Tử vi

Tại sao biết người đó có họa sông nước?

Họa sông nước (thủy ách) là chỉ tai nạn trên vùng sông nước, cho nên người mà trong mệnh bàn có thủy ách không thể đến biển bơi, cung không được đến biển câu cá hoặc chơi đùa, e là sẽ rơi xuống nước, không được ngồi thuyền, cung không thể ra tay nghĩa hiệp cứu người rơi xuống nước.

Nhưng con người không thể cả đời không ngồi thuyền, tình huống này nên mời một vị thầy đoán mệnh có kinh nghiệm, đoán xem vận nă nào, tháng nào có nạn sông nước thì năm, tháng đó đặc biệt cẩn trọng. Thuyền viên không được ra biển, nơi ở không được gần biển, dựa biển, sợ là sẽ có tai họa sông nước bất ngờ ập đến.

Phàm trong mệnh bàn có các tình huống dưới đây đều khó tránh nạn sông nước:

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó có họa sông nước?

  1. Đại tiểu hạn có Thiên diêu tọa cung Mệnh.
  2. Phá quân và Văn xương hoặc Văn khúc đồng cung.
  3. Vũ khúc, Tham lang đồng cung lại thêm Văn xương, Văn khúc.
  4. Tham lang, Văn xương, Văn khúc đồng cung tại Sửu địa, Mùi địa, nếu xương cốt không gặp thương tồn cũng khó tránh nạn sông nước.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tại sao biết người đó có họa sông nước?

Họa sông nước (thủy ách) là chỉ tai nạn trên vùng sông nước, cho nên người mà trong mệnh bàn có thủy ách không thể đến biển bơi, cung không được đến biển câu cá hoặc chơi đùa, e là sẽ rơi xuống nước, không được ngồi thuyền, cung không thể ra tay nghĩa hiệp cứu người rơi xuống nước.

Nhưng con người không thể cả đời không ngồi thuyền, tình huống này nên mời một vị thầy đoán mệnh có kinh nghiệm, đoán xem vận nă nào, tháng nào có nạn sông nước thì năm, tháng đó đặc biệt cẩn trọng. Thuyền viên không được ra biển, nơi ở không được gần biển, dựa biển, sợ là sẽ có tai họa sông nước bất ngờ ập đến.

Phàm trong mệnh bàn có các tình huống dưới đây đều khó tránh nạn sông nước:

  1. Đại tiểu hạn có Thiên diêu tọa cung Mệnh.
  2. Phá quân và Văn xương hoặc Văn khúc đồng cung.
  3. Vũ khúc, Tham lang đồng cung lại thêm Văn xương, Văn khúc.
  4. Tham lang, Văn xương, Văn khúc đồng cung tại Sửu địa, Mùi địa, nếu xương cốt không gặp thương tồn cũng khó tránh nạn sông nước.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button