Tử vi

Tả Phụ Hóa Khoa (can Nhâm)

Can Nhâm khiến Tả Phụ Hóa Khoa, do Nhâm Thủy là dương Thủy, Thủy thế cuồn cuộn, vạn vật có hiện tượng bị xung phá, nhưng Tả Phụ là Mậu Thổ, là Dương Thổ, là Thổ của núi cao, có thể khắc chế Nhâm Thủy, cho nên Tả Phụ Hóa Khoa là cứu tinh của vạn vật, cũng tức là sao quý nhân. Chủ về có thể được quý nhân đến giúp đỡ, đề bạt; bản thân vận dụng trí tuệ và năng lực, trải qua phân tích, vạch kế hoạch, và ứng dụng một cách có hệ thống, do đó được quý nhân trợ giúp, phàm việc gì cũng thập toàn thập mỹ. Nếu ở cung lạc hãm thì mọi kế hoạch đều không được lý tưởng cho lắm, phân tích thiếu hoàn chỉnh, dù được quý nhân trợ lực vẫn không thể phối hợp với năng lực tạo dựng của bản thân, mà giảm đi một nửa, gặp thêm sát tinh thì càng tệ.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Tả Phụ Hóa Khoa (can Nhâm)

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tả Phụ Hóa Khoa (can Nhâm)

Can Nhâm khiến Tả Phụ Hóa Khoa, do Nhâm Thủy là dương Thủy, Thủy thế cuồn cuộn, vạn vật có hiện tượng bị xung phá, nhưng Tả Phụ là Mậu Thổ, là Dương Thổ, là Thổ của núi cao, có thể khắc chế Nhâm Thủy, cho nên Tả Phụ Hóa Khoa là cứu tinh của vạn vật, cũng tức là sao quý nhân. Chủ về có thể được quý nhân đến giúp đỡ, đề bạt; bản thân vận dụng trí tuệ và năng lực, trải qua phân tích, vạch kế hoạch, và ứng dụng một cách có hệ thống, do đó được quý nhân trợ giúp, phàm việc gì cũng thập toàn thập mỹ. Nếu ở cung lạc hãm thì mọi kế hoạch đều không được lý tưởng cho lắm, phân tích thiếu hoàn chỉnh, dù được quý nhân trợ lực vẫn không thể phối hợp với năng lực tạo dựng của bản thân, mà giảm đi một nửa, gặp thêm sát tinh thì càng tệ.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button