Tử vi

“Tả Hữu đồng viên” thuộc về ngụy cách

Tả Hữu đồng viên cách tức Tả Phụ Hữu Bật đồng cung, lại hội hợp thêm các sao khoa danh trong Đẩu số như Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa.

Cổ ca rằng:

Khác phùng Phụ Bật mệnh trung lâm

Bạn đang xem: “Tả Hữu đồng viên” thuộc về ngụy cách

Gia hội khoa tinh phúc canh thâm

Sự nghiệp ngang ngang truy Ngụy Trịnh

Quan cư đài các vạn nhân khâm.

(Phùng Phụ Bật đồng cung thủ mệnh như người được kính trọng, gia hội các sao khoa bảng thì càng phát phúc, sự nghiệp hiên ngang to lớn như học theo đời nhà Ngụy, nhà Trịnh của Trung Quốc, làm quan thì uy nghi đài các, vạn người tín phục)

Cách cục này, với xã hội hiện đại có thể nhận ra sự vô lý, căn cứ chỉ ra điều đó là cổ nhân cứ cho rằng “Tả Hữu đồng cung, Phi la y tử” (Tả Hữu đồng cung cùng người áo tía lọng vàng), kỳ thật, khi an sao Tả Phụ Hữu Bật đơn thuần căn cứ vào tháng sinh, như sinh tháng 4 tất Tả Hữu đồng cung ở mùi; sinh tháng 10 tất Tả Hữu đồng cung sửu, khi gặp cách cục này, chẳng nhẽ người nào sinh tháng 4 hoặc tháng 10 đều là mệnh tốt, đều là “Phi la y tử” hay “quan cư đài các” cả sao?

Tả Phụ Hữu Bật trong Đẩu số chỉ là sao có tính chất “phụ tá”, ví như tiệc rượu phải có “đồ nhậu nóng sốt” (hữu như diên tịch thượng đích “lưỡng nhiệt huân”), tác dụng của Tả Hữu cũng giống như vây của con cá, bởi vậy Tả Hữu tuyệt đối không thể thành cách khi đứng một mình.

Do tính chất phụ tá, cho nên hai sao này khi giáp biên Tử Vi hoặc Thái Dương cư miếu vượng cung thì giúp cho Tử Vi/ Thái Dương cực mạnh, ngược lại khi đồng cung lực giúp đỡ của Tả Hữu có sự bất cập (thua sút, không bằng giáp cung), nếu Tả Hữu đồng cung có khả năng “sự nghiệp ngang ngang truy Ngụy Trịnh “, vậy “Tả Hữu phò Đế” thành ra lạc cách, há chẳng phải là chẳng cần bọn thuộc hạ giúp Hoàng đế sao?

Cách cục cổ nhân xác định sai đúng, tối nghĩa lẫn lộn, thậm chí phải đọc lời mà tìm nghĩa, “Tả Hữu thủ viên cách” là một trong số đó, tốt nhất là nên lược bỏ để tránh vàng thau lẫn lộn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Tả Hữu đồng viên cách tức Tả Phụ Hữu Bật đồng cung, lại hội hợp thêm các sao khoa danh trong Đẩu số như Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa.

Cổ ca rằng:

Khác phùng Phụ Bật mệnh trung lâm

Gia hội khoa tinh phúc canh thâm

Sự nghiệp ngang ngang truy Ngụy Trịnh

Quan cư đài các vạn nhân khâm.

(Phùng Phụ Bật đồng cung thủ mệnh như người được kính trọng, gia hội các sao khoa bảng thì càng phát phúc, sự nghiệp hiên ngang to lớn như học theo đời nhà Ngụy, nhà Trịnh của Trung Quốc, làm quan thì uy nghi đài các, vạn người tín phục)

Cách cục này, với xã hội hiện đại có thể nhận ra sự vô lý, căn cứ chỉ ra điều đó là cổ nhân cứ cho rằng “Tả Hữu đồng cung, Phi la y tử” (Tả Hữu đồng cung cùng người áo tía lọng vàng), kỳ thật, khi an sao Tả Phụ Hữu Bật đơn thuần căn cứ vào tháng sinh, như sinh tháng 4 tất Tả Hữu đồng cung ở mùi; sinh tháng 10 tất Tả Hữu đồng cung sửu, khi gặp cách cục này, chẳng nhẽ người nào sinh tháng 4 hoặc tháng 10 đều là mệnh tốt, đều là “Phi la y tử” hay “quan cư đài các” cả sao?

Tả Phụ Hữu Bật trong Đẩu số chỉ là sao có tính chất “phụ tá”, ví như tiệc rượu phải có “đồ nhậu nóng sốt” (hữu như diên tịch thượng đích “lưỡng nhiệt huân”), tác dụng của Tả Hữu cũng giống như vây của con cá, bởi vậy Tả Hữu tuyệt đối không thể thành cách khi đứng một mình.

Do tính chất phụ tá, cho nên hai sao này khi giáp biên Tử Vi hoặc Thái Dương cư miếu vượng cung thì giúp cho Tử Vi/ Thái Dương cực mạnh, ngược lại khi đồng cung lực giúp đỡ của Tả Hữu có sự bất cập (thua sút, không bằng giáp cung), nếu Tả Hữu đồng cung có khả năng “sự nghiệp ngang ngang truy Ngụy Trịnh “, vậy “Tả Hữu phò Đế” thành ra lạc cách, há chẳng phải là chẳng cần bọn thuộc hạ giúp Hoàng đế sao?

Cách cục cổ nhân xác định sai đúng, tối nghĩa lẫn lộn, thậm chí phải đọc lời mà tìm nghĩa, “Tả Hữu thủ viên cách” là một trong số đó, tốt nhất là nên lược bỏ để tránh vàng thau lẫn lộn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button