Tử vi

Tại sao biết người đó không phải chính nhân quân tử?

Sự khác biệt giữa cái gọi là quân tử và phi quân tử chính là không giữ chữ tín, nói năng không đo đếm, lừa người… đều thuộc hạng phi quân tử, còn gọi là tiểu nhân, sách xưa gọi là gian trá, hậu quả của kẻ gian trá, sách xưa cũng nói rất rõ ràng, là “cơ hàn”. Ý nghĩa của “cơ hàn” chính là không có bạn bè thân thích lại bần cùng. Ngày nay con người trong xã hội cần dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, nếu như một người chỉ biết lừa người, thủ đoạn, cuối cùng đến một ngày bị người khác phát hiện, nhìn thấu, đến lúc đố cắt đứt thân tình, kết quả là “cơ hàn” cả đời, cho nên làm người nên có trước có sau, đối đãi với người thành thực, lấy lòng so lòng. Con người ở đời không nên quá đề cao cái tôi cá nhân mà khinh thường người khác, nếu không khó tránh kết cục đáng tiếc.

Phàm trong mệnh bàn có các tổ hợp sao dưới đây đều là phi quân tử.

1.    Từ vi gặp một trong Tứ sát.
2.    Thiên phủ gặp Tứ sát.
3.    Thiên phủ, Liêm trinh gặp Tứ sát.
4.    Thiên cơ tại Tỵ, Hợi chỗ hãm địa lại thêm sát tinh.
5.    Từ vi, Thiên phủ gặp một trong Tứ sát.

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó không phải chính nhân quân tử?

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tại sao biết người đó không phải chính nhân quân tử?

Sự khác biệt giữa cái gọi là quân tử và phi quân tử chính là không giữ chữ tín, nói năng không đo đếm, lừa người… đều thuộc hạng phi quân tử, còn gọi là tiểu nhân, sách xưa gọi là gian trá, hậu quả của kẻ gian trá, sách xưa cũng nói rất rõ ràng, là “cơ hàn”. Ý nghĩa của “cơ hàn” chính là không có bạn bè thân thích lại bần cùng. Ngày nay con người trong xã hội cần dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, nếu như một người chỉ biết lừa người, thủ đoạn, cuối cùng đến một ngày bị người khác phát hiện, nhìn thấu, đến lúc đố cắt đứt thân tình, kết quả là “cơ hàn” cả đời, cho nên làm người nên có trước có sau, đối đãi với người thành thực, lấy lòng so lòng. Con người ở đời không nên quá đề cao cái tôi cá nhân mà khinh thường người khác, nếu không khó tránh kết cục đáng tiếc.

Phàm trong mệnh bàn có các tổ hợp sao dưới đây đều là phi quân tử.

1.    Từ vi gặp một trong Tứ sát.
2.    Thiên phủ gặp Tứ sát.
3.    Thiên phủ, Liêm trinh gặp Tứ sát.
4.    Thiên cơ tại Tỵ, Hợi chỗ hãm địa lại thêm sát tinh.
5.    Từ vi, Thiên phủ gặp một trong Tứ sát.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button