Tử vi

Tài năng của chính tinh và phụ tinh Hóa Kỵ

Tài năng của các ngôi sao khi Hóa Kỵ

Các Thiên Can từ Giáp đến Quý có nhiều Chính Tinh và hai phụ tinh Xương Khúc hóa Kỵ gồm Thái Dương, Thái Âm, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Văn Khúc, Thiên Đồng, Văn Xương, Vũ Khúc, Tham Lang. Các sao này Hóa Kỵ mang tính chất đặc biệt không hoàn toàn xấu như các câu phú về bộ Tứ Hóa luận về Hóa Kỵ là ngôi sao, thực chất là Hóa Khí mang tính cản trợ, xấu xa, mờ ám tăng khuyết điểm và thay đổi theo chiều hướng xấu toàn bộ cách cục. Người viết có kinh nghiệm về Hóa Kỵ qua các lá số Mệnh Tài Quan có sao này và thực chất Hóa Kỵ không đáng sợ như các câu phú miêu tả. Xét về sự ổn định thì Hóa Kỵ không hay vì làm mất đi tính bình ổn của cách cục, sao này còn chủ tinh thần thường bất an, lo lắng suy nghĩ nhiều, đặc biệt ở trường hợp Cự Kỵ là cách tư tưởng lo lắng thái quá và suy nghĩ sâu vào một việc làm không gây hại hay gặp nhiều là trường hợp việc làm của người khác khiến bản thân nghi ngờ. Hóa Kỵ người viết đã từng luận trong nhiều bài có tính chất cản trở, nghi kỵ, âm ám nên tác họa thêm cho các cách cục xấu. Hóa Kỵ nếu chỉ đứng một nình do Hóa Khí không gặp thêm Sát Hình tinh thì tính chất được đánh giá là hay vì thường có dự tính trước cho các trường hợp xảy ra và chuẩn bị cho hành động đối phó. Đây là Hóa Kỵ hay nhưng ít khi gặp việc Hóa Kỵ đứng tại Mệnh không có Sát Tinh gia hội. Và trường hợp thứ hai là Hóa Kỵ kiến hung sát nhưng cũng gặp các sao mang ý nghĩa tốt đẹp hóa giải tính chất xấu của Hóa Kỵ, cách này rất đáng bàn vì có thể hay hơn cả Khoa Quyền Lộc và một cách cục muốn thành tựu vượt ngoài suy tính, làm nên sự kỳ lạ, hiếm gặp thì cần thiết phải có Kỵ. Thường hay gặp cách Thiên Cơ hoá Kỵ tại tuổi Mậu khi hợp cách chủ tài năng kỳ lạ. Một lá số gần đây bản thân có luận mệnh có Thiên Cơ hóa Kỵ tại cung Tý giao hội với Khôi Việt Tả Hữu Quyền và Kình Hao tại tuổi Ất chính là cách Cự Cơ chính hướng ngộ Song Hao, thêm Hóa Kỵ ở đây khiến mệnh tạo từ nhỏ đã giỏi việc nắm bắt cơ hội, ưa thích việc kinh thương khi nhập cung hạn thứ hai học tập làm trò chơi điện tử game mà trong thời gian ngắn chưa đầy 2 năm thu được vài tỉ đồng từ việc viết phần mềm game trên máy di động sau đó nắm bắt cơ hội thành lập một công ty trò chơi công nghệ nhưng thất bại do không lường trước được khó khăn cũng là khi nhập đại hạn thứ 3 có bộ Cự Nhật.

Những trường hợp như vậy nếu không có Hóa Kỵ thì khó có thể có được suy nghĩ khác thường, đi ngược với số đông để tạo nên thành công trong thời gian ngắn. Hóa Kỵ còn là ngôi sao chủ bí mật, lợi nhuận hay lợi lộc đa phần chỉ nhiều khi chỉ một số lượng ít người biết vì tính cạnh tranh xuất hiện rất nhanh khiến bí mật kiếm tiền bị lộ sẽ không còn tác dụng. Vì vậy Hóa Kỵ khi hợp cách hoạch phát rất nhanh và ta có cách Kỵ Hình vi phạm hình pháp, có thêm Tang Hư Khách càng khẳng định tính chất ấy. Mỗi chính tinh hóa Kỵ mang ý nghĩa khác nhau, như Thiên Cơ hóa Kỵ là hay nhất, kế đến sao Vũ Khúc hóa thành Kỵ cũng mang tư tưởng táo bạo, mới lạ. Nhìn các lá số thành công có tính chất hoạch phát và ly kỳ thường có yếu tố của Hóa Kỵ. Cùng một sự thành công nhưng có Khoa Quyền mà thành công sẽ biểu hiện ra bên ngoài tính chất khác hoàn toàn do Hóa Kỵ hợp cách thành công. Ở đây luôn chứa đựng sự phát triển theo cách ổn định bằng tài năng và sự phát triển theo hướng mới lạ bằng tài năng. Khi nghe danh tiếng của một người ta cũng có thể luận một vài nét về sự thành công của họ liên quan tới Hóa Kỵ hay cát tinh giao hội. Còn rất nhiều cách giàu có hay đạt được công danh từ sao này. Nếu một người mệnh có Hóa Kỵ thì tỉ lệ cao trở thành dị nhân, quái nhân hay nếu tốt đẹp là kỳ tài đối với nhiều người còn hơn khi họ việc có cuộc sống yên bình, không có sự biến đổi. Hóa Kỵ nếu đi với Khoa Quyền Lộc hay các sao hợp với Kỵ nếu có thêm sát tinh bộc phát hợp cách, càng khiến cách cục thêm tốt đẹp vì đây là cách chịu đựng khó khăn, trắc trở để chờ thời cơ tạo nên sự khác biệt. Nếu xấu là cách gặp tai họa mà người khác không gặp phải, tính ám bộc lộ theo chiều hướng xấu, khi đó Hóa Kỵ mới chính là hung thần.

Bạn đang xem: Tài năng của chính tinh và phụ tinh Hóa Kỵ

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài năng của chính tinh và phụ tinh Hóa Kỵ

Tài năng của các ngôi sao khi Hóa Kỵ

Các Thiên Can từ Giáp đến Quý có nhiều Chính Tinh và hai phụ tinh Xương Khúc hóa Kỵ gồm Thái Dương, Thái Âm, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Văn Khúc, Thiên Đồng, Văn Xương, Vũ Khúc, Tham Lang. Các sao này Hóa Kỵ mang tính chất đặc biệt không hoàn toàn xấu như các câu phú về bộ Tứ Hóa luận về Hóa Kỵ là ngôi sao, thực chất là Hóa Khí mang tính cản trợ, xấu xa, mờ ám tăng khuyết điểm và thay đổi theo chiều hướng xấu toàn bộ cách cục. Người viết có kinh nghiệm về Hóa Kỵ qua các lá số Mệnh Tài Quan có sao này và thực chất Hóa Kỵ không đáng sợ như các câu phú miêu tả. Xét về sự ổn định thì Hóa Kỵ không hay vì làm mất đi tính bình ổn của cách cục, sao này còn chủ tinh thần thường bất an, lo lắng suy nghĩ nhiều, đặc biệt ở trường hợp Cự Kỵ là cách tư tưởng lo lắng thái quá và suy nghĩ sâu vào một việc làm không gây hại hay gặp nhiều là trường hợp việc làm của người khác khiến bản thân nghi ngờ. Hóa Kỵ người viết đã từng luận trong nhiều bài có tính chất cản trở, nghi kỵ, âm ám nên tác họa thêm cho các cách cục xấu. Hóa Kỵ nếu chỉ đứng một nình do Hóa Khí không gặp thêm Sát Hình tinh thì tính chất được đánh giá là hay vì thường có dự tính trước cho các trường hợp xảy ra và chuẩn bị cho hành động đối phó. Đây là Hóa Kỵ hay nhưng ít khi gặp việc Hóa Kỵ đứng tại Mệnh không có Sát Tinh gia hội. Và trường hợp thứ hai là Hóa Kỵ kiến hung sát nhưng cũng gặp các sao mang ý nghĩa tốt đẹp hóa giải tính chất xấu của Hóa Kỵ, cách này rất đáng bàn vì có thể hay hơn cả Khoa Quyền Lộc và một cách cục muốn thành tựu vượt ngoài suy tính, làm nên sự kỳ lạ, hiếm gặp thì cần thiết phải có Kỵ. Thường hay gặp cách Thiên Cơ hoá Kỵ tại tuổi Mậu khi hợp cách chủ tài năng kỳ lạ. Một lá số gần đây bản thân có luận mệnh có Thiên Cơ hóa Kỵ tại cung Tý giao hội với Khôi Việt Tả Hữu Quyền và Kình Hao tại tuổi Ất chính là cách Cự Cơ chính hướng ngộ Song Hao, thêm Hóa Kỵ ở đây khiến mệnh tạo từ nhỏ đã giỏi việc nắm bắt cơ hội, ưa thích việc kinh thương khi nhập cung hạn thứ hai học tập làm trò chơi điện tử game mà trong thời gian ngắn chưa đầy 2 năm thu được vài tỉ đồng từ việc viết phần mềm game trên máy di động sau đó nắm bắt cơ hội thành lập một công ty trò chơi công nghệ nhưng thất bại do không lường trước được khó khăn cũng là khi nhập đại hạn thứ 3 có bộ Cự Nhật.

Những trường hợp như vậy nếu không có Hóa Kỵ thì khó có thể có được suy nghĩ khác thường, đi ngược với số đông để tạo nên thành công trong thời gian ngắn. Hóa Kỵ còn là ngôi sao chủ bí mật, lợi nhuận hay lợi lộc đa phần chỉ nhiều khi chỉ một số lượng ít người biết vì tính cạnh tranh xuất hiện rất nhanh khiến bí mật kiếm tiền bị lộ sẽ không còn tác dụng. Vì vậy Hóa Kỵ khi hợp cách hoạch phát rất nhanh và ta có cách Kỵ Hình vi phạm hình pháp, có thêm Tang Hư Khách càng khẳng định tính chất ấy. Mỗi chính tinh hóa Kỵ mang ý nghĩa khác nhau, như Thiên Cơ hóa Kỵ là hay nhất, kế đến sao Vũ Khúc hóa thành Kỵ cũng mang tư tưởng táo bạo, mới lạ. Nhìn các lá số thành công có tính chất hoạch phát và ly kỳ thường có yếu tố của Hóa Kỵ. Cùng một sự thành công nhưng có Khoa Quyền mà thành công sẽ biểu hiện ra bên ngoài tính chất khác hoàn toàn do Hóa Kỵ hợp cách thành công. Ở đây luôn chứa đựng sự phát triển theo cách ổn định bằng tài năng và sự phát triển theo hướng mới lạ bằng tài năng. Khi nghe danh tiếng của một người ta cũng có thể luận một vài nét về sự thành công của họ liên quan tới Hóa Kỵ hay cát tinh giao hội. Còn rất nhiều cách giàu có hay đạt được công danh từ sao này. Nếu một người mệnh có Hóa Kỵ thì tỉ lệ cao trở thành dị nhân, quái nhân hay nếu tốt đẹp là kỳ tài đối với nhiều người còn hơn khi họ việc có cuộc sống yên bình, không có sự biến đổi. Hóa Kỵ nếu đi với Khoa Quyền Lộc hay các sao hợp với Kỵ nếu có thêm sát tinh bộc phát hợp cách, càng khiến cách cục thêm tốt đẹp vì đây là cách chịu đựng khó khăn, trắc trở để chờ thời cơ tạo nên sự khác biệt. Nếu xấu là cách gặp tai họa mà người khác không gặp phải, tính ám bộc lộ theo chiều hướng xấu, khi đó Hóa Kỵ mới chính là hung thần.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button