Tử vi

Tại sao biết người đó gặp họa lao ngục?

 1. Liêm trinh, Tham lang tọa tại Tỵ, Dương nhẫn tọa Dậu hoặc Sửu.
 2. Liêm trinh, Tham lang tại Hợi, Dương nhẫn tại Mão hoặc Mùi.
 3. Liêm trinh và Bạch hổ đồng cung.
 4. Cung Quan lộc có Thiên cơ, Cự môn lại thêm sát tinh.
 5. Liêm trinh và Tả phù hoặc Hữu bật đồng cung.
 6. Cung Quan lộc có sao Liêm trinh, Dương nhẫn hoặc sát tinh.
 7. Liêm trinh bị Dương nhẫn, Đà la cùng kẹp lại.
 8. Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ lại có thêm sao Dương nhẫn.
 9. Cung Thiên di có sao Quan phù lại thêm sát tinh (cung Thiên di có sát tinh luận tương tự).
 10. Liêm trinh tại Tỵ địa có thêm sát tinh.
 11. Cung Mệnh có sao Dương nhẫn, Linh tinh, hoặc cung Mệnh tam hội có Dương nhẫn, Linh tinh, tiểu hạn hoặc lưu niên Thái tuế. gặp Bạch hổ, không những phải ngồi tù mà còn bị thương tổn.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó gặp họa lao ngục?

Xem thêm Tại sao biết người đó gặp họa lao ngục?

 1. Liêm trinh, Tham lang tọa tại Tỵ, Dương nhẫn tọa Dậu hoặc Sửu.
 2. Liêm trinh, Tham lang tại Hợi, Dương nhẫn tại Mão hoặc Mùi.
 3. Liêm trinh và Bạch hổ đồng cung.
 4. Cung Quan lộc có Thiên cơ, Cự môn lại thêm sát tinh.
 5. Liêm trinh và Tả phù hoặc Hữu bật đồng cung.
 6. Cung Quan lộc có sao Liêm trinh, Dương nhẫn hoặc sát tinh.
 7. Liêm trinh bị Dương nhẫn, Đà la cùng kẹp lại.
 8. Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ lại có thêm sao Dương nhẫn.
 9. Cung Thiên di có sao Quan phù lại thêm sát tinh (cung Thiên di có sát tinh luận tương tự).
 10. Liêm trinh tại Tỵ địa có thêm sát tinh.
 11. Cung Mệnh có sao Dương nhẫn, Linh tinh, hoặc cung Mệnh tam hội có Dương nhẫn, Linh tinh, tiểu hạn hoặc lưu niên Thái tuế. gặp Bạch hổ, không những phải ngồi tù mà còn bị thương tổn.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button