật là người tỉnh, truyền lại cách tỉnh lại cho nhân gian. Đơn giản vậy thôi. Tớ tỉnh rồi, tớ nhận ra và muốn giúp các bạn tỉnh. Không phải sáng lập phái, cũng không áp đặt. Loài người mới tiến bộ tới mức chấp nhận sự bình đẳng của mọi người từ màu da sắc tộc đến xuất thân. Phật thì bá đạo hơn, Phật coi vạn vật bình đẳng, từ cỏ cây hoa lá chim muông bình đẳng như con người hết. Không phân biệt, thậm chí không phân biệt ta và ngoài ta luôn. Đức Phật là người, cái ngài tìm thấy gọi là Đạo. Đạo vốn có hằng có và tự có như vậy. Ngài không sáng tạo ra, cũng chẳng chuyển rời, mà chỉ đơn giản là thấy. Cho nên không có chuyện Đức Phật di chuyển bốn biển hay hô mưa gọi gió. Ngài chả làm được cái gì, thậm chí còn không khỏe bằng tôi. Và Ngài cũng chẳng trừng phạt được ai, vì tội xếch mé hay nói xấu Ngài. Có tu sĩ Bà La Môn đến xúc xiểm, Ngài cũng chỉ dùng lời mà đáp, ông kia nghe thì nghe, không nghe thì không nghe. Ngài cũng chẳng có Như Lai Thần Chưởng đánh sấp mặt mấy thằng bật Ngài. Đơn giản, Ngài chỉ là người, và người này đặc biệt là đã tỉnh ngộ. Đạo đơn giản là các quy luật tự nhiên mà Ngài thấy. Nghĩa là gì, ra mưa Ngài vẫn ướt. Gai đâm, Ngài vẫn đau. Và tôi tìm được câu trả lời, đó là uống nhiều nước Ngài vẫn đi đái, mà có khi đái như sứa luôn.

Tất cả những gì quyền năng và sự khủng khiếp nhân gian nói về Đức Phật là họ gán như vậy. Và tôi cũng biết luôn rằng, Ngài chẳng cho ai được cái gì. Làm gì có mà cho. Một xu dính túi cũng không. Những gì cầu khẩn từ một vị thần ban phát là người đời tự tưởng vậy. Họ kính, họ cầu, và họ tự nghĩ vậy.

Đức Phật tuy không cho đời một xu. Nhưng cái cho đời chính là một con đường. Nôm na, ông là bậc thầy và chỉ vẽ. Làm hay không là do thằng nghe, ông không liên quan, không cấp vốn, không gò ép, không chiêu dụ, không tiếp tay. Cái thấy và cái biết của Đức Phật không được ngài nói hết kể hết, vì theo ngài đó là vô nghĩa. Sau này, chúng sinh ngộ sẽ tự biết. Cái mà Đức Phật truyền duy nhất đó là: con đường diệt Khổ.

Đầu tiên, Ngài xác định đối tượng cần giải quyết. Đó là Khổ. Chiết nghĩa được từ này chắc cả vạn quyển không xong. Đơn giản, ta cứ gọi là Khổ đã. Tiếng Anh dịch là suffering (sự chịu đựng). Sau này, bạn sẽ hiểu Khổ không phải khổ đau ta hay dùng mà Khổ đơn giản là sự sai lệch giữa kì vọng và thực tế. Thực tế mưa, bạn muốn nắng, đó là khổ. Thực tế nóng, bạn muốn lạnh, đó là khổ. Khi nào, thực tế mưa bạn thấy vui, nắng cũng thấy vui, đi qua đống rác thấy thối, nhưng vẫn vui và chấp nhận rác thì phải thối, thì bạn là Phật.

Phật không dạy Cân Đẩu Vân, không dạy biến hình, không dạy thần thông. Ngồi thiền 49 ngày, rồi quyết định theo con đường Trung Đạo và soạn ra Tứ Diệu Đế cho đời. Xác định được Khổ, ngài viết là Khổ Đế. Tiếp theo, Ngài dạy nguyên nhân Khổ tức Tập Đế. Khi biết nguyên nhân Khổ, lại dạy diệt Khổ rồi thì sẽ như nào, tức là Diệt Đế. Diệt Đế nôm na là mục đích muốn tới, là mười quả bóng bowling đã thấy rõ. Cuối cùng, nắm rõ mục đích, Ngài mới dạy cách đi tới đích tức Đạo Đế, cách diệt Khổ. Và cách diệt Khổ có 8 cách tức Bát Chánh Đạo. Cực kì rõ ràng và khúc chiết. Không à uôm loằng ngoằng.

Đức Phật biết rất nhiều, nhưng không nói hết vì không liên quan. Phật chỉ truyền cho nhân gian bốn điều trên, tức Tứ Diệu Đế, bốn chân lý kỳ diệu. Chúng sinh nắm được bốn điều kì diệu trên là đạt con đường tiệm tu đắc quả A La Hán. Tuy chậm nhưng chắc chắn.

Tức là trước khi ngộ, chẻ củi gánh nước. Sau khi ngộ, cũng chẻ củi gánh nước. Không có biến hình, không có bay lượn, không có siêu giàu. Tất cả vẫn y nguyên chỉ là trước đây Vô Minh tức ngu, giờ sáng, biết và hiểu quy luật nó thế. Trước khi ngộ, sờ tay bị điện giật. Sau khi ngộ, sờ tay điện vẫn giật, chỉ là biết rồi nên không sờ nữa. Vũ trụ đất trời vẫn vận hành như trước, chỉ là kẻ ngộ rồi không còn khổ vì thấy nó bình thường, quy luật nó phải thế. Không còn ái li biệt khổ, cái khổ vì xa cách người mình yêu. Không còn oán tăng hội khổ, cái khổ vì gặp kẻ mình ghét. Không còn cầu bất đắc khổ, cái khổ vì cầu không được ước không thấy.

Tức là nếu Đức Phật uống nhiều nước, Ngài vẫn đi đái, nhưng Ngài hiểu điều đó.

Tất cả những gì nhân gian huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt. Thậm chí cản đường những người truy cầu chính đạo đến với Phật Pháp. Phật Pháp quá đơn giản, tới mức nói vài câu đã hết. Nhưng thế giới tự vẽ rắn thêm chân rết cười nắc nẻ, ra cả một mớ loạn xạ rườm rà, pháp khí rồi đạo môn. Cái chân lý thì không nắm, chỉ chạy theo thần thông với chả hư hoa. Đức Phật gọi chúng sinh là kẻ mê cũng đúng. Đưa thuốc giải cho mấy thằng mê thì chúng nó cũng chỉ gây mê thêm những thằng khác mà thôi. Đức Phật nói rằng nếu yêu quý ngài, noi theo ngài thì cũng chỉ làm được người khôn, chứ không tự tu thì không thành được kẻ ngộ. Tất cả những hình tượng lập ra để thờ Phật là do đời sau yêu mến, suy tôn và tưởng nhớ nên lập ra, chứ Đức Phật không mong cái đó, cũng không tạo dựng cái đó. Tất cả đều bình đẳng, và phải tự ngộ, ta chỉ là người vẽ chút kinh nghiệm, các người thấy ta sai thì cứ bỏ mà tự tìm đúng, đừng lạy ta để xin ta.

Ngàn năm mặt trời vẫn thế là bản thể mặt trời. Nhưng nhận thức về mặt trời của con người luôn thay đổi, ngày càng sáng rõ hơn. Thay đổi mãi, đổi mãi để tiệm cận đến bản thể thực sự của mặt trời. Cho dù nhận ra rồi, thì mặt trời vẫn thế, chỉ là con người đó đỡ khổ vì ngu vì vọng tưởng mặt trời thôi. Chứ đừng mong dịch chuyển hay bắn rụng mặt trời.

Có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu không làm thì không bao giờ có. Không làm thì Việt Nam không thành siêu cường được đâu, ngồi đó mà lạy Phật. Chỉ là nếu làm, thì hãy làm theo quy luật vận hành tự nhiên thì sẽ thành công. Nhắm mắt làm bừa làm ẩu thì chỉ có xuống hố. Vì khi Đức Phật uống nhiều nước, Ngài cũng phải đi đái mà thôi.

Bài tiếp: Bản chất của BÁT CHÁNH ĐẠO, con đường diệt khổ

….

PHẬT MẶC KỆ

Chúng ta tiếp tục chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp ba. Và xin kính chào các học sinh lớp một của tôi. Chào mừng các bạn bước vào lớp hai. Hôm nay người tỉnh thức sẽ bàn với các người chưa tỉnh thức về Ngũ Uẩn.

Đầu tiên, Phật Pháp không hề nói về người, không động tí nào luôn. Phật Pháp nói về Khổ. Giống như phương pháp xác định cấu trúc phân tử sinh học không hề nhắc tới các phân tử hay nguyên tử gì gì, mà đi xác định các điện tử. Các điện tử không phải các phân tử cần tìm, nhưng luôn bao quanh các phân tử, và thông qua mạng lưới điện tử sẽ xác định được các cấu trúc phân tử. Giống như vậy, Khổ không phải người nhưng thông qua Khổ, xử lý được vấn đề Người.

Một trong các nỗi Khổ là Ngũ ấm (uẩn) xí thạnh Khổ, tức cái Khổ của Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn là Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. Con người chính là tập hợp của Ngũ Uẩn. Trong đó, Sắc là thể xác, Thọ là thụ cảm, Tưởng là trí tưởng tượng, Hành là tác ý và Thức là sự nhận ra.

Lấy ví dụ một người ngồi vẽ tranh. Thể xác người đó chính là Sắc. Sự nhìn vật thể bằng mắt chính là Thọ. Nhìn rồi thì tưởng tượng trong đầu đó là Tưởng. Tay vẽ là Hành. Và bức vẽ cuối cùng là Thức.

Con người bao gồm ngũ uẩn. Nói cách khác, nếu con người là một công ty thì công ty này có năm lao động. Mỗi lao động nhận một việc như trên. Đầy đủ cả năm mới tạo thành con người. Nếu chỉ có thể xác, thì cũng giống tảng đá vô tri. Phật pháp chia đối tượng con người làm năm phần để nghiên cứu cho tường tận.

Quay lại việc vẽ tranh. Từ một vật thể sau năm bước truyền tải đã thành một bức tranh. Và Phật Pháp chế giễu việc vẽ tranh này, vì sao, vì sai bét. Vật thể vẫn là vật thể, tranh là tranh. Mặt trời vẫn là mặt trời, nhưng nhận thức của con người là bức vẽ. Bức vẽ không truyền tải được toàn bộ mặt trời. Bức vẽ là những gì con người nhận thức về mặt trời. Phật pháp bảo là sai bét. Cái sai này chính là Khổ, và phải xử lý cái Khổ này cho triệt để.

Con người hít ngửi sờ soạng, tưởng tượng rồi tác ý rồi nhận thức gì gì đều là sai bét. Sai vì đó là chủ quan của con người, chứ không phải thực sự vật thể như vậy.

Những điều kinh điển viết là Thức. Cái tôi đang nói với bạn là Thức. Tri thức là Thức. Kiến thức là thức. Tất cả Thức này dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là tiệm cận với sự vật hiện tượng khách quan. Thức là bức vẽ. Vẽ đẹp vẽ giỏi, tự trừu tượng để vẽ thật đúng thật hay, cuối cùng vẫn không mô tả được chính xác hiện thực. Tóm lại là sai toét. Ấy vậy mà con người vẫn tự hào với kiến thức, với tri thức, với các thể loại thức. Phật sổ toẹt, phán câu xanh rờn: chúng bay sai hết.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là quá trình học của con người: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi phân tích, rồi tổng hợp, rồi đánh giá. Các bước tiếp cận được dạy ra rả trong giáo dục. Chân lý thì ở đâu cũng đúng. Phương Tây muốn phác họa lộ trình học tập cuối cùng cũng gặp Phương Đông ở triết lý Ngũ Uẩn.

Và những cái thấy, những cái cảm, những cái tưởng này đều làm khổ con người. Càng vận hành công ty Ngũ Uẩn này thì càng sản xuất ra các sản phẩm sai lệch. Không cần nói nhiều thêm, Phật bảo: chúng bay dừng hết cho tao. Đóng cửa nhà máy Ngũ Uẩn. Không vận hành theo quy trình này nữa.

Tất cả hôn hít sờ soạng, sướng à, đau à, lạc ư, hỉ á, hoan ạ. Dẹp hết. Vì mấy cái phương pháp đo lường trắc định đó của tụi bay sai hết. Càng miên man, càng chìm đắm theo những cái đó đời chúng bay càng khổ.

Cái Ngũ Uẩn là giả. Cái thân là giả. Thức ăn đi vào, bã thải đi ra, cơ thể không ngừng thay đổi, và chung quy là tập hợp vật chất của vũ trụ mà thôi. Cái tập hợp đó cũng không cố định mà thay đổi liên tục. Vậy cái gì là thân tôi mà nhận vơ Thân Thể tôi. Cái thấy của thân cũng giả luôn. Khi mắt thấy thì vật thể đã biến đổi. Mắt có nhìn là thấy quá khứ của vật thể đó. Ví dụ cực đoan, thì khi tay vẽ xuống con gà con, con gà đó trong thực tế đã thành gà già rồi. Rồi trong đầu là một tập hợp các định kiến các kinh nghiệm về gà. Mang định kiến với các con gà cũ áp lên con gà mới gặp, nên sai. Vì muốn lưu trữ hình ảnh con gà mà sai.

Trong hai câu thơ của Tô Đông Pha có Phật.

Nhạn đến hồ, hồ phản bóng. Nhạn bay qua, hồ không lưu bóng.

Gió thổi vào rừng trúc, trúc lao xao. Gió thổi qua rồi, trúc hết lao xao.

Mặt hồ chính là Phật. Rừng trúc chính là Phật. Vì mặt hồ không tích lũy ảnh chim nhạn. Vì rừng trúc không tích lũy gió.

Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Em chính là Phật luôn đó em. Vì em không tích lũy tình yêu.

Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy sống trọn từng khoảnh khắc trong giờ phút hiện tại. Hiện tại chính là Phật. Vì hiện tại không tích lũy quá khứ.

Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền

Đối cảnh không sinh tâm, chính là Phật. Khỏi phải thiền nữa. Như mặt hồ phản chiếu bóng nhạn, bay qua thì có ảnh. Mà qua rồi không lưu ảnh. Đó chính là đối cảnh vô tâm. Ngũ Uẩn là thân và tâm. Vô tâm là không còn ngũ uẩn. Nhạn chưa bay tới, mặt hồ không mong đợi. Nhạn bay qua rồi, mặt hồ không lưu luyến, không thương nhớ. Không có ngũ uẩn, nên không có tưởng, không có cảm gì hết. Mà đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ vì đó là lẽ tự nhiên. Không dùng tâm gò ép, a phải ăn kiêng giảm cân phát, a phải cố thức chờ em yêu phát. Dẹp hết.

Vậy Phật là gì? Phật là không lưu trữ. Uẩn là lưu trữ, Uẩn là tích lũy. Tấm thân này lưu trữ trong cõi đời trăm năm kiếp người. Hình bóng em yêu phụ bạc lưu trữ trong tâm trí anh ba mươi năm. Nhật kí anh viết về em, bức họa anh vẽ em là anh muốn lưu trữ em ở mãi với anh với tâm với trí anh. Và thực ra là lưu em trong Ngũ Uẩn của anh. Đến khi anh giác ngộ, anh cho em bay luôn. Anh là Phật, anh không lưu trữ. Anh sống từng sát na, cái nào qua rồi thôi, cái nào chưa đến anh không cầu. Gương sáng bụi không mờ. Anh còn không có gương luôn em ơi.

Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh nhấn mạnh tính Không của Ngũ Uẩn. Bát Nhã Tâm Kinh muốn Chiếu kiến Ngũ Uẩn giai Không. Sắc cũng là không mà không cũng là sắc. Giai Không là vô ngã. Cái tôi tạo bởi ngũ uẩn là cái tôi giả lập bởi Tâm.

Vậy nhìn một cô gái xinh thì cô ta hiện hữu hay không hiện hữu. Có hiện hữu chứ. Nhưng vấn đề là anh không thấy em xinh, em hiểu không. Anh là Phật rồi. Anh không có năm túi Ngũ Uẩn nữa. Anh không cảm nhận em, anh không lưu trữ em, anh không đánh giá em. Tóm lại là anh kệ em. Phật là gì? Phật là mặc kệ. Mặc kệ cả ta luôn thì chính là vô ngã.

Thôi bây giờ biết rằng, hệ thống Ngũ Uẩn là sai lạc. Ngũ Uẩn là gì, là bản năng nhận biết của con người. Và cái bản năng đó là sai. Bản năng phân tích nhận biết đó dẫn tới khổ đau. Bản năng đó sinh Tâm và không thể mặc kệ được vạn vật. Bản năng đó phải được điều chỉnh bằng con đường Bát Chánh Đạo.

Cho nên thiền là sự có mặt ở thực tại. Cho nên sống không giận không hờn không oán trách, vì anh mặc kệ.

….

BÁT CHÁNH ĐẠO

Phật đã thành xin chào các vị Phật sắp thành. Hôm nay chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp ba sẽ bước vào lớp ba. Hiện nay, các bạn đã là Tỳ kheo, sau bài học này các bạn sẽ đắc quả A la hán.

Trước khi vào bài học chính là vài hàng Phi Lộ, giúp cho các vị Phật sắp thành rũ thoát cơn mê.

Phi lộ thứ nhất. Khi một ai đó thuyết giáo với bạn, như là tôi đang làm đây này, bạn phải hiểu đó là Thức của họ đang khai mở Thức cho bạn. Có hay đến đâu, nghe có hợp lý đến đâu thì cũng vẫn là Thức, tức là Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn thì phải sai, chưa thể đúng. Nhưng cái Thức hay là cái Thức dẫn bạn gần đến sự Đúng nó mới bỏ bạn đi. Các bạn sướng lắm nha, Đức Phật dẫn bạn đến gần mỏ vàng, bỏ bạn ở đó, bạn chỉ cần quờ tay là trúng vàng luôn à. Cho nên các Pháp đều là giả bạn nhé, nó chỉ là ngón tay chỉ bạn tới mặt trăng thôi, không phải mặt trăng. Kể cả Pháp của Phật cũng chỉ tiệm cận tới chân lý bạn nhé. Vì sao, có phải vì Phật giấu? Không phải, bởi vì chân Pháp là không lời. Lời vẫn thuộc Ngũ Uẩn. Thoát khỏi Ngũ Uẩn thì không thể nói hay viết hay kể được nữa. Chân Pháp là không lời.

Phi Lộ thứ hai. Khi một ai đó nói Tôi là Phật. Đó là câu nói sai. Vì đã có Tôi thì không có Phật. Đã là Phật thì không còn Tôi. Nói Tôi đã thành Phật thì đúng, vì sau khi thành Phật cái Tôi đó tan thành cát bụi rồi.

Phi Lộ thứ ba. Đã có Thân thì phải có Tâm. Có là có cả hai, không là không cả hai. Thân cộng gộp với Tâm thành Ngũ Uẩn, tùy theo cách phân chia Uẩn nào thuộc Thân và Uẩn nào thuộc Tâm. Cho nên Đức Phật khi chưa chết, ngài chỉ là Phật khi ngài ngồi thiền. Còn cứ xả thiền thì ngài là người. Người thì đi đái bình thường. Thiền là gì, thiền là tắt điện. Cơ thể như một căn phòng. Các suy nghĩ và hoạt động của thân tâm như TV smartphone như ánh đèn như điều hòa cho căn phòng. Khi tắt toàn bộ, và mở tất cả cửa ra thì gió mới lùa vào được, ánh trăng mới tới được đầu giường để thằng nằm trên giường ngẩng đầu nhìn trăng sáng và cúi đầu nhớ cố hương. Thiền là tắt điện cho tự nhiên ùa vào căn phòng.

Nay vào bài chính. Hôm nay nói về Bát Chánh Đạo, tám con đường diệt Khổ. Mục đích của Phật đề ra cho toàn bộ tập đoàn Phật Tử là diệt khổ. Xác định được Khổ, là diệt Khổ. Nếu các bạn hỏi Phật: Phật ơi, làm thế nào để cô người yêu của con xinh lên? Ngài sẽ trả lời: Này Tỳ Kheo, ta có dạy ngươi cách làm Thân xinh lên không? Ta chỉ dạy ngươi cách Diệt Khổ cơ mà. Bạn lại hỏi: nhưng sự xấu của cô ta làm con Khổ. Con xin hỏi Ngài, giữa một em xinh và xấu tính còn một em xấu mà tốt tính thì nên chọn em nào. Phật sẽ trả lời: Này Tỳ Kheo, ngươi nên chọn em xinh mà xấu tính. Người hỏi sẽ ngạc nhiên: hả vì sao?

Đương nhiên, chọn em xinh mà xấu tính rồi. Vì sao? Vì Phật Pháp sẽ sửa tâm tính cô ta thành tốt, bạn sẽ có một sản phẩm tốt cả gỗ lẫn nước sơn. Còn cô xấu người kia, Phật có sửa được đâu. Mà Phật không cần xinh, chúng ta cần xinh cơ mà. Vậy hãy áp dụng Phật Pháp một cách hợp lý.

Quay lại, Bát Chánh Đạo, con đường diệt khổ. Tám con đường này là một. Thông được một thì thông cả tám, mà tắc một là tắc hết. Tám con đường này chính là tám hướng, mà mệnh lý phương đông gọi là Bát Quái. Trung tâm của Bát Quái chính là Khổ. Bát Đạo quây tròn Khổ vào giữa và … diệt, không cho Khổ thoát khỏi đường nào. Trung tâm của Bát Quái là Khổ tức có Ngũ Uẩn trong đó, có cái Ta trong đó. Mục đích của Bát Chánh Đạo vây quanh là gì? Là muốn chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không. Tám con đường này có khi Khổ có. Tám con đường này mất khi Khổ mất. Cũng như bạn nói tám hướng là tám hướng xung quanh trung tâm nào. Không có trung tâm thì lấy đâu ra tám hướng nữa.

1. Cái Chánh (Đúng) không cố định.

Ban đầu, tôi tự hỏi tại sao một người thông minh tuyệt đỉnh như tôi đọc và nghe Bát Chánh Đạo lại thấy rườm rà rắc rối. Tôi đọc cả đoạn văn bàn về Chánh Mệnh mà không rút ra được điều gì, không hiểu họ đang viết cái gì luôn. Họ giảng lan man mãi lan man mãi mà không nói được Chánh Mệnh là gì. Chánh là Đúng, còn Mệnh là gì? Tiếng Anh dịch mệnh là livelihood tức cách sinh nhai. Có đúng không? Còn Chánh Niệm là gì? Niệm hay gặp trong từ Niệm Phật. Vậy Niệm khác gì Tụng, khác gì Ngữ? Ngữ khác gì Ngôn? Để nói với các Tỳ Kheo rằng, Pháp càng bàn càng loạn Pháp, càng xa rời gốc. Nếu chúng ta cứ đi theo họ, đọc bài của họ, nghe họ nói và tin họ, chẳng bao giờ ta tìm được Chân Pháp. Vì rất đơn giản, họ đang giảng cái ngọn. Họ bảo phải nhìn đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng. Ai chẳng biết vậy, nhưng thế nào là Đúng. Phật Pháp hiện nay và ngàn xưa bế tắc ở chỗ này. Đúng là cái đúng chung chung, mỗi người hiểu một kiểu. Tôi bảo màu xanh đúng, họ bảo màu đỏ đúng, người khác lại bảo màu vàng đúng. Sau này, tôi mới hiểu cái Chánh này cái Đúng này không cố định. Mà cái Đúng này chính là tâm của Bát Quái, cái Chánh này hướng đúng vào tâm của bát quái tức hướng và Khổ của mỗi chúng ta. Chánh của bạn khác Chánh của tôi. Khổ của bạn khác Khổ của tôi. Tôi tìm và diệt Khổ của tôi, bạn tìm và diệt Khổ của bạn. Chánh là gì? là đúng với mục tiêu.

2. Số tám là đầy đủ.

Một ngưỡng mộ nữa dành cho Phật pháp. Là khi thiên hạ nhăm nhăm xin tiền Phật rồi lạy rồi niệm, tôi lại chỉ băn khoăn sao lại là tám mà không phải bảy hay chín, sao lại là năm mà không phải bốn hay sáu. Vậy tám đã đủ chưa, có thừa hay thiếu không? Nếu bạn hiểu thuật số nhị phân áp lên ba chiều không gian để sinh ra Bát Quái, bạn hiểu và bạn tự tin rằng Tám là đủ vì 2 mũ 3 bằng 8. Nói Bát Quái là bạn hiểu 7 quái sẽ thiếu và 9 quái thì thừa. Vòng bát quái bạn vẽ ra thấy tám quái rời rạc và giữa tám quái có các khe hở. Để tôi nói cho bạn một bí mật kinh hoàng của vũ trụ: giữa tám quái không có khe hở đâu, nó kín mít và ôm trọn vũ trụ này đó, không rơi vào quái này thì rơi vào quái kia. Và Bát Chánh Đạo là đầy đủ, tám con đường là đầy đủ, này các Tỳ Kheo hãy cứ yên tâm đi trên tám con đường diệt khổ này nha, ta không giấu các người đường nào đâu. Và này các Tỳ Kheo, sau này không ai có thể đả phá được Đạo của ta đâu, vì Chân Đạo này tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ vẹn toàn. Chính vì đầy đủ nên có hệ thống, chính vì có hệ thống nên người học vững tâm vì cái gì cũng sẽ được giải quyết. Chính vì đầy đủ nhưng đơn giản nhất, nên không bị loạn pháp vô thiên, mất thời gian lan man vô bổ. Đó là vì sao tôi ngưỡng mộ Phật pháp. Chính vì đầy đủ, nên sau này bạn thấy tất cả các pháp khác cũng đều từ đây mà ra. Bạn học một pháp mà thông vạn pháp.

3. Thứ tự trong Bát Chánh Đạo là uyển chuyển.

Bát Chánh Đạo đời thường hóa giáo lý bằng cách gán cho các Đạo tám cái tên. Gán tên cho đời dễ hiểu. Nhưng chính vì gán tên mà đời chấp mê thành ra bất ngộ. Bạn hãy hiểu rộng ra là tám Đạo hay tám Hướng này cùng có và cùng mất, cùng sinh và cùng diệt. Bát Quái bạn và tôi vừa bàn đó là nói đến không gian, chưa nói đến thời gian.Lộ trình từ Chánh Kiến đến Chánh Định là lộ trình thời gian. Sau Định lại đến Kiến cứ thế mãi không ngừng. Đó là thứ tự chung nhất và hay gặp, còn thực sự bạn có thể bắt đầu từ bất cứ đường nào. Có thể đi ngược đi xuôi. Và khi thông một đường là thông cả tám, còn tắc một đường là tắc cả tám. Hãy hiểu thứ tự của bát chánh đạo một cách uyển chuyển nhé.

4. Bát Chánh Đạo là Bát Quái.

Chánh Kiến là Ly: Ly tượng trưng cho con mắt, cho cái nhìn. Nhưng khác với Khán là cái nhìn của mắt, tiếng Hoa hay nói: nỉ khán tức là bạn nhìn nè, hãy nhìn bằng mắt nè. Nhưng kiến là cái nhìn của toàn thân và tâm. Sau này từ chính kiến được dùng như là có quan điểm rõ ràng về một vấn đề nào đó. Bát Chánh Đạo bắt đầu giảng từ Chánh Kiến, hàm ý con người đầu tiên phải có cái nhìn đúng về vấn đề mình cần giải quyết. Tóm lại là xác định mục tiêu đã. Như Đức Phật nêu ra, mục tiêu đó là diệt Khổ. Đứa bé mở mắt.

Chánh tư duy (right intention) là Khảm: Khảm thủy chủ trí, sau khi nhìn thì phải suy nghĩ. Chánh Kiến rồi, phải Chánh tư duy, suy nghĩ cho đúng. Về Bát Quái thì hai đạo khởi đầu đang vẽ cho bạn một trục nam bắc. Quái Ly chủ phương nam và quái khảm chủ phương bắc. Cũng kì diệu là đạo Phật thờ ngọn lửa, sinh ở Ấn Độ nhưng nở hoa ở Trung Quốc. Ngược với đạo Thiên Chúa thờ nước. Lửa thì bốc lên cao còn nước thì dịu mát xuống thấp. Sẽ có bài sau này nói rõ hơn về Đạo Phật tương quan với Đạo Thiên Chúa như thế nào. Đứa bé biết nghĩ.

Xong trục Ly Khảm là trục nam bắc giờ đến trục Tây Đông. Tây Đông nhé, vì Đoài chính Tây được kể trước.

Chính Ngữ là Đoài. Ngữ khác với Ngôn. Anh ngữ, Việt ngữ Pháp ngữ là ngữ. Hàm ngôn hiển ngôn ngụ ngôn là ngôn. Ngôn là lời, nhỏ hơn và bị bao trùm bởi ngữ. Ngữ là cả một hệ tiếng. Chính ngữ áp dụng lên cho người tu hành là nói cả một hệ tiếng đúng. Đúng với gì, đúng với mục tiêu diệt Khổ. Như tôi đang nói với các bạn đây là Chính Ngữ. Như người tu họ niệm Phật là Chính Ngữ. Chính Ngữ nhé, khi mọi lời mọi tiếng đều hướng về đúng mục đích đề ra: diệt Khổ. Chính Ngữ ứng với quái Đoài nằm ở phương Tây. Đứa bé biết nói.

Chính Nghiệp là Chấn. Đoài Chấn vẽ xong trục Tây Đông nhé. Bắt đầu ở phía Tây vẽ về Đông. Tây Du Kí làm bạn hiểu Tây. Tây Thiên, Tây Tạng đều là Tây so với Trung là Trung Hoa. Phật pháp truyền từ Tây thiên về Đông thổ Đại Đường. Bát Chánh Đạo ngày nay ta đọc mang đậm sắc màu Hán ngữ, đã được Hán hóa rất nhiều, đương nhiên giá trị trường tồn không thay đổi. Quái Chấn chủ về hành động và biên ra là Nghiệp tức Action. Tất cả hành động hướng về mục đích diệt Khổ là Chánh Nghiệp. Sau này bạn sẽ hiểu trong xã hội, Chánh Nghiệp đơn giản là người có nghề nghiệp. Đứa bé biết làm.

Chánh Mệnh là Càn. Từ mệnh là một từ khó hiểu, tiếng Anh dịch là kiếm kế sinh nhai, rồi họ giảng là không kiếm ăn bằng cách làm điều ác. Theo tôi, đó là cách giảng xa rời nguyên nghĩa của Phật Pháp. Đó là cách giảng vuốt đuôi theo cái họ cho là thế. Chánh Mệnh tôi dịch là Sứ Mệnh Đúng. Trong Bát Chánh Đạo thì bốn đạo đầu thiên về thực, và bốn đạo sau thiên về trừu tượng. Bốn đạo đầu thiên về nhìn rồi tư duy rồi nói rồi làm, đều là các hành động thực. Sau bốn hành động thực là đến giá trị vô hình. Chánh Mệnh là khởi đầu cho giá trị vô hình. Người đi Diệt Khổ xác lập được sứ mệnh của mình là Diệt Khổ. Trong xã hội, bạn sẽ hiểu Chánh Mệnh là người có chức quyền. Họ có sứ mệnh của vị trí đó. Vua là Chánh Mệnh đó bạn. Càn là vua. Càn là nguyên tố tinh khiết. Càn là sự khởi đầu mới mẻ. Chánh Mệnh là sự khởi đầu của giai đoạn thuận thiên. Con người khi đó sống thuận theo luật tự nhiên. Con người khi đó đã thoát khỏi cơm áo gạo tiền để vươn lên vì những điều cao đẹp, sự sự phồn vinh và tiến bộ của nhân loại. Đứa bé có sứ mệnh.

Chánh Tinh Tấn là Tốn. Càn ở tây bắc, đầu kia của trục đương nhiên là đông nam tức Tốn. Tốn là sự thuận lợi, tốn là gió, là sự tiến bộ. Sau khi tìm hiểu nghĩ suy nói và làm thì tôi xác định được sứ mệnh của mình và đi theo. Chánh Tinh Tấn là thuận theo sứ mệnh mình chọn mà theo, cứ thế tiến lên hướng về mục đích Diệt Khổ. Mình đã lập mệnh thì ngọn gió bay khắp muôn phương. Cứ có chỗ trống là bay vào. Bay vào rồi lại bay ra, nhịp nhàng nhịp nhàng. Trong xã hội, bạn sẽ hiểu Chánh Tinh Tấn là người có chức quyền và thi hành được ý chí chủ nghĩa của họ giúp nhân loại tiến bộ. Họ hơn người Chánh Mệnh ở chỗ là thi hành được cái sứ mệnh của họ, thi hành một cách thuận theo tự nhiên. Người Chánh Mệnh đôi khi chỉ ngồi đó cho có. Thần Nông dạy dân trồng ngũ cốc là Thần Nông đang Chánh Tinh Tấn đó bạn. Đứa bé tung hoành.

Và trục cuối cùng là trục đông bắc tây nam.

Chánh Niệm là Cấn đông bắc. Niệm tiếng anh dịch là concentration tức sự tập trung. Tôi biên Niệm là ngừng lại. Sau khi lập sứ mệnh, thuận theo sứ mệnh. Mình bắt đầu tập hợp lại. Nếu Tinh Tấn là tỏa ra là lan rộng thì Niệm là lúc đang thu vào đang gọn lại. Niệm như mùa thu trong bốn mùa. Niệm là lúc đang sàng lọc để thu lấy tinh hoa. Nếu Tinh Tấn là đi gom cát của bốn biển, thì Niệm là lúc đãi cát tìm vàng. Nói đến Niệm là bạn hiểu đã gần sự Ngộ lắm rồi. Người thường có ăn học có suy nghĩ có trải nghiệm đều đạt tới mức Chánh Nghiệp. Nhưng để tới mức Chánh Niệm là các Tỳ Kheo, các vị sư đang tu tập hiện nay họ đang ở mức Chánh Niệm. Họ đang đãi cát tìm vàng, là loại bỏ tạp niệm. Quái Cấn là núi. An tĩnh và vững vàng như núi, đó là niệm. Các vị sư ngồi thiền như quả núi đang ngồi. Đó là niệm. Tụ lại như núi, để rồi sắp vụn ra làm muôn mảnh. Đứa bé đứng lại.

Cuối cùng là Chánh Định, quái Khôn phương tây nam.

Sau khi đãi cát thì tìm thấy vàng. Đó là Định. Quái Khôn là đại địa. Quái khôn là đất bằng rộng lớn. Nếu càn ít vạch nhất thì khôn lắm vạch nhất. Nếu càn là đơn nguyên thì khôn là đại chúng. Khôn là thiên hạ đại đồng. Khôn là cát bụi vô thường. Sau khi lọc sỏi đá, thì còn tất cả là bụi. Sỏi đá là chấp trước. Cát bụi là thoải mái. Sỏi đá ở một nơi, cát bụi bay khắp chốn. Đến Khôn là cái ngã đã hòa vào vạn vật. Ta là vạn vật mà vạn vật là ta. Núi có thể đổ nhưng mặt đất thì không bao giờ đổ. Quan thì nhất thời còn nhân dân là muôn đời. Chính vì khu trú ở vạn vật nên Định. Chỗ nào cũng có mặt, không còn chấp vào nơi nào. Về mặt xã hội, đến đây, con người đạt được chữ Khiêm. Sống hài hòa với vạn vật. Không thò lên cái gì, cho nên cũng không bị sụp đổ cái gì. Đứa bé an nghỉ.

Cho nên, trong hình tượng xã hội, người ở mức Kiến chính là trẻ em. Các bé đang ở trực quan sinh động. Cái Kiến của đứa trẻ với cái Kiến của người tu cầu giải thoát khác nhau ở chữ Chánh. Cái nhìn của người tu phải ban sơ và trong trẻo như trẻ em, nhưng có hướng tới mục tiêu cụ thể, mục tiêu diệt Khổ. Trong khi cái nhìn của trẻ em là vô hướng vô định.

Bát Chánh Đạo là chân lý, cho nên nó ẩn hiện trong mọi sự mọi lí lẽ của vũ trụ cũng như đời sống. Đi đâu cũng thấy màu sắc của Bát Chánh Đạo. Nó là tám bước phát triển của con người, nó là tám bước phát triển của xã hội. Nó là tám bước giải quyết một vấn đề, không cứ chỉ là vấn đề Diệt Khổ. Nó là tám bước học hỏi chân lý. Cũng như bát quái bao trùm vũ trụ. Đã là chân lý phải động tới Bát Chánh Đạo, vì sao bạn biết không? Vì chân lý là đơn giản. Nếu cứ nương theo Bát Chánh Đạo mà tô vẽ thêm có cả ngày không hết chuyện. Mục đích chính của tôi là truyền tải cách nhìn vững chắc đơn giản mà hệ thống về Bát Chánh Đạo, xóa tan mọi tô vẽ huyền hoặc về chân lý diệt Khổ của Đức Phật. Nhưng cũng chỉ là Thức, bạn đừng tin vào Thức để rồi không Tỉnh. Bạn nương theo Thức mà tìm Tỉnh của chính mình.

Chỉ còn một điều lưu ý. Đó là khi Tà Kiến khởi thì kết cục sẽ là Tà Định nhé. Và Phật Pháp dạy điều này trong Duyên Khởi, hay còn gọi là thập nhị Nhân Duyên.

Kết lộ, Bát Chánh Đạo là con đường của sự diệt khổ. Sau khi múa xong tám chưởng thì ép vụn khổ đau thành muôn mảnh. Và đến đây chúc mừng các Tỳ Kheo đã đạt quả A La Hán. Và chúc mừng các học sinh lớp hai đã học xong lớp ba. Bây giờ thì còn ai có thể thông minh hơn học sinh lớp ba?

….

PHẬN NGƯỜI

Nhân vụ Nguyễn Hải Dương bàn về số phận. Câu hỏi nhiều người trong đó không có tôi băn khoăn là liệu số Dương có ấn định ngày hôm qua Dương thụ án tử hình không? Đây là câu hỏi mà tất cả những người tìm hiểu mệnh lý đều hỏi nhất là những người hoài nghi mệnh lý, tôi gọi là bọn “giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm”.

Họa của đời người chỉ có hai loại: họa do Trời và họa do Người. Chết vì thiên tai lũ lụt sóng thần chết vì tai nạn giao thông là họa do Trời, chết vì thụ án chết vì báo thù là họa do Người. Ở chỗ thông suốt, ta sẽ hiểu Trời và Người là một. Thiên nhân hợp nhất. Nhưng ở đây, phân tách để luận bàn. Vì họa của Dương là điển hình của họa do Người.

Câu trả lời của tôi ngắn gọn như sau: vừa có vừa không. Số Dương không ấn định việc anh ta bị tử hình, nhưng Phận Dương thì có. Vì Số là số trời, Phận là phận người. Số là trời cho, hàng tiên thiên. Phận là do Dương tự gieo tự gặt, hàng hậu thiên.

1. VỐN CÓ VÀ SẼ CÓ

Quay lại một câu nói dân gian mà nhiều người đọc bài này không hiểu, đó là câu Tu tâm Dưỡng tính. Nghĩa là Sửa tâm và Nuôi tính. Tính ở đây người xưa nói tắt nhưng ta hiểu là Thiện tính. Nhân chi sơ, tính bản thiện: người mới sinh, tính vốn lành.

Rồi “giang sơn dị cải, thiên tính nan di”. Nghĩa là giang sơn dễ đổi, thiên tính khó dời.

Rồi “thông minh vốn sẵn tính trời” của cụ Nguyễn Du, tính trời chính là thiên tính.

Rồi “Thiên Cơ thuộc mộc mình dài, Tâm từ Tính cấp đa tài đa mưu”.

Nói tóm lại tính không cần đổi, đã tính là thiện, dù có tính nóng hay tính nguội. Thiện tính là thứ cần nuôi dưỡng cho nó lớn dần lên, lớn dần lên hùng mạnh và hãnh tiến. Không sửa cũng không diệt.

Tâm mới là thứ của nợ phải sửa. Tâm thuộc hậu thiên là của con người, do con người. Tâm có sai, nên có sửa. Tâm có lành có dữ nên mới tu tâm hướng thiện, tức sửa tâm theo chiều hướng thiện.

Tính riêng của mỗi người là cá tính. Cá tính không hề xấu. Cá tính được ủng hộ nuôi dưỡng cho phát triển.

Tài là có thể làm được việc không, Đức là có làm hay không làm. Tài là năng lực, Đức là sự lựa chọn. Tài năng gần với Tính. Đức gần với Tâm. Cùng là tài bắn súng, nhưng bắn ai là lựa chọn. Cùng là đao pháp nhưng cứu người hay hại người là lựa chọn.

2. CÁI VỐN CÓ GÂY ẢNH HƯỞNG CÁI SẼ CÓ

Con người được cha mẹ sinh ra, có thuyết nói vũ trụ sinh ra chúng ta qua cha mẹ chúng ta. Phẫu thuật thẩm mỹ rồi các kiểu nhân tạo sửa hình, ta hiểu là có thay đổi được chút ít nhưng không thể cải hoán hoàn toàn. Cao mét rưỡi sửa thành mét tám hơi khó. Nhưng việc sử dụng tấm thân đó như thế nào, hoàn toàn do con người đó. Nếu tập luyện sẽ có body thể thao, nếu buông trôi thì sẽ có bụng bia mặt xệ. Hoàn toàn do lựa chọn của con người. Kết quả của sự lựa chọn mang đến do quy luật tự nhiên. Mặc dù sự lựa chọn đó chịu ảnh hưởng sâu sắc của thiên tính. Có người ưa thích vận động, có người lại ưa nhàn thích nằm, nhưng con người có quyền lựa chọn.

Chính vì có lựa chọn nên mới có tu hành. Tu hành là thi hành sửa chữa. Đối tượng sửa chữa là Tâm. Nếu vạn sự là ấn định thì không có chuyện tu sửa, cứ buông trôi theo dòng là đâu vào đó. Tu gì sửa gì lại tùy vào có gì. Mỗi con người một sứ mệnh khác nhau tùy thuộc vào chính bản thân và hoàn cảnh họ. Tính nóng chẳng sao nhưng tính nóng gây họa thì nên sửa. Có người vấn đề của họ lại không phải nóng tính mà là nhút nhát, nhút nhát gây họa là phải sửa. Mỗi người tùy theo cái vốn có mà tạo ra cái sẽ có.

3. SỐ LÀ TRỜI CHO, PHẬN DO NGƯỜI NHẬN

Trong Số của Nguyễn Hải Dương chắc chắn ẩn tàng mầm họa, nhưng không nhất định anh ta chịu họa. Giết người là lựa chọn của Dương, và hậu quả là tử hình, là phận tử tù. Số phận bao gồm hai phần Số và Phận. Số là số trời, phận là phận người. Mưa gió phủ lên tất cả các xe trên đường, có người tài xế tạ ơn vì mưa mát, có người chửi vì mưa gây khó nhìn. Người thấy mưa mát hạnh phúc, người khó nhìn không hạnh phúc. Nếu Dương có bị ngược đãi và coi thường. Hàng tỷ người trên trái đất này bị như vậy, nhưng phản ứng lại như thế nào là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi tin là thiện căn trong mỗi tử tù còn đó, và sự gây án của họ là nhất thời, chứ không có ai lăm lăm con dao 365 ngày một năm, không có ai gồng cứng hằn học 365 ngày một năm. Có điều cái nhất thời đó gây hậu quả không thể sửa chữa. Và xã hội coi đó là nguồn nguy hiểm cao độ nên phải loại trừ. Không phải để cứu người chết sống lại, mà để ngăn nguồn nguy hiểm tương lai, và có tính răn đe giáo dục toàn xã hội.

4. CHÍCH KIM THẤY MÁU

Quay lại chuyện xem tử vi. Hãy tưởng tượng, một thầy tử vi xem lá số cho Dương lúc mới sinh. Thầy giỏi sẽ đoán năm 2017 anh ta có họa sát thân, cách xem của thầy lạnh lùng chính xác, giang hồ hay gọi là Chích kim thấy máu. Thầy xuất chúng sẽ đoán năm 2017 anh ta có thể có họa sát thân. Dân gian sẽ khinh loại thầy xuất chúng này vì thầy nói “có thể” chứ không dám quyết. Thực ra, thầy chỉ biết là “có thể”, còn thầy hiểu chắc chắn hay không do lựa chọn của Dương. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, loại thầy đầu tiên là Khổng tiên sinh ở chùa Từ Vân, am hiểu mệnh lý xem đâu trúng đó. Loại thầy thứ hai chính là Vân Cốc thiền sư, đọc ra số mệnh và khuyên cải tạo số mệnh. Ông có tin số không Vân Cốc thiền sư, quá tin luôn. Nhưng không bó tay chịu trói, mà nương theo mảnh đất gieo trồng loại hạt phù hợp. Nương theo thiên địa mà gieo nhân. Gieo nhân rồi gặt quả.

Số là do Trời, Phận là do Người. Trời và Người giao hội trên mảnh đất gọi là Địa. Sách gọi tam tài, Thiên Địa Nhân. Mệnh là con dao, Thân là dùng dao. Có nhiều thanh bảo kiếm nằm trong vỏ, nhưng cũng có những con dao cùn tranh bá đồ vương.

….

HÃY BÌNH TĨNH, CHÚNG TA CÓ RẤT ÍT LỰA CHỌN

Mọi người đến vì phù hợp và đi cũng vì phù hợp.

Trước đây, khi được xem siêu phẩm Avatar, tôi có ấn tượng rất mạnh. Avatar là một bộ phim nói về thế giới thực tế ảo khi mà con người sử dụng cỗ máy để xuất hồn và nhập hồn vào một bản thể mới. Công nghệ này vô tình biến thể xác thành một cái avatar. Nhân vật nam chính là một chàng trai ngồi xe lăn, anh có một trái tim dũng cảm nhưng ở đời thường thì anh chỉ là một người khuyết tật. Loài người muốn đưa anh vào thế giới tí hon để khống chế và phá thế giới tí hon. Nhưng sau khi xâm nhập vào thế giới tí hon, thì anh ta cảm mến và muốn giúp đỡ thế giới này. Các tay quyền lực trong giới loài người hứa là giúp chữa trị cho anh đôi chân, nhưng không, anh từ chối và từ chối luôn thể xác con người. Vì đơn giản, thể xác chỉ là một cái avatar.

Trước đây, khi biết rằng tổng số lá số chỉ khoảng 500000 lá số tử vi và 1000000 lá số tử bình, tử vi tinh xảo gấp đôi tử bình nên số trường hợp chỉ bằng một nửa, tôi khá thất vọng vì cho rằng quá ít lá số để mô tả đời người. Tôi mong ước có 10 tỷ lá số để 7 tỷ người mỗi người một lá số, không ai trùng ai. Nhưng bây giờ, tôi thấy như vậy là quá nhiều. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất ít lựa chọn.

Nói ít lựa chọn bởi vì con người bị gói gọn trong vòng thiên địa. Có nghĩa là ở hoàn cảnh đó, đa số ai cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ở thời đại đó, đa số ai cũng như vậy. Tính cá nhân của chúng ta khá mờ nhạt trong thời cuộc và hoàn cảnh. Khổng Tử nói: không ở vị trí đó thì không mưu cầu việc đó. Nói cách khác ở vị trí đó thì phải làm việc đó. Tào Tháo nói rằng: cách nghĩ của anh hùng giống nhau. Anh hùng đơn giản là học sinh giỏi toán. Trước bài toán khó của thời cuộc, các học sinh giỏi đều cho ra cùng đáp số. Có thể cách giải khác nhau. Tào Thào có cách bá đạo. Tôn Quyền có cách ỷ sông phòng thủ. Lưu Bị có cách tiến thoái hợp lý. Nhưng ba người bọn họ nếu rơi vào cảnh của người kia, thì sẽ làm giống như người kia. Hay như thành ngữ “đi vào vết xe đổ” có nghĩa là gì, có nghĩa là lại bước vào con đường cũ đã từng xảy ra. Bất kể anh là ai, bất kể anh là bản thể nào, thì kết cục cũng sẽ như vậy.

Chính vì có quy luật hữu hạn, cho nên mới có thể dự đoán. Chính vì có cái chung nên mới có thể dự đoán. Chỉ có lịch sử là chân lý, còn tương lai là chưa xác định. Nhưng ta thấy lịch sử có lặp lại. Lịch sử lặp lại vì số quy luật có hạn. Nhà hàng vũ trụ chỉ đưa ra bằng đó món ăn, bạn ăn gì chúng tôi phục vụ. Nhưng lựa chọn của bạn cũng chỉ trong số đó. Bạn đòi món khác, chúng tôi không có. Vũ trụ soạn ra tám món ăn là bát quái, bạn đòi món thứ chín, xin thưa, không có. Vũ trụ soạn ra năm loại vị là ngũ hành, bạn đòi vị thứ sáu, xin mời bạn tự trộn từ năm vị đã cho. Trịnh gia nói rằng: trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, và đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.

Cho nên, thiện ác của con người phần nào không do họ quyết định. Vào hoàn cảnh đó, họ phải làm vậy. Mọi người đến vì phù hợp và đi cũng vì phù hợp. Khi hai người đu dây leo lên tường thành, dây sắp đứt và người trên sẵn sàng cắt dây cho người dưới rơi. Chấp nhận rơi một để còn một, còn hơn là rơi cả hai. Và người ở dưới cũng vui vẻ vì cho rằng vào hoàn cảnh đó ai cũng nên làm vậy. Tình huống này chửi vào mặt các dân tộc tự cho là văn minh nhưng lúng túng trong lễ giáo giả tạo.

Số lựa chọn là hữu hạn, lịch sử lặp lại, nên có các bài học đúc kết. Thành ngữ “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy” tức là người quân tử quý trọng thân thể hơn, còn bọn tiểu nhân chỉ lo mất đồ. Đến một lúc lựa chọn, người quân tử chọn người, bọn tiểu nhân chọn tài sản. Người quân tử nhìn người, tiểu nhân nhìn quần áo. Người xưa chỉ phân thành hai loại người như vậy.

Câu thành ngữ “bần cùng sinh đạo tặc” ẩn ý rằng: hãy hết sức thông cảm với nhau, và hãy đề phòng cho tình huống xấu xảy ra. Vì đôi khi, đôi khi họ là người tốt nhưng vào cảnh khó phải làm vậy. Đôi khi hãy làm nạn nhân một cách văn minh, và thông cảm cho người kia. Vì khi con người không có lựa chọn, việc họ làm đều là việc đúng. Nói vậy là cho người đói sắp chết phải ăn cắp ổ bánh mỳ, chứ không phải cổ vũ cả thiên hạ ăn cắp nhé.

Nói thể để bạn thông cảm khi tôi phóng xe qua vũng nước bắn lên người bạn. Tôi phanh gấp hay chuyển làn đều dễ gây tai nạn. Nói thế để bạn thông cảm khi tôi lái container siêu trường siêu trọng tôi phải bật pha xa để quan sát trên đường tối, bạn có khó chịu thì táp vào lề dừng lại chờ tôi đi qua. Nói thế để bạn thông cảm khi tôi lái xe tải chở đất lao lên cướp đường, vì nếu tôi phanh, phải ì ạch mất một lúc lâu tôi mới gia tốc lên được, các bạn nhường tôi tí. Xe bé nhường xe to, xe chậm nhường xe nhanh, người khoan nhường người vội. Vì tôi cũng như bạn, cũng từng bị nước bắn lên người, cũng từng táp vào lề cho xe đối diện qua, cũng từng nhường xe tải đang vượt ngược chiều. Người ta chỉ tranh cãi đúng sai khi có tai nạn giao thông, nào là đo đường, nào là tôi đi đúng làn, nào là cái x gì phía tôi đèn xanh. Chứ nếu không có va chạm, cho dù hai xe đều đi sai luật cũng không ai bảo gì. Ta hiểu là khi hai thằng cãi nhau trên đường, đó là hai thằng sai, đang cãi xem thằng nào sai ít hơn.

Tất cả mang đến một lời khuyên. Là hãy đi theo quy luật tự nhiên (Thiên, chân lý), hãy hiểu hoàn cảnh của mình (Địa, know your environment), rồi mới tính đến lựa chọn của mình (Nhân, love yourself). Cá nhân thì rất nhiều, nhưng số hoàn cảnh cũng chỉ có vài, đến số quy luật tự nhiên thậm chí chân lý thì rất ít. Việc ít được lựa chọn của chúng ta hóa ra lại là may mắn. Đừng vì một đứa con gái hay một thằng con trai đá bạn mà vung dao rồi hạ độc. Đừng vì phá sản thi trượt mà tự sát.

Chúng ta mạnh mẽ vì chúng ta hiểu quy luật. Đức Phật chết nhưng chết vui, vì Ngài hiểu quy luật. Grandhi áo vải bình tĩnh vì Grandhi hiểu quy luật.

Hãy bình tĩnh, chúng ta có rất ít lựa chọn, nhưng mỗi lựa chọn đủ cho cả thế giới. Còn rất nhiều người tốt ở phía trước, và còn rất nhiều điều tốt ở phía trước.

Chú thích hình ảnh: quả táo tượng trưng cho tình yêu, từ trái táo Adam ăn cho đến trái táo mụ phù thủy đưa cho Bạch Tuyết. Adam thì mắc nghẹn, còn Bạch Tuyết thì trúng độc. BẠN tự hiểu nhé.

….

NÚI LÀ NÚI, SÔNG LÀ SÔNG

Nhớ ngày xưa khi tôi bắt đầu lọ mọ học tử vi. Tôi đến nhà một bác sĩ giảng viên trường đại học Y Hà Nội, thấy rất nhiều sách tử vi tiếng Việt, bác này làm Đông Y nên tất nhiên biết chút lý số. Nhìn thấy một lá số cung quan gặp Triệt, tôi a lên thánh phán: số này công danh lên voi xuống chó. Bác này nhìn tôi kiểu rất phủ định: lá số Mao Trạch Đông đấy. Tôi nâng lá số lên nhìn lại, tự trách mình là thằng ngu, vì đây là lá số Mao Trạch Đông cơ mà.

Rồi thời gian trôi, khi tôi đã trở thành thần trên muôn thần của mệnh lý. Thằng con tôi học lớp ba thấy tôi đang xem lá số Mao Trạch Đông liền ngó vào hóng hớt: ui, Triệt là gì hả bố. Tôi gật gù nhớ lại ngày xưa và phán với tâm thế của một vị thần trên muôn thần: lên voi xuống chó. Rất phách lối, nhưng dõng dạc và rõ ràng. Và tung một cái nhìn minh triết sâu xa lên tên lớp ba kia, ý là chưa hiểu được đâu.

Người ta nói là khi mới học, núi là núi, sông là sông. Học thêm tí nữa, núi ôm sông, sông cuộn núi, không hiểu đâu là núi đâu là sông. Học đến khi thông tỏ, thì núi lại là núi, sông lại là sông. Đi hơn bốn vạn km vòng trái đất, bạn lại về chỗ cũ nhưng với tâm thế khác kẻ đứng tại chỗ.

Kẻ đứng tại chỗ như tôi ngày xưa, như con tôi bây giờ, có cái nhìn rất trong trẻo ban sơ về tử vi. Họ thấy sao nói vậy. Họ đúng nhưng chưa dám tin là họ đúng, đi một vòng trái đất về chỉ để thêm một niềm tin là mình đúng.

Khi mới học tử vi, nhìn thấy Tuần với Triệt là tôi rất e ngại. E ngại vì hàng vạn câu hỏi nẩy trong đầu. Các sao còn xung chiếu không, rồi đáo kim cung hành hỏa địa có phát không. Có đúng là sau ba mươi tuổi thì Triệt mở không. Rồi biểu diễn Tuần Triệt trên viền cung là đúng hay trong lòng cung là đúng. Trên viền cung thì hàm ý Tuần Triệt như cái khóa, khóa toàn cung lại. Trong lòng cung thì hàm ý coi Tuần Triệt như một sao bình thường.

Và một thời gian dài, tôi cũng bị mắc cạn với định kiến rằng nên tránh né được sát tinh và Không Vong là tốt nhất, cho đến khi tôi gặp được những lá số thuần cát ở cường cung, thì tôi hiểu rằng, cần có một chút sát tinh và một chút Không Vong cho một cuộc đời thượng cách. Có, nhưng một chút thôi, đừng nhiều quá. Con người cần có chút gian khổ, có chút đấu tranh, có chút mơ ước thì mới thành nghiệp lớn. Một lá số thuần cát là một lá số an nhàn, nhưng sự nghiệp bình thường.

Quay lại cái nhìn cung quan gặp Triệt của Mao. Thì đúng là đường công danh của Mao lên voi xuống chó thật chứ không đùa, kỷ luật đảng về quê, rồi bại trận gọi mĩ miều là vạn lý trường chinh, không hề sai. Triệt là đứt gãy là cản trở, không hề sai. Nhưng vấn đề mà mấy thầy tử vi A Mơ không nhìn ra, là sau tất cả đứt gãy cản trở đó là gì, là thành hay bại. Cùng là trắc trở, nhưng có người thành có người bại. Người bại, đơn giản là người bỏ cuộc. Mao không bỏ cuộc. Mao tin tưởng và đâm thẳng xuyên thủng như con Boing 747 xuyên đám mây giông tới vùng sáng mặt trời. Cùng là Triệt, nhưng cách cục dưới Triệt là gì, mạnh hay yếu. Mạnh thì vượt mọi khó khăn, yếu thì cam tâm thất bại sau già kể chuyện rất hay. Úi giời, tao nói tụi bay nghe chứ hồi đó tao không đánh nhầm dấu trừ thành dấu cộng thì tao đỗ Trạng Nguyên ha.

Một người bất kể là ai, sau một năm thì phải đi xuyên bốn mùa. Có người sinh vào mùa xuân xanh lá đâm chồi, cuối đời họ mới gặp mùa đông. Nhưng cũng có những người sinh vào mùa đông, thì kệ thôi, hãy cứ bước tới xuyên mùa đông và mùa xuân ngay phía sau. Trong một không thời gian hẹp thì có cát hung, sướng khổ. Còn trong một không thời gian rộng và siêu rộng, chúng ta bình đẳng như nhau thôi, có gì mà chảnh chọe. Cho nên, một chút sát tinh, một chút không vong sẽ làm bạn mạnh hơn rất nhiều. Vì đơn giản, kẻ kinh qua vạn lý trường chinh sẽ trưởng thành hơn kẻ ru rú nằm trong Tử Cấm Thành, và các anh ấy phải thành công. Thuở khó khăn, má hơi hóp tí, nhưng về Trung Nguyên các anh ấy lại đẹp zai, lại là rồng là hổ, viết học thuyết ngút trời.

Cho nên đừng coi thường Triệt, nhưng cũng đừng sợ Triệt. Triệt sẽ mài sáng ngọc trong đá, vấn đề là ngọc trong đá phải chịu khó tí dù khó chịu. Và cái nhìn ban sơ của người mới học, tưởng là sai mà hóa đúng nhất. Vì họ đã biết xem đâu mà xem sai.

….

KHÔNG XEM LÁ SỐ DỊCH VỤ

Xin thông cáo với các bạn, mình là nhà nghiên cứu tử vi để hệ thống hoá môn tử vi và qua đó gián tiếp giúp mọi người tự xem được vận mệnh cho bản thân. Chứ mình không phải thầy tử vi xem dịch vụ, cũng không tổ chức lớp dạy offline. Một giờ mình chỉ xem được cho một bạn, nhưng một giờ viết sách thì mình giúp được cho hàng nghìn người khai mở nhận thức về mệnh lý. Về phần xem lá số, bạn nên tìm đến các thầy xem dịch vụ chuyên nghiệp. Còn muốn học, và muốn luận thuyết thì các bạn tìm đến mình.

Xưa nay mình rất coi trọng các thầy xem dịch vụ chuyên nghiệp vì chính họ mới là người va chạm thực tế và có kinh nghiệm phong phú. Chính họ làm môn tử vi sống trong dân gian và phát triển đến ngày nay. Mình có quan hệ bằng hữu với các thầy chuyên nghiệp giang hồ mệnh lý và các anh em đó cung cấp các ví dụ thực tế cho mình để hệ thống hoá môn tử vi. Luận giải thực tế và hệ thống hàn lâm như hai chân của môn tử vi. Thiếu một thì như kiểu nhảy lò cò. Tuy nhiên một người khó có thể kham cả hai việc, dù là người xuất chúng. Cho nên các thầy mệnh lý dù hàn lâm hay xem dịch vụ hãy đoàn kết lại và hỗ trợ lẫn nhau.

Sau này có thể mình mở lớp offline hay có thể nhận xem dịch vụ nhưng hiện nay thì chưa, các môn mệnh lý còn quá nhiều chỗ phải hệ thống lại. Và các thầy dịch vụ vẫn đang chờ các bạn ở khắp mọi nơi. Thời gian sẽ thanh lọc và giữ lại những gì tinh hoa nhất.

Chúc các bạn vui vẻ !

….

THE SYMBOL

Trong tử vi, chúng ta hay nói đến tượng. Tượng là cụ thể hoá, hiện thực hoá điều ta muốn nói. Nếu cứ nói trừu tượng chung chung thì ít người hiểu, nhiều người không hiểu vì họ phải thấy đã mới hiểu. Câu cửa miệng của họ là seeing is believing: thấy rồi mới tin được. Tất nhiên, chúng ta hiểu họ cũng bị lừa thôi. Tin vào mắt thà không tin còn hơn. Einstein nói rằng khi cần diễn đạt, tôi mới chuyển tư duy thành lời. Nghĩa là bình thường ông tư duy không bằng lời.

Cho nên Tượng rất cần thiết trong đời sống, kể cả thượng đế vô hình cũng có tượng để dễ thờ cúng, kể cả đó là bức tường trống.

Đám cưới Hoàng Gia Anh là biểu tượng. Biểu tượng muốn đưa lên là tình yêu, là chúng tôi tôn vinh sự cao quý, chúng tôi tôn vinh cái đẹp. Hoàng tử Harry và công nương chỉ là diễn viên biểu diễn biểu tượng đó. Biểu tượng là quan trọng, để muôn người noi theo. Và biểu tượng loài người luôn hướng tới là CHÂN THIỆN MỸ. Những biểu tượng không bao giờ chết, thậm chí hơi ló ra cũng sẽ bị lôi về đưa lên thờ. Thờ vì hay quá, vì đẹp quá, thờ cho đời hiểu thế nào là hay là đẹp.

Rồi về sau, bọn trẻ con lại nghe kể chuyện rằng có hoàng tử và công chúa, họ yêu nhau chung thuỷ đến khi vào chung kết.

Hoàng tử đó, công chúa đó có rất nhiều cái tên, một trong số đó là cái tên Harry và Meghan. Hoàng tử và công chúa muôn đời vẫn đẹp và cao sang như vậy. Vì đó là biểu tượng loài người nâng lên và tôn thờ. Chỉ là ai thủ vai diễn. Harry không chỉ lấy vợ cho mình, Harry cưới vợ cho Hoàng Gia, cưới vợ cho nước Anh, cưới cho cả thế giới này xem và hiểu Hoàng Gia Anh tôn vinh biểu tượng gì.

Và trong lớp vỏ biểu tượng, thì Harry và Meghan vẫn có những cái riêng, những chút nhỏ nhoi thực sự là của riêng Harry và Meghan.

Và đó cũng là lý do của các giải thưởng. Hàm ý của giải thưởng là gì? Là chúng tôi tôn vinh những điều như thế này, những người như thế này. Đây là điều chúng tôi cổ suý và tìm kiếm.

….

BẮT ĐƯỢC VẠ THÌ MÁ ĐÃ SƯNG

Chung quy thì luật pháp dùng để tái lập cân bằng, để tạo tâm lý an tâm cho xã hội vận hành. Nói dân dã là đền bù. Nhưng giới mệnh lý chúng ta biết rằng tuy có nhân quả nhưng dòng thời gian không bao giờ trở lại. Cho nên không bao giờ tái lập được không gian y như trước đó. Không bao giờ.

Nói đền bù thì có lúc rất thoả đáng, nhưng nếu cái mất không thể đền thì bù sao được. Cái mất về của, nhẹ. Đền được. Nhưng cái mất về người, nặng. Cái mất về thời gian, quá nặng.

Các cụ dặn là: bắt được vạ thì má đã sưng. Nhất là thế giới chúng ta vận hành theo nguyên lý trung tâm. Bạn nghĩ sao khi trung tâm hệ mặt trời phát nổ? Bất cứ trung tâm nào bị phá huỷ thì hệ thống đó cũng sụp đổ. Giả sử trung tâm của bạn bị phá huỷ, đền cho bạn cái gì để thoả đáng?

Trung tâm đó có thể là sức khoẻ. Gây tai nạn vẹo cột sống, đền cột sống nhựa à? Đây cũng là tâm lý của tội phạm, tâm lý tiên hạ thủ vi cường, tâm lý chờ được vạ thì má đã sưng, tâm lý mất cùng mất, và Trạng chết Chúa cũng băng hà. Tâm lý của Chí Phèo ba vạ. Như sát thủ hàng loạt Gacy đền bao nhiêu mạng cho đủ số mạng anh ta đã lấy, khi anh ta cũng chỉ có một mạng?

Trung tâm đó có thể là người, hay là bất cứ thứ gì có giá trị cốt lõi. Đây cũng là nguyên lý cơ bản trong tấn công. Tấn công vào giá trị trung tâm, đánh đổi quân chủ lực của địch bằng quân rẻ mạt của mình.

Nên chắc chắn bảo vệ thì tốt hơn là chờ bồi thường rồi, vì bắt được vạ thì má đã sưng. Hoặc có những thứ không ai thèm lấy mà không giữ cũng mất, như văn hoá quốc gia dân tộc. Vì có cái gì tái lập được không thời gian? Chẳng có gì.

….

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC TỬ VI DỄ DÙNG

Cấp độ all

Số bài học 33

Thời lượng videos 4h47p

Mô tả khoá học

Tổng quát

Tôn chỉ của khóa học này là: Đơn giản và Hữu dụng với tinh thần: Chân lý là thực tế. Khóa học này nhấn mạnh việc thực hành giải số. Khóa học cung cấp cho học viên các cách cục căn bản nhất cũng như cách phân biệt cát hung của vận trình. Khóa học cung cấp những kiến thức dưới dạng công thức hóa, giúp người học có những trụ cột nương theo trong quá trình xem lá số thực tế. Sau khóa học, người học có thể giải mã được ít nhất 80% thông tin từ lá số. Điều quan trọng hơn là khóa học gợi mở cho người học những hướng đi để tự mình phát triển trường phái của riêng mình mà không xa rời những kiến thức cơ bản. Khóa học có giới thiệu về cách xem vận của Tử vi Đông A, và có điểm nhẹ những kiến thức ảo diệu về ngũ hành dụng pháp nhằm khai mở cho người có duyên tìm hiểu sâu hơn.

Khóa học sử dụng hơn 40 lá số danh nhân thế giới làm ví dụ thép đã được định giờ địa phương cẩn thận để minh chứng sự chính xác của tử vi và để nghiệm lý cách cục. Những lá số này được lựa chọn một cách hệ thống và có những cách cục đặc sắc. Thông qua những lá số thực tế này, học viên sẽ thấy những nhận định đúng và sai của tử vi kinh điển và góc nhìn đời thực khác biệt thế nào từ thế giới tử vi.

Cách xem các cung Phúc Nô và Tật được nhấn mạnh và hướng dẫn cụ thể trong khóa học, giúp học viên nắm được bản chất của vận hạn chính là Nhân Quả cho chính mình tạo ra được khởi và diệt bởi Duyên.

Yêu cầu của khóa học

Đây là khóa học ứng dụng cho người muốn thực hành xem lá số tử vi, cho nên yêu cầu người học biết cơ bản về tử vi. Người học có thể tham khảo kiến thức tử vi cơ bản từ khóa học Tử Vi dễ hiểu.

Đây là môn học lý thuyết nên không có yêu cầu đặc biệt về công cụ. Chỉ khuyến cáo người học có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, để tránh ảnh hưởng tới việc học tập ở trường phổ thông và để tránh ảnh hưởng tới phát triển tâm lý thành niên.

Đối tượng mục tiêu

Người yêu thích tử vi.

Người muốn sử dụng tử vi để dự đoán.

Người muốn viết phần mềm về tử vi.

Người muốn có vốn liếng về cách cục tử vi.

Người muốn chứng kiến sự ứng nghiệm của tử vi trong đời thực.

Giáo trình

Giới thiệu khóa học

05:53

Phép hội sao

08:09

Duyên khởi duyên diệt

05:33

Trong ngoài chính phụ, trước sau, sớm muộn

08:11

Cách xem vận của tử vi Đông A

07:17

Tam hội ngũ hành đại vận

03:51

Phản cách

02:43

Vòng thái tuế cho biết tư tưởng, thái độ

06:05

Bốn loại không kiếp

02:57

Vòng bác sĩ cho biết quan điểm

04:21

Vai trò cung thân trong xem vận

04:06

Phúc, Tật và Nô

07:51

Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 1)

05:55

Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 2)

03:10

Sát tinh hao bại kỵ hình

03:20

Ý nghĩa của mệnh cục tương quan

04:38

Cách định giờ sinh

06:06

Các nghề nghiệp tiêu biểu

13:58

Chướng duyên, ngoại tình

24:47

Cách cục tù tội

06:58

Cách cục tu hành

12:46

Cách cục yểu thọ

16:08

Thủ lĩnh cách mạng

33:39

Binh nghiệp võ tướng

22:39

Chính khách thất bại

11:31

Tỷ phú

06:18

Nhà khoa học

12:16

Vua cờ

09:00

Giết người hàng loạt

10:13

Cách dùng Thái Tuế nhập quái để xem có duyên hay vô duyên

04:36

Xác định người bạn đời tương hợp

04:10

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

03:26

Lối sống Tri Mệnh

04:40

….

CẢM GIÁC

Nhiều bạn hỏi về xem tử vi, thế nào thì biết mình xem được. Người quan họ xin trả lời các bạn là: bạn xem theo kiểu gì cũng được, cách gì cũng ok hết. Miễn là bạn có một CẢM GIÁC về lá số. Cảm giác của bạn có thể chuẩn hay chưa chuẩn thì bạn cũng có thể chỉnh dần. Nhưng khi bạn chưa có cảm giác này, thì hãy thẳng thắn thừa nhận là bạn chưa xem được số đâu. Cho dù có hùng biện thiên kinh vạn quyển cũng đến vậy thôi.

Đó cũng là cái hay khi bạn gần gũi các cao thủ. Họ, sẽ chỉ cho bạn những sự thật trần trụi nhất của thực tế mà không sách nào viết cả.

Võ học thượng thừa luôn được đúc kết từ trăm ngàn trận đánh. Và chân lý luôn đơn giản tới mức không ngờ.

Cảm giác này có ở mọi ngành nghề. Khi chưa có cảm giác này thì bạn còn phải học nhiều luyện nhiều. Khi có rồi, nó sẽ tiến hoá từng ngày. Và rồi khi nó tích tụ đủ, nó là Xá Lợi của chính bạn. Một viên ngọc do chính bạn đúc kết thành, không giống ai.

Bất kể bạn đi con đường nào để xem số. Hãy tìm một CẢM GIÁC số. Nó ở trong chính bạn.

Tôi có thể rất giỏi, học thuyết của tôi có thể rất đúng, nhưng cảm giác đó là của bạn, phải là bạn nhận ra. Đó là thứ không ai giúp bạn được.

Tôi cảm thấy cung thân này móp móp Alex ơi, tôi cảm thấy góc này không tầm thường, tôi cảm thấy ngũ hành có vai trò gì đó ở đây…

Đó là những điều tôi muốn bạn có được. Rồi bạn sẽ thành một cao thủ thượng thừa thôi, ngay khi bạn có cảm giác thì con đường của một cao thủ đã bắt đầu.

….

THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Có đúng không là câu hỏi đầu tiên sau khi tôi đọc một thuyết. Không nói xa xôi, nói ngay trong mệnh lý. Trong phong thuỷ cung Càn là Tây Bắc chủ người cha. Đất khuyết tây bắc thì hại cho người cha. Có đúng hay không? Tứ hoá phi tinh bay vèo vèo. Tác giả viết sách biện rất hay, logic và hợp lý. Tôi cũng chỉ băn khoăn thế trong thực tế có đúng hay không? Học thuyết ngũ hành sinh khắc ảo diệu. Tôi cũng chỉ hỏi thế có đúng hay không. Bởi vì lập thuyết cũng như bày trận, bày cờ thế, do người lập họ bày ra, rồi họ diễn. Từ khi họ lập đến khi họ diễn chẳng có gì sai về logic nhưng trong thực tế có thế đó không, có trận ấy như bày ra không là chuyện khác.

Trong thi cử, về con số thì số 5 hay số 8 hay số 10 là những con số bình đẳng. Nhưng trong thực tế nếu người chấm chứ không phải máy chấm thì họ hiểu điểm 5 là trung bình, điểm 8 là giỏi, điểm 10 là tuyệt đối. Người thầy có thể rất thoải mái ở khu vực điểm 6 điểm 7, nhưng khu vực điểm 8 lại khác, vì điểm 8 quyết định học lực giỏi. Cho nên từ 6 lên 7 dễ hơn từ 7 lên 8. Tính hiệu dụng của mức điểm ảnh hưởng phán quyết của người thầy. Khu vực điểm 5 và điểm 10 cũng vậy.

Hay như thân nhiệt con người là 37 độ C đã quyết định khoảng nhiệt độ của điều hoà nhiệt độ, quyết định khoảng đo của nhiệt kế. Kích thước con người quyết định kích thước ghế ngồi và trục bánh xe, quyết định kích thước ngôi nhà, kích thước máy bay, kích thước trục bánh xe lại quyết định kích thước con đường. Cho dù các con số đều bình đẳng nhưng có con số xuất hiện nhiều hơn, như con số 37 độ C, đơn giản vì nó hiệu dụng, nó thuộc vùng quan tâm ưu tiên. Các con số khác không thể so bì với nó. Dàn trải hết không để làm gì cả.

Cho nên kinh nghiệm nhiều khi đánh bại kiến thức hoa mỹ. Chúng tôi không hiểu nhưng chúng tôi biết là vậy. Các ông học rất nhiều, nhưng thực tế chỉ diễn ra loanh quanh khu vực này mà thôi. Các ông nói rất hay rất logic, nhưng mấy cái đó nghìn năm may thì xảy ra một lần. Có những cái các ông biện rất hay, nhưng thực tế không xảy ra.

Các ông bảo kim mộc thuỷ hoả thổ, vậy thổ đó có thực sự liên quan bất động sản hay không?

Các ông phi hoá vèo vèo, vậy phi hoá đó có đúng trong thực tế hay không?

Các ông bảo cát tinh sát tinh. Vậy có phải sát tinh lúc nào cũng xấu hay không? Hay các ông chỉ diễn những gì các ông tưởng là thế, cho là thế, muốn là thế, nhưng không xảy ra trong đời thực.

Vậy công sức diễn biện như thế có đáng không? Hay chỉ để loè người dối mình?

Như trong tướng pháp nói cung điền trạch nằm dưới lông mày và trên mí mắt trên. Hẹp thì không có đất đai. Nhưng người phương Tây rậm râu sâu mắt, đa phần lông mày sát mắt kể cả trùm bất động sản. Nói đâu xa, như thuyết trên thì cung điền trạch của ông Phạm Nhật Vượng gần như không có. Cho nên thuyết đó là SAI. Vậy thôi.

Một thuyết dù hay, phải qua đãi lọc thực tế mới có thể nghiệm là đúng. Đúng rồi mới tỉa gọn thành tối giản gọi là CHÂN. Lý khi đó mới là Chân Lý.

….

QUẦN CHUN

Chiếc quần chun quê tôi được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tính chất duy nhất của nó là rộng rãi thoải mái. Giống như những gì tôi nói với bạn trong tử vi dễ dùng. Sự vật được đánh giá bởi tính năng. Thế nhưng cái gì ở trong đó mới quyết định sự sử dụng của chiếc quần chun này. Quần chun thì có loại có túi, có loại không. Nhưng nếu có túi cũng chỉ là có cho có thôi, gần như không dùng. Bình thường trong hoạt động xã hội chúng ta cần mang theo nhiều thứ như điện thoại, ví thẻ, tăm xỉa răng, dây buộc tóc. Nói chung là chúng ta khó có thể mặc quần chun ra đường hoạt động xã hội. Trừ khi bạn có người khác đi theo cầm đồ phục vụ cho bạn. Cho nên mặc quần chun ra ngoài đường có thấp thoáng ẩn tàng một đẳng cấp. Ngày xưa, cả triều đình mặc quần chun bàn đại sự. Đai của các quan được treo vào áo. Cho nên đai còn là biểu tượng của danh chức. Ngày nay, thì họp quốc hội các nghị viên mặc quần tây. Nhưng cũng có người mặc quần chun họp quốc hội, đó là các hoà thượng, những người được xã hội tôn trọng vì họ đại diện cho giới tâm linh. Nhưng tất nhiên, hệ quả là cần đeo tay nải để đựng đồ cá nhân.

Nói thế để bạn đừng nhầm quần chun chỉ dùng để đi ngủ. Và cũng đừng nhầm quần chun với sự yếu đuối. Rộng rãi thoải mái không có nghĩa là yếu đuối. Trong võ thuật, nhất là thi đấu và tập luyện, cả thế giới này dùng quần chun. Bộ võ phục chuẩn, có giá bằng cả bộ vest, và vải của nó bền đến mức lấy dao cắt còn khó. Khi này, quần chun lại thể hiện sức mạnh và sự hoạt động tích cực.

Quần chun cũng dùng cho bệnh nhân, để tiện cho khám chữa, tiện cho điều dưỡng chăm sóc. Quần chun chỉ giống như chính tinh, phụ tinh đi kèm mới quyết định tính chất của nó. Cũng vậy, chiếc quần bên trong mới quyết định tính chất của chiếc quần chun. Nếu nó là bỉm, thì đó là bệnh nhân, hoặc em bé. Nếu nó là trunk hay boxer, thì hãy cẩn thận, đó có thể là một vận động viên thể thao nhanh như sóc. Còn nếu nó là một chiếc kuki hộ thân thì bạn đang gặp một cao thủ võ thuật, một chiến thần bước lên sàn đấu đó. Đạt Ma sư tổ cũng mặc quần chun đó thôi. Đừng đùa với sự xuất hiện của chiếc quần chun, khi chưa biết bên trong nó là gì. Và đừng vội phán xét chính tinh, khi chưa nhìn phụ tinh đi kèm.

….

THÊM MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN

Dòng chữ của chúng ta đi thẳng, nên mới gọi là dòng, văn chương dù sao cũng là không gian một chiều. Hình vẽ trên trang giấy là thông tin được mã hoá hai chiều. Phim là thông tin được mã hoá ba chiều. Đời thực là không gian ba chiều. Ta thấy là càng ít chiều thì càng tiện và gọn cho quản lý lưu trữ và truyền tải thông tin. Thậm chí chúng ta đưa về mã nhị nguyên đã thẳng còn ngắn để tiện truyền tin. Càng nhiều chiều thì thông tin mới càng dễ hiểu. Cho nên lời văn được diễn hoạ ra hình vẽ hay dựng thành phim dễ hiểu hơn rất nhiều.

Và tầm nhìn một chiều của kiến không bao giờ thắng được thạch sùng. Tầm nhìn hai chiều của thạch sùng không bao giờ thắng được chim ruồi. Tầm nhìn ba chiều của chim ruồi không bao giờ thắng được con người.

Trong quan hệ xã hội thì cha mẹ là một chiều không gian, vợ chồng một chiều không gian, con cái một chiều không gian. Ba trục x y z quy chiếu không gian ba chiều và xác định một điểm cần ba toạ độ. Thì lá số tử vi cũng vậy, 12 chiều không gian quy chiếu và xác định chúng ta. Cho nên có bạn single mom vất vả quá chửi ầm lên vì lo cho con xuôi ngược vất vả quá, dù bạn rất nhiều tiền. Đơn giản vì bạn thiếu một chiều không gian. Bạn để ý xem nước đổ vào thùng tức không gian ba chiều có vẻ ít, nhưng vỡ thùng nước tràn ra đầy sàn thì rất nhiều, nhiều vì chỉ có hai chiều không gian. Tiền trong phong thuỷ chính là nước đó bạn, rất nhiều nhưng thiếu một chiều không gian thì vẫn là thiếu, mà thêm một chiều không gian thì chỗ nước đó có đủ không? Thêm đủ 12 chiều không gian thì lượng nước có còn nhiều không? Không.

Kiến cặm cụi trung thực thật thà, nhưng thạch sùng quản lý kiến. Cách nghĩ của thạch sùng khác kiến. Đạo đức toàn vẹn của kiến đối với cái nhìn của thạch sùng mà nói, là hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí đó là công cụ để thạch sùng quản lý kiến. Nhưng lật lại vấn đề, một bầy kiến không có trật tự liệu có tồn tại. Và nếu một con kiến có tầm nhìn của thạch sùng, phỏng có ích gì? khi nó vẫn là kiến !! Thậm chí nó còn bị bầy kì thị và xua đuổi. Cho nên có những con kiến bảo rằng sau khi ngộ, tức là hiểu về không gian hai chiều, thì vẫn chẻ củi gánh nước. Con người chúng ta hiện nay nhìn không gian ba chiều bằng con mắt hai chiều, cho nên họ không biết phía sau bức tường là cái gì, cho nên cần góc nhìn các hướng để đánh giá đúng sự vật, thậm chí cần thêm chiều thời gian để đánh giá đúng hiện tượng, đó chính là TRẢI NGHIỆM. Và chúng ta luôn có khả năng tăng thêm một chiều không gian để tự do hơn và hạnh phúc hơn, đó là chiều TƯ DUY. Khi đó bạn có đủ năm chiều không gian của người bình thường. Nếu bạn có thêm một chiều không gian nữa, vượt không gian vật chất, vượt thời gian, vượt cả tư duy, thì bạn là đấng giác ngộ.

….

LẠC LỐI TRÊN ĐƯỜNG BAY

Thường thì khi bạn học xem tử vi, bạn lấy lá số danh nhân làm ví dụ cứng để học hỏi cách cục. Và bạn thấy sao tử vi dễ thế. Dễ vì cách cục của danh nhân thuần nhất. Thuần nhất nên khi xem thấy gọn mắt, thấy bố trí lá số đâu ra đó. Cũng vì thuần nhất mà năng lượng của họ tập trung. Năng lượng tập trung nên họ thành công và là danh nhân. Người thường chúng ta thường bị phân tán năng lượng vào nhiều điều vô bổ. Phân tán nên khó thành công. Cách cục cũng khuyết hãm hoặc phá hãm. Cho nên khi xem lá số thường nhân, ngay cả nghề nghiệp cũng chưa chắc họ ứng với lá số. Sát Phá Tham theo binh nghiệp là kinh điển, và thuần cách mới như vậy. Chứ người thường họ mang tính cách vậy, nhưng có thể nay theo nghề này mai nghề khác. Nếu bạn nhìn mệnh tài quan ra nghề của họ. Thì họ sinh ra là để làm nghề đó. Nói dễ hiểu, họ là chân mệnh đi làm nghề đó. Bạn nhìn mệnh tài quan ra cách cục tu hành thì đó là người tu hành bền vững. Bạn nhìn mệnh tài quan ra nghề giáo, thì đó là nhà giáo bền vững. Và thường thì người nào làm đúng nghề của mệnh tài quan, người đó thành công không lớn thì nhỏ. Bởi vì, lá số đó đủ để thành cách. Cái nghề cái việc họ làm đủ để định nghĩa họ là ai. Nó khá chuyên nhất và biểu hiện rõ ràng. Ví dụ nói đến Bill Gates là tỷ phú huyền thoại thì tài lộc chắc chắn phải biểu hiện. Nói đến Tử Vân là huyền thoại tử vi thì chắc chắn cách cục phải có. Sách hay gọi là cách cục tiên thiên. Cho nên trong Tử Vi Dễ Hiểu tôi nói phú quý phải có cách cục, không có thì dù có phú quý cũng chỉ là tạm bợ nhất thời.

Cho nên khi bạn nghe các cao thủ phán là: em theo nghề này sớm muộn rồi cũng bỏ, thì chẳng có gì cao siêu Triệt với Kỵ gì đâu. Đơn giản vì lá số bạn không có cách cục kinh điển của nghề đó. Theo vì nọ vì kia, sớm muộn cũng nghỉ.

Ngược lại, nếu bạn nghe thấy cao thủ đó bảo: số em loanh quanh làm gì thì làm rồi lại đi kinh doanh thôi, vì đơn giản cách cục kinh doanh hiện rõ trên lá số bạn.

Hoặc thầy bảo số em đi nghề này thì thành công này. Thì bạn đi nghề khác vô tư, nhưng sở trường và tính cách bạn không hợp bằng nghề trên lá số hiện rõ.

Nói đơn giản đi trộn vữa xếp gạch. Ai có chân tay đều làm được thôi. Nhưng có người hợp người không. Có người còn làm nghề khác tốt hơn thì họ chuyển.

Mà trong thực tế bạn thấy nhiều người có thiện tâm tín ngưỡng do một chút Hồng Không một chút Riêu Kỵ một chút Cô Quả, nhưng chung quy chưa hội đủ Duyên nên họ chỉ tín tâm chứ chưa thực sự dấn thân tu hành. Thì đó là chuyện bình thường.

Cho nên học tử vi trong sách vi kinh điển cũng như học ngoại ngữ ở trường. Trong sách toàn câu đúng ngữ pháp và ở thể lịch sự. Ngoài đời thì không hoàn hảo như trong sách, ngữ pháp có khi cũng toé loe, miễn là trao đổi thông tin hiểu ý nhau là được. Cái thứ Tiếng Anh bạn học trong giáo trình là Tiếng Anh nói chuyện với Nữ Hoàng. Cách cục bạn học trong sách tử vi là cách cục đặc biệt nhất cái vũ trụ này, không thể gặp đại chúng đâu.

Cho nên cần có trí tuệ khi vận dụng kiến thức. Cần tỉnh táo hiểu giới hạn của phương pháp và mức độ ứng nghiệm thì đỡ hoang mang.

Và đừng bao giờ bắn tứ hoá khi Thuỳ tượng còn chưa vững. Nó giống như ra đòn khi không có điểm tựa, đơn giản chỉ là cú đấm với. Và bạn sẽ lạc lối trên đường bay.

….

TUỲ DUYÊN

Theo Lý mà nói thì tôi có 10 đồng, đương nhiên tôi mua được chai Coke 9 đồng. Dễ hiểu thế thôi. Và dễ hiểu tiếp đi. Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ thấy rằng có 10 đồng chưa chắc mua được chai Coke 9 đồng, có 10 tỷ chưa chắc mua được nhà 9 tỷ. Đang định mua thì mất tiền, đi mua thì đường khó, tới nơi thì cửa hàng đóng, mua được thì nắp chai hở nước đã hỏng, chờ nhập hàng mới thì phải có thời gian. Có cả vạn lý do để không mua được. Theo Lý mà nói thì tôi có thể làm được nên tôi sẽ làm được. Nhưng mà thực tế có tài, chưa chắc đã thành công. Bởi vì mới có tài nhân thôi, thiếu tài thiên tài địa mà đã lầm tưởng.

Theo Lý mà nói, biết được huyệt đẹp có thể đặt mộ tổ vào, nhưng hãy đặt được đi đã mới biết có duyên hay không. Các thầy phong thuỷ khi xưa hay nói ngắn gọn với gia chủ: phúc khí chưa đủ, để bớt phải giải thích loằng ngoằng. Chiếc côn nhị khúc có hai thanh gỗ và một sợ dây. Bạn hiểu rất rõ về hai thanh gỗ và sợi dây. Làm bằng gì, ok. Hình khối thế nào, ok. Kích thước ra sao, ok. Nhưng từ những cái hiểu đó, bạn không bao giờ hiểu khi nối chúng lại thì chúng hoạt động ra sao. Để nói lên cái nhìn của sự phân tích tỉ mỉ nhưng phiến diện về đời thực.

Cũng theo Lý mà nói thì nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng nó lại không xảy ra. Nhiều thứ không thể xảy ra nhưng nó vẫn đang xảy ra. Bởi vì đơn giản thôi, cái Lý đó chưa đủ. Còn nhiều cái Lý khác mà mắt thường không nhìn thấy. Mà không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Trong đêm đen, vạn hữu vẫn là vạn hữu.

No automatic alt text available.

….

THẬP ỨNG

Nay cao hứng kể chuyện xem quẻ Mai Hoa. Thường thì tôi hay dụng tượng nên luận Mai Hoa nhiều hơn lục hào. Bạn nào dụng tượng thì biết Tam Yếu và Thập Ứng. Bạn nào chưa biết một tí gì về Mai Hoa thì nghe tôi kể sau đây.

Gieo quẻ đơn giản là bạn mã hoá sự kiện bạn muốn biết thành quẻ, rồi lại giải mã quẻ đó ra. Quẻ là công cụ bạn đoán việc. Nhờ quẻ mà bạn đoán được việc. Quẻ có thể là ba đồng xu hay là bất cứ thứ gì mang thông tin cho bạn. Bây giờ tôi hướng dẫn bạn một phép xem không cần gieo quẻ và phép này tuyệt đối chính xác vì quẻ này tự hiện trong tự nhiên, đất trời gieo cho bạn, tuyệt đối đứng ngoài chủ quan của bạn.

Quẻ thứ nhất: Quẻ địa danh.

Tôi dẫn người bà con đi hỏi vợ, người này tuổi Tý, địa danh đi qua để đến chỗ nhà vợ tương lai là Ngọ Khổng. Tý Ngọ tương xung, tôi ngán ngẩm lắc đầu. Đi vẫn đi nhưng trong lòng đã có ý thức chờ nghiệm. Hôm đầu đến nhà gái đường từ đê xuống đổ đất sét đang làm dở, rất lầy lội. Khi về tôi nói: sự việc của anh rất khó thành. Đến nay thì cô kia vừa lấy chồng, tất nhiên không phải lấy người bà con tôi.

Quẻ thứ hai: Quẻ hoa quả.

Tôi có người bạn, trước khi xin việc ở chỗ nào thường mua hoa quả đến ra mắt. Quả ngon hay dở, được mọi người khen hay chê sau này đều ứng với tình hình công việc ở đó của chị. Khi nghe chị kể chuyện, tôi bảo: chị không cần học Dịch nữa, chị đã là một cao thủ dịch lý rồi.

Quẻ thứ ba: Quẻ hổ bông.

Vợ chồng bạn tôi chụp ảnh có ba người, hai vợ chồng và cháu đầu. Hôm tôi đến chơi, hai người hỏi tôi đoán bao giờ họ có con tiếp. Tôi bảo năm Canh Dần sẽ sinh thêm một đứa. Đến khi ứng nghiệm hỏi tại sao thì tôi trỏ vào ảnh. Trong ảnh thì bé đầu tay ôm một con hổ bông, mà năm sắp tới có năm Canh Dần là gần nhất nên tôi tiện mồm đoán vậy.

Quẻ thứ tư: Quẻ chùa một cột.

Đến nhà bạn chơi, tôi nhìn qua căn nhà hỏi: bố anh là con trai duy nhất à? Anh ta nói đúng vậy, sao biết hay vậy. Mấy thầy phong thuỷ đi cùng không giải thích kiểu gì ra. Tôi chỉ vào các bức hình trên tường. Không hiểu vì cớ gì, trong nhà treo đến gần mười ảnh chùa một cột. Có thể do tâm cảm ứng của ông cụ mà ông cụ mang về treo lên, thấy tượng giống đời mình vậy ta.

Trên đây là những chuyện xảy ra trong thực tế, độc đáo và linh hoạt. Kể vậy chỉ nói lên điều tôi muốn nói với các bạn bói Dịch là: cần hết sức linh hoạt đón nhận Thập Ứng từ xung quanh chứ đừng chúi mũi vào trang sách. Chân lý nằm chềnh ềnh ở những sự rất thường. Và cuối cùng, để ứng quẻ như thần bạn cần thêm một thứ nữa. Đó là May Mắn.

….

TRỤ CỘT

Đời người có mười hai nhân duyên. Lá số có mười hai cung. Mỗi người có một trọng điểm khác nhau. Có người lấy tài nghệ làm trụ cột nâng cả cuộc đời. Có người lại lấy cha mẹ làm điểm tựa. Có người lại nhờ chồng làm trục xoay vần con tạo. Có người lại nhờ tiền nhờ con. Thì cảnh mỗi người không giống nhau. Tục ngữ bảo là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ai dùng trụ cột gì thì người ta bồi đắp trụ cột đó. Vào mệnh tài quan thì mình chủ động kiến tạo tung hoành. Không thì phải gián tiếp. So chi tiết một cung thì bạn này tài năng hơn bạn kia, bạn này xinh đẹp hơn bạn kia, nhưng so tổng thể thì đời chưa biết ai hơn ai. Có cô thời đi học, kết quả đủ gọi là phổ thông đại chúng vui vẻ, nhưng trời sinh khả năng chăm sóc và lòng nhân hậu, lấy chồng và chồng làm trụ cột. Tài của cô không thể hiện thời đi học vì mệnh tài quan yếu. Tài của cô là tài làm vợ. Nhưng cũng có cô giỏi giang tháo vát, hai vai gánh cả giang sơn, ông chồng bộ đội về hưu hậu thủ. Thầy bói bảo tuy ông này không làm ra tiền nhưng bỏ ông ta khỏi làm ăn vì ông ta nhị hợp Hoá Lộc về thê. Về tâm linh thì tôi không biết đúng vậy không. Nhưng về chuyện đời thì đơn giản là khi cô này xông pha thì có ông chồng hậu thủ ở nhà lo nhà chăm con, thế là ổn chứ gì đâu.

Cũng có người sinh ra làm Thái Tử, trụ cột của họ không phải khả năng chuyên môn hay là gì mà chỉ đơn giản là sống khoẻ. May mắn thì do trời rồi khỏi lo. Họ đi đánh bạc cắm cả máy bay rồi có người chuộc về. Bạn không so được với họ nếu bạn không phải Thái Tử. Mà mỗi người chức năng nhiệm vụ khác nhau bạn so làm gì. Tay chân mình dài ngắn có giống họ đâu. Cho nên Phật nói tuỳ duyên hoá độ.

Tử Bình thì chọn dụng thần. Nghĩa là sao? Thập thần là mười lĩnh vực. Là chọn lĩnh vực mà dùng. Thập thần có năng lượng khác nhau. Lĩnh vực nào quan trọng, con người có xu hướng lựa chọn cho cuộc nhân sinh được cân đối. Lá số tử vi có mười hai cung. Người ta chọn cung họ thấy lý tưởng mà theo, gọi là cung trọng điểm. Ví dụ người tu như Giáo Hoàng John Paul II ông chọn cung Tật để dụng. Trong 12000 người cùng lá số, sự lựa chọn của mỗi người không giống nhau. Lý tưởng của mỗi người có khác nhau. Trung bình 1000 người chọn một ô. Bạn cần định cung trọng điểm khi xem số cho người ta. Thọ yểu vẫn theo mệnh, nhưng trọng điểm đời người đôi khi lại không ở mệnh thân. Thường thì theo vài mô hình đời người. Như người tu đa số chân tu họ tu Tật.

Mỗi người mỗi khác nhau. Vì khác, nên chúng ta so bì làm gì. Cùng lắm đối chiếu để học cái hay tránh cái dở của người ta thôi.

Và khi trụ cột gãy đổ. Thì cả bầu trời phải sập.

Vậy trụ cột của bạn là gì?

….

NGÔI SAO CHỦ MỆNH

Xem vận chết nằm trong Tử Vi Hắc Cách, cơ bản bị chôn vùi, chỉ còn vài điểm sáng nhỏ như dưới đây. Chúng ta qua vận chết học được nhiều bài học, chứ tính được thì cũng chẳng vui gì đâu bạn, tin tôi đi.

Có nhiều cách xem vận tháng và vận ngày khác nhau. Nhưng bạn hãy chú ý điều này: cơ bản thì ứng kỳ vận chết phổ biến sẽ như sau: vận tháng sẽ rơi vào cung mệnh, vận ngày sẽ rơi vào ngôi sao chủ mệnh. Mệnh đế vương ông trùm thường chết vào ngày Tử Vi Thiên Phủ. Tháng qua đời có thể rơi vào nhiều cung khác nhau. Nhưng thường rơi vào cung mệnh và tật, rơi vào cung mệnh hàm ý người đó mất là đúng mệnh. Ai chết vào tháng nhập mệnh thì đừng băn khoăn, sự ra đi đó là số phận vẫy gọi. Tháng mất rơi vào cung tật hàm ý người đó mất vì trả nghiệp. Tiểu vận năm qua đời cho biết nguyên nhân cái chết, thường thì cũng rơi vào mệnh. Như tiểu vận qua đời của công nương Diana rơi vào cung phu, cũng là điều kì bí củng cố cho lập luận chồng cũ của bà liên quan tới cái chết của bà.

Phía trên là những mô tả thường gặp. Nếu bạn nghe thấy lạ, thì bạn chưa biết xem tử vi. Qua đó ta thấy cái oái oăm của tử vi là chúng ta biết chắc chắn ngôi sao chủ mệnh của chúng ta khi chúng ta nằm xuống. Và khi đó, biết để làm gì ngoài nghiệm lý cho đời sau?

Sau khi bạn biết ngôi sao chủ mệnh, bạn quay lại các vận quét vào ngôi sao chủ mệnh. Bạn sẽ thấy kinh hoàng, và bạn sẽ hiểu tử vi hơn.

Còn bằng cách nào đó (đa phần là nghiệm lý), bạn biết được ngôi sao chủ mệnh của mình rồi, thì chúc mừng bạn. Và nếu đó không phải là Tử Vi Thiên Phủ thì xác suất làm vua của bạn rất thấp. Nếu là Nhật Nguyệt thì số làm thầy làm chủ của bạn rất cao. Ngôi sao này mỗi phái một tên gọi khác nhau, nhưng tính chất của nó có thể mô tả cô đọng đời bạn.

Vì sao lại như vậy? Vì theo truyền thuyết khi người ta mất, mười hai cửa họ sẽ đi qua một cửa để rời mặt đất về bầu trời. Trong nhiều vì sao, họ sẽ trở về với một vì sao. Đó là ngôi sao chủ mệnh.

….

LẦM SÂU THÌ NGỘ SÂU

Lầm sâu thì ngộ sâu

Cực ác gần cực thiện

Tiểu nhân thì hiểu đời

Người trời thì hiểu đạo

Hạnh phúc vì qua nạn tai

Thấy đúng vì đã bỏ sai

Ái tình sinh khổ hận

Thích khen thì sợ tiếng tai

Có Đạo thì cũng có Đời

Đời không muốn thấy Đạo truyền ở đâu

Công việc có chương trình

Mà chuyện tình theo giao ước

Đến rồi ngỡ chưa đi

Thu rồi lại phải chi

Chuyện đời vay trả trả vay

Vay xong lại trả trả xong hết đời

Thấy ngọt vì từng biết cay

Mà chấp nhận cay vì từng hưởng ngọt

Thời thịnh dễ tạo sai lầm

Và thời thăng trầm thì lại hay giác ngộ

Giàu sang hay vô độ

Túng thiếu dễ làm liều

Ngu dốt hay kiêu

Biết điều lại là trí tuệ

Đại trí trông như ngu

Ngồi tù thì lại rảnh

Khi xưa còn khoẻ thì nghèo

Mà bây giờ rủng rỉnh lại teo mất rồi

Khi xưa còn khoẻ thì ngồi

Bây giờ run rẩy lại muốn trèo đồi vượt sông

Ai cũng từng là thằng

Bây giờ mới trở thành ông

Ai bây giờ là ông

Có thời cũng từng là thằng

Khi xưa ông cũng là thằng

Vài phen biết đổi nhập nhằng lên ông

Bây giờ ông đã là ông

Rồi vài phen biến đổi thì ông lại trông như thằng

Tuổi đi gái gú được thì ngồi nhậu nhẹt

Đến tuổi ngồi nhậu nhẹt thì lại đi gái gú

Tâm bão thì cực tĩnh

Dưới biển là dung nham

Chơi mãi sẽ phải làm

Mà làm nhiều rồi phải nghỉ

Khi mê tiền chỉ là tiền

Đến khi tỉnh ngộ trong tiền có tâm

Khi mê dâm chỉ là dâm

Đến khi tỉnh ngộ trong dâm có tình

Đông qua thì xuân tới

Khổ tận sẽ cam lai

Bĩ cực rồi sẽ Thái

Cực ái cũng cực sân

Nói Nhân sinh ra Quả

Nhưng Quả cũng là Nhân

Âm và Dương xoay vần

Chân ở ngay trong Giả

….

ALAN TURING-THIÊN TÀI MỆNH YỂU

Alan Turing, nhà khoa học máy tính, nhà toán học thiên tài người Anh, 16 tuổi đã thấu hiểu các ý tưởng của Einstein, đồng sáng lập IBM, người tạo ra một loạt các công trình về toán học máy tính được dùng hiện nay. Tổ hợp bát tự của ông có nét giống ông Ngô Bảo Châu của Việt Nam với tổ hợp NHÂM BÍNH CANH. Năm tháng thì hai người giống nhau, Alan sinh trước 60 năm. Ngô Bảo Châu sinh ngày Canh Dần, còn Alan sinh ngày Canh Ngọ, nên đời Ngô Bảo Châu không thê thảm bằng nhưng cũng kém ngầu hơn so với Alan, Alan một tý xung hai ngọ. Ngoài ra tổ hợp bát tự của Ngô Bảo Châu có nhiều nét giống vua Bảo Đại. Thế đứng chính tinh của lá số Ngô Bảo Châu trùng với thế đứng chính tinh vua Bảo Đại. Ngô Bảo Châu NHÂM BÍNH CANH QUÝ. Bảo Đại QUÝ NHÂM BÍNH CANH.

Thế mới thấy, sự tình thế gian không phải không có trùng hợp kì bí. Và phải chăng tài năng toán học được mã hóa trong lá số? Đây là câu hỏi cho người ngoại đạo thôi, với giới mệnh lý thì đó là đương nhiên.

Quay trở lại lá số Alan Turing.

Mệnh Thái Âm hãm ở tị, thuộc cách cục Nhật Nguyệt song Lộc Xương Khúc Khôi Việt nên thông minh tuyệt đỉnh, phạm Hỏa Linh Hình Riêu nên ông là người có nét quái dị, nhưng Hỏa Linh hợp Nhật Nguyệt nên đốt cho Nhật Nguyệt phát huy rực rỡ. Bạn thấy tất cả các thiên tài máy tính đều có Hỏa Linh, Bill Gates thân có Linh Tinh, mệnh Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt là bộ não còn Hỏa Linh chính là công nghệ điện lửa máy tính. Là người đàn ông, tức phần cứng của Alan là nam, nhưng mệnh Thái Âm Riêu, Đào Hồng Riêu Hỏa nên ông là người đồng tính tức lỗi phần mềm. Tuy nhiên, không gì cản nổi thiên tài sáng tạo của Alan từ thuở nhỏ cho đến lớn. Không chịu học đều các môn mà chỉ học toán và khoa học nên không được nhận học bổng vào trường lớn. Alan học trường làng và vẫn ngầu như thường. Nói chung tôi nghĩ đối với thiên tài thì trường lớp chỉ là chỗ đến cho vui thôi, và bằng cấp là giấy dán tường, nội lực thực sự nằm ở bên trong, nhất là những môn nặng về logic.

Tam hợp mệnh tài quan của Alan nằm trong thế Thiên Không. Đặc trưng của những người thuộc tam hợp Thiên Không là bùng phát ngắn ngủi. Tưởng Giới Thạch cũng Thiên Không nhưng không cư mệnh mà cư tài, bùng phát và suy tàn rồi vẫn giữ được mạng sống. Trong bài hát Bến Thượng Hải có câu “oanh liệt đó suy tàn ngay đó” là nói Thiên Không. Napoleon Bonaparte thì Thiên Không đóng tại mệnh, mà mệnh thân đồng cung nên sức ảnh hưởng của Thiên Không dữ dội, bùng phát và lụi tàn.

Sau khi những thiên tài qua đời, người ta cũng chỉ nhớ tới tư tưởng và công trình họ để lại, chứ không ai để ý Alan từng quất bao nhiêu giai hay bao nhiêu gái. Từ Hy Thái Hậu xoạc bao nhiêu giai một đêm. Vì chẳng để làm gì. Nhưng với đương đại lúc đó, thì ngay cả bà Nữ hoàng cũng nhúng tay can thiệp chuyện đũng quần của một thiên tài toán học. Nói chung, không chỉ Hoàng gia Anh mà Hoàng gia nào cũng bảo vệ đạo đức bằng những cách phản đạo đức nhất. Vì đó là Hoàng gia, một biểu tượng không có mặt trái. Theo lý âm dương thì có phải sẽ có trái. Không có mặt trái nghĩa là cái trái nó đã bị giấu đi.

Thuở đó, thì đối với Hoàng gia Anh việc quan hệ đồng tính là một việc vi phạm đạo đức nghiêm trọng và buộc phải loại trừ. Cho nên Alan bị xét xử và bị thiến bằng hoocmon. Nhưng bản thân Alan cho rằng đó là việc bình thường, và xã hội nên chấp nhận điều đó. Đó chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường. Thiên tài họ thuần tự nhiên, còn người đời thì đầy ràng buộc lề lối luân thường. Tất nhiên, phải có cương thường thì mới duy trì được xã hội, cho nên cho dù Nữ hoàng Anh có cách nghĩ tiến bộ như Alan chẳng hạn, thì bà vẫn phải xử Alan để răn đe và làm xoa dịu xã hội. Ngày nay, chúng ta nhìn lại thì thấy việc kỳ thị người đồng tính là nhảm nhí, vớ vẩn. Chính những người kì thị mới là bọn bệnh hoạn và kém văn minh. Nhưng cũng buồn cho một thiên tài như Alan, khi mà bị giáo lý cùng đạo đức xã hội bó chặt hai chân, ra đi quá sớm ở tuổi 43.

….

THIÊN PHÁP VÀ NHÂN PHÁP

Những gì thuộc về trời đều đi thuận. Vòng Thái Tuế luôn đi thuận. Vòng trường sinh nạp âm mệnh đi thuận. Luật trời vận hành bất chấp ý thích và ý ghét của con người. Người tốt hay người xấu rơi từ độ cao nghìn mét xuống đều chết. Người tốt hay người xấu đều sinh lão bệnh tử. Người tốt hay người xấu đều có tam độc ngũ uẩn. Người tốt hay người xấu đều chịu chung quy luật về thời gian, cho dù đó là Đức Phật uống nhiều nước. Cho nên Đạo đức kinh có câu thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó rơm. Hàm ý là luật trời vận hành bất kể cảm xúc và mong muốn của con người. Lắm lúc ngẩng mặt lên trời có người than: sao ông bất nhân quá, hay là ông không có mắt à. Không cần mắt. Hệ thống vũ trụ tự vận hành theo quy luật bất biến. Lấy lửa dí vào người thì ai cũng nóng. Thế thịnh suy bĩ thái vào đó ai cũng như ai.

Nói rông dài vậy để nói rằng tử vi cơ bản có hai pháp môn. Pháp môn hàng thiên và pháp môn hàng nhân. Pháp môn hàng thiên để xem thượng hạ cách, độ số của lá số, thăng trầm của thời vận. Pháp môn hàng nhân để xem chuyện con người, cưới hỏi sinh nở ốm đau, những chuyện lặt vặt.

Bên tử bình, Vương Khánh cho rằng có ba pháp môn: thiên địa nhân. Thiên pháp dùng âm dương phân định thượng hạ cách, sang hèn. Địa pháp định cục xem được tài năng tuyệt kỹ đời người. Nhân pháp dùng xem chuyện hoạt động thường ngày của đời người. Bạn đọc thêm các bài viết của Vương Khánh. Ý cũng là có những cách xem định đại cuộc thì rất đúng nhưng không xem được chuyện vặt vãnh. Có cách xem ứng chuyện vặt như thần nhưng hỏi độ số sang hèn trong xã hội thì lại mù tịt. Những thầy giang hồ cần nhân pháp để tư vấn cụ thể chi tiết cho thân chủ. Giới thái bốc thì họ lại không hứng thú với chuyện lặt vặt, coi chuyện cao thấp thăng trầm mới là thú vị. Ví dụ xem số vĩ nhân chỉ cần biết vận nào phát vận nào bại. Không cần biết cưới xin hay cha mẹ mất năm nào. Nhưng người thường thì chuyện sinh hoạt xã hội quan trọng hơn. Họ có điều hành tổ chức hay tập đoàn đâu mà ngại thăng trầm bĩ thái, hàng ngày có cơm ăn áo mặc là đủ vui, chuyện cứu thế hay giải thoát là chuyện quá xa vời. Thậm chí với họ, lo chuyện vĩ mô là dở hơi. Thiên pháp xem vận phải nói là lạnh lùng như luật trời. Trời thả loài người vào một khu vườn, có quậy gì ở đó thì quậy, đến lúc lại bắt đi. Khu vườn đó là khu vườn Tư Tưởng.

Và không có bất cứ một sao lẻ nào có khả năng xem độ số cao thấp. Độ số cao thấp do quy luật khép kín một vòng quy định. Đời người lên xuống chỉ một nhịp. Một dải vận lên xuống chỉ một nhịp hình sin là hết đời. Trong sóng lên có thể có sóng nhỏ lên xuống nhì nhằng nhưng đại cuộc vẫn là lên. Trong sóng xuống có sóng nhỏ lên xuống nhì nhằng mới là xuống. Xem lá số những người có sự kiện lên xuống như ông Đinh La Thăng, điều hứng thú duy nhất với tôi đó là chiêm nghiệm nhịp đời lên xuống, chứ còn ứng kỳ lặt vặt rồi thiện ác đúng sai tôi không quan tâm. Khi thịnh có thể làm mọi chuyện, khi suy chỉ làm được một chuyện. Chìm đắm vào những vận lặt vặt sẽ đánh mất cái nhìn đại cục.

Tử vi ngày nay tôi cho rằng đã đi vào chi tiết mà đánh mất nguyên thần của nó, do nhu cầu thị trường. Những gì đơn giản nhất như vòng Trường Sinh mệnh bị lãng quên. Trong khi Bill Gates và Lý Tiểu Long mệnh kim đơn giản phát trong vận kim, Tưởng mệnh thổ phát trong vận thổ, Kennedy bại khi thổ tuyệt, John Lennon tử khi liệt hoả đốt kim, vậy thôi. Và vòng trường sinh nạp âm mệnh thì luôn đi thuận, vì đó là hàng thiên. Sang đến trường sinh cục đó là hàng nhân rồi nên có thuận nghịch. Nhiều người không hiểu chỗ này cứ kêu oai oái sao trường sinh cục lại có thuận nghịch. Những cơ bản đó không hiểu thì cao siêu ở đâu.

Tứ hoá Tử Vân không dùng tiểu vận chỉ dùng thái tuế là có ý nhắm tới thiên pháp. Vận tháng vận ngày cũng cứ lạnh lùng đi thuận, đó là nhắm tới thiên pháp. Hay có phái an Hoả Linh cứ theo chiều thuận, bất kể nam nữ, cũng là hướng tới thiên pháp. Họ không sai đâu, khi bạn hiểu thiên pháp nhân pháp khác nhau.

….

PHƯƠNG PHÁP

Qua phương pháp xếp rubik lạm bàn phương pháp học tử vi. Khối rubik 3x3x3 có sáu mặt, tại thời điểm khởi đầu và kết thúc là trật tự, bất kể sắp xếp nào còn lại cũng là hỗn độn. Mục đích của trò chơi là sắp xếp lại trật tự từ hỗn độn. Theo lý thuyết thì n đường xoay gây hỗn độn thì n đường xoay ngược lại sẽ tái lập trật tự. Nhưng đây chỉ là lý thuyết chứ không khả thi. Vì với người chơi cần có trật tự lộ trình nhất định để tìm tới điểm đến. Từ nhu cầu đó, xuất hiện phương pháp xoay dành cho mọi người. Phương pháp này tái lập từng tầng từng tầng. Từ tầng một tầng hai đến tầng ba, và thường đặt mặt trắng lên trên cùng.

Cái hay của tư duy phương tây là công thức hoá mọi bước. Và muốn công thức hoá thì đầu tiên phải xác định và cố định vấn đề. Xác định được mục tiêu nhưng không cố định được thì giống như bắn con chim đang bay, lúc trúng lúc trượt. Mình có thể bắn trúng nhưng không chỉ được cho người khác bắn trúng. Mọi trường hợp của rubik được xác định, các trường hợp khác được quy về trường hợp đã ấn định một cách nhẹ nhàng. Sau khi xác định được những vấn đề mẫu ví dụ A B C D. Thì đây là một tập hợp toàn vẹn. Tức là kiểu gì cũng chỉ nằm trong những trường hợp này. Tiếp theo là các công thức để giải quyết từng trường hợp. Các công thức lại được xây dựng trên những nền tảng dễ nhớ nhất, là quy tắc bàn tay trái và quy tắc bàn tay phải. Hai quy tắc này là công cụ giải quyết mọi vấn đề. Nếu làm một lần chưa được thì làm nhiều lần sẽ giải quyết được vấn đề.

Có nhiều cách giải ngắn hơn nhưng đa tạp. Vì sao họ lại chọn cách giải đường dài hơn. Đơn giản vì nó có quy luật nên ổn định và dễ lần theo.

Ví dụ một người đi 100km với những điểm trung gian xác định. Có thể là mấy chục điểm. Cũng sẽ nhanh hơn Người đi 50km mà vừa đi vừa dò hỏi, thậm chí đi xong không nhớ được lộ trình mình đi. Đi chỉ cần đến đích thì bất kể lộ trình. Như quân sự chỉ cần thắng đã còn lại tính sau. Kể cả là ăn may. Nhưng điều đó vô nghĩa hoàn toàn trong giáo dục. Giáo dục là dạy được mọi người làm điều mình làm được. Và phương pháp có thể được tái lập bởi bất cứ ai. Phương pháp là đơn giản và dễ hiểu nhất.

Cho nên các phương pháp tử vi cần đạt hai yêu cầu:

1. Tạo được mô hình đầy đủ các vấn đề. Có thể là 12, có thể là 36, có thể là 60, hoặc 72. Nhưng phải kín. Kín như ngũ hành. Kín như bát quái.

2. Giải quyết được từng vấn đề trong mô hình

Đây là vấn đề của người lập thuyết. Ứng dụng là việc của người dùng. Cho dù mô hình chỉ đơn giản là 5 yếu tố, nhưng hoàn thiện. Còn hơn có hàng trăm yếu tố mà chưa hoàn thiện. Giống như kỳ công tạo ra khẩu súng bắn trúng con ruồi xa hàng trăm km. Trong khi mấy con ở gần lại bắn trượt. Mà chỉ quạt một vỉ lại trúng chục con ở gần. Hoàn toàn phí công và vô nghĩa. Dù mô hình 5 yếu tố đơn sơ phải chấp nhận sai số nhất định, còn hơn các siêu mô hình với hiệu dụng không hơn lại còn lủng củng.

Và khi bạn xác định được các yếu tố đúng, dù nó chưa đủ. Như thuyết Thái Tuế, nó đúng đã. Hành mộc vượng phương đông là chắc chắn nó đúng đã. Nắm chắc cái đúng và xử lý các yếu tố còn lại sẽ tạo ra sự tinh tấn. Những cái đúng không thể bị nghi ngờ khi sai. Sai vì cần ít nhất ba yếu tố để xác định một vấn đề. Một đúng là chưa đủ. Còn hơn trong tay bạn không có một công cụ đúng nào để sử dụng.

Không nên cầu kỳ tỉ mỉ quá mức cho cái gì. Theo nguyên tắc dạo cạo Occam, khi tăng thêm nhiều công cụ nhưng cái đúng thêm không đáng kể thì không đáng. Thà chấp nhận sai số để được gọn nhẹ phương pháp còn hơn. Đó là lí do vì sao chỉ dùng bốn trụ năm tháng ngày giờ chứ không dùng thêm phút giây.

Và khi yên tâm về pháp rồi thì nhởn nha đoán xong bỏ đó đi chơi thôi. Không nên quá tham lam. Rồi bạn sẽ thắng sau cùng với luật trung bình. Trong khi bạn luôn nhẹ đầu hơn vì sự gọn nhẹ của phương pháp.

….

THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT-SỰ TẦM THƯỜNG VĨ ĐẠI

Phương pháp xếp Rubik có nhiều, nhưng tổng quát thì có hai loại thôi. Đó là phương pháp nhiều bước thì từng bước đó đơn giản, còn phương pháp ít bước thì từng bước đó phức tạp hơn. Nhìn tổng thể thì bạn thấy không khác gì, nhưng nhiều người họ thích phương pháp ít bước, để mỗi bước đó họ phải ôm cả một rổ thao tác và phải nhớ nhiều trường hợp hơn. Giữa hai phương pháp 5 bước và 7 bước, tôi chọn phương pháp 7 bước với các nội hàm đơn giản dễ nắm bắt. Và nếu đi truyền thụ, tôi cũng sẽ truyền thụ phương pháp 7 bước. Giống như khi thầy giáo viết đề toán lên bảng, một sinh viên lên bảng cầm phấn và đứng thộn ra một lúc rồi viết kết quả cuối cùng. Cả lớp cho rằng sinh viên đó giỏi. Tôi cũng đồng ý là khả năng tính nhẩm và trừu tượng của bạn đó tốt, nhưng tôi cho rằng kiểu làm đó là vô nghĩa trong phát triển cộng đồng. Tất nhiên, mục đích của anh sinh viên chỉ là đáp án thì ok. Còn với đại chúng, nên viết tuần tự từng bước rõ ràng, để các bạn giỏi như kém có thể bám theo, hiểu được và kiểm tra được, đó mới là giáo dục cộng đồng. Ngay cả người giỏi trong lúc đầu óc không minh mẫn cũng có thể kiểm tra từng bước xem mình sai ở đâu.

Ngày nay, cả thế giới hướng tới sự siêu phàm kể cả mấy người học tử vi, cũng hướng tới những kiếm chiêu siêu phàm, để xem được vài lá số thượng cách mà bó tay với các lá số đại chúng. Lá số thượng cách có tam hoa tụ đỉnh, dễ xem. Lá số thường nhân tam hoa phân tán, tản mác, khó xem. Phân tán thì họ mới là thường nhân. Nên tôi rất thích những người xem số sai 100%, vì cách xem của họ rất nhất quán, chỉ thay đổi cách nhìn là 100% sai thành 100% đúng. Lầm sâu thì ngộ sâu. Với những người xem lúc trúng lúc trượt mới là khó sửa cho họ. Vì phương pháp của họ vá víu nhập nhằng.

Quay lại câu “đại phú do thiên, tiểu phú do cần” của các cụ nhà ta hay nói. Nghĩa là giàu lớn thì do trời, còn giàu nhỏ do cần cù. Như Bill Gates là tỷ phú hàng Thiên vì ông ta nắm được thiên thời, hay Trương Gia Bình sáng lập FPT là nắm thiên thời của Việt Nam. Jack Ma là người nắm thiên thời của Trung Quốc, sáng lập ra thứ xã hội đều cần nhưng chưa có nên chắc chắn thành công. Bây giờ có cho làm lại thì nghìn ông Bill Gates hay nghìn ông Trương Gia Bình cũng không làm được. Cùng lắm ngồi viết thuyết hay rao giảng.

Bát chánh đạo của đức Phật cũng là con đường bách phát bách trúng, nghĩa là cứ làm đúng vậy là thành Phật, áp dụng cho mọi thường nhân. Tiểu phú do cần hàm ý cứ chịu khó làm việc sẽ đạt được thành công nhỏ. Thành công nhỏ là chắc chắn không đói. Còn kính thưa các bố các mẹ làm ít, chơi nhiều rằng cứ vậy thì không sớm thì muộn cũng bại, mà không bại tiền thì cũng bại sức. Nhà giàu phú gia địch quốc cũng vô nghĩa với cộng đồng, cái giỏi nhất là tiêu tiền, không lẽ đi hướng dẫn cộng đồng cách tiêu tiền, cộng đồng làm gì giàu như nhà bạn để tiêu tiền giống bạn. Cho nên Bát Chánh Đạo là phương pháp thấp nhất, đủ thấp nhất để mọi chúng sinh có thể bước lên. Và đặc cấp cao thủ, tôi nghĩ không phải là người đạp cành lau vượt sông. Mà là người vẽ đường cho bất cứ ai cũng có thể vượt sông được. Và người vẽ ra quy luật cho cả vũ trụ này đương nhiên là người hiểu rõ quy luật của vũ trụ này. Đó thực sự là siêu việt.

Quay lại tử vi cho bạn xem sự tầm thường được rèn luyện theo phương pháp đúng sẽ thành vĩ đại ở sao Khôi Việt. Thường thì xem số, nếu mệnh thân có Xương Khúc, ngoài trường hợp đặc biệt bị phá cách thì đa phần đó là người có tài học, là người học giỏi. Nhưng khi bạn xem số, có người không có Xương Khúc mà văn bằng cũng cao, bạn soát thật kỹ thì thấy Khôi Việt Quang Quý. Nếu bạn luận Khôi Việt là bằng sắc, đó là cách luận của phàm phu tục tử. Cao thủ họ sẽ hiểu rằng Khôi Việt là chính khí, Quang Quý là sự sáng suốt. Người có Khôi Việt Quang Quý thì bản thân người đó họ chăm chỉ thực hành đúng những gì thầy cô dạy, những gì trưởng bối dạy. Những người đó thành công của họ do thực hành và đi theo cái đúng, chứ về tài hoa tự thân thì không bao giờ bằng người Xương Khúc. Cái này là tinh hoa tử vi, bạn cần nắm rõ. Chứ đừng thấy ai có bằng sắc là nghĩ họ tài hoa. Nhiều người tài hoa không có bằng sắc cao, và cũng không thành công. Cho nên bạn sẽ gặp những mẫu người được nuôi dạy tốt, có trưởng bối giỏi, họ đơn giản là lặp lại những gì người thành công đã làm nên họ thành công. Đó chính là tính quý nhân đi kèm của Khôi Việt. Thông thường, mẫu Khôi Việt họ sẽ đi theo một đại ca lớn, đi vào một tập đoàn lớn, họ thích những gì hoành tráng và chính quy. Nhưng về sáng tạo, bạn đừng kì vọng những người này, họ rất cứng nhắc và máy móc. Họ hay, họ nhanh vì họ được học cái đúng từ đầu. Chứ nói sáng tạo với họ thì bằng không. Nhược điểm của họ là cứ đi mãi một con đường, rất bảo thủ cứng đầu. Cho nên Khôi Việt ứng với lãnh đạo đứng đầu. Lãnh đạo là phải bảo thủ kiên định, hơi tí dao động không thể làm đầu lĩnh. Cho nên Khôi Việt hóa giải Hóa Kỵ. Khôi Việt hóa giải sự thị phi của Hóa Kỵ bằng chính khí. Khôi Việt hóa giải sự mê mờ của Hóa Kỵ bằng kiên định. Hóa Kỵ sai thì Khôi Việt đúng. Khôi Việt cần đi với Quang Quý thì sẽ được sự sáng suốt của Quang Quý dẫn đường làm giảm bớt sự cố chấp cứng đầu của Khôi Việt.

Trong phép hóa giải Không Kiếp bằng Khôi Việt Quang Quý, tôi đã từng nói rồi, bây giờ nhắc lại. Khôi Việt là chính khí, là khôi giáp của quân chính quy, Quang Quý là thông minh là sự sáng suốt. Đi với những sao này, Không Kiếp từ nên côn đồ tán loạn thành một anh hùng truyền thuyết. Tôn Trung Sơn là một ví dụ về Không Kiếp gặp Khôi Việt Quang Quý.

Thái Tuế chưa tuổi gì để so bảo thủ với Khôi Việt. Thái Tuế bảo thủ về quan điểm, nhưng Khôi Việt bảo thủ về cả con đường. Thái Tuế mới là cái mồm, thì Khôi Việt là cả cái đầu.

Nếu tóm tắt về Khôi Việt, tôi dùng một chữ Chính. Tóm tắt về Thái Tuế, tôi dùng một chữ Trung.

Nếu có dịp tôi sẽ nói về chủ nghĩa thần tượng mù quáng của sao Cự Môn.

….

CUỘC TÌNH THIÊN KHÔNG CỦA NGÂN HỒNG CÔ NƯƠNG

Ngày xưa, có hai sĩ tử, một là Lưu Dung 35 tuổi con nhà đại quan, hai là Lý Kính 27 tuổi con nhà thôn dã. Hai người tài cao muốn lập công danh, nên đến kinh đô ứng thí. Tài mến tài nên gặp nhau kết nghĩa anh em. Hai ông nhà quê lên kinh đô thi, chưa biết luật chơi chốn phồn hoa, lại nghĩ mình tài cao vào thi ngon đây. Ai dè gặp một phen diệu thủ không không (bàn tay kỳ diệu), các quan bán đề thi ra ngoài. Hai anh em trượt chỏng vó.

Tại hoàn cảnh này, hai người bắt đầu thể hiện tính cách của mình. Lý Kính thì bi quan than vãn, nhưng Lưu Dung thì không, anh quật khởi và đầu trò rủ thằng em đi kiện. Mà kiện được thì phải mai phục úp được ông vua rồi làm loạn cả lên. Càn Long biết chuyện, sai thanh tra sự việc và trảm các quan lộ đề. Hồi xưa, bộ luật rất đơn sơ, nên khung hình phạt cũng ít mức. Lộ đề là trảm. Cả nhà lưu đày hoặc làm nô lệ, miễn bàn.

Sau đó, Càn Long cho thi lại. Và các thí sinh mua đề đã làm một phen kinh hoàng triều cương với những bài văn thơ vịt bầu của mình. Đương nhiên, thi cử nghiêm ngặt thì người tài vươn lên và Lưu Dung giữ vị trí quán quân.

Tình tiết Càn Long thua cờ nhường vợ, và sau đó lại để tay thắng cờ mình lên làm Trạng Nguyên thể hiện tính cách anh hùng mã thượng của tay chủ tướng, đồng thời thể hiện sự anh minh chí công vô tư của một vị vua, có thể nói đây là thời Tử Vi cư ngọ. Vương pháp là trụ cột nâng kèo giữ mái vương triều. Trụ cột gãy là cả vương triều sụp đổ. Trung tâm vận hành vương pháp là hoàng đế, cho nên gọi là quân chủ. Vì thế thời phong kiến cần hoàng đế anh minh, và Càn Long thể hiện đặc sắc vai trò minh quân như vậy. Bạn cũng biết là Bao Thanh Thiên Bao Chửng, tay cầm thượng phương bảo kiếm, tay đập bàn, miệng hét, tung hoành xử án, trảm đầu quý tộc rụng như sung là bởi vì sau lưng có Tống Nhân Tông ủng hộ. Chứ Tống Nhân Tông không chống lưng thì 9 vạn Bao Thanh Thiên cũng nghỉ khỏe, cái thân chưa chắc lo xong chứ đừng nói đánh án. Nói chung, không ai muốn trảm người cả, kể cả Tống Nhân Tông hay Bao Chửng. Nhưng không giữ chính pháp nghiêm minh thì thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn thì còn nhiều người chết hơn. Đánh chửi nhau suốt ngày, khỏi làm ăn sản xuất. Đó là lý do tại sao phải giữ chính pháp.

Lưu Dung và Lý Kính là hai mẫu hình mệnh lý. Cuộc đời Lưu Dung lý trí, cương nghị thẳng băng. Ông ta xử thế cũng rất chính quy gãy gọn không lằng nhằng. Lấy vợ cũng một ván cờ là định cuộc. Gặp khó khăn thì vươn lên không buông bỏ. Ông ta là biểu tượng của chí dương chí cương.

Còn Lý Kính thì thiên về cảm xúc, khi ngồi ôn thi thì nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc vang động không gian nhưng Lưu Dung nghe thấy mà không động tâm còn Lý Kính nghe thấy và động tâm, cho dù Lưu Dung xử lý thì cách xử lý cũng chắc chắn khác cách xử lý của Lý Kính. Lý Kính nghe thấy và động tâm nên anh đi tìm hiểu người con gái đó là ai và bắt đầu hành trình định mệnh của mình.

Cô gái đó là Ngân Hồng, bố cô để lộ đề thi và bị Càn Long trảm. Gia đình trên dưới tan nát kẻ bị giết người bị lưu đày, cô cũng đang sắp bị tuyển vào hoàng cung làm phi tần, nên cô buồn cô khóc. Và người gây ra sự việc một cách hữu cơ chính là hai anh em Lưu Dung và Lý Kính. Nói cách khác kỳ duyên đưa đẩy, chính Lý Kính là người đẩy cô vào tình cảnh này. Tất nhiên, bố cô sai thì bố cô phải chịu. Nhưng người hóa duyên là anh em Lý Kính. Thế mới là duyên. Và nếu cô ta cứ yên phận vào cung thì mọi chuyện đã khác. Vì mối tình với Lý Kính mà giả bệnh để bị loại ra ngoài. Cách giả bệnh do Lưu Dung xui Lý Kính làm. Nên sự việc sai hướng càng thêm sai.

Không có tiền, Lý Kính đi cắm giày lấy tiền trang trải vụ này. Cầm đồ 4 lạng bạc và giữ giấy cầm đồ trong người. Chính vì mảnh giấy cầm đồ mà anh mất cả công danh. Vì sau vụ bê bối, Càn Long nghiêm lệnh cấm mang giấy có chữ vào trường thi. Lính canh soát trong người Lý Kính thấy giấy có chữ thì đuổi ra. Có thanh minh đó là giấy cầm đồ cũng vô vị, vì lính canh có thể họ mù chữ, hoặc họ thà đuổi nhầm còn hơn sau này bị trảm.

Hỏng thi, Lý Kính bán mình làm sư lấy tiền vì thời đó các chùa bỏ tiền để chiêu người làm hòa thượng. Bản thân Lý Kính là người rất am hiểu kinh sách Phật giáo, nên lúc ứng tuyển các sư rất ưng. Kỳ thực đây cũng là ẩn duyên của anh ta, chờ ngày phát lộ. Lý Kính lấy tiền chuộc Ngân Hồng cô nương về và gửi nhờ ở nhà Lưu Dung. Còn Lý Kính lên chùa tu. Thì ban đầu hai người vẫn gặp nhau lén lút. Nhưng rồi đến một ngày, Lý Kính ngộ đạo thật và chấm dứt mối duyên này. Lưu Dung xin Càn Long cho Lý Kính hoàn tục nhưng Lý Kính từ chối. Anh ta nói với Ngân Hồng cô nương rằng: Lý Kính đã không còn mà chỉ còn Đạo Ký này thôi. Ngân Hồng cô nương khóc hu hu nhưng đành.

Nhìn lại cả chặng đường thì hai anh em kết nghĩa đều thành công tuy con đường khác nhau. Lưu Dung làm đại quan, tức người làm việc dương. Lý Kính thì đắc đạo, là người làm việc âm. Cả hai đều là anh hùng cái thế. Con đường của Lý Kính lòng vòng hơn, và ngang trái tình đời hơn vì anh ta vô duyên với việc đời, đậm duyên với đạo. Chuyện Ngân Hồng cô nương chỉ là con thuyền đưa anh tới bến bờ giác ngộ. Bản thân anh là người am hiểu kinh sách đã là duyên. Sau đó cùng với Lưu Dung kiện trường thi làm bố Ngân Hồng bị trảm, đó cũng là duyên. Ngân Hồng ở trọ ngay gần khu trọ của anh ta, đó cũng là duyên. Vì muốn có tiền chuộc cô ta nên anh mới bán thân làm sư. Mà con người đầy đạo duyên như Lý Kính vào chùa tu thì khác gì rồng về biển lớn. Có sư phụ, có môi trường, có kinh sách, lại ở trung tâm hội tụ năng lượng tâm linh thì Lý Kính đắc đạo là chuyện đương nhiên. Tốc độ ngộ đạo của anh nhanh tới mức, Ngân Hồng cô nương chưa hết trẻ mà anh đã ngộ đạo. Ngân Hồng cô nương chỉ là một miếng rubik trung gian để đưa toàn bộ khối rubik Lý Kính về đúng chỗ. Đó là Thiên Không, rất thật mà cuối cùng lại là giả.

Tình lúc có, là chân tình. Ngộ lúc ngộ là chân ngộ. Chân tình nên chân mê, chân mê rồi chân ngộ.

….

NƯỚC MỸ ĐANG NGỒI THIỀN

Thế thiên hạ hợp lâu thì tan, tan lâu thì hợp. Thể chế rồi học thuyết rồi con đường có nhiều ồn ào nhưng chung quy chỉ có hai kiểu. Về thời cũng chỉ có hai thời. Dù mang màu sắc nào thì bản chất muôn năm vẫn không thay đổi. Hai nhịp thay nhau như hơi thở vào ra. Vung vãi quá thì đến lúc phải thu vén lại, mà siết chặt quá thì đến lúc phải nới lỏng ra. Siết chặt ngăn nắp hay trật tự để tập trung sức mạnh, chấn hưng nội khí. Thả lỏng tràn lan để mở rộng phát triển. Sau thời này lại đến thời kia cứ thế xoay vần. Hiện nay nước Mỹ đang đến giai đoạn phải co lại để chấn hưng nội khí sau thời gian dài phân tán sức mạnh và mối quan tâm đi khắp nơi. Chính sách tiết kiệm được thi hành đối với tài chính. An ninh được siết chặt với con người, kể cả trong nước cũng như dân nhập cư. Sức mạnh của cảnh sát thanh tra được nâng cao. Rút khỏi cuộc chơi của nhiều câu lạc bộ kinh tế hay môi trường hay quân sự toàn cầu. Sau thời gian dài thở ra thì bây giờ hít vào. Sau thời gian dài thả lỏng và cởi mở để phát triển kinh tế thì loạn xạ nảy sinh, tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật xuất hiện, thì phải rút dây siết chặt. Sau thời thả lỏng, kinh tế phát triển, giàu có rủng rỉnh dẫn đến tham nhũng và phè phỡn là đương nhiên. Tham nhũng làm suy yếu sức mạnh tổ chức thì đương nhiên phải chấn hưng. Phè phỡn làm xộc xệch bộ dạng thì phải xốc lại. Sau thời kỳ để cỏ mọc tràn lan thì đến thời cắt tỉa.

Thế cuộc trong lịch sử cũng vậy. Bá vương chỉ có hai việc là lãnh đạo nội và ngoại. Chiến lược chỉ có hai sách: đó là công hay thủ. Yếu thì phải thủ để giữ, mạnh rồi lại vươn ra ngoài gây ảnh hưởng. Vươn mãi chiếm được rồi lại phải dừng để củng cố chấn hưng. Thời hậu chiến, kinh tế Trung Quốc suy kiệt. Đặng phải đưa ra hai mươi tư chữ để vạch sách lược cho Trung Quốc thời im lìm tích khí: lặng lẽ quan sát, bình tĩnh ứng phó, giữ vững trận địa, giấu mình chờ thời, giỏi về phòng thủ, quyết không đi đầu. Sau đó sang Mỹ cười nói, phát triển kinh tế, duyên dáng như chú gấu Panda dễ thương để có thời gian ăn lá trúc.

Chấn hưng củng cố là thời kỳ tứ mộ trên địa bàn. Sau thời tứ chính cực thịnh thì phải đến tứ mộ ngưng đọng. Sau thời tứ mộ ngưng đọng tập trung sức mạnh sẽ là thời tứ mã tung hoành. Sau thời Trump thu vén, nước Mỹ củng cố lại nội lực sẽ là thời Mỹ đi gây ảnh hưởng mở rộng tới các nước khác, rồi sau đó lại co lại lấy đà, rồi lại vươn ra, rồi lại co lại. Cho nên mọi sự chỉ trích việc tập trung hay phân tán đều là mù quáng. Tuỳ đất tuỳ thời mà cần tập trung hay phân tán. Không ai co mãi hay duỗi mãi được, đều phải co duỗi nhịp nhàng. Như Nhật Bản và Đức sau thời kỳ tứ mộ tập trung hun đúc, sức mạnh lên tới đỉnh điểm và đương nhiên nhu cầu tất yếu là bung sức mạnh đó ra ngoài. Bung mãi như con ếch muốn to bằng bò thì đuối sức và nổ tung. Xì hơi xẹp lép rồi thì lại nở nụ cười hiền hoà phát triển kinh tế. Giàu rồi lại lăm le vũ trang, tụ khí sinh cường. Cực thịnh lại bung ra rồi lại xẹp.

Chuyện chỉ có thế, có gì đâu ghi hàng ngàn trang sử. Bạn đang ở thời nào? Tứ mộ lặng lẽ hay tứ mã tung hoành hay tứ chính cực thịnh? Bạn thích tự do như tứ mã, chính trị như tứ chính hay tâm linh như tứ mộ?

….

NGÔI TỬ VI-CHỦ NHÂN ĐÍCH THỰC

1. Khát vọng làm chủ.

Đặc điểm cốt lõi của Tử Vi là tính làm chủ. Tử Vi khao khát làm chủ. Tử Vi giỏi làm chủ. Tử Vi tốt nhất làm chủ. Thế giới rộng lớn này có nhiều Tử Vi và có nhiều mức độ làm chủ khác nhau. Không phải ai cũng là người sáng lập, có thể họ thừa kế, có thể họ làm chủ bộ phận, có thể họ là đội trưởng của năm người thôi, nhưng tính Chủ của ngôi sao Tử Vi rất rõ. Và những người Tử Vi nên làm chủ từ đầu, chứ nếu Tử Vi đi làm thuê rồi thăng tiến lên làm chủ thì Tử Vi sẽ bị đè bẹp trên con đường đó bởi những người làm thuê chuyên nghiệp.

2. Điềm tĩnh mọi hoàn cảnh.

Điềm tĩnh chính là làm chủ bản thân. Người tử vi có ý thức rèn luyện và làm chủ bản thân họ từ rất sớm. Đây cũng là lý do vì sao tử vi hành thổ. Phương Tây gọi thổ là tinh tuý thứ năm, đứng giữa và vận hành bốn nguyên tố còn lại. Nếu không thể làm chủ bản thân, chắc chắn không thể làm chủ ngoại cảnh. Và điềm tĩnh đơn giản là không chạy theo những tác động bên ngoài. Tử Vi điềm tĩnh trước mọi tác động nên sự bát nháo của Không Kiếp làm Tử Vi phá cách.

3. Bí mật tuyệt đối.

Nếu bạn hay xem phim hay đọc sử về hoàng cung thì bạn hiểu cấm cung sâu như biển. Hoàng cung là nơi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Và chủ nhân của hoàng cung chắc chắn không thể là người lúc nào cũng toe toe cái mồm. Cho nên sự bí mật của Tử Vi là tuyệt đối. Có thể nói Tử Vi định nghĩa thế nào là bí mật. Tử Vi chỉ hút thông tin của người khác chứ không chịu chia sẻ thông tin của mình. Tử Vi ít khi nói ra ý kiến trước giây phút cuối cùng. Và Tử Vi không bao giờ nói ra toàn bộ thông tin. Tử Vi nói với mỗi bộ tướng của mình một phần thông tin. Bạn nhìn Gia Cát Lượng điều quân là biết. Ông ta cho mỗi tướng nắm một lệnh bài để thừa lệnh. Tướng nào biết việc tướng đó và đến cuối cùng mới hiểu toàn trận đánh. Đó là nguyên tắc điều hành trung tâm của quân sự. Ngôi Hoá Kỵ chủ đêm đen huyền bí, chưa biết chứ không phải biết rồi mà cố tình giấu như Tử Vi. Cho nên tính chất của Hoá Kỵ khác với Tử Vi. Khi chính tinh là động từ thì Tử Vi là giữ bí mật.

4. Nhìn xa trông rộng.

Tử Vi có tầm nhìn xa và sâu. Tầm nhìn của Tử Vi do vị trí trung tâm của nó mà có. Tầm nhìn của Tử Vi chỉ giới hạn ở vùng nó làm trung tâm. Nói cách khác tử vi như một tổng đài, thu và phát tín hiệu. Bạn thấy Tử Vi nhìn xa trông rộng là ở lĩnh vực của anh ta mà thôi. Chứ tử vi không sở trường ở sự phiêu lưu và phóng kiến ra vô tận. Tầm nhìn của Tử Vi dựa trên sự tính toán cụ thể trong hiện tại và những quy luật bất biến. Tử Vi co về làm chủ ở khu vực nó muốn, mà muốn làm chủ trong giới hạn nào thì phải có tầm nhìn trong giới hạn đó. Nếu không có tầm nhìn, sẽ không có sự chủ động.

5. Khác biệt và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Tử Vi là một trung tâm của những gì xung quanh nó. Tử vi như số nguyên tố, khác biệt và không chịu phân chia. Những người khác biệt có cái hay là họ chấp nhận sự khác biệt của người khác. Đơn giản vì họ hiểu sự khác biệt. Họ khác biệt vì họ có chủ kiến. Họ làm đầu lĩnh vì họ có sự chủ động. Họ tự tin vì họ nắm được đầu mối. Họ tôn trọng sự khác biệt của người khác nhưng không chịu đi theo người khác. Họ có thể có ông chủ, nhưng ông chủ đó phải chấp nhận sự độc lập của họ. Như nước Mỹ chấp nhận sự riêng biệt của các tiểu bang. Giám đốc phải tôn trọng ý kiến và quyền tự quyết của trưởng các bộ phận. Tử Vi không làm những việc mà người khác cũng có thể làm được. Nếu họ không làm tốt hơn, họ sẽ đi đến chỗ khác. Nếu họ làm, phải là khác biệt. Nếu việc giống nhau, thì họ phải làm tốt hơn họ mới làm, vì tốt hơn chính là sự khác biệt.

6. Tỉ mỉ chi tiết nên hợp với Lộc Tồn.

Tử vi không rõ tính tỉ mỉ chi tiết lắm. Chỉ là cụ thể và thực dụng. Không có Lộc Tồn thì Tử Vi thiếu một cái gì đó đường nét, thiếu cái gì đó rõ ràng. Đi với Lộc Tồn, Tử Vi như rồng gặp biển. Khi đó Tử Vi vô cùng chi tiết tỉ mỉ đến tận đơn vị cuối cùng. Người Tử Vi Lộc Tồn bất kể làm việc lớn nhỏ đều cụ thể rành mạch. Cảm tưởng cái gì họ trình bày đều rất hiện thực. Họ mô tả bầu trời sao, thì người nghe cảm giác có thể sờ được có thể nắm được các ngôi sao trong bàn tay mình. Người Tử Vi Lộc Tồn họ giao việc cho cấp dưới theo từng mục như checklist. Họ rất rõ ràng về thế nào là đạt thế nào là không đạt. Việc nào là phải làm, việc nào không cần làm.

7. Tính thực dụng cao.

Tử Vi rất thực dụng, cho nên mới ưa thích Lộc Tồn. Tử Vi thích khẳng định và quả quyết dựa trên các tính toán lợi ích có thực. Tử Vi là nhà quản trị tài năng. Nếu Nhật Nguyệt là vị vua đầy mơ ước và hoài bão tầm thế kỷ, thì Tử Vi là vị vua của hiện tại và của hành động. Cái gì cần làm trước, cái gì mơ hồ xét sau. Tử Vi đơn giản là làm việc. Nên lãnh đạo Tử Vi rất ưa bọn Thất Sát xông xáo tuyến đầu. Nếu Tử Vi làm tính thì đó là phép tính của kế toán, là phép đếm đơn giản của số nguyên chứ không có thập phân thực ảo gì phức tạp. Những con số xu hướng hay huyền ảo tương lai, đối với Tử Vi mà nói đều là nhảm nhí, trừ phi khi Tử Vi bị biến chất bởi Tham Lang.

8. Hình tướng và tính cách:

Hình tướng và tính cách của tử vi là đặc trưng của ngũ hành thổ. Tức là vuông vắn dày dặn, đầy đặn, không sắc nhọn, không nhão, không dẹt, không gân guốc. Bạn cứ tưởng tượng Tử Vi là hình vuông căng đầy, không sắc cạnh. Vuông mà lại sắc cạnh thì là kim bạn nhé. Tử Vi toát lên vẻ cẩn trọng trầm ổn và nhân hậu. Về màu sắc thì Tử Vi chủ màu vàng màu đỏ tía màu cam, những màu thiên về trung tính. Người Tử Vi chơi được với mọi loại người, và dung hoà được mọi loại tính cách. Đó cũng là đặc tính của thổ, tinh tuý thứ năm đứng giữa vận hành các nguyên tố còn lại. Cho nên nếu bạn gặp một Tử Vi gày gò, teo tóp, tính cách thì nẩy tanh tách, vội vàng hoặc lờ đờ ủ dột, thì Tử Vi đó đã bị phá cách. Có nhiều người trông thì có vẻ trầm ổn, nhưng đứng ngồi nhấp nhổm không yên, đều là phá cách. Người Tử Vi hợp mệnh thổ, hình thổ vuông vắn dày chắc, tính thổ điềm tĩnh ổn trọng, giọng thổ sâu trầm ấm vang. Ngoài những nét trên đều là phá cách. Nhưng chúng ta đều là người thường, phá cách là chuyện bình thường. Nếu đắc toàn bộ thì chúng ta đã là một chân mệnh thiên tử. Mỗi người chúng ta một sứ mệnh khác nhau, có người thích làm chủ có người lại thích đi cùng nhóm. Làm thành viên của thuyền lớn có cái hay mà làm chủ một chiếc ghe cũng có cái hay, tuỳ theo sự tương thích mà chúng ta chọn chứ không nhất nhất phải là thế này thế kia. Nhưng chắc chắn một Tử Vi nguyên thể phải là như vậy. Bạn nắm vững được nguyên thể còn lại gia giảm sẽ không bị lạc lối hỗn loạn. Nếu dùng một chữ nói về sao Tử Vi, tôi dùng chữ CHỦ. Chủ động, chủ kiến, chủ quyền, tự chủ, chủ yếu, trật tự. Phá cách của tử vi là gì, là không còn CHỦ. Vô chủ, bị động, không có chủ kiến, phụ thuộc, phân tán, hỗn loạn.

Nếu bạn không có Tử Vi thủ mệnh thân, bạn bảo tôi muốn làm chủ. Ok, bạn có thể học tính chất của sao Tử Vi bên trên. Đó có thể nói là đạo lý làm đế vương. Nếu làm được, bạn sẽ thành công. Khi đó là bạn đang đóng vai Tử Vi. Nhưng đến một ngày bạn phải thốt lên rằng bạn không hề hợp với cách nghĩ cách làm và vai trò của Tử Vi, thì đó là điều tôi muốn nói với bạn. Ở vị trí đó thì phải làm việc đó. Không muốn làm việc đó thì đừng ở vị trí đó. Trời đất này vận hành vạn vật bằng quy luật, bất kể ai vào đó cũng phải diễn đúng quy luật đó, nếu không bạn sẽ bị đào thải vì không phù hợp. Bạn có thế nào thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Diễn viên của màn kịch đời. Bạn được chọn vai nhưng trời đất là đạo diễn.

….

BÓNG TỐI CỦA CUỘC SỐNG-TỒN TẠI MÀ HƯ ẢO

Thế giới có sáng tối, nửa này sáng thì nửa kia phải tối. Tối hết thì cũng không sống được, mà sáng hết thì sống được cũng chỉ một lúc. Vì âm dương là quy luật cốt lõi, như trục xoay của toàn bộ vũ trụ này. Trái đất còn sáng tối, thì xã hội cũng có mặt sáng mặt tối. Có những nghề nghiệp trong xã hội vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ cùng với bóng tối. Bạn đừng vội vàng quy kết đó là do trình độ phát triển. Ở những nước văn minh nhất địa cầu thì vẫn luôn tồn tại mặt trái của xã hội thôi, vì đó là quy luật bất biến. Nghề thì luôn tồn tại bởi nhu cầu xã hội, khi mà nhu cầu xã hội không còn thì nghề đó biết mất. Khi đó có muốn nghề đó được tưởng nhớ thì phải viết vài hàng vào lịch sử hoặc dựng tượng cho vào bảo tàng, chứ không ai cần thì nó không thể tồn tại nữa. Nghề nằm trong bóng tối, vì sao, vì con người cần nó trong bóng tối.

Ví dụ như bệnh tật, tài chính. Có nhiều bệnh, nhiều khoản vay chẳng có gì sai hay xấu, chỉ đơn giản là chủ nhân của nó không muốn cho ai biết, nên giấu đi vậy thôi. Và khi họ muốn giấu đi, thì đó là cơ hội của bóng tối. Bóng tối sẽ bay tới và phủ trùm lên, và đương nhiên bóng tối đòi hỏi chi phí điều kiện. Bóng tối không bao giờ chủ động, bóng tối luôn nhường ánh sáng. Ánh sáng tới thì bóng tối lui. Bóng tối như nước, cứ chỗ nào thấp thì nhẹ nhàng chảy xuống, không bao giờ tranh cao điểm. Bóng tối tồn tại vì ánh sáng không quản được hết không gian. Ở đâu có vật thể, ở đó có bóng tối. Bóng tối như dây leo, ánh sáng như cây tùng cây bách. Không có cây cao, dây leo nằm dưới đất chịu muông thú giày xéo. Nhưng một khi có cây cao thì dây leo cũng leo lên cao. Đã có hình là phải có bóng. Ánh sáng như bê tông, bóng tối như bụi. Bê tông có che kín đến mấy vẫn có khe hở để bụi bay vào. Đã luôn là như vậy, đang luôn là như vậy và sẽ luôn là như vậy.

Triết lý của kẻ lừa đảo nổi tiếng thế giới là khi con người tham lam, đó là cơ hội của chúng ta. Họ dạy đệ tử rằng chỉ có thể lừa người khác khi người đó tham lam. Cho nên luôn luôn nhử trước lừa sau. Mô hình tháp Ponzi là một trong những ví dụ. Những người giàu có hàng vài trăm tỷ vẫn bị lừa, vì siêu lợi nhuận. Kiếm tiền tầm đó chẳng có ai ngu, những vẫn bị lừa bình thường vì đó là quy luật đúng. Đúng, nên hoàn toàn có thể xảy ra. Lo sợ bản chất cũng là tham. Sợ mất vì tham được. Sợ sai vì tham đúng. Sợ chê vì tham khen. Khi con người lo sợ, đó là cơ hội của bóng tối. Bóng tối xã hội tồn tại vì có bóng tối lòng người. Lòng người không có bóng tối tham sân si thì xã hội không có bóng tối. Cái ác không của riêng ai, cái ác ở trong mỗi chúng ta. Cô giáo mầm non hơn 20 tuổi đã ác như con thú, ác không cần đào tạo, ác tự nhiên, ác tinh khôi. Đừng nói em trải qua chiến tranh khốc liệt nên em ác nhé. Bố mẹ em chưa đủ tuổi tham chiến chứ đừng nói tuổi em. Em ác là do em tự ác thôi, lý giải làm gì lòng vòng.

Trải qua nhiều năm, con người cũng tìm được cách xử lý bóng tối. Bóng tối suy cho cùng là sản phẩm phụ của sản phẩm chính là ánh sáng. Cho nên các tôn giáo lớn không chạy theo để xua đuổi bóng tối, mà đơn giản là thắp sáng. Ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Xua đuổi bóng tối chẳng khác vác gậy đập vào bóng tối. Vác gậy đập vào ngọn đèn thì đèn tắt chứ vác gậy đập vào bóng tối thì bóng tối mãi mãi tồn tại. Các giáo chủ cũng nhanh chóng nhận ra sự hư ảo của bóng tối. Họ vỗ về đệ tử là đừng sợ, vì nỗi sợ chỉ là hư ảo mà thôi. Họ không cắt cỏ trên cánh đồng nữa mà gieo ngô trồng lúa. Trên cánh đồng mưa lên nắng xuống, ngô không gieo cỏ dại sẽ mọc đầy. Trong các phát ngôn vĩ đại, các vĩ nhân ủng hộ hòa bình chứ không chống chiến tranh. Họ lờ đi cuộc chiến, họ chỉ nhắc tới hòa bình. Và mặc dù biết mười mươi lòng người có cái ác đó, nhưng họ lờ đi, họ khuyến thiện chứ không nhăm nhăm đi diệt ác. Diệt ác là một việc tốt, nhưng họ hiểu khuyến thiện là tốt hơn.

Đừng cố xua đuổi bóng tối, mà hãy thắp một ngọn đèn lên. Đừng dìm người khác xuống, mà hãy tự mình tung cánh bay lên.

….

THÁI TUẾ VÀ LỘC TỒN-CHÍNH DANH VÀ CÔNG BẰNG

Chính là đúng, danh là tên. Chính danh là đúng tên. Chính danh là nói đúng cái mình làm, làm đúng cái mình nói.

Người mà lời nói và hành động đi đôi là người quân tử, là bậc thánh nhân, thường là các vị lãnh đạo được nhân dân yêu mến. Và tôi đặt cược với bạn rằng nếu bạn nói và làm đi đôi thì bạn sẽ là Thánh nhân. Chỉ cần lời nói và việc làm đồng bộ 80% thì bạn đã tuyệt vời lắm rồi.

Dở hơi là gì? Dở hơi là chỉ trích việc mình đang làm hoặc làm việc mình đang chỉ trích. Ví dụ kẻ từng đái bậy lại rất thích chỉ trích người đái bậy. Kẻ tham tiền lại rất hay chỉ trích và “khinh” kẻ có tiền. Kẻ tà dâm lại rất thích chỉ trích người khác dâm tà. Ngoài miệng chê bai bói toán mê tín, nhưng đi lễ thì thánh thiện hơn con chiên. Đều là bọn dở hơi. Thà cứ chỉ trích công khai tâm linh tôn giáo và cả đời không thắp một nén hương thì giới mệnh lý chúng tôi rất tôn trọng. Người nào lại chứng minh được tâm linh thần thánh là nhảm nhí chứ không có thật thì chúng tôi tôn phục và xin quỳ dưới chân người đó. Không chỉ chúng tôi đâu. Cả thế giới sẽ tôn phục người hợp nhất được biện chứng duy tâm và duy vật.

Rỗi hơi là gì? Rỗi hơi là bàn chuyện mình không làm. Như người không ăn chay bàn chuyện ăn chay. Người không ngồi thiền bàn chuyện ngồi thiền. Biết gì đâu mà bàn. Khác gì chim bàn chuyện cá. Khoa học bày đặt nói chuyện tâm linh mù quáng. Tâm linh lại vỗ vai khuyên nhủ khoa học thiển cận. Làm sao em biết bia đá không đau? Em đâu phải bia đá.

Công bằng là quyền lợi và nghĩa vụ tương đương. Cho và nhận tương đương. Làm và hưởng tương đương. Tương đương thôi chứ không cần quá chi li. Ví dụ một người xây tháp, và một người đứng không mà chê. Người chê là kẻ đố kỵ. Thế nhưng người chê cũng xây toà tháp và từng xây mấy toà, thì có thể đây là sự cạnh tranh. Đây có thể là câu chuyện thú vị.

Chính danh là Thái Tuế. Công bằng là Lộc Tồn. Thái Tuế Hoá Kỵ, chính danh phê phán. Rất lẫm liệt, không hề nặc danh. Công kích một tác phẩm bằng một tác phẩm tốt hơn. Công kích một công trình bằng một công trình đúng hơn. Rất chính đại quang minh. Có Kỵ nhưng là chính Kỵ chứ không phải đố kỵ.

Nhưng Lộc Tồn Hoá Kỵ lại thành xấu, vì khi này là sự ăn miếng trả miếng. Lời qua thì tiếng lại, đao qua thì búa lại. Ông ăn chả, bà ăn nem. Ông chơi gái thì bà đánh bạc. Sự công bằng của Lộc Tồn thành cảnh ăn miếng trả miếng.

Lộc Tồn Hoá Lộc là trao nhau yêu thương. Ông có chân giò thì bà thò chai rượu. Anh trao kỷ niệm còn em đợi chờ. Nên song Lộc tốt cho mọi cách cục. Sát Phá Tham song Lộc lá số Mao. Cơ Đồng Cự song Lộc lá số Tôn. Nhật Nguyệt song Lộc lá số Bill Gates.

Chính danh mới là điều kiện cần của cái tốt, vẫn có thể là nguỵ danh nhưng nặc danh thì chắc chắn không tốt đẹp gì. Không có bóng ma nào làm điều tốt, chỉ có điều tốt bị bóng ma mang đi. Và Lộc Tồn Hoá Kỵ là điều tốt bị bóng ma mang đi như vậy.

….

BÍ QUYẾT CẢI MỆNH

Lá số của chúng ta có 12 cung, đại diện cho 12 lĩnh vực đời sống. Trong đó chia thành hai nhóm: cường cung và bàng cung. Cường cung là sáu cung: mệnh tài quan, phúc di phối. Bàng cung là sáu cung: điền tật bào, phụ tử nô. Cả lá số 12 cung bao hàm 120 năm, 120 là con số Thái Huyền, là con số bao trùm mệnh lý. Cho nên mỗi cung quản 10 năm.

Mệnh tài quan là ba cung duy nhất của bạn, ít chịu ảnh hưởng bởi các cung khác nhất. Nói cách khác bạn là ai, thì bạn là mệnh tài quan. Mệnh tài quan định nghĩa nhân vật Bạn. Bạn tưởng tượng có người giới thiệu bạn cho công việc, hay đi mai mối, họ có thể nói nhiều thứ về bạn nhưng nếu không nói về mệnh tài quan của bạn thì lời giới thiệu là vô nghĩa. Con ông này bà kia không để làm gì, khi không biết sức khỏe, công việc và quan điểm sống như nào.

Bạn lại tưởng tượng tiếp, khi bạn trốn chạy khắp thế giới, thứ bạn mang theo chính là mệnh tài quan của mình. Không thể mang theo cha mẹ vợ con anh em tiền bạc địa vị mà chỉ mang theo mệnh tài quan. Cho nên nhiều người cứ bảo họ đóng góp cho tổ chức, nhưng khi họ rời tổ chức thì không đọng lại cái gì cả, nghĩa là họ chẳng đóng góp gì cho tổ chức, họ đơn giản là vỗ cho béo cái mệnh tài quan của họ.

Mệnh là cơ thể, là chỗ để khoác trường bào và đội vương miện, khi bị bôi bác là giá áo túi cơm, cái giá để mắc áo và cái túi để đựng cơm, ý chửi là người chỉ biết ăn mặc chứ không làm được gì khác. Mệnh gần với TINH. Tài là tài năng, nguồn của tiền bạc. Tài gần với KHÍ. Quan là quan điểm, nguồn của con đường. Quan gần với THẦN. Cùng tài năng đó, nhưng sử dụng thế nào là do quan điểm. Phò ác hay phò thiện là do quan điểm tư tưởng.

Hạ lưu kiếm sống bằng chính cơ thể mình. Trung lưu kiếm sống bằng tài nghệ. Thượng lưu kiếm sống bằng tổ chức tài nghệ của người khác.

Nếu phân theo cơ thể, thì hạ lưu kiếm sống bằng phần thấp nhất của cơ thể nên gọi là hạ. Chân tay không kể nhé, vì chân tay là trung gian cho mọi việc đều cần chân tay. Cao lên chút là nghề dùng lời như luật sư, giáo sư, nhà tư vấn. Cao nữa là mắt, những người có tầm nhìn. Cao nhất là đầu óc là tầm có tư duy, những vĩ nhân kiệt xuất và bậc đắc đạo siêu thoát. Nhưng về thực ảo thì phần hạ là phần thực nhất, lên đến lời là đã có sự ảo trong đó rồi, lên đến tầm nhìn rồi tuệ giác, mức độ ảo càng tăng, tuệ giác là siêu ảo nên đa số người thường khó đạt được.

Trong mười hai cung, thứ bạn nắm chắc trong tay nhất là mệnh tài quan, còn lại đều không phải của bạn. Mọi vọng tưởng đó là của bạn đều mang đến khổ đau. Có thể nói, công thức trị bách bệnh trong mệnh lý là bồi bổ và chấn hưng mệnh tài quan. Tức cơ thể bạn cần ăn ngủ điều độ, tập luyện cân bằng động tĩnh. Tài năng hay nghề của bạn cần vững, và cần hiểu uy lực cũng như giới hạn nghề của mình. Và quan tức tầm nhìn, cho dù bạn giỏi nghề nhưng tầm nhìn bị hạn chế thì cũng giống như kiếm sĩ mù. Còn nếu có tầm nhìn mà không biết đấu kiếm thì cũng chẳng làm gì được. Có tầm nhìn để nhìn ra nhu cầu xã hội, củng cố điều chỉnh quan điểm cá nhân cho phù hợp với xã hội với thời đại, và với môi trường xung quanh, để phát huy năng lực bản thân đóng góp lợi ích cộng đồng như người văn minh là rất quan trọng.

Khi mệnh tài quan của bạn đã vững thì bạn có thể chèo lái con thuyền số mệnh của mình. Còn cứ thủng chỗ nào, nước sẽ tràn vào thuyền chỗ đó. Cho nên nếu có bạn trẻ nào hỏi về cách cải mệnh. Tôi nhắm mắt nói cũng trúng là nên bồi đắp mệnh tài quan. Em cần giữ gìn sức khỏe, vững tay nghề, và có một quan điểm sống văn minh. Đời em sẽ bay cao.

Hạ cách là gì là hỏng cả mệnh tài quan. Thượng cách là làm chủ được cả mệnh tài quan. Trung cách là ở giữa, có khiếm khuyết và đang trên quá trình bồi đắp tu dưỡng.

Sau này đại họa lâm đầu, bạn sẽ hiểu lời tôi ngày hôm nay. Nếu bạn thất bại về gia đình, mà vẫn khỏe và giỏi nghề, có nghĩa là quan điểm sống của bạn có vấn đề. Nếu bạn thất bại về công việc, mà bạn khỏe và giỏi chuyên môn, có nghĩa là tầm nhìn của bạn có vấn đề. Nếu bạn giàu và có tầm nhìn, nhưng sức khỏe kém, sự rèn luyện cơ thể của bạn có vấn đề. Nếu bạn khỏe và có tầm nhìn, có hiểu biết, nhưng chưa thành công, vì đơn giản là bạn không có nghề.

Sau khi hun đúc và xây dựng vững chắc ba trụ cột cuộc đời. Mọi thứ đến và đi nằm ngoài tầm tay bạn, có gào lên thì vẫn mất và có đẩy ra thì vẫn được. Thanh niên thời đại mới nên tự thân dựng nghiệp, nhưng không cứ trực tiếp tay bạn phải làm ra. Nếu một trong các trụ cột đó được người khác xây cho, và được người khác bồi đắp cho thì bạn vẫn nhận chứ sao, tốt quá. Người đó có thể là cha mẹ hay vợ chồng hay thậm chí là con cái. Bạn không phải là tiền đạo ghi bàn nhưng bạn hậu vệ tốt, quá tuyệt vời. Bạn không trực tiếp làm ra tiền, nhưng bạn là người mẹ người vợ làm ra cả gia đình yên ấm, bạn tuyệt vời, tài của bạn là làm mẹ, quan của bạn là bồi dưỡng. Trong cả thế chiến Hai, những chiếc máy bay đưa đàn ông và thanh niên Nhật Bản dội bom khắp Châu Á dội kín Cảng Trân Châu cất cánh từ đâu? Cất cánh từ lưng những người mẹ người chị người vợ của họ đang cắm mặt ngoài ruộng để đảm bảo chi phí duy trì chiến tranh chứ từ đâu.

Bất cứ thế nào, nắm vững mệnh tài quan, bạn sẽ hạnh phúc. Cho nên muốn thế hệ sau hạnh phúc, hãy giúp thế hệ sau xây dựng mệnh tài quan của chúng. Chúng sẽ tự hạnh phúc ngay cả khi bạn vắng mặt.

Đó chính là bí quyết cải mệnh. Hãy nhìn vào mệnh tài quan của mình.

Kính chúc tất cả các bạn đều hạnh phúc.

….

NÓI NÊN LỜI VÀ NÓI MỘT LỜI

Nhiều bạn hỏi tôi về cách học tử vi. Như các bạn đã biết thì tôi chú trọng cả lý thuyết và thực hành và dùng thực nghiệm để đãi lọc lý thuyết. Chặng đường học tử vi dài và nhiều khi quanh co. Cho dù bạn biết thiên kinh vạn quyển nhưng không dùng được thì cũng vô vị. Và cách thực hành đơn giản nhất chỉ có hai yếu quyết, đó là nói nên lời và nói một lời.

1. Thế nào là nói nên lời. Nói nên lời là bạn hãy dùng lời để nói cho thân chủ về lá số đó. Thường thì chúng ta hay xem lá số nhẩm trong đầu. Nhưng khi bạn nói thành lời vào tai được thân chủ thì lời của bạn phải đúng và phải thiết thực. Nếu áp dụng lý thuyết một cách máy móc, bạn sẽ có những luận giải nghe rất buồn cười. Kiểu như bạn bè của bạn không ưa anh em của bạn. Những luận giải này nếu không muốn nói là ngô nghê thì cũng quá tô hô. Đơn giản vì người vận dụng lý thuyết đang bị chìm đắm trong lý thuyết suông. Mà quên đi ngũ sự của đời thực. Đây là lý do tôi luôn dành cho các thầy tử vi chuyên nghiệp một độ kính trọng. Bởi vì họ luôn phải nói ra lời các luận giải đối với thân chủ của họ. Bạn chưa làm thì tưởng dễ, bạn làm thử đi sẽ hiểu. Nói về khẩu về lời, đó là cả một pháp môn. Có những dòng tu dùng lời để dẫn tâm, dùng lời để nhiếp tâm, ví dụ như Chân Ngôn Tông. Thần chú chính là lời, mà tụng niệm chính là lời. Cho nên bạn nói được ra lời, đó là sự chứng thực bạn biết vận dụng kiến thức. Bạn hãy nói, nói cho thật trơn mồm đi. Bạn sẽ thấy để nói nên lời không hề đơn giản. Nhưng hãy cứ nói, cứ nói, và bạn sẽ thành thạo. Ban đầu sẽ ngắc ngắc, chỗ ngắc ngắc đó là chỗ chưa vững kiến thức. Giữa hai người luận tử vi. Một người luận vài hàng về tình duyên của lá số. Một người luận 16 trang A4 chỉ về tình duyên một lá số. Thì tôi cổ vũ bạn luận 16 trang hơn. Bởi vì nói được 16 trang không nhảm nhí thì chắc chắn bạn đó giỏi. Còn bạn luận vài hàng kia thì có thể bạn rất giỏi và có thể không. Vì như các bạn biết tôi chủ trương hai tiêu điểm của giáo dục đó là phổ thông và trung bình. Luật trung bình cần có số lượng lớn chứng minh. Và tôi ưa thích kiếm thủ trải qua trăm trận vẫn sống sót hơn là một kiếm thủ xuất thân danh môn nhưng mới trải qua vài trận. Nếu bạn đọc Phong Vân thì Kiếm Thần là loại kiếm thủ như vậy, xuất thân danh môn, danh sư chỉ điểm, đời đầy êm ấm, trang bị tận răng nhưng đầy bạc nhược.

2. Vậy thế nào là nói một lời. Khi bạn đã giỏi mô tả, tức là trình độ của bạn đã khá cao. Bạn nắm được tính lý các sao và nguyên lý vận hành lá số. Bạn có thể ngồi cả ngày nói về một lá số rất trơn mồm. (Bạn tìm các bài luận của Agape trên các diễn đàn tử vi, và bạn đọc sách của Nguyễn Phát Lộc để biết trình độ nói nên lời của họ tốt như thế nào) Thì đây là lúc bạn phải nói một lời. “Nói một lời thôi người ơi người có nghe chăng, người ơi, người nói đi”. Khi xưa Mã Lương vì vẽ quá đẹp nên vẽ rồng không dám vẽ mắt, có một lần giọt mực rơi xuống vị trí mắt, con rồng bay vút khỏi trang giấy. Đây chính là lúc điểm nhãn cho lá số. Thượng trung hay hạ cách ? Một lời đi. Thuận duyên thuận tình hay nghịch duyên đa tình ? Một lời đi. Năm nào phát tài ? Con cái trai gái ? Một lời đi. Năm nay hạn có qua khỏi không ? Một lời đi. Có thể lời đó bạn không nói cho thân chủ vì những quy định đạo đức, nhưng hãy tự hỏi lòng một lời và chiêm nghiệm. Nhưng nếu bạn gặp những thầy phán một lời chắc nịch, còn mù tịt về âm dương ngũ hành lý khí thì đó chính là các lô tô đại sư. Dự đoán phải có cơ sở, đó là dự đoán chính tông. Đúng hay sai quay về đánh giá lại cơ sở đó. Bạn có thể trao cho người khác cơ sở đó để họ dự đoán. Thì đó là Chân Pháp. Nếu bạn không có phương pháp luận hoặc đoán bừa theo cảm tính thì tốt nhất bạn nên dừng lại hoặc tìm một phương pháp khác. Có nhiều phương pháp dự đoán chứ không chỉ tử vi.

Hãy nói ra lời và nói một lời, bạn sẽ thiện dụng kiến thức đã học và đầy tự tin trước lá số và đầy bình tĩnh trước chân giả của mệnh lý. Và hãy nắm lấy những Chân Ngôn của chính mình khi tìm được, rồi sau này truyền cho hậu thế. Có những người không luyện tập họ vẫn vĩ đại vì tư chất họ quá cao. Nhưng luyện tập không làm ai kém đi, mà còn làm sự tầm thường trở thành vĩ đại, vậy tại sao không luyện tập ?

Bạn hãy nói ra lời và nói một lời đi.

….

MỘT VÒNG VÀ MỘT VỐC

Đi đủ một vòng là đi đến nơi về đến chốn. Bạn không bị ách tắc giữa đường và bạn về tới bến. Khi con đường trơn tru quá bạn hay quên, và bạn sẽ đánh rơi lòng biết ơn. Đến khi trắc trở, bạn sẽ hiểu câu Thượng lộ bình an quan trọng thế nào.

Đi đủ một vòng là khi bạn bỏ tiền ra đầu tư, tiền của bạn đi vào các dòng chảy và nó quay trở lại với bạn. Có nhiều công ty phá sản vì dòng tiền quay lại quá chậm. Chỉ chậm đúng một nhịp, đại cục biến đổi hoàn toàn. Còn nếu không bao giờ trở lại, có nghĩa là mất trắng. Vòng tròn lớn thì ôm rộng nhưng rủi ro lớn. Vòng tròn nhỏ ôm nhỏ nhưng an toàn cao. Có ngành nghề như bán trà đá hồi vốn rất nhanh, có ngành nghề dòng tiền quay vòng lâu như bất động sản hay giáo dục. Sự lựa chọn là tuỳ bạn. Và khi đủ một vòng bạn mới đủ biết là thành công hay không.

Đi đủ một vòng là bạn có thể đánh giá về sự vật hiện tượng một cách toàn diện, với đầy đủ các góc nhìn. Và trước khi đi đủ một vòng bạn biết là bạn không đủ thông tin để đánh giá. Cho dù đi 180 độ cũng mới chỉ nhìn thấy một nửa quả cầu, chân lý có khi nằm ở nửa còn lại.

Đi đủ một vòng là khi bạn làm trọn vẹn một việc, dù nhỏ dù lớn, đó là một sự trọn vẹn. Sự trọn vẹn này này chính là thành công. Các bài tập ở trường học chính là sự rèn luyện nhỏ của tính cách làm việc tới nơi tới chốn. Làm xong một việc, dù việc có giới hạn lớn nhỏ khác nhau, nhưng cứ xong được một việc là biết một việc thành công. May xong một cái áo là xong một cái áo, may dở dang một trăm cái áo thì vẫn là dở dang. Mặc dù khi may xong cả trăm cái áo thì thành công gấp trăm lần, nhưng khi chưa xong thì không bằng xong một cái áo.

Bốc đầy nắm tay thì được một vốc. Tay tôi nắm được 100 hạt đậu, tay bạn nắm được 200 hạt đậu. Một chuyến tôi vác được 1 bao xi măng, còn bạn một chuyến vác được 2 bao xi măng. Thì một vòng của tôi là 100 hạt đậu, là 1 bao xi măng. Sức tôi chỉ quản được bằng đó mới có thể hoàn thiện. Sức bạn mạnh hơn. Tôi bắt chước bạn thì tôi vỡ trận. Bạn bắt chước tôi thì bạn lãng phí. Mỗi người có một vòng phù hợp khác nhau. Chúng ta luôn phải đứng trước các lựa chọn. Ví dụ đầu tư 10 lần để vẽ một vòng to với thời gian lâu hơn và rủi ro cao hơn, so với việc vẽ 1 vòng nhỏ nhưng gọn chắc và nhanh chóng. To nhỏ thực ra có tính tương đối, to với tôi nhưng nhỏ với bạn. Thuyền sức tải trăm cân, chở dưới trăm cân được cả ngàn chuyến. Nếu tham chở quá tải thì chở được vài chuyến.

Dù dòng chảy nhỏ như dòng Cam Ly nhưng liên tục rất rất dài ra đến sông Đồng Nai qua Hồ Trị An qua Soài Rạp ra đến biển lớn, còn hơn dòng lớn mà chảy được chút đã dừng. Thà rằng đường nhỏ mà lưu thông còn hơn đường lớn bị tắc cứng. Chỉ cần một xe lọt được thì dần dần sẽ hết tắc, khi đó vấn đề chỉ là thời gian và thời gian giải quyết được vấn đề. Còn không xe nào có thể lọt được thì thời gian có trôi qua vẫn tắc, thời gian không thể giải quyết được vấn đề. Bạn biết hai mạch Nhâm Đốc của chúng ta, qua năm tháng không luyện tập, hai ống nước đó đầy két bẩn. Khi bạn muốn làm sạch. Đừng tham lam một lần là sạch. Mà đầu tiên bạn cần khơi thông, chỉ cần thông được một đường khí nhỏ như sợi chỉ, sau đó quay nhiều vòng quay xé toạc chỗ thông đó ra, thật nhiều vòng quay thì két bẩn sẽ được tẩy rửa dần, và dần dần sẽ thông suốt tất cả.

Sự lưu thông quan trọng hơn lưu lượng. Không thì mãi là không nhưng chỉ cần có 1, 1 được nhân lên nhiều lần sẽ có hàng vạn. Đây chính là Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo. Có nghĩa là không cần tiến bộ nhiều, chỉ cần có tiến bộ, dù là một chút, ngày qua ngày tích luỹ sẽ thành tiến bộ lớn. Thời gian sẽ giải quyết vấn đề. Còn hơn tiến bộ nhanh nhưng được vài ngày là khựng, sau đó đi lùi.

Quay được một vòng là được 1. Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Quay được 99% vòng thì vẫn là 0. Vốc vừa một vốc là đủ, vốc quá nhiều sẽ rơi hết. Đó là tri túc tâm thường lạc mà vô cầu phẩm tự cao.

Đừng nghỉ trước khi hoàn thành và đừng bày ra nếu không kết thúc được.

Kính chúc các bạn luôn quay trọn từng vòng và vốc đủ từng vốc.

….

BA TẦNG ĐỘ SỐ

Trong tam tài, Thiên là con số hàng trăm, Địa là con số hàng chục, Nhân là con số hàng đơn vị. Tài năng và kỹ năng là con số hàng đơn vị, vì dù sao thuộc về cá nhân. Địa vị, danh hiệu bằng cấp thuộc hàng địa, như cái áo khoác để đi giữa cuộc đời. Ví dụ như Thái Tử kém tài vẫn là 91, người thợ lành nghề vẫn chỉ là con số 29. Hai câu thơ “Tài cao phận thấp chí khí uất, giang hồ mê chơi quên quê hương” thể hiện điều này. Hàng địa rất quan trọng, vì hàng địa đại diện cho tổ chức. Việc có chương trình, người có tổ chức. Sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ nếu không có tổ chức sẽ vô dụng. Tài năng của cá nhân đơn lẻ nếu không được đặt đúng chỗ sẽ vô dụng và tàn lụi. Cho nên địa còn là vị trí phù hợp. Nói về thế và lực thì thế giống hàng chục, lực giống hàng đơn vị.

Sự chuyển hoá từ hàng đơn vị lên hàng chục đơn giản là quay vòng, chạy hết một vòng đơn vị thì hàng chục tăng lên. Phấn đấu cố gắng nhiều lần thì lên chức. Muốn tăng hàng chục một cách tự nhiên, một cách chính quy, một cách có được mà không cướp bóc, đó là luỹ tích hàng đơn vị. Dần rồi hàng chục sẽ tăng lên.

Hàng chục cũng vậy, đi đủ vòng thì làm hàng trăm tăng lên. Trải qua các địa vị, thì sẽ có tầm nhìn. Có tầm nhìn sẽ kiên định tư tưởng và sắc bén ý tưởng.

Hàng Trăm là tư tưởng, là ý tưởng, là ý thức hệ. Những thứ tưởng chừng như vô hình này lại dẫn dắt hai hàng địa và hàng nhân. Cho nên người có tư duy đột phá hay ý tưởng sáng giá sẽ thành công vượt trội, đó là các tỷ phú hàng Thiên. Tỷ phú hàng địa thì dựa vào lợi thế của địa vị, dựa vào độc quyền khu vực như xã hội đen Bến Thượng Hải bảo kê bến bãi để chiếm lợi.

Con người vì đi theo lý tưởng có thể bỏ địa vị như Phật Tổ Thích Ca, như Mose vạch biển dẫn dân qua Hồng Hải. Và tất cả các cao thủ hàng Thiên đều có một hệ giá trị xoay quanh trục giá trị rất mãnh liệt. Đã là hàng Thiên bất cứ lãnh vực nào đều có niềm tin rất mãnh liệt. Và hàng thiên đứng trên tầm hàng địa vì tư tưởng và niềm tin. Hàng địa có thể giàu nhưng chưa chắc đã tuệ. Sự giàu của hàng địa có thể vì hỏng hàng thiên mà thành nghèo khó bất cứ lúc nào.

Hàng thiên ở trong cùng làm trụ lõi nên khó nhìn thấy, phải nhờ hàng chục hàng đơn vị biểu hiện. Kế đến là hàng chục chủ địa vị. Đứng trên cao thì tầm nhìn cũng rộng. Địa vị và tầm nhìn đôi khi ẩn tàng khó thấy. Có nhiều người nhìn tầm thường vì hàng đơn vị trung bình, nhưng hàng địa cao nên vẫn hiệu quả bằng mấy người thường. Đó là đại nhân. Người có hàng đơn vị cao thì vẫn là tiểu nhân, cách nhau ở tầm nhìn. Theo các nghiên cứu về phát triển thể thao. Có những vận động viên tiến bộ nhanh nhưng chững lại, còn có những vận động viên tiến bộ chậm nhưng đột phá các tầng đẳng cấp. Bởi vì tiềm năng của họ cao hơn, thùng rất lớn tuy miệng thùng hơi nhỏ. Quách Tỉnh là loại vận động viên như vậy.

Tất cả những gì thuộc về nhà nước, pháp luật, chính quyền đều thuộc về hàng địa. Và ngôi số 9 chính là vua. Khi ngôi số 9 hoá 0 để hàng trăm xuất con số 1, đó là tượng đức vua thành phật. Ngài đã đột phá tầng thiên của sự ngộ.

Còn những người có hàng trăm độ số cao như con số 9, thì hàng chục hàng đơn vị đôi khi chỉ là hai con số 0, họ vẫn là 900. Cho nên đừng coi thường con số không khi chưa biết con số trước nó là con số gì. Đừng bao giờ đánh các cháu khi chưa biết bố cháu là ai.

Nói về lòng Nhân, và Tâm thì nhân và tâm thuộc hàng trăm. Nghĩa vẫn là hàng chục tức hàng địa. Nghĩa vẫn là ăn miếng trả miếng, vẫn trong vòng pháp luật và logic. Giang hồ trượng nghĩa, 108 anh hùng hải hán vẫn là hàng chục mà thôi. Nhân vượt tầm của Nghĩa nên Nhân nghe rất vô lý. Giơ má cho người đánh là nhân. Yêu thương bất kể bị đối xử là Nhân. Cò kè từng tí, có vay có trả vẫn là Nghĩa mà thôi. Nghĩa sẽ đâm chết người vượt đèn đỏ vì Nghĩa cho là Nghĩa đi đúng luật, nhưng Nhân thì không. Nhân đi đúng Nhân vẫn nhường người sai chứ không chấp vào đó mà đòi quyền. Lấy ví dụ thực như thế để bạn hình dung hai tầm nhân nghĩa. Nhân là bậc cửa của cõi đạo. Tôn giáo cứ khơi gợi lòng nhân của bạn là muốn dẫn bạn tới bậc thềm của sự giác ngộ, bạn bước một bước nữa là ngộ thôi.

Vậy độ số của bạn là 900 hay 009 ?

….

ÂM DƯƠNG HỖN ĐỘN-RẢO BƯỚC TRƯỚC HOÀNG HÔN

Âm dương hỗn độn là thời kỳ trước cửa hoàng hôn, thời kỳ sắp suy tàn, còn âm dương phân minh là thời kỳ thịnh trị. Âm dương phân minh không phải là chỉ có âm hay có dương mà vẫn có cả hai nhưng phân minh rạch ròi. Chứ ra chợ mua cám, về mới biết cám trộn mùn cưa thì đó là hỗn độn âm dương. Cám trộn mùn cưa không nuốt được, gạo với sạn lẫn nhau cũng không thể nuốt được. Báo với người chấp pháp, người chấp pháp cũng không giải quyết được là pháp không nghiêm, pháp không nghiêm chính là loạn pháp vô thiên.

Âm dương hỗn độn có hai vị trí là sửu và mùi. Tại sửu là thời sắp bình minh sau đêm trường hỗn độn. Tại mùi là thời đã phát triển quá thịnh, dương khí suy giảm và âm khí cũng không còn bé nữa.

Trong tử vi thì cứ Nhật Nguyệt tứ mộ là tượng chiến tranh. Nhật Nguyệt phản bối ở thìn tuất thì chiến tranh nóng. Nhật Nguyệt hỗn độn sửu mùi là chiến tranh lạnh. Cho nên các chiến thần truyền thuyết đều có Nhật Nguyệt tứ mộ. Và cuộc chiến đó là cuộc chiến tư tưởng ý thức hệ chứ không đơn giản là chiến tranh đao kiếm. Lê Thái Tổ của chúng ta, rồi Mao rồi Tưởng rồi Hitler rồi Trump đều Nhật Nguyệt tứ mộ. Bạn kiểm nghiệm thêm rồi bạn lại càng khen tôi mà thôi. Vì đơn giản đó là chân lý.

Quay lại chuyện âm dương hỗn độn, thôi thì các thầy mệnh lý nói khó hiểu quá. Vậy ngoài đời thực có chuyện hỗn độn không cho dễ hiểu. Bạn thấy các vương triều, trước thời suy tàn, hay có chuyện âm dương hỗn độn. Chuyện âm dương hỗn độn là các chuyện như:

– Vua là con hoang lạc từ ngoài triều vào

– Thái hậu có tư tình

– Hậu cung nhiếp chính

– Ngoại thích (họ ngoại của vua) lạm quyền

– Vua không thích phái nữ mà thích nam

– Pháp luật kỷ cương lỏng lẻo

– Ở thường dân thì con khinh bố, vợ chửi chồng, trò phản thầy, trọng tiền khinh nghĩa, gái làng chơi dạy nhân phẩm

– Chuyện người đẹp khuynh thành như Đát Kỷ, Bao Tự làm loạn triều cương làm suy chính khí vương triều

Nôm na tất cả tượng trên đều có mẫu chung là dương đang suy âm đang thịnh. Dương chưa suy hẳn mà âm chưa thịnh hẳn. Nhưng âm đã đủ mạnh ngang ngang với dương rồi. Người ta nói chuyện nhà dột từ nóc hàm ý thượng bất chính hạ tắc loạn, nhưng thực tế là cả hai. Vì trên có thể dẫn dưới đầu dẫn đuôi nên đầu có tính quyết định hơn đuôi. Dưới mà vẫn chính thì trên cũng không loạn được. Ví dụ nhiều thời ấu chúa nhưng triều cương vẫn được giữ vững. Hoặc triều thần trung chính toàn dân trọng đạo nghĩa mà vua láo nháo là bị phế để lập vua khác.

Nhận định vậy để biết thời loạn thế. Ngày xưa có bộ truyện gọi là Tam quốc diễn nghĩa. Nhiều người cho rằng đây là thời loạn, tôi lại cho rằng đây là thời trị. Thời này chỉ loạn pháp, rối ren tổ chức thôi. Giặc giã như ong, vua xộc xệch chạy khỏi kinh thành nhưng tôi vẫn cho đó là thời trị vì sao. Bạn nhìn vào tên, tuy họ chia ba thiên hạ nhưng vẫn còn giữ được một chữ, đó là Nghĩa. Nghĩa chảy khắp thiên hạ trên dưới trùng trùng, giữa huynh đệ cha con anh em vẫn còn chữ Nghĩa. Kẻ bất nghĩa bị cả cộng đồng tam quốc chê bai. Họ có loạn, là loạn Pháp mà thôi chứ Đạo Nghĩa không loạn. Tam quốc diễn nghĩa là ba nước trình diễn điều Nghĩa cho đời xem.

Lật lại vấn đề, vậy có cách nào xoá xoá cái thời kỳ xấu xí này không, hay có cách nào dẹp bớt thu gọn nó lại không. Thì câu trả lời là không. Nó phải thế, vì đó là dòng chảy tự nhiên. Mặt tốt của chiến tranh là xoá cũ lập mới. Chiến tranh đau thương nhưng thanh lọc cho đất cho trời. Cực thịnh thì sinh bệnh, sinh bệnh thì diệt, đủ cân bằng thì lại vươn lên. Mặt trời cũng phải nghỉ ngơi. Chúng ta hãy để cho chính khí nghỉ ngơi một thời gian. Mọi lời than vãn hay chỉ trích đều là vô nghĩa. Ngủ hay làm không quan trọng, quan trọng là thuận thiên.

Đặt ra Địa Võng là lưới đất, nhằm cản mặt trời lặn xuống đất, nhưng cản làm sao nổi. Thà rằng chuẩn bị một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa hoàng hôn. Có đèn thì xách đi chơi đêm. Mà không có đèn thì đi ngủ chứ làm sao. Vì trong nhân dân sâu thẳm luôn là đạo nghĩa, chỉ có điều đạo nghĩa chưa có điều kiện biểu hiện ra thôi.

….

TỨ CỐ VÔ THÂN

Tứ cố vô thân là ngoảnh bốn phía không thấy ai thân. Nghĩa đen câu này nói lên sự cô độc. Nghĩa bóng thì đơn giản là người đó không muốn thân với ai cả. Thân nghĩa đen ở đây là người thân. Nghĩa đen chuẩn nhất thì thân là nội tộc, còn thích là họ ngoại. Thân thích là nói cả hai bên nội ngoại. Nhưng ở đây ta không cần phân chi tiết đến thế, mà chỉ cần hiểu thân là người thân.

Người thân cơ bản là cha mẹ anh em vợ chồng con cháu. Đó là xét về huyết thống và hôn nhân. Còn nếu xét về quan hệ thực tế thì mối quan hệ huyết thống và hôn nhân có thể thân cũng có thể không. Người dưng nhưng tương hợp cũng có thể thành người thân. Hoặc người có đủ cha mẹ vợ chồng con cháu nhưng không cảm thấy gắn kết, hoặc họ không muốn gắn kết thì cũng là vô thân.

Trong mệnh lý thì đây là mẫu người cô độc. Cô độc về thân hoặc cô độc về tâm. Mẫu người này lại có hai kiểu, thành và bại. Cô độc hay sum vầy là một trục độc lập với trục thành bại, cô độc không quy định thành bại. Trong mệnh lý đó là mẫu sao chổi. Sao chổi hàm ý sự xui xẻo bao phủ xung quanh người đó, thế nhưng bản thân người đó lại rất tài năng và cứng cỏi. Đặng Tiểu Bình là một mẫu như vậy. Cha của ông bị thổ phỉ chặt đầu, anh em chết trận và li tán, vợ bỏ khi ông gặp khó khăn trong sự nghiệp, con thì bị đám sinh viên nổi loạn đẩy từ tầng cao rơi xuống thành người thực vật. Nói chung có thể nói là tứ cố vô thân. Cái gì về gia đình riêng là rất thê thảm, nhưng sự nghiệp thì chói lọi. So sánh với mẫu người tu hành thì có giống có khác. Giống ở chỗ người tu hành không có gia đình riêng, khác ở chỗ là Đặng Tiểu Bình có rồi mất. Kết quả đều là không, nhưng quá trình thì khác nhau.

Ưu điểm của tứ cố vô thân có hai lưu ý. Thứ nhất về đời thực thì mẫu này không bị bận tâm hay hệ luỵ về người thân. Người thân làm việc đúng hay sai chưa xét, nhưng khó có ai mà không làm sai điều gì. Mà đúng hay sai cũng đều gây ảnh hưởng, đúng thì hay mà sai thì dở, nói chung là làm cho mình phải bận tâm. Tứ cố vô thân thì khỏi bận tâm. Mà người thường không bị bận tâm đã giỏi, nữa là người có tư chất phi thường, khi không bị bận tâm thì khẳng định là siêu phi thường. Đó là ưu điểm về không bận tâm.

Ưu điểm thứ hai, thì bạn biết lá số tử vi có năng lượng nhất định. Khi các cung lục thân kém năng lượng thì năng lượng phải đổ vào cường cung tức chính bản thân người đó. Năng lượng cao thì đương nhiên độ số phải cao. Tích luỹ và quay vòng cường hoá lâu ngày thì cao lại càng cao.

Tứ không trong tử vi là Tuần Triệt Thiên Địa. Còn một không nữa là Vô Chính Diệu là không có chính tinh. Khi Vô Chính Diệu gặp đủ tứ không, có thể nói là tứ đại giai không, bốn yếu tố lớn đều là không. Khi này nếu cách cục sạch sẽ, năng lượng hội tụ cao đương nhiên là thượng cách. Nếu cách cục không sạch là phá cách dở dở ương ương, không chẳng ra không, có chẳng ra có.

Lật lại vấn đề thì người thường chúng ta luôn trong các mối quan hệ tình thân. Tình thân là sức mạnh nhưng cũng là hệ luỵ chúng ta phải gánh. Cái gì cũng có hai mặt, có cho có nhận. Các mối quan hệ cho nhận chằng chịt. Nợ đời phải trả, trả hết nợ thì hết đời. Có những thanh niên tuổi ngoài hai mươi, kiếm pháp đã đến tầng cao minh, đặt avatar hình sư tử, nhưng khi chia tay người yêu đi du học thì ủ rũ như tàu lá chuối khô. Bao nhiêu kiếm chiêu cũng chẳng để làm gì khi một tâm hồn yếu đuối sử dụng nó. Thậm chí quay lại nghi ngờ cả kiếm pháp và bản thân. Khi nghi ngờ bản thân, đó là lúc bi kịch bắt đầu. Cho nên bạn xem phim đọc truyện, cô nào đã yêu các anh hùng siêu cấp như Triển Chiêu hay 007 hay Cẩm Y Vệ là khẳng định cô đó phải chết, vì mấy anh đó còn lo giải cứu thế giới, xung quanh đầy rẫy kẻ thù, không thể đeo mãi một điểm yếu bên cạnh được. Còn ngoài đời thực, tất cả những anh hùng cách mạng đều phải gác lại gia đình và việc riêng. Khi hình cầu còn khuyết, lấp vào sẽ đầy. Còn khi hình cầu đã đầy, gắn thêm nữa thành lồi, vì thừa thãi mà hỏng sự vẹn toàn. Không sợ ít, chỉ sợ không cân đối. Không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng.

Dùng cho mệnh hoả kim thôi nhé. Mà tốt nhất tránh xa mấy anh hùng siêu cấp ra.

….

EM LÀ HOA HỒNG NHỎ-Trịnh Công Sơn

(Viết cho phim Cho Cả Ngày Mai đạo diễn Lâm Vân sản xuất năm 1981, Hồng Nhung hát lúc 14 tuổi, top 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20)

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi biết cười là những nụ hoa

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa trời làm mát ngày qua

Trời mênh mông, đất hiền hòa

Bàn chân em đi nhẹ nhẹ

Đưa em vào tình người bao la

Cây có rừng bầy chim làm tổ

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ

Tình nồng thắm như mặt trời xa

Nếu gặp Trịnh Công Sơn, tôi sẽ đề nghị: đố Ngài viết được bài hát nào không có âm dương ngũ hành tam tài. Trịnh Công Sơn sẽ bảo: viết dư sức, nhưng không ưng.

Một tác phẩm để đời, để rồi đi vào lòng người là tác phẩm trọn vẹn và quân bình âm dương ngũ hành tam tài. Có thể tác giả không cố ý viết vậy nhưng khi tác giả tự thấy hợp lý thì tác phẩm phải như vậy. Từ nhạc Trịnh cho đến tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cho đến Chiến Tranh và Hòa Bình của Lép Tônxtôi đều là những tác phẩm hàm chứa và cân bằng âm dương ngũ hành tam tài. Ân oán tình thù giữa các nhân vật xen hòa trộn lẫn, nhưng cuối cùng đều đạt sự cân bằng, có đủ chua cay mặn ngọn đắng nên độc giả ưa thích. Bất cứ sự mất cân bằng nào sẽ đều gây cho người đọc cảm thấy có gì đó sai sai.

Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ thiên tài với cách cục Thiên Hình Văn Khúc, ông cảm nhận được trời đất người nên sản sinh ra những ca khúc thấu tình. Vì thấu nên đi vào lòng người. Những ca khúc ông viết thể hiện ông là một cao thủ về dịch lý. Ca từ mang đậm chất thiền, và tính không vong trên mọi giai điệu. Nhật nguyệt, được mất, vui buồn, xưa nay, từng cặp âm dương đối ngẫu được khéo léo lồng ghép trong tác phẩm.

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi biết cười là những nụ hoa

Mở đầu bài hát là căn bản của vũ trụ, nhị nguyên âm dương, biểu hiện ở cha mẹ. Mẹ là Thái Âm thuộc thủy luôn tam hợp với Thiên Lương mộc, hợp với mùa xuân, biểu tượng của cây cối đâm chồi. Cha là Thái Dương thuộc hỏa, hợp mùa hạ, biểu tượng của ánh nắng, chiếu cho chồi non phát triển. Đây là tượng mẹ sinh, cha dương. Âm sinh còn dương bồi. Mẹ chỉ mong bé khỏe, con cha mong bé lập được công danh.

Em bé đến trường là xuất cung Thiên Di môi trường xã hội, học được bao điều lạ từ cung thiên di. Môi biết cười là Hồng Loan Thiên Hỉ. Đây là Đào Hồng Hỉ thuở nhỏ, thuở ban sơ. Đào Hồng Hỉ là bộ tam minh hợp với mùa xuân mùa hạ, hợp với mộc hỏa. Mộc hỏa là nơi khai sinh và phát triển của dương khí. Mộc là lòng nhân là tình thương, hỏa là ánh sáng là văn minh. Đây cũng là thời kỳ sơ khai của đời người, đầy ắp tình thương thuở nhân chi sơ. Nói về em bé như một chồi cây, đi học sự văn minh như chồi cây vươn lên đón nắng sớm. Trịnh Công Sơn dùng tượng mộc hỏa thông minh ở đây không gì hợp hơn.

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa trời làm mát ngày qua

Trang sách hồng và dòng thơ là tượng của Văn Xương Văn Khúc, sách vở và những câu chuyện cổ tích. Khi mới sinh ra, con người tin vào chuyện cổ tích. Lớn lên thì nghi ngờ cổ tích, phủ nhận và bài xích cổ tích. Về già thì biết cổ tích là có thật và lại ngồi viết cổ tích cho thế hệ sau. Cho nên em bé bay, em bay trong những giấc mơ tuổi thơ. Đây là lúc gặp Thiên Không thuở trẻ tuổi, Đào Hồng như những cánh hoa bay trong vùng trời Thiên Không. Thiên Không lúc trẻ là những giấc mơ, vùng trời của mơ ước. Thiên Không về già mới là cái hố sâu vực thẳm.

Trời mênh mông, đất hiền hòa

Bàn chân em đi nhẹ nhẹ

Đưa em vào tình người bao la

Đây là những câu thơ đậm chất tam tài. Trời mênh mông, đất hiền hòa, tình người bao la nhân hòa. Em bước bàn chân nhè nhẹ đi giữa tam tài, khi thiên thời địa lợi nhân hòa. Bài hát này viết về một em bé nhưng đó là khát khao mệnh lý thuận lợi chốn vô thường của chuyên gia mệnh lý Trịnh Công Sơn. Không thể cô đọng hơn, bàn chân em đi là đi vào giữa tình người bao la.

Cây có rừng bầy chim làm tổ

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Cây là mộc, chim là hỏa. Chim xương rỗng bay cao chủ hỏa khí bốc lên. Cây rừng cho bầy chim làm tổ là tượng mộc hỏa tương sinh, mộc hỏa thông minh, đại cách thứ nhất của mệnh lý. Sông có nguồn từ suối là tượng kim thủy tương sinh, kim bạch thủy thanh. Kim trắng nước xanh là đại cách thứ hai của mệnh lý. Trong mệnh lý, mộc là thiếu dương, hỏa là lão dương. Dương thăng, dương bay lên, nên cây và lửa đều hướng vươn lên cao. Kim là thiếu âm, thủy là lão âm. Âm giáng, âm rơi xuống, nên kim và nước đều có hướng sa xuống lắng xuống chảy xuống thấp. Văn minh ánh sáng là tuổi trẻ, trung niên cô đọng là kim, về già kim tan chảy lưu truyền kiến thức là thủy. Tuổi trẻ cuồng liệt như ngọn lửa, về già trầm lắng như dòng nước.

Mộc muốn hướng thành hỏa, kim muốn hướng thủy. Nhưng lão dương hỏa thì muốn dụng lão âm thủy, lão âm thủy thì cần dụng lão dương hỏa. Đây là triết lý cao thâm nhất của ngũ hành. Cho nên mới có hai đại chính cách là mộc hỏa thông minh và kim bạch thủy thanh. Một đại cách dương, và một đại cách âm. Hỏa khắc kim cũng là đại cách nhưng là đại phản cách. Không nhiều người hiểu được điều này, nên mới mang ngũ hành đi sinh khắc tùm lum. Nếu bạn lạc lối trong rừng ngũ hành thì quay lại đọc bài này của tôi, bạn nắm vững ba đại cách trên là đủ, và luôn tâm niệm dụng ngũ hành trong lý âm dương sẽ không lạc lối.

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ

Tình nồng thắm như mặt trời xa

Hai câu này đậm chất thiền. Hàm ý chốn về cuối cùng chính là trái tim mình, quê nhà chính là trái tim mình. Người nào quên quê hương chẳng khác gì không có tim. Và khi bị mất tim, hãy quay lại chốn quê nhà, bạn sẽ tìm thấy tim mình. Đi đâu cũng mang quê hương trong trái tim mình. Mà cũng là lời nhắn nhủ, sau tất cả chỉ cần giữ được trái tim đậm tình người là cuộc đời của em bé hoa hồng nhỏ sẽ thành công, bất kể danh lợi thế nào. Bất kể danh lợi thế nào, trong trái tim vẫn thắp một ngọn lửa nồng thắm của tình người. Ở giữa bài thơ, em bé đi vào tình người bao la, đến cuối cùng tình người đó thấm đẫm ngấm vào tim em hóa lên ngọn lửa. Cuộc đời em bé đến đây, cơ bản tiến hóa thành công. Mặt trời dù có xa nhưng ở ngay trong trái tim này. Mà trái tim có lửa, hàm ý là sẽ vượt qua sương giá mùa đông phía trước. Trái tim có lửa, cảnh đời dù khổ quá hay sướng quá đều sẽ vượt qua.

Mượn lời Trịnh Công Sơn kính chúc các bạn một mùa đại lễ Vu Lan đầy hồng trắng và hồng đỏ, và trong trái tim luôn đậm tình người.

….

CỬU ÂM CHÂN KINH TỪ MỘT NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ

1. Chấn hưng mệnh tài quan. Tức sức khoẻ cảm xúc và trí tuệ. Chấn hưng mệnh tài quan rồi sẽ có mọi thứ. Có mọi thứ mà thủng mệnh tài quan rồi cũng mất hết. Vì cái gì mà làm hỏng mệnh tài quan thì không đáng. Quan điểm sai lạc về xã hội và cuộc sống, tâm lý méo mó biến thái, hay sức khoẻ èo uột thì mọi thứ khác cũng không để làm gì. Nếu thấy sai sai, quay lại chấn hưng mệnh tài quan.

2. Cân bằng giữa Làm và Ăn. Cơ bản chúng ta phải làm và phải ăn. Chúng ta làm thứ ta làm được thì chúng ta cũng chỉ ăn thứ ta ăn được. Nếu chỉ Làm không Ăn thì sớm muộn cũng chết, nếu chỉ Ăn không làm thì chết cũng là sớm muộn. Không nên quá ham cái gì mà mất cân bằng. Một mặt chúng ta vẫn phải thực hiện nhiệm vụ với xã hội, một mặt chúng ta cũng phải lo cuộc sống của mình. Làm chung quy để ăn, ăn cũng để có sức mà làm. Cân bằng mới là quý. Thiên lệch là tan nát.

3. Biết rõ ai là người lo cho chúng ta. Đó là chính chúng ta. Cái gì tổ chức không lo được cho chúng ta thì chúng ta phải tự lo. Xã hội con người nói chung là đáng yêu, nhưng họ không bao giờ quan tâm chúng ta ăn bằng gì, sống bằng gì. Họ chỉ quan tâm tới lỗi và sai phạm của chúng ta để chỉ trích. Họ không biết cảm giác ướt đầu và rát mặt nó như thế nào. Họ chỉ gào lên thứ họ cần. Họ đả kích khi họ bất mãn. Một mặt chúng ta phải dung hoà với xã hội. Một mặt phải no bụng.

4. Sinh mệnh con người là thứ chúng ta bảo vệ, còn túi tiền của họ là thứ chúng ta hướng tới. Nếu thấy phương tiện của người tham gia giao thông có vấn đề có thể ảnh hưởng tới sinh mệnh, như lốp sắp long chẳng hạn, phải khẩn cấp nhắc nhở họ. Nhưng nếu phát hiện họ sắp hết đăng kiểm, hãy lặng lẽ bước tới nhìn kỹ ngày. Nếu quá ngày thì phạt, nếu chưa quá ngày thì để đó cờ cơ hội tiếp theo. Nếu xe đi nhanh nhoáng nhoáng mà chỉ nhìn thấy tháng hạn đăng kiểm, thì bộ đàm cho đồng đội phía dưới để phối hợp hành động. Chung quy, tiền bạc là thứ làm hư hỏng con người, chỉ cần họ không quá nghèo chúng ta nên giữ bớt cho họ.

5. Phân biệt xử lý. Giữa muôn trùng người với người, để xử lý tốt chúng ta phải phân loại và trong từng loại lại xếp thứ tự ưu tiên. Ví dụ đầu trọc và xăm trổ có vượt đèn trước mắt, chúng ta nên lơ đi, như vậy chúng ta sẽ không bị nguy hiểm. Người già trẻ nhỏ có thể dừng lại nhắc nhở và tha, thành phần trong trẻo và ít màu mỡ của xã hội sẽ biết ơn và cảm kích chúng ta. Chúng ta chỉ ăn quả chín. Chúng ta không ăn quả xanh và quả quá chín.

6. Làm cho mọi người thấy, còn ăn trong lặng lẽ. Vào giờ đi làm hay giờ tan tầm, đó là lúc phân luồng và điều khiển quan trọng nhất. Lúc đó chỉ cần không tắc đường, sự vi phạm nhỏ lấn vạch, ngược chiều hay vượt đèn đều không quan trọng bằng việc thông đường. Còn ngoài giờ cao điểm, mọi hành vi dù là nhỏ nhất cũng tập trung xử phạt vì khi đó chúng ta có thời gian. Khi cao điểm mọi con mắt đổ dồn vì họ không đi được nên có thời gian quan sát và rất khát khao chúng ta giải cứu. Chúng ta nên vung gậy đại triển thần uy thông đường, họ sẽ rất yêu mến ngưỡng mộ và cảm kích chúng ta.

7. Mưa gió không nên ra đường. Nếu có ra thì phải ăn no mặc ấm. Chúng ta chỉ ra đường mưa gió vì những mục đích lớn lao. Ví dụ nếu là vì hình ảnh thì phải biểu hiện thật đẹp thật sâu và thật lâu. Nếu là vì tiền, thì phải là những khoản đáng kể. Còn nếu ra đường mưa gió không vì mục đích lớn thì vi phạm nguyên tắc số một. Các đoạn đường hạn chế tốc độ mà đang sửa thì chúng ta không nên đứng đó. Xe cộ phương tiện vì khó đi sẽ không ai đi được quá tốc độ mà chúng ta phạt cả. Hơn nữa đứng đó khói bụi nhiều, tiếng ồn inh tai nhức óc.

8. Những khẩu hiệu của tổ chức và cơ quan là chân lý. Nó đúng nhưng rất vĩ mô chứ nó không sai như bọn phản động bôi bác. Chúng ta hiểu đó là những quy tắc hành xử chuẩn mực. Đó là công cụ để điều chỉnh sai lệch. Và đó là con đường duy nhất cho sự phát triển có thể đặt bước chân. Con đường của chân lý và công bằng. Chúng ta phải nắm chắc là nó đúng, nhưng khi hành động phải hết sức linh hoạt cho phù hợp.

9. Chung quy chúng ta chính là sơn thần thổ địa hiện hình của mặt đất này với sắc áo vàng hành thổ. Chúng ta quản lý và điều hành những con đường. Thượng tôn trên hết chúng ta yêu mến con người và yêu cả những con đường. Ăn vặt có thể chấp nhận trong vài tình huống ngắn hạn nhưng nói chung không phải giải pháp lâu dài. Không ai ăn bimbim mà no được. Hơn nữa bimbim nhẹ, cầm trên tay hơi lỏng là gió thổi bay ngay. Nếu có thể tận dụng những hiểu biết về con đường để tạo ra giá trị kiếm lợi là tốt nhất, ví dụ như lập tuyến xe để kinh doanh, vừa hợp pháp vừa lợi ích lớn. Cũng như các thầy phong thuỷ, nên NHÌN RA một cuộc đất tiềm năng để chung cuộc đầu tư thì tốt hơn là ôm La Kinh đi mãi.

Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ.

….

BÌNH YÊN

Vấn đề không phải ở đâu mà là ở đâu bình yên. Chính vì lẽ này mà em bé chưa làm xong bài tập về nhà không bình yên đi chơi với cả nhà. Chính vì lẽ này mà người lính vượt ngàn dặm về thăm quê hương. Bởi vì về nơi đó anh ta thấy bình yên. Bình yên không phải vì về quê hương mà vì anh ta thấy bình yên. Có người lính lại không muốn về quê hương vì tại đó anh ta thấy không bình yên. Đi đâu anh ta cũng thấy ổn miễn là đi khỏi quê hương. Đất ôm người nhưng đất cũng xua đuổi người nên mới có phong thuỷ. Có những con người có những gia tộc bị vùng đất từ chối và họ phải ra đi, đi để bình yên.

Vấn đề không phải làm gì mà làm gì thấy bình yên. Thanh niên phải lấy xe máy đi phượt, ăn quán ngủ đường mới thoả, vì làm thế họ thấy bình yên. Ngồi ở nhà thấy bụng dạ cồn cào. Thực ra nói về lý thì đi phượt hay nằm ở nhà đều có lý. Do mình lựa chọn là đi hay ở thôi. Mà mình lựa chọn do có cái gì đó thôi thúc ở trong lòng. Có triết gia Ấn Độ học xong đại học triết học, quyết định lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Gia đình hỏi là anh ta đi cầu chân lý à, thì anh ta nói đi vì có cái gì đó thôi thúc ở trong lòng. Nói cách khác đi để thấy bình yên.

Chính vì cảm giác muốn bình yên này mà có mệnh lý. Con người luôn bị thôi thúc trong lòng làm gì đó. Bản chất của sự thôi thúc này chỉ là khao khát tái lập cân bằng. Cho nên nhiều bệnh nhân ung thư tự đi tìm thực phẩm cho mình, mà chính họ không biết mình đang bị ung thư hay cũng không hiểu công dụng của thực phẩm đó là gì. Có người phụ nữ đột nhiên thích ăn loại rau diếp, chị mua về không cần tách lá mà gặm cả cụm như bò ăn ngô, vì đơn giản làm thế chị thấy bình yên. Sau này phát hiện chị bị ung thư vú, và loại rau đó có thành phần tương thích với bệnh của chị.

Con chim bay cao vì nó thấy bình yên, thỉnh thoảng nó chao xuống mặt nước cũng vì thấy bình yên. Con cá lặn sâu vì nó thấy bình yên, thỉnh thoảng ngoi lên đớp khí vì làm thế thấy bình yên.

Bình yên là kết quả của sự tái lập cân bằng. Vì cân bằng nên thấy bình yên. Hồi xưa tôi ăn thịt, nhìn cô hàng xóm thấy ham. Nên chúng tôi hay đưa nhau lên cung trăng vì ở đó chúng tôi thấy bình yên. Bây giờ tôi ăn chay, tôi thấy cô hàng xóm vẫn hau háu bên hiên, nhưng tôi không làm gì nữa. Vì bây giờ không làm gì tôi đã thấy bình yên rồi. Và cô hàng xóm lại đi tái lập cân bằng mới, để cô thấy bình yên. Xin cám ơn cô thời kỳ đã qua khi chúng ta từng bình yên với nhau.

Khi mệnh cách bạn cần hoả vì bất cứ lí do gì đó. Bạn gặp hoả, bạn thấy bình yên. Khi mệnh cách bạn sợ hoả. Bạn xa hoả bạn sẽ thấy bình yên. Bình yên không do hoả, mà do cân bằng của bạn. Cho nên vào thời vận đó, nếu cần hoả bạn yêu cô hoả vượng. Đến thời vận sau khi hoả khí của cô bớt vượng và bạn cũng bớt cần hoả thì bạn chia tay cô Hoả.

Nhân duyên hay vùng đất hay con người tan hay hợp đều vì bình yên. Bình yên mà hợp, bình yên mà tan. Nhu cầu hoả của bạn nếu không thay đổi thì bạn sẽ đau khổ. Bởi vì bốn mùa xoay vần chứ không đứng yên như nhu cầu của bạn. Nếu nhu cầu của bạn cũng thay đổi như bốn mùa thì bạn hạnh phúc. Mệnh lý gọi cách sống đó là thuận thiên. Trẻ xông pha, già mẫu mực đó là thuận thiên. Trẻ mẫu mực, già loi choi đó là tuổi thơ bị đánh cắp. Đó là nghịch thiên. Người phương Đông nói chung sống hướng nội, và có tật hoài cổ hoài niệm. Nhớ hoài về cái đã qua và ngồi tiếc. Cứ muốn vương triều trường tồn mãi. Nếu cái gì cũng trường tồn mãi, thì vương triều được sinh ra từ đâu. Dương không tử làm sao âm có thể sinh.

Bình yên đến, bình yên đi. Làm gì thấy đúng là bình yên. Cái thấy của bạn khớp với cái diễn ra của tự nhiên thì bạn là thánh. Cái thấy của bạn khớp với cái nhìn của luật pháp thì bạn là người tốt.

Kết bài xin kính chúc các thánh làm người tốt.

Have fun

….

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ VÀ LÔI SƠN TIỂU QUÁ

Khi mới học tử vi, 100% trong số chúng ta mê mẩn với ngũ hành tương sinh và âm dương thuận lý. Đơn giản vì khi đó hành khí đồng nhất, nên cộng hưởng năng lượng rất mạnh. Khi đó chúng ta hiểu đơn giản là cứ nhiều là mạnh, cứ béo là khỏe. Tuy nhiên sau này khi trình độ của chúng ta cao lên, ta sẽ hiểu rằng nhiều chưa chắc đã là mạnh, muốn mạnh phải có sức bật, béo chưa chắc đã khỏe, muốn khỏe phải luyện tập. Ngăn dòng thành đập đó là tạo sức bật. Cả dòng chảy, cả hồ lớn mênh mang nước, một khi được ngăn lại tạo thế năng, khi đó cả khối nước khổng lồ mới tạo ra sức mạnh. Thanh tre tuy mềm, co lại sẽ tạo thành sức bật. Nói cách khác nguồn lực phải được làm chủ mới tạo thành sức mạnh. Làm chủ chính là dụng khắc, chứ không phải dụng sinh. Khỏe chưa đủ, cần khỏe và khéo. Khéo chính là dụng khắc, chính là làm chủ được việc đang làm.

Sát Thương Kiêu Nhận tuy là ác sát, nhưng một khi dụng được sẽ thành đại cách. Tài quan tuy đáng quý, nhưng nếu không quản được sẽ quay lại hại chính mình. Sách cổ nói rằng, không xứng vị trí đó thì không ngồi ở đó, hàm ý không quản được thì mang họa vào thân. Ví dụ hiện đại, như khi ngồi lên xe ô tô, ngồi lên máy bay, mà bạn không điều khiển được thì trước hại người sau hại mình. Đi nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là làm chủ được tốc độ. Nhanh hay chậm chỉ là sự tương đối. Trong tử vi, cung phúc là nguồn tiền, cung tài là đường ống dẫn tiền, và cung điền trạch là kho chứa tiền. Nguồn tiền nhiều đến đâu và thủ pháp kiếm tiền giỏi đến đâu, mà kho chứa tiền bị thủng thì của cả cũng rơi vãi hết. Cung điền trạch chính là khả năng làm chủ đồng tiền. Tiền trong tay, có thả cho gió bay đi hay không chính là khả năng “khắc chế” “thâu tóm” và “thao túng”. Giàu nghèo nằm ở chỗ làm chủ này, chứ không nằm ở chỗ nhiều hay ít. Các học giả phương Tây định nghĩa giàu là tiêu ít hơn số mình kiếm, nghèo là tiêu nhiều hơn số mình kiếm, dù chỉ một đồng. Con số đó tùy người là bao nhiêu, nhưng bất kể con số mà quan trọng là đủ hay thiếu mà thôi. Cung điền trạch này, tôi tin là có vách ngăn nghiêm ngặt như thư viện.

Sát tinh trong tử vi bản thể là sát, xấu không bàn cãi. Nhưng đó chỉ là thể, còn dụng được sát hay không mới cho kết quả cát hung. Dụng được sát, là cát. Không dụng được sát, thì bị sát thao túng, là hung. Như Quan Vân Trường dụng được thanh đao thì thanh đao phục vụ ông ta. Kẻ không dụng được đao, thì đao làm hại anh ta. Game thủ cũng vậy, làm chủ được nhân vật, làm chủ được cuộc chơi thì thắng, không làm chủ được thì thua. Vấn đề không phải là sát hay cát, vấn đề là làm chủ được hay không. Kể cả là Xương Khúc kiến thức sách vở, làm chủ được Xương Khúc thì điều khiển vận dụng được kiến thức, không làm chủ được kiến thức thì làm nô lệ của kiến thức. Cho nên cụ Ba La dùng ngũ hành nạp âm mệnh để làm tiêu chí LÀM CHỦ tinh đẩu. Theo cụ Ba La, đồng hành thì làm chủ được tinh đẩu, còn bị tinh đẩu khắc thì làm nô lệ của nó.

Trong Tử Vi Dễ Dùng, tôi có nói đến giải quyết vấn đề. Ai giải quyết được vấn đề lớn, người đó vĩ đại. Giải quyết được vấn đề chính là làm chủ vấn đề, thâu tóm, thao túng, quản lý được vấn đề. Cho nên công việc có tầng bậc, tầm chủ tịch tập đoàn khác tầm doanh nghiệp nhỏ, bởi vì vấn đề được giải quyết là to nhỏ khác nhau. Bạn làm chủ được vấn đề tầm nào, bạn xử lý vấn đề ở tầm đó. Mọi tác dụng của đòn bẩy chỉ xảy ra nhất thời. Về lâu về dài, đâu phải vào đó.

Cho nên nảy sinh một vấn đề nữa. Đó là mọi người chỉ nên quản việc trong tầm tay của mình. Tóm lại chỉ nên đảm nhận việc mình làm được. Nếu không, sẽ giống cú đấm với trong võ thuật. Trong võ thuật các thầy dạy phải đứng tấn vững rồi mới đấm, cũng giống trong bóng đá chân trụ vững thì cú sút mới có lực. Nếu cố tình đấm với, quyền anh gọi là cú đấm giấy, không có lực. Nếu cố tình đá với, chắc chắn sẽ ngã. Những vụ đổ vỡ quyền lực gần đây, chỉ đơn giản là cú ngã sau khi đấm với. Cú đấm vượt quá thế tấn của mình. Nếu không bước thêm một bước cuối cùng đó, cơ sự đã không đến nỗi.

Tóm lại, tiền chỉ nên tiêu trong tầm kiếm được, việc chỉ nên làm trong tầm quản được. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Nghĩa là không đói không ăn, không khát không uống, không mệt không nghỉ. Đó là lời khuyên của mệnh lý dành cho bạn. Nói cách khác là tri túc thường túc. Tri túc tâm thường lạc mà vô cầu phẩm tự cao. Công thức kinh điển này có thể nói là vững chắc như Bát Chánh Đạo của đức Phật. Nó đơn giản như tập thể dục buổi sáng hàng ngày. Nhưng chính vì hai chữ “hàng ngày” nên rất ít người làm được. Việc học tập và rèn luyện của thanh niên chính là đang mở rộng chân đế của kim tự tháp. Chân đế này càng rộng thì kim tự tháp càng có thể vươn cao một cách vững vàng.

Kính chúc các bạn quản được các vấn đề của mình, và không ngừng mở rộng nâng cao năng lực “quản” này nhé.

HAVE FUN

….

HOÁ KỴ-NGƯỢC ĐƯỜNG PHÒNG THỦ

Nghiên cứu các hồ sơ vĩ đại rất hữu dụng cho bạn và cũng rất vô dụng cho bạn. Hữu dụng ở chỗ bạn sẽ học được nhiều, vô dụng ở chỗ bạn không dùng được vì bối cảnh và thời đại của bạn khác biệt. Cái còn đọng lại duy nhất đó là những nguyên lý tự nhiên.

Hồ sơ của Bill Gates là một hồ sơ vĩ đại. Lá số của Bill Gates là lá số mẫu mực đối với cả nam phái và bắc phái. Cách cục Lộc di Kỵ mệnh, cảm tưởng như dòng tiền từ thiên hạ (thiên di) đổ thẳng vào Bill Gates (mệnh). Đó là cách nhìn của tứ hoá phái hay bắc phái chung chung. Thế nhưng vai trò của Hoá Kỵ ở đây chưa bao giờ mờ nhạt. Người Hoá Kỵ có xu hướng tự kỷ khắc kỷ, luôn lo sợ, và có cách nhìn cũng như cách tiếp cận đảo ngược. Họ tin rằng các kỳ quan được xây từ dưới lên, nhưng nhân loại nhìn ngắm từ trên xuống. Họ tin vào cách nhìn của họ mặc dù nó ngược với số đông. Người Hoá Kỵ họ tiếp cận vấn đề với sự phủ nhận. Người lạc quan luôn tìm cách minh chứng điều họ muốn là đúng, thì người Hoá Kỵ luôn tìm cách chứng minh vấn đề là sai. Nói chung không khác gì nhau. Đại kiện tướng cờ vua Magnus Carlsen nói rằng: điều duy nhất cần làm trong ván cờ là luôn tìm cách chứng minh mong muốn của mình là sai. Khi nào không chứng minh được mong muốn đó sai thì mong muốn đó đúng. Người lạc quan luôn tìm cách nhặt đậu đỏ ra khỏi đậu đen, thì người Hoá Kỵ nhặt đậu đen trước. Họ quan niệm nhặt xong đậu đen thì còn đậu đỏ. Về lý thuyết thì chẳng khác gì nhau. Vì lý thuyết bất kể thứ tự trước sau. Nhưng trên thực tế thì có những trường hợp cách nhặt đậu đỏ đúng hơn. Ví dụ như lái xe. Lái xe có một thuật ngữ là lái xe phòng thủ (defensive driving). Có nghĩa là cứ an toàn đã, nhanh chậm tính sau. Mà cứ an toàn đã là phải tính mọi lỗi có thể xảy ra của cả phía mình và phía người khác để né. Cho nên gọi là lái xe phòng thủ. Bạn thử đảo ngược cách lái xe xem. Thảm hoạ ngay lập tức.

Thiên hạ nhìn vào thành công của Microsoft từ phía trên với lung linh rực rỡ sắc màu. Nhưng ông chủ của nó xây dựng nó bằng luật trung bình “tầm thường” từ dưới đi lên. Windows là một sản phẩm ít được ban quản trị trong đó có Bill Gates chú ý ban đầu. Ban đầu Microsoft phát triển những sản phẩm khác mà ngay cả Bill Gates vẫn kỳ vọng. Thế nhưng thị trường lại quay lưng và không mặn mà lắm. May mắn sao, Bill Gates vẫn dành một góc để phát triển Windows để phòng ngừa như một phương án phụ. Và khi tung Windows ra thì Microsoft thành huyền thoại. Huyền thoại xảy ra với phương án ban đầu cho là phụ. Bởi vì đơn giản là thị trường khách quan có cách nhìn và cách chuyển động của riêng nó, các ông không ngồi trong nhà mà bắt nó đi theo các ông được. Các ông có theo nó thì theo.

Trong suốt quá trình phát triển MS, Bill Gates luôn mang trong mình nỗi sợ và ông để nỗi sợ dẫn dắt để tìm ra các quyết định đúng. Nếu nỗi sợ là con sóng, thì Bill Gates là loại cá kình cưỡi sóng mà đi. Mọi sự đều có hai mặt, Sát tinh và không vong cũng có hai mặt, điều khiển được thì nó phục vụ mình còn để nó điều khiển thì làm nô lệ cho nó. Vấn đề không ở sát tinh mà vấn đề là làm chủ được nó hay không mà thôi.

Cách tiếp cận ngược chính là học hỏi từ những sai lầm. Như trong Tử Vi Dễ Dùng đề cập, nhà khoa học chính là loại người này, cho nên đa phần nhà khoa học là phản cách. Trong thế giới đầu tư đầy rủi ro, đa số các nhà đầu tư cũng nhận định việc quản lý rủi ro quan trọng hơn ngồi mong chờ trúng số. Đứng giữa hai lựa chọn có thể thắng và không để thua, họ đều chọn không để thua. Một đầu tư tồi mà may mắn có lãi còn tệ hơn đầu tư tồi mà lỗ ở chỗ nhà đầu tư cứ tưởng thế là hay nên cứ tiếp tục đến khi mất sạch. Nhà đầu tư thắng cuộc là nhà đầu tư thắng ở luật trung bình và thắng về dài hạn. Chung quy, trong thực tế hỗn loạn, phòng thủ luôn thắng tấn công.

Hoá Kỵ, sát tinh đều là những dạng tiếp cận ngược. Ngược đời mà thành. Triết lý chính tông là khuyến thiện. Triết lý của họ lại là diệt ác. Nghe thì có vẻ giống nhau ở kết quả, nhưng con đường hoàn toàn trái ngược. Trong môi trường càng hỗn loạn và rủi ro thì cách tiếp cận ngược lại càng phù hợp. Và Không Vong chính là môi trường đầy hỗn loạn cho sát tinh hình kỵ tung hoành.

Người học tử vi cũng có hai cách. Một là luôn tìm cách chứng minh kinh điển là đúng. Hai là tìm mọi cách chứng minh nó sai. Như các bạn đều biết thì tôi đi theo cách thứ hai. Tôi luôn tìm mọi cách chứng minh các nhận định trong kinh điển là sai. Và mỗi khi thất bại, tôi lại viết ra cho các bạn đọc. Cho nên nó phải ĐÚNG. Đó là lý do tại sao nhiều bạn áp dụng phản ánh là phương pháp xem rất đúng. Nó đúng chẳng qua là đã được lọc cái sai mà thôi. Tôi chọn cách đi ngược vì cho rằng đó là cách phù hợp nhất trong thế giới tử vi đầy hỗn loạn này.

“Anh ngược về thực chất chẳng vì em

Mà khắc khoải vì con đường thuận lý

Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí

Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân”

Kính chúc các bạn tham gia giao thông an toàn. Ngược xuôi xuôi ngược cũng được, bị chửi cũng không sao, miễn là an toàn về đến nhà.

….

NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI CHA

(Kính chúc mừng sinh nhật Đại Aka, kính chúc Đại Aka phúc như Đông Hải mà thọ tỷ Nam Sơn)

Mệnh lý luôn nhắc đến thể và dụng, tiên thiên và hậu thiên. Thể là bản thể, dụng là sử dụng. Như con dao là bản thể, thái rau hay cắt mổ là dụng. Mặt trời là bản thể, ánh sáng mặt trời được dùng làm gì hoàn toàn do vận dụng. Tiên thiên là trời trước, thuở khai sinh thuở thiết lập. Hậu thiên là trời sau, thuở đã ứng dụng. Cho nên bát quái tiên thiên thuần nguyên lý của số, bát quái hậu thiên đòi hỏi sự cân bằng trong không gian. Tiên thiên như thời gian, hậu thiên như không gian.

Người cha sinh ra ta, tạo ra bản thể của ta. Người thầy dạy ta cách sử dụng đời ta. Người thầy dạy đó là Đạo, Đạo là con đường, Đạo là tổng hợp của các Pháp.

Nói về sinh thành thì sinh nhờ cha, thành nhờ thầy. Người thầy ngày xưa dạy là dạy Đạo, tức là cả một con đường hành xử. Hãy tưởng tượng một sinh thể được người cha tạo ra ở điểm A, cả hành trình đến điểm B là do người thầy chỉ dẫn, thậm chí cả điểm B cũng do thầy hướng dẫn. Nếu chỉ được sinh ra và nuôi lớn, không được dạy bảo thì sinh thể đó sẽ hành động lung tung, di chuyển lung tung chỉ tốn thời gian và năng lượng. Đến cuối cuộc hành trình nhìn lại thì hành trình đó không có ích.

Cho nên khi nhân loại được sinh ra thuở sơ khai, khát khao nhất đối với nhân loại là tìm những con đường chuẩn, khát khao tìm người thầy dẫn dắt, để cả hành trình cuộc đời gọi là đạo. Cách đây 4000 năm loài người đã hoàn thiện về triết lý. Hành trình sau này chỉ đơn giản là phát triển kỹ nghệ và công nghệ.

Bạn hay nghe thấy nơi sinh ra và nơi thuộc về. Nơi sinh ra chưa chắc đã là nơi thuộc về. Cho nên có khái niệm quê hương thứ hai. Nơi thuộc về là lý tưởng mà họ theo đuổi. Có những người sinh ra ở phương Tây nhưng lại về phương Đông để truy cầu đạo lý, ở lại sinh sống và tu hành, họ cảm thấy có gì đó thôi thúc bên trong để làm thế. Về nơi đó họ thấy họ là chính mình. Có người ngược lại sinh ra ở phương Đông nhưng lại tới trời Tây an cư lạc nghiệp. Nơi thuộc về của họ là phương Tây. Bạn thấy hợp thấy vui thì bạn ở, đó là nơi bạn thuộc về.

Nơi thuộc về chính là chí hướng và lý tưởng niềm tin. Các samurai sinh ra từ khắp nơi nhưng trái tim đặt ở Thiên Hoàng, nơi thuộc về của họ là Thiên Hoàng. Cái chết về thể xác không quan trọng bằng cái chết về lý tưởng. Cho nên bại trận là tự sát với lí do đơn giản. Lý tưởng đã bại, thì còn sống để làm gì ? Cũng vậy, có người sinh ra ở gia đình nông dân nhưng nơi thuộc về là hoàng cung, nên sau này làm thái tổ lập quốc sáng lập cả vương triều. Có người sinh ra ở hoàng cung nhưng lại vào rừng đi tu như Phật Tổ Thích Ca, vì hoàng cung không phải nơi Ngài thuộc về.

Mọi người chào từ biệt người thân ở nơi sinh ra để đi tới nơi thuộc về, ở đó họ có bạn và những người cùng chí hướng với họ. Cho nên các cụ nói bán anh em xa mua láng giềng gần, hàm ý cho dù là thân tình nhưng đành rời bỏ để vun đắp cho nơi thuộc về. Và phương Tây văn minh nuôi con đến 18 tuổi là bố vẫy tay chào con. Con xách ba lô chào bố lên đường. Trí khôn đời dạy mà ấm no tự mình.

Với đàn ông hiện đại, công việc là nơi thuộc về. Với người phụ nữ phong kiến, quê cha là nơi sinh ra, quê chồng là nơi thuộc về. Sống quê cha ma quê chồng. Thời nay thì phụ nữ ở nhà bố mẹ và chửi chồng là bình thường. Nghĩ cũng hợp lý vì thời phong kiến họ phải chịu áp bức quá nhiều rồi. Tất nhiên vẫn là trò hề mà thôi.

Hai tôn giáo lớn trên thế giới, bạn thấy một tôn giáo giống như người cha và một tôn giáo giống như người thầy. Thiên Chúa Giáo với hình ảnh chúa là người cha, đạo là bác ái, người cha vỗ về và yêu thương con mình. Trong tôn giáo cũng xưng hô là cha và con. Thiên Chúa Giáo như nước. Nước chảy từ trên xuống. Nước dùng để rửa tội. Nhà thờ xây bằng đá cũng mát lạnh như nước. Sự dẫn dắt của Thiên Chúa là từ bên trên và từ bên ngoài. Thiên Chúa giáo đặt nặng tình yêu nên gọi là bác ái. Con chiên được chúa ôm trọn vào lòng yêu thương và dìu dắt. Cứ yêu người và yêu vật là thành đạo. Phật giáo với hình ảnh người thầy, gọi là sư phụ, đạo là từ bi, người thầy chỉ vẽ con đường. Trong tôn giáo gọi là thầy trò. Phật giáo như lửa. Lửa bốc từ dưới lên. Lửa dùng để đốt sạch mọi tội lỗi. Chùa chiền là nơi ấm cúng chứ không mát lạnh. Sự ngộ của hành giả là từ bên trong. Phật giáo coi trọng từ bi, cảm thông chứ không làm hộ. Sư phụ dẫn vào cửa còn tu hành phải tự bản thân. Đức Phật giống như người thầy, còn Chúa Trời giống như người cha.

Mệnh lý coi trọng hậu kết hơn, cho nên lãng tử hồi đầu hay buông đao thành Phật đều là những hành vi được ủng hộ. Và phần dụng của một vật thể mới là phần sống động thực sự của vật thể đó. Hai thanh kiếm mới rèn chưa dùng, nhưng một thanh ở quê nhà bên Kiếm Hồ, còn một thanh vào tay Thái Tổ tung hoành trăm trận thì thanh kiếm trăm trận được người đời tôn vinh hơn, mặc dù chất thép hình dáng kích thước là như nhau. Trải qua trăm trận thì kiếm thể cùn đi nhưng kiếm hồn sắc thêm.

Cách dùng cuộc đời này là do các vị thầy chỉ vẽ cho các bạn. Vị thầy đó có thể là người, có thể là tự nhiên, có thể là bất cứ gì giúp bạn ngộ ra Chánh Đạo. Còn sử dụng cuộc đời bạn như nào là do chính các bạn. Bạn là người nắm lấy số mệnh của chính mình sau khi rời vòng tay của cha và xa trường học của thầy.

Kính chúc anh em thành công trên con đường thiên lý. Bầu trời hậu thiên là bầu trời của chính chúng ta.

….

CHUYỆN SINH CON VÀ LÁ SỐ TỬ VI

Theo lý thuyết thì có khoảng 518400 lá số tử vi. Nghĩa là một người có quyền thoải mái rơi vào bất kì lá số nào theo xác suất. Đây cũng là những luận điểm của tay mơ tử vi. Những người biết tí toán xác suất và đọc vội đọc vàng đâu đó được tổng số lá số tử vi rồi kết luận như vậy.

Thực tế lại khá phũ phàng đối với kì vọng của xác suất. Người biết tí cho rằng con người như vật thể trên không rơi xuống 518400 ô vuông. Thế nhưng thầy tử vi có thực hành mới biết là tổ chức lá số lại không rời rạc như vậy. Các lá số của thành viên trong gia đình bị quy định một cách bí ẩn và nghiêm ngặt. Ví dụ anh em ruột trong một nhà thường có những cách cục giống nhau, cùng là sát tinh, cùng hệ Sát Phá Tham. Thậm chí những người phụ nữ trong một dòng họ cũng có nét cuộc đời giống nhau. Có thể cùng là Hồng Không Cô Quả cho những người lận đận tình duyên. Những người đàn ông trong dòng họ có thể đều đi lính, có thể nhiều người làm ngành y.

Đứng từ bên ngoài quan sát thì sẽ thấy có một nét gì đó chung chung giữa các thành viên trong dòng họ và trong gia đình. Khoa học chứng minh rằng có gene di truyền trong họ. Và gene có thể biểu hiện thành những tính trạng hoặc không. Và khoa học phương Tây cũng cho rằng tính cách quy định số phận. Mà tính cách thì có di truyền. Sự di truyền cứ ẩn hiện, và tuỳ theo thời đại và hoàn cảnh mà tính cách đó cho kết quả hay dở như nào. Mệnh lý gọi đó là Nghiệp. Nghiệp binh đao là có nhiều người đàn ông trong họ chết trận. Nghiệp khô duyên là có nhiều người phụ nữ trong họ li hôn hoặc chậm muộn chuyện chồng con. Tính cách là một trong những biểu hiện mà thôi. Còn bản chất thực sự của Nghiệp là thần bí. Có thể lí giải hữu cơ là do gene con cái giống cha mẹ nên hợp với nghề nghiệp của cha mẹ. Có thể lí giải hữu cơ là cha mẹ vốn đã làm ngành nghề đó nên có nhiều mối quan hệ cũng như kiến thức về nghề đó để tạo điều kiện cho con. Nhưng cũng không hẳn. Đúng khi còn truyền thừa được thôi. Có những nhà mà ông cha có nghề, nhiều đời chân truyền nhưng đến một đời nào đó là dứt mạch, dù là con một cũng không theo nghề ông cha. Người đời gọi là dứt Nghiệp.

Cho nên chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn. Chỉ có bố mẹ Càn Long mới đẻ ra Càn Long. Còn bạn, bạn đẻ ra con của bạn.

….

HỌC ĐỂ BẰNG NGƯỜI

Chiều ngồi chờ bạn ở quán cafe nghe lóm được câu chuyện bàn bên. Câu chuyện về hai bạn trẻ mới tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Chợt thấy rùng mình vì những chuyển động quá nhanh của thời hiện đại.

Tư tưởng của phụ huynh nhồi vào đầu trẻ con thuở đến trường rằng học là để hơn người. Đó là một tư tưởng sai lầm. Đó là tư tưởng đi học làm quan thoát nghèo thoát hèn của thời phong kiến. Tư tưởng đó không còn phù hợp với thời hiện đại. Ngày nay, chuyện người hơn người đang dần bị xoá bỏ. Ở các quốc gia hiện đại, con người có địa vị cao thấp, có đẳng cấp cao thấp, nhưng không còn giai cấp, và đều được tôn trọng như một phần của xã hội. Sự sang hèn cũng dần bị xoá nhoà. Anh là đại quan ăn cơm cá bông lau. Tôi là người mới học nghề ăn cơm rau. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi kiếm nhiều ăn nhiều, kiếm ít ăn ít, cũng không ăn đồ của anh. Anh kiếm nhiều thì ấm thân anh, chứ cũng không nuôi tôi. Tuy trong xã hội đẳng cấp cao thấp khác nhau, nhưng mọi người đều có thể ngẩng cao đầu mà sống. Mọi người có thể tự khen mình, nhưng không thể chê người khác. Vì đã là việc của NGƯỜI KHÁC thì không phải việc của anh.

Tư tưởng đi học để hơn người dẫn đến tính đấu đá quyết liệt. Một bãi đất đủ trồng cả ngàn cây mít nhưng không ai trồng thêm mít. Chỉ nhăm nhăm cây mít có sẵn mùa này ra bao quả, và nhăm nhăm chém người khác để độc chiếm nguồn tài nguyên hữu hạn.

Tư tưởng đi học để hơn người dẫn đến tệ nạn bằng cấp, thi đua rồi danh hiệu, trọng vỏ hơn trọng chất. Thích khen hơn chê. Bản thân mình không dám tự toả sáng, mà chỉ nhăm nhăm đi tụt quần người khác. Và đặc biệt rất thích chúi mũi vào chuyện thị phi vô bổ. Sự học chú ý vào cái vỏ, chứ truy cầu chân lý là chuyện mơ hồ xa xỉ. Công việc thì không quan tâm ý nghĩa, chỉ hỏi kiếm được bao tiền ? Không khác gì cứ gặp đồ vật không quan tâm công dụng mà chỉ hỏi làm bằng vật liệu gì.

Đi học đơn giản là để thành người hữu dụng, phát huy được năng lực bản thân và đóng góp lợi ích cộng đồng. Chứ đi học không phải để hơn người. Đã khác thì làm sao so được mà hơn.

Ngày xưa, học Đạo Lý thì nặng về học Đạo. Ngày nay Đạo rơi mất, sự học nặng về Lý. Nắm được Lý chính là vững Nghề. Vững nghề thì có thể mưu sinh. Cho nên Lý quan trọng hơn Đạo. Khi nắm được Lý thì con có thể khinh bố bởi vì bố đuối lý. Có khả năng sau này luật gia đình sẽ có mục: ai đúng làm bố, ai sai làm con.

Vô học là một câu gọi: vào học đi.

….

VÁCH NGĂN CỦA SỰ SỐNG

Cái tủ lạnh kéo dài tuổi thọ của thực phẩm. Bởi vì con người muốn thế, và con người cho rằng thế là văn minh. Ngày xưa không có tủ lạnh, thực phẩm để được thời gian là ôi thiu hết. Tôn Ngộ Không phải đi xin cơm chay vì bốn thầy trò không có tủ lạnh. Khi thức ăn thiu, người ta xuất hiện một luồng tư duy đó là làm sao cản trở và làm chậm quá trình này lại cho nên tủ lạnh ra đời. Nhưng cũng có người cho rằng thức ăn có kì hạn thôi, thiu thì bỏ không ăn nữa. Giống như quá mùa nhãn thì đợi mùa nhãn sang năm. Những người này cho rằng mùa nào thức đó. Không đơn giản là có thì ăn không có thì thôi, mà hoa quả và thực phẩm theo mùa theo đất đã hàm chứa những đặc điểm của mùa đó của vùng đất đó. Con người sống hoà nhịp theo tự nhiên nên ăn mùa nào thức đó. Thầy thuốc Tuệ Tĩnh nói rằng: Nam dược trị nam nhân, nghĩa là thuốc nam chữa cho người phương nam. Nghĩa là cây cỏ vùng nào chữa cho người sống ở vùng đó, vì lời giải xuất hiện tại nơi bài toán xuất hiện. Đây là tinh tuý của thuyết âm dương. Một người dân vùng xích đạo có thể thỉnh thoảng ăn vài miếng cá vùng Cực Bắc thứ mà chỉ dùng cho gấu Bắc Cực, nhưng thực phẩm thường ngày vẫn nên là thực phẩm sinh ra ở xích đạo.

Như tai nghe mắt thấy của con người vốn có giới hạn. Con người cho rằng như thế là thiệt thòi, vì hạn chế quá. Nhưng lật ngược lại vấn đề, biết đâu Thượng Đế muốn bảo vệ con người khỏi những thanh sắc vô ích. Mà cái gì đã vô ích là sẽ có hại. Ngồi nhà xem và nghe thông tin đủ các góc trên thế giới. Tầm nhìn và tầm nghe rộng hơn thì cũng mệt mỏi hơn.

Sự sống là phải có vách ngăn. Tế bào cũng có vách ngăn. Vách ngăn chia cái này cái kia, chỗ này chỗ kia rạch ròi. Vách ngăn chia nhà anh nhà tôi. Thi thoảng qua chơi nhưng cơ bản anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Cái tủ lạnh và cái điện thoại phá vỡ các vách ngăn đó. Cái tủ lạnh cho con người ăn đồ đông lạnh từ rất nhiều mùa trước. Cái điện thoại làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Anh yêu em từ phía bên kia địa cầu. Anh đi vài hôm thì nói vậy được. Chứ anh đi nhiều hôm nói vậy em phải yêu tạm anh khác. Em yêu sự có mặt của anh.

Bốn mùa cần có vách ngăn. Cho dù là vách ngăn nhẹ, nhưng phải có. Không có không sao, chỉ là không còn bốn mùa. Ngày và đêm cần có vách ngăn. Điều hoà nhiệt độ và đèn điện phá vỡ vách ngăn ngày và đêm. Y tế phá vỡ vách ngăn của gene khoẻ và yếu. Y tế giúp những chủng loài yếu ớt vẫn có thể tồn tại. Có chênh lệch nên có chuyển động tái lập chênh lệch đó. Công bằng là trạng thái nghỉ ngơi của bất công. Vì bất công mà luôn khao khát công bằng. Nếu không có chênh lệch thì không có vận động. Không động đậy nghĩa là chết. Khi rút vách ngăn âm với dương. Âm và dương sẽ trộn một mớ, thời kì hỗn độn bắt đầu, loạn sẽ kéo dài đến khi tái lập được trật tự mới.

Sống và chết cũng phải có vách ngăn. Nếu không, đó là sống dở chết dở.

….

CHIỀU CỦA MỆNH LÝ

Trong tự nhiên có một quy luật, đó là nơi đỉnh cao nhất sẽ đổ xuống nơi thấp nhất như dòng thác nước. Hai đầu cực bù nhau dung hoà. Đó là lí do vì sao nước phát triển nhất thế giới lại luôn có những mối quan hệ đậm sâu với những nước kém phát triển nhất thế giới. Nói thẳng ra thì những nước hơi kém phát triển chút chẳng bao giờ họ nghe và chịu sai khiến hoàn toàn của nước lớn hơn họ một chút. Có kém thì cơ bản vẫn tự đứng được, mà có những ngành đặc thù họ còn làm tốt hơn. Ví dụ nước có nhiều núi và biển như Nhật Bản thì công hệ đào hầm và bắc cầu biển phải phát triển hơn các nước phát triển khác mà ít núi biển. Chỉ có những vùng cực thấp về văn minh của thế giới mới cần đỉnh cao rọi xuống. Giống như nơi đen tối nhất là nơi ngọn đèn hữu dụng nhất. Còn trước ánh mặt trời chói chang thì không có cửa gì cho đèn, thậm chí đèn còn bị coi là một chướng ngại phiền nhiễu. Cho nên có hiện tượng cư dân ở vùng trũng của thế giới tị nạn đến các khu vực văn minh hơn như dân Syria chạy về Âu, dân Bắc Phi chạy về Mỹ. Hãy tưởng tượng những người này có khả năng viết và kể thì câu chuyện đời và cảm xúc của họ đầy ắp ý vị. Chứ còn như người Hàn sang Nhật hay người Anh sang Mỹ thì sự thay đổi chưa thấm lắm. Quê hương họ cơ bản cũng đã ở tầm phát triển rồi.

Chuyển hoá này chính là lão dương gặp lão âm. Như hoả gặp thuỷ. Do chênh lệch lớn giữa hai thái cực cho nên khá xót. Và chuyển hoá này là chuyển hoá phi tự nhiên. Chuyển hoá từ tiệm là chuyển hoá nhẹ nhàng từ thiếu dương sang lão dương và từ lão dương lại nhẹ nhàng sang thiếu âm. Như bốn mùa xoay chuyển, hạ nóng gắt mà lập tức sang đông thì sự xoay chuyển đó quá nghiệt. Cú shock đó thường là chiến tranh. Chiến tranh đơn giản chỉ là cú nhảy của lão dương và lão âm. Còn cú hích của thiếu âm và thiếu dương thường là những cuộc đấu đá hậu cung, những cú tì và cạnh tranh về kinh tế. Nhưng có lão âm lão dương chưa đủ, phải dụng được hay không mới là quan trọng. Và những người dụng được bước chuyển lão dương lão âm là những người thuộc hàng đại cách. Những chiến thần hùng vĩ có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu thuỷ hoả trong mệnh cách mà không thể dụng, thì cuộc đời đó lại cực kì thê thảm. Cuộc đời đó trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Trong bát quái thì càn có ba vạch liền là lão dương. Khôn có ba vạch đứt là lão âm. Khi lão dương đụng lão âm có hai khả năng. Một là Bĩ hai là Thái. Ở quẻ thiên địa Bĩ thì càn ở trên bay lên, khôn ở dưới rớt xuống, cho nên âm dương không thể giao hoà mà bế tắc, bế tắc là Bĩ. Ở quẻ địa thiên Thái thì khôn ở trên hạ xuống, càn ở dưới bay lên, cho nên âm dương giao hoà mà thông suốt hoà hợp, thông suốt và hoà hợp là Thái. Còn một cách nhìn nữa là quẻ phải phân chủ khách. Trong là chủ ngoài là khách. Càn dương là chủ và khôn âm là khách thì đó là Thái. Thái vì dương thống âm. Ngược lại là Bĩ vì âm không thể quản dương. Cho nên có câu chuyện Thiệu Khang Tiết học Dịch bế tắc được cụ già chỉ cho chiêu thể dụng mà thông là nó ở chỗ này. Nôm na là nhìn trên dưới thì hai quái càn khôn bình đẳng như nhau không thể phân định. Bạn phải chọn một chiều quy ước là chuẩn làm chiều ưu thì mới thể phân định được cát hung. Đơn giản là đã muốn điểm cát hung thì phải có chiều quy ước. Thuỷ hoả Ký Tế, Ký Tế là đã xong hàm ý tốt. Hoả thuỷ Vị Tế, Vị Tế là chưa xong. Nguyên do cũng bởi lửa bốc lên cao và nước chảy xuống thấp có giao hoà hay không mà thôi. Giao hoà thì Ký Tế mà không giao hoà thì Vị Tế. Không nắm vững thể dụng khi bạn luận quẻ sẽ giống như cầm đoạn gỗ mà không biết đâu gốc đâu ngọn. Không bao giờ bạn luận được.

Nếu bạn không biết xem số, khi gặp một cháu bé nó quá nghịch thì cũng đừng quá lo. Bé đó sau này có thể là một vị anh hùng cái thế nắm đại cách trong tay. Hoặc nếu bạn biết xem số thì cũng đừng có quá lo. Vì có thể chiều của cách cục bạn không nắm được nên kết quả sẽ đảo ngược hoàn toàn.

Cho nên các cụ có câu:

Con tài lo láo lo kiêu

Con ngu thì lại lo sao bằng người

….

SỰ VÔ NGHĨA CỦA CHƠI CHỮ

Trước đây trên diễn đàn mệnh lý có bàn về chuyện đúc đồng tiền xu ngày xưa. Vì sao bên ngoài tròn mà bên trong thì vuông. Đa số các ý kiến cho rằng tròn là tượng trời còn vuông là tượng đất. Điều đó đương nhiên đúng với hình tượng kinh điển về trời đất của mệnh lý. Tuy nhiên lý do kỹ thuật lại đơn giản chỉ là nếu không làm cái lỗ bên trong thì sau khi đúc tiền rất khó lấy tiền ra khỏi khuôn. Và nếu đã cần một cái lỗ thì chắc chắn nó phải vuông vì nó cần biểu hiện một hình tượng nào đó. Về Lý nó có thể tam giác, nó có thể tròn, vì chỉ cần có cái lỗ là lấy ra được nhưng về Hình thì nó vuông là có ý nghĩa nhất. Cái gì tồn tại vì nó cần phải tồn tại thì cái đó được dùng. Còn cái gì tồn tại hay không cũng được thì cái đó vô dụng.

Chơi chữ là một loại vô dụng như vậy. Có bạn ở Việt Nam sang du học, lúc mới sang quen miệng đùa là bird, hàm ý là con chim. Thế nhưng trong tiếng Anh bird chẳng liên quan đến hình tượng mà anh ta muốn nói, nên sinh viên nước ngoài cứ ngơ ngơ không hiểu.

Văn chương dù hay đến đâu thì cơ bản vẫn chỉ là ảo. Khi bạn nói ngược lại từ Thiền Tự thì đó là Từ Thiện. Nhưng đó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hai từ đảo ngược cho nhau được không có nghĩa là hai sự vật ngoài đời cũng liên quan đảo ngược như vậy. Câu chữ bản chất dùng để truyền ý truyền thông tin. Câu chữ là một dạng thông tin được mã hoá. Cho nên câu chữ không phải thông tin. Tung hứng mã hoá và tự cho rằng mình giỏi là thú chơi dửng mỡ của kẻ hủ nho ngày xưa. Nó giống như một game. Game là các quy luật được mã hoá. Bạn chơi giỏi game đó không có nghĩa là bạn am tường mọi quy luật vũ trụ. Bởi vì cho dù người sáng tạo game có là cao thủ tuyệt thế thì cũng không cách nào mã hoá toàn vũ trụ vào game được. Và bạn giỏi game có nghĩa là bạn đang giỏi những gì đã được hạn chế mà thôi, giống như bơi rất giỏi trong bể nhưng ra biển thì chưa chắc. Huy chương vàng Olympic bơi lội nhưng bơi giỏi và dai chưa chắc đã hơn được cướp biển. Đó là chưa nói bơi trong bão.

Trong Đạo Đức Kinh, có nói rằng Đạo là một thứ không thể gọi tên bởi vì ngôn từ có giới hạn. Ngôn từ giống như các số tự nhiên 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, còn chuyện đời không chỉ có số tự nhiên mà còn các số như số vô tỷ 1/3, hay số pi 3,14159265359…Chau chuốt làm gì những thứ đã đủ dùng ? Bạn đặt tên con bạn là Vàng để gọi nó và để nó xưng tên vậy thôi. Chứ là vàng nổi hay vàng chìm hay là gì thì sau này đời nó nó quyết. Không tin, thì cứ tra danh sách tù nhân xem có bao nhiều cái tên đẹp với đầy đủ hàm ý hiển ý. Ngôn ngữ là để truyền tin và lưu tin chứ ngôn ngữ không phải thứ để tung hứng. Quan trọng là lao động và sản xuất chứ không phải ngồi mân mê trau chuốt cuốn sách “Hướng dẫn đi cày”, trừ khi viết sách và đóng sách chính là đi cày.

Cho nên có không nhỏ bộ phận chậm tiến lầm tưởng facebook là người thật. Facebook được tạo thành bởi nước bọt cùng mũi dãi. Còn đời thực được xây đắp bởi máu.

Đức Phật dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, người đời tưởng ngón tay là Đạo và dùng ngón tay chỉ mặt nhau.

….

TƯỞNG VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Bài này cũng lại viết cho các bạn trẻ. Mọi sự vật hiện tượng nó vận hành theo quy luật của nó. Bạn có ngồi đó run sợ mùa đông thì đông cũng sắp tới rồi bạn ơi. Có nghĩa là mọi sự vật hiện tượng bản chất nó là không lời, vũ trụ này bản chất là không lời. Có lời là lời người ta kể về nó mà thôi. Cho nên khi bạn nghe chuyện kể về một vùng đất, thì chưa chắc nó đã như vậy. Nó cũng không sai hết nhưng cũng sẽ không đúng hết. Cứ cho là người kể về vùng đất đó không nói dối thì đó cũng chỉ là cái nhìn của họ mà thôi. Còn khi bạn tới vùng đất đó, những gì bạn nhận thấy mới đúng là sự thật.

Cho nên khi ai đó nói với bạn rằng việc đó nhiều người làm rồi thì hãy bình tĩnh. Sau khi tìm hiểu thông tin và hệ thống hoá thông tin một cách nghiêm túc, bạn hãy đánh giá sau. Ví dụ có người nói là ngành mắc-ca chết rồi. Nhưng chết từ bao giờ, chết bao nhiêu thì họ không biết. Có người nói là bao nhiêu người làm cafe rồi, thì tôi tin là vẫn có chỗ cho bạn làm cafe, vẫn có chỗ cho bạn trong ngành cafe ngay tại xứ sở cafe. Tôi không làm cafe nhưng tôi tin vì đó là quy luật. Ngày mai có người bại vì cafe thì cũng có người thành công với cafe.

Ngay như trong tử vi. Có nhiều người họ nói với tôi rằng đừng làm tử vi, tử vi được nghiên cứu hết rồi còn gì đâu làm. Nhưng đến khi bắt tay vào việc thì sự thực là còn quá nhiều vấn đề có thể nghiên cứu về tử vi. Càng làm lại càng nảy sinh vấn đề mới. Nếu tôi chỉ viết status để nêu các vấn đề nan giải của môn tử vi thôi thì đến già tôi cũng viết chưa xong. Đơn giản chỉ là mấy người đó chưa từng đặt chân vào lãnh địa tử vi, họ mới chỉ hít hít đã bỏ đi và cho là như vậy.

Người ta cũng nói Việt Nam kém phát triển và nhiều ung thư. Nhưng họ nhầm, Việt Nam đang phát triển ầm ầm và người khoẻ mạnh vẫn đầy rẫy và xanh mơn mởn như thông cao nguyên Đà Lạt. Có bộ phận người ung thư nhưng không phải là tất cả.

Cho nên người ta cứ nói đừng có tin. Cô gái bảo em có người yêu rồi. Hay tuyển thủ bảo là tôi chọn được Câu Lạc Bộ rồi thì vẫn luôn còn cơ hội cho bạn. Bạn có thể từ bỏ vì nhiều lí do nhưng đừng bao giờ từ bỏ vì nhận định qua loa của đám đông. Mắc-ca không chết đâu, nó đang nằm chờ bạn đó. Cafe muôn năm vẫn là cafe nó bén duyên hay hết duyên với bạn thôi. Đừng từ bỏ một vùng trời khi chưa từng đến đó một lần.

Nhưng lật lại vấn đề chút nhé, thiên hạ trai tài gái sắc đầy, làm sao bạn cứ phải đâm đầu vào mấy đứa “Ứ ừ, em đã có người yêu rồi !” rồi lại phải để avatar hình sư tử ?

….

KHI NÀO TÔI ĐỔI ĐỜI

Đây là câu hỏi mà ai cũng hỏi dù biết hay không biết xem vận. Điều này có liên quan tới cách xem cung mệnh của đại vận.

Nếu bạn không biết xem mệnh cách, để tôi chỉ bạn manh mối khi đổi vận. Bạn sẽ chỉ đổi vận khi bên trong bạn thay đổi. Nói cách khác đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Hay chúng ta chỉ đổi vận khi mà chúng ta thực sự có thay đổi. Ở đây nói về thay đổi trọng yếu. Nếu bạn không thay đổi thì chẳng có gì thay đổi. Nếu bạn ngồi trước cửa, lá vẫn rụng trước hiên rồi gió lại cuốn đi. Chiếc lá đó gọi là lộc rơi lộc vãi. Thi thoảng được vài cái. Lúc cần nó không rụng, lúc không cần nó lại rụng. Nó như cơn mưa rào mùa hạ. Ào xuống mát mặt được lúc rồi tan mất.

Tướng pháp có câu tướng tự tâm sinh mà tướng tuỳ tâm diệt, tức là tướng do tâm sinh ra và cũng biến mất khi tâm đó mất đi. Nói cách khác tâm ác thì sinh tướng ác, tâm thiện sinh tướng thiện. Xem tướng là xem tâm, vì tâm ấn định số mệnh nên xem tâm mà xem được mệnh.

Mệnh cung đại vận chủ tâm thái trong giai đoạn 10 năm đó. Cứ 10 năm tư tưởng quan điểm của chúng ta lại thay đổi một lần. Bạn có muốn giữ nó đứng yên cũng không được. Tâm thái chính là trục xoay vận 10 năm. Mọi thay đổi từ lưu niên thái tuế không tương tác mệnh cung đại vận đều chỉ là thay đổi nhỏ, như những chiếc lá bên thềm.

Người đang có vận tốt thì muốn giữ được lâu. Người có vận xấu thì mong muốn chấm dứt vận đó nhanh. Thường thì sự đổi vận diễn ra từ từ và tích luỹ. Nhưng khi nổ thì nổ trong khoảnh khắc. Thời điểm đó là thời điểm quyết định quá trình. Ví dụ lối sống sai dẫn đến sức khoẻ kém dần. Nhưng chẳng ai để ý khi nó thực sự nghiêm trọng. Và khi đổ bệnh thì người đó mới nhìn lại lối sống của mình và buộc phải thay đổi. Cơn bão càng khủng khiếp thì sự tĩnh lặng sau đó càng lâu dài. Bởi vì năng lượng gây bão đã bị phân tán rồi, còn lâu mới có thể tích luỹ được năng lượng gây bão lại. Rất nhiều người đại ngộ sau thất bại, sau cú shock mà thông tỏ chân lý. Như ông Masanobu Fukuoka sau cơn bạo bệnh, thất bại ê ẩm hoàn toàn, ông ta ngộ ra chân lý Một cọng rơm và bước đi trên con đường mới. Khi bên trong bạn thay đổi, không cần xem số cũng biết bạn sắp thay đổi.

Ngày xưa có cách đổi đời chính là đi học làm quan. Hình tượng là cá chép hoá rồng. Người đi học là để bên trong họ thay đổi theo chiều hướng tốt lên vì hiểu đạo lý và hiểu kỹ năng. Bên trong thay đổi thì bên ngoài thay đổi tốt theo.

Thế giới xung quanh không ngừng thay đổi nhưng đó là thế giới của thế giới. Còn thế giới đó được quan sát và cảm nhận từ bạn, thì đó là thế giới của bạn. Thế giới của bạn chỉ thay đổi khi bạn thay đổi mà thôi. Mọi thay đổi bên trong đều bị dẫn dắt bởi bên ngoài, còn mọi thay đổi bên ngoài đều bắt nguồn từ bên trong.

Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi, vô tư đi em nhưng mọi sự thay đổi rồi. Mọi cảnh vẫn như cũ mà chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người.

“Em” là tất cả những gì chúng ta đã từng theo đuổi. Khu vườn là tâm trí của chúng ta.

….

NGƯỜI CHẾT VẪN ĐANG DI CHUYỂN

Khi đang ngồi yên thì bạn vẫn đang di chuyển. Khi bạn sướng hay khổ thì sướng hay khổ đó cũng đang thay đổi. Bạn muốn khổ mãi, thực sự mà nói, cũng rất khó.

Trong tử vi các cung âm dương nằm xen kẽ lẫn nhau, một cung quản 10 năm của đại vận. Tính chất cung âm và cung dương luôn khác nhau cho nên tính chất các đại vận kế tiếp luôn khác nhau. Nói dễ hiểu là vận trình luôn thăng trầm thăng trầm xen kẽ như hơi thở. Hít vào rồi phải thở ra, thở ra rồi lại hít vào nhịp nhàng như vậy. Cho trên trước vận phát là vận vất vả, và sau vận phát cũng là vận đi xuống. Xuống cực đáy sẽ đi lên mà lên cực đỉnh sẽ đi xuống.

Giống như một ngôi làng ven sông. Như lời người già nói thì dòng sông lúc vơi lúc đầy. Đầy rồi vơi, vơi rồi đầy. Khi dòng sông đầy ắp mùa màng bội thu, mọi người ca múa thì cũng là lúc dòng sông bắt đầu cạn dần. Sông cạn kinh tế sút kém, tiếng trẻ con khóc khắp nơi, con người mâu thuẫn li tán bỏ làng ra đi. Thì đó lại là lúc dòng sông bắt đầu đầy. Không ai sống đủ lâu để biết điều đó, trừ người già. Nhưng người già nói thì người trẻ không tin. Nếu bạn thấy mình đang ở vận xấu thì có thể dòng sông của bạn đang đầy dần lên đó.

Sự phát triển phụ thuộc vào nguồn lực. Thiên lực, địa lực và nhân lực. Nhìn vào nguồn lực có thể dự đoán được sự phát triển. Tỷ phú hàng thiên như Bill Gates thành công nhờ nắm bắt được thiên thời, ông ta nắm được nhịp xu thế của thời đại. Các tỷ phú hàng địa tận dụng ưu thế lãnh thổ hay chính trị không thể nào sánh bằng ông ta. Vì là hàng thiên nên ảnh hưởng của ông ta là vượt hàng địa tức xuyên quốc gia. Mọi quốc gia đều chấp nhận sự thay đổi khi đó là thiên thời.

Một vương triều, một gia tộc, hay một đội quân có những trụ cột nâng đỡ cho sự tồn tại. Khi những trụ cột đó cùng vững mạnh và tạo ra sự hoà hợp với nhau thì vương triều gia tộc và đội quân đó hùng cường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ các trụ cột đó có tần số và nhịp điệu khác nhau, cho nên sự cộng hưởng chỉ là tức thời. Bạn nhìn Ba Thục được trụ cột nhân lực là Lưu Quan Trương Triệu Mã Hoàng và Gia Cát. Thế nhưng 7 người này không cùng nhịp bước mãi được. Tính cách và số phận của họ khác nhau cho nên thọ mệnh cũng khác nhau. Khi các trụ cột đổ khuyết thì các nhân vật mới thay thế. Điều đó dẫn đến thay đổi hoàn toàn cục diện cũng như chiến lược của tập đoàn Ba Thục.

Hoặc như trong bóng đá. Thời hoàng kim là thời nhiều anh tài tụ hội, và họ đều ở đúng điểm rơi phong độ, cho nên họ là vô địch. Nhưng thời hoàng kim cũng chính là thời suy tàn vì giàn cầu thủ đó sẽ già đi và lỗi thời, không bao giờ lập tức thay thế được toàn bộ giàn cầu thủ đó. Nếu thay thế dần dần từng phần thì cần có thời gian. Cần có thời gian cho một chú bé lớn lên. Bốn năm trước khi Đức vô địch thế giới họ được đánh giá là đội mạnh nhưng còn non trẻ. Bốn năm sau họ rơi vào đỉnh cao và nắm cờ vô địch. Nhưng bốn năm tiếp theo thì không nằm ngoài dự đoán, họ thất bại ngay từ vòng bảng. Kỳ thủ Hứa Ngân Xuyên có phát biểu đầy khiêm tốn nhưng cũng đầy bi tráng là: tôi may mắn vô địch vì các cao thủ khác hiện chưa trưởng thành còn các lão tiền bối đã gác kiếm.

Vũ trụ này liên tục thay đổi. Và không có gì độc lập hoàn toàn cho nên vạn vật đều thay đổi. Nokia nằm xuống vì không chịu thay đổi. Vinh quang ngày hôm nay sẽ biến mất vào ngày sau khi sự cộng hưởng hợp lý biến mất. Và sự lìu tìu vớ vẩn ngày hôm nay sẽ trở thành vinh quang ngày sau khi sự cộng hưởng hợp lý xuất hiện.

Không có ai có thể nằm yên kể cả người chết. Vì khi Tần Thuỷ Hoàng nằm yên, nhà khảo cổ sẽ tới dựng ông ta dậy.

….

NGƯỜI ROI, VOI BÚA

Bạn không thể nào viết một câu chuyện cổ tích mà ở đó toàn người tốt. Người xấu mãi mãi tồn tại trong thế giới này. Để làm gì ? Để người tốt còn có cái mà ghét.

Cho nên một lá số chỉ có sao tốt ở cường cung mệnh tài quan là một lá số yếu. Mệnh lý kinh điển chỉ nói về tốt xấu của những sao lẻ, và đời sau tưởng cứ toàn tốt là tốt nhưng tôi cho là yếu. Và tôi đúng. Đúng vì nguyên lý tự nhiên nó phải thế. Mọi tổ hợp đều cần có đủ âm dương, có đủ hai yếu tố đối lập thì tổ hợp đó mới phát triển. Nếu chỉ có nam hoặc nữ thì không thể sinh em bé được.

Sát tinh như chàng trai. Một chàng trai lọt vào hoang đảo với mười cô gái thì hòn đảo đó sẽ là hòn đảo thiên đường. Còn một cô gái lọt vào hoang đảo với mười chàng trai thì đó là Đảo Địa Ngục. Bởi vì tốc độ sinh nở của Đảo Địa Ngục chỉ bằng một phần mười Đảo Thiên Đường. Trong khi cô gái duy nhất mang bầu bận rộn, thì mười anh kia rảnh rỗi thì không cờ bạc kiểu gì cũng đánh nhau. Mà em bé đó không biết là con của ai. Còn ở Đảo Thiên Đường kia, mười cô đều mang bầu thì đều bận rộn và có việc để làm. Chàng trai chăm sóc cho cả mười cô gái cũng rất bận rộn. Mọi người đều bận rộn chăm lo cho nhau thì đương nhiên hạnh phúc.

Ai cũng cần việc để làm. Vì nhàn cư là vi bất thiện. Khi các cháu bé sướng quá. Sướng quá thì nó phải chuyển hoá là đương nhiên. Đã hoá là phải hoá rồ. Vì sướng quá hoá rồ. Cho nên các em bay lắc. Cuộc sống dưới hạ giới với các em mà nói nó quá nhàm chán rồi. Chúng em cần một thiên đường lạc thú. Cho nên công chúa khi gặp Vi Tiểu Bảo cứ bị Vi Tiểu Bảo tát đánh là lại thích và mê Vi Tiểu Bảo. Bởi vì công chúa quá sướng rồi, và từ bé chưa bao giờ ăn đòn. Nay mới được ăn đòn thì làm sao không thích.

Trong lá số vĩ nhân đều có sát tinh nhưng chỉ ít thôi, còn lại đa phần là cát tinh. Chứ nhiều sát mà ít cát thì lại thành cách cục xấu, cách cục của mấy người hay hành nghề nguy hiểm. Trước đây có lá số có đủ lục sát tinh. Mấy anh em mệnh lý đều cho rằng đó là lá số của tay giang hồ cộm cán. Tôi bảo không phải, lá số dân xã hội chỉ bốn sát tinh thôi, chứ lục sát thì khả năng anh này còn ngầu hơn cả dân xã hội, và chắc là người tốt hành nghề nguy hiểm, có thể là chú bộ đội hoặc anh công an. Sau hoá ra lá số của người lính cứu hoả.

Khi khó khăn vừa phải nó kích thích sự phát triển. Khi roi quất vào mông, con ngựa phi nước đại. Khi khoản nợ vừa phải, nó kích thích kinh tế sản xuất phát triển. Khi bệnh nhẹ vừa phải con người dừng lại suy ngẫm và thay đổi lối sống.

Khi khó khăn lớn quá thì nó huỷ diệt sự phát triển. Lấy dao chém vào mông, con ngựa sẽ lồng lên và gục xuống. Khi khoản nợ quá lớn, con nợ treo cổ tự sát. Khi bệnh quá nặng, con bệnh không cần thay đổi lối sống vì đằng nào cũng chết.

Khi Tưởng tháo chạy sang Đài Loan, ông ta chỉ thẳng vào đại lục nói với anh em: chúng ta sẽ phản công và giành lại đại lục. Cả Đài Loan bừng bừng khí thế dựng xây, quyết tâm cố gắng. Tất nhiên nằm mơ cũng chẳng phản công được đại lục. Nhưng Đài Loan đã trở thành một siêu cường.

Cho nên nếu bạn nhìn những đứa trẻ phè phỡn, không có gì để phấn đấu. Bạn nhắm mắt cũng đoán được gia đình đó sắp đi xuống. Tại sao đời cha ông hoành tráng mà đời con cháu bê bết vì các cháu sướng quá các ông các cha ạ. Như đống gạch không có cốt thép làm sao chẳng sụp đổ. Khi chất thép mất đi thì sơn son thiếp vàng chỉ là bụi.

Cho nên khi anh Trường bạn tôi bị trĩ, tôi rất vui mừng và đoán anh sẽ trường thọ. Bởi vì bệnh nhỏ sẽ làm anh suốt ngày lo bịt đỡ, và anh cũng không dám rượu chè be bét nữa. Từ đó tránh được bệnh lớn. Nếu cơ thể bạn thủng một lỗ, bạn sẽ bịt nó và đi tiếp. Còn hơn đang đi, tự nhiên nó thủng bất kỳ chỗ nào. Vì khi một chỗ bị thủng áp lực đường ống lên những chỗ khác bị giảm. Và ống thủng chắc chắn sẽ không phải là ống vỡ.

Cần một chút khó khăn để liên tục vượt khó, cần một chút đểu giả để tôn trọng chân thành hơn, cần một hạt sạn trong bát cơm để tỉnh thức là còn quá nhiều cơm, cần một sát tinh trong bầy cát tinh, cần một chút tiếc nuối trong quá khứ để tương lai đỡ tiếc hơn. Cần gặp một con phò để hiểu tình người thục nữ. Cần gặp một thằng Sở Khanh để biết trân trọng soái ca. Cần một nhiệm vụ giải quyết để cuộc đời này bớt nhàm chán. Cần có, nhưng một chút thôi.

Cần thêm chín cô gái để có Đảo Thiên Đường.

….

SANG SÔNG

Quá độ là đang qua đường, sang sông. Bạn rời bờ trước rồi nhưng chưa đến bờ sau. Thời kỳ quá độ là thời kỳ sắp sang cái mới nhưng chưa dứt bỏ cái cũ. Đó chính là thời tứ mộ trong tử vi.

Kể cả ngày và đêm cũng có giai đoạn tranh sáng tranh tối. Kể cả quyền lực cũng có giai đoạn chuyển giao. Trong toán học nhị phân thì chỉ có 1 và 0, nhưng trong đời thực không phải lúc nào cũng tách bạch rõ ràng như vậy. Có khi âm dương tách bạch, có khi âm dương hỗn độn. Quá độ chính là thời âm dương hỗn độn.

Muốn hay không thì sự vật cũng phải chuyển hoá. Và quá độ là một giai đoạn mà chuyển hoá phải trải qua. Có những con đường vốn đã hẹp lại lầy lội. Người ta vừa muốn cải tạo to rộng và tốt hơn, nhưng đồng thời vẫn phải sử dụng để đi lại. Cho nên sửa một nửa và đi một nửa. Con đường vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn, nhưng vẫn phải làm để phát triển. Hoặc có những con đường đã xấu đã chật lại phải oằn lưng để làm con đường sắt trên cao, thì đó cũng là thời kỳ quá độ. Đang khổ phải khổ gấp đôi, để sau này sướng hơn.

Có sự quá độ để phát triển nhưng cũng có sự quá độ để dừng lại. Như lòng đất mở rộng để đón vầng dương lúc hoàng hôn. Như mấy bà thái hậu vợ vua triều trước nghỉ ở Dưỡng Tâm Điện phía Tây Tử Cấm Thành. Dưỡng tâm hàm ý là cái thân đã già rồi đã không còn dùng nữa rồi, thôi dưỡng cái tâm.

Trong binh pháp, họ dạy đánh địch lúc sang sông, đánh địch lúc quốc gia địch có loạn, đánh địch khi vua địch vừa băng hà. Bởi vì thời quá độ dễ loạn nhất. Xu hướng tất yếu là cái mới nhưng cái cũ chưa lui hẳn, cái cũ muốn ở lại, cái mới thì muốn tới ngay cho ổn định.

Tấm vải của mẹ Mạnh Tử đang dệt là tấm vải quá độ. Nó chẳng phải sợi cũng chẳng phải vải. Mạnh Tử bỏ học về thăm mẹ, bà cụ vơ cái liềm làm cái roạt: con chưa thành Thánh thì đừng về gặp mẹ nha con.

Cá chép hoá rồng cần có thời gian. Thời kỳ đi học của sinh viên là thời kỳ quá độ khi cá chép sắp biến thành rồng. Có con chép đang biến hình dở thì ham chơi chểnh mảng việc học nên đuôi rồng mà đầu vẫn chép.

Chín tháng mười ngày mang thai là thời kỳ quá độ cho tinh hoa trời đất chuyển hoá thành người. Nếu thành thì sinh nở, nếu không thành thì hỏng thai. Không phải chuyển hoá nào cũng thành.

Bạn ở bờ bên này cũng đúng mà sang bờ bên kia cũng đúng. Bạn chỉ sai khi đang di chuyển giữa hai cái đúng. Cho nên để đúng hơn, bạn phải đi qua cái sai. Cho nên Không Vong có thể khắc chế Hoá Kỵ.

Thời kỳ quá độ cần nhất là không vong. Không vong là khoảng thời gian trống cho căn phòng trống khi người thuê cũ đã đi và người thuê mới chưa đến. Cần một khoảng không về thời gian và không gian cho cái cũ đi hẳn và cái mới tới đàng hoàng. Cần một không gian tách biệt cho những sinh viên yên ổn hoá rồng, đừng để các em bị xoáy vào dòng tệ nạn. Cần một không gian bình yên cho bào thai hoàn thiện và lớn lên.

Cần một khoảng trống khi món nợ cũ đã trả và món nợ mới chưa tới. Ở khoảng trống đó, bạn có thể thành Phật. Hay ít nhất bạn đủ thời gian trò chuyện với chính mình.

….

BẢN CHẤT CỦA TÌNH YÊU LÀ THIÊN LỆCH

Dương là hạt giống. Âm là đất tốt. Không có hạt giống thì tưới nước bao nhiêu vào đất cũng không vô ích. Có hạt giống mà không có đất tốt thì hạt giống cũng không thể nảy mầm. Sự sống là sự giao hoà của âm dương.

Cho nên quẻ càn thuần dương, quẻ khôn thuần âm không có sự sống. Mà càn là trời, khôn là đất. Khi nào thiên địa giao hoà mới có sự sống. Không những thế, có âm dương mà âm dương lại đều chằn chặn cũng không có sự sống. Âm dương phải thiên lệch nhau dù là một chút thì mới có chuyển hoá. Có chuyển hoá mới có sự sống. Bởi vì khi vay và trả đã hoà thì không có nợ. Không có nợ thì cũng vô duyên. Duyên là sợi dây kết nối con nợ và chủ nợ. Alo, có khoẻ không. Là câu hỏi thăm của chủ nợ cho con nợ. Ý là mi đừng có chết nha. Mi chết ta buồn lắm đó.

Âm dương chằn chặn là Ly và Khảm. Ở đó âm dương đều đặn cân đối. Ly Khảm đắc chữ Trung. Càn Khôn là chủ tiên thiên thì đến thời hậu thiên thoái lui cho Ly Khảm làm chủ hậu thiên. Càn Khôn tạo ra, còn Ly Khảm vận hành.

Khi âm dương thiên lệch thì có hiện tượng: xin tí cơm ăn nốt tí canh và lại xin tí canh ăn nốt tí cơm. Sự việc cứ thế diễn tiến không ngừng.

Anh tát em một phát. Em cũng phải đá anh một cước, nhưng hơi quá. Anh lại tát em một phát, thì cũng hơi quá. Em lại đá anh một cước. Cứ thế anh và em yêu nhau. Không rời xa nhau vì lúc nào cũng có dư nợ. Anh đi đâu em chỉ lo anh làm sao chẳng vì em yêu đâu mà vì em lo cho con nợ là anh.

Cho nên sòng phẳng là triệt tiêu mối liên hệ. Sòng phẳng là cắt đứt mối duyên. Bạn sòng phẳng khi bạn muốn cắt đứt bạn muốn chấm dứt. Bạn triệt tiêu thế năng thì không có động năng nữa.

Cho nên nếu muốn không bận tâm thì đừng làm việc gì bận tâm. Bạn đánh ra vũ trụ một chưởng. Bạn chờ vũ trụ đánh lại một chưởng. Thì không thấy gì. Đến lúc bạn đang lỏng người chuẩn bị đi ngủ trong tư thế không phòng thủ. Vũ trụ vả bạn lại một chưởng theo định luật 3 Newton.

Bạn xem số đại gia giàu nhanh. Không có chuyện tuần tự tiệm tiến đâu. Đã nhanh là phải shock. Nhanh là phải nổ. Cho nên lá số đại gia giàu nhanh có những hố sâu. Hố sâu của hao sát và không vong. Nén càng chặt thì nổ càng to. Mà nổ càng to thì co càng khó.

Bạn đọc sách tử vi, bạn không xem được. Vì bạn không nắm được lý âm dương.

Nhân Quả không cân bằng. Cú trả có khi nhiều hơn cú vay chút, có khi ít hơn cú vay chút. Cho nên người nhận bần thần. Vì lăn tăn một chút thiên lệch đó mà ở lại hồng trần bước vào vòng luân hồi mới.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một mầu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai

Chàng và thiếp ngoảnh lại cùng vì món nợ của mình mà thôi. Khi chàng hiểu được không vong. Chàng trai nói: thôi chút tiền lẻ em cứ cầm lấy, không cần hồi đâu. Anh đi cho kịp chuyến tàu.

….

TỬ VI BA TRỌNG YẾU

Tử vi ba trọng yếu

Là tinh cung can chi

Can chi mô tả Địa

Tinh Đẩu vẽ trời thiên

Mười hai cung từ mệnh

Phô diễn cuộc nhân sinh

Tượng số tha hồ biện

Nhưng phải có lý tình

Bất kể tông kể phái

Bất kể bắc kể nam

Coi cái gì tĩnh động

Coi cái gì thực hư

Cũng từ ba trụ cột

Là tinh cung can chi

Nếu bỏ đi một trụ

Như người không có tay

Lại bỏ đi trụ nữa

Như người không có chân

Để dễ dàng tính toán

Cố định một biến hai

Hoặc là cũng có thể

Cố định xuống cả hai

Còn một tài biến hoá

Như thế vẫn là oai

Nhưng xin các anh chị

Đừng mới thấy Đào Hoa

Đóng nô cung đã luận

Rằng tình trường bôn ba

Cũng xin các anh chị

Đừng võ đoán chung chung

Cường cung không thấy có

Nhất định ở bàng cung

Đến khi nào anh chị

Hiểu cách Cự Kiếp Không

Ba lá số có một

Thì mới hết luận ngông

Đất trời không hạt giống

Thì vun tưới cho ai

Mưa không hoà gió nghịch

Thì canh tác vào tai ?

Tinh cung can chi luận

Bám thật chắc miệt mài

Ban đầu có hơi nhọc

Sau đại công kỳ tài

Alex Phong

9/2018

….

DUYÊN KHỞI

Khi bạn xem một vận

Chỉ chú ý có không

Mà không hề hay biết

Do duyên nào tác công

Thì cũng giống như kiểu

Bạn gặp một chàng trai

Chỉ thấy anh ở đó

Mà chẳng biết anh là ai

Và cũng không khác kiểu

Bạn thấy một chú tiều

Vác trên vai bó củi

Mặt trông rất là kiêu

Ai là người đốn củi

Rồi đốn củi cho ai

Củi đốn từ chiều tối

Hay đốn vào sớm mai

Chú tiều người đốn củi

Hay chỉ mang trên vai

Chú mang bán ở chợ

Hay chú vác hộ ai

Một người hay sự kiện

Có quá khứ vị lai

Không sinh thì không diệt

Cũng không đúng không sai

Đến từ đâu không biết

Đi tới đâu không hay

Xem vận ẩu như vậy

Khác gì xem đĩa bay

Alex Phong

10/2018

….

THIÊN THẦN TRONG CƠN MƯA

Nếu một cô gái muốn tụt quần bạn, bạn có thể từ chối hoặc không. Nhưng nếu cảm xúc bạn muốn tụt quần một cô gái, hãy cứ để nó làm. Nếu một người đưa cho bạn cốc nước, bạn có thể uống hay không. Nhưng nếu trời đổ mưa, thì bạn hãy cứ ngẩng mặt lên mà đón nhận. Bạn có thể không hắt nước lên người khác nhưng không thể cản người khác hắt nước lên bạn. Bạn không ăn thịt hổ nhưng không thể kỳ vọng hổ không ăn thịt bạn.

Cơn mưa là quy luật tự nhiên. Có những việc trên thế giới này thuộc về cơn mưa. Những cơn mưa này mãi mãi xa tầm tay bạn. Nó đến hay đi hoàn toàn có quy luật nhưng quy luật đó không nằm trong tay bạn. Quy luật đó nằm trong tay của Trời. Luật trời vốn có hằng có và tự có.

Nếu bạn là Phổ Nghi, hãy đặt bút ký trao quyền cho liên quân và bước đi. Nếu bạn dưới quyền Pháp bảo hộ. Khi Pháp suy bại, bạn hãy đặt bút ký và bước đi. Đừng khóc, đừng tiếc thương cho vương triều. Đừng dằn vặt bản thân là dấu chấm hết của vương triều. Bạn chỉ là người gặp cơn mưa mà thôi.

Nếu bạn ngồi tụng kinh mà vọng niệm lợi danh ập đến. Đừng cố xua đuổi vì đó là một cơn mưa. Bạn đừng chạy theo cơn mưa nhưng cũng đừng cố né cơn mưa.

Khi bạn dắt tay người yêu và thấy Trần Tiểu Vy, bạn liếc nhìn Trần Tiểu Vy, và em Vy lại ngồn ngộn đến trong cơn mơ. Còn người yêu bạn nhìn thấy Lương Triều Vỹ hay cơ bắp của một con gấu lông lá rậm rạp thì cũng vậy. Đó là những cơn mưa. Xã hội đầy đạo đức trong phương trời đầy đạo đức của chúng ta thích lúc nào cũng nắng. Và bầu trời lúc nào cũng phải tràn ngập nắng. Nhưng ở góc xã hội nào đó, bọn tiểu nhân biến thái mắt thâm vẫn đang tán con gái bạn. Ở góc xã hội nào đó, bọn ma cô vẫn đang rình rập cho con trai bạn nghiện. Ở góc nào đó, có người rình ăn cắp tiền của bạn, thậm chí họ muốn đánh cắp cả lòng tin và linh hồn của bạn. Đó đều là những cơn mưa.

Trong tử vi, những cơn mưa này quy định cát hung của vận, nó nằm ngoài tầm tay của bạn. Không có nó, không ai xem nổi vận. Vận là của bạn, nhưng Tuế là của trời.

Suy cho cùng thì một xô nước hắt từ tháp Kaengnam xuống cũng không khác gì một cơn mưa. Khi bạn không phân biệt được có phải mưa hay không thì cứ coi đó là những cơn mưa.

….

THỜ THÌ DỄ, GIỮ LỄ THÌ KHÓ

Đây là tổng kết kinh điển của các cụ. Ý nói khởi đầu thì dễ nhưng duy trì thì khó. Đa phần chúng ta đều vậy. Tôi hay bạn hay Bill Gates hay ai nữa đều từng bỏ cuộc giữa chừng. Bỏ cuộc vì cả vạn lí do. Vì chán nản, vì thấy không phù hợp, vì hết tiền, vì gặp sự cố bất khả kháng, như đa phần vì chính mình. Bill Gates từng ước mơ thành kỳ thủ cờ vây và bỏ cuộc. Khởi đầu thuộc về Dương, duy trì bồi đắp là Âm. Học nhạc, học yoga, học bơi, học tử vi đều có rất nhiều người hăm hở bắt đầu rồi bỏ cuộc giữa chừng. Kể cả làm gì đó cũng vậy, trước khi vẽ trọn một vòng mà ta ngưng tay thì đều là bỏ cuộc. Một là không sang sông cứ ở bờ bên này, hai là sang tận nơi. Cứ ngưng tay chèo giữa dòng là bỏ cuộc. Mọi công sức từ khi bắt đầu đều đổ bỏ. Thậm chí chút công sức đó còn ném bạn ra giữa dòng bất lợi. Đừng bắt đầu những thứ không thể kết thúc. Và đừng ra khơi khi chưa rõ ràng về tư tưởng.

Đó là nói khởi đầu mà không thể kết thúc, khi có Dương mà không có Âm. Bây giờ ngược lại nói về có Âm mà không có Dương. Đó là trường hợp mọi thứ đã được chuẩn bị, nhưng lại thiếu một tia lửa khai hoả. Quả bom đã sẵn sàng nhưng ngòi nổ không được kích hoạt. Đám cưới đã sẵn sàng nhưng chú rể không đến. Đó là khi Âm đã xong xuôi và đầy ắp, nhưng thiếu Dương để khởi đầu. Đất tốt đã sẵn sàng nhưng không có hạt để gieo. Mặt trận đã sẵn sàng nhưng chủ tướng không hạ lệnh. Thế cuộc đang cường thịnh, khí thế đang ngùn ngụt thì con át chủ bài bị ám sát.

Khi không có linh hồn thì thể xác chỉ là cát bụi. Khi không có thể xác thì hồn ngụ vào đâu. Khi không có cột chính thì mái ngói lưu li hàng vạn viên cũng sụp đổ. Nhưng khi không có mái ngói lưu li thì cột chỏng trơ ở đó ích gì. Cho nên duy trì sau khi khởi đầu cũng khó mà khởi đầu cũng không dễ dàng. Và sự vật hiện tượng luôn có hai đường chân lý. Chất gỗ trước châm lửa sau, hoặc lên đường trước xin ăn sau, đều là chân lý. Tuỳ thời tuỳ cảnh tuỳ người mà bạn vật dụng. Nhưng đều là dương cực âm sinh, mà âm cực dương sinh. Khi Nợ chất chồng, Duyên sẽ khởi. Khi Duyên khởi thì Sự sinh.

Cũng có những thứ cần từ bỏ nhưng nên bỏ trước khi vẽ được nửa vòng. Bởi vì đi quá nửa vòng trái đất thì đi tiếp sẽ về nhà nhanh hơn là quay lại.

….

LUYỆN TẬP VÔ THỨC VÀ LUYỆN TẬP CHỦ ĐÍCH

Có nhiều bạn hỏi về con đường học tử vi. Thì cơ bản như này này. Mọi người có tiểu sử và hồ sơ luyện tập khác nhau, nhưng nguyên lý chung của sự học thì không bao giờ thay đổi. Luyện đao, luyện nhạc hay tử vi thì đều có ba phần chính. Thiếu một phần thì bạn phế, khỏi bàn. Đó là: kiến thức, kỹ năng và cảm xúc. Kiến thức bản chất là Lý. Bạn nắm được càng nhiều nguyên lý của vũ trụ, bạn nắm được càng vững nguyên lý tự nhiên thì bạn càng dễ nạp các môn. Đây là triết học đại cương. Và lý âm dương ngũ hành là một dạng Lý. Bạn nắm vững thuyết âm dương thì bạn biến ảo thế nào cũng được. Khi đó chỉ vung tay cũng thành chiêu, mà cất tay cũng thành đường nét. Thứ hai là kỹ năng. Phần này thì chân tay mồm thay đầu óc. Nó giống như bạn giỏi nhạc lý nhưng tay không chơi được đàn thì cái Lý đó không thoát ra được để thành nhạc. Ngồi nghĩ thì không biết bơi được, phải nhảy xuống nước. Nhưng lưu ý là kỹ năng không bao giờ bù được cho kiến thức. Kỹ pháp có cao đến đâu thì trần của kỹ pháp cũng là kiến thức. Võ học thượng thừa khác võ học trung hạ thừa ở triết lý dẫn đường chứ không nằm ở kỹ năng.

Và cuối cùng là cảm xúc. Suy cho cùng kiến thức và kỹ năng đều có thể số hoá, số hoá để truyền tải và số hoá để chuẩn hoá. Nhưng cảm xúc thì mãi mãi phải do con người. Sau khi nắm vững nhạc lý và thành thạo kỹ năng, phần trình diễn thành công là bạn truyền tải được cảm xúc của tác giả thông qua cảm xúc của mình. Mọi người khác nhau ở chỗ này. Sau khi bạn nắm vững mệnh lý, thạo kỹ pháp biến hoá, thì bài luận tử vi cần cảm xúc của chính bạn. Bố bạn và thầy bạn cũng không làm thay được phần này. Nó là chính con người bạn chứ không phải cái gì khác.

Và con đường nhanh nhất hiệu quả nhất là con đường tuần tự có cơ bản. Mấy chiêu mấy ngón của bạn chỉ loè người mới người không biết, chứ gặp phải cao thủ thì tan khói. Muốn nhanh thì phải từ từ. Chưa trượt được ván hai chiều đừng có học xoay. Xoay làm sao được mà xoay. Trong Anh hùng Xạ điêu, nếu bạn có để ý thì cái thuở Quách Tỉnh luyện cơ bản hàng ngày với Khưu Xử Cơ chính là nội công cơ bản. Cái gì cơ bản nó cũng buồn tẻ, nó chán, nó lặp lại, nó gây ngán vô cùng. Nhưng phải làm thì sau này võ công mới cao được.

Khi Quách Tỉnh luyện công, anh ta không mong ngày sau thủ thành Tương Dương vang danh thiên hạ hay làm được cái gì cả. Cũng không biết sau này võ công mình tới đâu. Đơn giản là mỗi sáng sớm hướng về mặt trời và đấm.

Giống như bạn đứng dưới đường vành đai ba và hướng lên tháp Kaengnam, ở đó có cô bé Hàn Quốc mông cong mà bạn yêu mến, bạn hướng lên và nói anh yêu em. Thì đó chính là luyện tập vô thức. Tức là xét một cách liên hệ hữu cơ thì chẳng biết bao giờ nó thành, chẳng biết bao giờ nó xảy ra, chỉ biết là đang hướng về cái đúng. Nó như mỗi buổi sáng đấm trăm quyền đá trăm cước, nó nhàm chán, và có vẻ tầm thường, nhưng sự vĩ đại sau này từ đó mà ra.

Bạn hãy cứ đi làm hàng ngày rồi chiều về ngẩng mặt lên Kaengnam và nói anh yêu em, rồi đến một ngày bạn ăn cả xô nước vào mặt. Thì khi đó, công phu của bạn thực sự đã đụng tới tầng Thái Thanh Cảnh rồi.

Nhưng đến khi cô gái Hàn đó nghe thấy bạn thì mông cô ta có thể đã hết cong, và đã làm bà nội.

….

NÓ THẾ VÌ NÓ PHẢI THẾ

Đây là câu thần chú trả lời cho mọi hiện tượng ở thế gian. Nếu bạn hỏi vì sao lại thế thì câu trả lời đúng nhất là: vì nó phải như thế. Chúng ta đều có lúc băn khoăn hỏi sao không thế này mà lại là thế kia. Nếu là bài tập về nhà, bạn có thể hỏi thầy cô giáo. Thầy cô là trọng tài cho bạn để định rõ đúng sai. Nếu có tranh chấp hợp đồng, pháp luật chỉ cho bạn đúng sai. Định được đúng sai vì có giao ước. Nhưng trong thế giới tự nhiên thì không có ai là trọng tài cho đúng sai. Không ai bắt nước chảy chỗ trũng, không ai bắt lửa bén chỗ khô. Không ai chỉ định chỗ này là núi chỗ kia là sông. Người xưa lý giải gọn gàng một câu, đó là do Trời. Ngày nay ta hiểu, Trời là quy luật tự nhiên. Quy luật diễn bày linh động nhưng chặt chẽ.

Về xã hội loài người, một người hai người vài người đó là chuyện cá nhân. Bạn và gia đình bạn có thể cắt cỏ trồng ngô trong vườn, có thể nuôi gia súc tuỳ thích. Thế nhưng câu chuyện của rất nhiều người, câu chuyện của quốc gia, câu chuyện của nhân loại, thì lại tuân theo quy luật tự nhiên định hướng tới cân bằng. Nhiều người cắt cỏ sẽ có nhiều người bán liềm, nhiều người bán liềm sẽ có nhiều người khai thác quặng sắt, cứ thế nối tiếp ảnh hưởng lẫn nhau, chứ mọi người không đi cắt cỏ hết. Hay nói cách khác, quy luật đó chính là Trời. Loài người xung đột, loài người yêu và hận, loài người sinh bệnh lão tử đều là các quy luật tự nhiên. Loài người hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó là quy luật tự nhiên. Vì là quy luật tự nhiên cho nên các nhà tiên tri mới dự đoán được tương lai. Đoán tương lai cho nhân loại dễ hơn đoán tương lai cho cá nhân. Vài cá nhân có thể mua có thể bán tuỳ thích. Nhưng cả thế giới này mua nhiều rồi phải bán. Không là muốn bán nữa, mà là PHẢI bán. Phải bán vì đó là quy luật. Thị trường mua bán bập bềnh như con sóng.

Vì sao chúng ta làm cách mạng chào từ biệt chế độ phong kiến. Vì phải thế. Cho dù chậm nhưng phải diễn ra. Vì sao thiên hạ phân tranh. Vì phải thế. Thế vì sao phân tranh rồi lại hợp. Vì phải thế. Vì sao xã hội theo phụ hệ, vì phải thế. Có thể có lúc và có nơi theo mẫu hệ nhưng đại bộ phận phải theo phụ hệ, vì phải thế. Vì sao có những triết lý tồn tại cả nghìn năm. Vì phải thế.

Vì sao đồng tiền trong vuông ngoài tròn. Vì phải thế. Nếu ngoài vuông trong tròn thì cạnh sắc rất đau. Vì sao kích thước xe ô tô là khoảng đó. Vì kích thước người ngồi xe là khoảng đó. Vì sao kích thước loài người như thế. Vì phải thế. Vì ở kích thước đó là kết quả của một chuỗi biến hoá hợp lý. Nó liên quan đến mọi thứ như sức chịu thể trọng của xương, rồi đường kính mạch máu liên quan huyết áp. Tất cả xảy ra vì nó phải xảy ra. Vì sao bàn cờ vua có 64 ô, vì nó phải thế. Thêm nhiều ô hơn là thừa mà bớt đi thì thiếu. Vì sao cờ vua tốt dày mà cờ tướng tốt thưa, vì nó phải thế. Hãy thận trọng trước các giá trị ngàn năm. Một khi nó tồn tại thì nó phải có lý do tồn tại. Đừng cố ép đúng sai vào đây. Bây giờ bạn không đi xe ngựa nữa không phải vì xe ngựa sai.

Tuỳ Duyên nghĩa là tuỳ vào sự tương tác và ảnh hưởng tổng hợp xung quanh. Vì sao Romeo và Juliet phải chết, vì phải thế, vì tình yêu không có chỗ cho sự cố chấp của hai gia tộc. Shakespeare hay Lép Tonxtoi hay Kim Dung vĩ đại vì có những tác phẩm để đời. Để đời bởi vì đời nào cũng đúng. Tác phẩm của họ lột tả được những quy luật tự nhiên nhất của loài người. Nên nó hay và nó đúng. Có đầy đủ ân oán tình thù hoà quyện vào nhau vừa đủ, mới có xã hội loài người. Họ không viết thứ tiểu thuyết không tưởng về địa cầu toàn người tốt.

Khi bạn đóng cửa sổ, bụi bay qua. Khi bạn mở cửa sổ, bụi bay vào. Bụi không xin bạn bay vào, bụi cũng không vì bạn đuổi mà đi. Bụi cứ bay thôi.

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sưu tập các bài viết của AlexPhong - Phần 2

ĐỨC PHẬT ĐI ĐÁI

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không. Mới đầu tiếp cận, thì bạn cũng quá hiểu, Phật là một sự khủng khiếp, quyền năng vô thượng. Đến Tôn Ngộ Không là anh hùng trong mắt bọn chúng tôi, mà Phật lật tay phát úp gọn. Một mảnh bùa gán lên là năm trăm năm người anh hùng chỉ có nằm ăn viên sắt và uống nước rỉ đồng mà sống qua ngày. Rồi thiên hạ triệu triệu người triều bái, cúng hàng trăm vạn lượng hoàng kim để cầu khẩn Ngài. Ngài là thần trên muôn thần, đến Ngọc Hoàng thượng đế bá đạo anh hùng như vậy mà vẫn dưới quyền ngài bảo kê. Nói chung, tiếp cận ngài chỉ thấy dân gian mô tả quyền năng vô hạn lượng, và lòng từ bi cũng lượng vô hạn. Tôi không cách nào hỏi được thế thực sự ngài có đi đái hay không.

Rồi đến những ngày gần đây, khi bạn tôi, nhà khoa học Gấu Phệ cũng theo Phật, ngày ngày cúi lạy ngài, bề ngoài là xin giác ngộ nhưng tôi biết mong muốn thực sự của Gấu Phệ là giảm cân mà không phải ăn kiêng. Tôi lại càng muốn tiếp cận ngài để hỏi ngài có đi đái hay không.

Rồi kì duyên đến, đến kì lạ một cách khó tả, giúp tôi tìm được câu trả lời. Tất cả những gì nhân gian họ nói về Phật, kể cả những người tu hành, đa phần là sai lạc và ngụy tạo. Những gì Đức Phật để lại truyền dạy đã bị bóp méo, thậm chí bóp méo nhiều lần.

Thứ nhất, Phật không phải vị thần, cũng không phải thượng đế hay cũng chẳng phải giáo chủ gì hết. Phật là trạng thái tỉnh, còn chúng sinh hiện nay đang trong trạng thái mê. Phật là người đã giác ngộ. Giác là tỉnh, Ngộ là nhận ra. Còn chúng sinh là những người chưa tỉnh. Đức Phật là người tỉnh, truyền lại cách tỉnh lại cho nhân gian. Đơn giản vậy thôi. Tớ tỉnh rồi, tớ nhận ra và muốn giúp các bạn tỉnh. Không phải sáng lập phái, cũng không áp đặt. Loài người mới tiến bộ tới mức chấp nhận sự bình đẳng của mọi người từ màu da sắc tộc đến xuất thân. Phật thì bá đạo hơn, Phật coi vạn vật bình đẳng, từ cỏ cây hoa lá chim muông bình đẳng như con người hết. Không phân biệt, thậm chí không phân biệt ta và ngoài ta luôn. Đức Phật là người, cái ngài tìm thấy gọi là Đạo. Đạo vốn có hằng có và tự có như vậy. Ngài không sáng tạo ra, cũng chẳng chuyển rời, mà chỉ đơn giản là thấy. Cho nên không có chuyện Đức Phật di chuyển bốn biển hay hô mưa gọi gió. Ngài chả làm được cái gì, thậm chí còn không khỏe bằng tôi. Và Ngài cũng chẳng trừng phạt được ai, vì tội xếch mé hay nói xấu Ngài. Có tu sĩ Bà La Môn đến xúc xiểm, Ngài cũng chỉ dùng lời mà đáp, ông kia nghe thì nghe, không nghe thì không nghe. Ngài cũng chẳng có Như Lai Thần Chưởng đánh sấp mặt mấy thằng bật Ngài. Đơn giản, Ngài chỉ là người, và người này đặc biệt là đã tỉnh ngộ. Đạo đơn giản là các quy luật tự nhiên mà Ngài thấy. Nghĩa là gì, ra mưa Ngài vẫn ướt. Gai đâm, Ngài vẫn đau. Và tôi tìm được câu trả lời, đó là uống nhiều nước Ngài vẫn đi đái, mà có khi đái như sứa luôn.

Tất cả những gì quyền năng và sự khủng khiếp nhân gian nói về Đức Phật là họ gán như vậy. Và tôi cũng biết luôn rằng, Ngài chẳng cho ai được cái gì. Làm gì có mà cho. Một xu dính túi cũng không. Những gì cầu khẩn từ một vị thần ban phát là người đời tự tưởng vậy. Họ kính, họ cầu, và họ tự nghĩ vậy.

Đức Phật tuy không cho đời một xu. Nhưng cái cho đời chính là một con đường. Nôm na, ông là bậc thầy và chỉ vẽ. Làm hay không là do thằng nghe, ông không liên quan, không cấp vốn, không gò ép, không chiêu dụ, không tiếp tay. Cái thấy và cái biết của Đức Phật không được ngài nói hết kể hết, vì theo ngài đó là vô nghĩa. Sau này, chúng sinh ngộ sẽ tự biết. Cái mà Đức Phật truyền duy nhất đó là: con đường diệt Khổ.

Đầu tiên, Ngài xác định đối tượng cần giải quyết. Đó là Khổ. Chiết nghĩa được từ này chắc cả vạn quyển không xong. Đơn giản, ta cứ gọi là Khổ đã. Tiếng Anh dịch là suffering (sự chịu đựng). Sau này, bạn sẽ hiểu Khổ không phải khổ đau ta hay dùng mà Khổ đơn giản là sự sai lệch giữa kì vọng và thực tế. Thực tế mưa, bạn muốn nắng, đó là khổ. Thực tế nóng, bạn muốn lạnh, đó là khổ. Khi nào, thực tế mưa bạn thấy vui, nắng cũng thấy vui, đi qua đống rác thấy thối, nhưng vẫn vui và chấp nhận rác thì phải thối, thì bạn là Phật.

Phật không dạy Cân Đẩu Vân, không dạy biến hình, không dạy thần thông. Ngồi thiền 49 ngày, rồi quyết định theo con đường Trung Đạo và soạn ra Tứ Diệu Đế cho đời. Xác định được Khổ, ngài viết là Khổ Đế. Tiếp theo, Ngài dạy nguyên nhân Khổ tức Tập Đế. Khi biết nguyên nhân Khổ, lại dạy diệt Khổ rồi thì sẽ như nào, tức là Diệt Đế. Diệt Đế nôm na là mục đích muốn tới, là mười quả bóng bowling đã thấy rõ. Cuối cùng, nắm rõ mục đích, Ngài mới dạy cách đi tới đích tức Đạo Đế, cách diệt Khổ. Và cách diệt Khổ có 8 cách tức Bát Chánh Đạo. Cực kì rõ ràng và khúc chiết. Không à uôm loằng ngoằng.

Đức Phật biết rất nhiều, nhưng không nói hết vì không liên quan. Phật chỉ truyền cho nhân gian bốn điều trên, tức Tứ Diệu Đế, bốn chân lý kỳ diệu. Chúng sinh nắm được bốn điều kì diệu trên là đạt con đường tiệm tu đắc quả A La Hán. Tuy chậm nhưng chắc chắn.

Tức là trước khi ngộ, chẻ củi gánh nước. Sau khi ngộ, cũng chẻ củi gánh nước. Không có biến hình, không có bay lượn, không có siêu giàu. Tất cả vẫn y nguyên chỉ là trước đây Vô Minh tức ngu, giờ sáng, biết và hiểu quy luật nó thế. Trước khi ngộ, sờ tay bị điện giật. Sau khi ngộ, sờ tay điện vẫn giật, chỉ là biết rồi nên không sờ nữa. Vũ trụ đất trời vẫn vận hành như trước, chỉ là kẻ ngộ rồi không còn khổ vì thấy nó bình thường, quy luật nó phải thế. Không còn ái li biệt khổ, cái khổ vì xa cách người mình yêu. Không còn oán tăng hội khổ, cái khổ vì gặp kẻ mình ghét. Không còn cầu bất đắc khổ, cái khổ vì cầu không được ước không thấy.

Tức là nếu Đức Phật uống nhiều nước, Ngài vẫn đi đái, nhưng Ngài hiểu điều đó.

Tất cả những gì nhân gian huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt. Thậm chí cản đường những người truy cầu chính đạo đến với Phật Pháp. Phật Pháp quá đơn giản, tới mức nói vài câu đã hết. Nhưng thế giới tự vẽ rắn thêm chân rết cười nắc nẻ, ra cả một mớ loạn xạ rườm rà, pháp khí rồi đạo môn. Cái chân lý thì không nắm, chỉ chạy theo thần thông với chả hư hoa. Đức Phật gọi chúng sinh là kẻ mê cũng đúng. Đưa thuốc giải cho mấy thằng mê thì chúng nó cũng chỉ gây mê thêm những thằng khác mà thôi. Đức Phật nói rằng nếu yêu quý ngài, noi theo ngài thì cũng chỉ làm được người khôn, chứ không tự tu thì không thành được kẻ ngộ. Tất cả những hình tượng lập ra để thờ Phật là do đời sau yêu mến, suy tôn và tưởng nhớ nên lập ra, chứ Đức Phật không mong cái đó, cũng không tạo dựng cái đó. Tất cả đều bình đẳng, và phải tự ngộ, ta chỉ là người vẽ chút kinh nghiệm, các người thấy ta sai thì cứ bỏ mà tự tìm đúng, đừng lạy ta để xin ta.

Ngàn năm mặt trời vẫn thế là bản thể mặt trời. Nhưng nhận thức về mặt trời của con người luôn thay đổi, ngày càng sáng rõ hơn. Thay đổi mãi, đổi mãi để tiệm cận đến bản thể thực sự của mặt trời. Cho dù nhận ra rồi, thì mặt trời vẫn thế, chỉ là con người đó đỡ khổ vì ngu vì vọng tưởng mặt trời thôi. Chứ đừng mong dịch chuyển hay bắn rụng mặt trời.

Có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu không làm thì không bao giờ có. Không làm thì Việt Nam không thành siêu cường được đâu, ngồi đó mà lạy Phật. Chỉ là nếu làm, thì hãy làm theo quy luật vận hành tự nhiên thì sẽ thành công. Nhắm mắt làm bừa làm ẩu thì chỉ có xuống hố. Vì khi Đức Phật uống nhiều nước, Ngài cũng phải đi đái mà thôi.

Bài tiếp: Bản chất của BÁT CHÁNH ĐẠO, con đường diệt khổ

….

PHẬT MẶC KỆ

Chúng ta tiếp tục chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp ba. Và xin kính chào các học sinh lớp một của tôi. Chào mừng các bạn bước vào lớp hai. Hôm nay người tỉnh thức sẽ bàn với các người chưa tỉnh thức về Ngũ Uẩn.

Đầu tiên, Phật Pháp không hề nói về người, không động tí nào luôn. Phật Pháp nói về Khổ. Giống như phương pháp xác định cấu trúc phân tử sinh học không hề nhắc tới các phân tử hay nguyên tử gì gì, mà đi xác định các điện tử. Các điện tử không phải các phân tử cần tìm, nhưng luôn bao quanh các phân tử, và thông qua mạng lưới điện tử sẽ xác định được các cấu trúc phân tử. Giống như vậy, Khổ không phải người nhưng thông qua Khổ, xử lý được vấn đề Người.

Một trong các nỗi Khổ là Ngũ ấm (uẩn) xí thạnh Khổ, tức cái Khổ của Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn là Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. Con người chính là tập hợp của Ngũ Uẩn. Trong đó, Sắc là thể xác, Thọ là thụ cảm, Tưởng là trí tưởng tượng, Hành là tác ý và Thức là sự nhận ra.

Lấy ví dụ một người ngồi vẽ tranh. Thể xác người đó chính là Sắc. Sự nhìn vật thể bằng mắt chính là Thọ. Nhìn rồi thì tưởng tượng trong đầu đó là Tưởng. Tay vẽ là Hành. Và bức vẽ cuối cùng là Thức.

Con người bao gồm ngũ uẩn. Nói cách khác, nếu con người là một công ty thì công ty này có năm lao động. Mỗi lao động nhận một việc như trên. Đầy đủ cả năm mới tạo thành con người. Nếu chỉ có thể xác, thì cũng giống tảng đá vô tri. Phật pháp chia đối tượng con người làm năm phần để nghiên cứu cho tường tận.

Quay lại việc vẽ tranh. Từ một vật thể sau năm bước truyền tải đã thành một bức tranh. Và Phật Pháp chế giễu việc vẽ tranh này, vì sao, vì sai bét. Vật thể vẫn là vật thể, tranh là tranh. Mặt trời vẫn là mặt trời, nhưng nhận thức của con người là bức vẽ. Bức vẽ không truyền tải được toàn bộ mặt trời. Bức vẽ là những gì con người nhận thức về mặt trời. Phật pháp bảo là sai bét. Cái sai này chính là Khổ, và phải xử lý cái Khổ này cho triệt để.

Con người hít ngửi sờ soạng, tưởng tượng rồi tác ý rồi nhận thức gì gì đều là sai bét. Sai vì đó là chủ quan của con người, chứ không phải thực sự vật thể như vậy.

Những điều kinh điển viết là Thức. Cái tôi đang nói với bạn là Thức. Tri thức là Thức. Kiến thức là thức. Tất cả Thức này dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là tiệm cận với sự vật hiện tượng khách quan. Thức là bức vẽ. Vẽ đẹp vẽ giỏi, tự trừu tượng để vẽ thật đúng thật hay, cuối cùng vẫn không mô tả được chính xác hiện thực. Tóm lại là sai toét. Ấy vậy mà con người vẫn tự hào với kiến thức, với tri thức, với các thể loại thức. Phật sổ toẹt, phán câu xanh rờn: chúng bay sai hết.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là quá trình học của con người: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi phân tích, rồi tổng hợp, rồi đánh giá. Các bước tiếp cận được dạy ra rả trong giáo dục. Chân lý thì ở đâu cũng đúng. Phương Tây muốn phác họa lộ trình học tập cuối cùng cũng gặp Phương Đông ở triết lý Ngũ Uẩn.

Và những cái thấy, những cái cảm, những cái tưởng này đều làm khổ con người. Càng vận hành công ty Ngũ Uẩn này thì càng sản xuất ra các sản phẩm sai lệch. Không cần nói nhiều thêm, Phật bảo: chúng bay dừng hết cho tao. Đóng cửa nhà máy Ngũ Uẩn. Không vận hành theo quy trình này nữa.

Tất cả hôn hít sờ soạng, sướng à, đau à, lạc ư, hỉ á, hoan ạ. Dẹp hết. Vì mấy cái phương pháp đo lường trắc định đó của tụi bay sai hết. Càng miên man, càng chìm đắm theo những cái đó đời chúng bay càng khổ.

Cái Ngũ Uẩn là giả. Cái thân là giả. Thức ăn đi vào, bã thải đi ra, cơ thể không ngừng thay đổi, và chung quy là tập hợp vật chất của vũ trụ mà thôi. Cái tập hợp đó cũng không cố định mà thay đổi liên tục. Vậy cái gì là thân tôi mà nhận vơ Thân Thể tôi. Cái thấy của thân cũng giả luôn. Khi mắt thấy thì vật thể đã biến đổi. Mắt có nhìn là thấy quá khứ của vật thể đó. Ví dụ cực đoan, thì khi tay vẽ xuống con gà con, con gà đó trong thực tế đã thành gà già rồi. Rồi trong đầu là một tập hợp các định kiến các kinh nghiệm về gà. Mang định kiến với các con gà cũ áp lên con gà mới gặp, nên sai. Vì muốn lưu trữ hình ảnh con gà mà sai.

Trong hai câu thơ của Tô Đông Pha có Phật.

Nhạn đến hồ, hồ phản bóng. Nhạn bay qua, hồ không lưu bóng.

Gió thổi vào rừng trúc, trúc lao xao. Gió thổi qua rồi, trúc hết lao xao.

Mặt hồ chính là Phật. Rừng trúc chính là Phật. Vì mặt hồ không tích lũy ảnh chim nhạn. Vì rừng trúc không tích lũy gió.

Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Em chính là Phật luôn đó em. Vì em không tích lũy tình yêu.

Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy sống trọn từng khoảnh khắc trong giờ phút hiện tại. Hiện tại chính là Phật. Vì hiện tại không tích lũy quá khứ.

Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền

Đối cảnh không sinh tâm, chính là Phật. Khỏi phải thiền nữa. Như mặt hồ phản chiếu bóng nhạn, bay qua thì có ảnh. Mà qua rồi không lưu ảnh. Đó chính là đối cảnh vô tâm. Ngũ Uẩn là thân và tâm. Vô tâm là không còn ngũ uẩn. Nhạn chưa bay tới, mặt hồ không mong đợi. Nhạn bay qua rồi, mặt hồ không lưu luyến, không thương nhớ. Không có ngũ uẩn, nên không có tưởng, không có cảm gì hết. Mà đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ vì đó là lẽ tự nhiên. Không dùng tâm gò ép, a phải ăn kiêng giảm cân phát, a phải cố thức chờ em yêu phát. Dẹp hết.

Vậy Phật là gì? Phật là không lưu trữ. Uẩn là lưu trữ, Uẩn là tích lũy. Tấm thân này lưu trữ trong cõi đời trăm năm kiếp người. Hình bóng em yêu phụ bạc lưu trữ trong tâm trí anh ba mươi năm. Nhật kí anh viết về em, bức họa anh vẽ em là anh muốn lưu trữ em ở mãi với anh với tâm với trí anh. Và thực ra là lưu em trong Ngũ Uẩn của anh. Đến khi anh giác ngộ, anh cho em bay luôn. Anh là Phật, anh không lưu trữ. Anh sống từng sát na, cái nào qua rồi thôi, cái nào chưa đến anh không cầu. Gương sáng bụi không mờ. Anh còn không có gương luôn em ơi.

Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh nhấn mạnh tính Không của Ngũ Uẩn. Bát Nhã Tâm Kinh muốn Chiếu kiến Ngũ Uẩn giai Không. Sắc cũng là không mà không cũng là sắc. Giai Không là vô ngã. Cái tôi tạo bởi ngũ uẩn là cái tôi giả lập bởi Tâm.

Vậy nhìn một cô gái xinh thì cô ta hiện hữu hay không hiện hữu. Có hiện hữu chứ. Nhưng vấn đề là anh không thấy em xinh, em hiểu không. Anh là Phật rồi. Anh không có năm túi Ngũ Uẩn nữa. Anh không cảm nhận em, anh không lưu trữ em, anh không đánh giá em. Tóm lại là anh kệ em. Phật là gì? Phật là mặc kệ. Mặc kệ cả ta luôn thì chính là vô ngã.

Thôi bây giờ biết rằng, hệ thống Ngũ Uẩn là sai lạc. Ngũ Uẩn là gì, là bản năng nhận biết của con người. Và cái bản năng đó là sai. Bản năng phân tích nhận biết đó dẫn tới khổ đau. Bản năng đó sinh Tâm và không thể mặc kệ được vạn vật. Bản năng đó phải được điều chỉnh bằng con đường Bát Chánh Đạo.

Cho nên thiền là sự có mặt ở thực tại. Cho nên sống không giận không hờn không oán trách, vì anh mặc kệ.

….

BÁT CHÁNH ĐẠO

Phật đã thành xin chào các vị Phật sắp thành. Hôm nay chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp ba sẽ bước vào lớp ba. Hiện nay, các bạn đã là Tỳ kheo, sau bài học này các bạn sẽ đắc quả A la hán.

Trước khi vào bài học chính là vài hàng Phi Lộ, giúp cho các vị Phật sắp thành rũ thoát cơn mê.

Phi lộ thứ nhất. Khi một ai đó thuyết giáo với bạn, như là tôi đang làm đây này, bạn phải hiểu đó là Thức của họ đang khai mở Thức cho bạn. Có hay đến đâu, nghe có hợp lý đến đâu thì cũng vẫn là Thức, tức là Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn thì phải sai, chưa thể đúng. Nhưng cái Thức hay là cái Thức dẫn bạn gần đến sự Đúng nó mới bỏ bạn đi. Các bạn sướng lắm nha, Đức Phật dẫn bạn đến gần mỏ vàng, bỏ bạn ở đó, bạn chỉ cần quờ tay là trúng vàng luôn à. Cho nên các Pháp đều là giả bạn nhé, nó chỉ là ngón tay chỉ bạn tới mặt trăng thôi, không phải mặt trăng. Kể cả Pháp của Phật cũng chỉ tiệm cận tới chân lý bạn nhé. Vì sao, có phải vì Phật giấu? Không phải, bởi vì chân Pháp là không lời. Lời vẫn thuộc Ngũ Uẩn. Thoát khỏi Ngũ Uẩn thì không thể nói hay viết hay kể được nữa. Chân Pháp là không lời.

Phi Lộ thứ hai. Khi một ai đó nói Tôi là Phật. Đó là câu nói sai. Vì đã có Tôi thì không có Phật. Đã là Phật thì không còn Tôi. Nói Tôi đã thành Phật thì đúng, vì sau khi thành Phật cái Tôi đó tan thành cát bụi rồi.

Phi Lộ thứ ba. Đã có Thân thì phải có Tâm. Có là có cả hai, không là không cả hai. Thân cộng gộp với Tâm thành Ngũ Uẩn, tùy theo cách phân chia Uẩn nào thuộc Thân và Uẩn nào thuộc Tâm. Cho nên Đức Phật khi chưa chết, ngài chỉ là Phật khi ngài ngồi thiền. Còn cứ xả thiền thì ngài là người. Người thì đi đái bình thường. Thiền là gì, thiền là tắt điện. Cơ thể như một căn phòng. Các suy nghĩ và hoạt động của thân tâm như TV smartphone như ánh đèn như điều hòa cho căn phòng. Khi tắt toàn bộ, và mở tất cả cửa ra thì gió mới lùa vào được, ánh trăng mới tới được đầu giường để thằng nằm trên giường ngẩng đầu nhìn trăng sáng và cúi đầu nhớ cố hương. Thiền là tắt điện cho tự nhiên ùa vào căn phòng.

Nay vào bài chính. Hôm nay nói về Bát Chánh Đạo, tám con đường diệt Khổ. Mục đích của Phật đề ra cho toàn bộ tập đoàn Phật Tử là diệt khổ. Xác định được Khổ, là diệt Khổ. Nếu các bạn hỏi Phật: Phật ơi, làm thế nào để cô người yêu của con xinh lên? Ngài sẽ trả lời: Này Tỳ Kheo, ta có dạy ngươi cách làm Thân xinh lên không? Ta chỉ dạy ngươi cách Diệt Khổ cơ mà. Bạn lại hỏi: nhưng sự xấu của cô ta làm con Khổ. Con xin hỏi Ngài, giữa một em xinh và xấu tính còn một em xấu mà tốt tính thì nên chọn em nào. Phật sẽ trả lời: Này Tỳ Kheo, ngươi nên chọn em xinh mà xấu tính. Người hỏi sẽ ngạc nhiên: hả vì sao?

Đương nhiên, chọn em xinh mà xấu tính rồi. Vì sao? Vì Phật Pháp sẽ sửa tâm tính cô ta thành tốt, bạn sẽ có một sản phẩm tốt cả gỗ lẫn nước sơn. Còn cô xấu người kia, Phật có sửa được đâu. Mà Phật không cần xinh, chúng ta cần xinh cơ mà. Vậy hãy áp dụng Phật Pháp một cách hợp lý.

Quay lại, Bát Chánh Đạo, con đường diệt khổ. Tám con đường này là một. Thông được một thì thông cả tám, mà tắc một là tắc hết. Tám con đường này chính là tám hướng, mà mệnh lý phương đông gọi là Bát Quái. Trung tâm của Bát Quái chính là Khổ. Bát Đạo quây tròn Khổ vào giữa và … diệt, không cho Khổ thoát khỏi đường nào. Trung tâm của Bát Quái là Khổ tức có Ngũ Uẩn trong đó, có cái Ta trong đó. Mục đích của Bát Chánh Đạo vây quanh là gì? Là muốn chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không. Tám con đường này có khi Khổ có. Tám con đường này mất khi Khổ mất. Cũng như bạn nói tám hướng là tám hướng xung quanh trung tâm nào. Không có trung tâm thì lấy đâu ra tám hướng nữa.

1. Cái Chánh (Đúng) không cố định.

Ban đầu, tôi tự hỏi tại sao một người thông minh tuyệt đỉnh như tôi đọc và nghe Bát Chánh Đạo lại thấy rườm rà rắc rối. Tôi đọc cả đoạn văn bàn về Chánh Mệnh mà không rút ra được điều gì, không hiểu họ đang viết cái gì luôn. Họ giảng lan man mãi lan man mãi mà không nói được Chánh Mệnh là gì. Chánh là Đúng, còn Mệnh là gì? Tiếng Anh dịch mệnh là livelihood tức cách sinh nhai. Có đúng không? Còn Chánh Niệm là gì? Niệm hay gặp trong từ Niệm Phật. Vậy Niệm khác gì Tụng, khác gì Ngữ? Ngữ khác gì Ngôn? Để nói với các Tỳ Kheo rằng, Pháp càng bàn càng loạn Pháp, càng xa rời gốc. Nếu chúng ta cứ đi theo họ, đọc bài của họ, nghe họ nói và tin họ, chẳng bao giờ ta tìm được Chân Pháp. Vì rất đơn giản, họ đang giảng cái ngọn. Họ bảo phải nhìn đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng. Ai chẳng biết vậy, nhưng thế nào là Đúng. Phật Pháp hiện nay và ngàn xưa bế tắc ở chỗ này. Đúng là cái đúng chung chung, mỗi người hiểu một kiểu. Tôi bảo màu xanh đúng, họ bảo màu đỏ đúng, người khác lại bảo màu vàng đúng. Sau này, tôi mới hiểu cái Chánh này cái Đúng này không cố định. Mà cái Đúng này chính là tâm của Bát Quái, cái Chánh này hướng đúng vào tâm của bát quái tức hướng và Khổ của mỗi chúng ta. Chánh của bạn khác Chánh của tôi. Khổ của bạn khác Khổ của tôi. Tôi tìm và diệt Khổ của tôi, bạn tìm và diệt Khổ của bạn. Chánh là gì? là đúng với mục tiêu.

2. Số tám là đầy đủ.

Một ngưỡng mộ nữa dành cho Phật pháp. Là khi thiên hạ nhăm nhăm xin tiền Phật rồi lạy rồi niệm, tôi lại chỉ băn khoăn sao lại là tám mà không phải bảy hay chín, sao lại là năm mà không phải bốn hay sáu. Vậy tám đã đủ chưa, có thừa hay thiếu không? Nếu bạn hiểu thuật số nhị phân áp lên ba chiều không gian để sinh ra Bát Quái, bạn hiểu và bạn tự tin rằng Tám là đủ vì 2 mũ 3 bằng 8. Nói Bát Quái là bạn hiểu 7 quái sẽ thiếu và 9 quái thì thừa. Vòng bát quái bạn vẽ ra thấy tám quái rời rạc và giữa tám quái có các khe hở. Để tôi nói cho bạn một bí mật kinh hoàng của vũ trụ: giữa tám quái không có khe hở đâu, nó kín mít và ôm trọn vũ trụ này đó, không rơi vào quái này thì rơi vào quái kia. Và Bát Chánh Đạo là đầy đủ, tám con đường là đầy đủ, này các Tỳ Kheo hãy cứ yên tâm đi trên tám con đường diệt khổ này nha, ta không giấu các người đường nào đâu. Và này các Tỳ Kheo, sau này không ai có thể đả phá được Đạo của ta đâu, vì Chân Đạo này tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ vẹn toàn. Chính vì đầy đủ nên có hệ thống, chính vì có hệ thống nên người học vững tâm vì cái gì cũng sẽ được giải quyết. Chính vì đầy đủ nhưng đơn giản nhất, nên không bị loạn pháp vô thiên, mất thời gian lan man vô bổ. Đó là vì sao tôi ngưỡng mộ Phật pháp. Chính vì đầy đủ, nên sau này bạn thấy tất cả các pháp khác cũng đều từ đây mà ra. Bạn học một pháp mà thông vạn pháp.

3. Thứ tự trong Bát Chánh Đạo là uyển chuyển.

Bát Chánh Đạo đời thường hóa giáo lý bằng cách gán cho các Đạo tám cái tên. Gán tên cho đời dễ hiểu. Nhưng chính vì gán tên mà đời chấp mê thành ra bất ngộ. Bạn hãy hiểu rộng ra là tám Đạo hay tám Hướng này cùng có và cùng mất, cùng sinh và cùng diệt. Bát Quái bạn và tôi vừa bàn đó là nói đến không gian, chưa nói đến thời gian.Lộ trình từ Chánh Kiến đến Chánh Định là lộ trình thời gian. Sau Định lại đến Kiến cứ thế mãi không ngừng. Đó là thứ tự chung nhất và hay gặp, còn thực sự bạn có thể bắt đầu từ bất cứ đường nào. Có thể đi ngược đi xuôi. Và khi thông một đường là thông cả tám, còn tắc một đường là tắc cả tám. Hãy hiểu thứ tự của bát chánh đạo một cách uyển chuyển nhé.

4. Bát Chánh Đạo là Bát Quái.

Chánh Kiến là Ly: Ly tượng trưng cho con mắt, cho cái nhìn. Nhưng khác với Khán là cái nhìn của mắt, tiếng Hoa hay nói: nỉ khán tức là bạn nhìn nè, hãy nhìn bằng mắt nè. Nhưng kiến là cái nhìn của toàn thân và tâm. Sau này từ chính kiến được dùng như là có quan điểm rõ ràng về một vấn đề nào đó. Bát Chánh Đạo bắt đầu giảng từ Chánh Kiến, hàm ý con người đầu tiên phải có cái nhìn đúng về vấn đề mình cần giải quyết. Tóm lại là xác định mục tiêu đã. Như Đức Phật nêu ra, mục tiêu đó là diệt Khổ. Đứa bé mở mắt.

Chánh tư duy (right intention) là Khảm: Khảm thủy chủ trí, sau khi nhìn thì phải suy nghĩ. Chánh Kiến rồi, phải Chánh tư duy, suy nghĩ cho đúng. Về Bát Quái thì hai đạo khởi đầu đang vẽ cho bạn một trục nam bắc. Quái Ly chủ phương nam và quái khảm chủ phương bắc. Cũng kì diệu là đạo Phật thờ ngọn lửa, sinh ở Ấn Độ nhưng nở hoa ở Trung Quốc. Ngược với đạo Thiên Chúa thờ nước. Lửa thì bốc lên cao còn nước thì dịu mát xuống thấp. Sẽ có bài sau này nói rõ hơn về Đạo Phật tương quan với Đạo Thiên Chúa như thế nào. Đứa bé biết nghĩ.

Xong trục Ly Khảm là trục nam bắc giờ đến trục Tây Đông. Tây Đông nhé, vì Đoài chính Tây được kể trước.

Chính Ngữ là Đoài. Ngữ khác với Ngôn. Anh ngữ, Việt ngữ Pháp ngữ là ngữ. Hàm ngôn hiển ngôn ngụ ngôn là ngôn. Ngôn là lời, nhỏ hơn và bị bao trùm bởi ngữ. Ngữ là cả một hệ tiếng. Chính ngữ áp dụng lên cho người tu hành là nói cả một hệ tiếng đúng. Đúng với gì, đúng với mục tiêu diệt Khổ. Như tôi đang nói với các bạn đây là Chính Ngữ. Như người tu họ niệm Phật là Chính Ngữ. Chính Ngữ nhé, khi mọi lời mọi tiếng đều hướng về đúng mục đích đề ra: diệt Khổ. Chính Ngữ ứng với quái Đoài nằm ở phương Tây. Đứa bé biết nói.

Chính Nghiệp là Chấn. Đoài Chấn vẽ xong trục Tây Đông nhé. Bắt đầu ở phía Tây vẽ về Đông. Tây Du Kí làm bạn hiểu Tây. Tây Thiên, Tây Tạng đều là Tây so với Trung là Trung Hoa. Phật pháp truyền từ Tây thiên về Đông thổ Đại Đường. Bát Chánh Đạo ngày nay ta đọc mang đậm sắc màu Hán ngữ, đã được Hán hóa rất nhiều, đương nhiên giá trị trường tồn không thay đổi. Quái Chấn chủ về hành động và biên ra là Nghiệp tức Action. Tất cả hành động hướng về mục đích diệt Khổ là Chánh Nghiệp. Sau này bạn sẽ hiểu trong xã hội, Chánh Nghiệp đơn giản là người có nghề nghiệp. Đứa bé biết làm.

Chánh Mệnh là Càn. Từ mệnh là một từ khó hiểu, tiếng Anh dịch là kiếm kế sinh nhai, rồi họ giảng là không kiếm ăn bằng cách làm điều ác. Theo tôi, đó là cách giảng xa rời nguyên nghĩa của Phật Pháp. Đó là cách giảng vuốt đuôi theo cái họ cho là thế. Chánh Mệnh tôi dịch là Sứ Mệnh Đúng. Trong Bát Chánh Đạo thì bốn đạo đầu thiên về thực, và bốn đạo sau thiên về trừu tượng. Bốn đạo đầu thiên về nhìn rồi tư duy rồi nói rồi làm, đều là các hành động thực. Sau bốn hành động thực là đến giá trị vô hình. Chánh Mệnh là khởi đầu cho giá trị vô hình. Người đi Diệt Khổ xác lập được sứ mệnh của mình là Diệt Khổ. Trong xã hội, bạn sẽ hiểu Chánh Mệnh là người có chức quyền. Họ có sứ mệnh của vị trí đó. Vua là Chánh Mệnh đó bạn. Càn là vua. Càn là nguyên tố tinh khiết. Càn là sự khởi đầu mới mẻ. Chánh Mệnh là sự khởi đầu của giai đoạn thuận thiên. Con người khi đó sống thuận theo luật tự nhiên. Con người khi đó đã thoát khỏi cơm áo gạo tiền để vươn lên vì những điều cao đẹp, sự sự phồn vinh và tiến bộ của nhân loại. Đứa bé có sứ mệnh.

Chánh Tinh Tấn là Tốn. Càn ở tây bắc, đầu kia của trục đương nhiên là đông nam tức Tốn. Tốn là sự thuận lợi, tốn là gió, là sự tiến bộ. Sau khi tìm hiểu nghĩ suy nói và làm thì tôi xác định được sứ mệnh của mình và đi theo. Chánh Tinh Tấn là thuận theo sứ mệnh mình chọn mà theo, cứ thế tiến lên hướng về mục đích Diệt Khổ. Mình đã lập mệnh thì ngọn gió bay khắp muôn phương. Cứ có chỗ trống là bay vào. Bay vào rồi lại bay ra, nhịp nhàng nhịp nhàng. Trong xã hội, bạn sẽ hiểu Chánh Tinh Tấn là người có chức quyền và thi hành được ý chí chủ nghĩa của họ giúp nhân loại tiến bộ. Họ hơn người Chánh Mệnh ở chỗ là thi hành được cái sứ mệnh của họ, thi hành một cách thuận theo tự nhiên. Người Chánh Mệnh đôi khi chỉ ngồi đó cho có. Thần Nông dạy dân trồng ngũ cốc là Thần Nông đang Chánh Tinh Tấn đó bạn. Đứa bé tung hoành.

Và trục cuối cùng là trục đông bắc tây nam.

Chánh Niệm là Cấn đông bắc. Niệm tiếng anh dịch là concentration tức sự tập trung. Tôi biên Niệm là ngừng lại. Sau khi lập sứ mệnh, thuận theo sứ mệnh. Mình bắt đầu tập hợp lại. Nếu Tinh Tấn là tỏa ra là lan rộng thì Niệm là lúc đang thu vào đang gọn lại. Niệm như mùa thu trong bốn mùa. Niệm là lúc đang sàng lọc để thu lấy tinh hoa. Nếu Tinh Tấn là đi gom cát của bốn biển, thì Niệm là lúc đãi cát tìm vàng. Nói đến Niệm là bạn hiểu đã gần sự Ngộ lắm rồi. Người thường có ăn học có suy nghĩ có trải nghiệm đều đạt tới mức Chánh Nghiệp. Nhưng để tới mức Chánh Niệm là các Tỳ Kheo, các vị sư đang tu tập hiện nay họ đang ở mức Chánh Niệm. Họ đang đãi cát tìm vàng, là loại bỏ tạp niệm. Quái Cấn là núi. An tĩnh và vững vàng như núi, đó là niệm. Các vị sư ngồi thiền như quả núi đang ngồi. Đó là niệm. Tụ lại như núi, để rồi sắp vụn ra làm muôn mảnh. Đứa bé đứng lại.

Cuối cùng là Chánh Định, quái Khôn phương tây nam.

Sau khi đãi cát thì tìm thấy vàng. Đó là Định. Quái Khôn là đại địa. Quái khôn là đất bằng rộng lớn. Nếu càn ít vạch nhất thì khôn lắm vạch nhất. Nếu càn là đơn nguyên thì khôn là đại chúng. Khôn là thiên hạ đại đồng. Khôn là cát bụi vô thường. Sau khi lọc sỏi đá, thì còn tất cả là bụi. Sỏi đá là chấp trước. Cát bụi là thoải mái. Sỏi đá ở một nơi, cát bụi bay khắp chốn. Đến Khôn là cái ngã đã hòa vào vạn vật. Ta là vạn vật mà vạn vật là ta. Núi có thể đổ nhưng mặt đất thì không bao giờ đổ. Quan thì nhất thời còn nhân dân là muôn đời. Chính vì khu trú ở vạn vật nên Định. Chỗ nào cũng có mặt, không còn chấp vào nơi nào. Về mặt xã hội, đến đây, con người đạt được chữ Khiêm. Sống hài hòa với vạn vật. Không thò lên cái gì, cho nên cũng không bị sụp đổ cái gì. Đứa bé an nghỉ.

Cho nên, trong hình tượng xã hội, người ở mức Kiến chính là trẻ em. Các bé đang ở trực quan sinh động. Cái Kiến của đứa trẻ với cái Kiến của người tu cầu giải thoát khác nhau ở chữ Chánh. Cái nhìn của người tu phải ban sơ và trong trẻo như trẻ em, nhưng có hướng tới mục tiêu cụ thể, mục tiêu diệt Khổ. Trong khi cái nhìn của trẻ em là vô hướng vô định.

Bát Chánh Đạo là chân lý, cho nên nó ẩn hiện trong mọi sự mọi lí lẽ của vũ trụ cũng như đời sống. Đi đâu cũng thấy màu sắc của Bát Chánh Đạo. Nó là tám bước phát triển của con người, nó là tám bước phát triển của xã hội. Nó là tám bước giải quyết một vấn đề, không cứ chỉ là vấn đề Diệt Khổ. Nó là tám bước học hỏi chân lý. Cũng như bát quái bao trùm vũ trụ. Đã là chân lý phải động tới Bát Chánh Đạo, vì sao bạn biết không? Vì chân lý là đơn giản. Nếu cứ nương theo Bát Chánh Đạo mà tô vẽ thêm có cả ngày không hết chuyện. Mục đích chính của tôi là truyền tải cách nhìn vững chắc đơn giản mà hệ thống về Bát Chánh Đạo, xóa tan mọi tô vẽ huyền hoặc về chân lý diệt Khổ của Đức Phật. Nhưng cũng chỉ là Thức, bạn đừng tin vào Thức để rồi không Tỉnh. Bạn nương theo Thức mà tìm Tỉnh của chính mình.

Chỉ còn một điều lưu ý. Đó là khi Tà Kiến khởi thì kết cục sẽ là Tà Định nhé. Và Phật Pháp dạy điều này trong Duyên Khởi, hay còn gọi là thập nhị Nhân Duyên.

Kết lộ, Bát Chánh Đạo là con đường của sự diệt khổ. Sau khi múa xong tám chưởng thì ép vụn khổ đau thành muôn mảnh. Và đến đây chúc mừng các Tỳ Kheo đã đạt quả A La Hán. Và chúc mừng các học sinh lớp hai đã học xong lớp ba. Bây giờ thì còn ai có thể thông minh hơn học sinh lớp ba?

….

PHẬN NGƯỜI

Nhân vụ Nguyễn Hải Dương bàn về số phận. Câu hỏi nhiều người trong đó không có tôi băn khoăn là liệu số Dương có ấn định ngày hôm qua Dương thụ án tử hình không? Đây là câu hỏi mà tất cả những người tìm hiểu mệnh lý đều hỏi nhất là những người hoài nghi mệnh lý, tôi gọi là bọn “giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm”.

Họa của đời người chỉ có hai loại: họa do Trời và họa do Người. Chết vì thiên tai lũ lụt sóng thần chết vì tai nạn giao thông là họa do Trời, chết vì thụ án chết vì báo thù là họa do Người. Ở chỗ thông suốt, ta sẽ hiểu Trời và Người là một. Thiên nhân hợp nhất. Nhưng ở đây, phân tách để luận bàn. Vì họa của Dương là điển hình của họa do Người.

Câu trả lời của tôi ngắn gọn như sau: vừa có vừa không. Số Dương không ấn định việc anh ta bị tử hình, nhưng Phận Dương thì có. Vì Số là số trời, Phận là phận người. Số là trời cho, hàng tiên thiên. Phận là do Dương tự gieo tự gặt, hàng hậu thiên.

1. VỐN CÓ VÀ SẼ CÓ

Quay lại một câu nói dân gian mà nhiều người đọc bài này không hiểu, đó là câu Tu tâm Dưỡng tính. Nghĩa là Sửa tâm và Nuôi tính. Tính ở đây người xưa nói tắt nhưng ta hiểu là Thiện tính. Nhân chi sơ, tính bản thiện: người mới sinh, tính vốn lành.

Rồi “giang sơn dị cải, thiên tính nan di”. Nghĩa là giang sơn dễ đổi, thiên tính khó dời.

Rồi “thông minh vốn sẵn tính trời” của cụ Nguyễn Du, tính trời chính là thiên tính.

Rồi “Thiên Cơ thuộc mộc mình dài, Tâm từ Tính cấp đa tài đa mưu”.

Nói tóm lại tính không cần đổi, đã tính là thiện, dù có tính nóng hay tính nguội. Thiện tính là thứ cần nuôi dưỡng cho nó lớn dần lên, lớn dần lên hùng mạnh và hãnh tiến. Không sửa cũng không diệt.

Tâm mới là thứ của nợ phải sửa. Tâm thuộc hậu thiên là của con người, do con người. Tâm có sai, nên có sửa. Tâm có lành có dữ nên mới tu tâm hướng thiện, tức sửa tâm theo chiều hướng thiện.

Tính riêng của mỗi người là cá tính. Cá tính không hề xấu. Cá tính được ủng hộ nuôi dưỡng cho phát triển.

Tài là có thể làm được việc không, Đức là có làm hay không làm. Tài là năng lực, Đức là sự lựa chọn. Tài năng gần với Tính. Đức gần với Tâm. Cùng là tài bắn súng, nhưng bắn ai là lựa chọn. Cùng là đao pháp nhưng cứu người hay hại người là lựa chọn.

2. CÁI VỐN CÓ GÂY ẢNH HƯỞNG CÁI SẼ CÓ

Con người được cha mẹ sinh ra, có thuyết nói vũ trụ sinh ra chúng ta qua cha mẹ chúng ta. Phẫu thuật thẩm mỹ rồi các kiểu nhân tạo sửa hình, ta hiểu là có thay đổi được chút ít nhưng không thể cải hoán hoàn toàn. Cao mét rưỡi sửa thành mét tám hơi khó. Nhưng việc sử dụng tấm thân đó như thế nào, hoàn toàn do con người đó. Nếu tập luyện sẽ có body thể thao, nếu buông trôi thì sẽ có bụng bia mặt xệ. Hoàn toàn do lựa chọn của con người. Kết quả của sự lựa chọn mang đến do quy luật tự nhiên. Mặc dù sự lựa chọn đó chịu ảnh hưởng sâu sắc của thiên tính. Có người ưa thích vận động, có người lại ưa nhàn thích nằm, nhưng con người có quyền lựa chọn.

Chính vì có lựa chọn nên mới có tu hành. Tu hành là thi hành sửa chữa. Đối tượng sửa chữa là Tâm. Nếu vạn sự là ấn định thì không có chuyện tu sửa, cứ buông trôi theo dòng là đâu vào đó. Tu gì sửa gì lại tùy vào có gì. Mỗi con người một sứ mệnh khác nhau tùy thuộc vào chính bản thân và hoàn cảnh họ. Tính nóng chẳng sao nhưng tính nóng gây họa thì nên sửa. Có người vấn đề của họ lại không phải nóng tính mà là nhút nhát, nhút nhát gây họa là phải sửa. Mỗi người tùy theo cái vốn có mà tạo ra cái sẽ có.

3. SỐ LÀ TRỜI CHO, PHẬN DO NGƯỜI NHẬN

Trong Số của Nguyễn Hải Dương chắc chắn ẩn tàng mầm họa, nhưng không nhất định anh ta chịu họa. Giết người là lựa chọn của Dương, và hậu quả là tử hình, là phận tử tù. Số phận bao gồm hai phần Số và Phận. Số là số trời, phận là phận người. Mưa gió phủ lên tất cả các xe trên đường, có người tài xế tạ ơn vì mưa mát, có người chửi vì mưa gây khó nhìn. Người thấy mưa mát hạnh phúc, người khó nhìn không hạnh phúc. Nếu Dương có bị ngược đãi và coi thường. Hàng tỷ người trên trái đất này bị như vậy, nhưng phản ứng lại như thế nào là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi tin là thiện căn trong mỗi tử tù còn đó, và sự gây án của họ là nhất thời, chứ không có ai lăm lăm con dao 365 ngày một năm, không có ai gồng cứng hằn học 365 ngày một năm. Có điều cái nhất thời đó gây hậu quả không thể sửa chữa. Và xã hội coi đó là nguồn nguy hiểm cao độ nên phải loại trừ. Không phải để cứu người chết sống lại, mà để ngăn nguồn nguy hiểm tương lai, và có tính răn đe giáo dục toàn xã hội.

4. CHÍCH KIM THẤY MÁU

Quay lại chuyện xem tử vi. Hãy tưởng tượng, một thầy tử vi xem lá số cho Dương lúc mới sinh. Thầy giỏi sẽ đoán năm 2017 anh ta có họa sát thân, cách xem của thầy lạnh lùng chính xác, giang hồ hay gọi là Chích kim thấy máu. Thầy xuất chúng sẽ đoán năm 2017 anh ta có thể có họa sát thân. Dân gian sẽ khinh loại thầy xuất chúng này vì thầy nói “có thể” chứ không dám quyết. Thực ra, thầy chỉ biết là “có thể”, còn thầy hiểu chắc chắn hay không do lựa chọn của Dương. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, loại thầy đầu tiên là Khổng tiên sinh ở chùa Từ Vân, am hiểu mệnh lý xem đâu trúng đó. Loại thầy thứ hai chính là Vân Cốc thiền sư, đọc ra số mệnh và khuyên cải tạo số mệnh. Ông có tin số không Vân Cốc thiền sư, quá tin luôn. Nhưng không bó tay chịu trói, mà nương theo mảnh đất gieo trồng loại hạt phù hợp. Nương theo thiên địa mà gieo nhân. Gieo nhân rồi gặt quả.

Số là do Trời, Phận là do Người. Trời và Người giao hội trên mảnh đất gọi là Địa. Sách gọi tam tài, Thiên Địa Nhân. Mệnh là con dao, Thân là dùng dao. Có nhiều thanh bảo kiếm nằm trong vỏ, nhưng cũng có những con dao cùn tranh bá đồ vương.

….

HÃY BÌNH TĨNH, CHÚNG TA CÓ RẤT ÍT LỰA CHỌN

Mọi người đến vì phù hợp và đi cũng vì phù hợp.

Trước đây, khi được xem siêu phẩm Avatar, tôi có ấn tượng rất mạnh. Avatar là một bộ phim nói về thế giới thực tế ảo khi mà con người sử dụng cỗ máy để xuất hồn và nhập hồn vào một bản thể mới. Công nghệ này vô tình biến thể xác thành một cái avatar. Nhân vật nam chính là một chàng trai ngồi xe lăn, anh có một trái tim dũng cảm nhưng ở đời thường thì anh chỉ là một người khuyết tật. Loài người muốn đưa anh vào thế giới tí hon để khống chế và phá thế giới tí hon. Nhưng sau khi xâm nhập vào thế giới tí hon, thì anh ta cảm mến và muốn giúp đỡ thế giới này. Các tay quyền lực trong giới loài người hứa là giúp chữa trị cho anh đôi chân, nhưng không, anh từ chối và từ chối luôn thể xác con người. Vì đơn giản, thể xác chỉ là một cái avatar.

Trước đây, khi biết rằng tổng số lá số chỉ khoảng 500000 lá số tử vi và 1000000 lá số tử bình, tử vi tinh xảo gấp đôi tử bình nên số trường hợp chỉ bằng một nửa, tôi khá thất vọng vì cho rằng quá ít lá số để mô tả đời người. Tôi mong ước có 10 tỷ lá số để 7 tỷ người mỗi người một lá số, không ai trùng ai. Nhưng bây giờ, tôi thấy như vậy là quá nhiều. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất ít lựa chọn.

Nói ít lựa chọn bởi vì con người bị gói gọn trong vòng thiên địa. Có nghĩa là ở hoàn cảnh đó, đa số ai cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ở thời đại đó, đa số ai cũng như vậy. Tính cá nhân của chúng ta khá mờ nhạt trong thời cuộc và hoàn cảnh. Khổng Tử nói: không ở vị trí đó thì không mưu cầu việc đó. Nói cách khác ở vị trí đó thì phải làm việc đó. Tào Tháo nói rằng: cách nghĩ của anh hùng giống nhau. Anh hùng đơn giản là học sinh giỏi toán. Trước bài toán khó của thời cuộc, các học sinh giỏi đều cho ra cùng đáp số. Có thể cách giải khác nhau. Tào Thào có cách bá đạo. Tôn Quyền có cách ỷ sông phòng thủ. Lưu Bị có cách tiến thoái hợp lý. Nhưng ba người bọn họ nếu rơi vào cảnh của người kia, thì sẽ làm giống như người kia. Hay như thành ngữ “đi vào vết xe đổ” có nghĩa là gì, có nghĩa là lại bước vào con đường cũ đã từng xảy ra. Bất kể anh là ai, bất kể anh là bản thể nào, thì kết cục cũng sẽ như vậy.

Chính vì có quy luật hữu hạn, cho nên mới có thể dự đoán. Chính vì có cái chung nên mới có thể dự đoán. Chỉ có lịch sử là chân lý, còn tương lai là chưa xác định. Nhưng ta thấy lịch sử có lặp lại. Lịch sử lặp lại vì số quy luật có hạn. Nhà hàng vũ trụ chỉ đưa ra bằng đó món ăn, bạn ăn gì chúng tôi phục vụ. Nhưng lựa chọn của bạn cũng chỉ trong số đó. Bạn đòi món khác, chúng tôi không có. Vũ trụ soạn ra tám món ăn là bát quái, bạn đòi món thứ chín, xin thưa, không có. Vũ trụ soạn ra năm loại vị là ngũ hành, bạn đòi vị thứ sáu, xin mời bạn tự trộn từ năm vị đã cho. Trịnh gia nói rằng: trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, và đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.

Cho nên, thiện ác của con người phần nào không do họ quyết định. Vào hoàn cảnh đó, họ phải làm vậy. Mọi người đến vì phù hợp và đi cũng vì phù hợp. Khi hai người đu dây leo lên tường thành, dây sắp đứt và người trên sẵn sàng cắt dây cho người dưới rơi. Chấp nhận rơi một để còn một, còn hơn là rơi cả hai. Và người ở dưới cũng vui vẻ vì cho rằng vào hoàn cảnh đó ai cũng nên làm vậy. Tình huống này chửi vào mặt các dân tộc tự cho là văn minh nhưng lúng túng trong lễ giáo giả tạo.

Số lựa chọn là hữu hạn, lịch sử lặp lại, nên có các bài học đúc kết. Thành ngữ “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy” tức là người quân tử quý trọng thân thể hơn, còn bọn tiểu nhân chỉ lo mất đồ. Đến một lúc lựa chọn, người quân tử chọn người, bọn tiểu nhân chọn tài sản. Người quân tử nhìn người, tiểu nhân nhìn quần áo. Người xưa chỉ phân thành hai loại người như vậy.

Câu thành ngữ “bần cùng sinh đạo tặc” ẩn ý rằng: hãy hết sức thông cảm với nhau, và hãy đề phòng cho tình huống xấu xảy ra. Vì đôi khi, đôi khi họ là người tốt nhưng vào cảnh khó phải làm vậy. Đôi khi hãy làm nạn nhân một cách văn minh, và thông cảm cho người kia. Vì khi con người không có lựa chọn, việc họ làm đều là việc đúng. Nói vậy là cho người đói sắp chết phải ăn cắp ổ bánh mỳ, chứ không phải cổ vũ cả thiên hạ ăn cắp nhé.

Nói thể để bạn thông cảm khi tôi phóng xe qua vũng nước bắn lên người bạn. Tôi phanh gấp hay chuyển làn đều dễ gây tai nạn. Nói thế để bạn thông cảm khi tôi lái container siêu trường siêu trọng tôi phải bật pha xa để quan sát trên đường tối, bạn có khó chịu thì táp vào lề dừng lại chờ tôi đi qua. Nói thế để bạn thông cảm khi tôi lái xe tải chở đất lao lên cướp đường, vì nếu tôi phanh, phải ì ạch mất một lúc lâu tôi mới gia tốc lên được, các bạn nhường tôi tí. Xe bé nhường xe to, xe chậm nhường xe nhanh, người khoan nhường người vội. Vì tôi cũng như bạn, cũng từng bị nước bắn lên người, cũng từng táp vào lề cho xe đối diện qua, cũng từng nhường xe tải đang vượt ngược chiều. Người ta chỉ tranh cãi đúng sai khi có tai nạn giao thông, nào là đo đường, nào là tôi đi đúng làn, nào là cái x gì phía tôi đèn xanh. Chứ nếu không có va chạm, cho dù hai xe đều đi sai luật cũng không ai bảo gì. Ta hiểu là khi hai thằng cãi nhau trên đường, đó là hai thằng sai, đang cãi xem thằng nào sai ít hơn.

Tất cả mang đến một lời khuyên. Là hãy đi theo quy luật tự nhiên (Thiên, chân lý), hãy hiểu hoàn cảnh của mình (Địa, know your environment), rồi mới tính đến lựa chọn của mình (Nhân, love yourself). Cá nhân thì rất nhiều, nhưng số hoàn cảnh cũng chỉ có vài, đến số quy luật tự nhiên thậm chí chân lý thì rất ít. Việc ít được lựa chọn của chúng ta hóa ra lại là may mắn. Đừng vì một đứa con gái hay một thằng con trai đá bạn mà vung dao rồi hạ độc. Đừng vì phá sản thi trượt mà tự sát.

Chúng ta mạnh mẽ vì chúng ta hiểu quy luật. Đức Phật chết nhưng chết vui, vì Ngài hiểu quy luật. Grandhi áo vải bình tĩnh vì Grandhi hiểu quy luật.

Hãy bình tĩnh, chúng ta có rất ít lựa chọn, nhưng mỗi lựa chọn đủ cho cả thế giới. Còn rất nhiều người tốt ở phía trước, và còn rất nhiều điều tốt ở phía trước.

Chú thích hình ảnh: quả táo tượng trưng cho tình yêu, từ trái táo Adam ăn cho đến trái táo mụ phù thủy đưa cho Bạch Tuyết. Adam thì mắc nghẹn, còn Bạch Tuyết thì trúng độc. BẠN tự hiểu nhé.

….

NÚI LÀ NÚI, SÔNG LÀ SÔNG

Nhớ ngày xưa khi tôi bắt đầu lọ mọ học tử vi. Tôi đến nhà một bác sĩ giảng viên trường đại học Y Hà Nội, thấy rất nhiều sách tử vi tiếng Việt, bác này làm Đông Y nên tất nhiên biết chút lý số. Nhìn thấy một lá số cung quan gặp Triệt, tôi a lên thánh phán: số này công danh lên voi xuống chó. Bác này nhìn tôi kiểu rất phủ định: lá số Mao Trạch Đông đấy. Tôi nâng lá số lên nhìn lại, tự trách mình là thằng ngu, vì đây là lá số Mao Trạch Đông cơ mà.

Rồi thời gian trôi, khi tôi đã trở thành thần trên muôn thần của mệnh lý. Thằng con tôi học lớp ba thấy tôi đang xem lá số Mao Trạch Đông liền ngó vào hóng hớt: ui, Triệt là gì hả bố. Tôi gật gù nhớ lại ngày xưa và phán với tâm thế của một vị thần trên muôn thần: lên voi xuống chó. Rất phách lối, nhưng dõng dạc và rõ ràng. Và tung một cái nhìn minh triết sâu xa lên tên lớp ba kia, ý là chưa hiểu được đâu.

Người ta nói là khi mới học, núi là núi, sông là sông. Học thêm tí nữa, núi ôm sông, sông cuộn núi, không hiểu đâu là núi đâu là sông. Học đến khi thông tỏ, thì núi lại là núi, sông lại là sông. Đi hơn bốn vạn km vòng trái đất, bạn lại về chỗ cũ nhưng với tâm thế khác kẻ đứng tại chỗ.

Kẻ đứng tại chỗ như tôi ngày xưa, như con tôi bây giờ, có cái nhìn rất trong trẻo ban sơ về tử vi. Họ thấy sao nói vậy. Họ đúng nhưng chưa dám tin là họ đúng, đi một vòng trái đất về chỉ để thêm một niềm tin là mình đúng.

Khi mới học tử vi, nhìn thấy Tuần với Triệt là tôi rất e ngại. E ngại vì hàng vạn câu hỏi nẩy trong đầu. Các sao còn xung chiếu không, rồi đáo kim cung hành hỏa địa có phát không. Có đúng là sau ba mươi tuổi thì Triệt mở không. Rồi biểu diễn Tuần Triệt trên viền cung là đúng hay trong lòng cung là đúng. Trên viền cung thì hàm ý Tuần Triệt như cái khóa, khóa toàn cung lại. Trong lòng cung thì hàm ý coi Tuần Triệt như một sao bình thường.

Và một thời gian dài, tôi cũng bị mắc cạn với định kiến rằng nên tránh né được sát tinh và Không Vong là tốt nhất, cho đến khi tôi gặp được những lá số thuần cát ở cường cung, thì tôi hiểu rằng, cần có một chút sát tinh và một chút Không Vong cho một cuộc đời thượng cách. Có, nhưng một chút thôi, đừng nhiều quá. Con người cần có chút gian khổ, có chút đấu tranh, có chút mơ ước thì mới thành nghiệp lớn. Một lá số thuần cát là một lá số an nhàn, nhưng sự nghiệp bình thường.

Quay lại cái nhìn cung quan gặp Triệt của Mao. Thì đúng là đường công danh của Mao lên voi xuống chó thật chứ không đùa, kỷ luật đảng về quê, rồi bại trận gọi mĩ miều là vạn lý trường chinh, không hề sai. Triệt là đứt gãy là cản trở, không hề sai. Nhưng vấn đề mà mấy thầy tử vi A Mơ không nhìn ra, là sau tất cả đứt gãy cản trở đó là gì, là thành hay bại. Cùng là trắc trở, nhưng có người thành có người bại. Người bại, đơn giản là người bỏ cuộc. Mao không bỏ cuộc. Mao tin tưởng và đâm thẳng xuyên thủng như con Boing 747 xuyên đám mây giông tới vùng sáng mặt trời. Cùng là Triệt, nhưng cách cục dưới Triệt là gì, mạnh hay yếu. Mạnh thì vượt mọi khó khăn, yếu thì cam tâm thất bại sau già kể chuyện rất hay. Úi giời, tao nói tụi bay nghe chứ hồi đó tao không đánh nhầm dấu trừ thành dấu cộng thì tao đỗ Trạng Nguyên ha.

Một người bất kể là ai, sau một năm thì phải đi xuyên bốn mùa. Có người sinh vào mùa xuân xanh lá đâm chồi, cuối đời họ mới gặp mùa đông. Nhưng cũng có những người sinh vào mùa đông, thì kệ thôi, hãy cứ bước tới xuyên mùa đông và mùa xuân ngay phía sau. Trong một không thời gian hẹp thì có cát hung, sướng khổ. Còn trong một không thời gian rộng và siêu rộng, chúng ta bình đẳng như nhau thôi, có gì mà chảnh chọe. Cho nên, một chút sát tinh, một chút không vong sẽ làm bạn mạnh hơn rất nhiều. Vì đơn giản, kẻ kinh qua vạn lý trường chinh sẽ trưởng thành hơn kẻ ru rú nằm trong Tử Cấm Thành, và các anh ấy phải thành công. Thuở khó khăn, má hơi hóp tí, nhưng về Trung Nguyên các anh ấy lại đẹp zai, lại là rồng là hổ, viết học thuyết ngút trời.

Cho nên đừng coi thường Triệt, nhưng cũng đừng sợ Triệt. Triệt sẽ mài sáng ngọc trong đá, vấn đề là ngọc trong đá phải chịu khó tí dù khó chịu. Và cái nhìn ban sơ của người mới học, tưởng là sai mà hóa đúng nhất. Vì họ đã biết xem đâu mà xem sai.

….

KHÔNG XEM LÁ SỐ DỊCH VỤ

Xin thông cáo với các bạn, mình là nhà nghiên cứu tử vi để hệ thống hoá môn tử vi và qua đó gián tiếp giúp mọi người tự xem được vận mệnh cho bản thân. Chứ mình không phải thầy tử vi xem dịch vụ, cũng không tổ chức lớp dạy offline. Một giờ mình chỉ xem được cho một bạn, nhưng một giờ viết sách thì mình giúp được cho hàng nghìn người khai mở nhận thức về mệnh lý. Về phần xem lá số, bạn nên tìm đến các thầy xem dịch vụ chuyên nghiệp. Còn muốn học, và muốn luận thuyết thì các bạn tìm đến mình.

Xưa nay mình rất coi trọng các thầy xem dịch vụ chuyên nghiệp vì chính họ mới là người va chạm thực tế và có kinh nghiệm phong phú. Chính họ làm môn tử vi sống trong dân gian và phát triển đến ngày nay. Mình có quan hệ bằng hữu với các thầy chuyên nghiệp giang hồ mệnh lý và các anh em đó cung cấp các ví dụ thực tế cho mình để hệ thống hoá môn tử vi. Luận giải thực tế và hệ thống hàn lâm như hai chân của môn tử vi. Thiếu một thì như kiểu nhảy lò cò. Tuy nhiên một người khó có thể kham cả hai việc, dù là người xuất chúng. Cho nên các thầy mệnh lý dù hàn lâm hay xem dịch vụ hãy đoàn kết lại và hỗ trợ lẫn nhau.

Sau này có thể mình mở lớp offline hay có thể nhận xem dịch vụ nhưng hiện nay thì chưa, các môn mệnh lý còn quá nhiều chỗ phải hệ thống lại. Và các thầy dịch vụ vẫn đang chờ các bạn ở khắp mọi nơi. Thời gian sẽ thanh lọc và giữ lại những gì tinh hoa nhất.

Chúc các bạn vui vẻ !

….

THE SYMBOL

Trong tử vi, chúng ta hay nói đến tượng. Tượng là cụ thể hoá, hiện thực hoá điều ta muốn nói. Nếu cứ nói trừu tượng chung chung thì ít người hiểu, nhiều người không hiểu vì họ phải thấy đã mới hiểu. Câu cửa miệng của họ là seeing is believing: thấy rồi mới tin được. Tất nhiên, chúng ta hiểu họ cũng bị lừa thôi. Tin vào mắt thà không tin còn hơn. Einstein nói rằng khi cần diễn đạt, tôi mới chuyển tư duy thành lời. Nghĩa là bình thường ông tư duy không bằng lời.

Cho nên Tượng rất cần thiết trong đời sống, kể cả thượng đế vô hình cũng có tượng để dễ thờ cúng, kể cả đó là bức tường trống.

Đám cưới Hoàng Gia Anh là biểu tượng. Biểu tượng muốn đưa lên là tình yêu, là chúng tôi tôn vinh sự cao quý, chúng tôi tôn vinh cái đẹp. Hoàng tử Harry và công nương chỉ là diễn viên biểu diễn biểu tượng đó. Biểu tượng là quan trọng, để muôn người noi theo. Và biểu tượng loài người luôn hướng tới là CHÂN THIỆN MỸ. Những biểu tượng không bao giờ chết, thậm chí hơi ló ra cũng sẽ bị lôi về đưa lên thờ. Thờ vì hay quá, vì đẹp quá, thờ cho đời hiểu thế nào là hay là đẹp.

Rồi về sau, bọn trẻ con lại nghe kể chuyện rằng có hoàng tử và công chúa, họ yêu nhau chung thuỷ đến khi vào chung kết.

Hoàng tử đó, công chúa đó có rất nhiều cái tên, một trong số đó là cái tên Harry và Meghan. Hoàng tử và công chúa muôn đời vẫn đẹp và cao sang như vậy. Vì đó là biểu tượng loài người nâng lên và tôn thờ. Chỉ là ai thủ vai diễn. Harry không chỉ lấy vợ cho mình, Harry cưới vợ cho Hoàng Gia, cưới vợ cho nước Anh, cưới cho cả thế giới này xem và hiểu Hoàng Gia Anh tôn vinh biểu tượng gì.

Và trong lớp vỏ biểu tượng, thì Harry và Meghan vẫn có những cái riêng, những chút nhỏ nhoi thực sự là của riêng Harry và Meghan.

Và đó cũng là lý do của các giải thưởng. Hàm ý của giải thưởng là gì? Là chúng tôi tôn vinh những điều như thế này, những người như thế này. Đây là điều chúng tôi cổ suý và tìm kiếm.

….

BẮT ĐƯỢC VẠ THÌ MÁ ĐÃ SƯNG

Chung quy thì luật pháp dùng để tái lập cân bằng, để tạo tâm lý an tâm cho xã hội vận hành. Nói dân dã là đền bù. Nhưng giới mệnh lý chúng ta biết rằng tuy có nhân quả nhưng dòng thời gian không bao giờ trở lại. Cho nên không bao giờ tái lập được không gian y như trước đó. Không bao giờ.

Nói đền bù thì có lúc rất thoả đáng, nhưng nếu cái mất không thể đền thì bù sao được. Cái mất về của, nhẹ. Đền được. Nhưng cái mất về người, nặng. Cái mất về thời gian, quá nặng.

Các cụ dặn là: bắt được vạ thì má đã sưng. Nhất là thế giới chúng ta vận hành theo nguyên lý trung tâm. Bạn nghĩ sao khi trung tâm hệ mặt trời phát nổ? Bất cứ trung tâm nào bị phá huỷ thì hệ thống đó cũng sụp đổ. Giả sử trung tâm của bạn bị phá huỷ, đền cho bạn cái gì để thoả đáng?

Trung tâm đó có thể là sức khoẻ. Gây tai nạn vẹo cột sống, đền cột sống nhựa à? Đây cũng là tâm lý của tội phạm, tâm lý tiên hạ thủ vi cường, tâm lý chờ được vạ thì má đã sưng, tâm lý mất cùng mất, và Trạng chết Chúa cũng băng hà. Tâm lý của Chí Phèo ba vạ. Như sát thủ hàng loạt Gacy đền bao nhiêu mạng cho đủ số mạng anh ta đã lấy, khi anh ta cũng chỉ có một mạng?

Trung tâm đó có thể là người, hay là bất cứ thứ gì có giá trị cốt lõi. Đây cũng là nguyên lý cơ bản trong tấn công. Tấn công vào giá trị trung tâm, đánh đổi quân chủ lực của địch bằng quân rẻ mạt của mình.

Nên chắc chắn bảo vệ thì tốt hơn là chờ bồi thường rồi, vì bắt được vạ thì má đã sưng. Hoặc có những thứ không ai thèm lấy mà không giữ cũng mất, như văn hoá quốc gia dân tộc. Vì có cái gì tái lập được không thời gian? Chẳng có gì.

….

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC TỬ VI DỄ DÙNG

Cấp độ all

Số bài học 33

Thời lượng videos 4h47p

Mô tả khoá học

Tổng quát

Tôn chỉ của khóa học này là: Đơn giản và Hữu dụng với tinh thần: Chân lý là thực tế. Khóa học này nhấn mạnh việc thực hành giải số. Khóa học cung cấp cho học viên các cách cục căn bản nhất cũng như cách phân biệt cát hung của vận trình. Khóa học cung cấp những kiến thức dưới dạng công thức hóa, giúp người học có những trụ cột nương theo trong quá trình xem lá số thực tế. Sau khóa học, người học có thể giải mã được ít nhất 80% thông tin từ lá số. Điều quan trọng hơn là khóa học gợi mở cho người học những hướng đi để tự mình phát triển trường phái của riêng mình mà không xa rời những kiến thức cơ bản. Khóa học có giới thiệu về cách xem vận của Tử vi Đông A, và có điểm nhẹ những kiến thức ảo diệu về ngũ hành dụng pháp nhằm khai mở cho người có duyên tìm hiểu sâu hơn.

Khóa học sử dụng hơn 40 lá số danh nhân thế giới làm ví dụ thép đã được định giờ địa phương cẩn thận để minh chứng sự chính xác của tử vi và để nghiệm lý cách cục. Những lá số này được lựa chọn một cách hệ thống và có những cách cục đặc sắc. Thông qua những lá số thực tế này, học viên sẽ thấy những nhận định đúng và sai của tử vi kinh điển và góc nhìn đời thực khác biệt thế nào từ thế giới tử vi.

Cách xem các cung Phúc Nô và Tật được nhấn mạnh và hướng dẫn cụ thể trong khóa học, giúp học viên nắm được bản chất của vận hạn chính là Nhân Quả cho chính mình tạo ra được khởi và diệt bởi Duyên.

Yêu cầu của khóa học

Đây là khóa học ứng dụng cho người muốn thực hành xem lá số tử vi, cho nên yêu cầu người học biết cơ bản về tử vi. Người học có thể tham khảo kiến thức tử vi cơ bản từ khóa học Tử Vi dễ hiểu.

Đây là môn học lý thuyết nên không có yêu cầu đặc biệt về công cụ. Chỉ khuyến cáo người học có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, để tránh ảnh hưởng tới việc học tập ở trường phổ thông và để tránh ảnh hưởng tới phát triển tâm lý thành niên.

Đối tượng mục tiêu

Người yêu thích tử vi.

Người muốn sử dụng tử vi để dự đoán.

Người muốn viết phần mềm về tử vi.

Người muốn có vốn liếng về cách cục tử vi.

Người muốn chứng kiến sự ứng nghiệm của tử vi trong đời thực.

Giáo trình

Giới thiệu khóa học

05:53

Phép hội sao

08:09

Duyên khởi duyên diệt

05:33

Trong ngoài chính phụ, trước sau, sớm muộn

08:11

Cách xem vận của tử vi Đông A

07:17

Tam hội ngũ hành đại vận

03:51

Phản cách

02:43

Vòng thái tuế cho biết tư tưởng, thái độ

06:05

Bốn loại không kiếp

02:57

Vòng bác sĩ cho biết quan điểm

04:21

Vai trò cung thân trong xem vận

04:06

Phúc, Tật và Nô

07:51

Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 1)

05:55

Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 2)

03:10

Sát tinh hao bại kỵ hình

03:20

Ý nghĩa của mệnh cục tương quan

04:38

Cách định giờ sinh

06:06

Các nghề nghiệp tiêu biểu

13:58

Chướng duyên, ngoại tình

24:47

Cách cục tù tội

06:58

Cách cục tu hành

12:46

Cách cục yểu thọ

16:08

Thủ lĩnh cách mạng

33:39

Binh nghiệp võ tướng

22:39

Chính khách thất bại

11:31

Tỷ phú

06:18

Nhà khoa học

12:16

Vua cờ

09:00

Giết người hàng loạt

10:13

Cách dùng Thái Tuế nhập quái để xem có duyên hay vô duyên

04:36

Xác định người bạn đời tương hợp

04:10

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

03:26

Lối sống Tri Mệnh

04:40

….

CẢM GIÁC

Nhiều bạn hỏi về xem tử vi, thế nào thì biết mình xem được. Người quan họ xin trả lời các bạn là: bạn xem theo kiểu gì cũng được, cách gì cũng ok hết. Miễn là bạn có một CẢM GIÁC về lá số. Cảm giác của bạn có thể chuẩn hay chưa chuẩn thì bạn cũng có thể chỉnh dần. Nhưng khi bạn chưa có cảm giác này, thì hãy thẳng thắn thừa nhận là bạn chưa xem được số đâu. Cho dù có hùng biện thiên kinh vạn quyển cũng đến vậy thôi.

Đó cũng là cái hay khi bạn gần gũi các cao thủ. Họ, sẽ chỉ cho bạn những sự thật trần trụi nhất của thực tế mà không sách nào viết cả.

Võ học thượng thừa luôn được đúc kết từ trăm ngàn trận đánh. Và chân lý luôn đơn giản tới mức không ngờ.

Cảm giác này có ở mọi ngành nghề. Khi chưa có cảm giác này thì bạn còn phải học nhiều luyện nhiều. Khi có rồi, nó sẽ tiến hoá từng ngày. Và rồi khi nó tích tụ đủ, nó là Xá Lợi của chính bạn. Một viên ngọc do chính bạn đúc kết thành, không giống ai.

Bất kể bạn đi con đường nào để xem số. Hãy tìm một CẢM GIÁC số. Nó ở trong chính bạn.

Tôi có thể rất giỏi, học thuyết của tôi có thể rất đúng, nhưng cảm giác đó là của bạn, phải là bạn nhận ra. Đó là thứ không ai giúp bạn được.

Tôi cảm thấy cung thân này móp móp Alex ơi, tôi cảm thấy góc này không tầm thường, tôi cảm thấy ngũ hành có vai trò gì đó ở đây…

Đó là những điều tôi muốn bạn có được. Rồi bạn sẽ thành một cao thủ thượng thừa thôi, ngay khi bạn có cảm giác thì con đường của một cao thủ đã bắt đầu.

….

THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Có đúng không là câu hỏi đầu tiên sau khi tôi đọc một thuyết. Không nói xa xôi, nói ngay trong mệnh lý. Trong phong thuỷ cung Càn là Tây Bắc chủ người cha. Đất khuyết tây bắc thì hại cho người cha. Có đúng hay không? Tứ hoá phi tinh bay vèo vèo. Tác giả viết sách biện rất hay, logic và hợp lý. Tôi cũng chỉ băn khoăn thế trong thực tế có đúng hay không? Học thuyết ngũ hành sinh khắc ảo diệu. Tôi cũng chỉ hỏi thế có đúng hay không. Bởi vì lập thuyết cũng như bày trận, bày cờ thế, do người lập họ bày ra, rồi họ diễn. Từ khi họ lập đến khi họ diễn chẳng có gì sai về logic nhưng trong thực tế có thế đó không, có trận ấy như bày ra không là chuyện khác.

Trong thi cử, về con số thì số 5 hay số 8 hay số 10 là những con số bình đẳng. Nhưng trong thực tế nếu người chấm chứ không phải máy chấm thì họ hiểu điểm 5 là trung bình, điểm 8 là giỏi, điểm 10 là tuyệt đối. Người thầy có thể rất thoải mái ở khu vực điểm 6 điểm 7, nhưng khu vực điểm 8 lại khác, vì điểm 8 quyết định học lực giỏi. Cho nên từ 6 lên 7 dễ hơn từ 7 lên 8. Tính hiệu dụng của mức điểm ảnh hưởng phán quyết của người thầy. Khu vực điểm 5 và điểm 10 cũng vậy.

Hay như thân nhiệt con người là 37 độ C đã quyết định khoảng nhiệt độ của điều hoà nhiệt độ, quyết định khoảng đo của nhiệt kế. Kích thước con người quyết định kích thước ghế ngồi và trục bánh xe, quyết định kích thước ngôi nhà, kích thước máy bay, kích thước trục bánh xe lại quyết định kích thước con đường. Cho dù các con số đều bình đẳng nhưng có con số xuất hiện nhiều hơn, như con số 37 độ C, đơn giản vì nó hiệu dụng, nó thuộc vùng quan tâm ưu tiên. Các con số khác không thể so bì với nó. Dàn trải hết không để làm gì cả.

Cho nên kinh nghiệm nhiều khi đánh bại kiến thức hoa mỹ. Chúng tôi không hiểu nhưng chúng tôi biết là vậy. Các ông học rất nhiều, nhưng thực tế chỉ diễn ra loanh quanh khu vực này mà thôi. Các ông nói rất hay rất logic, nhưng mấy cái đó nghìn năm may thì xảy ra một lần. Có những cái các ông biện rất hay, nhưng thực tế không xảy ra.

Các ông bảo kim mộc thuỷ hoả thổ, vậy thổ đó có thực sự liên quan bất động sản hay không?

Các ông phi hoá vèo vèo, vậy phi hoá đó có đúng trong thực tế hay không?

Các ông bảo cát tinh sát tinh. Vậy có phải sát tinh lúc nào cũng xấu hay không? Hay các ông chỉ diễn những gì các ông tưởng là thế, cho là thế, muốn là thế, nhưng không xảy ra trong đời thực.

Vậy công sức diễn biện như thế có đáng không? Hay chỉ để loè người dối mình?

Như trong tướng pháp nói cung điền trạch nằm dưới lông mày và trên mí mắt trên. Hẹp thì không có đất đai. Nhưng người phương Tây rậm râu sâu mắt, đa phần lông mày sát mắt kể cả trùm bất động sản. Nói đâu xa, như thuyết trên thì cung điền trạch của ông Phạm Nhật Vượng gần như không có. Cho nên thuyết đó là SAI. Vậy thôi.

Một thuyết dù hay, phải qua đãi lọc thực tế mới có thể nghiệm là đúng. Đúng rồi mới tỉa gọn thành tối giản gọi là CHÂN. Lý khi đó mới là Chân Lý.

….

QUẦN CHUN

Chiếc quần chun quê tôi được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tính chất duy nhất của nó là rộng rãi thoải mái. Giống như những gì tôi nói với bạn trong tử vi dễ dùng. Sự vật được đánh giá bởi tính năng. Thế nhưng cái gì ở trong đó mới quyết định sự sử dụng của chiếc quần chun này. Quần chun thì có loại có túi, có loại không. Nhưng nếu có túi cũng chỉ là có cho có thôi, gần như không dùng. Bình thường trong hoạt động xã hội chúng ta cần mang theo nhiều thứ như điện thoại, ví thẻ, tăm xỉa răng, dây buộc tóc. Nói chung là chúng ta khó có thể mặc quần chun ra đường hoạt động xã hội. Trừ khi bạn có người khác đi theo cầm đồ phục vụ cho bạn. Cho nên mặc quần chun ra ngoài đường có thấp thoáng ẩn tàng một đẳng cấp. Ngày xưa, cả triều đình mặc quần chun bàn đại sự. Đai của các quan được treo vào áo. Cho nên đai còn là biểu tượng của danh chức. Ngày nay, thì họp quốc hội các nghị viên mặc quần tây. Nhưng cũng có người mặc quần chun họp quốc hội, đó là các hoà thượng, những người được xã hội tôn trọng vì họ đại diện cho giới tâm linh. Nhưng tất nhiên, hệ quả là cần đeo tay nải để đựng đồ cá nhân.

Nói thế để bạn đừng nhầm quần chun chỉ dùng để đi ngủ. Và cũng đừng nhầm quần chun với sự yếu đuối. Rộng rãi thoải mái không có nghĩa là yếu đuối. Trong võ thuật, nhất là thi đấu và tập luyện, cả thế giới này dùng quần chun. Bộ võ phục chuẩn, có giá bằng cả bộ vest, và vải của nó bền đến mức lấy dao cắt còn khó. Khi này, quần chun lại thể hiện sức mạnh và sự hoạt động tích cực.

Quần chun cũng dùng cho bệnh nhân, để tiện cho khám chữa, tiện cho điều dưỡng chăm sóc. Quần chun chỉ giống như chính tinh, phụ tinh đi kèm mới quyết định tính chất của nó. Cũng vậy, chiếc quần bên trong mới quyết định tính chất của chiếc quần chun. Nếu nó là bỉm, thì đó là bệnh nhân, hoặc em bé. Nếu nó là trunk hay boxer, thì hãy cẩn thận, đó có thể là một vận động viên thể thao nhanh như sóc. Còn nếu nó là một chiếc kuki hộ thân thì bạn đang gặp một cao thủ võ thuật, một chiến thần bước lên sàn đấu đó. Đạt Ma sư tổ cũng mặc quần chun đó thôi. Đừng đùa với sự xuất hiện của chiếc quần chun, khi chưa biết bên trong nó là gì. Và đừng vội phán xét chính tinh, khi chưa nhìn phụ tinh đi kèm.

….

THÊM MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN

Dòng chữ của chúng ta đi thẳng, nên mới gọi là dòng, văn chương dù sao cũng là không gian một chiều. Hình vẽ trên trang giấy là thông tin được mã hoá hai chiều. Phim là thông tin được mã hoá ba chiều. Đời thực là không gian ba chiều. Ta thấy là càng ít chiều thì càng tiện và gọn cho quản lý lưu trữ và truyền tải thông tin. Thậm chí chúng ta đưa về mã nhị nguyên đã thẳng còn ngắn để tiện truyền tin. Càng nhiều chiều thì thông tin mới càng dễ hiểu. Cho nên lời văn được diễn hoạ ra hình vẽ hay dựng thành phim dễ hiểu hơn rất nhiều.

Và tầm nhìn một chiều của kiến không bao giờ thắng được thạch sùng. Tầm nhìn hai chiều của thạch sùng không bao giờ thắng được chim ruồi. Tầm nhìn ba chiều của chim ruồi không bao giờ thắng được con người.

Trong quan hệ xã hội thì cha mẹ là một chiều không gian, vợ chồng một chiều không gian, con cái một chiều không gian. Ba trục x y z quy chiếu không gian ba chiều và xác định một điểm cần ba toạ độ. Thì lá số tử vi cũng vậy, 12 chiều không gian quy chiếu và xác định chúng ta. Cho nên có bạn single mom vất vả quá chửi ầm lên vì lo cho con xuôi ngược vất vả quá, dù bạn rất nhiều tiền. Đơn giản vì bạn thiếu một chiều không gian. Bạn để ý xem nước đổ vào thùng tức không gian ba chiều có vẻ ít, nhưng vỡ thùng nước tràn ra đầy sàn thì rất nhiều, nhiều vì chỉ có hai chiều không gian. Tiền trong phong thuỷ chính là nước đó bạn, rất nhiều nhưng thiếu một chiều không gian thì vẫn là thiếu, mà thêm một chiều không gian thì chỗ nước đó có đủ không? Thêm đủ 12 chiều không gian thì lượng nước có còn nhiều không? Không.

Kiến cặm cụi trung thực thật thà, nhưng thạch sùng quản lý kiến. Cách nghĩ của thạch sùng khác kiến. Đạo đức toàn vẹn của kiến đối với cái nhìn của thạch sùng mà nói, là hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí đó là công cụ để thạch sùng quản lý kiến. Nhưng lật lại vấn đề, một bầy kiến không có trật tự liệu có tồn tại. Và nếu một con kiến có tầm nhìn của thạch sùng, phỏng có ích gì? khi nó vẫn là kiến !! Thậm chí nó còn bị bầy kì thị và xua đuổi. Cho nên có những con kiến bảo rằng sau khi ngộ, tức là hiểu về không gian hai chiều, thì vẫn chẻ củi gánh nước. Con người chúng ta hiện nay nhìn không gian ba chiều bằng con mắt hai chiều, cho nên họ không biết phía sau bức tường là cái gì, cho nên cần góc nhìn các hướng để đánh giá đúng sự vật, thậm chí cần thêm chiều thời gian để đánh giá đúng hiện tượng, đó chính là TRẢI NGHIỆM. Và chúng ta luôn có khả năng tăng thêm một chiều không gian để tự do hơn và hạnh phúc hơn, đó là chiều TƯ DUY. Khi đó bạn có đủ năm chiều không gian của người bình thường. Nếu bạn có thêm một chiều không gian nữa, vượt không gian vật chất, vượt thời gian, vượt cả tư duy, thì bạn là đấng giác ngộ.

….

LẠC LỐI TRÊN ĐƯỜNG BAY

Thường thì khi bạn học xem tử vi, bạn lấy lá số danh nhân làm ví dụ cứng để học hỏi cách cục. Và bạn thấy sao tử vi dễ thế. Dễ vì cách cục của danh nhân thuần nhất. Thuần nhất nên khi xem thấy gọn mắt, thấy bố trí lá số đâu ra đó. Cũng vì thuần nhất mà năng lượng của họ tập trung. Năng lượng tập trung nên họ thành công và là danh nhân. Người thường chúng ta thường bị phân tán năng lượng vào nhiều điều vô bổ. Phân tán nên khó thành công. Cách cục cũng khuyết hãm hoặc phá hãm. Cho nên khi xem lá số thường nhân, ngay cả nghề nghiệp cũng chưa chắc họ ứng với lá số. Sát Phá Tham theo binh nghiệp là kinh điển, và thuần cách mới như vậy. Chứ người thường họ mang tính cách vậy, nhưng có thể nay theo nghề này mai nghề khác. Nếu bạn nhìn mệnh tài quan ra nghề của họ. Thì họ sinh ra là để làm nghề đó. Nói dễ hiểu, họ là chân mệnh đi làm nghề đó. Bạn nhìn mệnh tài quan ra cách cục tu hành thì đó là người tu hành bền vững. Bạn nhìn mệnh tài quan ra nghề giáo, thì đó là nhà giáo bền vững. Và thường thì người nào làm đúng nghề của mệnh tài quan, người đó thành công không lớn thì nhỏ. Bởi vì, lá số đó đủ để thành cách. Cái nghề cái việc họ làm đủ để định nghĩa họ là ai. Nó khá chuyên nhất và biểu hiện rõ ràng. Ví dụ nói đến Bill Gates là tỷ phú huyền thoại thì tài lộc chắc chắn phải biểu hiện. Nói đến Tử Vân là huyền thoại tử vi thì chắc chắn cách cục phải có. Sách hay gọi là cách cục tiên thiên. Cho nên trong Tử Vi Dễ Hiểu tôi nói phú quý phải có cách cục, không có thì dù có phú quý cũng chỉ là tạm bợ nhất thời.

Cho nên khi bạn nghe các cao thủ phán là: em theo nghề này sớm muộn rồi cũng bỏ, thì chẳng có gì cao siêu Triệt với Kỵ gì đâu. Đơn giản vì lá số bạn không có cách cục kinh điển của nghề đó. Theo vì nọ vì kia, sớm muộn cũng nghỉ.

Ngược lại, nếu bạn nghe thấy cao thủ đó bảo: số em loanh quanh làm gì thì làm rồi lại đi kinh doanh thôi, vì đơn giản cách cục kinh doanh hiện rõ trên lá số bạn.

Hoặc thầy bảo số em đi nghề này thì thành công này. Thì bạn đi nghề khác vô tư, nhưng sở trường và tính cách bạn không hợp bằng nghề trên lá số hiện rõ.

Nói đơn giản đi trộn vữa xếp gạch. Ai có chân tay đều làm được thôi. Nhưng có người hợp người không. Có người còn làm nghề khác tốt hơn thì họ chuyển.

Mà trong thực tế bạn thấy nhiều người có thiện tâm tín ngưỡng do một chút Hồng Không một chút Riêu Kỵ một chút Cô Quả, nhưng chung quy chưa hội đủ Duyên nên họ chỉ tín tâm chứ chưa thực sự dấn thân tu hành. Thì đó là chuyện bình thường.

Cho nên học tử vi trong sách vi kinh điển cũng như học ngoại ngữ ở trường. Trong sách toàn câu đúng ngữ pháp và ở thể lịch sự. Ngoài đời thì không hoàn hảo như trong sách, ngữ pháp có khi cũng toé loe, miễn là trao đổi thông tin hiểu ý nhau là được. Cái thứ Tiếng Anh bạn học trong giáo trình là Tiếng Anh nói chuyện với Nữ Hoàng. Cách cục bạn học trong sách tử vi là cách cục đặc biệt nhất cái vũ trụ này, không thể gặp đại chúng đâu.

Cho nên cần có trí tuệ khi vận dụng kiến thức. Cần tỉnh táo hiểu giới hạn của phương pháp và mức độ ứng nghiệm thì đỡ hoang mang.

Và đừng bao giờ bắn tứ hoá khi Thuỳ tượng còn chưa vững. Nó giống như ra đòn khi không có điểm tựa, đơn giản chỉ là cú đấm với. Và bạn sẽ lạc lối trên đường bay.

….

TUỲ DUYÊN

Theo Lý mà nói thì tôi có 10 đồng, đương nhiên tôi mua được chai Coke 9 đồng. Dễ hiểu thế thôi. Và dễ hiểu tiếp đi. Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ thấy rằng có 10 đồng chưa chắc mua được chai Coke 9 đồng, có 10 tỷ chưa chắc mua được nhà 9 tỷ. Đang định mua thì mất tiền, đi mua thì đường khó, tới nơi thì cửa hàng đóng, mua được thì nắp chai hở nước đã hỏng, chờ nhập hàng mới thì phải có thời gian. Có cả vạn lý do để không mua được. Theo Lý mà nói thì tôi có thể làm được nên tôi sẽ làm được. Nhưng mà thực tế có tài, chưa chắc đã thành công. Bởi vì mới có tài nhân thôi, thiếu tài thiên tài địa mà đã lầm tưởng.

Theo Lý mà nói, biết được huyệt đẹp có thể đặt mộ tổ vào, nhưng hãy đặt được đi đã mới biết có duyên hay không. Các thầy phong thuỷ khi xưa hay nói ngắn gọn với gia chủ: phúc khí chưa đủ, để bớt phải giải thích loằng ngoằng. Chiếc côn nhị khúc có hai thanh gỗ và một sợ dây. Bạn hiểu rất rõ về hai thanh gỗ và sợi dây. Làm bằng gì, ok. Hình khối thế nào, ok. Kích thước ra sao, ok. Nhưng từ những cái hiểu đó, bạn không bao giờ hiểu khi nối chúng lại thì chúng hoạt động ra sao. Để nói lên cái nhìn của sự phân tích tỉ mỉ nhưng phiến diện về đời thực.

Cũng theo Lý mà nói thì nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng nó lại không xảy ra. Nhiều thứ không thể xảy ra nhưng nó vẫn đang xảy ra. Bởi vì đơn giản thôi, cái Lý đó chưa đủ. Còn nhiều cái Lý khác mà mắt thường không nhìn thấy. Mà không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Trong đêm đen, vạn hữu vẫn là vạn hữu.

No automatic alt text available.

….

THẬP ỨNG

Nay cao hứng kể chuyện xem quẻ Mai Hoa. Thường thì tôi hay dụng tượng nên luận Mai Hoa nhiều hơn lục hào. Bạn nào dụng tượng thì biết Tam Yếu và Thập Ứng. Bạn nào chưa biết một tí gì về Mai Hoa thì nghe tôi kể sau đây.

Gieo quẻ đơn giản là bạn mã hoá sự kiện bạn muốn biết thành quẻ, rồi lại giải mã quẻ đó ra. Quẻ là công cụ bạn đoán việc. Nhờ quẻ mà bạn đoán được việc. Quẻ có thể là ba đồng xu hay là bất cứ thứ gì mang thông tin cho bạn. Bây giờ tôi hướng dẫn bạn một phép xem không cần gieo quẻ và phép này tuyệt đối chính xác vì quẻ này tự hiện trong tự nhiên, đất trời gieo cho bạn, tuyệt đối đứng ngoài chủ quan của bạn.

Quẻ thứ nhất: Quẻ địa danh.

Tôi dẫn người bà con đi hỏi vợ, người này tuổi Tý, địa danh đi qua để đến chỗ nhà vợ tương lai là Ngọ Khổng. Tý Ngọ tương xung, tôi ngán ngẩm lắc đầu. Đi vẫn đi nhưng trong lòng đã có ý thức chờ nghiệm. Hôm đầu đến nhà gái đường từ đê xuống đổ đất sét đang làm dở, rất lầy lội. Khi về tôi nói: sự việc của anh rất khó thành. Đến nay thì cô kia vừa lấy chồng, tất nhiên không phải lấy người bà con tôi.

Quẻ thứ hai: Quẻ hoa quả.

Tôi có người bạn, trước khi xin việc ở chỗ nào thường mua hoa quả đến ra mắt. Quả ngon hay dở, được mọi người khen hay chê sau này đều ứng với tình hình công việc ở đó của chị. Khi nghe chị kể chuyện, tôi bảo: chị không cần học Dịch nữa, chị đã là một cao thủ dịch lý rồi.

Quẻ thứ ba: Quẻ hổ bông.

Vợ chồng bạn tôi chụp ảnh có ba người, hai vợ chồng và cháu đầu. Hôm tôi đến chơi, hai người hỏi tôi đoán bao giờ họ có con tiếp. Tôi bảo năm Canh Dần sẽ sinh thêm một đứa. Đến khi ứng nghiệm hỏi tại sao thì tôi trỏ vào ảnh. Trong ảnh thì bé đầu tay ôm một con hổ bông, mà năm sắp tới có năm Canh Dần là gần nhất nên tôi tiện mồm đoán vậy.

Quẻ thứ tư: Quẻ chùa một cột.

Đến nhà bạn chơi, tôi nhìn qua căn nhà hỏi: bố anh là con trai duy nhất à? Anh ta nói đúng vậy, sao biết hay vậy. Mấy thầy phong thuỷ đi cùng không giải thích kiểu gì ra. Tôi chỉ vào các bức hình trên tường. Không hiểu vì cớ gì, trong nhà treo đến gần mười ảnh chùa một cột. Có thể do tâm cảm ứng của ông cụ mà ông cụ mang về treo lên, thấy tượng giống đời mình vậy ta.

Trên đây là những chuyện xảy ra trong thực tế, độc đáo và linh hoạt. Kể vậy chỉ nói lên điều tôi muốn nói với các bạn bói Dịch là: cần hết sức linh hoạt đón nhận Thập Ứng từ xung quanh chứ đừng chúi mũi vào trang sách. Chân lý nằm chềnh ềnh ở những sự rất thường. Và cuối cùng, để ứng quẻ như thần bạn cần thêm một thứ nữa. Đó là May Mắn.

….

TRỤ CỘT

Đời người có mười hai nhân duyên. Lá số có mười hai cung. Mỗi người có một trọng điểm khác nhau. Có người lấy tài nghệ làm trụ cột nâng cả cuộc đời. Có người lại lấy cha mẹ làm điểm tựa. Có người lại nhờ chồng làm trục xoay vần con tạo. Có người lại nhờ tiền nhờ con. Thì cảnh mỗi người không giống nhau. Tục ngữ bảo là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ai dùng trụ cột gì thì người ta bồi đắp trụ cột đó. Vào mệnh tài quan thì mình chủ động kiến tạo tung hoành. Không thì phải gián tiếp. So chi tiết một cung thì bạn này tài năng hơn bạn kia, bạn này xinh đẹp hơn bạn kia, nhưng so tổng thể thì đời chưa biết ai hơn ai. Có cô thời đi học, kết quả đủ gọi là phổ thông đại chúng vui vẻ, nhưng trời sinh khả năng chăm sóc và lòng nhân hậu, lấy chồng và chồng làm trụ cột. Tài của cô không thể hiện thời đi học vì mệnh tài quan yếu. Tài của cô là tài làm vợ. Nhưng cũng có cô giỏi giang tháo vát, hai vai gánh cả giang sơn, ông chồng bộ đội về hưu hậu thủ. Thầy bói bảo tuy ông này không làm ra tiền nhưng bỏ ông ta khỏi làm ăn vì ông ta nhị hợp Hoá Lộc về thê. Về tâm linh thì tôi không biết đúng vậy không. Nhưng về chuyện đời thì đơn giản là khi cô này xông pha thì có ông chồng hậu thủ ở nhà lo nhà chăm con, thế là ổn chứ gì đâu.

Cũng có người sinh ra làm Thái Tử, trụ cột của họ không phải khả năng chuyên môn hay là gì mà chỉ đơn giản là sống khoẻ. May mắn thì do trời rồi khỏi lo. Họ đi đánh bạc cắm cả máy bay rồi có người chuộc về. Bạn không so được với họ nếu bạn không phải Thái Tử. Mà mỗi người chức năng nhiệm vụ khác nhau bạn so làm gì. Tay chân mình dài ngắn có giống họ đâu. Cho nên Phật nói tuỳ duyên hoá độ.

Tử Bình thì chọn dụng thần. Nghĩa là sao? Thập thần là mười lĩnh vực. Là chọn lĩnh vực mà dùng. Thập thần có năng lượng khác nhau. Lĩnh vực nào quan trọng, con người có xu hướng lựa chọn cho cuộc nhân sinh được cân đối. Lá số tử vi có mười hai cung. Người ta chọn cung họ thấy lý tưởng mà theo, gọi là cung trọng điểm. Ví dụ người tu như Giáo Hoàng John Paul II ông chọn cung Tật để dụng. Trong 12000 người cùng lá số, sự lựa chọn của mỗi người không giống nhau. Lý tưởng của mỗi người có khác nhau. Trung bình 1000 người chọn một ô. Bạn cần định cung trọng điểm khi xem số cho người ta. Thọ yểu vẫn theo mệnh, nhưng trọng điểm đời người đôi khi lại không ở mệnh thân. Thường thì theo vài mô hình đời người. Như người tu đa số chân tu họ tu Tật.

Mỗi người mỗi khác nhau. Vì khác, nên chúng ta so bì làm gì. Cùng lắm đối chiếu để học cái hay tránh cái dở của người ta thôi.

Và khi trụ cột gãy đổ. Thì cả bầu trời phải sập.

Vậy trụ cột của bạn là gì?

….

NGÔI SAO CHỦ MỆNH

Xem vận chết nằm trong Tử Vi Hắc Cách, cơ bản bị chôn vùi, chỉ còn vài điểm sáng nhỏ như dưới đây. Chúng ta qua vận chết học được nhiều bài học, chứ tính được thì cũng chẳng vui gì đâu bạn, tin tôi đi.

Có nhiều cách xem vận tháng và vận ngày khác nhau. Nhưng bạn hãy chú ý điều này: cơ bản thì ứng kỳ vận chết phổ biến sẽ như sau: vận tháng sẽ rơi vào cung mệnh, vận ngày sẽ rơi vào ngôi sao chủ mệnh. Mệnh đế vương ông trùm thường chết vào ngày Tử Vi Thiên Phủ. Tháng qua đời có thể rơi vào nhiều cung khác nhau. Nhưng thường rơi vào cung mệnh và tật, rơi vào cung mệnh hàm ý người đó mất là đúng mệnh. Ai chết vào tháng nhập mệnh thì đừng băn khoăn, sự ra đi đó là số phận vẫy gọi. Tháng mất rơi vào cung tật hàm ý người đó mất vì trả nghiệp. Tiểu vận năm qua đời cho biết nguyên nhân cái chết, thường thì cũng rơi vào mệnh. Như tiểu vận qua đời của công nương Diana rơi vào cung phu, cũng là điều kì bí củng cố cho lập luận chồng cũ của bà liên quan tới cái chết của bà.

Phía trên là những mô tả thường gặp. Nếu bạn nghe thấy lạ, thì bạn chưa biết xem tử vi. Qua đó ta thấy cái oái oăm của tử vi là chúng ta biết chắc chắn ngôi sao chủ mệnh của chúng ta khi chúng ta nằm xuống. Và khi đó, biết để làm gì ngoài nghiệm lý cho đời sau?

Sau khi bạn biết ngôi sao chủ mệnh, bạn quay lại các vận quét vào ngôi sao chủ mệnh. Bạn sẽ thấy kinh hoàng, và bạn sẽ hiểu tử vi hơn.

Còn bằng cách nào đó (đa phần là nghiệm lý), bạn biết được ngôi sao chủ mệnh của mình rồi, thì chúc mừng bạn. Và nếu đó không phải là Tử Vi Thiên Phủ thì xác suất làm vua của bạn rất thấp. Nếu là Nhật Nguyệt thì số làm thầy làm chủ của bạn rất cao. Ngôi sao này mỗi phái một tên gọi khác nhau, nhưng tính chất của nó có thể mô tả cô đọng đời bạn.

Vì sao lại như vậy? Vì theo truyền thuyết khi người ta mất, mười hai cửa họ sẽ đi qua một cửa để rời mặt đất về bầu trời. Trong nhiều vì sao, họ sẽ trở về với một vì sao. Đó là ngôi sao chủ mệnh.

….

LẦM SÂU THÌ NGỘ SÂU

Lầm sâu thì ngộ sâu

Cực ác gần cực thiện

Tiểu nhân thì hiểu đời

Người trời thì hiểu đạo

Hạnh phúc vì qua nạn tai

Thấy đúng vì đã bỏ sai

Ái tình sinh khổ hận

Thích khen thì sợ tiếng tai

Có Đạo thì cũng có Đời

Đời không muốn thấy Đạo truyền ở đâu

Công việc có chương trình

Mà chuyện tình theo giao ước

Đến rồi ngỡ chưa đi

Thu rồi lại phải chi

Chuyện đời vay trả trả vay

Vay xong lại trả trả xong hết đời

Thấy ngọt vì từng biết cay

Mà chấp nhận cay vì từng hưởng ngọt

Thời thịnh dễ tạo sai lầm

Và thời thăng trầm thì lại hay giác ngộ

Giàu sang hay vô độ

Túng thiếu dễ làm liều

Ngu dốt hay kiêu

Biết điều lại là trí tuệ

Đại trí trông như ngu

Ngồi tù thì lại rảnh

Khi xưa còn khoẻ thì nghèo

Mà bây giờ rủng rỉnh lại teo mất rồi

Khi xưa còn khoẻ thì ngồi

Bây giờ run rẩy lại muốn trèo đồi vượt sông

Ai cũng từng là thằng

Bây giờ mới trở thành ông

Ai bây giờ là ông

Có thời cũng từng là thằng

Khi xưa ông cũng là thằng

Vài phen biết đổi nhập nhằng lên ông

Bây giờ ông đã là ông

Rồi vài phen biến đổi thì ông lại trông như thằng

Tuổi đi gái gú được thì ngồi nhậu nhẹt

Đến tuổi ngồi nhậu nhẹt thì lại đi gái gú

Tâm bão thì cực tĩnh

Dưới biển là dung nham

Chơi mãi sẽ phải làm

Mà làm nhiều rồi phải nghỉ

Khi mê tiền chỉ là tiền

Đến khi tỉnh ngộ trong tiền có tâm

Khi mê dâm chỉ là dâm

Đến khi tỉnh ngộ trong dâm có tình

Đông qua thì xuân tới

Khổ tận sẽ cam lai

Bĩ cực rồi sẽ Thái

Cực ái cũng cực sân

Nói Nhân sinh ra Quả

Nhưng Quả cũng là Nhân

Âm và Dương xoay vần

Chân ở ngay trong Giả

….

ALAN TURING-THIÊN TÀI MỆNH YỂU

Alan Turing, nhà khoa học máy tính, nhà toán học thiên tài người Anh, 16 tuổi đã thấu hiểu các ý tưởng của Einstein, đồng sáng lập IBM, người tạo ra một loạt các công trình về toán học máy tính được dùng hiện nay. Tổ hợp bát tự của ông có nét giống ông Ngô Bảo Châu của Việt Nam với tổ hợp NHÂM BÍNH CANH. Năm tháng thì hai người giống nhau, Alan sinh trước 60 năm. Ngô Bảo Châu sinh ngày Canh Dần, còn Alan sinh ngày Canh Ngọ, nên đời Ngô Bảo Châu không thê thảm bằng nhưng cũng kém ngầu hơn so với Alan, Alan một tý xung hai ngọ. Ngoài ra tổ hợp bát tự của Ngô Bảo Châu có nhiều nét giống vua Bảo Đại. Thế đứng chính tinh của lá số Ngô Bảo Châu trùng với thế đứng chính tinh vua Bảo Đại. Ngô Bảo Châu NHÂM BÍNH CANH QUÝ. Bảo Đại QUÝ NHÂM BÍNH CANH.

Thế mới thấy, sự tình thế gian không phải không có trùng hợp kì bí. Và phải chăng tài năng toán học được mã hóa trong lá số? Đây là câu hỏi cho người ngoại đạo thôi, với giới mệnh lý thì đó là đương nhiên.

Quay trở lại lá số Alan Turing.

Mệnh Thái Âm hãm ở tị, thuộc cách cục Nhật Nguyệt song Lộc Xương Khúc Khôi Việt nên thông minh tuyệt đỉnh, phạm Hỏa Linh Hình Riêu nên ông là người có nét quái dị, nhưng Hỏa Linh hợp Nhật Nguyệt nên đốt cho Nhật Nguyệt phát huy rực rỡ. Bạn thấy tất cả các thiên tài máy tính đều có Hỏa Linh, Bill Gates thân có Linh Tinh, mệnh Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt là bộ não còn Hỏa Linh chính là công nghệ điện lửa máy tính. Là người đàn ông, tức phần cứng của Alan là nam, nhưng mệnh Thái Âm Riêu, Đào Hồng Riêu Hỏa nên ông là người đồng tính tức lỗi phần mềm. Tuy nhiên, không gì cản nổi thiên tài sáng tạo của Alan từ thuở nhỏ cho đến lớn. Không chịu học đều các môn mà chỉ học toán và khoa học nên không được nhận học bổng vào trường lớn. Alan học trường làng và vẫn ngầu như thường. Nói chung tôi nghĩ đối với thiên tài thì trường lớp chỉ là chỗ đến cho vui thôi, và bằng cấp là giấy dán tường, nội lực thực sự nằm ở bên trong, nhất là những môn nặng về logic.

Tam hợp mệnh tài quan của Alan nằm trong thế Thiên Không. Đặc trưng của những người thuộc tam hợp Thiên Không là bùng phát ngắn ngủi. Tưởng Giới Thạch cũng Thiên Không nhưng không cư mệnh mà cư tài, bùng phát và suy tàn rồi vẫn giữ được mạng sống. Trong bài hát Bến Thượng Hải có câu “oanh liệt đó suy tàn ngay đó” là nói Thiên Không. Napoleon Bonaparte thì Thiên Không đóng tại mệnh, mà mệnh thân đồng cung nên sức ảnh hưởng của Thiên Không dữ dội, bùng phát và lụi tàn.

Sau khi những thiên tài qua đời, người ta cũng chỉ nhớ tới tư tưởng và công trình họ để lại, chứ không ai để ý Alan từng quất bao nhiêu giai hay bao nhiêu gái. Từ Hy Thái Hậu xoạc bao nhiêu giai một đêm. Vì chẳng để làm gì. Nhưng với đương đại lúc đó, thì ngay cả bà Nữ hoàng cũng nhúng tay can thiệp chuyện đũng quần của một thiên tài toán học. Nói chung, không chỉ Hoàng gia Anh mà Hoàng gia nào cũng bảo vệ đạo đức bằng những cách phản đạo đức nhất. Vì đó là Hoàng gia, một biểu tượng không có mặt trái. Theo lý âm dương thì có phải sẽ có trái. Không có mặt trái nghĩa là cái trái nó đã bị giấu đi.

Thuở đó, thì đối với Hoàng gia Anh việc quan hệ đồng tính là một việc vi phạm đạo đức nghiêm trọng và buộc phải loại trừ. Cho nên Alan bị xét xử và bị thiến bằng hoocmon. Nhưng bản thân Alan cho rằng đó là việc bình thường, và xã hội nên chấp nhận điều đó. Đó chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường. Thiên tài họ thuần tự nhiên, còn người đời thì đầy ràng buộc lề lối luân thường. Tất nhiên, phải có cương thường thì mới duy trì được xã hội, cho nên cho dù Nữ hoàng Anh có cách nghĩ tiến bộ như Alan chẳng hạn, thì bà vẫn phải xử Alan để răn đe và làm xoa dịu xã hội. Ngày nay, chúng ta nhìn lại thì thấy việc kỳ thị người đồng tính là nhảm nhí, vớ vẩn. Chính những người kì thị mới là bọn bệnh hoạn và kém văn minh. Nhưng cũng buồn cho một thiên tài như Alan, khi mà bị giáo lý cùng đạo đức xã hội bó chặt hai chân, ra đi quá sớm ở tuổi 43.

….

THIÊN PHÁP VÀ NHÂN PHÁP

Những gì thuộc về trời đều đi thuận. Vòng Thái Tuế luôn đi thuận. Vòng trường sinh nạp âm mệnh đi thuận. Luật trời vận hành bất chấp ý thích và ý ghét của con người. Người tốt hay người xấu rơi từ độ cao nghìn mét xuống đều chết. Người tốt hay người xấu đều sinh lão bệnh tử. Người tốt hay người xấu đều có tam độc ngũ uẩn. Người tốt hay người xấu đều chịu chung quy luật về thời gian, cho dù đó là Đức Phật uống nhiều nước. Cho nên Đạo đức kinh có câu thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó rơm. Hàm ý là luật trời vận hành bất kể cảm xúc và mong muốn của con người. Lắm lúc ngẩng mặt lên trời có người than: sao ông bất nhân quá, hay là ông không có mắt à. Không cần mắt. Hệ thống vũ trụ tự vận hành theo quy luật bất biến. Lấy lửa dí vào người thì ai cũng nóng. Thế thịnh suy bĩ thái vào đó ai cũng như ai.

Nói rông dài vậy để nói rằng tử vi cơ bản có hai pháp môn. Pháp môn hàng thiên và pháp môn hàng nhân. Pháp môn hàng thiên để xem thượng hạ cách, độ số của lá số, thăng trầm của thời vận. Pháp môn hàng nhân để xem chuyện con người, cưới hỏi sinh nở ốm đau, những chuyện lặt vặt.

Bên tử bình, Vương Khánh cho rằng có ba pháp môn: thiên địa nhân. Thiên pháp dùng âm dương phân định thượng hạ cách, sang hèn. Địa pháp định cục xem được tài năng tuyệt kỹ đời người. Nhân pháp dùng xem chuyện hoạt động thường ngày của đời người. Bạn đọc thêm các bài viết của Vương Khánh. Ý cũng là có những cách xem định đại cuộc thì rất đúng nhưng không xem được chuyện vặt vãnh. Có cách xem ứng chuyện vặt như thần nhưng hỏi độ số sang hèn trong xã hội thì lại mù tịt. Những thầy giang hồ cần nhân pháp để tư vấn cụ thể chi tiết cho thân chủ. Giới thái bốc thì họ lại không hứng thú với chuyện lặt vặt, coi chuyện cao thấp thăng trầm mới là thú vị. Ví dụ xem số vĩ nhân chỉ cần biết vận nào phát vận nào bại. Không cần biết cưới xin hay cha mẹ mất năm nào. Nhưng người thường thì chuyện sinh hoạt xã hội quan trọng hơn. Họ có điều hành tổ chức hay tập đoàn đâu mà ngại thăng trầm bĩ thái, hàng ngày có cơm ăn áo mặc là đủ vui, chuyện cứu thế hay giải thoát là chuyện quá xa vời. Thậm chí với họ, lo chuyện vĩ mô là dở hơi. Thiên pháp xem vận phải nói là lạnh lùng như luật trời. Trời thả loài người vào một khu vườn, có quậy gì ở đó thì quậy, đến lúc lại bắt đi. Khu vườn đó là khu vườn Tư Tưởng.

Và không có bất cứ một sao lẻ nào có khả năng xem độ số cao thấp. Độ số cao thấp do quy luật khép kín một vòng quy định. Đời người lên xuống chỉ một nhịp. Một dải vận lên xuống chỉ một nhịp hình sin là hết đời. Trong sóng lên có thể có sóng nhỏ lên xuống nhì nhằng nhưng đại cuộc vẫn là lên. Trong sóng xuống có sóng nhỏ lên xuống nhì nhằng mới là xuống. Xem lá số những người có sự kiện lên xuống như ông Đinh La Thăng, điều hứng thú duy nhất với tôi đó là chiêm nghiệm nhịp đời lên xuống, chứ còn ứng kỳ lặt vặt rồi thiện ác đúng sai tôi không quan tâm. Khi thịnh có thể làm mọi chuyện, khi suy chỉ làm được một chuyện. Chìm đắm vào những vận lặt vặt sẽ đánh mất cái nhìn đại cục.

Tử vi ngày nay tôi cho rằng đã đi vào chi tiết mà đánh mất nguyên thần của nó, do nhu cầu thị trường. Những gì đơn giản nhất như vòng Trường Sinh mệnh bị lãng quên. Trong khi Bill Gates và Lý Tiểu Long mệnh kim đơn giản phát trong vận kim, Tưởng mệnh thổ phát trong vận thổ, Kennedy bại khi thổ tuyệt, John Lennon tử khi liệt hoả đốt kim, vậy thôi. Và vòng trường sinh nạp âm mệnh thì luôn đi thuận, vì đó là hàng thiên. Sang đến trường sinh cục đó là hàng nhân rồi nên có thuận nghịch. Nhiều người không hiểu chỗ này cứ kêu oai oái sao trường sinh cục lại có thuận nghịch. Những cơ bản đó không hiểu thì cao siêu ở đâu.

Tứ hoá Tử Vân không dùng tiểu vận chỉ dùng thái tuế là có ý nhắm tới thiên pháp. Vận tháng vận ngày cũng cứ lạnh lùng đi thuận, đó là nhắm tới thiên pháp. Hay có phái an Hoả Linh cứ theo chiều thuận, bất kể nam nữ, cũng là hướng tới thiên pháp. Họ không sai đâu, khi bạn hiểu thiên pháp nhân pháp khác nhau.

….

PHƯƠNG PHÁP

Qua phương pháp xếp rubik lạm bàn phương pháp học tử vi. Khối rubik 3x3x3 có sáu mặt, tại thời điểm khởi đầu và kết thúc là trật tự, bất kể sắp xếp nào còn lại cũng là hỗn độn. Mục đích của trò chơi là sắp xếp lại trật tự từ hỗn độn. Theo lý thuyết thì n đường xoay gây hỗn độn thì n đường xoay ngược lại sẽ tái lập trật tự. Nhưng đây chỉ là lý thuyết chứ không khả thi. Vì với người chơi cần có trật tự lộ trình nhất định để tìm tới điểm đến. Từ nhu cầu đó, xuất hiện phương pháp xoay dành cho mọi người. Phương pháp này tái lập từng tầng từng tầng. Từ tầng một tầng hai đến tầng ba, và thường đặt mặt trắng lên trên cùng.

Cái hay của tư duy phương tây là công thức hoá mọi bước. Và muốn công thức hoá thì đầu tiên phải xác định và cố định vấn đề. Xác định được mục tiêu nhưng không cố định được thì giống như bắn con chim đang bay, lúc trúng lúc trượt. Mình có thể bắn trúng nhưng không chỉ được cho người khác bắn trúng. Mọi trường hợp của rubik được xác định, các trường hợp khác được quy về trường hợp đã ấn định một cách nhẹ nhàng. Sau khi xác định được những vấn đề mẫu ví dụ A B C D. Thì đây là một tập hợp toàn vẹn. Tức là kiểu gì cũng chỉ nằm trong những trường hợp này. Tiếp theo là các công thức để giải quyết từng trường hợp. Các công thức lại được xây dựng trên những nền tảng dễ nhớ nhất, là quy tắc bàn tay trái và quy tắc bàn tay phải. Hai quy tắc này là công cụ giải quyết mọi vấn đề. Nếu làm một lần chưa được thì làm nhiều lần sẽ giải quyết được vấn đề.

Có nhiều cách giải ngắn hơn nhưng đa tạp. Vì sao họ lại chọn cách giải đường dài hơn. Đơn giản vì nó có quy luật nên ổn định và dễ lần theo.

Ví dụ một người đi 100km với những điểm trung gian xác định. Có thể là mấy chục điểm. Cũng sẽ nhanh hơn Người đi 50km mà vừa đi vừa dò hỏi, thậm chí đi xong không nhớ được lộ trình mình đi. Đi chỉ cần đến đích thì bất kể lộ trình. Như quân sự chỉ cần thắng đã còn lại tính sau. Kể cả là ăn may. Nhưng điều đó vô nghĩa hoàn toàn trong giáo dục. Giáo dục là dạy được mọi người làm điều mình làm được. Và phương pháp có thể được tái lập bởi bất cứ ai. Phương pháp là đơn giản và dễ hiểu nhất.

Cho nên các phương pháp tử vi cần đạt hai yêu cầu:

1. Tạo được mô hình đầy đủ các vấn đề. Có thể là 12, có thể là 36, có thể là 60, hoặc 72. Nhưng phải kín. Kín như ngũ hành. Kín như bát quái.

2. Giải quyết được từng vấn đề trong mô hình

Đây là vấn đề của người lập thuyết. Ứng dụng là việc của người dùng. Cho dù mô hình chỉ đơn giản là 5 yếu tố, nhưng hoàn thiện. Còn hơn có hàng trăm yếu tố mà chưa hoàn thiện. Giống như kỳ công tạo ra khẩu súng bắn trúng con ruồi xa hàng trăm km. Trong khi mấy con ở gần lại bắn trượt. Mà chỉ quạt một vỉ lại trúng chục con ở gần. Hoàn toàn phí công và vô nghĩa. Dù mô hình 5 yếu tố đơn sơ phải chấp nhận sai số nhất định, còn hơn các siêu mô hình với hiệu dụng không hơn lại còn lủng củng.

Và khi bạn xác định được các yếu tố đúng, dù nó chưa đủ. Như thuyết Thái Tuế, nó đúng đã. Hành mộc vượng phương đông là chắc chắn nó đúng đã. Nắm chắc cái đúng và xử lý các yếu tố còn lại sẽ tạo ra sự tinh tấn. Những cái đúng không thể bị nghi ngờ khi sai. Sai vì cần ít nhất ba yếu tố để xác định một vấn đề. Một đúng là chưa đủ. Còn hơn trong tay bạn không có một công cụ đúng nào để sử dụng.

Không nên cầu kỳ tỉ mỉ quá mức cho cái gì. Theo nguyên tắc dạo cạo Occam, khi tăng thêm nhiều công cụ nhưng cái đúng thêm không đáng kể thì không đáng. Thà chấp nhận sai số để được gọn nhẹ phương pháp còn hơn. Đó là lí do vì sao chỉ dùng bốn trụ năm tháng ngày giờ chứ không dùng thêm phút giây.

Và khi yên tâm về pháp rồi thì nhởn nha đoán xong bỏ đó đi chơi thôi. Không nên quá tham lam. Rồi bạn sẽ thắng sau cùng với luật trung bình. Trong khi bạn luôn nhẹ đầu hơn vì sự gọn nhẹ của phương pháp.

….

THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT-SỰ TẦM THƯỜNG VĨ ĐẠI

Phương pháp xếp Rubik có nhiều, nhưng tổng quát thì có hai loại thôi. Đó là phương pháp nhiều bước thì từng bước đó đơn giản, còn phương pháp ít bước thì từng bước đó phức tạp hơn. Nhìn tổng thể thì bạn thấy không khác gì, nhưng nhiều người họ thích phương pháp ít bước, để mỗi bước đó họ phải ôm cả một rổ thao tác và phải nhớ nhiều trường hợp hơn. Giữa hai phương pháp 5 bước và 7 bước, tôi chọn phương pháp 7 bước với các nội hàm đơn giản dễ nắm bắt. Và nếu đi truyền thụ, tôi cũng sẽ truyền thụ phương pháp 7 bước. Giống như khi thầy giáo viết đề toán lên bảng, một sinh viên lên bảng cầm phấn và đứng thộn ra một lúc rồi viết kết quả cuối cùng. Cả lớp cho rằng sinh viên đó giỏi. Tôi cũng đồng ý là khả năng tính nhẩm và trừu tượng của bạn đó tốt, nhưng tôi cho rằng kiểu làm đó là vô nghĩa trong phát triển cộng đồng. Tất nhiên, mục đích của anh sinh viên chỉ là đáp án thì ok. Còn với đại chúng, nên viết tuần tự từng bước rõ ràng, để các bạn giỏi như kém có thể bám theo, hiểu được và kiểm tra được, đó mới là giáo dục cộng đồng. Ngay cả người giỏi trong lúc đầu óc không minh mẫn cũng có thể kiểm tra từng bước xem mình sai ở đâu.

Ngày nay, cả thế giới hướng tới sự siêu phàm kể cả mấy người học tử vi, cũng hướng tới những kiếm chiêu siêu phàm, để xem được vài lá số thượng cách mà bó tay với các lá số đại chúng. Lá số thượng cách có tam hoa tụ đỉnh, dễ xem. Lá số thường nhân tam hoa phân tán, tản mác, khó xem. Phân tán thì họ mới là thường nhân. Nên tôi rất thích những người xem số sai 100%, vì cách xem của họ rất nhất quán, chỉ thay đổi cách nhìn là 100% sai thành 100% đúng. Lầm sâu thì ngộ sâu. Với những người xem lúc trúng lúc trượt mới là khó sửa cho họ. Vì phương pháp của họ vá víu nhập nhằng.

Quay lại câu “đại phú do thiên, tiểu phú do cần” của các cụ nhà ta hay nói. Nghĩa là giàu lớn thì do trời, còn giàu nhỏ do cần cù. Như Bill Gates là tỷ phú hàng Thiên vì ông ta nắm được thiên thời, hay Trương Gia Bình sáng lập FPT là nắm thiên thời của Việt Nam. Jack Ma là người nắm thiên thời của Trung Quốc, sáng lập ra thứ xã hội đều cần nhưng chưa có nên chắc chắn thành công. Bây giờ có cho làm lại thì nghìn ông Bill Gates hay nghìn ông Trương Gia Bình cũng không làm được. Cùng lắm ngồi viết thuyết hay rao giảng.

Bát chánh đạo của đức Phật cũng là con đường bách phát bách trúng, nghĩa là cứ làm đúng vậy là thành Phật, áp dụng cho mọi thường nhân. Tiểu phú do cần hàm ý cứ chịu khó làm việc sẽ đạt được thành công nhỏ. Thành công nhỏ là chắc chắn không đói. Còn kính thưa các bố các mẹ làm ít, chơi nhiều rằng cứ vậy thì không sớm thì muộn cũng bại, mà không bại tiền thì cũng bại sức. Nhà giàu phú gia địch quốc cũng vô nghĩa với cộng đồng, cái giỏi nhất là tiêu tiền, không lẽ đi hướng dẫn cộng đồng cách tiêu tiền, cộng đồng làm gì giàu như nhà bạn để tiêu tiền giống bạn. Cho nên Bát Chánh Đạo là phương pháp thấp nhất, đủ thấp nhất để mọi chúng sinh có thể bước lên. Và đặc cấp cao thủ, tôi nghĩ không phải là người đạp cành lau vượt sông. Mà là người vẽ đường cho bất cứ ai cũng có thể vượt sông được. Và người vẽ ra quy luật cho cả vũ trụ này đương nhiên là người hiểu rõ quy luật của vũ trụ này. Đó thực sự là siêu việt.

Quay lại tử vi cho bạn xem sự tầm thường được rèn luyện theo phương pháp đúng sẽ thành vĩ đại ở sao Khôi Việt. Thường thì xem số, nếu mệnh thân có Xương Khúc, ngoài trường hợp đặc biệt bị phá cách thì đa phần đó là người có tài học, là người học giỏi. Nhưng khi bạn xem số, có người không có Xương Khúc mà văn bằng cũng cao, bạn soát thật kỹ thì thấy Khôi Việt Quang Quý. Nếu bạn luận Khôi Việt là bằng sắc, đó là cách luận của phàm phu tục tử. Cao thủ họ sẽ hiểu rằng Khôi Việt là chính khí, Quang Quý là sự sáng suốt. Người có Khôi Việt Quang Quý thì bản thân người đó họ chăm chỉ thực hành đúng những gì thầy cô dạy, những gì trưởng bối dạy. Những người đó thành công của họ do thực hành và đi theo cái đúng, chứ về tài hoa tự thân thì không bao giờ bằng người Xương Khúc. Cái này là tinh hoa tử vi, bạn cần nắm rõ. Chứ đừng thấy ai có bằng sắc là nghĩ họ tài hoa. Nhiều người tài hoa không có bằng sắc cao, và cũng không thành công. Cho nên bạn sẽ gặp những mẫu người được nuôi dạy tốt, có trưởng bối giỏi, họ đơn giản là lặp lại những gì người thành công đã làm nên họ thành công. Đó chính là tính quý nhân đi kèm của Khôi Việt. Thông thường, mẫu Khôi Việt họ sẽ đi theo một đại ca lớn, đi vào một tập đoàn lớn, họ thích những gì hoành tráng và chính quy. Nhưng về sáng tạo, bạn đừng kì vọng những người này, họ rất cứng nhắc và máy móc. Họ hay, họ nhanh vì họ được học cái đúng từ đầu. Chứ nói sáng tạo với họ thì bằng không. Nhược điểm của họ là cứ đi mãi một con đường, rất bảo thủ cứng đầu. Cho nên Khôi Việt ứng với lãnh đạo đứng đầu. Lãnh đạo là phải bảo thủ kiên định, hơi tí dao động không thể làm đầu lĩnh. Cho nên Khôi Việt hóa giải Hóa Kỵ. Khôi Việt hóa giải sự thị phi của Hóa Kỵ bằng chính khí. Khôi Việt hóa giải sự mê mờ của Hóa Kỵ bằng kiên định. Hóa Kỵ sai thì Khôi Việt đúng. Khôi Việt cần đi với Quang Quý thì sẽ được sự sáng suốt của Quang Quý dẫn đường làm giảm bớt sự cố chấp cứng đầu của Khôi Việt.

Trong phép hóa giải Không Kiếp bằng Khôi Việt Quang Quý, tôi đã từng nói rồi, bây giờ nhắc lại. Khôi Việt là chính khí, là khôi giáp của quân chính quy, Quang Quý là thông minh là sự sáng suốt. Đi với những sao này, Không Kiếp từ nên côn đồ tán loạn thành một anh hùng truyền thuyết. Tôn Trung Sơn là một ví dụ về Không Kiếp gặp Khôi Việt Quang Quý.

Thái Tuế chưa tuổi gì để so bảo thủ với Khôi Việt. Thái Tuế bảo thủ về quan điểm, nhưng Khôi Việt bảo thủ về cả con đường. Thái Tuế mới là cái mồm, thì Khôi Việt là cả cái đầu.

Nếu tóm tắt về Khôi Việt, tôi dùng một chữ Chính. Tóm tắt về Thái Tuế, tôi dùng một chữ Trung.

Nếu có dịp tôi sẽ nói về chủ nghĩa thần tượng mù quáng của sao Cự Môn.

….

CUỘC TÌNH THIÊN KHÔNG CỦA NGÂN HỒNG CÔ NƯƠNG

Ngày xưa, có hai sĩ tử, một là Lưu Dung 35 tuổi con nhà đại quan, hai là Lý Kính 27 tuổi con nhà thôn dã. Hai người tài cao muốn lập công danh, nên đến kinh đô ứng thí. Tài mến tài nên gặp nhau kết nghĩa anh em. Hai ông nhà quê lên kinh đô thi, chưa biết luật chơi chốn phồn hoa, lại nghĩ mình tài cao vào thi ngon đây. Ai dè gặp một phen diệu thủ không không (bàn tay kỳ diệu), các quan bán đề thi ra ngoài. Hai anh em trượt chỏng vó.

Tại hoàn cảnh này, hai người bắt đầu thể hiện tính cách của mình. Lý Kính thì bi quan than vãn, nhưng Lưu Dung thì không, anh quật khởi và đầu trò rủ thằng em đi kiện. Mà kiện được thì phải mai phục úp được ông vua rồi làm loạn cả lên. Càn Long biết chuyện, sai thanh tra sự việc và trảm các quan lộ đề. Hồi xưa, bộ luật rất đơn sơ, nên khung hình phạt cũng ít mức. Lộ đề là trảm. Cả nhà lưu đày hoặc làm nô lệ, miễn bàn.

Sau đó, Càn Long cho thi lại. Và các thí sinh mua đề đã làm một phen kinh hoàng triều cương với những bài văn thơ vịt bầu của mình. Đương nhiên, thi cử nghiêm ngặt thì người tài vươn lên và Lưu Dung giữ vị trí quán quân.

Tình tiết Càn Long thua cờ nhường vợ, và sau đó lại để tay thắng cờ mình lên làm Trạng Nguyên thể hiện tính cách anh hùng mã thượng của tay chủ tướng, đồng thời thể hiện sự anh minh chí công vô tư của một vị vua, có thể nói đây là thời Tử Vi cư ngọ. Vương pháp là trụ cột nâng kèo giữ mái vương triều. Trụ cột gãy là cả vương triều sụp đổ. Trung tâm vận hành vương pháp là hoàng đế, cho nên gọi là quân chủ. Vì thế thời phong kiến cần hoàng đế anh minh, và Càn Long thể hiện đặc sắc vai trò minh quân như vậy. Bạn cũng biết là Bao Thanh Thiên Bao Chửng, tay cầm thượng phương bảo kiếm, tay đập bàn, miệng hét, tung hoành xử án, trảm đầu quý tộc rụng như sung là bởi vì sau lưng có Tống Nhân Tông ủng hộ. Chứ Tống Nhân Tông không chống lưng thì 9 vạn Bao Thanh Thiên cũng nghỉ khỏe, cái thân chưa chắc lo xong chứ đừng nói đánh án. Nói chung, không ai muốn trảm người cả, kể cả Tống Nhân Tông hay Bao Chửng. Nhưng không giữ chính pháp nghiêm minh thì thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn thì còn nhiều người chết hơn. Đánh chửi nhau suốt ngày, khỏi làm ăn sản xuất. Đó là lý do tại sao phải giữ chính pháp.

Lưu Dung và Lý Kính là hai mẫu hình mệnh lý. Cuộc đời Lưu Dung lý trí, cương nghị thẳng băng. Ông ta xử thế cũng rất chính quy gãy gọn không lằng nhằng. Lấy vợ cũng một ván cờ là định cuộc. Gặp khó khăn thì vươn lên không buông bỏ. Ông ta là biểu tượng của chí dương chí cương.

Còn Lý Kính thì thiên về cảm xúc, khi ngồi ôn thi thì nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc vang động không gian nhưng Lưu Dung nghe thấy mà không động tâm còn Lý Kính nghe thấy và động tâm, cho dù Lưu Dung xử lý thì cách xử lý cũng chắc chắn khác cách xử lý của Lý Kính. Lý Kính nghe thấy và động tâm nên anh đi tìm hiểu người con gái đó là ai và bắt đầu hành trình định mệnh của mình.

Cô gái đó là Ngân Hồng, bố cô để lộ đề thi và bị Càn Long trảm. Gia đình trên dưới tan nát kẻ bị giết người bị lưu đày, cô cũng đang sắp bị tuyển vào hoàng cung làm phi tần, nên cô buồn cô khóc. Và người gây ra sự việc một cách hữu cơ chính là hai anh em Lưu Dung và Lý Kính. Nói cách khác kỳ duyên đưa đẩy, chính Lý Kính là người đẩy cô vào tình cảnh này. Tất nhiên, bố cô sai thì bố cô phải chịu. Nhưng người hóa duyên là anh em Lý Kính. Thế mới là duyên. Và nếu cô ta cứ yên phận vào cung thì mọi chuyện đã khác. Vì mối tình với Lý Kính mà giả bệnh để bị loại ra ngoài. Cách giả bệnh do Lưu Dung xui Lý Kính làm. Nên sự việc sai hướng càng thêm sai.

Không có tiền, Lý Kính đi cắm giày lấy tiền trang trải vụ này. Cầm đồ 4 lạng bạc và giữ giấy cầm đồ trong người. Chính vì mảnh giấy cầm đồ mà anh mất cả công danh. Vì sau vụ bê bối, Càn Long nghiêm lệnh cấm mang giấy có chữ vào trường thi. Lính canh soát trong người Lý Kính thấy giấy có chữ thì đuổi ra. Có thanh minh đó là giấy cầm đồ cũng vô vị, vì lính canh có thể họ mù chữ, hoặc họ thà đuổi nhầm còn hơn sau này bị trảm.

Hỏng thi, Lý Kính bán mình làm sư lấy tiền vì thời đó các chùa bỏ tiền để chiêu người làm hòa thượng. Bản thân Lý Kính là người rất am hiểu kinh sách Phật giáo, nên lúc ứng tuyển các sư rất ưng. Kỳ thực đây cũng là ẩn duyên của anh ta, chờ ngày phát lộ. Lý Kính lấy tiền chuộc Ngân Hồng cô nương về và gửi nhờ ở nhà Lưu Dung. Còn Lý Kính lên chùa tu. Thì ban đầu hai người vẫn gặp nhau lén lút. Nhưng rồi đến một ngày, Lý Kính ngộ đạo thật và chấm dứt mối duyên này. Lưu Dung xin Càn Long cho Lý Kính hoàn tục nhưng Lý Kính từ chối. Anh ta nói với Ngân Hồng cô nương rằng: Lý Kính đã không còn mà chỉ còn Đạo Ký này thôi. Ngân Hồng cô nương khóc hu hu nhưng đành.

Nhìn lại cả chặng đường thì hai anh em kết nghĩa đều thành công tuy con đường khác nhau. Lưu Dung làm đại quan, tức người làm việc dương. Lý Kính thì đắc đạo, là người làm việc âm. Cả hai đều là anh hùng cái thế. Con đường của Lý Kính lòng vòng hơn, và ngang trái tình đời hơn vì anh ta vô duyên với việc đời, đậm duyên với đạo. Chuyện Ngân Hồng cô nương chỉ là con thuyền đưa anh tới bến bờ giác ngộ. Bản thân anh là người am hiểu kinh sách đã là duyên. Sau đó cùng với Lưu Dung kiện trường thi làm bố Ngân Hồng bị trảm, đó cũng là duyên. Ngân Hồng ở trọ ngay gần khu trọ của anh ta, đó cũng là duyên. Vì muốn có tiền chuộc cô ta nên anh mới bán thân làm sư. Mà con người đầy đạo duyên như Lý Kính vào chùa tu thì khác gì rồng về biển lớn. Có sư phụ, có môi trường, có kinh sách, lại ở trung tâm hội tụ năng lượng tâm linh thì Lý Kính đắc đạo là chuyện đương nhiên. Tốc độ ngộ đạo của anh nhanh tới mức, Ngân Hồng cô nương chưa hết trẻ mà anh đã ngộ đạo. Ngân Hồng cô nương chỉ là một miếng rubik trung gian để đưa toàn bộ khối rubik Lý Kính về đúng chỗ. Đó là Thiên Không, rất thật mà cuối cùng lại là giả.

Tình lúc có, là chân tình. Ngộ lúc ngộ là chân ngộ. Chân tình nên chân mê, chân mê rồi chân ngộ.

….

NƯỚC MỸ ĐANG NGỒI THIỀN

Thế thiên hạ hợp lâu thì tan, tan lâu thì hợp. Thể chế rồi học thuyết rồi con đường có nhiều ồn ào nhưng chung quy chỉ có hai kiểu. Về thời cũng chỉ có hai thời. Dù mang màu sắc nào thì bản chất muôn năm vẫn không thay đổi. Hai nhịp thay nhau như hơi thở vào ra. Vung vãi quá thì đến lúc phải thu vén lại, mà siết chặt quá thì đến lúc phải nới lỏng ra. Siết chặt ngăn nắp hay trật tự để tập trung sức mạnh, chấn hưng nội khí. Thả lỏng tràn lan để mở rộng phát triển. Sau thời này lại đến thời kia cứ thế xoay vần. Hiện nay nước Mỹ đang đến giai đoạn phải co lại để chấn hưng nội khí sau thời gian dài phân tán sức mạnh và mối quan tâm đi khắp nơi. Chính sách tiết kiệm được thi hành đối với tài chính. An ninh được siết chặt với con người, kể cả trong nước cũng như dân nhập cư. Sức mạnh của cảnh sát thanh tra được nâng cao. Rút khỏi cuộc chơi của nhiều câu lạc bộ kinh tế hay môi trường hay quân sự toàn cầu. Sau thời gian dài thở ra thì bây giờ hít vào. Sau thời gian dài thả lỏng và cởi mở để phát triển kinh tế thì loạn xạ nảy sinh, tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật xuất hiện, thì phải rút dây siết chặt. Sau thời thả lỏng, kinh tế phát triển, giàu có rủng rỉnh dẫn đến tham nhũng và phè phỡn là đương nhiên. Tham nhũng làm suy yếu sức mạnh tổ chức thì đương nhiên phải chấn hưng. Phè phỡn làm xộc xệch bộ dạng thì phải xốc lại. Sau thời kỳ để cỏ mọc tràn lan thì đến thời cắt tỉa.

Thế cuộc trong lịch sử cũng vậy. Bá vương chỉ có hai việc là lãnh đạo nội và ngoại. Chiến lược chỉ có hai sách: đó là công hay thủ. Yếu thì phải thủ để giữ, mạnh rồi lại vươn ra ngoài gây ảnh hưởng. Vươn mãi chiếm được rồi lại phải dừng để củng cố chấn hưng. Thời hậu chiến, kinh tế Trung Quốc suy kiệt. Đặng phải đưa ra hai mươi tư chữ để vạch sách lược cho Trung Quốc thời im lìm tích khí: lặng lẽ quan sát, bình tĩnh ứng phó, giữ vững trận địa, giấu mình chờ thời, giỏi về phòng thủ, quyết không đi đầu. Sau đó sang Mỹ cười nói, phát triển kinh tế, duyên dáng như chú gấu Panda dễ thương để có thời gian ăn lá trúc.

Chấn hưng củng cố là thời kỳ tứ mộ trên địa bàn. Sau thời tứ chính cực thịnh thì phải đến tứ mộ ngưng đọng. Sau thời tứ mộ ngưng đọng tập trung sức mạnh sẽ là thời tứ mã tung hoành. Sau thời Trump thu vén, nước Mỹ củng cố lại nội lực sẽ là thời Mỹ đi gây ảnh hưởng mở rộng tới các nước khác, rồi sau đó lại co lại lấy đà, rồi lại vươn ra, rồi lại co lại. Cho nên mọi sự chỉ trích việc tập trung hay phân tán đều là mù quáng. Tuỳ đất tuỳ thời mà cần tập trung hay phân tán. Không ai co mãi hay duỗi mãi được, đều phải co duỗi nhịp nhàng. Như Nhật Bản và Đức sau thời kỳ tứ mộ tập trung hun đúc, sức mạnh lên tới đỉnh điểm và đương nhiên nhu cầu tất yếu là bung sức mạnh đó ra ngoài. Bung mãi như con ếch muốn to bằng bò thì đuối sức và nổ tung. Xì hơi xẹp lép rồi thì lại nở nụ cười hiền hoà phát triển kinh tế. Giàu rồi lại lăm le vũ trang, tụ khí sinh cường. Cực thịnh lại bung ra rồi lại xẹp.

Chuyện chỉ có thế, có gì đâu ghi hàng ngàn trang sử. Bạn đang ở thời nào? Tứ mộ lặng lẽ hay tứ mã tung hoành hay tứ chính cực thịnh? Bạn thích tự do như tứ mã, chính trị như tứ chính hay tâm linh như tứ mộ?

….

NGÔI TỬ VI-CHỦ NHÂN ĐÍCH THỰC

1. Khát vọng làm chủ.

Đặc điểm cốt lõi của Tử Vi là tính làm chủ. Tử Vi khao khát làm chủ. Tử Vi giỏi làm chủ. Tử Vi tốt nhất làm chủ. Thế giới rộng lớn này có nhiều Tử Vi và có nhiều mức độ làm chủ khác nhau. Không phải ai cũng là người sáng lập, có thể họ thừa kế, có thể họ làm chủ bộ phận, có thể họ là đội trưởng của năm người thôi, nhưng tính Chủ của ngôi sao Tử Vi rất rõ. Và những người Tử Vi nên làm chủ từ đầu, chứ nếu Tử Vi đi làm thuê rồi thăng tiến lên làm chủ thì Tử Vi sẽ bị đè bẹp trên con đường đó bởi những người làm thuê chuyên nghiệp.

2. Điềm tĩnh mọi hoàn cảnh.

Điềm tĩnh chính là làm chủ bản thân. Người tử vi có ý thức rèn luyện và làm chủ bản thân họ từ rất sớm. Đây cũng là lý do vì sao tử vi hành thổ. Phương Tây gọi thổ là tinh tuý thứ năm, đứng giữa và vận hành bốn nguyên tố còn lại. Nếu không thể làm chủ bản thân, chắc chắn không thể làm chủ ngoại cảnh. Và điềm tĩnh đơn giản là không chạy theo những tác động bên ngoài. Tử Vi điềm tĩnh trước mọi tác động nên sự bát nháo của Không Kiếp làm Tử Vi phá cách.

3. Bí mật tuyệt đối.

Nếu bạn hay xem phim hay đọc sử về hoàng cung thì bạn hiểu cấm cung sâu như biển. Hoàng cung là nơi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Và chủ nhân của hoàng cung chắc chắn không thể là người lúc nào cũng toe toe cái mồm. Cho nên sự bí mật của Tử Vi là tuyệt đối. Có thể nói Tử Vi định nghĩa thế nào là bí mật. Tử Vi chỉ hút thông tin của người khác chứ không chịu chia sẻ thông tin của mình. Tử Vi ít khi nói ra ý kiến trước giây phút cuối cùng. Và Tử Vi không bao giờ nói ra toàn bộ thông tin. Tử Vi nói với mỗi bộ tướng của mình một phần thông tin. Bạn nhìn Gia Cát Lượng điều quân là biết. Ông ta cho mỗi tướng nắm một lệnh bài để thừa lệnh. Tướng nào biết việc tướng đó và đến cuối cùng mới hiểu toàn trận đánh. Đó là nguyên tắc điều hành trung tâm của quân sự. Ngôi Hoá Kỵ chủ đêm đen huyền bí, chưa biết chứ không phải biết rồi mà cố tình giấu như Tử Vi. Cho nên tính chất của Hoá Kỵ khác với Tử Vi. Khi chính tinh là động từ thì Tử Vi là giữ bí mật.

4. Nhìn xa trông rộng.

Tử Vi có tầm nhìn xa và sâu. Tầm nhìn của Tử Vi do vị trí trung tâm của nó mà có. Tầm nhìn của Tử Vi chỉ giới hạn ở vùng nó làm trung tâm. Nói cách khác tử vi như một tổng đài, thu và phát tín hiệu. Bạn thấy Tử Vi nhìn xa trông rộng là ở lĩnh vực của anh ta mà thôi. Chứ tử vi không sở trường ở sự phiêu lưu và phóng kiến ra vô tận. Tầm nhìn của Tử Vi dựa trên sự tính toán cụ thể trong hiện tại và những quy luật bất biến. Tử Vi co về làm chủ ở khu vực nó muốn, mà muốn làm chủ trong giới hạn nào thì phải có tầm nhìn trong giới hạn đó. Nếu không có tầm nhìn, sẽ không có sự chủ động.

5. Khác biệt và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Tử Vi là một trung tâm của những gì xung quanh nó. Tử vi như số nguyên tố, khác biệt và không chịu phân chia. Những người khác biệt có cái hay là họ chấp nhận sự khác biệt của người khác. Đơn giản vì họ hiểu sự khác biệt. Họ khác biệt vì họ có chủ kiến. Họ làm đầu lĩnh vì họ có sự chủ động. Họ tự tin vì họ nắm được đầu mối. Họ tôn trọng sự khác biệt của người khác nhưng không chịu đi theo người khác. Họ có thể có ông chủ, nhưng ông chủ đó phải chấp nhận sự độc lập của họ. Như nước Mỹ chấp nhận sự riêng biệt của các tiểu bang. Giám đốc phải tôn trọng ý kiến và quyền tự quyết của trưởng các bộ phận. Tử Vi không làm những việc mà người khác cũng có thể làm được. Nếu họ không làm tốt hơn, họ sẽ đi đến chỗ khác. Nếu họ làm, phải là khác biệt. Nếu việc giống nhau, thì họ phải làm tốt hơn họ mới làm, vì tốt hơn chính là sự khác biệt.

6. Tỉ mỉ chi tiết nên hợp với Lộc Tồn.

Tử vi không rõ tính tỉ mỉ chi tiết lắm. Chỉ là cụ thể và thực dụng. Không có Lộc Tồn thì Tử Vi thiếu một cái gì đó đường nét, thiếu cái gì đó rõ ràng. Đi với Lộc Tồn, Tử Vi như rồng gặp biển. Khi đó Tử Vi vô cùng chi tiết tỉ mỉ đến tận đơn vị cuối cùng. Người Tử Vi Lộc Tồn bất kể làm việc lớn nhỏ đều cụ thể rành mạch. Cảm tưởng cái gì họ trình bày đều rất hiện thực. Họ mô tả bầu trời sao, thì người nghe cảm giác có thể sờ được có thể nắm được các ngôi sao trong bàn tay mình. Người Tử Vi Lộc Tồn họ giao việc cho cấp dưới theo từng mục như checklist. Họ rất rõ ràng về thế nào là đạt thế nào là không đạt. Việc nào là phải làm, việc nào không cần làm.

7. Tính thực dụng cao.

Tử Vi rất thực dụng, cho nên mới ưa thích Lộc Tồn. Tử Vi thích khẳng định và quả quyết dựa trên các tính toán lợi ích có thực. Tử Vi là nhà quản trị tài năng. Nếu Nhật Nguyệt là vị vua đầy mơ ước và hoài bão tầm thế kỷ, thì Tử Vi là vị vua của hiện tại và của hành động. Cái gì cần làm trước, cái gì mơ hồ xét sau. Tử Vi đơn giản là làm việc. Nên lãnh đạo Tử Vi rất ưa bọn Thất Sát xông xáo tuyến đầu. Nếu Tử Vi làm tính thì đó là phép tính của kế toán, là phép đếm đơn giản của số nguyên chứ không có thập phân thực ảo gì phức tạp. Những con số xu hướng hay huyền ảo tương lai, đối với Tử Vi mà nói đều là nhảm nhí, trừ phi khi Tử Vi bị biến chất bởi Tham Lang.

8. Hình tướng và tính cách:

Hình tướng và tính cách của tử vi là đặc trưng của ngũ hành thổ. Tức là vuông vắn dày dặn, đầy đặn, không sắc nhọn, không nhão, không dẹt, không gân guốc. Bạn cứ tưởng tượng Tử Vi là hình vuông căng đầy, không sắc cạnh. Vuông mà lại sắc cạnh thì là kim bạn nhé. Tử Vi toát lên vẻ cẩn trọng trầm ổn và nhân hậu. Về màu sắc thì Tử Vi chủ màu vàng màu đỏ tía màu cam, những màu thiên về trung tính. Người Tử Vi chơi được với mọi loại người, và dung hoà được mọi loại tính cách. Đó cũng là đặc tính của thổ, tinh tuý thứ năm đứng giữa vận hành các nguyên tố còn lại. Cho nên nếu bạn gặp một Tử Vi gày gò, teo tóp, tính cách thì nẩy tanh tách, vội vàng hoặc lờ đờ ủ dột, thì Tử Vi đó đã bị phá cách. Có nhiều người trông thì có vẻ trầm ổn, nhưng đứng ngồi nhấp nhổm không yên, đều là phá cách. Người Tử Vi hợp mệnh thổ, hình thổ vuông vắn dày chắc, tính thổ điềm tĩnh ổn trọng, giọng thổ sâu trầm ấm vang. Ngoài những nét trên đều là phá cách. Nhưng chúng ta đều là người thường, phá cách là chuyện bình thường. Nếu đắc toàn bộ thì chúng ta đã là một chân mệnh thiên tử. Mỗi người chúng ta một sứ mệnh khác nhau, có người thích làm chủ có người lại thích đi cùng nhóm. Làm thành viên của thuyền lớn có cái hay mà làm chủ một chiếc ghe cũng có cái hay, tuỳ theo sự tương thích mà chúng ta chọn chứ không nhất nhất phải là thế này thế kia. Nhưng chắc chắn một Tử Vi nguyên thể phải là như vậy. Bạn nắm vững được nguyên thể còn lại gia giảm sẽ không bị lạc lối hỗn loạn. Nếu dùng một chữ nói về sao Tử Vi, tôi dùng chữ CHỦ. Chủ động, chủ kiến, chủ quyền, tự chủ, chủ yếu, trật tự. Phá cách của tử vi là gì, là không còn CHỦ. Vô chủ, bị động, không có chủ kiến, phụ thuộc, phân tán, hỗn loạn.

Nếu bạn không có Tử Vi thủ mệnh thân, bạn bảo tôi muốn làm chủ. Ok, bạn có thể học tính chất của sao Tử Vi bên trên. Đó có thể nói là đạo lý làm đế vương. Nếu làm được, bạn sẽ thành công. Khi đó là bạn đang đóng vai Tử Vi. Nhưng đến một ngày bạn phải thốt lên rằng bạn không hề hợp với cách nghĩ cách làm và vai trò của Tử Vi, thì đó là điều tôi muốn nói với bạn. Ở vị trí đó thì phải làm việc đó. Không muốn làm việc đó thì đừng ở vị trí đó. Trời đất này vận hành vạn vật bằng quy luật, bất kể ai vào đó cũng phải diễn đúng quy luật đó, nếu không bạn sẽ bị đào thải vì không phù hợp. Bạn có thế nào thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Diễn viên của màn kịch đời. Bạn được chọn vai nhưng trời đất là đạo diễn.

….

BÓNG TỐI CỦA CUỘC SỐNG-TỒN TẠI MÀ HƯ ẢO

Thế giới có sáng tối, nửa này sáng thì nửa kia phải tối. Tối hết thì cũng không sống được, mà sáng hết thì sống được cũng chỉ một lúc. Vì âm dương là quy luật cốt lõi, như trục xoay của toàn bộ vũ trụ này. Trái đất còn sáng tối, thì xã hội cũng có mặt sáng mặt tối. Có những nghề nghiệp trong xã hội vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ cùng với bóng tối. Bạn đừng vội vàng quy kết đó là do trình độ phát triển. Ở những nước văn minh nhất địa cầu thì vẫn luôn tồn tại mặt trái của xã hội thôi, vì đó là quy luật bất biến. Nghề thì luôn tồn tại bởi nhu cầu xã hội, khi mà nhu cầu xã hội không còn thì nghề đó biết mất. Khi đó có muốn nghề đó được tưởng nhớ thì phải viết vài hàng vào lịch sử hoặc dựng tượng cho vào bảo tàng, chứ không ai cần thì nó không thể tồn tại nữa. Nghề nằm trong bóng tối, vì sao, vì con người cần nó trong bóng tối.

Ví dụ như bệnh tật, tài chính. Có nhiều bệnh, nhiều khoản vay chẳng có gì sai hay xấu, chỉ đơn giản là chủ nhân của nó không muốn cho ai biết, nên giấu đi vậy thôi. Và khi họ muốn giấu đi, thì đó là cơ hội của bóng tối. Bóng tối sẽ bay tới và phủ trùm lên, và đương nhiên bóng tối đòi hỏi chi phí điều kiện. Bóng tối không bao giờ chủ động, bóng tối luôn nhường ánh sáng. Ánh sáng tới thì bóng tối lui. Bóng tối như nước, cứ chỗ nào thấp thì nhẹ nhàng chảy xuống, không bao giờ tranh cao điểm. Bóng tối tồn tại vì ánh sáng không quản được hết không gian. Ở đâu có vật thể, ở đó có bóng tối. Bóng tối như dây leo, ánh sáng như cây tùng cây bách. Không có cây cao, dây leo nằm dưới đất chịu muông thú giày xéo. Nhưng một khi có cây cao thì dây leo cũng leo lên cao. Đã có hình là phải có bóng. Ánh sáng như bê tông, bóng tối như bụi. Bê tông có che kín đến mấy vẫn có khe hở để bụi bay vào. Đã luôn là như vậy, đang luôn là như vậy và sẽ luôn là như vậy.

Triết lý của kẻ lừa đảo nổi tiếng thế giới là khi con người tham lam, đó là cơ hội của chúng ta. Họ dạy đệ tử rằng chỉ có thể lừa người khác khi người đó tham lam. Cho nên luôn luôn nhử trước lừa sau. Mô hình tháp Ponzi là một trong những ví dụ. Những người giàu có hàng vài trăm tỷ vẫn bị lừa, vì siêu lợi nhuận. Kiếm tiền tầm đó chẳng có ai ngu, những vẫn bị lừa bình thường vì đó là quy luật đúng. Đúng, nên hoàn toàn có thể xảy ra. Lo sợ bản chất cũng là tham. Sợ mất vì tham được. Sợ sai vì tham đúng. Sợ chê vì tham khen. Khi con người lo sợ, đó là cơ hội của bóng tối. Bóng tối xã hội tồn tại vì có bóng tối lòng người. Lòng người không có bóng tối tham sân si thì xã hội không có bóng tối. Cái ác không của riêng ai, cái ác ở trong mỗi chúng ta. Cô giáo mầm non hơn 20 tuổi đã ác như con thú, ác không cần đào tạo, ác tự nhiên, ác tinh khôi. Đừng nói em trải qua chiến tranh khốc liệt nên em ác nhé. Bố mẹ em chưa đủ tuổi tham chiến chứ đừng nói tuổi em. Em ác là do em tự ác thôi, lý giải làm gì lòng vòng.

Trải qua nhiều năm, con người cũng tìm được cách xử lý bóng tối. Bóng tối suy cho cùng là sản phẩm phụ của sản phẩm chính là ánh sáng. Cho nên các tôn giáo lớn không chạy theo để xua đuổi bóng tối, mà đơn giản là thắp sáng. Ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Xua đuổi bóng tối chẳng khác vác gậy đập vào bóng tối. Vác gậy đập vào ngọn đèn thì đèn tắt chứ vác gậy đập vào bóng tối thì bóng tối mãi mãi tồn tại. Các giáo chủ cũng nhanh chóng nhận ra sự hư ảo của bóng tối. Họ vỗ về đệ tử là đừng sợ, vì nỗi sợ chỉ là hư ảo mà thôi. Họ không cắt cỏ trên cánh đồng nữa mà gieo ngô trồng lúa. Trên cánh đồng mưa lên nắng xuống, ngô không gieo cỏ dại sẽ mọc đầy. Trong các phát ngôn vĩ đại, các vĩ nhân ủng hộ hòa bình chứ không chống chiến tranh. Họ lờ đi cuộc chiến, họ chỉ nhắc tới hòa bình. Và mặc dù biết mười mươi lòng người có cái ác đó, nhưng họ lờ đi, họ khuyến thiện chứ không nhăm nhăm đi diệt ác. Diệt ác là một việc tốt, nhưng họ hiểu khuyến thiện là tốt hơn.

Đừng cố xua đuổi bóng tối, mà hãy thắp một ngọn đèn lên. Đừng dìm người khác xuống, mà hãy tự mình tung cánh bay lên.

….

THÁI TUẾ VÀ LỘC TỒN-CHÍNH DANH VÀ CÔNG BẰNG

Chính là đúng, danh là tên. Chính danh là đúng tên. Chính danh là nói đúng cái mình làm, làm đúng cái mình nói.

Người mà lời nói và hành động đi đôi là người quân tử, là bậc thánh nhân, thường là các vị lãnh đạo được nhân dân yêu mến. Và tôi đặt cược với bạn rằng nếu bạn nói và làm đi đôi thì bạn sẽ là Thánh nhân. Chỉ cần lời nói và việc làm đồng bộ 80% thì bạn đã tuyệt vời lắm rồi.

Dở hơi là gì? Dở hơi là chỉ trích việc mình đang làm hoặc làm việc mình đang chỉ trích. Ví dụ kẻ từng đái bậy lại rất thích chỉ trích người đái bậy. Kẻ tham tiền lại rất hay chỉ trích và “khinh” kẻ có tiền. Kẻ tà dâm lại rất thích chỉ trích người khác dâm tà. Ngoài miệng chê bai bói toán mê tín, nhưng đi lễ thì thánh thiện hơn con chiên. Đều là bọn dở hơi. Thà cứ chỉ trích công khai tâm linh tôn giáo và cả đời không thắp một nén hương thì giới mệnh lý chúng tôi rất tôn trọng. Người nào lại chứng minh được tâm linh thần thánh là nhảm nhí chứ không có thật thì chúng tôi tôn phục và xin quỳ dưới chân người đó. Không chỉ chúng tôi đâu. Cả thế giới sẽ tôn phục người hợp nhất được biện chứng duy tâm và duy vật.

Rỗi hơi là gì? Rỗi hơi là bàn chuyện mình không làm. Như người không ăn chay bàn chuyện ăn chay. Người không ngồi thiền bàn chuyện ngồi thiền. Biết gì đâu mà bàn. Khác gì chim bàn chuyện cá. Khoa học bày đặt nói chuyện tâm linh mù quáng. Tâm linh lại vỗ vai khuyên nhủ khoa học thiển cận. Làm sao em biết bia đá không đau? Em đâu phải bia đá.

Công bằng là quyền lợi và nghĩa vụ tương đương. Cho và nhận tương đương. Làm và hưởng tương đương. Tương đương thôi chứ không cần quá chi li. Ví dụ một người xây tháp, và một người đứng không mà chê. Người chê là kẻ đố kỵ. Thế nhưng người chê cũng xây toà tháp và từng xây mấy toà, thì có thể đây là sự cạnh tranh. Đây có thể là câu chuyện thú vị.

Chính danh là Thái Tuế. Công bằng là Lộc Tồn. Thái Tuế Hoá Kỵ, chính danh phê phán. Rất lẫm liệt, không hề nặc danh. Công kích một tác phẩm bằng một tác phẩm tốt hơn. Công kích một công trình bằng một công trình đúng hơn. Rất chính đại quang minh. Có Kỵ nhưng là chính Kỵ chứ không phải đố kỵ.

Nhưng Lộc Tồn Hoá Kỵ lại thành xấu, vì khi này là sự ăn miếng trả miếng. Lời qua thì tiếng lại, đao qua thì búa lại. Ông ăn chả, bà ăn nem. Ông chơi gái thì bà đánh bạc. Sự công bằng của Lộc Tồn thành cảnh ăn miếng trả miếng.

Lộc Tồn Hoá Lộc là trao nhau yêu thương. Ông có chân giò thì bà thò chai rượu. Anh trao kỷ niệm còn em đợi chờ. Nên song Lộc tốt cho mọi cách cục. Sát Phá Tham song Lộc lá số Mao. Cơ Đồng Cự song Lộc lá số Tôn. Nhật Nguyệt song Lộc lá số Bill Gates.

Chính danh mới là điều kiện cần của cái tốt, vẫn có thể là nguỵ danh nhưng nặc danh thì chắc chắn không tốt đẹp gì. Không có bóng ma nào làm điều tốt, chỉ có điều tốt bị bóng ma mang đi. Và Lộc Tồn Hoá Kỵ là điều tốt bị bóng ma mang đi như vậy.

….

BÍ QUYẾT CẢI MỆNH

Lá số của chúng ta có 12 cung, đại diện cho 12 lĩnh vực đời sống. Trong đó chia thành hai nhóm: cường cung và bàng cung. Cường cung là sáu cung: mệnh tài quan, phúc di phối. Bàng cung là sáu cung: điền tật bào, phụ tử nô. Cả lá số 12 cung bao hàm 120 năm, 120 là con số Thái Huyền, là con số bao trùm mệnh lý. Cho nên mỗi cung quản 10 năm.

Mệnh tài quan là ba cung duy nhất của bạn, ít chịu ảnh hưởng bởi các cung khác nhất. Nói cách khác bạn là ai, thì bạn là mệnh tài quan. Mệnh tài quan định nghĩa nhân vật Bạn. Bạn tưởng tượng có người giới thiệu bạn cho công việc, hay đi mai mối, họ có thể nói nhiều thứ về bạn nhưng nếu không nói về mệnh tài quan của bạn thì lời giới thiệu là vô nghĩa. Con ông này bà kia không để làm gì, khi không biết sức khỏe, công việc và quan điểm sống như nào.

Bạn lại tưởng tượng tiếp, khi bạn trốn chạy khắp thế giới, thứ bạn mang theo chính là mệnh tài quan của mình. Không thể mang theo cha mẹ vợ con anh em tiền bạc địa vị mà chỉ mang theo mệnh tài quan. Cho nên nhiều người cứ bảo họ đóng góp cho tổ chức, nhưng khi họ rời tổ chức thì không đọng lại cái gì cả, nghĩa là họ chẳng đóng góp gì cho tổ chức, họ đơn giản là vỗ cho béo cái mệnh tài quan của họ.

Mệnh là cơ thể, là chỗ để khoác trường bào và đội vương miện, khi bị bôi bác là giá áo túi cơm, cái giá để mắc áo và cái túi để đựng cơm, ý chửi là người chỉ biết ăn mặc chứ không làm được gì khác. Mệnh gần với TINH. Tài là tài năng, nguồn của tiền bạc. Tài gần với KHÍ. Quan là quan điểm, nguồn của con đường. Quan gần với THẦN. Cùng tài năng đó, nhưng sử dụng thế nào là do quan điểm. Phò ác hay phò thiện là do quan điểm tư tưởng.

Hạ lưu kiếm sống bằng chính cơ thể mình. Trung lưu kiếm sống bằng tài nghệ. Thượng lưu kiếm sống bằng tổ chức tài nghệ của người khác.

Nếu phân theo cơ thể, thì hạ lưu kiếm sống bằng phần thấp nhất của cơ thể nên gọi là hạ. Chân tay không kể nhé, vì chân tay là trung gian cho mọi việc đều cần chân tay. Cao lên chút là nghề dùng lời như luật sư, giáo sư, nhà tư vấn. Cao nữa là mắt, những người có tầm nhìn. Cao nhất là đầu óc là tầm có tư duy, những vĩ nhân kiệt xuất và bậc đắc đạo siêu thoát. Nhưng về thực ảo thì phần hạ là phần thực nhất, lên đến lời là đã có sự ảo trong đó rồi, lên đến tầm nhìn rồi tuệ giác, mức độ ảo càng tăng, tuệ giác là siêu ảo nên đa số người thường khó đạt được.

Trong mười hai cung, thứ bạn nắm chắc trong tay nhất là mệnh tài quan, còn lại đều không phải của bạn. Mọi vọng tưởng đó là của bạn đều mang đến khổ đau. Có thể nói, công thức trị bách bệnh trong mệnh lý là bồi bổ và chấn hưng mệnh tài quan. Tức cơ thể bạn cần ăn ngủ điều độ, tập luyện cân bằng động tĩnh. Tài năng hay nghề của bạn cần vững, và cần hiểu uy lực cũng như giới hạn nghề của mình. Và quan tức tầm nhìn, cho dù bạn giỏi nghề nhưng tầm nhìn bị hạn chế thì cũng giống như kiếm sĩ mù. Còn nếu có tầm nhìn mà không biết đấu kiếm thì cũng chẳng làm gì được. Có tầm nhìn để nhìn ra nhu cầu xã hội, củng cố điều chỉnh quan điểm cá nhân cho phù hợp với xã hội với thời đại, và với môi trường xung quanh, để phát huy năng lực bản thân đóng góp lợi ích cộng đồng như người văn minh là rất quan trọng.

Khi mệnh tài quan của bạn đã vững thì bạn có thể chèo lái con thuyền số mệnh của mình. Còn cứ thủng chỗ nào, nước sẽ tràn vào thuyền chỗ đó. Cho nên nếu có bạn trẻ nào hỏi về cách cải mệnh. Tôi nhắm mắt nói cũng trúng là nên bồi đắp mệnh tài quan. Em cần giữ gìn sức khỏe, vững tay nghề, và có một quan điểm sống văn minh. Đời em sẽ bay cao.

Hạ cách là gì là hỏng cả mệnh tài quan. Thượng cách là làm chủ được cả mệnh tài quan. Trung cách là ở giữa, có khiếm khuyết và đang trên quá trình bồi đắp tu dưỡng.

Sau này đại họa lâm đầu, bạn sẽ hiểu lời tôi ngày hôm nay. Nếu bạn thất bại về gia đình, mà vẫn khỏe và giỏi nghề, có nghĩa là quan điểm sống của bạn có vấn đề. Nếu bạn thất bại về công việc, mà bạn khỏe và giỏi chuyên môn, có nghĩa là tầm nhìn của bạn có vấn đề. Nếu bạn giàu và có tầm nhìn, nhưng sức khỏe kém, sự rèn luyện cơ thể của bạn có vấn đề. Nếu bạn khỏe và có tầm nhìn, có hiểu biết, nhưng chưa thành công, vì đơn giản là bạn không có nghề.

Sau khi hun đúc và xây dựng vững chắc ba trụ cột cuộc đời. Mọi thứ đến và đi nằm ngoài tầm tay bạn, có gào lên thì vẫn mất và có đẩy ra thì vẫn được. Thanh niên thời đại mới nên tự thân dựng nghiệp, nhưng không cứ trực tiếp tay bạn phải làm ra. Nếu một trong các trụ cột đó được người khác xây cho, và được người khác bồi đắp cho thì bạn vẫn nhận chứ sao, tốt quá. Người đó có thể là cha mẹ hay vợ chồng hay thậm chí là con cái. Bạn không phải là tiền đạo ghi bàn nhưng bạn hậu vệ tốt, quá tuyệt vời. Bạn không trực tiếp làm ra tiền, nhưng bạn là người mẹ người vợ làm ra cả gia đình yên ấm, bạn tuyệt vời, tài của bạn là làm mẹ, quan của bạn là bồi dưỡng. Trong cả thế chiến Hai, những chiếc máy bay đưa đàn ông và thanh niên Nhật Bản dội bom khắp Châu Á dội kín Cảng Trân Châu cất cánh từ đâu? Cất cánh từ lưng những người mẹ người chị người vợ của họ đang cắm mặt ngoài ruộng để đảm bảo chi phí duy trì chiến tranh chứ từ đâu.

Bất cứ thế nào, nắm vững mệnh tài quan, bạn sẽ hạnh phúc. Cho nên muốn thế hệ sau hạnh phúc, hãy giúp thế hệ sau xây dựng mệnh tài quan của chúng. Chúng sẽ tự hạnh phúc ngay cả khi bạn vắng mặt.

Đó chính là bí quyết cải mệnh. Hãy nhìn vào mệnh tài quan của mình.

Kính chúc tất cả các bạn đều hạnh phúc.

….

NÓI NÊN LỜI VÀ NÓI MỘT LỜI

Nhiều bạn hỏi tôi về cách học tử vi. Như các bạn đã biết thì tôi chú trọng cả lý thuyết và thực hành và dùng thực nghiệm để đãi lọc lý thuyết. Chặng đường học tử vi dài và nhiều khi quanh co. Cho dù bạn biết thiên kinh vạn quyển nhưng không dùng được thì cũng vô vị. Và cách thực hành đơn giản nhất chỉ có hai yếu quyết, đó là nói nên lời và nói một lời.

1. Thế nào là nói nên lời. Nói nên lời là bạn hãy dùng lời để nói cho thân chủ về lá số đó. Thường thì chúng ta hay xem lá số nhẩm trong đầu. Nhưng khi bạn nói thành lời vào tai được thân chủ thì lời của bạn phải đúng và phải thiết thực. Nếu áp dụng lý thuyết một cách máy móc, bạn sẽ có những luận giải nghe rất buồn cười. Kiểu như bạn bè của bạn không ưa anh em của bạn. Những luận giải này nếu không muốn nói là ngô nghê thì cũng quá tô hô. Đơn giản vì người vận dụng lý thuyết đang bị chìm đắm trong lý thuyết suông. Mà quên đi ngũ sự của đời thực. Đây là lý do tôi luôn dành cho các thầy tử vi chuyên nghiệp một độ kính trọng. Bởi vì họ luôn phải nói ra lời các luận giải đối với thân chủ của họ. Bạn chưa làm thì tưởng dễ, bạn làm thử đi sẽ hiểu. Nói về khẩu về lời, đó là cả một pháp môn. Có những dòng tu dùng lời để dẫn tâm, dùng lời để nhiếp tâm, ví dụ như Chân Ngôn Tông. Thần chú chính là lời, mà tụng niệm chính là lời. Cho nên bạn nói được ra lời, đó là sự chứng thực bạn biết vận dụng kiến thức. Bạn hãy nói, nói cho thật trơn mồm đi. Bạn sẽ thấy để nói nên lời không hề đơn giản. Nhưng hãy cứ nói, cứ nói, và bạn sẽ thành thạo. Ban đầu sẽ ngắc ngắc, chỗ ngắc ngắc đó là chỗ chưa vững kiến thức. Giữa hai người luận tử vi. Một người luận vài hàng về tình duyên của lá số. Một người luận 16 trang A4 chỉ về tình duyên một lá số. Thì tôi cổ vũ bạn luận 16 trang hơn. Bởi vì nói được 16 trang không nhảm nhí thì chắc chắn bạn đó giỏi. Còn bạn luận vài hàng kia thì có thể bạn rất giỏi và có thể không. Vì như các bạn biết tôi chủ trương hai tiêu điểm của giáo dục đó là phổ thông và trung bình. Luật trung bình cần có số lượng lớn chứng minh. Và tôi ưa thích kiếm thủ trải qua trăm trận vẫn sống sót hơn là một kiếm thủ xuất thân danh môn nhưng mới trải qua vài trận. Nếu bạn đọc Phong Vân thì Kiếm Thần là loại kiếm thủ như vậy, xuất thân danh môn, danh sư chỉ điểm, đời đầy êm ấm, trang bị tận răng nhưng đầy bạc nhược.

2. Vậy thế nào là nói một lời. Khi bạn đã giỏi mô tả, tức là trình độ của bạn đã khá cao. Bạn nắm được tính lý các sao và nguyên lý vận hành lá số. Bạn có thể ngồi cả ngày nói về một lá số rất trơn mồm. (Bạn tìm các bài luận của Agape trên các diễn đàn tử vi, và bạn đọc sách của Nguyễn Phát Lộc để biết trình độ nói nên lời của họ tốt như thế nào) Thì đây là lúc bạn phải nói một lời. “Nói một lời thôi người ơi người có nghe chăng, người ơi, người nói đi”. Khi xưa Mã Lương vì vẽ quá đẹp nên vẽ rồng không dám vẽ mắt, có một lần giọt mực rơi xuống vị trí mắt, con rồng bay vút khỏi trang giấy. Đây chính là lúc điểm nhãn cho lá số. Thượng trung hay hạ cách ? Một lời đi. Thuận duyên thuận tình hay nghịch duyên đa tình ? Một lời đi. Năm nào phát tài ? Con cái trai gái ? Một lời đi. Năm nay hạn có qua khỏi không ? Một lời đi. Có thể lời đó bạn không nói cho thân chủ vì những quy định đạo đức, nhưng hãy tự hỏi lòng một lời và chiêm nghiệm. Nhưng nếu bạn gặp những thầy phán một lời chắc nịch, còn mù tịt về âm dương ngũ hành lý khí thì đó chính là các lô tô đại sư. Dự đoán phải có cơ sở, đó là dự đoán chính tông. Đúng hay sai quay về đánh giá lại cơ sở đó. Bạn có thể trao cho người khác cơ sở đó để họ dự đoán. Thì đó là Chân Pháp. Nếu bạn không có phương pháp luận hoặc đoán bừa theo cảm tính thì tốt nhất bạn nên dừng lại hoặc tìm một phương pháp khác. Có nhiều phương pháp dự đoán chứ không chỉ tử vi.

Hãy nói ra lời và nói một lời, bạn sẽ thiện dụng kiến thức đã học và đầy tự tin trước lá số và đầy bình tĩnh trước chân giả của mệnh lý. Và hãy nắm lấy những Chân Ngôn của chính mình khi tìm được, rồi sau này truyền cho hậu thế. Có những người không luyện tập họ vẫn vĩ đại vì tư chất họ quá cao. Nhưng luyện tập không làm ai kém đi, mà còn làm sự tầm thường trở thành vĩ đại, vậy tại sao không luyện tập ?

Bạn hãy nói ra lời và nói một lời đi.

….

MỘT VÒNG VÀ MỘT VỐC

Đi đủ một vòng là đi đến nơi về đến chốn. Bạn không bị ách tắc giữa đường và bạn về tới bến. Khi con đường trơn tru quá bạn hay quên, và bạn sẽ đánh rơi lòng biết ơn. Đến khi trắc trở, bạn sẽ hiểu câu Thượng lộ bình an quan trọng thế nào.

Đi đủ một vòng là khi bạn bỏ tiền ra đầu tư, tiền của bạn đi vào các dòng chảy và nó quay trở lại với bạn. Có nhiều công ty phá sản vì dòng tiền quay lại quá chậm. Chỉ chậm đúng một nhịp, đại cục biến đổi hoàn toàn. Còn nếu không bao giờ trở lại, có nghĩa là mất trắng. Vòng tròn lớn thì ôm rộng nhưng rủi ro lớn. Vòng tròn nhỏ ôm nhỏ nhưng an toàn cao. Có ngành nghề như bán trà đá hồi vốn rất nhanh, có ngành nghề dòng tiền quay vòng lâu như bất động sản hay giáo dục. Sự lựa chọn là tuỳ bạn. Và khi đủ một vòng bạn mới đủ biết là thành công hay không.

Đi đủ một vòng là bạn có thể đánh giá về sự vật hiện tượng một cách toàn diện, với đầy đủ các góc nhìn. Và trước khi đi đủ một vòng bạn biết là bạn không đủ thông tin để đánh giá. Cho dù đi 180 độ cũng mới chỉ nhìn thấy một nửa quả cầu, chân lý có khi nằm ở nửa còn lại.

Đi đủ một vòng là khi bạn làm trọn vẹn một việc, dù nhỏ dù lớn, đó là một sự trọn vẹn. Sự trọn vẹn này này chính là thành công. Các bài tập ở trường học chính là sự rèn luyện nhỏ của tính cách làm việc tới nơi tới chốn. Làm xong một việc, dù việc có giới hạn lớn nhỏ khác nhau, nhưng cứ xong được một việc là biết một việc thành công. May xong một cái áo là xong một cái áo, may dở dang một trăm cái áo thì vẫn là dở dang. Mặc dù khi may xong cả trăm cái áo thì thành công gấp trăm lần, nhưng khi chưa xong thì không bằng xong một cái áo.

Bốc đầy nắm tay thì được một vốc. Tay tôi nắm được 100 hạt đậu, tay bạn nắm được 200 hạt đậu. Một chuyến tôi vác được 1 bao xi măng, còn bạn một chuyến vác được 2 bao xi măng. Thì một vòng của tôi là 100 hạt đậu, là 1 bao xi măng. Sức tôi chỉ quản được bằng đó mới có thể hoàn thiện. Sức bạn mạnh hơn. Tôi bắt chước bạn thì tôi vỡ trận. Bạn bắt chước tôi thì bạn lãng phí. Mỗi người có một vòng phù hợp khác nhau. Chúng ta luôn phải đứng trước các lựa chọn. Ví dụ đầu tư 10 lần để vẽ một vòng to với thời gian lâu hơn và rủi ro cao hơn, so với việc vẽ 1 vòng nhỏ nhưng gọn chắc và nhanh chóng. To nhỏ thực ra có tính tương đối, to với tôi nhưng nhỏ với bạn. Thuyền sức tải trăm cân, chở dưới trăm cân được cả ngàn chuyến. Nếu tham chở quá tải thì chở được vài chuyến.

Dù dòng chảy nhỏ như dòng Cam Ly nhưng liên tục rất rất dài ra đến sông Đồng Nai qua Hồ Trị An qua Soài Rạp ra đến biển lớn, còn hơn dòng lớn mà chảy được chút đã dừng. Thà rằng đường nhỏ mà lưu thông còn hơn đường lớn bị tắc cứng. Chỉ cần một xe lọt được thì dần dần sẽ hết tắc, khi đó vấn đề chỉ là thời gian và thời gian giải quyết được vấn đề. Còn không xe nào có thể lọt được thì thời gian có trôi qua vẫn tắc, thời gian không thể giải quyết được vấn đề. Bạn biết hai mạch Nhâm Đốc của chúng ta, qua năm tháng không luyện tập, hai ống nước đó đầy két bẩn. Khi bạn muốn làm sạch. Đừng tham lam một lần là sạch. Mà đầu tiên bạn cần khơi thông, chỉ cần thông được một đường khí nhỏ như sợi chỉ, sau đó quay nhiều vòng quay xé toạc chỗ thông đó ra, thật nhiều vòng quay thì két bẩn sẽ được tẩy rửa dần, và dần dần sẽ thông suốt tất cả.

Sự lưu thông quan trọng hơn lưu lượng. Không thì mãi là không nhưng chỉ cần có 1, 1 được nhân lên nhiều lần sẽ có hàng vạn. Đây chính là Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo. Có nghĩa là không cần tiến bộ nhiều, chỉ cần có tiến bộ, dù là một chút, ngày qua ngày tích luỹ sẽ thành tiến bộ lớn. Thời gian sẽ giải quyết vấn đề. Còn hơn tiến bộ nhanh nhưng được vài ngày là khựng, sau đó đi lùi.

Quay được một vòng là được 1. Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Quay được 99% vòng thì vẫn là 0. Vốc vừa một vốc là đủ, vốc quá nhiều sẽ rơi hết. Đó là tri túc tâm thường lạc mà vô cầu phẩm tự cao.

Đừng nghỉ trước khi hoàn thành và đừng bày ra nếu không kết thúc được.

Kính chúc các bạn luôn quay trọn từng vòng và vốc đủ từng vốc.

….

BA TẦNG ĐỘ SỐ

Trong tam tài, Thiên là con số hàng trăm, Địa là con số hàng chục, Nhân là con số hàng đơn vị. Tài năng và kỹ năng là con số hàng đơn vị, vì dù sao thuộc về cá nhân. Địa vị, danh hiệu bằng cấp thuộc hàng địa, như cái áo khoác để đi giữa cuộc đời. Ví dụ như Thái Tử kém tài vẫn là 91, người thợ lành nghề vẫn chỉ là con số 29. Hai câu thơ “Tài cao phận thấp chí khí uất, giang hồ mê chơi quên quê hương” thể hiện điều này. Hàng địa rất quan trọng, vì hàng địa đại diện cho tổ chức. Việc có chương trình, người có tổ chức. Sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ nếu không có tổ chức sẽ vô dụng. Tài năng của cá nhân đơn lẻ nếu không được đặt đúng chỗ sẽ vô dụng và tàn lụi. Cho nên địa còn là vị trí phù hợp. Nói về thế và lực thì thế giống hàng chục, lực giống hàng đơn vị.

Sự chuyển hoá từ hàng đơn vị lên hàng chục đơn giản là quay vòng, chạy hết một vòng đơn vị thì hàng chục tăng lên. Phấn đấu cố gắng nhiều lần thì lên chức. Muốn tăng hàng chục một cách tự nhiên, một cách chính quy, một cách có được mà không cướp bóc, đó là luỹ tích hàng đơn vị. Dần rồi hàng chục sẽ tăng lên.

Hàng chục cũng vậy, đi đủ vòng thì làm hàng trăm tăng lên. Trải qua các địa vị, thì sẽ có tầm nhìn. Có tầm nhìn sẽ kiên định tư tưởng và sắc bén ý tưởng.

Hàng Trăm là tư tưởng, là ý tưởng, là ý thức hệ. Những thứ tưởng chừng như vô hình này lại dẫn dắt hai hàng địa và hàng nhân. Cho nên người có tư duy đột phá hay ý tưởng sáng giá sẽ thành công vượt trội, đó là các tỷ phú hàng Thiên. Tỷ phú hàng địa thì dựa vào lợi thế của địa vị, dựa vào độc quyền khu vực như xã hội đen Bến Thượng Hải bảo kê bến bãi để chiếm lợi.

Con người vì đi theo lý tưởng có thể bỏ địa vị như Phật Tổ Thích Ca, như Mose vạch biển dẫn dân qua Hồng Hải. Và tất cả các cao thủ hàng Thiên đều có một hệ giá trị xoay quanh trục giá trị rất mãnh liệt. Đã là hàng Thiên bất cứ lãnh vực nào đều có niềm tin rất mãnh liệt. Và hàng thiên đứng trên tầm hàng địa vì tư tưởng và niềm tin. Hàng địa có thể giàu nhưng chưa chắc đã tuệ. Sự giàu của hàng địa có thể vì hỏng hàng thiên mà thành nghèo khó bất cứ lúc nào.

Hàng thiên ở trong cùng làm trụ lõi nên khó nhìn thấy, phải nhờ hàng chục hàng đơn vị biểu hiện. Kế đến là hàng chục chủ địa vị. Đứng trên cao thì tầm nhìn cũng rộng. Địa vị và tầm nhìn đôi khi ẩn tàng khó thấy. Có nhiều người nhìn tầm thường vì hàng đơn vị trung bình, nhưng hàng địa cao nên vẫn hiệu quả bằng mấy người thường. Đó là đại nhân. Người có hàng đơn vị cao thì vẫn là tiểu nhân, cách nhau ở tầm nhìn. Theo các nghiên cứu về phát triển thể thao. Có những vận động viên tiến bộ nhanh nhưng chững lại, còn có những vận động viên tiến bộ chậm nhưng đột phá các tầng đẳng cấp. Bởi vì tiềm năng của họ cao hơn, thùng rất lớn tuy miệng thùng hơi nhỏ. Quách Tỉnh là loại vận động viên như vậy.

Tất cả những gì thuộc về nhà nước, pháp luật, chính quyền đều thuộc về hàng địa. Và ngôi số 9 chính là vua. Khi ngôi số 9 hoá 0 để hàng trăm xuất con số 1, đó là tượng đức vua thành phật. Ngài đã đột phá tầng thiên của sự ngộ.

Còn những người có hàng trăm độ số cao như con số 9, thì hàng chục hàng đơn vị đôi khi chỉ là hai con số 0, họ vẫn là 900. Cho nên đừng coi thường con số không khi chưa biết con số trước nó là con số gì. Đừng bao giờ đánh các cháu khi chưa biết bố cháu là ai.

Nói về lòng Nhân, và Tâm thì nhân và tâm thuộc hàng trăm. Nghĩa vẫn là hàng chục tức hàng địa. Nghĩa vẫn là ăn miếng trả miếng, vẫn trong vòng pháp luật và logic. Giang hồ trượng nghĩa, 108 anh hùng hải hán vẫn là hàng chục mà thôi. Nhân vượt tầm của Nghĩa nên Nhân nghe rất vô lý. Giơ má cho người đánh là nhân. Yêu thương bất kể bị đối xử là Nhân. Cò kè từng tí, có vay có trả vẫn là Nghĩa mà thôi. Nghĩa sẽ đâm chết người vượt đèn đỏ vì Nghĩa cho là Nghĩa đi đúng luật, nhưng Nhân thì không. Nhân đi đúng Nhân vẫn nhường người sai chứ không chấp vào đó mà đòi quyền. Lấy ví dụ thực như thế để bạn hình dung hai tầm nhân nghĩa. Nhân là bậc cửa của cõi đạo. Tôn giáo cứ khơi gợi lòng nhân của bạn là muốn dẫn bạn tới bậc thềm của sự giác ngộ, bạn bước một bước nữa là ngộ thôi.

Vậy độ số của bạn là 900 hay 009 ?

….

ÂM DƯƠNG HỖN ĐỘN-RẢO BƯỚC TRƯỚC HOÀNG HÔN

Âm dương hỗn độn là thời kỳ trước cửa hoàng hôn, thời kỳ sắp suy tàn, còn âm dương phân minh là thời kỳ thịnh trị. Âm dương phân minh không phải là chỉ có âm hay có dương mà vẫn có cả hai nhưng phân minh rạch ròi. Chứ ra chợ mua cám, về mới biết cám trộn mùn cưa thì đó là hỗn độn âm dương. Cám trộn mùn cưa không nuốt được, gạo với sạn lẫn nhau cũng không thể nuốt được. Báo với người chấp pháp, người chấp pháp cũng không giải quyết được là pháp không nghiêm, pháp không nghiêm chính là loạn pháp vô thiên.

Âm dương hỗn độn có hai vị trí là sửu và mùi. Tại sửu là thời sắp bình minh sau đêm trường hỗn độn. Tại mùi là thời đã phát triển quá thịnh, dương khí suy giảm và âm khí cũng không còn bé nữa.

Trong tử vi thì cứ Nhật Nguyệt tứ mộ là tượng chiến tranh. Nhật Nguyệt phản bối ở thìn tuất thì chiến tranh nóng. Nhật Nguyệt hỗn độn sửu mùi là chiến tranh lạnh. Cho nên các chiến thần truyền thuyết đều có Nhật Nguyệt tứ mộ. Và cuộc chiến đó là cuộc chiến tư tưởng ý thức hệ chứ không đơn giản là chiến tranh đao kiếm. Lê Thái Tổ của chúng ta, rồi Mao rồi Tưởng rồi Hitler rồi Trump đều Nhật Nguyệt tứ mộ. Bạn kiểm nghiệm thêm rồi bạn lại càng khen tôi mà thôi. Vì đơn giản đó là chân lý.

Quay lại chuyện âm dương hỗn độn, thôi thì các thầy mệnh lý nói khó hiểu quá. Vậy ngoài đời thực có chuyện hỗn độn không cho dễ hiểu. Bạn thấy các vương triều, trước thời suy tàn, hay có chuyện âm dương hỗn độn. Chuyện âm dương hỗn độn là các chuyện như:

– Vua là con hoang lạc từ ngoài triều vào

– Thái hậu có tư tình

– Hậu cung nhiếp chính

– Ngoại thích (họ ngoại của vua) lạm quyền

– Vua không thích phái nữ mà thích nam

– Pháp luật kỷ cương lỏng lẻo

– Ở thường dân thì con khinh bố, vợ chửi chồng, trò phản thầy, trọng tiền khinh nghĩa, gái làng chơi dạy nhân phẩm

– Chuyện người đẹp khuynh thành như Đát Kỷ, Bao Tự làm loạn triều cương làm suy chính khí vương triều

Nôm na tất cả tượng trên đều có mẫu chung là dương đang suy âm đang thịnh. Dương chưa suy hẳn mà âm chưa thịnh hẳn. Nhưng âm đã đủ mạnh ngang ngang với dương rồi. Người ta nói chuyện nhà dột từ nóc hàm ý thượng bất chính hạ tắc loạn, nhưng thực tế là cả hai. Vì trên có thể dẫn dưới đầu dẫn đuôi nên đầu có tính quyết định hơn đuôi. Dưới mà vẫn chính thì trên cũng không loạn được. Ví dụ nhiều thời ấu chúa nhưng triều cương vẫn được giữ vững. Hoặc triều thần trung chính toàn dân trọng đạo nghĩa mà vua láo nháo là bị phế để lập vua khác.

Nhận định vậy để biết thời loạn thế. Ngày xưa có bộ truyện gọi là Tam quốc diễn nghĩa. Nhiều người cho rằng đây là thời loạn, tôi lại cho rằng đây là thời trị. Thời này chỉ loạn pháp, rối ren tổ chức thôi. Giặc giã như ong, vua xộc xệch chạy khỏi kinh thành nhưng tôi vẫn cho đó là thời trị vì sao. Bạn nhìn vào tên, tuy họ chia ba thiên hạ nhưng vẫn còn giữ được một chữ, đó là Nghĩa. Nghĩa chảy khắp thiên hạ trên dưới trùng trùng, giữa huynh đệ cha con anh em vẫn còn chữ Nghĩa. Kẻ bất nghĩa bị cả cộng đồng tam quốc chê bai. Họ có loạn, là loạn Pháp mà thôi chứ Đạo Nghĩa không loạn. Tam quốc diễn nghĩa là ba nước trình diễn điều Nghĩa cho đời xem.

Lật lại vấn đề, vậy có cách nào xoá xoá cái thời kỳ xấu xí này không, hay có cách nào dẹp bớt thu gọn nó lại không. Thì câu trả lời là không. Nó phải thế, vì đó là dòng chảy tự nhiên. Mặt tốt của chiến tranh là xoá cũ lập mới. Chiến tranh đau thương nhưng thanh lọc cho đất cho trời. Cực thịnh thì sinh bệnh, sinh bệnh thì diệt, đủ cân bằng thì lại vươn lên. Mặt trời cũng phải nghỉ ngơi. Chúng ta hãy để cho chính khí nghỉ ngơi một thời gian. Mọi lời than vãn hay chỉ trích đều là vô nghĩa. Ngủ hay làm không quan trọng, quan trọng là thuận thiên.

Đặt ra Địa Võng là lưới đất, nhằm cản mặt trời lặn xuống đất, nhưng cản làm sao nổi. Thà rằng chuẩn bị một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa hoàng hôn. Có đèn thì xách đi chơi đêm. Mà không có đèn thì đi ngủ chứ làm sao. Vì trong nhân dân sâu thẳm luôn là đạo nghĩa, chỉ có điều đạo nghĩa chưa có điều kiện biểu hiện ra thôi.

….

TỨ CỐ VÔ THÂN

Tứ cố vô thân là ngoảnh bốn phía không thấy ai thân. Nghĩa đen câu này nói lên sự cô độc. Nghĩa bóng thì đơn giản là người đó không muốn thân với ai cả. Thân nghĩa đen ở đây là người thân. Nghĩa đen chuẩn nhất thì thân là nội tộc, còn thích là họ ngoại. Thân thích là nói cả hai bên nội ngoại. Nhưng ở đây ta không cần phân chi tiết đến thế, mà chỉ cần hiểu thân là người thân.

Người thân cơ bản là cha mẹ anh em vợ chồng con cháu. Đó là xét về huyết thống và hôn nhân. Còn nếu xét về quan hệ thực tế thì mối quan hệ huyết thống và hôn nhân có thể thân cũng có thể không. Người dưng nhưng tương hợp cũng có thể thành người thân. Hoặc người có đủ cha mẹ vợ chồng con cháu nhưng không cảm thấy gắn kết, hoặc họ không muốn gắn kết thì cũng là vô thân.

Trong mệnh lý thì đây là mẫu người cô độc. Cô độc về thân hoặc cô độc về tâm. Mẫu người này lại có hai kiểu, thành và bại. Cô độc hay sum vầy là một trục độc lập với trục thành bại, cô độc không quy định thành bại. Trong mệnh lý đó là mẫu sao chổi. Sao chổi hàm ý sự xui xẻo bao phủ xung quanh người đó, thế nhưng bản thân người đó lại rất tài năng và cứng cỏi. Đặng Tiểu Bình là một mẫu như vậy. Cha của ông bị thổ phỉ chặt đầu, anh em chết trận và li tán, vợ bỏ khi ông gặp khó khăn trong sự nghiệp, con thì bị đám sinh viên nổi loạn đẩy từ tầng cao rơi xuống thành người thực vật. Nói chung có thể nói là tứ cố vô thân. Cái gì về gia đình riêng là rất thê thảm, nhưng sự nghiệp thì chói lọi. So sánh với mẫu người tu hành thì có giống có khác. Giống ở chỗ người tu hành không có gia đình riêng, khác ở chỗ là Đặng Tiểu Bình có rồi mất. Kết quả đều là không, nhưng quá trình thì khác nhau.

Ưu điểm của tứ cố vô thân có hai lưu ý. Thứ nhất về đời thực thì mẫu này không bị bận tâm hay hệ luỵ về người thân. Người thân làm việc đúng hay sai chưa xét, nhưng khó có ai mà không làm sai điều gì. Mà đúng hay sai cũng đều gây ảnh hưởng, đúng thì hay mà sai thì dở, nói chung là làm cho mình phải bận tâm. Tứ cố vô thân thì khỏi bận tâm. Mà người thường không bị bận tâm đã giỏi, nữa là người có tư chất phi thường, khi không bị bận tâm thì khẳng định là siêu phi thường. Đó là ưu điểm về không bận tâm.

Ưu điểm thứ hai, thì bạn biết lá số tử vi có năng lượng nhất định. Khi các cung lục thân kém năng lượng thì năng lượng phải đổ vào cường cung tức chính bản thân người đó. Năng lượng cao thì đương nhiên độ số phải cao. Tích luỹ và quay vòng cường hoá lâu ngày thì cao lại càng cao.

Tứ không trong tử vi là Tuần Triệt Thiên Địa. Còn một không nữa là Vô Chính Diệu là không có chính tinh. Khi Vô Chính Diệu gặp đủ tứ không, có thể nói là tứ đại giai không, bốn yếu tố lớn đều là không. Khi này nếu cách cục sạch sẽ, năng lượng hội tụ cao đương nhiên là thượng cách. Nếu cách cục không sạch là phá cách dở dở ương ương, không chẳng ra không, có chẳng ra có.

Lật lại vấn đề thì người thường chúng ta luôn trong các mối quan hệ tình thân. Tình thân là sức mạnh nhưng cũng là hệ luỵ chúng ta phải gánh. Cái gì cũng có hai mặt, có cho có nhận. Các mối quan hệ cho nhận chằng chịt. Nợ đời phải trả, trả hết nợ thì hết đời. Có những thanh niên tuổi ngoài hai mươi, kiếm pháp đã đến tầng cao minh, đặt avatar hình sư tử, nhưng khi chia tay người yêu đi du học thì ủ rũ như tàu lá chuối khô. Bao nhiêu kiếm chiêu cũng chẳng để làm gì khi một tâm hồn yếu đuối sử dụng nó. Thậm chí quay lại nghi ngờ cả kiếm pháp và bản thân. Khi nghi ngờ bản thân, đó là lúc bi kịch bắt đầu. Cho nên bạn xem phim đọc truyện, cô nào đã yêu các anh hùng siêu cấp như Triển Chiêu hay 007 hay Cẩm Y Vệ là khẳng định cô đó phải chết, vì mấy anh đó còn lo giải cứu thế giới, xung quanh đầy rẫy kẻ thù, không thể đeo mãi một điểm yếu bên cạnh được. Còn ngoài đời thực, tất cả những anh hùng cách mạng đều phải gác lại gia đình và việc riêng. Khi hình cầu còn khuyết, lấp vào sẽ đầy. Còn khi hình cầu đã đầy, gắn thêm nữa thành lồi, vì thừa thãi mà hỏng sự vẹn toàn. Không sợ ít, chỉ sợ không cân đối. Không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng.

Dùng cho mệnh hoả kim thôi nhé. Mà tốt nhất tránh xa mấy anh hùng siêu cấp ra.

….

EM LÀ HOA HỒNG NHỎ-Trịnh Công Sơn

(Viết cho phim Cho Cả Ngày Mai đạo diễn Lâm Vân sản xuất năm 1981, Hồng Nhung hát lúc 14 tuổi, top 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20)

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi biết cười là những nụ hoa

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa trời làm mát ngày qua

Trời mênh mông, đất hiền hòa

Bàn chân em đi nhẹ nhẹ

Đưa em vào tình người bao la

Cây có rừng bầy chim làm tổ

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ

Tình nồng thắm như mặt trời xa

Nếu gặp Trịnh Công Sơn, tôi sẽ đề nghị: đố Ngài viết được bài hát nào không có âm dương ngũ hành tam tài. Trịnh Công Sơn sẽ bảo: viết dư sức, nhưng không ưng.

Một tác phẩm để đời, để rồi đi vào lòng người là tác phẩm trọn vẹn và quân bình âm dương ngũ hành tam tài. Có thể tác giả không cố ý viết vậy nhưng khi tác giả tự thấy hợp lý thì tác phẩm phải như vậy. Từ nhạc Trịnh cho đến tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cho đến Chiến Tranh và Hòa Bình của Lép Tônxtôi đều là những tác phẩm hàm chứa và cân bằng âm dương ngũ hành tam tài. Ân oán tình thù giữa các nhân vật xen hòa trộn lẫn, nhưng cuối cùng đều đạt sự cân bằng, có đủ chua cay mặn ngọn đắng nên độc giả ưa thích. Bất cứ sự mất cân bằng nào sẽ đều gây cho người đọc cảm thấy có gì đó sai sai.

Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ thiên tài với cách cục Thiên Hình Văn Khúc, ông cảm nhận được trời đất người nên sản sinh ra những ca khúc thấu tình. Vì thấu nên đi vào lòng người. Những ca khúc ông viết thể hiện ông là một cao thủ về dịch lý. Ca từ mang đậm chất thiền, và tính không vong trên mọi giai điệu. Nhật nguyệt, được mất, vui buồn, xưa nay, từng cặp âm dương đối ngẫu được khéo léo lồng ghép trong tác phẩm.

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi biết cười là những nụ hoa

Mở đầu bài hát là căn bản của vũ trụ, nhị nguyên âm dương, biểu hiện ở cha mẹ. Mẹ là Thái Âm thuộc thủy luôn tam hợp với Thiên Lương mộc, hợp với mùa xuân, biểu tượng của cây cối đâm chồi. Cha là Thái Dương thuộc hỏa, hợp mùa hạ, biểu tượng của ánh nắng, chiếu cho chồi non phát triển. Đây là tượng mẹ sinh, cha dương. Âm sinh còn dương bồi. Mẹ chỉ mong bé khỏe, con cha mong bé lập được công danh.

Em bé đến trường là xuất cung Thiên Di môi trường xã hội, học được bao điều lạ từ cung thiên di. Môi biết cười là Hồng Loan Thiên Hỉ. Đây là Đào Hồng Hỉ thuở nhỏ, thuở ban sơ. Đào Hồng Hỉ là bộ tam minh hợp với mùa xuân mùa hạ, hợp với mộc hỏa. Mộc hỏa là nơi khai sinh và phát triển của dương khí. Mộc là lòng nhân là tình thương, hỏa là ánh sáng là văn minh. Đây cũng là thời kỳ sơ khai của đời người, đầy ắp tình thương thuở nhân chi sơ. Nói về em bé như một chồi cây, đi học sự văn minh như chồi cây vươn lên đón nắng sớm. Trịnh Công Sơn dùng tượng mộc hỏa thông minh ở đây không gì hợp hơn.

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa trời làm mát ngày qua

Trang sách hồng và dòng thơ là tượng của Văn Xương Văn Khúc, sách vở và những câu chuyện cổ tích. Khi mới sinh ra, con người tin vào chuyện cổ tích. Lớn lên thì nghi ngờ cổ tích, phủ nhận và bài xích cổ tích. Về già thì biết cổ tích là có thật và lại ngồi viết cổ tích cho thế hệ sau. Cho nên em bé bay, em bay trong những giấc mơ tuổi thơ. Đây là lúc gặp Thiên Không thuở trẻ tuổi, Đào Hồng như những cánh hoa bay trong vùng trời Thiên Không. Thiên Không lúc trẻ là những giấc mơ, vùng trời của mơ ước. Thiên Không về già mới là cái hố sâu vực thẳm.

Trời mênh mông, đất hiền hòa

Bàn chân em đi nhẹ nhẹ

Đưa em vào tình người bao la

Đây là những câu thơ đậm chất tam tài. Trời mênh mông, đất hiền hòa, tình người bao la nhân hòa. Em bước bàn chân nhè nhẹ đi giữa tam tài, khi thiên thời địa lợi nhân hòa. Bài hát này viết về một em bé nhưng đó là khát khao mệnh lý thuận lợi chốn vô thường của chuyên gia mệnh lý Trịnh Công Sơn. Không thể cô đọng hơn, bàn chân em đi là đi vào giữa tình người bao la.

Cây có rừng bầy chim làm tổ

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Cây là mộc, chim là hỏa. Chim xương rỗng bay cao chủ hỏa khí bốc lên. Cây rừng cho bầy chim làm tổ là tượng mộc hỏa tương sinh, mộc hỏa thông minh, đại cách thứ nhất của mệnh lý. Sông có nguồn từ suối là tượng kim thủy tương sinh, kim bạch thủy thanh. Kim trắng nước xanh là đại cách thứ hai của mệnh lý. Trong mệnh lý, mộc là thiếu dương, hỏa là lão dương. Dương thăng, dương bay lên, nên cây và lửa đều hướng vươn lên cao. Kim là thiếu âm, thủy là lão âm. Âm giáng, âm rơi xuống, nên kim và nước đều có hướng sa xuống lắng xuống chảy xuống thấp. Văn minh ánh sáng là tuổi trẻ, trung niên cô đọng là kim, về già kim tan chảy lưu truyền kiến thức là thủy. Tuổi trẻ cuồng liệt như ngọn lửa, về già trầm lắng như dòng nước.

Mộc muốn hướng thành hỏa, kim muốn hướng thủy. Nhưng lão dương hỏa thì muốn dụng lão âm thủy, lão âm thủy thì cần dụng lão dương hỏa. Đây là triết lý cao thâm nhất của ngũ hành. Cho nên mới có hai đại chính cách là mộc hỏa thông minh và kim bạch thủy thanh. Một đại cách dương, và một đại cách âm. Hỏa khắc kim cũng là đại cách nhưng là đại phản cách. Không nhiều người hiểu được điều này, nên mới mang ngũ hành đi sinh khắc tùm lum. Nếu bạn lạc lối trong rừng ngũ hành thì quay lại đọc bài này của tôi, bạn nắm vững ba đại cách trên là đủ, và luôn tâm niệm dụng ngũ hành trong lý âm dương sẽ không lạc lối.

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ

Tình nồng thắm như mặt trời xa

Hai câu này đậm chất thiền. Hàm ý chốn về cuối cùng chính là trái tim mình, quê nhà chính là trái tim mình. Người nào quên quê hương chẳng khác gì không có tim. Và khi bị mất tim, hãy quay lại chốn quê nhà, bạn sẽ tìm thấy tim mình. Đi đâu cũng mang quê hương trong trái tim mình. Mà cũng là lời nhắn nhủ, sau tất cả chỉ cần giữ được trái tim đậm tình người là cuộc đời của em bé hoa hồng nhỏ sẽ thành công, bất kể danh lợi thế nào. Bất kể danh lợi thế nào, trong trái tim vẫn thắp một ngọn lửa nồng thắm của tình người. Ở giữa bài thơ, em bé đi vào tình người bao la, đến cuối cùng tình người đó thấm đẫm ngấm vào tim em hóa lên ngọn lửa. Cuộc đời em bé đến đây, cơ bản tiến hóa thành công. Mặt trời dù có xa nhưng ở ngay trong trái tim này. Mà trái tim có lửa, hàm ý là sẽ vượt qua sương giá mùa đông phía trước. Trái tim có lửa, cảnh đời dù khổ quá hay sướng quá đều sẽ vượt qua.

Mượn lời Trịnh Công Sơn kính chúc các bạn một mùa đại lễ Vu Lan đầy hồng trắng và hồng đỏ, và trong trái tim luôn đậm tình người.

….

CỬU ÂM CHÂN KINH TỪ MỘT NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ

1. Chấn hưng mệnh tài quan. Tức sức khoẻ cảm xúc và trí tuệ. Chấn hưng mệnh tài quan rồi sẽ có mọi thứ. Có mọi thứ mà thủng mệnh tài quan rồi cũng mất hết. Vì cái gì mà làm hỏng mệnh tài quan thì không đáng. Quan điểm sai lạc về xã hội và cuộc sống, tâm lý méo mó biến thái, hay sức khoẻ èo uột thì mọi thứ khác cũng không để làm gì. Nếu thấy sai sai, quay lại chấn hưng mệnh tài quan.

2. Cân bằng giữa Làm và Ăn. Cơ bản chúng ta phải làm và phải ăn. Chúng ta làm thứ ta làm được thì chúng ta cũng chỉ ăn thứ ta ăn được. Nếu chỉ Làm không Ăn thì sớm muộn cũng chết, nếu chỉ Ăn không làm thì chết cũng là sớm muộn. Không nên quá ham cái gì mà mất cân bằng. Một mặt chúng ta vẫn phải thực hiện nhiệm vụ với xã hội, một mặt chúng ta cũng phải lo cuộc sống của mình. Làm chung quy để ăn, ăn cũng để có sức mà làm. Cân bằng mới là quý. Thiên lệch là tan nát.

3. Biết rõ ai là người lo cho chúng ta. Đó là chính chúng ta. Cái gì tổ chức không lo được cho chúng ta thì chúng ta phải tự lo. Xã hội con người nói chung là đáng yêu, nhưng họ không bao giờ quan tâm chúng ta ăn bằng gì, sống bằng gì. Họ chỉ quan tâm tới lỗi và sai phạm của chúng ta để chỉ trích. Họ không biết cảm giác ướt đầu và rát mặt nó như thế nào. Họ chỉ gào lên thứ họ cần. Họ đả kích khi họ bất mãn. Một mặt chúng ta phải dung hoà với xã hội. Một mặt phải no bụng.

4. Sinh mệnh con người là thứ chúng ta bảo vệ, còn túi tiền của họ là thứ chúng ta hướng tới. Nếu thấy phương tiện của người tham gia giao thông có vấn đề có thể ảnh hưởng tới sinh mệnh, như lốp sắp long chẳng hạn, phải khẩn cấp nhắc nhở họ. Nhưng nếu phát hiện họ sắp hết đăng kiểm, hãy lặng lẽ bước tới nhìn kỹ ngày. Nếu quá ngày thì phạt, nếu chưa quá ngày thì để đó cờ cơ hội tiếp theo. Nếu xe đi nhanh nhoáng nhoáng mà chỉ nhìn thấy tháng hạn đăng kiểm, thì bộ đàm cho đồng đội phía dưới để phối hợp hành động. Chung quy, tiền bạc là thứ làm hư hỏng con người, chỉ cần họ không quá nghèo chúng ta nên giữ bớt cho họ.

5. Phân biệt xử lý. Giữa muôn trùng người với người, để xử lý tốt chúng ta phải phân loại và trong từng loại lại xếp thứ tự ưu tiên. Ví dụ đầu trọc và xăm trổ có vượt đèn trước mắt, chúng ta nên lơ đi, như vậy chúng ta sẽ không bị nguy hiểm. Người già trẻ nhỏ có thể dừng lại nhắc nhở và tha, thành phần trong trẻo và ít màu mỡ của xã hội sẽ biết ơn và cảm kích chúng ta. Chúng ta chỉ ăn quả chín. Chúng ta không ăn quả xanh và quả quá chín.

6. Làm cho mọi người thấy, còn ăn trong lặng lẽ. Vào giờ đi làm hay giờ tan tầm, đó là lúc phân luồng và điều khiển quan trọng nhất. Lúc đó chỉ cần không tắc đường, sự vi phạm nhỏ lấn vạch, ngược chiều hay vượt đèn đều không quan trọng bằng việc thông đường. Còn ngoài giờ cao điểm, mọi hành vi dù là nhỏ nhất cũng tập trung xử phạt vì khi đó chúng ta có thời gian. Khi cao điểm mọi con mắt đổ dồn vì họ không đi được nên có thời gian quan sát và rất khát khao chúng ta giải cứu. Chúng ta nên vung gậy đại triển thần uy thông đường, họ sẽ rất yêu mến ngưỡng mộ và cảm kích chúng ta.

7. Mưa gió không nên ra đường. Nếu có ra thì phải ăn no mặc ấm. Chúng ta chỉ ra đường mưa gió vì những mục đích lớn lao. Ví dụ nếu là vì hình ảnh thì phải biểu hiện thật đẹp thật sâu và thật lâu. Nếu là vì tiền, thì phải là những khoản đáng kể. Còn nếu ra đường mưa gió không vì mục đích lớn thì vi phạm nguyên tắc số một. Các đoạn đường hạn chế tốc độ mà đang sửa thì chúng ta không nên đứng đó. Xe cộ phương tiện vì khó đi sẽ không ai đi được quá tốc độ mà chúng ta phạt cả. Hơn nữa đứng đó khói bụi nhiều, tiếng ồn inh tai nhức óc.

8. Những khẩu hiệu của tổ chức và cơ quan là chân lý. Nó đúng nhưng rất vĩ mô chứ nó không sai như bọn phản động bôi bác. Chúng ta hiểu đó là những quy tắc hành xử chuẩn mực. Đó là công cụ để điều chỉnh sai lệch. Và đó là con đường duy nhất cho sự phát triển có thể đặt bước chân. Con đường của chân lý và công bằng. Chúng ta phải nắm chắc là nó đúng, nhưng khi hành động phải hết sức linh hoạt cho phù hợp.

9. Chung quy chúng ta chính là sơn thần thổ địa hiện hình của mặt đất này với sắc áo vàng hành thổ. Chúng ta quản lý và điều hành những con đường. Thượng tôn trên hết chúng ta yêu mến con người và yêu cả những con đường. Ăn vặt có thể chấp nhận trong vài tình huống ngắn hạn nhưng nói chung không phải giải pháp lâu dài. Không ai ăn bimbim mà no được. Hơn nữa bimbim nhẹ, cầm trên tay hơi lỏng là gió thổi bay ngay. Nếu có thể tận dụng những hiểu biết về con đường để tạo ra giá trị kiếm lợi là tốt nhất, ví dụ như lập tuyến xe để kinh doanh, vừa hợp pháp vừa lợi ích lớn. Cũng như các thầy phong thuỷ, nên NHÌN RA một cuộc đất tiềm năng để chung cuộc đầu tư thì tốt hơn là ôm La Kinh đi mãi.

Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ.

….

BÌNH YÊN

Vấn đề không phải ở đâu mà là ở đâu bình yên. Chính vì lẽ này mà em bé chưa làm xong bài tập về nhà không bình yên đi chơi với cả nhà. Chính vì lẽ này mà người lính vượt ngàn dặm về thăm quê hương. Bởi vì về nơi đó anh ta thấy bình yên. Bình yên không phải vì về quê hương mà vì anh ta thấy bình yên. Có người lính lại không muốn về quê hương vì tại đó anh ta thấy không bình yên. Đi đâu anh ta cũng thấy ổn miễn là đi khỏi quê hương. Đất ôm người nhưng đất cũng xua đuổi người nên mới có phong thuỷ. Có những con người có những gia tộc bị vùng đất từ chối và họ phải ra đi, đi để bình yên.

Vấn đề không phải làm gì mà làm gì thấy bình yên. Thanh niên phải lấy xe máy đi phượt, ăn quán ngủ đường mới thoả, vì làm thế họ thấy bình yên. Ngồi ở nhà thấy bụng dạ cồn cào. Thực ra nói về lý thì đi phượt hay nằm ở nhà đều có lý. Do mình lựa chọn là đi hay ở thôi. Mà mình lựa chọn do có cái gì đó thôi thúc ở trong lòng. Có triết gia Ấn Độ học xong đại học triết học, quyết định lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Gia đình hỏi là anh ta đi cầu chân lý à, thì anh ta nói đi vì có cái gì đó thôi thúc ở trong lòng. Nói cách khác đi để thấy bình yên.

Chính vì cảm giác muốn bình yên này mà có mệnh lý. Con người luôn bị thôi thúc trong lòng làm gì đó. Bản chất của sự thôi thúc này chỉ là khao khát tái lập cân bằng. Cho nên nhiều bệnh nhân ung thư tự đi tìm thực phẩm cho mình, mà chính họ không biết mình đang bị ung thư hay cũng không hiểu công dụng của thực phẩm đó là gì. Có người phụ nữ đột nhiên thích ăn loại rau diếp, chị mua về không cần tách lá mà gặm cả cụm như bò ăn ngô, vì đơn giản làm thế chị thấy bình yên. Sau này phát hiện chị bị ung thư vú, và loại rau đó có thành phần tương thích với bệnh của chị.

Con chim bay cao vì nó thấy bình yên, thỉnh thoảng nó chao xuống mặt nước cũng vì thấy bình yên. Con cá lặn sâu vì nó thấy bình yên, thỉnh thoảng ngoi lên đớp khí vì làm thế thấy bình yên.

Bình yên là kết quả của sự tái lập cân bằng. Vì cân bằng nên thấy bình yên. Hồi xưa tôi ăn thịt, nhìn cô hàng xóm thấy ham. Nên chúng tôi hay đưa nhau lên cung trăng vì ở đó chúng tôi thấy bình yên. Bây giờ tôi ăn chay, tôi thấy cô hàng xóm vẫn hau háu bên hiên, nhưng tôi không làm gì nữa. Vì bây giờ không làm gì tôi đã thấy bình yên rồi. Và cô hàng xóm lại đi tái lập cân bằng mới, để cô thấy bình yên. Xin cám ơn cô thời kỳ đã qua khi chúng ta từng bình yên với nhau.

Khi mệnh cách bạn cần hoả vì bất cứ lí do gì đó. Bạn gặp hoả, bạn thấy bình yên. Khi mệnh cách bạn sợ hoả. Bạn xa hoả bạn sẽ thấy bình yên. Bình yên không do hoả, mà do cân bằng của bạn. Cho nên vào thời vận đó, nếu cần hoả bạn yêu cô hoả vượng. Đến thời vận sau khi hoả khí của cô bớt vượng và bạn cũng bớt cần hoả thì bạn chia tay cô Hoả.

Nhân duyên hay vùng đất hay con người tan hay hợp đều vì bình yên. Bình yên mà hợp, bình yên mà tan. Nhu cầu hoả của bạn nếu không thay đổi thì bạn sẽ đau khổ. Bởi vì bốn mùa xoay vần chứ không đứng yên như nhu cầu của bạn. Nếu nhu cầu của bạn cũng thay đổi như bốn mùa thì bạn hạnh phúc. Mệnh lý gọi cách sống đó là thuận thiên. Trẻ xông pha, già mẫu mực đó là thuận thiên. Trẻ mẫu mực, già loi choi đó là tuổi thơ bị đánh cắp. Đó là nghịch thiên. Người phương Đông nói chung sống hướng nội, và có tật hoài cổ hoài niệm. Nhớ hoài về cái đã qua và ngồi tiếc. Cứ muốn vương triều trường tồn mãi. Nếu cái gì cũng trường tồn mãi, thì vương triều được sinh ra từ đâu. Dương không tử làm sao âm có thể sinh.

Bình yên đến, bình yên đi. Làm gì thấy đúng là bình yên. Cái thấy của bạn khớp với cái diễn ra của tự nhiên thì bạn là thánh. Cái thấy của bạn khớp với cái nhìn của luật pháp thì bạn là người tốt.

Kết bài xin kính chúc các thánh làm người tốt.

Have fun

….

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ VÀ LÔI SƠN TIỂU QUÁ

Khi mới học tử vi, 100% trong số chúng ta mê mẩn với ngũ hành tương sinh và âm dương thuận lý. Đơn giản vì khi đó hành khí đồng nhất, nên cộng hưởng năng lượng rất mạnh. Khi đó chúng ta hiểu đơn giản là cứ nhiều là mạnh, cứ béo là khỏe. Tuy nhiên sau này khi trình độ của chúng ta cao lên, ta sẽ hiểu rằng nhiều chưa chắc đã là mạnh, muốn mạnh phải có sức bật, béo chưa chắc đã khỏe, muốn khỏe phải luyện tập. Ngăn dòng thành đập đó là tạo sức bật. Cả dòng chảy, cả hồ lớn mênh mang nước, một khi được ngăn lại tạo thế năng, khi đó cả khối nước khổng lồ mới tạo ra sức mạnh. Thanh tre tuy mềm, co lại sẽ tạo thành sức bật. Nói cách khác nguồn lực phải được làm chủ mới tạo thành sức mạnh. Làm chủ chính là dụng khắc, chứ không phải dụng sinh. Khỏe chưa đủ, cần khỏe và khéo. Khéo chính là dụng khắc, chính là làm chủ được việc đang làm.

Sát Thương Kiêu Nhận tuy là ác sát, nhưng một khi dụng được sẽ thành đại cách. Tài quan tuy đáng quý, nhưng nếu không quản được sẽ quay lại hại chính mình. Sách cổ nói rằng, không xứng vị trí đó thì không ngồi ở đó, hàm ý không quản được thì mang họa vào thân. Ví dụ hiện đại, như khi ngồi lên xe ô tô, ngồi lên máy bay, mà bạn không điều khiển được thì trước hại người sau hại mình. Đi nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là làm chủ được tốc độ. Nhanh hay chậm chỉ là sự tương đối. Trong tử vi, cung phúc là nguồn tiền, cung tài là đường ống dẫn tiền, và cung điền trạch là kho chứa tiền. Nguồn tiền nhiều đến đâu và thủ pháp kiếm tiền giỏi đến đâu, mà kho chứa tiền bị thủng thì của cả cũng rơi vãi hết. Cung điền trạch chính là khả năng làm chủ đồng tiền. Tiền trong tay, có thả cho gió bay đi hay không chính là khả năng “khắc chế” “thâu tóm” và “thao túng”. Giàu nghèo nằm ở chỗ làm chủ này, chứ không nằm ở chỗ nhiều hay ít. Các học giả phương Tây định nghĩa giàu là tiêu ít hơn số mình kiếm, nghèo là tiêu nhiều hơn số mình kiếm, dù chỉ một đồng. Con số đó tùy người là bao nhiêu, nhưng bất kể con số mà quan trọng là đủ hay thiếu mà thôi. Cung điền trạch này, tôi tin là có vách ngăn nghiêm ngặt như thư viện.

Sát tinh trong tử vi bản thể là sát, xấu không bàn cãi. Nhưng đó chỉ là thể, còn dụng được sát hay không mới cho kết quả cát hung. Dụng được sát, là cát. Không dụng được sát, thì bị sát thao túng, là hung. Như Quan Vân Trường dụng được thanh đao thì thanh đao phục vụ ông ta. Kẻ không dụng được đao, thì đao làm hại anh ta. Game thủ cũng vậy, làm chủ được nhân vật, làm chủ được cuộc chơi thì thắng, không làm chủ được thì thua. Vấn đề không phải là sát hay cát, vấn đề là làm chủ được hay không. Kể cả là Xương Khúc kiến thức sách vở, làm chủ được Xương Khúc thì điều khiển vận dụng được kiến thức, không làm chủ được kiến thức thì làm nô lệ của kiến thức. Cho nên cụ Ba La dùng ngũ hành nạp âm mệnh để làm tiêu chí LÀM CHỦ tinh đẩu. Theo cụ Ba La, đồng hành thì làm chủ được tinh đẩu, còn bị tinh đẩu khắc thì làm nô lệ của nó.

Trong Tử Vi Dễ Dùng, tôi có nói đến giải quyết vấn đề. Ai giải quyết được vấn đề lớn, người đó vĩ đại. Giải quyết được vấn đề chính là làm chủ vấn đề, thâu tóm, thao túng, quản lý được vấn đề. Cho nên công việc có tầng bậc, tầm chủ tịch tập đoàn khác tầm doanh nghiệp nhỏ, bởi vì vấn đề được giải quyết là to nhỏ khác nhau. Bạn làm chủ được vấn đề tầm nào, bạn xử lý vấn đề ở tầm đó. Mọi tác dụng của đòn bẩy chỉ xảy ra nhất thời. Về lâu về dài, đâu phải vào đó.

Cho nên nảy sinh một vấn đề nữa. Đó là mọi người chỉ nên quản việc trong tầm tay của mình. Tóm lại chỉ nên đảm nhận việc mình làm được. Nếu không, sẽ giống cú đấm với trong võ thuật. Trong võ thuật các thầy dạy phải đứng tấn vững rồi mới đấm, cũng giống trong bóng đá chân trụ vững thì cú sút mới có lực. Nếu cố tình đấm với, quyền anh gọi là cú đấm giấy, không có lực. Nếu cố tình đá với, chắc chắn sẽ ngã. Những vụ đổ vỡ quyền lực gần đây, chỉ đơn giản là cú ngã sau khi đấm với. Cú đấm vượt quá thế tấn của mình. Nếu không bước thêm một bước cuối cùng đó, cơ sự đã không đến nỗi.

Tóm lại, tiền chỉ nên tiêu trong tầm kiếm được, việc chỉ nên làm trong tầm quản được. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Nghĩa là không đói không ăn, không khát không uống, không mệt không nghỉ. Đó là lời khuyên của mệnh lý dành cho bạn. Nói cách khác là tri túc thường túc. Tri túc tâm thường lạc mà vô cầu phẩm tự cao. Công thức kinh điển này có thể nói là vững chắc như Bát Chánh Đạo của đức Phật. Nó đơn giản như tập thể dục buổi sáng hàng ngày. Nhưng chính vì hai chữ “hàng ngày” nên rất ít người làm được. Việc học tập và rèn luyện của thanh niên chính là đang mở rộng chân đế của kim tự tháp. Chân đế này càng rộng thì kim tự tháp càng có thể vươn cao một cách vững vàng.

Kính chúc các bạn quản được các vấn đề của mình, và không ngừng mở rộng nâng cao năng lực “quản” này nhé.

HAVE FUN

….

HOÁ KỴ-NGƯỢC ĐƯỜNG PHÒNG THỦ

Nghiên cứu các hồ sơ vĩ đại rất hữu dụng cho bạn và cũng rất vô dụng cho bạn. Hữu dụng ở chỗ bạn sẽ học được nhiều, vô dụng ở chỗ bạn không dùng được vì bối cảnh và thời đại của bạn khác biệt. Cái còn đọng lại duy nhất đó là những nguyên lý tự nhiên.

Hồ sơ của Bill Gates là một hồ sơ vĩ đại. Lá số của Bill Gates là lá số mẫu mực đối với cả nam phái và bắc phái. Cách cục Lộc di Kỵ mệnh, cảm tưởng như dòng tiền từ thiên hạ (thiên di) đổ thẳng vào Bill Gates (mệnh). Đó là cách nhìn của tứ hoá phái hay bắc phái chung chung. Thế nhưng vai trò của Hoá Kỵ ở đây chưa bao giờ mờ nhạt. Người Hoá Kỵ có xu hướng tự kỷ khắc kỷ, luôn lo sợ, và có cách nhìn cũng như cách tiếp cận đảo ngược. Họ tin rằng các kỳ quan được xây từ dưới lên, nhưng nhân loại nhìn ngắm từ trên xuống. Họ tin vào cách nhìn của họ mặc dù nó ngược với số đông. Người Hoá Kỵ họ tiếp cận vấn đề với sự phủ nhận. Người lạc quan luôn tìm cách minh chứng điều họ muốn là đúng, thì người Hoá Kỵ luôn tìm cách chứng minh vấn đề là sai. Nói chung không khác gì nhau. Đại kiện tướng cờ vua Magnus Carlsen nói rằng: điều duy nhất cần làm trong ván cờ là luôn tìm cách chứng minh mong muốn của mình là sai. Khi nào không chứng minh được mong muốn đó sai thì mong muốn đó đúng. Người lạc quan luôn tìm cách nhặt đậu đỏ ra khỏi đậu đen, thì người Hoá Kỵ nhặt đậu đen trước. Họ quan niệm nhặt xong đậu đen thì còn đậu đỏ. Về lý thuyết thì chẳng khác gì nhau. Vì lý thuyết bất kể thứ tự trước sau. Nhưng trên thực tế thì có những trường hợp cách nhặt đậu đỏ đúng hơn. Ví dụ như lái xe. Lái xe có một thuật ngữ là lái xe phòng thủ (defensive driving). Có nghĩa là cứ an toàn đã, nhanh chậm tính sau. Mà cứ an toàn đã là phải tính mọi lỗi có thể xảy ra của cả phía mình và phía người khác để né. Cho nên gọi là lái xe phòng thủ. Bạn thử đảo ngược cách lái xe xem. Thảm hoạ ngay lập tức.

Thiên hạ nhìn vào thành công của Microsoft từ phía trên với lung linh rực rỡ sắc màu. Nhưng ông chủ của nó xây dựng nó bằng luật trung bình “tầm thường” từ dưới đi lên. Windows là một sản phẩm ít được ban quản trị trong đó có Bill Gates chú ý ban đầu. Ban đầu Microsoft phát triển những sản phẩm khác mà ngay cả Bill Gates vẫn kỳ vọng. Thế nhưng thị trường lại quay lưng và không mặn mà lắm. May mắn sao, Bill Gates vẫn dành một góc để phát triển Windows để phòng ngừa như một phương án phụ. Và khi tung Windows ra thì Microsoft thành huyền thoại. Huyền thoại xảy ra với phương án ban đầu cho là phụ. Bởi vì đơn giản là thị trường khách quan có cách nhìn và cách chuyển động của riêng nó, các ông không ngồi trong nhà mà bắt nó đi theo các ông được. Các ông có theo nó thì theo.

Trong suốt quá trình phát triển MS, Bill Gates luôn mang trong mình nỗi sợ và ông để nỗi sợ dẫn dắt để tìm ra các quyết định đúng. Nếu nỗi sợ là con sóng, thì Bill Gates là loại cá kình cưỡi sóng mà đi. Mọi sự đều có hai mặt, Sát tinh và không vong cũng có hai mặt, điều khiển được thì nó phục vụ mình còn để nó điều khiển thì làm nô lệ cho nó. Vấn đề không ở sát tinh mà vấn đề là làm chủ được nó hay không mà thôi.

Cách tiếp cận ngược chính là học hỏi từ những sai lầm. Như trong Tử Vi Dễ Dùng đề cập, nhà khoa học chính là loại người này, cho nên đa phần nhà khoa học là phản cách. Trong thế giới đầu tư đầy rủi ro, đa số các nhà đầu tư cũng nhận định việc quản lý rủi ro quan trọng hơn ngồi mong chờ trúng số. Đứng giữa hai lựa chọn có thể thắng và không để thua, họ đều chọn không để thua. Một đầu tư tồi mà may mắn có lãi còn tệ hơn đầu tư tồi mà lỗ ở chỗ nhà đầu tư cứ tưởng thế là hay nên cứ tiếp tục đến khi mất sạch. Nhà đầu tư thắng cuộc là nhà đầu tư thắng ở luật trung bình và thắng về dài hạn. Chung quy, trong thực tế hỗn loạn, phòng thủ luôn thắng tấn công.

Hoá Kỵ, sát tinh đều là những dạng tiếp cận ngược. Ngược đời mà thành. Triết lý chính tông là khuyến thiện. Triết lý của họ lại là diệt ác. Nghe thì có vẻ giống nhau ở kết quả, nhưng con đường hoàn toàn trái ngược. Trong môi trường càng hỗn loạn và rủi ro thì cách tiếp cận ngược lại càng phù hợp. Và Không Vong chính là môi trường đầy hỗn loạn cho sát tinh hình kỵ tung hoành.

Người học tử vi cũng có hai cách. Một là luôn tìm cách chứng minh kinh điển là đúng. Hai là tìm mọi cách chứng minh nó sai. Như các bạn đều biết thì tôi đi theo cách thứ hai. Tôi luôn tìm mọi cách chứng minh các nhận định trong kinh điển là sai. Và mỗi khi thất bại, tôi lại viết ra cho các bạn đọc. Cho nên nó phải ĐÚNG. Đó là lý do tại sao nhiều bạn áp dụng phản ánh là phương pháp xem rất đúng. Nó đúng chẳng qua là đã được lọc cái sai mà thôi. Tôi chọn cách đi ngược vì cho rằng đó là cách phù hợp nhất trong thế giới tử vi đầy hỗn loạn này.

“Anh ngược về thực chất chẳng vì em

Mà khắc khoải vì con đường thuận lý

Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí

Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân”

Kính chúc các bạn tham gia giao thông an toàn. Ngược xuôi xuôi ngược cũng được, bị chửi cũng không sao, miễn là an toàn về đến nhà.

….

NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI CHA

(Kính chúc mừng sinh nhật Đại Aka, kính chúc Đại Aka phúc như Đông Hải mà thọ tỷ Nam Sơn)

Mệnh lý luôn nhắc đến thể và dụng, tiên thiên và hậu thiên. Thể là bản thể, dụng là sử dụng. Như con dao là bản thể, thái rau hay cắt mổ là dụng. Mặt trời là bản thể, ánh sáng mặt trời được dùng làm gì hoàn toàn do vận dụng. Tiên thiên là trời trước, thuở khai sinh thuở thiết lập. Hậu thiên là trời sau, thuở đã ứng dụng. Cho nên bát quái tiên thiên thuần nguyên lý của số, bát quái hậu thiên đòi hỏi sự cân bằng trong không gian. Tiên thiên như thời gian, hậu thiên như không gian.

Người cha sinh ra ta, tạo ra bản thể của ta. Người thầy dạy ta cách sử dụng đời ta. Người thầy dạy đó là Đạo, Đạo là con đường, Đạo là tổng hợp của các Pháp.

Nói về sinh thành thì sinh nhờ cha, thành nhờ thầy. Người thầy ngày xưa dạy là dạy Đạo, tức là cả một con đường hành xử. Hãy tưởng tượng một sinh thể được người cha tạo ra ở điểm A, cả hành trình đến điểm B là do người thầy chỉ dẫn, thậm chí cả điểm B cũng do thầy hướng dẫn. Nếu chỉ được sinh ra và nuôi lớn, không được dạy bảo thì sinh thể đó sẽ hành động lung tung, di chuyển lung tung chỉ tốn thời gian và năng lượng. Đến cuối cuộc hành trình nhìn lại thì hành trình đó không có ích.

Cho nên khi nhân loại được sinh ra thuở sơ khai, khát khao nhất đối với nhân loại là tìm những con đường chuẩn, khát khao tìm người thầy dẫn dắt, để cả hành trình cuộc đời gọi là đạo. Cách đây 4000 năm loài người đã hoàn thiện về triết lý. Hành trình sau này chỉ đơn giản là phát triển kỹ nghệ và công nghệ.

Bạn hay nghe thấy nơi sinh ra và nơi thuộc về. Nơi sinh ra chưa chắc đã là nơi thuộc về. Cho nên có khái niệm quê hương thứ hai. Nơi thuộc về là lý tưởng mà họ theo đuổi. Có những người sinh ra ở phương Tây nhưng lại về phương Đông để truy cầu đạo lý, ở lại sinh sống và tu hành, họ cảm thấy có gì đó thôi thúc bên trong để làm thế. Về nơi đó họ thấy họ là chính mình. Có người ngược lại sinh ra ở phương Đông nhưng lại tới trời Tây an cư lạc nghiệp. Nơi thuộc về của họ là phương Tây. Bạn thấy hợp thấy vui thì bạn ở, đó là nơi bạn thuộc về.

Nơi thuộc về chính là chí hướng và lý tưởng niềm tin. Các samurai sinh ra từ khắp nơi nhưng trái tim đặt ở Thiên Hoàng, nơi thuộc về của họ là Thiên Hoàng. Cái chết về thể xác không quan trọng bằng cái chết về lý tưởng. Cho nên bại trận là tự sát với lí do đơn giản. Lý tưởng đã bại, thì còn sống để làm gì ? Cũng vậy, có người sinh ra ở gia đình nông dân nhưng nơi thuộc về là hoàng cung, nên sau này làm thái tổ lập quốc sáng lập cả vương triều. Có người sinh ra ở hoàng cung nhưng lại vào rừng đi tu như Phật Tổ Thích Ca, vì hoàng cung không phải nơi Ngài thuộc về.

Mọi người chào từ biệt người thân ở nơi sinh ra để đi tới nơi thuộc về, ở đó họ có bạn và những người cùng chí hướng với họ. Cho nên các cụ nói bán anh em xa mua láng giềng gần, hàm ý cho dù là thân tình nhưng đành rời bỏ để vun đắp cho nơi thuộc về. Và phương Tây văn minh nuôi con đến 18 tuổi là bố vẫy tay chào con. Con xách ba lô chào bố lên đường. Trí khôn đời dạy mà ấm no tự mình.

Với đàn ông hiện đại, công việc là nơi thuộc về. Với người phụ nữ phong kiến, quê cha là nơi sinh ra, quê chồng là nơi thuộc về. Sống quê cha ma quê chồng. Thời nay thì phụ nữ ở nhà bố mẹ và chửi chồng là bình thường. Nghĩ cũng hợp lý vì thời phong kiến họ phải chịu áp bức quá nhiều rồi. Tất nhiên vẫn là trò hề mà thôi.

Hai tôn giáo lớn trên thế giới, bạn thấy một tôn giáo giống như người cha và một tôn giáo giống như người thầy. Thiên Chúa Giáo với hình ảnh chúa là người cha, đạo là bác ái, người cha vỗ về và yêu thương con mình. Trong tôn giáo cũng xưng hô là cha và con. Thiên Chúa Giáo như nước. Nước chảy từ trên xuống. Nước dùng để rửa tội. Nhà thờ xây bằng đá cũng mát lạnh như nước. Sự dẫn dắt của Thiên Chúa là từ bên trên và từ bên ngoài. Thiên Chúa giáo đặt nặng tình yêu nên gọi là bác ái. Con chiên được chúa ôm trọn vào lòng yêu thương và dìu dắt. Cứ yêu người và yêu vật là thành đạo. Phật giáo với hình ảnh người thầy, gọi là sư phụ, đạo là từ bi, người thầy chỉ vẽ con đường. Trong tôn giáo gọi là thầy trò. Phật giáo như lửa. Lửa bốc từ dưới lên. Lửa dùng để đốt sạch mọi tội lỗi. Chùa chiền là nơi ấm cúng chứ không mát lạnh. Sự ngộ của hành giả là từ bên trong. Phật giáo coi trọng từ bi, cảm thông chứ không làm hộ. Sư phụ dẫn vào cửa còn tu hành phải tự bản thân. Đức Phật giống như người thầy, còn Chúa Trời giống như người cha.

Mệnh lý coi trọng hậu kết hơn, cho nên lãng tử hồi đầu hay buông đao thành Phật đều là những hành vi được ủng hộ. Và phần dụng của một vật thể mới là phần sống động thực sự của vật thể đó. Hai thanh kiếm mới rèn chưa dùng, nhưng một thanh ở quê nhà bên Kiếm Hồ, còn một thanh vào tay Thái Tổ tung hoành trăm trận thì thanh kiếm trăm trận được người đời tôn vinh hơn, mặc dù chất thép hình dáng kích thước là như nhau. Trải qua trăm trận thì kiếm thể cùn đi nhưng kiếm hồn sắc thêm.

Cách dùng cuộc đời này là do các vị thầy chỉ vẽ cho các bạn. Vị thầy đó có thể là người, có thể là tự nhiên, có thể là bất cứ gì giúp bạn ngộ ra Chánh Đạo. Còn sử dụng cuộc đời bạn như nào là do chính các bạn. Bạn là người nắm lấy số mệnh của chính mình sau khi rời vòng tay của cha và xa trường học của thầy.

Kính chúc anh em thành công trên con đường thiên lý. Bầu trời hậu thiên là bầu trời của chính chúng ta.

….

CHUYỆN SINH CON VÀ LÁ SỐ TỬ VI

Theo lý thuyết thì có khoảng 518400 lá số tử vi. Nghĩa là một người có quyền thoải mái rơi vào bất kì lá số nào theo xác suất. Đây cũng là những luận điểm của tay mơ tử vi. Những người biết tí toán xác suất và đọc vội đọc vàng đâu đó được tổng số lá số tử vi rồi kết luận như vậy.

Thực tế lại khá phũ phàng đối với kì vọng của xác suất. Người biết tí cho rằng con người như vật thể trên không rơi xuống 518400 ô vuông. Thế nhưng thầy tử vi có thực hành mới biết là tổ chức lá số lại không rời rạc như vậy. Các lá số của thành viên trong gia đình bị quy định một cách bí ẩn và nghiêm ngặt. Ví dụ anh em ruột trong một nhà thường có những cách cục giống nhau, cùng là sát tinh, cùng hệ Sát Phá Tham. Thậm chí những người phụ nữ trong một dòng họ cũng có nét cuộc đời giống nhau. Có thể cùng là Hồng Không Cô Quả cho những người lận đận tình duyên. Những người đàn ông trong dòng họ có thể đều đi lính, có thể nhiều người làm ngành y.

Đứng từ bên ngoài quan sát thì sẽ thấy có một nét gì đó chung chung giữa các thành viên trong dòng họ và trong gia đình. Khoa học chứng minh rằng có gene di truyền trong họ. Và gene có thể biểu hiện thành những tính trạng hoặc không. Và khoa học phương Tây cũng cho rằng tính cách quy định số phận. Mà tính cách thì có di truyền. Sự di truyền cứ ẩn hiện, và tuỳ theo thời đại và hoàn cảnh mà tính cách đó cho kết quả hay dở như nào. Mệnh lý gọi đó là Nghiệp. Nghiệp binh đao là có nhiều người đàn ông trong họ chết trận. Nghiệp khô duyên là có nhiều người phụ nữ trong họ li hôn hoặc chậm muộn chuyện chồng con. Tính cách là một trong những biểu hiện mà thôi. Còn bản chất thực sự của Nghiệp là thần bí. Có thể lí giải hữu cơ là do gene con cái giống cha mẹ nên hợp với nghề nghiệp của cha mẹ. Có thể lí giải hữu cơ là cha mẹ vốn đã làm ngành nghề đó nên có nhiều mối quan hệ cũng như kiến thức về nghề đó để tạo điều kiện cho con. Nhưng cũng không hẳn. Đúng khi còn truyền thừa được thôi. Có những nhà mà ông cha có nghề, nhiều đời chân truyền nhưng đến một đời nào đó là dứt mạch, dù là con một cũng không theo nghề ông cha. Người đời gọi là dứt Nghiệp.

Cho nên chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn. Chỉ có bố mẹ Càn Long mới đẻ ra Càn Long. Còn bạn, bạn đẻ ra con của bạn.

….

HỌC ĐỂ BẰNG NGƯỜI

Chiều ngồi chờ bạn ở quán cafe nghe lóm được câu chuyện bàn bên. Câu chuyện về hai bạn trẻ mới tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Chợt thấy rùng mình vì những chuyển động quá nhanh của thời hiện đại.

Tư tưởng của phụ huynh nhồi vào đầu trẻ con thuở đến trường rằng học là để hơn người. Đó là một tư tưởng sai lầm. Đó là tư tưởng đi học làm quan thoát nghèo thoát hèn của thời phong kiến. Tư tưởng đó không còn phù hợp với thời hiện đại. Ngày nay, chuyện người hơn người đang dần bị xoá bỏ. Ở các quốc gia hiện đại, con người có địa vị cao thấp, có đẳng cấp cao thấp, nhưng không còn giai cấp, và đều được tôn trọng như một phần của xã hội. Sự sang hèn cũng dần bị xoá nhoà. Anh là đại quan ăn cơm cá bông lau. Tôi là người mới học nghề ăn cơm rau. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi kiếm nhiều ăn nhiều, kiếm ít ăn ít, cũng không ăn đồ của anh. Anh kiếm nhiều thì ấm thân anh, chứ cũng không nuôi tôi. Tuy trong xã hội đẳng cấp cao thấp khác nhau, nhưng mọi người đều có thể ngẩng cao đầu mà sống. Mọi người có thể tự khen mình, nhưng không thể chê người khác. Vì đã là việc của NGƯỜI KHÁC thì không phải việc của anh.

Tư tưởng đi học để hơn người dẫn đến tính đấu đá quyết liệt. Một bãi đất đủ trồng cả ngàn cây mít nhưng không ai trồng thêm mít. Chỉ nhăm nhăm cây mít có sẵn mùa này ra bao quả, và nhăm nhăm chém người khác để độc chiếm nguồn tài nguyên hữu hạn.

Tư tưởng đi học để hơn người dẫn đến tệ nạn bằng cấp, thi đua rồi danh hiệu, trọng vỏ hơn trọng chất. Thích khen hơn chê. Bản thân mình không dám tự toả sáng, mà chỉ nhăm nhăm đi tụt quần người khác. Và đặc biệt rất thích chúi mũi vào chuyện thị phi vô bổ. Sự học chú ý vào cái vỏ, chứ truy cầu chân lý là chuyện mơ hồ xa xỉ. Công việc thì không quan tâm ý nghĩa, chỉ hỏi kiếm được bao tiền ? Không khác gì cứ gặp đồ vật không quan tâm công dụng mà chỉ hỏi làm bằng vật liệu gì.

Đi học đơn giản là để thành người hữu dụng, phát huy được năng lực bản thân và đóng góp lợi ích cộng đồng. Chứ đi học không phải để hơn người. Đã khác thì làm sao so được mà hơn.

Ngày xưa, học Đạo Lý thì nặng về học Đạo. Ngày nay Đạo rơi mất, sự học nặng về Lý. Nắm được Lý chính là vững Nghề. Vững nghề thì có thể mưu sinh. Cho nên Lý quan trọng hơn Đạo. Khi nắm được Lý thì con có thể khinh bố bởi vì bố đuối lý. Có khả năng sau này luật gia đình sẽ có mục: ai đúng làm bố, ai sai làm con.

Vô học là một câu gọi: vào học đi.

….

VÁCH NGĂN CỦA SỰ SỐNG

Cái tủ lạnh kéo dài tuổi thọ của thực phẩm. Bởi vì con người muốn thế, và con người cho rằng thế là văn minh. Ngày xưa không có tủ lạnh, thực phẩm để được thời gian là ôi thiu hết. Tôn Ngộ Không phải đi xin cơm chay vì bốn thầy trò không có tủ lạnh. Khi thức ăn thiu, người ta xuất hiện một luồng tư duy đó là làm sao cản trở và làm chậm quá trình này lại cho nên tủ lạnh ra đời. Nhưng cũng có người cho rằng thức ăn có kì hạn thôi, thiu thì bỏ không ăn nữa. Giống như quá mùa nhãn thì đợi mùa nhãn sang năm. Những người này cho rằng mùa nào thức đó. Không đơn giản là có thì ăn không có thì thôi, mà hoa quả và thực phẩm theo mùa theo đất đã hàm chứa những đặc điểm của mùa đó của vùng đất đó. Con người sống hoà nhịp theo tự nhiên nên ăn mùa nào thức đó. Thầy thuốc Tuệ Tĩnh nói rằng: Nam dược trị nam nhân, nghĩa là thuốc nam chữa cho người phương nam. Nghĩa là cây cỏ vùng nào chữa cho người sống ở vùng đó, vì lời giải xuất hiện tại nơi bài toán xuất hiện. Đây là tinh tuý của thuyết âm dương. Một người dân vùng xích đạo có thể thỉnh thoảng ăn vài miếng cá vùng Cực Bắc thứ mà chỉ dùng cho gấu Bắc Cực, nhưng thực phẩm thường ngày vẫn nên là thực phẩm sinh ra ở xích đạo.

Như tai nghe mắt thấy của con người vốn có giới hạn. Con người cho rằng như thế là thiệt thòi, vì hạn chế quá. Nhưng lật ngược lại vấn đề, biết đâu Thượng Đế muốn bảo vệ con người khỏi những thanh sắc vô ích. Mà cái gì đã vô ích là sẽ có hại. Ngồi nhà xem và nghe thông tin đủ các góc trên thế giới. Tầm nhìn và tầm nghe rộng hơn thì cũng mệt mỏi hơn.

Sự sống là phải có vách ngăn. Tế bào cũng có vách ngăn. Vách ngăn chia cái này cái kia, chỗ này chỗ kia rạch ròi. Vách ngăn chia nhà anh nhà tôi. Thi thoảng qua chơi nhưng cơ bản anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Cái tủ lạnh và cái điện thoại phá vỡ các vách ngăn đó. Cái tủ lạnh cho con người ăn đồ đông lạnh từ rất nhiều mùa trước. Cái điện thoại làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Anh yêu em từ phía bên kia địa cầu. Anh đi vài hôm thì nói vậy được. Chứ anh đi nhiều hôm nói vậy em phải yêu tạm anh khác. Em yêu sự có mặt của anh.

Bốn mùa cần có vách ngăn. Cho dù là vách ngăn nhẹ, nhưng phải có. Không có không sao, chỉ là không còn bốn mùa. Ngày và đêm cần có vách ngăn. Điều hoà nhiệt độ và đèn điện phá vỡ vách ngăn ngày và đêm. Y tế phá vỡ vách ngăn của gene khoẻ và yếu. Y tế giúp những chủng loài yếu ớt vẫn có thể tồn tại. Có chênh lệch nên có chuyển động tái lập chênh lệch đó. Công bằng là trạng thái nghỉ ngơi của bất công. Vì bất công mà luôn khao khát công bằng. Nếu không có chênh lệch thì không có vận động. Không động đậy nghĩa là chết. Khi rút vách ngăn âm với dương. Âm và dương sẽ trộn một mớ, thời kì hỗn độn bắt đầu, loạn sẽ kéo dài đến khi tái lập được trật tự mới.

Sống và chết cũng phải có vách ngăn. Nếu không, đó là sống dở chết dở.

….

CHIỀU CỦA MỆNH LÝ

Trong tự nhiên có một quy luật, đó là nơi đỉnh cao nhất sẽ đổ xuống nơi thấp nhất như dòng thác nước. Hai đầu cực bù nhau dung hoà. Đó là lí do vì sao nước phát triển nhất thế giới lại luôn có những mối quan hệ đậm sâu với những nước kém phát triển nhất thế giới. Nói thẳng ra thì những nước hơi kém phát triển chút chẳng bao giờ họ nghe và chịu sai khiến hoàn toàn của nước lớn hơn họ một chút. Có kém thì cơ bản vẫn tự đứng được, mà có những ngành đặc thù họ còn làm tốt hơn. Ví dụ nước có nhiều núi và biển như Nhật Bản thì công hệ đào hầm và bắc cầu biển phải phát triển hơn các nước phát triển khác mà ít núi biển. Chỉ có những vùng cực thấp về văn minh của thế giới mới cần đỉnh cao rọi xuống. Giống như nơi đen tối nhất là nơi ngọn đèn hữu dụng nhất. Còn trước ánh mặt trời chói chang thì không có cửa gì cho đèn, thậm chí đèn còn bị coi là một chướng ngại phiền nhiễu. Cho nên có hiện tượng cư dân ở vùng trũng của thế giới tị nạn đến các khu vực văn minh hơn như dân Syria chạy về Âu, dân Bắc Phi chạy về Mỹ. Hãy tưởng tượng những người này có khả năng viết và kể thì câu chuyện đời và cảm xúc của họ đầy ắp ý vị. Chứ còn như người Hàn sang Nhật hay người Anh sang Mỹ thì sự thay đổi chưa thấm lắm. Quê hương họ cơ bản cũng đã ở tầm phát triển rồi.

Chuyển hoá này chính là lão dương gặp lão âm. Như hoả gặp thuỷ. Do chênh lệch lớn giữa hai thái cực cho nên khá xót. Và chuyển hoá này là chuyển hoá phi tự nhiên. Chuyển hoá từ tiệm là chuyển hoá nhẹ nhàng từ thiếu dương sang lão dương và từ lão dương lại nhẹ nhàng sang thiếu âm. Như bốn mùa xoay chuyển, hạ nóng gắt mà lập tức sang đông thì sự xoay chuyển đó quá nghiệt. Cú shock đó thường là chiến tranh. Chiến tranh đơn giản chỉ là cú nhảy của lão dương và lão âm. Còn cú hích của thiếu âm và thiếu dương thường là những cuộc đấu đá hậu cung, những cú tì và cạnh tranh về kinh tế. Nhưng có lão âm lão dương chưa đủ, phải dụng được hay không mới là quan trọng. Và những người dụng được bước chuyển lão dương lão âm là những người thuộc hàng đại cách. Những chiến thần hùng vĩ có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu thuỷ hoả trong mệnh cách mà không thể dụng, thì cuộc đời đó lại cực kì thê thảm. Cuộc đời đó trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Trong bát quái thì càn có ba vạch liền là lão dương. Khôn có ba vạch đứt là lão âm. Khi lão dương đụng lão âm có hai khả năng. Một là Bĩ hai là Thái. Ở quẻ thiên địa Bĩ thì càn ở trên bay lên, khôn ở dưới rớt xuống, cho nên âm dương không thể giao hoà mà bế tắc, bế tắc là Bĩ. Ở quẻ địa thiên Thái thì khôn ở trên hạ xuống, càn ở dưới bay lên, cho nên âm dương giao hoà mà thông suốt hoà hợp, thông suốt và hoà hợp là Thái. Còn một cách nhìn nữa là quẻ phải phân chủ khách. Trong là chủ ngoài là khách. Càn dương là chủ và khôn âm là khách thì đó là Thái. Thái vì dương thống âm. Ngược lại là Bĩ vì âm không thể quản dương. Cho nên có câu chuyện Thiệu Khang Tiết học Dịch bế tắc được cụ già chỉ cho chiêu thể dụng mà thông là nó ở chỗ này. Nôm na là nhìn trên dưới thì hai quái càn khôn bình đẳng như nhau không thể phân định. Bạn phải chọn một chiều quy ước là chuẩn làm chiều ưu thì mới thể phân định được cát hung. Đơn giản là đã muốn điểm cát hung thì phải có chiều quy ước. Thuỷ hoả Ký Tế, Ký Tế là đã xong hàm ý tốt. Hoả thuỷ Vị Tế, Vị Tế là chưa xong. Nguyên do cũng bởi lửa bốc lên cao và nước chảy xuống thấp có giao hoà hay không mà thôi. Giao hoà thì Ký Tế mà không giao hoà thì Vị Tế. Không nắm vững thể dụng khi bạn luận quẻ sẽ giống như cầm đoạn gỗ mà không biết đâu gốc đâu ngọn. Không bao giờ bạn luận được.

Nếu bạn không biết xem số, khi gặp một cháu bé nó quá nghịch thì cũng đừng quá lo. Bé đó sau này có thể là một vị anh hùng cái thế nắm đại cách trong tay. Hoặc nếu bạn biết xem số thì cũng đừng có quá lo. Vì có thể chiều của cách cục bạn không nắm được nên kết quả sẽ đảo ngược hoàn toàn.

Cho nên các cụ có câu:

Con tài lo láo lo kiêu

Con ngu thì lại lo sao bằng người

….

SỰ VÔ NGHĨA CỦA CHƠI CHỮ

Trước đây trên diễn đàn mệnh lý có bàn về chuyện đúc đồng tiền xu ngày xưa. Vì sao bên ngoài tròn mà bên trong thì vuông. Đa số các ý kiến cho rằng tròn là tượng trời còn vuông là tượng đất. Điều đó đương nhiên đúng với hình tượng kinh điển về trời đất của mệnh lý. Tuy nhiên lý do kỹ thuật lại đơn giản chỉ là nếu không làm cái lỗ bên trong thì sau khi đúc tiền rất khó lấy tiền ra khỏi khuôn. Và nếu đã cần một cái lỗ thì chắc chắn nó phải vuông vì nó cần biểu hiện một hình tượng nào đó. Về Lý nó có thể tam giác, nó có thể tròn, vì chỉ cần có cái lỗ là lấy ra được nhưng về Hình thì nó vuông là có ý nghĩa nhất. Cái gì tồn tại vì nó cần phải tồn tại thì cái đó được dùng. Còn cái gì tồn tại hay không cũng được thì cái đó vô dụng.

Chơi chữ là một loại vô dụng như vậy. Có bạn ở Việt Nam sang du học, lúc mới sang quen miệng đùa là bird, hàm ý là con chim. Thế nhưng trong tiếng Anh bird chẳng liên quan đến hình tượng mà anh ta muốn nói, nên sinh viên nước ngoài cứ ngơ ngơ không hiểu.

Văn chương dù hay đến đâu thì cơ bản vẫn chỉ là ảo. Khi bạn nói ngược lại từ Thiền Tự thì đó là Từ Thiện. Nhưng đó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hai từ đảo ngược cho nhau được không có nghĩa là hai sự vật ngoài đời cũng liên quan đảo ngược như vậy. Câu chữ bản chất dùng để truyền ý truyền thông tin. Câu chữ là một dạng thông tin được mã hoá. Cho nên câu chữ không phải thông tin. Tung hứng mã hoá và tự cho rằng mình giỏi là thú chơi dửng mỡ của kẻ hủ nho ngày xưa. Nó giống như một game. Game là các quy luật được mã hoá. Bạn chơi giỏi game đó không có nghĩa là bạn am tường mọi quy luật vũ trụ. Bởi vì cho dù người sáng tạo game có là cao thủ tuyệt thế thì cũng không cách nào mã hoá toàn vũ trụ vào game được. Và bạn giỏi game có nghĩa là bạn đang giỏi những gì đã được hạn chế mà thôi, giống như bơi rất giỏi trong bể nhưng ra biển thì chưa chắc. Huy chương vàng Olympic bơi lội nhưng bơi giỏi và dai chưa chắc đã hơn được cướp biển. Đó là chưa nói bơi trong bão.

Trong Đạo Đức Kinh, có nói rằng Đạo là một thứ không thể gọi tên bởi vì ngôn từ có giới hạn. Ngôn từ giống như các số tự nhiên 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, còn chuyện đời không chỉ có số tự nhiên mà còn các số như số vô tỷ 1/3, hay số pi 3,14159265359…Chau chuốt làm gì những thứ đã đủ dùng ? Bạn đặt tên con bạn là Vàng để gọi nó và để nó xưng tên vậy thôi. Chứ là vàng nổi hay vàng chìm hay là gì thì sau này đời nó nó quyết. Không tin, thì cứ tra danh sách tù nhân xem có bao nhiều cái tên đẹp với đầy đủ hàm ý hiển ý. Ngôn ngữ là để truyền tin và lưu tin chứ ngôn ngữ không phải thứ để tung hứng. Quan trọng là lao động và sản xuất chứ không phải ngồi mân mê trau chuốt cuốn sách “Hướng dẫn đi cày”, trừ khi viết sách và đóng sách chính là đi cày.

Cho nên có không nhỏ bộ phận chậm tiến lầm tưởng facebook là người thật. Facebook được tạo thành bởi nước bọt cùng mũi dãi. Còn đời thực được xây đắp bởi máu.

Đức Phật dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, người đời tưởng ngón tay là Đạo và dùng ngón tay chỉ mặt nhau.

….

TƯỞNG VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Bài này cũng lại viết cho các bạn trẻ. Mọi sự vật hiện tượng nó vận hành theo quy luật của nó. Bạn có ngồi đó run sợ mùa đông thì đông cũng sắp tới rồi bạn ơi. Có nghĩa là mọi sự vật hiện tượng bản chất nó là không lời, vũ trụ này bản chất là không lời. Có lời là lời người ta kể về nó mà thôi. Cho nên khi bạn nghe chuyện kể về một vùng đất, thì chưa chắc nó đã như vậy. Nó cũng không sai hết nhưng cũng sẽ không đúng hết. Cứ cho là người kể về vùng đất đó không nói dối thì đó cũng chỉ là cái nhìn của họ mà thôi. Còn khi bạn tới vùng đất đó, những gì bạn nhận thấy mới đúng là sự thật.

Cho nên khi ai đó nói với bạn rằng việc đó nhiều người làm rồi thì hãy bình tĩnh. Sau khi tìm hiểu thông tin và hệ thống hoá thông tin một cách nghiêm túc, bạn hãy đánh giá sau. Ví dụ có người nói là ngành mắc-ca chết rồi. Nhưng chết từ bao giờ, chết bao nhiêu thì họ không biết. Có người nói là bao nhiêu người làm cafe rồi, thì tôi tin là vẫn có chỗ cho bạn làm cafe, vẫn có chỗ cho bạn trong ngành cafe ngay tại xứ sở cafe. Tôi không làm cafe nhưng tôi tin vì đó là quy luật. Ngày mai có người bại vì cafe thì cũng có người thành công với cafe.

Ngay như trong tử vi. Có nhiều người họ nói với tôi rằng đừng làm tử vi, tử vi được nghiên cứu hết rồi còn gì đâu làm. Nhưng đến khi bắt tay vào việc thì sự thực là còn quá nhiều vấn đề có thể nghiên cứu về tử vi. Càng làm lại càng nảy sinh vấn đề mới. Nếu tôi chỉ viết status để nêu các vấn đề nan giải của môn tử vi thôi thì đến già tôi cũng viết chưa xong. Đơn giản chỉ là mấy người đó chưa từng đặt chân vào lãnh địa tử vi, họ mới chỉ hít hít đã bỏ đi và cho là như vậy.

Người ta cũng nói Việt Nam kém phát triển và nhiều ung thư. Nhưng họ nhầm, Việt Nam đang phát triển ầm ầm và người khoẻ mạnh vẫn đầy rẫy và xanh mơn mởn như thông cao nguyên Đà Lạt. Có bộ phận người ung thư nhưng không phải là tất cả.

Cho nên người ta cứ nói đừng có tin. Cô gái bảo em có người yêu rồi. Hay tuyển thủ bảo là tôi chọn được Câu Lạc Bộ rồi thì vẫn luôn còn cơ hội cho bạn. Bạn có thể từ bỏ vì nhiều lí do nhưng đừng bao giờ từ bỏ vì nhận định qua loa của đám đông. Mắc-ca không chết đâu, nó đang nằm chờ bạn đó. Cafe muôn năm vẫn là cafe nó bén duyên hay hết duyên với bạn thôi. Đừng từ bỏ một vùng trời khi chưa từng đến đó một lần.

Nhưng lật lại vấn đề chút nhé, thiên hạ trai tài gái sắc đầy, làm sao bạn cứ phải đâm đầu vào mấy đứa “Ứ ừ, em đã có người yêu rồi !” rồi lại phải để avatar hình sư tử ?

….

KHI NÀO TÔI ĐỔI ĐỜI

Đây là câu hỏi mà ai cũng hỏi dù biết hay không biết xem vận. Điều này có liên quan tới cách xem cung mệnh của đại vận.

Nếu bạn không biết xem mệnh cách, để tôi chỉ bạn manh mối khi đổi vận. Bạn sẽ chỉ đổi vận khi bên trong bạn thay đổi. Nói cách khác đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Hay chúng ta chỉ đổi vận khi mà chúng ta thực sự có thay đổi. Ở đây nói về thay đổi trọng yếu. Nếu bạn không thay đổi thì chẳng có gì thay đổi. Nếu bạn ngồi trước cửa, lá vẫn rụng trước hiên rồi gió lại cuốn đi. Chiếc lá đó gọi là lộc rơi lộc vãi. Thi thoảng được vài cái. Lúc cần nó không rụng, lúc không cần nó lại rụng. Nó như cơn mưa rào mùa hạ. Ào xuống mát mặt được lúc rồi tan mất.

Tướng pháp có câu tướng tự tâm sinh mà tướng tuỳ tâm diệt, tức là tướng do tâm sinh ra và cũng biến mất khi tâm đó mất đi. Nói cách khác tâm ác thì sinh tướng ác, tâm thiện sinh tướng thiện. Xem tướng là xem tâm, vì tâm ấn định số mệnh nên xem tâm mà xem được mệnh.

Mệnh cung đại vận chủ tâm thái trong giai đoạn 10 năm đó. Cứ 10 năm tư tưởng quan điểm của chúng ta lại thay đổi một lần. Bạn có muốn giữ nó đứng yên cũng không được. Tâm thái chính là trục xoay vận 10 năm. Mọi thay đổi từ lưu niên thái tuế không tương tác mệnh cung đại vận đều chỉ là thay đổi nhỏ, như những chiếc lá bên thềm.

Người đang có vận tốt thì muốn giữ được lâu. Người có vận xấu thì mong muốn chấm dứt vận đó nhanh. Thường thì sự đổi vận diễn ra từ từ và tích luỹ. Nhưng khi nổ thì nổ trong khoảnh khắc. Thời điểm đó là thời điểm quyết định quá trình. Ví dụ lối sống sai dẫn đến sức khoẻ kém dần. Nhưng chẳng ai để ý khi nó thực sự nghiêm trọng. Và khi đổ bệnh thì người đó mới nhìn lại lối sống của mình và buộc phải thay đổi. Cơn bão càng khủng khiếp thì sự tĩnh lặng sau đó càng lâu dài. Bởi vì năng lượng gây bão đã bị phân tán rồi, còn lâu mới có thể tích luỹ được năng lượng gây bão lại. Rất nhiều người đại ngộ sau thất bại, sau cú shock mà thông tỏ chân lý. Như ông Masanobu Fukuoka sau cơn bạo bệnh, thất bại ê ẩm hoàn toàn, ông ta ngộ ra chân lý Một cọng rơm và bước đi trên con đường mới. Khi bên trong bạn thay đổi, không cần xem số cũng biết bạn sắp thay đổi.

Ngày xưa có cách đổi đời chính là đi học làm quan. Hình tượng là cá chép hoá rồng. Người đi học là để bên trong họ thay đổi theo chiều hướng tốt lên vì hiểu đạo lý và hiểu kỹ năng. Bên trong thay đổi thì bên ngoài thay đổi tốt theo.

Thế giới xung quanh không ngừng thay đổi nhưng đó là thế giới của thế giới. Còn thế giới đó được quan sát và cảm nhận từ bạn, thì đó là thế giới của bạn. Thế giới của bạn chỉ thay đổi khi bạn thay đổi mà thôi. Mọi thay đổi bên trong đều bị dẫn dắt bởi bên ngoài, còn mọi thay đổi bên ngoài đều bắt nguồn từ bên trong.

Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi, vô tư đi em nhưng mọi sự thay đổi rồi. Mọi cảnh vẫn như cũ mà chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người.

“Em” là tất cả những gì chúng ta đã từng theo đuổi. Khu vườn là tâm trí của chúng ta.

….

NGƯỜI CHẾT VẪN ĐANG DI CHUYỂN

Khi đang ngồi yên thì bạn vẫn đang di chuyển. Khi bạn sướng hay khổ thì sướng hay khổ đó cũng đang thay đổi. Bạn muốn khổ mãi, thực sự mà nói, cũng rất khó.

Trong tử vi các cung âm dương nằm xen kẽ lẫn nhau, một cung quản 10 năm của đại vận. Tính chất cung âm và cung dương luôn khác nhau cho nên tính chất các đại vận kế tiếp luôn khác nhau. Nói dễ hiểu là vận trình luôn thăng trầm thăng trầm xen kẽ như hơi thở. Hít vào rồi phải thở ra, thở ra rồi lại hít vào nhịp nhàng như vậy. Cho trên trước vận phát là vận vất vả, và sau vận phát cũng là vận đi xuống. Xuống cực đáy sẽ đi lên mà lên cực đỉnh sẽ đi xuống.

Giống như một ngôi làng ven sông. Như lời người già nói thì dòng sông lúc vơi lúc đầy. Đầy rồi vơi, vơi rồi đầy. Khi dòng sông đầy ắp mùa màng bội thu, mọi người ca múa thì cũng là lúc dòng sông bắt đầu cạn dần. Sông cạn kinh tế sút kém, tiếng trẻ con khóc khắp nơi, con người mâu thuẫn li tán bỏ làng ra đi. Thì đó lại là lúc dòng sông bắt đầu đầy. Không ai sống đủ lâu để biết điều đó, trừ người già. Nhưng người già nói thì người trẻ không tin. Nếu bạn thấy mình đang ở vận xấu thì có thể dòng sông của bạn đang đầy dần lên đó.

Sự phát triển phụ thuộc vào nguồn lực. Thiên lực, địa lực và nhân lực. Nhìn vào nguồn lực có thể dự đoán được sự phát triển. Tỷ phú hàng thiên như Bill Gates thành công nhờ nắm bắt được thiên thời, ông ta nắm được nhịp xu thế của thời đại. Các tỷ phú hàng địa tận dụng ưu thế lãnh thổ hay chính trị không thể nào sánh bằng ông ta. Vì là hàng thiên nên ảnh hưởng của ông ta là vượt hàng địa tức xuyên quốc gia. Mọi quốc gia đều chấp nhận sự thay đổi khi đó là thiên thời.

Một vương triều, một gia tộc, hay một đội quân có những trụ cột nâng đỡ cho sự tồn tại. Khi những trụ cột đó cùng vững mạnh và tạo ra sự hoà hợp với nhau thì vương triều gia tộc và đội quân đó hùng cường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ các trụ cột đó có tần số và nhịp điệu khác nhau, cho nên sự cộng hưởng chỉ là tức thời. Bạn nhìn Ba Thục được trụ cột nhân lực là Lưu Quan Trương Triệu Mã Hoàng và Gia Cát. Thế nhưng 7 người này không cùng nhịp bước mãi được. Tính cách và số phận của họ khác nhau cho nên thọ mệnh cũng khác nhau. Khi các trụ cột đổ khuyết thì các nhân vật mới thay thế. Điều đó dẫn đến thay đổi hoàn toàn cục diện cũng như chiến lược của tập đoàn Ba Thục.

Hoặc như trong bóng đá. Thời hoàng kim là thời nhiều anh tài tụ hội, và họ đều ở đúng điểm rơi phong độ, cho nên họ là vô địch. Nhưng thời hoàng kim cũng chính là thời suy tàn vì giàn cầu thủ đó sẽ già đi và lỗi thời, không bao giờ lập tức thay thế được toàn bộ giàn cầu thủ đó. Nếu thay thế dần dần từng phần thì cần có thời gian. Cần có thời gian cho một chú bé lớn lên. Bốn năm trước khi Đức vô địch thế giới họ được đánh giá là đội mạnh nhưng còn non trẻ. Bốn năm sau họ rơi vào đỉnh cao và nắm cờ vô địch. Nhưng bốn năm tiếp theo thì không nằm ngoài dự đoán, họ thất bại ngay từ vòng bảng. Kỳ thủ Hứa Ngân Xuyên có phát biểu đầy khiêm tốn nhưng cũng đầy bi tráng là: tôi may mắn vô địch vì các cao thủ khác hiện chưa trưởng thành còn các lão tiền bối đã gác kiếm.

Vũ trụ này liên tục thay đổi. Và không có gì độc lập hoàn toàn cho nên vạn vật đều thay đổi. Nokia nằm xuống vì không chịu thay đổi. Vinh quang ngày hôm nay sẽ biến mất vào ngày sau khi sự cộng hưởng hợp lý biến mất. Và sự lìu tìu vớ vẩn ngày hôm nay sẽ trở thành vinh quang ngày sau khi sự cộng hưởng hợp lý xuất hiện.

Không có ai có thể nằm yên kể cả người chết. Vì khi Tần Thuỷ Hoàng nằm yên, nhà khảo cổ sẽ tới dựng ông ta dậy.

….

NGƯỜI ROI, VOI BÚA

Bạn không thể nào viết một câu chuyện cổ tích mà ở đó toàn người tốt. Người xấu mãi mãi tồn tại trong thế giới này. Để làm gì ? Để người tốt còn có cái mà ghét.

Cho nên một lá số chỉ có sao tốt ở cường cung mệnh tài quan là một lá số yếu. Mệnh lý kinh điển chỉ nói về tốt xấu của những sao lẻ, và đời sau tưởng cứ toàn tốt là tốt nhưng tôi cho là yếu. Và tôi đúng. Đúng vì nguyên lý tự nhiên nó phải thế. Mọi tổ hợp đều cần có đủ âm dương, có đủ hai yếu tố đối lập thì tổ hợp đó mới phát triển. Nếu chỉ có nam hoặc nữ thì không thể sinh em bé được.

Sát tinh như chàng trai. Một chàng trai lọt vào hoang đảo với mười cô gái thì hòn đảo đó sẽ là hòn đảo thiên đường. Còn một cô gái lọt vào hoang đảo với mười chàng trai thì đó là Đảo Địa Ngục. Bởi vì tốc độ sinh nở của Đảo Địa Ngục chỉ bằng một phần mười Đảo Thiên Đường. Trong khi cô gái duy nhất mang bầu bận rộn, thì mười anh kia rảnh rỗi thì không cờ bạc kiểu gì cũng đánh nhau. Mà em bé đó không biết là con của ai. Còn ở Đảo Thiên Đường kia, mười cô đều mang bầu thì đều bận rộn và có việc để làm. Chàng trai chăm sóc cho cả mười cô gái cũng rất bận rộn. Mọi người đều bận rộn chăm lo cho nhau thì đương nhiên hạnh phúc.

Ai cũng cần việc để làm. Vì nhàn cư là vi bất thiện. Khi các cháu bé sướng quá. Sướng quá thì nó phải chuyển hoá là đương nhiên. Đã hoá là phải hoá rồ. Vì sướng quá hoá rồ. Cho nên các em bay lắc. Cuộc sống dưới hạ giới với các em mà nói nó quá nhàm chán rồi. Chúng em cần một thiên đường lạc thú. Cho nên công chúa khi gặp Vi Tiểu Bảo cứ bị Vi Tiểu Bảo tát đánh là lại thích và mê Vi Tiểu Bảo. Bởi vì công chúa quá sướng rồi, và từ bé chưa bao giờ ăn đòn. Nay mới được ăn đòn thì làm sao không thích.

Trong lá số vĩ nhân đều có sát tinh nhưng chỉ ít thôi, còn lại đa phần là cát tinh. Chứ nhiều sát mà ít cát thì lại thành cách cục xấu, cách cục của mấy người hay hành nghề nguy hiểm. Trước đây có lá số có đủ lục sát tinh. Mấy anh em mệnh lý đều cho rằng đó là lá số của tay giang hồ cộm cán. Tôi bảo không phải, lá số dân xã hội chỉ bốn sát tinh thôi, chứ lục sát thì khả năng anh này còn ngầu hơn cả dân xã hội, và chắc là người tốt hành nghề nguy hiểm, có thể là chú bộ đội hoặc anh công an. Sau hoá ra lá số của người lính cứu hoả.

Khi khó khăn vừa phải nó kích thích sự phát triển. Khi roi quất vào mông, con ngựa phi nước đại. Khi khoản nợ vừa phải, nó kích thích kinh tế sản xuất phát triển. Khi bệnh nhẹ vừa phải con người dừng lại suy ngẫm và thay đổi lối sống.

Khi khó khăn lớn quá thì nó huỷ diệt sự phát triển. Lấy dao chém vào mông, con ngựa sẽ lồng lên và gục xuống. Khi khoản nợ quá lớn, con nợ treo cổ tự sát. Khi bệnh quá nặng, con bệnh không cần thay đổi lối sống vì đằng nào cũng chết.

Khi Tưởng tháo chạy sang Đài Loan, ông ta chỉ thẳng vào đại lục nói với anh em: chúng ta sẽ phản công và giành lại đại lục. Cả Đài Loan bừng bừng khí thế dựng xây, quyết tâm cố gắng. Tất nhiên nằm mơ cũng chẳng phản công được đại lục. Nhưng Đài Loan đã trở thành một siêu cường.

Cho nên nếu bạn nhìn những đứa trẻ phè phỡn, không có gì để phấn đấu. Bạn nhắm mắt cũng đoán được gia đình đó sắp đi xuống. Tại sao đời cha ông hoành tráng mà đời con cháu bê bết vì các cháu sướng quá các ông các cha ạ. Như đống gạch không có cốt thép làm sao chẳng sụp đổ. Khi chất thép mất đi thì sơn son thiếp vàng chỉ là bụi.

Cho nên khi anh Trường bạn tôi bị trĩ, tôi rất vui mừng và đoán anh sẽ trường thọ. Bởi vì bệnh nhỏ sẽ làm anh suốt ngày lo bịt đỡ, và anh cũng không dám rượu chè be bét nữa. Từ đó tránh được bệnh lớn. Nếu cơ thể bạn thủng một lỗ, bạn sẽ bịt nó và đi tiếp. Còn hơn đang đi, tự nhiên nó thủng bất kỳ chỗ nào. Vì khi một chỗ bị thủng áp lực đường ống lên những chỗ khác bị giảm. Và ống thủng chắc chắn sẽ không phải là ống vỡ.

Cần một chút khó khăn để liên tục vượt khó, cần một chút đểu giả để tôn trọng chân thành hơn, cần một hạt sạn trong bát cơm để tỉnh thức là còn quá nhiều cơm, cần một sát tinh trong bầy cát tinh, cần một chút tiếc nuối trong quá khứ để tương lai đỡ tiếc hơn. Cần gặp một con phò để hiểu tình người thục nữ. Cần gặp một thằng Sở Khanh để biết trân trọng soái ca. Cần một nhiệm vụ giải quyết để cuộc đời này bớt nhàm chán. Cần có, nhưng một chút thôi.

Cần thêm chín cô gái để có Đảo Thiên Đường.

….

SANG SÔNG

Quá độ là đang qua đường, sang sông. Bạn rời bờ trước rồi nhưng chưa đến bờ sau. Thời kỳ quá độ là thời kỳ sắp sang cái mới nhưng chưa dứt bỏ cái cũ. Đó chính là thời tứ mộ trong tử vi.

Kể cả ngày và đêm cũng có giai đoạn tranh sáng tranh tối. Kể cả quyền lực cũng có giai đoạn chuyển giao. Trong toán học nhị phân thì chỉ có 1 và 0, nhưng trong đời thực không phải lúc nào cũng tách bạch rõ ràng như vậy. Có khi âm dương tách bạch, có khi âm dương hỗn độn. Quá độ chính là thời âm dương hỗn độn.

Muốn hay không thì sự vật cũng phải chuyển hoá. Và quá độ là một giai đoạn mà chuyển hoá phải trải qua. Có những con đường vốn đã hẹp lại lầy lội. Người ta vừa muốn cải tạo to rộng và tốt hơn, nhưng đồng thời vẫn phải sử dụng để đi lại. Cho nên sửa một nửa và đi một nửa. Con đường vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn, nhưng vẫn phải làm để phát triển. Hoặc có những con đường đã xấu đã chật lại phải oằn lưng để làm con đường sắt trên cao, thì đó cũng là thời kỳ quá độ. Đang khổ phải khổ gấp đôi, để sau này sướng hơn.

Có sự quá độ để phát triển nhưng cũng có sự quá độ để dừng lại. Như lòng đất mở rộng để đón vầng dương lúc hoàng hôn. Như mấy bà thái hậu vợ vua triều trước nghỉ ở Dưỡng Tâm Điện phía Tây Tử Cấm Thành. Dưỡng tâm hàm ý là cái thân đã già rồi đã không còn dùng nữa rồi, thôi dưỡng cái tâm.

Trong binh pháp, họ dạy đánh địch lúc sang sông, đánh địch lúc quốc gia địch có loạn, đánh địch khi vua địch vừa băng hà. Bởi vì thời quá độ dễ loạn nhất. Xu hướng tất yếu là cái mới nhưng cái cũ chưa lui hẳn, cái cũ muốn ở lại, cái mới thì muốn tới ngay cho ổn định.

Tấm vải của mẹ Mạnh Tử đang dệt là tấm vải quá độ. Nó chẳng phải sợi cũng chẳng phải vải. Mạnh Tử bỏ học về thăm mẹ, bà cụ vơ cái liềm làm cái roạt: con chưa thành Thánh thì đừng về gặp mẹ nha con.

Cá chép hoá rồng cần có thời gian. Thời kỳ đi học của sinh viên là thời kỳ quá độ khi cá chép sắp biến thành rồng. Có con chép đang biến hình dở thì ham chơi chểnh mảng việc học nên đuôi rồng mà đầu vẫn chép.

Chín tháng mười ngày mang thai là thời kỳ quá độ cho tinh hoa trời đất chuyển hoá thành người. Nếu thành thì sinh nở, nếu không thành thì hỏng thai. Không phải chuyển hoá nào cũng thành.

Bạn ở bờ bên này cũng đúng mà sang bờ bên kia cũng đúng. Bạn chỉ sai khi đang di chuyển giữa hai cái đúng. Cho nên để đúng hơn, bạn phải đi qua cái sai. Cho nên Không Vong có thể khắc chế Hoá Kỵ.

Thời kỳ quá độ cần nhất là không vong. Không vong là khoảng thời gian trống cho căn phòng trống khi người thuê cũ đã đi và người thuê mới chưa đến. Cần một khoảng không về thời gian và không gian cho cái cũ đi hẳn và cái mới tới đàng hoàng. Cần một không gian tách biệt cho những sinh viên yên ổn hoá rồng, đừng để các em bị xoáy vào dòng tệ nạn. Cần một không gian bình yên cho bào thai hoàn thiện và lớn lên.

Cần một khoảng trống khi món nợ cũ đã trả và món nợ mới chưa tới. Ở khoảng trống đó, bạn có thể thành Phật. Hay ít nhất bạn đủ thời gian trò chuyện với chính mình.

….

BẢN CHẤT CỦA TÌNH YÊU LÀ THIÊN LỆCH

Dương là hạt giống. Âm là đất tốt. Không có hạt giống thì tưới nước bao nhiêu vào đất cũng không vô ích. Có hạt giống mà không có đất tốt thì hạt giống cũng không thể nảy mầm. Sự sống là sự giao hoà của âm dương.

Cho nên quẻ càn thuần dương, quẻ khôn thuần âm không có sự sống. Mà càn là trời, khôn là đất. Khi nào thiên địa giao hoà mới có sự sống. Không những thế, có âm dương mà âm dương lại đều chằn chặn cũng không có sự sống. Âm dương phải thiên lệch nhau dù là một chút thì mới có chuyển hoá. Có chuyển hoá mới có sự sống. Bởi vì khi vay và trả đã hoà thì không có nợ. Không có nợ thì cũng vô duyên. Duyên là sợi dây kết nối con nợ và chủ nợ. Alo, có khoẻ không. Là câu hỏi thăm của chủ nợ cho con nợ. Ý là mi đừng có chết nha. Mi chết ta buồn lắm đó.

Âm dương chằn chặn là Ly và Khảm. Ở đó âm dương đều đặn cân đối. Ly Khảm đắc chữ Trung. Càn Khôn là chủ tiên thiên thì đến thời hậu thiên thoái lui cho Ly Khảm làm chủ hậu thiên. Càn Khôn tạo ra, còn Ly Khảm vận hành.

Khi âm dương thiên lệch thì có hiện tượng: xin tí cơm ăn nốt tí canh và lại xin tí canh ăn nốt tí cơm. Sự việc cứ thế diễn tiến không ngừng.

Anh tát em một phát. Em cũng phải đá anh một cước, nhưng hơi quá. Anh lại tát em một phát, thì cũng hơi quá. Em lại đá anh một cước. Cứ thế anh và em yêu nhau. Không rời xa nhau vì lúc nào cũng có dư nợ. Anh đi đâu em chỉ lo anh làm sao chẳng vì em yêu đâu mà vì em lo cho con nợ là anh.

Cho nên sòng phẳng là triệt tiêu mối liên hệ. Sòng phẳng là cắt đứt mối duyên. Bạn sòng phẳng khi bạn muốn cắt đứt bạn muốn chấm dứt. Bạn triệt tiêu thế năng thì không có động năng nữa.

Cho nên nếu muốn không bận tâm thì đừng làm việc gì bận tâm. Bạn đánh ra vũ trụ một chưởng. Bạn chờ vũ trụ đánh lại một chưởng. Thì không thấy gì. Đến lúc bạn đang lỏng người chuẩn bị đi ngủ trong tư thế không phòng thủ. Vũ trụ vả bạn lại một chưởng theo định luật 3 Newton.

Bạn xem số đại gia giàu nhanh. Không có chuyện tuần tự tiệm tiến đâu. Đã nhanh là phải shock. Nhanh là phải nổ. Cho nên lá số đại gia giàu nhanh có những hố sâu. Hố sâu của hao sát và không vong. Nén càng chặt thì nổ càng to. Mà nổ càng to thì co càng khó.

Bạn đọc sách tử vi, bạn không xem được. Vì bạn không nắm được lý âm dương.

Nhân Quả không cân bằng. Cú trả có khi nhiều hơn cú vay chút, có khi ít hơn cú vay chút. Cho nên người nhận bần thần. Vì lăn tăn một chút thiên lệch đó mà ở lại hồng trần bước vào vòng luân hồi mới.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một mầu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai

Chàng và thiếp ngoảnh lại cùng vì món nợ của mình mà thôi. Khi chàng hiểu được không vong. Chàng trai nói: thôi chút tiền lẻ em cứ cầm lấy, không cần hồi đâu. Anh đi cho kịp chuyến tàu.

….

TỬ VI BA TRỌNG YẾU

Tử vi ba trọng yếu

Là tinh cung can chi

Can chi mô tả Địa

Tinh Đẩu vẽ trời thiên

Mười hai cung từ mệnh

Phô diễn cuộc nhân sinh

Tượng số tha hồ biện

Nhưng phải có lý tình

Bất kể tông kể phái

Bất kể bắc kể nam

Coi cái gì tĩnh động

Coi cái gì thực hư

Cũng từ ba trụ cột

Là tinh cung can chi

Nếu bỏ đi một trụ

Như người không có tay

Lại bỏ đi trụ nữa

Như người không có chân

Để dễ dàng tính toán

Cố định một biến hai

Hoặc là cũng có thể

Cố định xuống cả hai

Còn một tài biến hoá

Như thế vẫn là oai

Nhưng xin các anh chị

Đừng mới thấy Đào Hoa

Đóng nô cung đã luận

Rằng tình trường bôn ba

Cũng xin các anh chị

Đừng võ đoán chung chung

Cường cung không thấy có

Nhất định ở bàng cung

Đến khi nào anh chị

Hiểu cách Cự Kiếp Không

Ba lá số có một

Thì mới hết luận ngông

Đất trời không hạt giống

Thì vun tưới cho ai

Mưa không hoà gió nghịch

Thì canh tác vào tai ?

Tinh cung can chi luận

Bám thật chắc miệt mài

Ban đầu có hơi nhọc

Sau đại công kỳ tài

Alex Phong

9/2018

….

DUYÊN KHỞI

Khi bạn xem một vận

Chỉ chú ý có không

Mà không hề hay biết

Do duyên nào tác công

Thì cũng giống như kiểu

Bạn gặp một chàng trai

Chỉ thấy anh ở đó

Mà chẳng biết anh là ai

Và cũng không khác kiểu

Bạn thấy một chú tiều

Vác trên vai bó củi

Mặt trông rất là kiêu

Ai là người đốn củi

Rồi đốn củi cho ai

Củi đốn từ chiều tối

Hay đốn vào sớm mai

Chú tiều người đốn củi

Hay chỉ mang trên vai

Chú mang bán ở chợ

Hay chú vác hộ ai

Một người hay sự kiện

Có quá khứ vị lai

Không sinh thì không diệt

Cũng không đúng không sai

Đến từ đâu không biết

Đi tới đâu không hay

Xem vận ẩu như vậy

Khác gì xem đĩa bay

Alex Phong

10/2018

….

THIÊN THẦN TRONG CƠN MƯA

Nếu một cô gái muốn tụt quần bạn, bạn có thể từ chối hoặc không. Nhưng nếu cảm xúc bạn muốn tụt quần một cô gái, hãy cứ để nó làm. Nếu một người đưa cho bạn cốc nước, bạn có thể uống hay không. Nhưng nếu trời đổ mưa, thì bạn hãy cứ ngẩng mặt lên mà đón nhận. Bạn có thể không hắt nước lên người khác nhưng không thể cản người khác hắt nước lên bạn. Bạn không ăn thịt hổ nhưng không thể kỳ vọng hổ không ăn thịt bạn.

Cơn mưa là quy luật tự nhiên. Có những việc trên thế giới này thuộc về cơn mưa. Những cơn mưa này mãi mãi xa tầm tay bạn. Nó đến hay đi hoàn toàn có quy luật nhưng quy luật đó không nằm trong tay bạn. Quy luật đó nằm trong tay của Trời. Luật trời vốn có hằng có và tự có.

Nếu bạn là Phổ Nghi, hãy đặt bút ký trao quyền cho liên quân và bước đi. Nếu bạn dưới quyền Pháp bảo hộ. Khi Pháp suy bại, bạn hãy đặt bút ký và bước đi. Đừng khóc, đừng tiếc thương cho vương triều. Đừng dằn vặt bản thân là dấu chấm hết của vương triều. Bạn chỉ là người gặp cơn mưa mà thôi.

Nếu bạn ngồi tụng kinh mà vọng niệm lợi danh ập đến. Đừng cố xua đuổi vì đó là một cơn mưa. Bạn đừng chạy theo cơn mưa nhưng cũng đừng cố né cơn mưa.

Khi bạn dắt tay người yêu và thấy Trần Tiểu Vy, bạn liếc nhìn Trần Tiểu Vy, và em Vy lại ngồn ngộn đến trong cơn mơ. Còn người yêu bạn nhìn thấy Lương Triều Vỹ hay cơ bắp của một con gấu lông lá rậm rạp thì cũng vậy. Đó là những cơn mưa. Xã hội đầy đạo đức trong phương trời đầy đạo đức của chúng ta thích lúc nào cũng nắng. Và bầu trời lúc nào cũng phải tràn ngập nắng. Nhưng ở góc xã hội nào đó, bọn tiểu nhân biến thái mắt thâm vẫn đang tán con gái bạn. Ở góc xã hội nào đó, bọn ma cô vẫn đang rình rập cho con trai bạn nghiện. Ở góc nào đó, có người rình ăn cắp tiền của bạn, thậm chí họ muốn đánh cắp cả lòng tin và linh hồn của bạn. Đó đều là những cơn mưa.

Trong tử vi, những cơn mưa này quy định cát hung của vận, nó nằm ngoài tầm tay của bạn. Không có nó, không ai xem nổi vận. Vận là của bạn, nhưng Tuế là của trời.

Suy cho cùng thì một xô nước hắt từ tháp Kaengnam xuống cũng không khác gì một cơn mưa. Khi bạn không phân biệt được có phải mưa hay không thì cứ coi đó là những cơn mưa.

….

THỜ THÌ DỄ, GIỮ LỄ THÌ KHÓ

Đây là tổng kết kinh điển của các cụ. Ý nói khởi đầu thì dễ nhưng duy trì thì khó. Đa phần chúng ta đều vậy. Tôi hay bạn hay Bill Gates hay ai nữa đều từng bỏ cuộc giữa chừng. Bỏ cuộc vì cả vạn lí do. Vì chán nản, vì thấy không phù hợp, vì hết tiền, vì gặp sự cố bất khả kháng, như đa phần vì chính mình. Bill Gates từng ước mơ thành kỳ thủ cờ vây và bỏ cuộc. Khởi đầu thuộc về Dương, duy trì bồi đắp là Âm. Học nhạc, học yoga, học bơi, học tử vi đều có rất nhiều người hăm hở bắt đầu rồi bỏ cuộc giữa chừng. Kể cả làm gì đó cũng vậy, trước khi vẽ trọn một vòng mà ta ngưng tay thì đều là bỏ cuộc. Một là không sang sông cứ ở bờ bên này, hai là sang tận nơi. Cứ ngưng tay chèo giữa dòng là bỏ cuộc. Mọi công sức từ khi bắt đầu đều đổ bỏ. Thậm chí chút công sức đó còn ném bạn ra giữa dòng bất lợi. Đừng bắt đầu những thứ không thể kết thúc. Và đừng ra khơi khi chưa rõ ràng về tư tưởng.

Đó là nói khởi đầu mà không thể kết thúc, khi có Dương mà không có Âm. Bây giờ ngược lại nói về có Âm mà không có Dương. Đó là trường hợp mọi thứ đã được chuẩn bị, nhưng lại thiếu một tia lửa khai hoả. Quả bom đã sẵn sàng nhưng ngòi nổ không được kích hoạt. Đám cưới đã sẵn sàng nhưng chú rể không đến. Đó là khi Âm đã xong xuôi và đầy ắp, nhưng thiếu Dương để khởi đầu. Đất tốt đã sẵn sàng nhưng không có hạt để gieo. Mặt trận đã sẵn sàng nhưng chủ tướng không hạ lệnh. Thế cuộc đang cường thịnh, khí thế đang ngùn ngụt thì con át chủ bài bị ám sát.

Khi không có linh hồn thì thể xác chỉ là cát bụi. Khi không có thể xác thì hồn ngụ vào đâu. Khi không có cột chính thì mái ngói lưu li hàng vạn viên cũng sụp đổ. Nhưng khi không có mái ngói lưu li thì cột chỏng trơ ở đó ích gì. Cho nên duy trì sau khi khởi đầu cũng khó mà khởi đầu cũng không dễ dàng. Và sự vật hiện tượng luôn có hai đường chân lý. Chất gỗ trước châm lửa sau, hoặc lên đường trước xin ăn sau, đều là chân lý. Tuỳ thời tuỳ cảnh tuỳ người mà bạn vật dụng. Nhưng đều là dương cực âm sinh, mà âm cực dương sinh. Khi Nợ chất chồng, Duyên sẽ khởi. Khi Duyên khởi thì Sự sinh.

Cũng có những thứ cần từ bỏ nhưng nên bỏ trước khi vẽ được nửa vòng. Bởi vì đi quá nửa vòng trái đất thì đi tiếp sẽ về nhà nhanh hơn là quay lại.

….

LUYỆN TẬP VÔ THỨC VÀ LUYỆN TẬP CHỦ ĐÍCH

Có nhiều bạn hỏi về con đường học tử vi. Thì cơ bản như này này. Mọi người có tiểu sử và hồ sơ luyện tập khác nhau, nhưng nguyên lý chung của sự học thì không bao giờ thay đổi. Luyện đao, luyện nhạc hay tử vi thì đều có ba phần chính. Thiếu một phần thì bạn phế, khỏi bàn. Đó là: kiến thức, kỹ năng và cảm xúc. Kiến thức bản chất là Lý. Bạn nắm được càng nhiều nguyên lý của vũ trụ, bạn nắm được càng vững nguyên lý tự nhiên thì bạn càng dễ nạp các môn. Đây là triết học đại cương. Và lý âm dương ngũ hành là một dạng Lý. Bạn nắm vững thuyết âm dương thì bạn biến ảo thế nào cũng được. Khi đó chỉ vung tay cũng thành chiêu, mà cất tay cũng thành đường nét. Thứ hai là kỹ năng. Phần này thì chân tay mồm thay đầu óc. Nó giống như bạn giỏi nhạc lý nhưng tay không chơi được đàn thì cái Lý đó không thoát ra được để thành nhạc. Ngồi nghĩ thì không biết bơi được, phải nhảy xuống nước. Nhưng lưu ý là kỹ năng không bao giờ bù được cho kiến thức. Kỹ pháp có cao đến đâu thì trần của kỹ pháp cũng là kiến thức. Võ học thượng thừa khác võ học trung hạ thừa ở triết lý dẫn đường chứ không nằm ở kỹ năng.

Và cuối cùng là cảm xúc. Suy cho cùng kiến thức và kỹ năng đều có thể số hoá, số hoá để truyền tải và số hoá để chuẩn hoá. Nhưng cảm xúc thì mãi mãi phải do con người. Sau khi nắm vững nhạc lý và thành thạo kỹ năng, phần trình diễn thành công là bạn truyền tải được cảm xúc của tác giả thông qua cảm xúc của mình. Mọi người khác nhau ở chỗ này. Sau khi bạn nắm vững mệnh lý, thạo kỹ pháp biến hoá, thì bài luận tử vi cần cảm xúc của chính bạn. Bố bạn và thầy bạn cũng không làm thay được phần này. Nó là chính con người bạn chứ không phải cái gì khác.

Và con đường nhanh nhất hiệu quả nhất là con đường tuần tự có cơ bản. Mấy chiêu mấy ngón của bạn chỉ loè người mới người không biết, chứ gặp phải cao thủ thì tan khói. Muốn nhanh thì phải từ từ. Chưa trượt được ván hai chiều đừng có học xoay. Xoay làm sao được mà xoay. Trong Anh hùng Xạ điêu, nếu bạn có để ý thì cái thuở Quách Tỉnh luyện cơ bản hàng ngày với Khưu Xử Cơ chính là nội công cơ bản. Cái gì cơ bản nó cũng buồn tẻ, nó chán, nó lặp lại, nó gây ngán vô cùng. Nhưng phải làm thì sau này võ công mới cao được.

Khi Quách Tỉnh luyện công, anh ta không mong ngày sau thủ thành Tương Dương vang danh thiên hạ hay làm được cái gì cả. Cũng không biết sau này võ công mình tới đâu. Đơn giản là mỗi sáng sớm hướng về mặt trời và đấm.

Giống như bạn đứng dưới đường vành đai ba và hướng lên tháp Kaengnam, ở đó có cô bé Hàn Quốc mông cong mà bạn yêu mến, bạn hướng lên và nói anh yêu em. Thì đó chính là luyện tập vô thức. Tức là xét một cách liên hệ hữu cơ thì chẳng biết bao giờ nó thành, chẳng biết bao giờ nó xảy ra, chỉ biết là đang hướng về cái đúng. Nó như mỗi buổi sáng đấm trăm quyền đá trăm cước, nó nhàm chán, và có vẻ tầm thường, nhưng sự vĩ đại sau này từ đó mà ra.

Bạn hãy cứ đi làm hàng ngày rồi chiều về ngẩng mặt lên Kaengnam và nói anh yêu em, rồi đến một ngày bạn ăn cả xô nước vào mặt. Thì khi đó, công phu của bạn thực sự đã đụng tới tầng Thái Thanh Cảnh rồi.

Nhưng đến khi cô gái Hàn đó nghe thấy bạn thì mông cô ta có thể đã hết cong, và đã làm bà nội.

….

NÓ THẾ VÌ NÓ PHẢI THẾ

Đây là câu thần chú trả lời cho mọi hiện tượng ở thế gian. Nếu bạn hỏi vì sao lại thế thì câu trả lời đúng nhất là: vì nó phải như thế. Chúng ta đều có lúc băn khoăn hỏi sao không thế này mà lại là thế kia. Nếu là bài tập về nhà, bạn có thể hỏi thầy cô giáo. Thầy cô là trọng tài cho bạn để định rõ đúng sai. Nếu có tranh chấp hợp đồng, pháp luật chỉ cho bạn đúng sai. Định được đúng sai vì có giao ước. Nhưng trong thế giới tự nhiên thì không có ai là trọng tài cho đúng sai. Không ai bắt nước chảy chỗ trũng, không ai bắt lửa bén chỗ khô. Không ai chỉ định chỗ này là núi chỗ kia là sông. Người xưa lý giải gọn gàng một câu, đó là do Trời. Ngày nay ta hiểu, Trời là quy luật tự nhiên. Quy luật diễn bày linh động nhưng chặt chẽ.

Về xã hội loài người, một người hai người vài người đó là chuyện cá nhân. Bạn và gia đình bạn có thể cắt cỏ trồng ngô trong vườn, có thể nuôi gia súc tuỳ thích. Thế nhưng câu chuyện của rất nhiều người, câu chuyện của quốc gia, câu chuyện của nhân loại, thì lại tuân theo quy luật tự nhiên định hướng tới cân bằng. Nhiều người cắt cỏ sẽ có nhiều người bán liềm, nhiều người bán liềm sẽ có nhiều người khai thác quặng sắt, cứ thế nối tiếp ảnh hưởng lẫn nhau, chứ mọi người không đi cắt cỏ hết. Hay nói cách khác, quy luật đó chính là Trời. Loài người xung đột, loài người yêu và hận, loài người sinh bệnh lão tử đều là các quy luật tự nhiên. Loài người hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó là quy luật tự nhiên. Vì là quy luật tự nhiên cho nên các nhà tiên tri mới dự đoán được tương lai. Đoán tương lai cho nhân loại dễ hơn đoán tương lai cho cá nhân. Vài cá nhân có thể mua có thể bán tuỳ thích. Nhưng cả thế giới này mua nhiều rồi phải bán. Không là muốn bán nữa, mà là PHẢI bán. Phải bán vì đó là quy luật. Thị trường mua bán bập bềnh như con sóng.

Vì sao chúng ta làm cách mạng chào từ biệt chế độ phong kiến. Vì phải thế. Cho dù chậm nhưng phải diễn ra. Vì sao thiên hạ phân tranh. Vì phải thế. Thế vì sao phân tranh rồi lại hợp. Vì phải thế. Vì sao xã hội theo phụ hệ, vì phải thế. Có thể có lúc và có nơi theo mẫu hệ nhưng đại bộ phận phải theo phụ hệ, vì phải thế. Vì sao có những triết lý tồn tại cả nghìn năm. Vì phải thế.

Vì sao đồng tiền trong vuông ngoài tròn. Vì phải thế. Nếu ngoài vuông trong tròn thì cạnh sắc rất đau. Vì sao kích thước xe ô tô là khoảng đó. Vì kích thước người ngồi xe là khoảng đó. Vì sao kích thước loài người như thế. Vì phải thế. Vì ở kích thước đó là kết quả của một chuỗi biến hoá hợp lý. Nó liên quan đến mọi thứ như sức chịu thể trọng của xương, rồi đường kính mạch máu liên quan huyết áp. Tất cả xảy ra vì nó phải xảy ra. Vì sao bàn cờ vua có 64 ô, vì nó phải thế. Thêm nhiều ô hơn là thừa mà bớt đi thì thiếu. Vì sao cờ vua tốt dày mà cờ tướng tốt thưa, vì nó phải thế. Hãy thận trọng trước các giá trị ngàn năm. Một khi nó tồn tại thì nó phải có lý do tồn tại. Đừng cố ép đúng sai vào đây. Bây giờ bạn không đi xe ngựa nữa không phải vì xe ngựa sai.

Tuỳ Duyên nghĩa là tuỳ vào sự tương tác và ảnh hưởng tổng hợp xung quanh. Vì sao Romeo và Juliet phải chết, vì phải thế, vì tình yêu không có chỗ cho sự cố chấp của hai gia tộc. Shakespeare hay Lép Tonxtoi hay Kim Dung vĩ đại vì có những tác phẩm để đời. Để đời bởi vì đời nào cũng đúng. Tác phẩm của họ lột tả được những quy luật tự nhiên nhất của loài người. Nên nó hay và nó đúng. Có đầy đủ ân oán tình thù hoà quyện vào nhau vừa đủ, mới có xã hội loài người. Họ không viết thứ tiểu thuyết không tưởng về địa cầu toàn người tốt.

Khi bạn đóng cửa sổ, bụi bay qua. Khi bạn mở cửa sổ, bụi bay vào. Bụi không xin bạn bay vào, bụi cũng không vì bạn đuổi mà đi. Bụi cứ bay thôi.

(Sưu tầm)