Tử vi

Tai kiếp hỏa hoạn và cách cục phúc may.

Khi luận tổng cách cục người viết thường luận phát may bởi các cách cục của Chính Tinh mang ý nghĩa phúc và ấm tinh. Luận cách cục may mắn phân rất nhiều bố cục. Tuy nhiên xét về sự may mắn khi cận với tuyệt mạng thì tổ hợp cách cục mạnh nằm ở sức vượng của tổ hợp đương lệnh. Nghiệm lý các trường hợp may mắn thoát nạn đa phần có ở mỗi người cà bố cục này nghiệm lý cơ bản không khó khăn như một số trường hợp định cách phức tạp. Nếu cách cục mạnh ứng hợp vượng khí thì khó khăn gặp việc bản thân tuyệt mệnh trong một tai họa tập thể, cộng đồng. Mỗi người trong cuộc đời thường đã từng trải quả gặp may mắn thoát tai họa, tai kiếp hay thoát chết trong gang tấc. Bản thân tính mạng cũng là tài sản quan trọng nhất, thứ giữ gìn, quý giá nhất của mỗi người. Nguyên do tạo tác họa khi chỉ xét ở bản thân là do Sát Cách vượng cách cục xấu thành họa sát tinh. Nếu ở cách cục họa tập thể cộng đồng mệnh cách khí vượng thường tránh được một cách ngẫu nhiên do hành khí ứng hợp mà may mắn không có mặt tại vị trí tai họa như trường hợp cháy ở chung cư trên báo. Cách cục hỏa hoạn trong một khu vực cộng đồng có thể ứng với chỉ vận làng, nhưng có thể ứng với vận quốc gia hay vận thiên hạ. Tức về nguyên nhân gây ra tai kiếp, nếu động đất, núi lửa chính là vận thiên hạ. Nếu do sự thù hằn tùy theo mục đích ứng hợp với từng vận khí. Trường hợp còn lại do sự cố trùng hợp tai kiếp biến động ở vận làng, tức trong khu vực dân cư. Cũng do các khí vận mà từng bố cục đủ sức cát hóa vượng cách có thể thoát được tai họa lớn, vận khí đương vượng thì thường do ứng hợp hữu tình mà may mắn thoát khỏi tai họa. 

Tử vi đông a luận cách cục không luận chủ mệnh, đây là cách luận thường được nhấn mạnh tính thái quá mức độ quan trọng dẫn tới sai lầm khi luận giải. Người viết luận rất nhiều lá số mệnh cách bình thường cho tới xấu nhưng thành tựu sự nghiệp rất lớn do nhập vận cát hóa cực vượng. Như một lá số gần đây mệnh Thất Sát ngộ Kiếp Triệt không mấy hay, tới trung niên may mắn nhập vận Cự Cơ Khoa Quyền Khôi Việt Tả Hữu giao hội Kình Mã Phượng đạt được sự nghiệp lớn trong xã hội. Lá số khí hình thấp cũng không ngoại trừ khi được cát hóa bởi đại vận khí vượng biến đổi ứng hợp bên ngoài. Vận may mắn cũng như vậy. Với mệnh cách không gặp tai họa mức ở bản thân như việc tham gia trên đường, nếu tai nạn giao thông chỉ do bản thân chịu họa hay gây ra họa, hay nhiều trường hợp như bệnh tật nan y, tai họa sét điện,… là các tai họa ở vận mệnh. Với trường hợp này các bố cục may mắn như Lương ngộ Trường Sinh giao hội Quang Quý hay Xương Khúc, Khoa. Hoặc bố cục ổn định như đắc cách của tất cả bố cục Chính Tinh, giao hội với vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, chế hóa được Sát cách,… không cần thiết hình thành bố cục cát hóa mạnh nhập mệnh thân vận có thể tránh được các họa này, tức tai họa không gặp với bản thân, hay gặp cách may mắn thoát khỏi tai kiếp trong cuộc đời như câu phú ” Phúc Ấm thủ mệnh thân bất phạ tai ương”. Với cách phát may ứng hợp với nhiều người, tập thể nếu gặp tai kiếp ở đây bố cục cát hóa cần nhập vượng và tới vận làng, vận nước hay vận thiên hạ các bố cục cần cát hóa lớn hơn. Trong tử vi cần rõ việc chiêu cảm ứng với định cách cục. 

Như mệnh có Cơ Diêu Đào đồng độ nhập vận Tướng Mộc là cách cục chắc chắn với mọi mệnh cách dâm tính trở nên rất mạnh, dễ có khuynh hướng đào hoa hay tình cảm sai trái tại đây. Cũng như vậy, với mệnh cách Tham Lang chế hóa Sát đắc bố cục ổn trọng và quyết đoán như ngộ Hỏa Tồn Tuần Quyền Tả Hữu là mệnh đại phú. Khi cách cục quyết định cách, tức sức cát hóa của bố cục quá lớn thì chắc chắn thành tựu lớn khi nhập vận. Đó là các trường hợp khá hay trong tử vi khi Khí Hình tự hóa cực vượng, do bố cục Tử Vi và Khí Hình đồng khí nên mệnh tạo thành tựu lớn. Trường hợp này thực số mệnh ứng câu ” Đại phú do thiên, tiểu phú do cần cù”. Nếu dụng Trợ Cách cũng vậy. Với kẻ mệnh nhập cách dâm tính lại không được giáo dục, hiểu rõ, chỉ dạy về họa của cách này dẫn rất dễ dẫn tới trường hợp bị mắc bệnh nan y như Hiv. Kẻ rõ Trợ Cách biết rõ bản thân nhập cách có Việt Kỵ Linh Hình Kiếp Tuần phối hợp Đào Hoa cách là gặp họa lớn về tình ái thì phòng tránh thì tránh được tai kiếp nặng nề. Nếu mệnh cách có Hồng Kiếp Tồn Kình Hỏa Việt Tuần ngộ Thái Dương hay Thiên Lương rất cẩn trọng bị đột quỵ. Mệnh cách Phú Cách rõ nét cực vượng khuynh hướng Văn Cách thì Phú Cách bất hoạt. May mắn là biết được tai họa bản thân dễ gặp phải để phòng tránh. 

Bạn đang xem: Tai kiếp hỏa hoạn và cách cục phúc may.

Kẻ biết được số mệnh, biết xem toán mệnh là người may mắn hơn vì hưởng chữ Không lớn là Phòng Trừ của Tuần Triệt. Nếu mệnh có Đồng Lương ngộ Tồn Khoa Xương Khúc bất kiến Không Kiếp thì hoàn toàn yên tâm là bố cục này rất mạnh trừ vận nước tai kiếp toàn thể thì khó thoát. Bằng không thì là mệnh may mắn thoát được các tai họa dễ dàng. Cũng với bố cục Kỵ Hình Tồn Kiếp Hỏa Kình Tuần giao hội với Thiên Cơ hay Thiên Phủ thì tai kiếp lớn đê gặp nguy hiểm tùy theo Mệnh Thân Vận mà hình thành các cách cục ý nghĩa khác nhau do Sát cách tác họa vượng khó chế hóa được bố cục này do hội đủ bất ngờ, sát thân, trúng họa cách. Tai kiếp hỏa hoạn là Hỏa Tuần Việt Kiếp ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương luận theo tử vi. Phú quý tới bao nhiêu cũng không quý bằng tính mạng. Do đó cổ nhân vẫn thường luận bố cục trợ tinh cát hóa không gặp Sát Tinh là tốt. Tuy nhiên thực chất để thành tựu nghiệm lý bố cục Sát mạnh chế hóa hay bố cục Trợ Tinh nhập vượng quyết định như đã luận ở trên là rất cần thiết. Cũng nhú vậy, như gặp một bố cục Vũ Phủ hay Tham Hỏa ngộ Lưỡng Lộc gia Tả Hữu Sinh Vượng Tam Hóa Xương Khúc Khôi Việt Tuần Tuế Phượng nhập vận hay mệnh cách thì ắt là mệnh phát đại phú. Đặc biệt khi nhập vận lại hóa được Không Kiếp hay Hỏa Linh Kình của Song Lộc đắc Sinh Vượng, Tam Không người viết có thể chắc về phát phú cách nếu mệnh tạo theo kinh thương hay Tài Cách do luận các bố cục quyết định không thấy xuất hiện ngoại lệ. Đặc biệt có thể phú gia địch quốc nếu Mệnh Thân Vận đều nhập cách vậy lại ứng hợp hướng đi đúng. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tai kiếp hỏa hoạn và cách cục phúc may.

Khi luận tổng cách cục người viết thường luận phát may bởi các cách cục của Chính Tinh mang ý nghĩa phúc và ấm tinh. Luận cách cục may mắn phân rất nhiều bố cục. Tuy nhiên xét về sự may mắn khi cận với tuyệt mạng thì tổ hợp cách cục mạnh nằm ở sức vượng của tổ hợp đương lệnh. Nghiệm lý các trường hợp may mắn thoát nạn đa phần có ở mỗi người cà bố cục này nghiệm lý cơ bản không khó khăn như một số trường hợp định cách phức tạp. Nếu cách cục mạnh ứng hợp vượng khí thì khó khăn gặp việc bản thân tuyệt mệnh trong một tai họa tập thể, cộng đồng. Mỗi người trong cuộc đời thường đã từng trải quả gặp may mắn thoát tai họa, tai kiếp hay thoát chết trong gang tấc. Bản thân tính mạng cũng là tài sản quan trọng nhất, thứ giữ gìn, quý giá nhất của mỗi người. Nguyên do tạo tác họa khi chỉ xét ở bản thân là do Sát Cách vượng cách cục xấu thành họa sát tinh. Nếu ở cách cục họa tập thể cộng đồng mệnh cách khí vượng thường tránh được một cách ngẫu nhiên do hành khí ứng hợp mà may mắn không có mặt tại vị trí tai họa như trường hợp cháy ở chung cư trên báo. Cách cục hỏa hoạn trong một khu vực cộng đồng có thể ứng với chỉ vận làng, nhưng có thể ứng với vận quốc gia hay vận thiên hạ. Tức về nguyên nhân gây ra tai kiếp, nếu động đất, núi lửa chính là vận thiên hạ. Nếu do sự thù hằn tùy theo mục đích ứng hợp với từng vận khí. Trường hợp còn lại do sự cố trùng hợp tai kiếp biến động ở vận làng, tức trong khu vực dân cư. Cũng do các khí vận mà từng bố cục đủ sức cát hóa vượng cách có thể thoát được tai họa lớn, vận khí đương vượng thì thường do ứng hợp hữu tình mà may mắn thoát khỏi tai họa. 

Tử vi đông a luận cách cục không luận chủ mệnh, đây là cách luận thường được nhấn mạnh tính thái quá mức độ quan trọng dẫn tới sai lầm khi luận giải. Người viết luận rất nhiều lá số mệnh cách bình thường cho tới xấu nhưng thành tựu sự nghiệp rất lớn do nhập vận cát hóa cực vượng. Như một lá số gần đây mệnh Thất Sát ngộ Kiếp Triệt không mấy hay, tới trung niên may mắn nhập vận Cự Cơ Khoa Quyền Khôi Việt Tả Hữu giao hội Kình Mã Phượng đạt được sự nghiệp lớn trong xã hội. Lá số khí hình thấp cũng không ngoại trừ khi được cát hóa bởi đại vận khí vượng biến đổi ứng hợp bên ngoài. Vận may mắn cũng như vậy. Với mệnh cách không gặp tai họa mức ở bản thân như việc tham gia trên đường, nếu tai nạn giao thông chỉ do bản thân chịu họa hay gây ra họa, hay nhiều trường hợp như bệnh tật nan y, tai họa sét điện,… là các tai họa ở vận mệnh. Với trường hợp này các bố cục may mắn như Lương ngộ Trường Sinh giao hội Quang Quý hay Xương Khúc, Khoa. Hoặc bố cục ổn định như đắc cách của tất cả bố cục Chính Tinh, giao hội với vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, chế hóa được Sát cách,… không cần thiết hình thành bố cục cát hóa mạnh nhập mệnh thân vận có thể tránh được các họa này, tức tai họa không gặp với bản thân, hay gặp cách may mắn thoát khỏi tai kiếp trong cuộc đời như câu phú ” Phúc Ấm thủ mệnh thân bất phạ tai ương”. Với cách phát may ứng hợp với nhiều người, tập thể nếu gặp tai kiếp ở đây bố cục cát hóa cần nhập vượng và tới vận làng, vận nước hay vận thiên hạ các bố cục cần cát hóa lớn hơn. Trong tử vi cần rõ việc chiêu cảm ứng với định cách cục. 

Như mệnh có Cơ Diêu Đào đồng độ nhập vận Tướng Mộc là cách cục chắc chắn với mọi mệnh cách dâm tính trở nên rất mạnh, dễ có khuynh hướng đào hoa hay tình cảm sai trái tại đây. Cũng như vậy, với mệnh cách Tham Lang chế hóa Sát đắc bố cục ổn trọng và quyết đoán như ngộ Hỏa Tồn Tuần Quyền Tả Hữu là mệnh đại phú. Khi cách cục quyết định cách, tức sức cát hóa của bố cục quá lớn thì chắc chắn thành tựu lớn khi nhập vận. Đó là các trường hợp khá hay trong tử vi khi Khí Hình tự hóa cực vượng, do bố cục Tử Vi và Khí Hình đồng khí nên mệnh tạo thành tựu lớn. Trường hợp này thực số mệnh ứng câu ” Đại phú do thiên, tiểu phú do cần cù”. Nếu dụng Trợ Cách cũng vậy. Với kẻ mệnh nhập cách dâm tính lại không được giáo dục, hiểu rõ, chỉ dạy về họa của cách này dẫn rất dễ dẫn tới trường hợp bị mắc bệnh nan y như Hiv. Kẻ rõ Trợ Cách biết rõ bản thân nhập cách có Việt Kỵ Linh Hình Kiếp Tuần phối hợp Đào Hoa cách là gặp họa lớn về tình ái thì phòng tránh thì tránh được tai kiếp nặng nề. Nếu mệnh cách có Hồng Kiếp Tồn Kình Hỏa Việt Tuần ngộ Thái Dương hay Thiên Lương rất cẩn trọng bị đột quỵ. Mệnh cách Phú Cách rõ nét cực vượng khuynh hướng Văn Cách thì Phú Cách bất hoạt. May mắn là biết được tai họa bản thân dễ gặp phải để phòng tránh. 

Kẻ biết được số mệnh, biết xem toán mệnh là người may mắn hơn vì hưởng chữ Không lớn là Phòng Trừ của Tuần Triệt. Nếu mệnh có Đồng Lương ngộ Tồn Khoa Xương Khúc bất kiến Không Kiếp thì hoàn toàn yên tâm là bố cục này rất mạnh trừ vận nước tai kiếp toàn thể thì khó thoát. Bằng không thì là mệnh may mắn thoát được các tai họa dễ dàng. Cũng với bố cục Kỵ Hình Tồn Kiếp Hỏa Kình Tuần giao hội với Thiên Cơ hay Thiên Phủ thì tai kiếp lớn đê gặp nguy hiểm tùy theo Mệnh Thân Vận mà hình thành các cách cục ý nghĩa khác nhau do Sát cách tác họa vượng khó chế hóa được bố cục này do hội đủ bất ngờ, sát thân, trúng họa cách. Tai kiếp hỏa hoạn là Hỏa Tuần Việt Kiếp ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương luận theo tử vi. Phú quý tới bao nhiêu cũng không quý bằng tính mạng. Do đó cổ nhân vẫn thường luận bố cục trợ tinh cát hóa không gặp Sát Tinh là tốt. Tuy nhiên thực chất để thành tựu nghiệm lý bố cục Sát mạnh chế hóa hay bố cục Trợ Tinh nhập vượng quyết định như đã luận ở trên là rất cần thiết. Cũng nhú vậy, như gặp một bố cục Vũ Phủ hay Tham Hỏa ngộ Lưỡng Lộc gia Tả Hữu Sinh Vượng Tam Hóa Xương Khúc Khôi Việt Tuần Tuế Phượng nhập vận hay mệnh cách thì ắt là mệnh phát đại phú. Đặc biệt khi nhập vận lại hóa được Không Kiếp hay Hỏa Linh Kình của Song Lộc đắc Sinh Vượng, Tam Không người viết có thể chắc về phát phú cách nếu mệnh tạo theo kinh thương hay Tài Cách do luận các bố cục quyết định không thấy xuất hiện ngoại lệ. Đặc biệt có thể phú gia địch quốc nếu Mệnh Thân Vận đều nhập cách vậy lại ứng hợp hướng đi đúng. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button