Tử vi

Tại sao biết người đó có tư tình riêng?

Phàm người trong mệnh bàn có tổ hợp các sao dưới đây rất dễ phát sinh chuyện tình cảm vụng trộm, ở ngoài có tình nhân, sinh con riêng:

1. Thiên diêu tọa cụng Mệnh tại chỗ hãm.

2. Thiên diêu, Hồng loan đồng cung.

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó có tư tình riêng?

3. Tham lang, Hồng loan đồng cung.

4. Linh tinh tọa Mệnh tại chỗ hãm.

5. Thiên tướng thêm sát tinh tại cung Tử nữ.

6. Tử vi thêm sát tinh tại cung Tử nữ.

7. Tử vi, Tham lang đồng cung.

8. Tham lang, Đà la đồng cung.

9. Vũ khúc, Tham lang đồng cung.

10. Tham lang. Dương nhẫn đồng cung.

11. Tử vi đồng cung với Tả phù hoặc Hữu bật.

12. Mệnh nam có Thái âm tại chỗ hãm.

13. Liêm trinh, Tham lang thêm sát tinh hoặc tọa cung Thiên di.

14. Thiên diêu tại cung Phúc đức.

15. Hóa kỵ tại cung Phúc đức.

16. Hồng loan và Thiên khôi hoặc Thiên việt đồng cung.

17. Vũ khúc, Phá quân tọa cung Phu thê.

18. Thất sát tọa cung Phúc đức.

19. Thiên lương tại Tỵ, Hợi thêm sát tinh.

20. Nữ mệnh hóa ky tọa Mệnh.

21. Tham lang thêm sát tinh.

22. Cung Tử nữ có hóa kỵ hoặc Tứ sát.

23. Thiên cơ tại cung Tử nữ thêm lục sát tinh.

24. Vũ khúc, Thiên tướng tại cung Tử nữ.

25. Thiên tướng tại cung Tử nữ thêm sát tinh.

26. Thiên lương tại cung Tử nữ.

27. Phá quân độc tọa cung Tử nữ.

28. Mệnh bàn có sao tại cung Nô bộc.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tại sao biết người đó có tư tình riêng?

Phàm người trong mệnh bàn có tổ hợp các sao dưới đây rất dễ phát sinh chuyện tình cảm vụng trộm, ở ngoài có tình nhân, sinh con riêng:

1. Thiên diêu tọa cụng Mệnh tại chỗ hãm.

2. Thiên diêu, Hồng loan đồng cung.

3. Tham lang, Hồng loan đồng cung.

4. Linh tinh tọa Mệnh tại chỗ hãm.

5. Thiên tướng thêm sát tinh tại cung Tử nữ.

6. Tử vi thêm sát tinh tại cung Tử nữ.

7. Tử vi, Tham lang đồng cung.

8. Tham lang, Đà la đồng cung.

9. Vũ khúc, Tham lang đồng cung.

10. Tham lang. Dương nhẫn đồng cung.

11. Tử vi đồng cung với Tả phù hoặc Hữu bật.

12. Mệnh nam có Thái âm tại chỗ hãm.

13. Liêm trinh, Tham lang thêm sát tinh hoặc tọa cung Thiên di.

14. Thiên diêu tại cung Phúc đức.

15. Hóa kỵ tại cung Phúc đức.

16. Hồng loan và Thiên khôi hoặc Thiên việt đồng cung.

17. Vũ khúc, Phá quân tọa cung Phu thê.

18. Thất sát tọa cung Phúc đức.

19. Thiên lương tại Tỵ, Hợi thêm sát tinh.

20. Nữ mệnh hóa ky tọa Mệnh.

21. Tham lang thêm sát tinh.

22. Cung Tử nữ có hóa kỵ hoặc Tứ sát.

23. Thiên cơ tại cung Tử nữ thêm lục sát tinh.

24. Vũ khúc, Thiên tướng tại cung Tử nữ.

25. Thiên tướng tại cung Tử nữ thêm sát tinh.

26. Thiên lương tại cung Tử nữ.

27. Phá quân độc tọa cung Tử nữ.

28. Mệnh bàn có sao tại cung Nô bộc.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button